Uvod v Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 program za urejanje besedil, namenjen za vsakodnevna opravila, kot so pisanje pisem, posodabljanje življenjepisa in ustvarjanjem glasil. Word Starter je priložen sistemu Microsoft Office Starter 2010 ter je vnaprej naložen v vaš računalnik.

Programa Word Starter 2010 in Microsoft Word 2010 imata zelo podoben vmesnik, vendar Word Starter ne omogoča dodatnih funkcij, ki jih lahko uporabljate v polni različici Worda. Če želite uporabljati več funkcij, lahko na Word 2010 nadgradite kar iz programa Word Starter 2010. Na traku izberite zavihek Osnovno in kliknite Kupi.

Kaj še želite narediti?

Zagon in ogled programa Word Starter

Ustvarjanje novega dokumenta

Shranjevanje dokumenta

Vnašanje in oblikovanje besedila

Prilagoditev robov strani

Vstavljanje slike ali grafike

Vstavljanje slike, ki je shranjena v računalniku

Vstavljanje slikovnega izrezka

Vstavljanje tabele

Preverjanje črkovanja

Tiskanje

Skupna raba prek e-pošte ali spleta

Dodatna pomoč

Zagon in ogled programa Word Starter

Word Starter zaženete tako, da v sistemu Windows kliknete gumb »Začetek«.

 1. Kliknite gumb Začetek Gumb »Začetek«. Če Word Starter ni naveden na seznamu prikazanih programov, kliknite Vsi programi in nato še Microsoft Office Starter.

 2. Kliknite Microsoft Word Starter 2010.

  Prikaže se začetni zaslon programa Word Starter s praznim dokumentom.

Word Starter

Kliknite zavihek Datoteka, da v dokumentu prikažete pogled Backstage, kjer lahko odpirate in shranjujete datoteke, pridobite informacije o trenutnem dokumentu ter izvajate opravila, ki niso povezana z vsebino dokumenta, denimo tiskanje ali pošiljanje kopije dokumenta po e-pošti.

2. Na vsakem zavihku na traku so prikazani ukazi, ki so združeni po opravilih. Najpogosteje boste verjetno uporabljali zavihek Osnovno za vnašanje in oblikovanje besedil. Uporabite zavihek Vstavljanje, da v dokument vstavite tabele, slikovne izrezke, slike ali druge grafične elemente. Na zavihku Postavitev strani lahko prilagajate robove in postavitev, denimo za tiskanje. Uporabite zavihek Pošiljanje za načrtovanje ovojnic in oznak ter za zbiranje množičnega pošiljanja (spajanje pošte).

3. V podoknu zraven okna programa Word Starter so povezave do pomoči in bližnjice do predlog ter slikovnih izrezkov, tako da boste lahko hitreje ustvarili strokoven dokument. V podoknu boste našli tudi oglase in povezavo za nakup polne izdaje Officea.

Na vrh strani

Ustvarjanje novega dokumenta

Ko v programu Microsoft Word Starter 2010 ustvarite dokument, ga lahko oblikujete od začetka ali pa uporabite predlogo, ki že ima vnaprej oblikovan delovni list.

 1. Kliknite Datoteka in nato še Novo.

  Novo

 2. Če želite začeti od začetka, kliknite Prazen dokument.

  Prazen dokument Kliknite .

  Če želite vnaprej oblikovan dokument, izberite eno od predlog, ki so na voljo na spletnem mestu Office.com.

  Predloge

 3. Word Starter odpre prazen delovni zvezek ali predlogo, kamor lahko dodate svojo vsebino.

Na vrh strani

Shranjevanje dokumenta

Ko prenehate ali končate delo, shranite svoj dokument, sicer boste izgubili opravljeno delo. Ko shranite dokument, je ta shranjen kot datoteka v vašem računalniku, ki jo lahko pozneje odprete, spremenite in natisnete.

 1. Kliknite Shrani Gumb »Shrani« v orodni vrstici za hitri dostop.

  (Bližnjica na tipkovnici: pritisnite CTRL+S.)

  Če je dokument že bil shranjen kot datoteka, se vanj takoj shranijo vse spremembe, tako da lahko nadaljujete z delom.

 2. Če imate dokument, ki ga shranjujete prvič, pa vnesite njegovo ime.

 3. Kliknite Shrani.

Več informacij o imenovanju in shranjevanju dokumentov najdete v razdelku Hitri začetek: shranjevanje dokumenta.

Na vrh strani

Vnašanje in oblikovanje besedila

Ne glede na to, ali ste svoj dokument ustvarili s prazne strani ali predloge, lastno vsebino dodate tako, da vnašate besedilo in ga oblikujete. Oblikovanje lahko uporabite za celotne odstavke kot za posamezne besede ali besedne zveze in jih tako poudarite.

 1. Vnesite svoje besedilo.

  Položaj in pisava besedila je odvisna od nastavitev predloge, ki jo uporabljate. Celo prazen dokument ima nastavitve, ki določajo videz besedila.

  Word Starter besedila privzeto prikazuje v praznem dokumentu v pisavi Calibri, velikosti 11 točk. Odstavki so poravnani na levo, med njimi pa je prazna vrstica.

 2. Če želite, da bo dokumente mogoče hitreje brati, dodajte naslove, ki ponazarjajo prehod na novo temo.

  Vnesite naslov in pritisnite ENTER.

 3. Kliknite območje naslova in nato na zavihku Osnovno v skupini Slogi pokažite na (vendar ne kliknite) Naslov 1.

 4. Word Starter prikaže predogled naslova, če bi izbrali Naslov 1.

  Slog naslova

 5. Kliknite puščico dol Več zraven galerije slogov in pokažite na različne sloge.

  Več slogov

  S slogi Glava, Naslov, Podnaslov, Citat, Intenziven citat in Odstavek seznama spremenite celoten odstavek, z ostalimi slogi pa le besedo, na katero kaže kazalec.

  Slogi so vnaprej oblikovane oblike zapisa, s katerimi svojemu dokumentu podelite strokoven videz.

 6. Kliknite, da uporabite želeni slog.

Če želite dopolniti oblikovanje, ki ga lahko urejate v galeriji slogov, izberite besedilo, ki ga želite oblikovati, in nato še ukaz iz skupine Pisava na zavihku Osnovno.

Skupina pisav

Na voljo imate številne možnosti, npr:

 • krepko

 • ležeče

 • podčrtano

 • prečrtano

 • podpisano

 • nadpisano

 • barva

 • velikost

Na vrh strani

Prilagoditev robov strani

S prilagajanjem robov na strani boste večali ali manjšali prazen razmik med vsebino dokumenta in robovi na robu strani. Word Starter privzeto nastavi vse robe na 2,5 cm. Ožji robovi omogočajo več vsebine na eni strani kot širši robovi, toda prazen prostor omogoča lažjo berljivost dokumenta.

Sami določate, ali želite uporabiti privzete nastavitve robov ali nastavitev po meri, s katero boste dokument prilagodili po svojih željah.

 1. Na zavihku Postavitev strani kliknite Robovi.

  Robovi

 2. Kliknite eno od vnaprej nastavljenih konfiguracij ali ustvarite svojo konfiguracijo tako, da kliknite Prilagojeni robovi in v poljih Zgoraj, Spodaj, Levo in Desno nastavite želene mere.

  Opombe   

  • Stran lahko namesto navpično postavite vodoravno – če ste v dokument npr. dodali široko tabelo- Če želite vodoravno stran, na zavihku Postavitev strani, v skupini Priprava strani, kliknite Usmerjenost in nato Ležeče.

   Usmerjenost

  • Ameriška različica programa Word Starter privzeto uporablja palce za določanje mer, npr. za robove strani. Če želite raje uporabiti metrične ali druge enote, kliknite zavihek Datoteka, Možnosti, Dodatno in nato v razdelku Prikaži v polju Pokaži mere v enotah izberite želene enote.

Na vrh strani

Vstavljanje slike ali grafike

V dokument lahko vstavite sliko, ki je shranjena v vašem računalniku. Poleg tega spletno mesto Office.com ponuja storitev, s katero lahko v dokumente vstavljate strokovno oblikovane slikovne izrezke in odstavke.

Vstavljanje slike, ki je shranjena v računalniku

 1. Kliknite mesto v dokumentu, kamor želite vstaviti sliko.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite Slika.

  Vstavljanje slike

 3. Poiščite sliko, ki jo želite vstaviti. Morda imate slikovno datoteko v mapi Dokumenti.

 4. Dvokliknite sliko, ki jo želite vstaviti.

Vstavljanje slikovnega izrezka

 1. Kliknite mesto v dokumentu, kamor želite vstaviti slikovni izrezek.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknite podokno Slikovni izrezek.

  Vstavljanje slikovnega izrezka

 3. V podoknu opravil Slikovni izrezek vnesite v polje z besedilom Išči besedo ali besedno zvezo, ki opisuje želen slikovni izrezek, ali pa vnesite celotno ali del imena datoteke slikovnega izrezka.

 4. Kliknite Pojdi in nato na seznamu rezultatov kliknite slikovni izrezek, ki ga želite vstaviti v dokument.

Namig      Če želite spremeniti velikost slike, izberite sliko, ki ste jo vstavili v dokument. Če želite povečati ali pomanjšati velikost v eni ali več smereh, povlecite ročico za spreminjanje velikosti stran od središča.

Na vrh strani

Vstavljanje tabele

V tabelah lahko vsebino razvrščate v vrsticah in stolpcih. Kar je priročen način podajanja kategoriziranih ali združenih informacij, denimo velikosti majic za ekipo, cene in ostalih dejavniki za elemente na nakupovalnem seznamu, ali telefonskih številk ter e-poštnih naslovov za seznam stikov.

 1. Kliknite mesto, kamor želite vstaviti tabelo.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele kliknite Tabela in nato povlecite, da izberete želeno število vrstic in stolpcev.

  Vstavljanje tabele

 3. Vnesite besedilo v tabelo. Če želite več vrstic, pritisnite tipko TAB, ko dosežete konec obstoječe tabele.

Če želite strokoven videz tabele, uporabite galerijo slogov tabele in jo oblikujte.

 1. Kliknite poljuben prostor v tabeli in nato na zavihku »Načrt – orodja za tabele« pokažite na različne sloge tabel v galeriji (a jih ne kliknite).

  Word Starter prikaže, kako bo izgledala tabela, ko kliknete enega od slogov.

  Slogi tabele

 2. Če želite izklopiti oblikovanje vrstice z glavo, v skupini Slogovne možnosti tabele počistite polje Vrstica z glavo glave Preskusite izklopiti še druge možnosti. Ko najdete slog tabele, ki vam je všeč, ga kliknite.

Če želite več informacij o tabelah, glejte Hitri začetek: vstavljanje tabele.

Na vrh strani

Preverjanje črkovanja

Preverjanje črkovanja v dokumentu je hiter in enostaven način, da se izognete morebitni zadregi, ki bi nastala zaradi tipkarskih napak ali napačnih zapisov v dokumentu.

Medtem ko tipkate, Word Starter označi napake črkovanja z rdečo valovito podčrto. Popravite jih tako, da kliknete besedo z desno tipko miške in nato kliknite pravilno zapisano besedo (ali pa kliknite Prezri, če želite, da Word Starter preskoči to besedo, oz. kliknite Dodaj v slovar, če gre za črkovanje, ki ga želite označiti kot pravilno).

Word Starter slovnične napake označi z zeleno valovito podčrto. Napake popravite tako kot napake črkovanja (kliknite popravek, ki ga Word Starter predlaga, oz. kliknite Prezri enkrat).

Word Starter napake kontekstnega črkovanja označi z modro valovito podčrto. Predstavljajo besede, ki so sicer pravilno zapisane, vendar niso besede, ki ste jih želeli uporabiti. V slovenščini boste morda vnesli »Uprizorili so rob banke.« Beseda »rob« je sicer pravilno zapisana, vendar je v tem primeru iskana beseda »rop«. Besedo kliknite z desno tipko miške in kliknite pravilno črkovanje (ali pa kliknite Prezri, da preskočite črkovanje).

Kontekstno črkovanje

Če želite preverite črkovanje celotnega dokumenta, na zavihku »Osnovno« kliknite »Črkovanje«.

(Bližnjica na tipkovnici: pritisnite F7.)

Na vrh strani

Tiskanje

Preden natisnete dokument, je koristen predogled, da se prepričate, ali je želenega videza. Pri predogledu dokumenta v programu Word Starter se ta odpre v pogledu Pogled »Microsoft Backstage«. V tem pogledu lahko spreminjate pripravo in postavitev strani pred tiskanjem.

 1. Kliknite Datoteka in nato še Natisni.

  Bližnjična tipka    Pritisnete lahko tudi tipki CTRL+P.

  Opomba    V oknu predogleda je prikazana črno-bela vsebina ne glede na to, ali imate barven dokument, razen če ne uporabljate barvnega tiskalnika.

 2. Če si želite ogledati predogled naslednje in prejšnjih strani, na dnu okna za predogled tiskanja kliknite Naslednja stran in Prejšnja stran.

 3. Kliknite Natisni.

  Slika gumba

Če želite pomoč pri tiskanju, glejte Hitri začetek: tiskanje dokumenta.

Na vrh strani

Skupna raba prek e-pošte ali spleta

Včasih boste svoj dokument želeli dati v skupno rabo z drugimi. Če ste dokument dali v skupno rabo z drugim uporabnikom Worda, lahko dokument pošljete kot prilogo e-poštnega sporočila. Prejemnik lahko odpre dokument v Wordu in dela z njim.

Opomba      Če želite uporabljati ukaze za pošiljanje e-poštnih prilog, morate v računalniku imeti nameščen e-poštni program, denimo program Pošta Windows.

Če želite, da prejemnik dokument lahko le prikaže, ne more pa ga urejati, lahko pošljete posnetek dokumenta, kot je datoteka PDF ali XPS.

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato še Shrani in pošlji.

 2. Kliknite »Pošlji po e-pošti«

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dokument poslati kot Wordovo datoteko, kliknite »Pošlji kot prilogo«.

  • Če želite dokument poslati kot posnetek, pa kliknite Pošlji kot PDF ali Pošlji kot XPS.

 4. Vaš e-poštni program ustvari e-poštno sporočilo s priloženo datoteke določene vrste. Napišite e-poštno sporočilo in ga pošljite.

Če dokumenta ne želite poslati, ga lahko shranite v storitev Windows Live OneDrive. Tako imate kopijo dokumenta, do katere lahko dostopajo drugi. Osebam lahko pošljete povezavo do dokumenta, da ga prikažejo ali celo urejajo v svojem spletnem brskalniku (če ste jim dodelili ustrezna dovoljenja).

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato še Shrani in pošlji.

 2. Kliknite Shrani v splet.

 3. Kliknite Vpis, vnesite ID in geslo za Windows Live ID ter kliknite V redu.

  Če uporabljate Hotmail, Messenger ali Xbox Live, že imate račun za Windows Live ID. V nasprotnem primeru kliknite Prijavite se za nov račun, da ustvarite nov račun za Windows Live ID.

 4. Izberite mapo v storitvi OneDrive in kliknite Shrani kot. Vnesite ime datoteke in nato kliknite Shrani.

  Dokument je bil shranjen v storitev OneDrive. V storitvi OneDrive lahko osebam dodelite dovoljenje za ogled in urejanje vsebine svojih map. Ko želite dokument dati v skupno rabo, po e-pošti prejemnikom pošljite povezavo do njega.

Če želite več informacij o shranjevanju dokumentov v storitvi OneDrive, preberite Shranjevanje dokumenta iz sistema Office 2010 v storitevOneDrive

Na vrh strani

Dodatna pomoč

Office.com se nenehno posodablja z novo vsebino, tudi s članki z navodili, videi in z izobraževalnimi tečaji. Če v prikazovalniku pomoči spodaj piše Brez povezave in imate vzpostavljeno povezavo z internetom, kliknite Brez povezave in nato še Pokaži vsebino s spletnega mesta Office.com. Ali obiščite stran Pomoč in nasveti za Office Starter na spletnem mestu Office.com.

Na vrh strani

Velja za: Word StarterVam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik