Uvod v SQL Access

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite za pridobivanje podatkov iz zbirke podatkov, prosite za podatke z uporabo Structured Query Language ali SQL. SQL je računalnik jezik, ki je podoben angleščina, ki razumevanje programov za zbirke podatkov. Poznavanje SQL je pomembno, ker je vsaka poizvedba v Microsoft Access uporablja SQL. Razumevanje, kako deluje SQL lahko pomaga ustvariti boljše poizvedbe in lahko lažje, lahko odpravite poizvedbe, ko ga ne vrača rezultatov, ki jih želite.

Opomba : SQL-ja za spletno poizvedbo ni mogoče urejati.

V tem članku

Kaj je SQL?

Osnovni stavki SQL: SELECT, FROM in kje

Razvrščanje rezultatov: po vrstnem redu

Delo z povzete podatke: ZDRUŽI po in ob

Združevanje rezultatov poizvedbe: UNION

Več o tem stavku SELECT

Več o tem stavku FROM

Več informacij o stavek WHERE

Kaj je SQL?

SQL je računalnik jezik za delo z nabori dejstev in odnose med njimi. Relacijske zbirke podatkov programov, na primer Access, uporabite SQL pri delu s podatki. Kot jeziki računalnik SQL je mednarodni standard, ki je prepoznala standardi organi, kot so ISO in ANSI.

Uporabite SQL za opis nizov podatkov, ki pomagajo poiskati odgovore vprašanja. Če uporabljate SQL, morate uporabiti pravilne sintakse. Sintaksa je nabor pravil, s katerimi elementi jezik pravilno združeni. Sintaksa SQL temelji na angleški sintakso in številne enake elemente uporabi kot Visual Basic za sintakso Applications (VBA).

Preprosta izjava SQL, s katero pridobite seznam priimkov stikov, katerih ime je Mary, je na primer podobna tej:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Opomba : SQL ne uporablja samo za spreminjanje podatkov, ampak tudi za ustvarjanje in spreminjanje načrta predmetov zbirk podatkov, na primer tabele. Del SQL, ki se uporablja za ustvarjanje in spreminjanje predmetov zbirke podatkov se imenuje jezik za določanje podatkov (DDL). V tej temi ne obravnava DDL. Če želite več informacij, glejte članek Ustvarjanje ali spreminjanje tabel ali kazal s poizvedbami za definicijo podatkov.

Izjave SELECT

Če želite nabor podatkov opisati s standardom SQL, napišite izjavo SELECT. V izjavi SELECT je celoten opis nabora podatkov, ki ga želite pridobiti iz zbirke podatkov. To vključuje:

  • Katere table imajo podatke.

  • Kako so podatki iz različnih virov med seboj sorodni.

  • Katera polja ali izračuni bodo ustvarili podatke.

  • Pogojev, ki morajo biti podatkov vključene.

  • Ali in kako razvrščati rezultate.

Stavki SQL

Izjava SQL ima stavke, podobno kot jih ima poved. Vsak stavek izvede funkcijo za izjavo SQL. Nekateri morajo biti napisani v izjavi SELECT. V tej tabeli so navedeni najbolj pogosti stavki SQL.

Stavek SQL

Kaj omogoča

Zahtevano

SELECT

Navede polja z želenimi podatki.

Da

FROM

Navede tabele s polji, ki so navedeni v stavku SELECT.

Da

WHERE

Določi pogoje za polja, ki morajo biti izpolnjeni za vsak zapis, za katerega želite, da je vključen v rezultatih.

Ne

ORDER BY

Določi, kako razvrstiti rezultate.

Ne

GROUP BY

V izjavi SQL z združenimi funkcijami navaja polja, ki niso povzeta v stavku SELECT.

Le, če so takšna polja

HAVING

V izjavi SQL, ki ima združene funkcije, določa pogoje za polja, povzeta v izjavi SELECT.

Ne

Pogoji SQL

Vsak stavek SQL je sestavljen iz pogojev, ki so primerljivi z besednimi vrstami. V tej tabeli so navedene vrste pogojev SQL.

Pogoj SQL

Primerljiva besedna vrsta

Definicija

Primer

identifikator

samostalnik

Ime, ki ga uporabite, če želite identificirati predmet zbirke podatkov, kot je ime polja.

Stranke.[Telefonska številka]

operator

glagol ali prislov

Ključna beseda, ki predstavlja dejanje ali ga spreminja.

AS

konstanta

samostalnik

Vrednost, ki se ne spreminja, kot je številka ali NIČ.

42

izraz

pridevnik

Kombinacija identifikatorjev, operaterjev, konstant in funkcij, s katerimi ocenjujete vrednost.

>= Izdelki.[Cena enote]

Na vrh strani

Osnovni stavki SQL: SELECT, FROM in WHERE

Izjava SQL ima splošno obliko

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Opombe : 

  • V izjavi SQL Access prezira prelome vrstic. Vendar pa uporabite vrstico za vsak stavek, saj tako izboljšate berljivost izjav SQL, tako za vas kot tudi za druge.

  • Vsaka izjava SELECT se konča s podpičjem (;). Podpičje se lahko pojavi na koncu zadnjega stavka ali v vrstici sami na koncu izjave SQL.

Primer v Accessu

To je primer, kako bi v Accessu morda bila videti izjava SQL za preprosto poizvedbo za izbiranje

Zavihek predmeta SQL kaže izjavo SELECT

1. Stavek SELECT

2. Stavek FROM

3. Stavek WHERE

Ta primer izjave SQL se prebere »Izberite podatke, ki so shranjeni v poljih »E-poštni naslovi« in »Podjetje«, tabele »Stiki«, še zlasti zapisi, v katerih je vrednost polja »Seattle««.

Oglejmo si ta primer, stavek za stavkom, če želimo izvedeti, kako deluje sintaksa SQL.

Stavek SELECT

SELECT [E-mail Address], Company

To je stavek SELECT. Sestavljen je iz operatorja (SELECT) in dveh identifikatorjev ([E-poštni naslov] in Podjetje).

Če ima identifikator presledke ali posebne znake (kot so »E-poštni naslov«), mora biti v oglati oklepajih.

V stavku SELECT ni nujno, da je navedeno, katere tabele imajo polja, kot tudi ni mogoče določiti pogojev, ki jih morajo izpolniti podatki, če želite, da bodo vključeni.

Stavek SELECT je v izjavi SELECT vedno prikazan pred stavkom FROM.

Stavek FROM

FROM Contacts

To je stavek FROM. Sestavljen je iz operatorja (FROM) in identifikatorja (Stiki).

V stavku FROM niso navedena polja, ki jih boste izbrali.

Stavek WHERE

WHERE City="Seattle"

To je stavek WHERE. Sestavljen je iz operatorja (WHERE) in izraza (Mesto=»Seattle«)

Opomba : Za razliko od stavkov SELECT in FROM, stavek WHERE ni zahtevan element izjave SELECT.

Jih lahko izvedete veliko dejanj, ki SQL vam omogoča, da izvedete s SELECT, FROM in WHERE stavki. Če želite več informacij o tem, kako uporabite te klavzule predstavljeni v teh razdelkih na koncu tega članka:

Več o tem stavku SELECT

Več o tem stavku FROM

Več informacij o stavka WHERE

Razvrščanje rezultatov: ORDER BY

Tako kot v Microsoft Office Excelu lahko tudi v Accessu razvrščate rezultate poizvedb v podatkovnem listu. Med izvajanjem poizvedbe lahko tudi določite, kako želite razvrstiti rezultate, tako da uporabite stavek ORDER BY. Če ga uporabite, je to zadnji stavek v izjavi SQL.

V stavku ORDER BY je naveden seznam polj, ki jih želite uporabiti pri razvrščanju, v istem vrstnem redu, ki ga želite uporabiti za razvrščanje operacij.

Če želite na primer rezultate najprej razvrstiti glede na vrednost polja »Podjetje« v padajočem vrstnem redu in  – če obstajajo zapisi z isto vrednostjo za »Podjetje« – nato glede na vrednosti v polju »E-poštni naslov« v naraščajočem vrstnem redu, potem bi bil stavek ORDER BY podoben temu:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Opomba : Access privzeto razvrsti vrednosti v naraščajočem vrstnem redu (A–Ž, od manjšega k večjemu). Uporabite ključno besedo DESC, če želite razvrstiti vrednosti v padajočem vrstnem redu.

Če želite več informacij o stavek ORDER BY, si oglejte temo stavek ORDER BY.

Na vrh strani

Delo s povzetimi podatki: GROUP BY in HAVING

Včasih boste želeli delo z povzete podatke, na primer skupno prodajo v mesecu ali najbolj drag elementov na seznam. Če želite to narediti, uporabite za združevalna funkcija v polje v stavku SELECT. Na primer, če želite poizvedbo za prikaz štetja e-poštne naslove, ki so na seznamu za vsako podjetje, stavku SELECT morda videti tako:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Združevalne funkcije, ki jih lahko uporabite, je odvisna od vrste podatkov, ki je v polje ali izraz, ki ga želite uporabiti. Če želite več informacij o tem, ki so na voljo združevalnih funkcij, si oglejte članek Združevalne funkcije SQL.

Določevanje polj, ki jih združevalna funkcija ne uporabi: stavek GROUP BY

Če uporabite združevalne funkcije, morate ponavadi ustvariti tudi stavek GROUP BY. V stavku GROUP BY so navedena vsa polja, ki jih ne želite uporabiti v združevalni funkciji. Če v združevalni funkciji uporabite vsa polja v poizvedbi, vam stavka GROUP BY ni treba ustvariti.

Stavku GROUP BY takoj sledi stavek WHERE ali FROM, če stavek WHERE ne obstaja. V stavku GROUP BY so navedena polja v istem vrstnem redu, kot se prikažejo v stavku SELECT.

Če na primer nadaljujemo s prejšnjim primerom in če v stavku SELECT uporabite združevalno funkcijo za polje »[E-poštni naslov]«, a ne za »Podjetje«, potem bi bil stavek GROUP BY podoben temu:

GROUP BY Company

Če želite več informacij o stavek GROUP BY, si oglejte temo stavek GROUP BY.

Omejevanje Združene vrednosti z uporabo pogojev skupine: v Stavek HAVING

Če želite uporabiti pogoje, s katerimi boste omejili rezultate, vendar naj bo polje, v katerem jih želite uporabiti, uporabljeno v združevalni funkciji, potem stavka WHERE ni mogoče uporabiti. Namesto tega uporabite stavek HAVING. Stavek HAVING deluje kot stavek WHERE, vendar se uporablja za združene podatke.

Če na primer uporabljate funkcijo AVG (s katero izračunate povprečno vrednost) za prvo polje v stavku SELECT:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Če želite rezultate poizvedbe omejiti glede na vrednost funkcijo COUNT, pogojev za to polje stavka WHERE ni mogoče uporabiti. Namesto tega navedite pogoje v stavku HAVING. Če želite na primer, da poizvedba v primeru, da je s podjetjem povezanih več e-poštnih naslovov, vrne le vrstice, bo morda stavek HAVING podoben temu:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Opomba : V poizvedbo lahko vključite stavek WHERE in HAVING – pogoji za polja, ki niso uporabljeni v združevalni funkciji, se uporabijo v stavku WHERE, pogoji za polja, uporabljeni z združevalnimi funkcijami, pa se uporabijo v stavku HAVING.

Če želite več informacij o stavek HAVING, si oglejte temo HAVING stavek.

Na vrh strani

Združevanje rezultatov poizvedbe: UNION

Če želite pregledati vse podatke, ki jih skupaj vrne več podobnih poizvedb, kot združen nabor, uporabite operator UNION.

Z operatorjem UNION lahko v eno združite dve izjavi SELECT. Izjavi SELECT, ki jih združite, morata imeti enako število izhodnih polj v istem vrstnem redu in z enakimi ali združljivimi vrstami podatkov. Ko poizvedbo zaženete, se podatki iz vsakega nabora ustreznih polj združijo v eno izhodno polje, tako da ima prikaz poizvedbe enako število polj kot vse izjave SELECT.

Opomba : Za namene poizvedbe za združevanje so besedilni podatki in števila združljivi.

Ko uporabite operator UNION, lahko določite tudi, ali so v rezultatih poizvedbe, če obstajajo, označene podvojene vrstice, tako da uporabite ključno besedo ALL.

Osnovna sintaksa SQL poizvedbe za združevanje, ki združuje dve izjavi SELECT, je videti tako:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Imate na primer tabelo »Izdelki« in »Storitve« in v obeh so polja z imeni izdelkov in storitev, cena, garancija ali njeno jamstvo ter podatki o tem, ali izključno ponujate izdelke in storitve. Čeprav so v tabeli »Izdelki« shranjeni podatki o garanciji, v tabeli »Storitve« pa podatki o jamstvu, so osnovni podatki isti (ali jamčite za določen izdelek ali storitev). Uporabite poizvedbo za združevanje, kot je ta, če želite iz dveh tabel združiti štiri polja:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Če želite več informacij o tem, kako združiti izjave SELECT tako, da uporabite operator unije, si oglejte članek združevanje rezultatov več poizvedb za izbiranje z uporabo poizvedbe za združevanje.

Na vrh strani

Več o stavkih SELECT

V izjavi SELECT stavek SELECT navaja polja, ki vsebujejo podatke da želite uporabiti.

Uporaba oglatih oklepajev za identifikatorje

Uporabite oglate oklepaje, v katere vključite ime polja v stavku SELECT. Če ime nima presledkov ali posebnih znakov (kot so ločila), so oglati oklepaji izbirni. Če pa ima ime presledke in posebne znake, morate uporabiti oglate oklepaje.

Namig : Ime, ki vsebuje presledke je lažje brati in lahko prihranite čas, ko ste načrtovanje obrazcev in poročil, vendar lahko na koncu kar si vnesite več ko napišete izjav SQL. Upoštevajte ta dejstva ko vam je ime predmetov v zbirki podatkov.

Če sta v izjavi SQL več kot dve polji z istim imenom, imenu polja v stavku SELECT dodajte ime vira podatkov vsakega polja. Uporabite isto ime za vir podatkov, kot ste ga uporabili v stavku FROM.

Izbira vseh polj

Če želite vključiti vsa polja iz vira podatkov, lahko v stavku SELECT navedete vsa polja posamezno ali uporabite nadomestni znak – zvezdico (*). Ko jo uporabite, Access določi, kdaj se poizvedba izvede, katera polja ima vir podatkov in v poizvedbo vključi vsa ta polja. Če so v vir podatkov dodana nova polja, ostane poizvedba tako posodobljena.

V izjavi SQL lahko zvezdico uporabite za več virov podatkov. Če jo uporabite in je več virov podatkov, morate zvezdico vključiti z imenom vira podatkov, tako da Access lahko določi, iz katerega vira podatkov bo vključil vsa polja.

Iz tabele »Naročila« želite na primer izbrati vsa polja, iz tabele »Stiki« pa le e-poštne naslove. Stavek SELECT je morda podoben temu:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Opomba : Zapomnite si, kdaj uporabite zvezdico. Če pozneje viru podatkov dodate nova polja, ki jih niste načrtovali, bodo rezultati poizvedbe morda nepričakovani.

Izbiranje razlikovalnih vrednosti

Če veste, da bodo v izjavi odvečni podatki, in želite videti le razlikovalne vrednosti, v stavku SELECT uporabite ključno besedo DISTINCT. Vsaka stranka na primer predstavljaja več različnih vrednosti, nekatere uporabljajo isto telefonsko številko. Če želite poskrbeti, da se telefonske številke ne ponavljajo, bo stavek SELECT videti takole:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Uporabite nadomestna imena za polja ali izraze: ključna beseda AS

Oznako, ki je prikazana za vsa polja v pogledu podatkovnega lista, lahko spremenite, in sicer s ključno besedo AS in z vzdevkom polja v izjavi SELECT. Vzdevek polja je ime, ki ga dodelite polju v poizvedi, če želite, da so rezultati preprostejši za branje. Če želite na primer izbrati podatke iz polja »txtŠtevilkaStranke«, v katerem so telefonske številke uporabnikov, lahko izboljšate berljivost rezultatov, tako da uporabite vzdevek polja v izjavi SELECT, in sicer:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Opomba : Uporabite vzdevek polja, če v stavku SELECT uporabite izraz.

Izbiranje z uporabo izraza

Včasih želite ogledati izračune, glede na vaše podatke, ali pridobite le del podatkov v polje. Recimo, da se želite vrniti v letu, ki so bili rojen stranke, glede na podatke v polju »DatumRojstva« v zbirki podatkov. Stavku SELECT morda videti tako:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Ta izraz je sestavljen iz na funkcija DatePart in dva argumenta, »llll« (konstanta), in [BirthDate] (identifikator).

Če izraz izvozi eno vrednost, ko je dana ena vrednost vnosa, lahko za polje uporabite kateri koli veljaven izraz.

Na vrh strani

Več o stavkih FROM

V izjavi SELECT stavek FROM določa tabele ali poizvedbe s podatki, ki bodo uporabljeni v stavku SELECT.

Želite na primer poiskati telefonsko številko določene stranke. Če se tabela s poljem, v katerem so shranjeni ti podatki, imenuje »tblStranke«, je stavek FROM podoben temu:

FROM tblCustomer

Uporaba oglatih oklepajev za identifikatorje

Uporabite oglate oklepaje, v katere vključite ime. Če ime nima presledkov ali posebnih znakov (kot so ločila), so oglati oklepaji izbirni. Če pa ima ime presledke in posebne znake, morate uporabiti oglate oklepaje.

Namig : Ime, ki vsebuje presledke je lažje brati in lahko prihranite čas, ko ste načrtovanje obrazcev in poročil, vendar lahko na koncu kar boste vnesite več ko napišete izjav SQL. Upoštevajte ta dejstva ko vam je ime predmetov v zbirki podatkov.

Uporaba nadomestnih imen za vire podatkov

Če se želite sklicevati na vir podatkov v izjavi SELECT, uporabite drugo ime, in sicer vzdevek tabele v stavku FROM. Vzdevek tabele je ime, ki ga v poizvedbi dodelite viru podatkov, ko za vir podatkov uporabite izraz, ali če želite, da se izjava SQL lažje bere. To je še posebej uporabno, če je ime vira podatkov dolgo ali zapleteno za vnašanje, zlasti ko je v različnih tabelah več polj z enakim imenom.

Če želite na primer izbrati podatke iz dveh polj z imenom »ID« in prvo prihaja iz tabele »tblStranke«, drugo pa iz tabele »tblNaročila«, bo stavek SELECT morda podoben temu:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Če v stavku FROM uporabljate vzdevke tabele, boste poizvedbo lažje vnesli. Stavek FROM z vzdevki tabele je morda podoben temu:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Nato bi lahko vse vzdevke tabele uporabili v stavku SELECT, in sicer tako:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Opomba : Ko uporabite vzdevke table, se lahko v izjavi SQL sklicujete na vir podatkov, tako da uporabite vzdevke ali polno ime vira podatkov.

Združevanje povezanih podatkov

Izvedite združevanje, če potrebujete način, kako pare zapisov iz dveh virov podatkov v rezultatih poizvedbe združiti v posamezne zapise. Združevanje je operacija SQL, v kateri določite, kako sta dva vira podatkov med seboj povezana in ali bi podatki iz enega vira morali biti vključeni, če v drugem viru ni ustreznih podatkov.

Če želite združiti informacije iz dveh virov podatkov, izvedite operacijo združevanje v skupnem polju. Ko se vrednosti, shranjene v tem polju, ujemajo, se podatki iz zapisov združijo z rezultati.

Poleg združevanja podatkov lahko združevanje uporabite tudi, če želite določiti, ali zapise iz tabel vključiti, če v povezani tabeli ni ustreznega zapisa.

Recimo, da ga želite uporabiti podatke iz dveh tabel v poizvedbi: tblCustomer in »tblnaročila« . Dveh tabel imeti polje IDstranke, ki prepozna po stranke. Vsak zapis v tabeli tblCustomer morda enega ali več ujemajočih se zapisov v tabeli »tblnaročila« in ustrezne vrednosti lahko na podlagi vrednosti v polju CustomerID.

Če želite združiti tabeli, tako da se v poizvedbi združijo zapisi tabel, razen zapisov iz tabel, če v drugi tabeli ni ustreznih zapisov, je stavek FROM morda podoben temu (zaradi berljivosti je tu dodan prelom vrstic):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

V Microsoft Office Accessu pride do združevanja v stavku FROM izjave SELECT. Poznamo dve vrsti združevanj: notranje in zunanje združevanje. V naslednjem razdelku je sta razloženi ti dve vrsti združevanj.

Notranje združevanje

Notranja združevanja so najosnovnejša vrsta združevanja. Če zaženete poizvedbo z notranji združevanjem, so v rezultatih poizvedbe vključeni le zapisi s skupno vrednostjo v obeh tabelah.

Notranje združevanje ima to sintakso (zaradi berljivosti je tu dodan prelom vrstic):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

V tej tabeli so opisani različni deli postopka notranjega združevanja.

Del

Opis

Tabela1, Tabela2

Imena tabel z zapisi, ki so združeni.

polje1, polje2

Imena polj, ki so združena. Če polja niso številčna, morajo biti istega podatkovni tip in imeti isto vrsto podatkov, ni jim pa treba imeti istega imena.

primerjalnioperator

Kateri koli relacijski primerjalni operator: "=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."

Zunanja združevanja

Zunanja združevanja so podobna notranjim, ker določijo, kako v poizvedbi združiti informacije iz dveh virov. Različna pa so, ker tudi določajo, ali vključiti podatke brez skupne vrednosti. Zunanja združevanja so usmerjevalna: določite lahko, ali vključiti vse zapise iz prvega vira podatkov, navedenega v združevanju (imenovan levo združevanje) ali v združevanju vključiti vse podatke iz drugega vira podatkov (imenovan desno združevanje).

Zunanje združevanje ima to sintakso:

IZ Tabela1 [levo | DESNI] JOIN Tabela2
ON Tabela1.polje1primerjalnioperator Tabela2.polje2

V tej tabeli so opisani različni deli postopkov LEFT JOIN in RIGHT JOIN.

Del

Opis

Tabela1, Tabela2

Imena tabel z zapisi, ki so združeni.

polje1, polje2

Imena polj, ki so se pridružili. Polja mora biti v istem podatkovni tip in imajo isto vrsto podatkov, vendar jih ni treba imeti enakega imena.

primerjalnioperator

Kateri koli relacijski primerjalni operator: "=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."

Če želite več informacij o združevanja, si oglejte članek združevanje tabel in poizvedb.

Na vrh strani

Več o stavkih WHERE

Če želite uporabiti podatke omejite število zapisov, ki se vrnejo v poizvedbi, uporabite poizvedbo pogoji v stavku WHERE izjavo SELECT. Poizvedba merilo je podobno kot formula – to je niz, ki so lahko sestavljena iz polja sklici, operatorji in konstante. Pogoji poizvedbe so vrsto izraz.

V tej tabeli je prikazano nekaj vzorčnih pogojev z razlago njihovega delovanja.

Pogoji

Opis

>25 and <50

Ta pogoj velja za polje »Število«, na primer »Cena« ali »EnotNaZalogi«. Med rezultati so samo tisti zapisi, ki imajo v polju vrednost, ki je večja od 25 in manjša od 50.

DateDiff ("yyyy"; [RojstniDatum]; Date()) > 30

Ta pogoj velja za polje »Datum/čas«, na primer »RojstniDatum«. Med rezultati poizvedbe so samo zapisi, v katerih je število let med rojstnim datumom osebe in današnjim datumom večje od 30.

Je nič

Ta pogoj lahko uporabite za vsako vrsto polja, če želite prikazati zapise, v katerih je vrednost polja ničelna.

Kot je mogoče videti v prejšnji tabeli, se lahko pogoji precej razlikujejo glede na vrsto podatkov polja, za katerega veljajo pogoji, in glede na vaše zahteve. Nekateri pogoji so preprosti, ker uporabljajo osnovne operatorje in konstante. Drugi so zapleteni, ker uporabljajo funkcije, posebne operatorje in imajo sklice na polja.

Pomembno : Če polje uporabi z združevalno funkcijo, ni mogoče določiti pogoje za to polje v stavku WHERE. Namesto tega uporabite v stavku HAVING določite kriterije za Združeno polja. Če želite več informacij, glejte razdelek delo z povzete podatke: ZDRUŽI po in ob.

Sintaksa stavka WHERE

Stavek WHERE ima to osnovno sintakso:

WHERE field = criterion

Želite na primer telefonsko številko stranke, vesta pa le, da se piše Bagel. Namesto da v zbirki podatkov pregledate vse telefonske številke, uporabite stavek WHERE, če želite omejiti rezultate in lažje poiskati želeno telefonsko številko. Če predvidevamo, da so priimki shranjeni v polju »Priimek«, je stavek WHERE tak:

WHERE [LastName]='Bagel'

Opomba : You do not have to base the criteria in your WHERE clause on the equivalence of values. You can use other comparison operators, such as greater than (>) or less than (<). For example, WHERE [Price]>100.

Uporaba stavka WHERE za združevanje virov podatkov

Morda boste včasih želeli združiti vire podatkov, ki temeljijo na poljih s podatki, ki se ujemajo. Polje v eni tabeli ima morda na primer števila, primerjati pa ga želite s poljem v drugi tabeli, ki ima besedilno vrsto podatkov.

Združevanja med polji, ki imajo različne vrste podatkov, ni mogoče ustvariti. Če želite združiti podatke iz dveh virov podatkov, ki temeljijo na vrednostih v poljih z različnimi vrstami podatkov, ustvarite stavek WHERE, v katerem je eno polje uporabljeno kot kriterij za drugo polje, tako da uporabite ključno besedo LIKE.

Če želite na primer uporabiti podatke iz tabele1 in tabele2, vendar le, če se podatki v polju1 (besedilno polje v tabelei1) ujema s podatki v polju2 (številčno polje v tabeli2), bi stavek WHERE bil podoben temu:

WHERE field1 LIKE field2

Če želite več informacij o tem, kako ustvariti pogoje v stavku WHERE, si oglejte članek primeri pogojev poizvedbe.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×