Uvažanje in izvažanje poslovnih podatkov v programu Business Contact Manager 2007

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S čarovnikom za uvoz in izvoz poslovnih podatkov lahko uvoz podatke v program Business Contact Manager za Outlook 2007 ali izvoz iz njega.

Poslovne podatke lahko uvozite v ali izvozite iz poljubne veljavne naprave za shranjevanje ali izmenljivega medija, kot je drug računalnik, pomnilniški ključek USB, CD, disketa, pogon Zip ali omrežje podjetja.

Kaj želite narediti?

Uvoz podatkov

Izvoz podatkov

Uporaba čarovnika za posodobitev obstoječo zbirko podatkov z informacijami iz druge zbirke podatkov

Na vrh strani

Uvažanje podatkov

V program Business Contact Manager za Outlook lahko iz drugih aplikacij in programov uvozite te vrste podatkovnih datotek:

Business Contact Manager za Outlook podatkov (.bcm)

Vključuje podatke iz računi, poslovni stiki, možnosti, poslovnih projektov in njihovih podatkov zgodovino komunikacije iz starejših različic Business Contact Manager za Outlook.

Ko uvažate kupce ali poslovne stike, lahko uvozite vse zapise in tudi povezano zgodovino komunikacije ali pa samo želene zapise. Ko uvozite izbrane zapise o kupcih ali poslovnih stikih, se njihovi povezani poslovni stiki ali kupci ne uvozijo.

Prilagoditve programa Business Contact Manager (.bcmx)

V tej vrsti podatkovne datoteke so prilagojeni podatki o vrednostih uporabniško določeno polje. Uporabniško določena polja lahko uvozi samo lastnik zbirke podatkov ali skrbnik računalnika, v katerem je zbirka podatkov.

Microsoft Office Outlook 2007 s stiki, poslovni stik upravitelj e-poštno trženje storitev (.bcm)

Pomembno : Obvestilo o zaprtju storitev Microsoft prekiniti e-poštno trženje storitev učinkovito 1 maj 2009, vendar lahko še naprej uporabljati storitev do 1 maj 2009.

Uvoz poslovnih stikov v e-poštna storitev trženja, morate vpisati s storitvijo e-poštno trženje storitev. Sledite navodilom na zadnji strani čarovnika za uvoz poslovnih podatkov in izvozi in nato uvozite datoteko v e-poštno trženje storitev.

Opomba : Če ste prej uvozili poslovne stike s seznama graditelj 1.0 (nekdanji ime za e-poštna storitev trženja), morate najprej izvoziti v obliki zapisa datoteke .bcm in jih nato uvozite v Business Contact Manager za Outlook.

Vrednosti, ločene z vejico (.csv)

Vključuje podatke v obliki zapisa datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv), ki je ločeno z vejicami, ne glede na ločilo seznama, ki je mogoče najti v operacijskem sistemu Windows. Ločilo seznama, ki je na voljo v Nadzorni plošči, v oknu Področne in jezikovne možnosti, na zavihek Področne možnosti oblikovanje podatkov v obliki zapisa datoteke .csv tako uvozite podatke v Business Contact Manager za Outlook iz programov, na primer Pošta Windows Live. Več informacij o tem, kako uvozite podatke iz programa pošta v Outlook, glejte uvoz e-poštnih sporočil iz programa pošta.

Če želite uvoziti seznam izdelkov in storitev, ki je v obliki zapisa datoteke .csv, uporabite čarovnika za uvoz v izdelkov in storitev elemente seznama.

Če želite zagotoviti, da se bodo zvrsti na uvoženem seznamu ujemale z zvrstmi v programu Business Contact Manager za Outlook, v meniju Business Contact Manager kliknite Seznam izdelkov in storitev in potrdite zvrsti, ki jih trenutno uporabljate.

Če želite uvoziti seznam izdelkov in storitev iz računovodski sistem, mora biti vključena Business Contact Manager za Outlook in računovodski sistem. Če želite več informacij o vključitvi izdelkov in storitev elementov iz računovodski sistem v Business Contact Manager za Outlook , si oglejte o izdelkov in storitev elemente v programu Business Contact Manager.

Accessova zbirka podatkov (.mdb, .accdb)

V tej vrsti podatkovne datoteke so podatki v oblikah datoteke programa Microsoft Office Access.

Excel * delovni zvezek (.xls, .xlsx)

V tej vrsti podatkovne datoteke so podatkovne datoteke v oblikah zapisa datotek programa Microsoft Office Excel (najmanj različica 2003).

Za odpiranje dokumentov, ustvarjenih s programom Office 2007 sistem datoteke oblike na primer .xlsx uporabljati Office 2003, prenesite združljivostni paket Microsoft Office za oblike zapisa datotek Word, Excel in PowerPoint 2007 na Microsoftovem spletnem mestu.

V nadaljevanju je nekaj predlogov glede naslovov stolpcev, ki jih morate uporabljati v Excelu*. Za pomoč povprašajte tudi druge uporabnike, in sicer v skupini za razprave o programu Business Contact Manager za Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Opombe : 

 • Vsaj en stolpec v Excelovi* preglednici naj ima naslov, kot je »Mesto«.

 • Vrstica z naslovom stolpca mora biti prva vrstica v preglednici. Nekateri naslovi stolpcev so lahko prazni. Na primer Ime; <prazno>; Ulica; Mesto.

 • Ne vnašajte informacij nad vrstico z naslovi stolpcev.

 • Preslikava stolpcev, da se ujema z oznakami na zapisov programa Business Contact Manager. Če želite več informacij o preslikava polj, si oglejte preslikava polj v programu Business Contact Manager.

* Samostojno izdajo Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager lahko uporabite z Excelom 2007 ali Excel 2003.

Outlookovi stiki (.pst)

V tej vrsti podatkovne datoteke so podatki v obliki datoteke programa Microsoft Office Outlook (.pst).

Več informacij o tem, kako želite kopirati ali premikati posamezen stik v Business Contact Manager za Outlook, glejte kopiranje ali premikanje posameznih Outlookove stike v Business Contact Manager.

Opomba : Outlookovi stiki so ločeni od poslovnih stikov. Če Outlookov stik uvozite, kopirate ali premaknete v Business Contact Manager za Outlook, se v programu Business Contact Manager za Outlook ustvari ločeno poročilo, ki ni sinhronizirano z Outlookovim zapisom stika. Če spremenite zapis poslovnega stika, ki je bil ustvarjen iz Outlookovega stika, te spremembe niso vidne v zapisu Outlookovega stika ali obratno.

Microsoft prodaja vodi (.bcm)

V tej vrsti podatkovne datoteke je datoteka programa Microsoft Sales Leads iz prejšnjih različic programa Business Contact Manager za Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! programa mora že nameščen v vašem računalniku, preden lahko začnete uvoza podatkov iz programa ACT! obliko zapisa datoteke. Čarovnik za uvoz poslovnih podatkov in izvoz uporablja orodje za pretvarjanje pretvorite to vrsto datoteke v obliki zapisa datoteke programa Business Contact Manager, preden uvozite podatke.

Opomba : ACT! različice vključujejo ACT! 2007 9 ACT! 2006 8 ACT! 2005 7 ACT! ACT 2003/6,! 2000/5, ACT! 4. Prenesite in namestite servisni paket SP1 za Office 2007 , ki vključuje podporo za uvoz poslovnih podatkov iz programa ACT! 2007/9 in izboljšano podporo za ACT! 2006/8. Samostojna izdaja Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager vključuje te podpore. Angleško različico Business Contact Manager za Outlook le lahko pretvorite ACT! podatkov, ustvarjene s Združene države Amerike različico ACT!.

QuickBooks (zbudiš se)

Datoteke v obliki zapisa .iff s katero koli različico QuickBooks, lahko uvozite. Čarovnik za uvoz poslovnih podatkov in izvoz uporablja orodje za pretvarjanje pretvorite to vrsto datoteke v obliki zapisa datoteke programa Business Contact Manager, preden uvozite podatke.

Druge vrste datotek

Poslovni stiki v programih, kot so Outlook Express lahko uvozite v Business Contact Manager za Outlook če je podatke mogoče pretvoriti v datoteko (.csv) vrednostmi, ločenimi z vejico, preverite pomoč za program, iz katere želite uvoziti podatke.

Uvažanje datoteke ali mape s čarovnikom za uvoz in izvoz poslovnih podatkov

 1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Uvoz in izvoz.

 2. Kliknite Uvozi datoteko in nato Naprej.

 3. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite uvoziti, in kliknite Naprej.

  Če izberete ACT! (.dbf. .pad) ali QuickBooks (zbudiš se) oblike:

  Opomba : ACT! različice vključujejo ACT! 2007 9 ACT! 2006 8 ACT! 2005 7 ACT! ACT 2003/6,! 2000/5, ACT! 4. Prenesite in namestite servisni paket SP1 za Office 2007 , ki vključuje podporo za uvoz poslovnih podatkov iz programa ACT! 2007/9 in izboljšano podporo za ACT! 2006/8. Samostojna izdaja Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager vključuje te podpore. Angleško različico Business Contact Manager za Outlook le lahko pretvorite ACT! podatkov, ustvarjene s Združene države Amerike različico ACT!.
  Uvoz poslovnih podatkov iz vseh različic QuickBooks je podprta.

  1. Kliknite Pretvorba podatkov za vaše podatke pretvorite v obliko zapisa datoteke programa Business Contact Manager. To orodje za funkcije, kot je čarovnik za uvoz te vrste datotek.

  2. V orodje za pretvarjanje podatkov, kliknite naprej.

  3. Izberite program, ki je ustvaril podatke, ki ga želite pretvoriti, in kliknite naprej.

  4. Poiščite datoteko, ki jo želite pretvoriti, in kliknite naprej.

  5. Sledite navodilom v orodje za pretvarjanje podatkov.

   Pomoč pri strani čarovnika, kliknite pomoč na tej strani.

  6. Pri pretvorbi podatkov končano, kliknite Zapri za izhod iz orodje za pretvarjanje podatkov in se vrniti v čarovnika za uvoz poslovnih podatkov in izvoz.

 4. Sledite navodilom v čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov.

  Če potrebujete pomoč za stran v čarovniku, na tisti strani kliknite gumb Pomoč.

Izvažanje podatkov

Podatke lahko iz programa Business Contact Manager za Outlook izvažate v druge aplikacije ali programe tako, da jih pretvorite v eno od teh oblik zapisa:

Podatkov Business Contact Manager (.bcm)

V tej vrsti datoteke so lahko kupci, poslovni stiki, priložnosti, poslovni projekti in podatki zgodovine komunikacije iz prejšnjih različic programa Business Contact Manager za Outlook.

Lahko izvozite izdelkov in storitev elementov seznama v Business Contact Manager za Outlook skupaj z zapisi kupca ali poslovnega stika v obliki zapisa datoteke .bcm s čarovnikom za uvoz poslovnih podatkov in izvoz . Izdelkov in storitev elementov seznama ni mogoče izvoziti v obliko zapisa datoteke .csv in ni mogoče izvoziti neodvisno od kupca ali poslovnega stika zapisov.

Prilagoditve programa Business Contact Manager (.bcmx)

V tej vrsti datoteke so uporabniško določena polja in podatki.

Vrednosti, ločene z vejico (.csv)

V tej vrsti datotek so podatki, ki so izvoženi iz programa Business Contact Manager za Outlook v obliko .csv in so ločeni z vejicami ne glede na ločilo seznama, ki je določeno v operacijskem sistemu Windows. Ločilo seznama je navedeno na nadzorni plošči v pogovornem oknu Področne in jezikovne možnosti na kartici Področne možnosti.

Podatke iz izdelkov in storitev elementov seznama ni mogoče izvoziti tako, da uporabite obliko zapisa datoteke datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv). Če je v obliki zapisa datoteke .csv, lahko uvozite seznam izdelkov in storitev.

Namig : Izvoz v Excel Če želite kupce ali poslovne stike izvoziti v Excel, izvedite spodnji postopek za izvoz poslovnih podatkov. V čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov kliknite Vrednosti, ločene z vejico (.csv). Izvoženo datoteko .csv lahko odprete z Excelom.

Izvažanje poslovnih podatkov

 1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Uvoz in izvoz.

 2. Kliknite Izvozi datoteko in nato Naprej.

 3. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite izvoziti, in nato kliknite Naprej.

  V izvoženo datoteko lahko vključite tudi celotno zgodovino komunikacije. V zgodovini so povezani kupci, poslovni stiki in e-poštna sporočila. Določite tudi mesto in ime datoteke, ki jo izvažate.

 4. Sledite navodilom v čarovniku za uvoz in izvoz poslovnih podatkov.

  Če potrebujete pomoč pri dokončevanju strani v čarovniku, na tisti strani kliknite gumb Pomoč.

  Več informacij o tem, kako želite izvoziti en zapis kupca ali poslovnih stikov, glejte Odpravljanje težav z uvažanje in izvažanje poslovnih podatkov v programu Business Contact Manager temo.

Na vrh strani

S čarovnikom posodobite obstoječo zbirko podatkov z informacijami iz druge zbirke podatkov

Če želite obstoječo zbirko podatkov posodobiti z informacijami iz druge zbirke podatkov programa Business Contact Manager, lahko uporabite čarovnika za uvoz in izvoz poslovnih podatkov. Naredite to:

 1. Varnostno kopirajte trenutno zbirko podatkov. Ko dokončate ta postopek, bodo podatki iz druge ali izvirne zbirke podatkov dodani v trenutno zbirko podatkov.

  Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Upravljaj zbirko podatkov.

  2. Na kartici Varnostno kopiranje/Obnovitev kliknite Varnostno kopiranje zbirke podatkov.

   Če želite več informacij o tem, kako varnostno kopiranje zbirke podatkov, si oglejte varnostno kopiranje podatkov programa Business Contact Manager. V sistemu Windows XP privzeto varnostno kopijo zbirke podatkov, ki je shranjen v: C:\Documents and nastavitve\ \Local< uporabniško ime >\My Documents\My Business\Backups. V sistemu Windows Vista, varnostno kopijo zbirke podatkov, ki je shranjen v: C:\Users\< uporabniško ime >\Documents\My.

 2. Izberite izvirno zbirko podatkov. V njej so poslovni podatki, ki jih želite uvoziti v trenutno zbirko.

  Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov.

  2. Kliknite Ustvari ali izberi zbirko podatkov.

   Možnost Izberi obstoječo zbirko podatkov je privzeto izbrana.

  3. Vnesite lokacijo (ali ime računalnika) izbirne zbirke podatkov in kliknite Poveži.

   Opomba : Če izvorne zbirke podatkov, ki je shranjena v drugem računalniku, mora biti zbirke podatkov v skupni rabi , preden lahko vzpostavite povezavo do nje.

  4. Izberite ime izvirne zbirke podatkov in kliknite Naprej.

 3. Izvozite izvirno zbirko podatkov.

  Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Uvoz in izvoz.

  2. Kliknite Izvozi datoteko in nato Naprej.

  3. Izberite Podatki programa Business Contact Manager (.bcm) in kliknite Naprej.

  4. Izberite Izvozi vse ali podatke, ki jih želite izvoziti, in nato kliknite Naprej.

  5. Vnesite mesto za izvoženo datoteko in izberite želene možnosti pod Zgodovina izvoza in Izdelki za izvoz.

  6. Sledite navodilom na zaslonu.

 4. Ko je izvoz dokončan, obnovite izvirno zbirko podatkov.

  Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Upravljaj zbirko podatkov.

  2. Na kartici Varnostno kopiranje/Obnovitev kliknite Obnovi zbirko podatkov in sledite navodilom.

 5. Uvozite izvirno zbirko podatkov brez podvojitev.

  Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager pokažite na Orodja za zbirko podatkov in kliknite Uvoz in izvoz.

  2. Kliknite Uvozi datoteko in nato Naprej.

  3. Izberite Podatki programa Business Contact Manager (.bcm).

  4. Prebrskajte do izvirne datoteke, ki ste jo predhodno ustvarili, izberite Posodobi dvojnike in izberite, ali želite vključiti elemente zgodovine komunikacije ali prilagoditve.

  Opombe : 

  • Uvažanje ali izvažanje poslovnih podatkov v druga območja sveta ali iz njih ni priporočeno, ker nekaterih podatkovnih struktur ali tipov ni mogoče pretvarjati.

  • Preden začnete uvažati, varnostno kopirajte podatke programa Business Contact Manager za Outlook. Postopka uvoza ni mogoče razveljaviti, razen če uvožene podatke izbrišete ročno.

  • Če želite uvoziti izdelke ali storitve, uporabite orodje Uvoz na seznamu izdelkov in storitev.

  • Preden začnete izvažati, varnostno kopirajte datoteko za izvoz. Postopka izvoza ni mogoče razveljaviti, razen če izvožene podatke izbrišete ročno.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×