Ustvarjanje vizualnega poročila o podatkih programa Project v programu Excel ali Visio

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vizualna poročila, ki omogočajo ogled informacij o projektu grafično z razširjenim vrtilnih tabel v programu Excel 2010. Ko informacije o projektu so bili izvozi v Excel, lahko prilagodite poročila še z izboljšano vrtilne tabele funkcije programa Excel 2010, na primer filtra razčlenjevalniki, iskanje v okviru vrtilne tabele, grafikoni sparkline v vrtilnih tabelah, ki prikazujejo trende takoj, in Izboljšave za pisanje nazaj OLAP.

V tem članku

Vizualna poročila, ki so na voljo

Ustvarjanje vizualnega poročila s predlogo

Urejanje obstoječe predolge vizualnega poročila

Ustvarjanje nove predloge vizualnega poročila

Izvoz podatkov poročila

Vizualna poročila, ki so na voljo

Predloge poročil so v pogovornem oknu Vizualna poročila – ustvarjanje poročila, ki ga odprete tako, da na zavihku Projekt v skupini Poročila kliknete Vizualna poročila, razdeljene v šest kategorij. V razdelkih v nadaljevanju so opisana vizualna poročila, ki so na voljo v posamezni kategoriji.

Ustvarite lahko tudi svoja poročila po meri. Poročila po meri bodo prikazana v kategoriji za uporabljeno vrsto podatkov.

Kategorija »Uporaba opravil«

V spodnji tabeli so opisane Vizualna poročila v kategoriji uporaba opravil. Ta poročila, ki temeljijo na časovno razporejeno opravilo podatkov.

Opomba: Podatki o časovno razporejenih dodelitvah so na voljo v poročilih v kategoriji »Uporaba dodelitve«.

Name (Ime)

Vrsta

Opis

Poročilo o denarnem toku

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona z zneski stroškov in kumulativnih stroškov v določenem obdobju.

Poročilo o prisluženi vrednosti v določenem časovnem obdobju

Excel

To poročilo uporabite za prikaz grafikona, na katerem so prikazani dejanski stroški (dejanski stroški opravljenih del), načrtovana vrednost (predvidena cena načrtovanega dela ) in prislužena vrednost (predvidena cena opravljenega dela) v določenem časovnem obdobju.

Kategorija »Uporaba virov«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila, ki so na voljo v kategoriji »Uporaba virov«. Ta poročila temeljijo na časovno razporejenih podatkih o virih.

Opomba: Podatki o časovno razporejenih dodelitvah so na voljo v poročilih v kategoriji »Uporaba dodelitve«.

Name (Ime)

Vrsta

Opis

Poročilo o denarnem toku

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem so prikazani predvideni in dejanski stroški projekta v določenem časovnem obdobju. Stroški so razčlenjeni po vrsti vira (delo, material in stroški). Indikator prikazuje, ali predvideni stroški presegajo stroške po osnovnem načrtu.

Poročilo o razpoložljivosti virov

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem sta prikazana delo in preostala razpoložljivost za vire projekta, razčlenjena po vrsti vira (delo, material in stroški). Ob vsakem čezmerno dodeljenem viru je prikazana rdeča zastavica.

Poročilo o povzetih stroških vira

Excel

To poročilo uporabite za prikaz tortnega grafikona, na katerem je prikazana razdelitev stroškov vira med tremi vrstami virov: stroški, materialom in delom.

Poročilo o razpoložljivosti dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani skupna zmogljivost, delo in preostala razpoložljivost za delovne vire v določenem časovnem obdobju.

Poročilo o povzeti količini dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so skupna zmogljivost, delo, preostala razpoložljivost in dejansko delo vira prikazani v delovnih enotah.

Kategorija »Uporaba dodelitve«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila, ki so na voljo v kategoriji »Uporaba dodelitve«. Ta poročila temeljijo na časovno razporejenih podatkih, ki so podobni podatkom v pogledih Uporaba opravil in Uporaba virov.

Name (Ime)

Vrsta

Opis

Poročilo o stroških po osnovnem načrtu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so stroški po osnovnem načrtu, predvideni stroški in dejanski stroški projekta prikazani za več opravil.

Poročilo o osnovnem načrtu

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama projekta, ki je razčlenjen po četrtletju in nato še po opravilu. To poročilo primerja predvideno delo in stroške z delom in stroški po osnovnem načrtu. Indikatorji prikazujejo, kdaj predvideno delo presega delo po osnovnem načrtu in kdaj predvideni stroški presegajo stroške po osnovnem načrtu.

Poročilo o delu po osnovnem načrtu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so delo po osnovnem načrtu, predvideni delo in dejansko delo projekta prikazani za več opravil.

Poročilo o predvidenih stroških

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani predvideni stroški, stroški po osnovnem načrtu, načrtovani stroški in dejanski stroški v določenem obdobju.

Poročilo o predvidenem delu

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem so prikazani predvideni delo, delo po osnovnem načrtu, načrtovano delo in dejansko delo v določenem obdobju.

Poročilo o prisluženi vrednosti v določenem časovnem obdobju

Excel

To poročilo uporabite za prikaz grafikona, na katerem so prikazani dejanski stroški (dejanski stroški opravljenih del), načrtovana vrednost (predvidena cena načrtovanega dela ) in prislužena vrednost (predvidena cena opravljenega dela) v določenem časovnem obdobju.

Kategorije »Povzetek opravil«, »Povzetek virov« in »Povzetek dodelitev«

V spodnji tabeli so opisana vizualna poročila v kategorijah »Povzetek opravil«, »Povzetek virov« in »Povzetek dodelitev«. V poročila s povzetki niso vključeni časovno razporejeni podatki.

Kategorija

Name (Ime)

Vrsta

Opis

Povzetek opravil

Poročilo o stanju nujnih opravil

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama, na katerem sta prikazana delo in preostalo delo za nujna opravila in opravila, ki niso nujna. Na traku s podatki je prikazan odstotek dokončanega dela.

Povzetek opravil

Poročilo o stanju opravila

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama dela in odstotka dokončanega dela za opravila v projektu s simboli, ki prikazujejo, kdaj delo po osnovnem načrtu preseže količino dela, kdaj je delo po osnovnem načrtu enako količini dela in kdaj količina dela presega delo po osnovnem načrtu. Na traku s podatki je prikazan odstotek dokončanega dela.

Povzetek virov

Poročilo o preostali količini dela za vir

Excel

To poročilo uporabite za prikaz paličnega grafikona, na katerem sta preostalo delo in dejansko delo za posamezni delovni vir prikazana v delovnih enotah.

Povzetek dodelitev

Poročilo o stanju virov

Visio

To poročilo uporabite za prikaz diagrama vrednosti dela in stroškov za posamezni vir v projektu. Odstotek dokončanega dela je prikazan s senco v posameznem polju diagrama. Senca postane temnejša, ko se vir približuje dokončanju dodeljenega dela.

Na vrh strani

Ustvarjanje vizualnega poročila s predlogo

 1. Na zavihku pogled v skupini poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila na zavihku Vse kliknite poročilo, ki ga želite ustvariti.

  Če želenega poročila ni na seznamu, potrdite polje Vključi predloge poročil iz in nato kliknite Spremeni ter poiščite mesto, kjer je vaše poročilo.

  Namig: Če veste, v kateri kategoriji je poročilo, kliknite zavihek te kategorije, da prikažete krajši seznam poročil. Če želite prikazati le poročila, ki jih je mogoče odpreti v programu ali Visio, potrdite ali počistite polje Microsoft Excel ali Microsoft Visio.

 3. Če želite spremeniti raven uporabe podatkov, ki so vključeni v poročilo, na seznamu Izberite raven podatkov o uporabi, ki jih želite vključiti v poročilo izberite Leta, Četrtletja, Meseci, Tedni ali Dnevi.

  Opomba: Project privzeto nastavi raven uporabe podatkov na priporočeno raven za velikost vašega projekta. Za večino projektov so to tedni. Če želite vključiti podatke na podrobnejši ravni, se lahko zmanjša učinkovitost delovanja poročila. Če si ogledujete več poročil za isti projekt hkrati, bo učinkovitost delovanja najboljša, če ne spremenite ravni podatkov. Če spremenite raven podatkov, je treba znova ustvariti začasno zbirko podatkov za poročanje, ki je shranjena v lokalnem računalniku. Če vam v poročila ni treba vključiti podatkov o uporabi, bo učinkovitost delovanja najboljša, če raven podatkov nastavite na Leta.

 4. Kliknite Ogled, da ustvarite poročilo in ga odprete v programu Excel ali Visio.

Na vrh strani

Urejanje obstoječe predolge vizualnega poročila

 1. Na zavihku pogled v skupini poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila na zavihku Vse kliknite poročilo, ki ga želite urediti.

  Namig: Če veste, v kateri kategoriji je poročilo, kliknite zavihek te kategorije, da prikažete krajši seznam poročil. Če želite prikazati le poročila, ki jih je mogoče odpreti v programu ali Visio, potrdite ali počistite polje Microsoft Excel ali Microsoft Visio.

 3. Kliknite Uredi predlogo.

 4. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polja, ki jih želite dodati v poročilo ali jih odstraniti iz njega, in nato kliknite Dodaj, Odstrani ali Odstrani vse, da premaknete polja med oknoma Polja, ki so na voljo in Izbrana polja oziroma med oknoma Polja po meri, ki so na voljo in Izbrana polja po meri.

  Polja v oknih Izbrana polja in Izbrana polja po meri so vključena v poročilo.

 5. KlikniteUredi predlogo, če želite ustvariti poročilo s spremenjenim seznamom polj.

 • V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj so nekatera polja prepoznana kot dimenzije. Pomembno je, da za poročilo izberete manj kot šest dimenzij. Če izberete več kot šest dimenzij, znatno zmanjšate učinkovitost delovanja poročila.

 • Vsa polja niso na voljo v vseh poročilih. Nekatera polja so na voljo le v poročilih programa Visio, ne pa tudi v poročilih programa Excel.

 • Če v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj ne najdete polja, ki ga želite vključiti, je polje morda shranjeno v drugi kategoriji podatkov. Številna polja, ki so po vašem mnenju polja s povzetki opravila, so dejansko polja s povzetkom dodelitve.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove predloge vizualnega poročila

 1. Na zavihku pogled v skupini poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Nova predloga.

 3. V razdelku Izberite program kliknite Excel, če želite ustvariti predlogo programa Excel, ali pa kliknite Visio (metrične enote), če želite ustvariti predlogo programa Visio.

 4. V razdelku Izberite vrsto podatkov izberite vrsto podatkov, ki jo želite uporabiti v poročilu.

  Če želite vključiti časovno razporejene podatke, na seznamu v razdelku Izberite vrsto podatkov izberite Uporaba opravil, Uporaba virov ali Uporaba dodelitve.

 5. Kliknite Izbirnik polj.

 6. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj pridržite tipko CTRL in nato v oknu Polja, ki so na voljo kliknite privzeta polja programa Project, ki jih želite vključiti v poročilo.

 7. Kliknite Dodaj, da jih premaknete v okno Izbrana polja.

 8. Pridržite tipko CTRL in nato v oknu Polja po meri, ki so na voljo kliknite polja po meri, ki jih želite vključiti v poročilo.

 9. Kliknite Dodaj, da jih premaknete v okno Izbrana polja po meri.

 • Če imate angleško različico Office Project 2007 nameščen, imate možnost, če želite ustvariti Visiove predloge, ki uporablja ameriške merske enote.

 • Če želite odstraniti polje iz poročila, v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polje v oknu Izbrana polja ali Izbrana polja po meri in nato kliknite Odstrani. Če želite iz poročila odstraniti vsa privzeta polja ali polja po meri, v razdelku Izbira polj ali Izberite polja po meri kliknite Odstrani vse.

 • Vsa polja niso na voljo v vseh poročilih. Nekatera polja so na voljo le v poročilih programa Visio, ne pa tudi v poročilih programa Excel.

 • Če v pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj ne najdete polja, ki ga želite vključiti, je polje morda shranjeno v drugi kategoriji podatkov. Številna polja, ki so po vašem mnenju polja s povzetki opravila, so dejansko polja s povzetkom dodelitve.

 • V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj so nekatera polja prepoznana kot dimenzije. Pomembno je, da za poročilo izberete manj kot šest dimenzij. Če izberete več kot šest dimenzij, znatno zmanjšate učinkovitost delovanja poročila.

 • Ko ustvarite vizualno poročilo, ga lahko shranite na privzeto mesto za shranjevanje predlog (c:\Programske datoteke\Microsoft Office\Predloge) ali na drugo mesto v računalniku ali omrežju. Predloge, shranjene na privzetem mestu za shranjevanje predlog, so samodejno prikazane v pogovornem oknu Vizualna poročila – ustvarjanje poročila.

 • Če začnete uporabljati drug jezikovni paket, ko shranite predlogo vizualnega poročila po meri, bo predloga še vedno na voljo, vendar ne bo dopolnjena. Prvotna imena polja niso prepoznana v novem jeziku in niso vključena v poročilo.

Na vrh strani

Izvoz podatkov poročila

Izberete lahko tudi določene podatke v kategoriji, ki jih želite izvoziti (kocka OLAP), lahko pa izvozite vse podatke projekta kot zbirko podatkov za poročanje.

Izvoz podatkov kot kocke OLAP

 1. Na zavihku pogled v skupini poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Shrani podatke.

 3. V razdelku Shranjevanje kocke za poročanje izberite kategorijo, v kateri je vrsta podatkov, ki jih želite shraniti.

 4. Kliknite Izbirnik polj, če želite spremeniti polja, vključena na seznam podatkov za izvoz.

 5. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite polja, ki jih želite dodati na seznam podatkov za izvoz ali jih odstraniti iz njega, in nato kliknite Dodaj, Odstrani ali Odstrani vse, da premaknete polja med oknoma Polja, ki so na voljo in Izbrana polja oziroma med oknoma Polja po meri, ki so na voljo in Izbrana polja po meri.

  Polja v oknih Izbrana polja in Izbrana polja po meri so vključena v izvožene podatke.

 6. V pogovornem oknu Vizualna poročila – izbirnik polj kliknite V redu in nato kliknite Shrani kocko.

 7. Poiščite mesto, kamor želite shraniti podatke kocke, in kliknite Shrani.

 • Podatki kocke so shranjeni kot datoteka .cub.

 • Ko odprete podatke kocke v programu Visio, datoteke .cub ni mogoče shraniti v omrežno mapo.

Izvoz podatkov kot zbirke podatkov za poročanje

 1. Na zavihku pogled v skupini poročila kliknite Vizualna poročila.
  Slika skupine »Poročila«

 2. V pogovornem oknu Vizualna poročila kliknite Shrani podatke.

 3. Kliknite Shrani zbirko podatkov.

 4. Poiščite mesto, kamor želite shraniti zbirko podatkov, in nato kliknite Shrani.

  Podatki so shranjeni kot datoteka z zbirko podatkov programa Microsoft Office Access (.mdb).

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×