Ustvarjanje večjezičnega spletnega mesta

Ustvarjanje večjezičnega spletnega mesta

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Večjezično mesto je eno spletno mesto, ki je znova ustvarjeno in objavljeno v več jezikih. Večina vsebine mesta je enaka, vendar lokalizirana, da odraža jezik in kulturo strank v različnih območjih. Kot si lahko predstavljate, je lahko ustvarjanje in vzdrževanje spletnega mesta z večjezičnimi spremembami naporno in zamudno. Funkcija sprememb SharePoint Online poenostavi opravilo tako, da avtomatizira ustvarjanje strani in mesta za posamezen jezik in območne nastavitve. Uporablja vzorec vir – cilj, ki omogoča, da enkrat ustvarite vsebino in jo večkrat objavite, pri čemer porabite najkrajši možni čas za nastavitev.

Pomembno: 

 • Začetek September 2018 so se zastarela storitve strojnega prevajanja v Strežniku SharePoint Online. Storitve strojnega prevajanja lahko še vedno uporabljajo, vendar pred njimi kodiranje v rezultatih Visual Studia pri opozorilo. Ta sprememba ne bo vplivalo vse oznake predhodno ustvarjena sprememb ali možnost urnik prevajanja dejavnosti ali potekov dela, ki temelji na oznake sprememb predhodno ustvarjena. Če ustvarite nove oznake sprememb ni prevoda so na voljo za nalepke. Koraki, ki vplivajo na te spremembe so bile navedeno spodaj.

 • Namesto na zahtevo, ročno prevajalske storitve, priporočamo, da uporabite Bing prevajanje API. Strojnega prevajanja Server API bodo označene kot zastarela, vendar bo na voljo prek SharePoint CSOM za zdaj. Najdete več informacij o API v tem članku na storitev strojnega prevajanja v SharePointu.

V tem članku

Terminologija

Delovanje mest s spremembami

Aktiviranje objavljanja v zbirki mest

Določanje načina premika strani v mestih

Konfiguriranje nastavitev sprememb

Ustvarjanje oznak za izvorna in ciljna mesta

Ustvarjanje izvornega mesta s spremembami

Ustvarjanje oznak ciljnih sprememb

Ustvarjanje hierarhije mest s spremembami

Ustvarjanje hierarhije

Preverjanje stanja v dnevniku sprememb

Dodajanje novega mesta s spremembami v obstoječo hierarhijo mest

Ustvarjanje in objavljanje

Možnosti traku izvornega mesta

Posodobitev vseh ciljev

Določanje, kateri cilji prejmejo posodobitve

Možnosti traku ciljnega mesta

Ogled sprememb iz vira

Sprejem sprememb iz vira

Zavrnitev sprememb iz vira

Priprava strani za prevod

Prenos prevedenega paketa

Pošiljanje strani v strojno prevajanje

Preverjanje stanja prevoda

Seznam sprememb

Določanje, kateri cilji prejmejo posodobitve seznama

Terminologija

Preden nastavite večjezično spletno mesto, je priporočljivo, da poznate terminologijo SharePoint Onlineovih različic. V tej tabeli so določeni ključni izrazi, s katerimi se boste srečali pri namestitvi sprememb in procesu upravljanja.

Izraz

Definicija

Spremembe

Posamezni primerki spletnega mesta, ki so lokalizirani in/ali prevedeni v določen jezik in za določene območne nastavitve.

Domača stran sprememb

Osnovni URL za vse spremembe spletnega mesta. Po navadi ga najdete v korenu zbirke mest, domača stran sprememb pa je lahko tudi podstran v zbirki. Domača stran preusmeri obiskovalce strani na ustrezno spremenjeno mesto na podlagi nastavitev lokacije brskalnika.

Oznaka spremembe

Opomba: Začetek September 2018 ne boste mogli uporabljati strojnega prevajanja, ko ustvarjate oznake sprememb v Storitvi SharePoint Online.

Jezik prizorišče vzpostavite povezavo za spremembo mesta in identifikatorja za mesta najvišje ravni spremembe in vsa mesta, vsebino in tako dalje, pod mestom najvišje ravni. Primer oznake sl-nam pomeni objavljeni v angleščini in prikazano uporabnikom, katerega mesto glede na svoje nastavitve brskalnika, je v Združenih državah mesta. Nasprotno, sl -VB sredstva mesta objavljeni v angleščini in prikazano uporabnikom, katerih nastavitve brskalnika kažejo, Velika Britanija. Oznake je vključeno v URL-ja mesta in morda videti nekako tako: http://contoso.com/en-us.

Izvorno mesto s spremembami

Mesto, kjer je vsebina ustvarjena in objavljena. Iz tega vira so kopirana vsa mesta s spremembami. Ko je mesto identificirano kot vir, ga ni mogoče spremeniti, poleg tega pa drugih mest v zbirki mest ni mogoče označiti kot vir.

Ciljno mesto s spremembami

Mesta, ki prejmejo večino vsebine iz izvornega mesta s spremembami. Novo vsebino je mogoče ustvariti na ciljnem mestu s spremembami, vendar ta vsebina ni v skupni rabi z drugimi mesti in je enolična za mesto, na katerem je ustvarjena.

Hierarhija sprememb

Popoln nabor mest s spremembami, vključno z izvornim.

Strani s spremembami

Objavljanje strani, shranjenih v knjižnici strani na izvornih in ciljnih mestih s spremembami.

Microsoft Translator

Storitev, ki jo uporablja SharePoint za strojno prevajanje vsebine spletnega mesta. Microsoft Translator je pripomoček spletne strani, ki omogoča sprotno prevajanje strani na spletnem mestu. Uporabniki lahko vidijo vaše strani v svojem jeziku, ne da bi morali odpreti ločeno spletno mesto prevoda, če želijo dati vašo stran v več jezikih v skupno rabo z drugimi osebami.

Datoteka XLIFF

Standardna oblika zapisa na podlagi oblike XML, ki jo podpirajo številna orodja za lokalizacijo.

Na vrh strani

Delovanje mest s spremembami

V osnovi je mesto s spremembami upravljana kopija spletnega mesta. Ustvarjanje vsebine poteka na izvornem mestu, ki je mesto v hierarhiji sprememb, iz katerega so kopirana vsa druga mesta. Ko objavite izvorno mesto, so strani za objavljanje v knjižnici strani samodejno podvojene v ciljih in dodane v čakalno vrsto za prevajanje in objavljanje. Knjižnice dokumentov, seznami objav in knjižnice slik so tudi podvojene kot del procesa sprememb.

Mesta s spremembami so zgrajena hierarhično, pri čemer je korensko mesto na vrhu, vse druge jezikovne različice pa pod njim. Viri in cilji so le eno raven pod korenskim mestom. Primer:

Grafikon hierarhije, ki pokaže korensko mesto najvišje ravni s tremi spremembami pod njim. Spremembe so v angleščini, francoščini in nemščini.

Funkcija sprememb je komponenta infrastrukture SharePoint Online za objavljanje in pri ustvarjanju mest uporablja predlogo mesta za objavljanje. Dejanski proces objavljanja vsebine pa je odvisen od izbrane predloge mesta pri nastavljanju sprememb. Če izberete »Mesto za objavljanje« za izvorno spremembo, bo treba vse strani na izvornem mestu ali pod njim v hierarhiji mest objaviti, preden bodo podvojene na ciljnih mestih s spremembami. Če izberete »Mesto za objavljanje s potekom dela«, morajo strani skozi potek dela za odobritev, preden so podvojene na ciljnih mestih s spremembami. Posel časovnika sprememb podvoji potrjene in objavljene strani na ciljnih mestih in izgine, ko je ustvarjena hierarhija mest.

Ker je funkcija sprememb odvisna od infrastrukture za objavljanje in predlog mesta za objavljanje, je treba omogočiti objavljanje v zbirki mest, preden ustvarite oznake sprememb ali hierarhijo mest.

Aktiviranje objavljanja v zbirki mest

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« in nato Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest, kliknite Funkcije zbirke mest.

 3. Pomaknite na infrastruktura strežnika SharePoint Server objavljanje in kliknite Aktiviraj.

Ko je omogočeno objavljanje, sledite procesu s štirimi koraki, da nastavite spremembe:

 1. Določite način premika strani v mestih s spremembami.

 2. Ustvarite oznake za izvorna in ciljna mesta.

 3. Ustvarite hierarhije sprememb.

 4. Ustvarite in objavite.

Na vrh strani

Določanje načina premika strani v mestih

Premislite o tem, kako je samodejno ustvarjanje mesta obravnavano v vaši organizaciji, pri čemer imate na voljo nekaj prožnosti pri odločanju o tem, katera vsebina je objavljena in kdaj. Denimo, da je vaše podjetje npr. pred kratkim dalo na tržišče nov izdelek in ga intenzivno oglašuje na domači strani na vašem spletnem mestu. Ravno tako bi moral biti oglas objavljen na spletnih mestih vaših mednarodnih podružnic, a ker izdelek še nekaj mesecev ne bo prisoten na mednarodnem tržišču, želite, da lastniki mest posameznih podružnic zadržijo vsebino, dokler ne bo izdelek na voljo na lokalnem tržišču. S prilagajanjem nastavitev sprememb nadzirate obravnavo novih, posodobljenih in izbrisanih strani na posameznem mestu s spremembami.

Konfiguriranje nastavitev sprememb

Opomba: To dejanje lahko izvedejo le skrbniki zbirke mest.

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« in nato Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Nastavitve sprememb.

 3. Na mesto, seznam in način delovanja ustvarjanja stran, izberite:
  ,Ustvarite povsod če nove strani naj se kopirajo v vseh ciljev.
  - ali -
  Ustvarjanje selektivno če želite izbrati, kateri cilji prejmejo nove strani.

 4. Znova ustvarite izbrisana ciljna stran, izberite:
  znova ustvarite novo ciljno stran, ko je izvorna stran objavljena , če želite novo stran, če želite namesto tistega, ki je bila izbrisana.
  - ali -
  ne znova ustvarite novo ciljno stran, ko je izvorna stran objavljena , če ne želite nova stran, da namesto tistega, ki je bila izbrisana.

 5. Posodobite ciljni strani spletnih gradnikov, izberite:
  posodobitev spletnega gradnika spremembe ciljnih strani, ko spremembami vir strani posodobitev razširjena če želite spletni gradnik spremembe na vir je mogoče posodobiti na cilj. Prilagoditve spletnega gradnika v cilju, bodo izgubljene.
  - ali -
  ne posodobite spremembe spletnega gradnika na ciljni strani, ko spremembami vir strani posodobitev razširjena če želite spletni gradnik spremembe na vir je mogoče posodobiti na cilj.

 6. V razdelku »Obvestilo« potrdite polje, če želite lastnike mest opozoriti, ko so na voljo nove strani ali posodobitve strani.

 7. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje oznak za izvorna in ciljna mesta

Pomembno: Začetek September 2018 boste lahko uporabljali strojnega prevajanja, ko ustvarjate oznake sprememb v Storitvi SharePoint Online. Še vedno lahko ustvarite oznake sprememb, vendar boste morali uporabiti drug način za prevajanje, priporočamo uporabo Bing prevajanje API. Ta navodila ne bodo na voljo v SharePoint. Deluje z oznakami, ustvarite pred September 2018 tudi koraki, ki se začnejo z Ustvarjanje hierarhije mest s spremembami .

Oznaka spremembe je par jezikovne – območne nastavitve za mesto s spremembami, npr. en-us, de-de, fr-fr itn. Oznaka je vključena v URL mesta.

Prva oznaka, ki jo je treba ustvariti, je izvorna oznaka. Na izvornem mestu ustvarite vsebino, ki bo kopirana v ciljna mesta. Za večjezično mesto uporabite primarni jezik organizacije kot izvorno oznako.

Opomba:  Obstaja lahko le ena izvorna oznaka. Ko izvorno oznako določite, je ne morete spremeniti v drugo, ne da bi izbrisali izvorno oznako in prekinili vse obstoječe odnose izvor-cilj.

Ustvarjanje izvornega mesta s spremembami

V naslednjem koraku ustvarite ciljne oznake, po eno za posamezno jezikovno različico v hierarhiji. Če želite npr. objaviti štiri jezikovne različice na spletnem mestu (izvorno in tri ciljne), ustvarite štiri oznake – po eno za posamezen jezik.

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« in nato Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Oznake sprememb.

 3. Na strani »Oznake sprememb« kliknite Nova oznaka.

 4. Na strani »Ustvari oznako spremembe« v razdelku Jezik predloge mesta izberite jezik, ki bo uporabljen v večjezičnem uporabniškem vmesniku (MUI) na izvornem mestu. Izbira temelji na nameščenih jezikovnih paketih. Izbira temelji na jezikovnih paketih, ki so na voljo z vašo naročnino na Office 365. Jezikovni paketi so obvezni le, če želite uporabiti večjezični uporabniški vmesnik za skrbniške strani na mestu. Jezikovnih paketov ne potrebujete za spremembe.

 5. V razdelku Območne nastavitve izberite jezik in območne nastavitve za to mesto. Območne nastavitve določajo jezik za vso uporabniško ustvarjeno vsebino, oblikovanje elementov, kot so datum, čas in valuta, ter način preusmerjanja uporabnikov iz korenskega mesta glede na nastavitve njihovega brskalnika.

 6. V razdelku Lokacija vnesite lokacijo vira in ciljev znotraj hierarhije mest. Če želite, da so na najvišji ravni zbirke mest, preprosto vnesite poševnico (/).

 7. V razdelku Ime oznake je vnesen par jezikovne – območne nastavitve glede na območne nastavitve, ki ste jih izbrali prej. Te podatke lahko uredite.

 8. V polje Opis vnesite opis, s katerim uporabnikom pomagate razumeti namen oznake. Vnesete lahko na primer »Angleščina«.

 9. V razdelku Prikazano ime je vnesen par jezikovne – območne nastavitve glede na območne nastavitve, ki ste jih izbrali prej. Te podatke lahko uredite.

 10. V razdelku Predloga mesta za objavljanje izberite predlogo mesta, ki jo želite uporabiti za posamezno mesto s spremembami. Izberite Mesto za objavljanje s potekom dela, če želite, da vse strani obravnava potek dela za odobritev, preden so kopirane v ciljna mesta s spremembami. Izberite Mesto za objavljanje, če ne potrebujete poteka dela za odobritev. Vse strani na izvornem mestu ali pod njim v hierarhiji mest morajo biti objavljene, preden jih je mogoče kopirati v ciljna mesta s spremembami.

 11. V razdelku Oznaka stika vnesite e-poštni naslov oseb, ki bi morali prejeti obvestilo, ko je ustvarjeno izvorno mesto s spremembami.

 12. Kliknite V redu. Proces ustvarjanja vira se samodejno začne.

Ustvarjanje oznak ciljnih sprememb

Ni vam treba hkrati ustvariti vseh ciljnih sprememb. Pravzaprav je priporočljivo, da ustvarite vsebino v viru, preden ustvarite ciljne oznake. Priporočamo vam tudi, da ustvarite več ciljnih oznak, preden ustvarite hierarhijo mest.

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« in nato Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Oznake sprememb.

 3. Na strani »Oznake sprememb« kliknite Nova oznaka.

 4. V razdelku Jezik predloge mesta izberite jezik, ki bo uporabljen v večjezičnem uporabniškem vmesniku na izvornem mestu. Izbira temelji na nameščenih jezikovnih paketih. Jezikovni paketi so obvezni le, če želite uporabiti večjezični uporabniški vmesnik za skrbniške strani na mestu. Jezikovnih paketov ne potrebujete za spremembe.

 5. V razdelku Območne nastavitve izberite jezik in območne nastavitve za to mesto. Območne nastavitve določajo oblikovanje za elemente, kot so datum, ura in valuta, poleg tega pa tudi za način, kako so uporabniki preusmerjeni iz korenskega mesta v skladu z nastavitvami njihovega brskalnika.

 6. Kliknite Nadaljuj.

 7. V razdelku Ime oznake je vnesen par jezikovne – območne nastavitve glede na območne nastavitve, ki ste jih izbrali prej. Te podatke lahko uredite.

 8. V polje Opis vnesite opis, s katerim uporabnikom pomagate razumeti namen oznake. Vnesete lahko na primer »Angleščina«.

 9. V razdelku Prikazano ime je vnesen par jezikovne – območne nastavitve glede na območne nastavitve, ki ste jih izbrali prej. Te podatke lahko uredite.

 10. V razdelku Ustvarjanje hierarhije izberite delež vira, ki ga želite kopirati v nov cilj:

 11. Mesta za objavljanje, seznami sprememb, ter vse strani ustvarite hierarhijo mest za objavljanje in vse strani.

 12. Le mesta za objavljanje, da ustvarite le hierarhijo mest za objavljanje.

 13. Le korensko mesto, da ustvarite mesto najvišje ravni brez mest in strani.

 14. Kliknite Nadaljuj.

 15. V razdelku Ustvari prevajalski paket izberite, ali želite dovoliti človeški prevod vsebine v tem cilju. Če omogočite to možnost, je vsebina pretvorjena v datoteko XLIFF, ki je prenesena v računalnik in jo lahko pošljete v prevod prevajalcem. Datoteka XLIFF je standardna oblika zapisa na podlagi zapisa XML, ki jo podpirajo številna orodja za lokalizacijo.

 16. V razdelku Strojno prevajanje izberite, ali želite dovoliti strojno prevajanje v tem cilju. Če omogočite to možnost, lahko uporabniki zahtevajo prevod prek storitve Microsoft Translator.

 17. Kliknite Nadaljuj.

 18. V razdelku Vedenje pri posodabljanju strani izberite način posodobitve obstoječih strani, ko pridejo spremembe iz vira:

 19. Uporabniki lahko ročno sinhronizirajo posodobitve izvornih strani s spremembami omogoča lastnikom mest ali avtorjem vsebine primerjajo posodobljeno stran z obstoječo stranjo in določite, katere spremembe želijo sprejeti.

 20. Samodejna posodobitev ciljnih strani s spremembami pošlje osnutek strani v cilj.

 21. V razdelku Oznaka stika vnesite e-poštni naslov oseb, ki bi morale prejeti obvestilo, ko je ustvarjeno ciljno mesto s spremembami.

 22. Kliknite Nadaljuj.

 23. Preglejte nastavitve oznake in kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

Ustvarjanje hierarhije mest s spremembami

Ustvarjanje hierarhije mest s spremembami dokonča dve opravili:

 • poveže izvorna in ciljna mesta s spremembami ter korensko mesto s spremembami,

 • ustvari mesta in strani za posamezne jezikovne različice.

Ustvarjanje hierarhije mest s spremembami je lahko zahtevno, še posebej, če imate veliko sprememb v hierarhiji. Torej je hierarhija obravnavana kot del skupinskega posla časovnika, ki se izvaja vsako uro. Nadzirate lahko napredek posla časovnika tako, da preverite dnevnik sprememb.

Ustvarjanje hierarhije

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« , in nato kliknite Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Oznake sprememb.

 3. Kliknite Ustvari hierarhije.

Preverjanje stanja v dnevniku sprememb

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« , in nato kliknite Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Dnevniki sprememb.

Dodajanje novega mesta s spremembami v obstoječo hierarhijo mest

Ko ustvarite hierarhijo mest s spremembami, lahko kadar koli dodate novo ciljno mesto.

 1. V korenu zbirke mest kliknite Nastavitve Majhen mehanizem »Nastavitve«, ki je zamenjal meni »Nastavitve mesta« , in nato kliknite Nastavitve mesta.

 2. Na strani »Nastavitve mesta« v razdelku Skrbništvo zbirke mest kliknite Oznake sprememb.

 3. Kliknite Nova nalepka, in nato ustvarite oznako, kot je opisano v »Ustvarjanje oznak ciljnih sprememb« zgoraj.

 4. Ponovite koraka 1 in 2 za posamezen nov cilj in kliknite Ustvari hierarhije.

Na vrh strani

Ustvarjanje in objavljanje

Ko je ustvarjena hierarhija sprememb, se na traku prikažejo nove možnosti sprememb in prevajanja. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od tega, ali delate na izvornem ali ciljnem mestu.

Možnosti traku izvornega mesta

Na zavihku »Objava« na traku izvornega mesta vidite novo skupino z naslovom »Spremembe«. Tu sta na voljo dva gumba, s katerima nadzirate, kako so posodobitve vsebine porazdeljene na ciljnih mestih.

Dve ikoni zavihka »Spremembe« na traku. Prva ikona je »Ustvari nov cilj«. Druga pa »Posodobi vse cilje«.

Gumb

Opis

Ustvari nov cilj

Ustvari relacijo med virom in ciljem. Cilji prejmejo kopijo izvorne strani in njenih prihodnjih posodobitev.

Posodobitev vseh ciljev

Kopira trenutno različico vira v vse obstoječe cilje. Stran je ohranjena kot neobjavljen osnutek, dokler je lastnik mesta s spremembami ali avtor ne objavi.

Posodobitev vseh ciljev

 1. Iz izvornega mesta se pomaknite na novo ali posodobljeno stran. (Stran mora biti objavljena ali potrjena prek poteka dela za odobritev, preden jo je mogoče kopirati v cilje.)

 2. Na zavihku Objava v skupini »Spremembe« kliknite Posodobi vse cilje. Upoštevajte, da je mogoče vsebino kopirati le iz vira v cilj, ne pa iz cilja v cilj.

Določanje, kateri cilji prejmejo posodobitve

 1. Iz izvornega mesta se pomaknite na novo ali posodobljeno stran. (Stran mora biti objavljena ali potrjena prek poteka dela za odobritev, preden jo je mogoče kopirati v cilje.)

 2. Na zavihku Objava v skupini »Spremembe« kliknite Ustvari nov cilj.

 3. Na strani »Ustvarjanje spremembe« potrdite polje ob posameznem cilju, ki mora prejeti vsebino. Če želite poslati vsebino vsem ciljem, ki so na voljo, potrdite polje ob možnosti Oznaka. Upoštevajte, da je mogoče vsebino kopirati le iz vira v cilj, ne pa iz cilja v cilj.

 4. Kliknite Naprej.

  Posnetek zaslona s potrditvenimi polji, ki pokaže mesta s spremembami, ki bi morala prejeti posodobitve vsebine. Vključene so oznake sprememb in ustrezna prikazana imena.

Možnosti traku ciljnega mesta

Lastniki ciljnih mest prejmejo obvestilo, ko prispe nova vsebina iz vira. Obvestilo je na vrhu strani, ki je predmet vsebine, in vanj je vključena povezava, ki odpre vir, kjer lahko pregledajo obseg sprememb in se odločijo, ali jih bodo sprejeli ali zavrnili. Količina manevrskega prostora pri sprejemanju in/ali zavrnitvi nove in posodobljene vsebine je odvisna od konfiguracije nastavitev sprememb, ki jo je izvedel skrbnik zbirke mest.

Na trak posameznega ciljnega mesta je vključen zavihek »Spremembe«, ki je podoben spodaj prikazanemu zavihku:

Posnetek zaslona zavihka »Spremembe« na ciljnem mestu. Zavihek vsebuje dve skupini: »Spremembe« in »Prevod«

S tem zavihkom pregledate vsebino, prejeto iz vira, in jo pripravite za človeško ali strojno prevajanje. Vsak gumb je razložen v tej tabeli.

Gumb

Razlaga

Ogled sprememb

Primerja pravkar kopirano vsebino vira s trenutnim prevodom na ciljnem mestu. Če želite določiti obseg sprememb, kliknite Ogled sprememb vsakič, ko prejmete novo vsebino iz vira. Če so spremembe minimalne, se lahko odločite, da jih boste prezrli ali pa ročno vnesli.

Sinhronizacija z virom

Ponuja dve možnosti:

 • Sinhronizacija z virom kopira izvorno vsebino na ciljno mesto kot neobjavljen osnutek. Ko je vsebina objavljena, osnutek prepiše trenutno ciljno stran.

 • Nastavi kot trenutno označi vsebino cilja kot enako vsebini vira, ne da bi sprejeli posodobitve. To je primerna izbira, če ročno posodabljate vsebino.

Ustvari prevajalski paket

Izvozi trenutno stran kot datoteko XLIFF v računalnik in obvesti osebe, ki jih označite, da je datoteka pripravljena za prevajanje. Datoteka XLIFF ima pripono .xlf. Ta funkcija je bila omogočena ali onemogočena pri ustvarjanju oznake spremembe.

Prenesi prevod

Omogoči prenos prevedene datoteke XLIFF in pregled sprememb. Ta funkcija je bila omogočena ali onemogočena pri ustvarjanju oznake spremembe.

Strojno prevajanje

Uporablja storitev Microsoft Translator za sprotno prevajanje, če je omogočena. Ta funkcija je bila omogočena ali onemogočena pri ustvarjanju oznake spremembe.

Stanje prevoda

Dnevnik prevajalske dejavnosti, vključno s človeškim in strojnim prevajanjem.

Ogled sprememb iz vira

 1. Pomaknite se na stran, ki je bila pravkar prejeta iz vira.

 2. V obvestilu na vrhu strani ali na zavihku spremembe , kliknite Ogled sprememb.
  Se odpre novo okno s poročilom označevanje razlike med najbolj nedavno sinhronizirani vir in s trenutnim virom.

Sprejem sprememb iz vira

 1. Pomaknite se na stran, ki je bila pravkar prejeta iz vira.

 2. Na zavihku spremembe kliknite sinhronizacija z virom.
  Obstoječe strani zamenjan z tisti, ki ste jih prejeli od vira.

 3. Ko ste zadovoljni s spremembami, objavite stran.

Zavrnitev sprememb iz vira

 1. Pomaknite se na stran, ki je bila pravkar prejeta iz vira.

 2. Na zavihku Spremembe kliknite Nastavi kot trenutno.Obstoječa stran ne bo spremenjena.

Priprava strani za prevod

 1. Poiščite stran z vsebino, ki jo želite prevesti.

 2. Na zavihku Spremembe kliknite Ustvari prevajalski paket.

 3. Vnesite e-poštne naslove oseb, ki jih je treba obvestiti, ko je vsebina pripravljena za prevajanje. Vsak prejemnik prejme e-poštno sporočilo s povezavo do prevajalskega paketa.

Prenos prevedenega paketa

 1. Poiščite stran, ki je bila nedavno prevedena.

 2. Na zavihku Spremembe kliknite Prenesi prevod.

 3. Poiščite SharePointovo knjižnico ali drugo mesto v računalniku ali pa SharePointovo mesto, kjer je shranjena prevedena datoteka XLIFF.

 4. Izbirno: Zaradi sledenja vnesite ime podjetja, ki je opravilo prevod.

 5. Ko ste zadovoljni s prevodom, objavite stran.

Pošiljanje strani v strojno prevajanje

 1. Poiščite stran z vsebino, ki jo želite prevesti.

 2. Na zavihku spremembe kliknite Strojno prevajanje.
  Prevede vsebino osvežite strani.

 3. Ko ste zadovoljni s prevodom, objavite stran.

Preverjanje stanja prevoda

 1. Pomaknite se na stran z vsebino, ki je v procesu prevajanja.

 2. Na zavihku Spremembe kliknite Stanje prevoda.

 3. Preglejte dnevnik s stanjem prevoda.

Na vrh strani

Seznam sprememb

Spremembe seznamov so podobne spremembam strani z eno izjemo: le popolne sezname je mogoče kopirati v cilje. Posameznih elementov seznama ni mogoče podvojiti na ciljnih mestih.

Določanje, kateri cilji prejmejo posodobitve seznama

 1. Iz izvornega mesta se pomaknite na nov ali posodobljen seznam.

 2. Na zavihku Spremembe kliknite Nastavitve.

 3. Na strani »Ustvarjanje spremembe« potrdite polje ob posameznem ciljnem mestu, ki mora prejeti seznam. Če želite poslati seznam vsem ciljem, ki so na voljo, potrdite polje ob možnosti Oznaka.

 4. Kliknite Naprej.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×