Ustvarjanje, urejanje ali brisanje relacije

Ko v zbirki podatkov ustvarite tabele za vse zadeve, v programu Office Access 2007 izvedite postopke, ki mu bodo omogočili vnovično pridobivanje podatkov, ko jih boste potrebovali. To naredite tako, da v tabele, ki so v relaciji, postavite skupna polja in določite relacije med tabelami. Nato je mogoče ustvariti poizvedbe, obrazce in poročila, ki prikažejo podatke iz več tabel hkrati.

V članku so opisana postopna navodila za ustvarjanje, urejanje in brisanje relacije tabele. Izveste lahko več o vzpostavljanju referenčne integritete za preprečevanje ustvarjanja osamljenih zapisov, o nastavljanju vrste stika za določanje zapisov obeh strani relacij, ki so vključeni v rezultat poizvedbe, in o nastavljanju kaskadnih možnosti za ohranjanje sinhroniziranih sklicev.

Če želite več informacij o relacijah tabel, si oglejte članek Navodila za relacije tabele.

V tem članku

Ustvarjanje relacije tabele

Ustvarjanje relacije tabele s kartico dokumenta z relacijami

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu s seznamom polj

Urejanje relacije tabele

Vzpostavljanje referenčne integritete

Brisanje relacije tabele

Ustvarjanje relacije tabele

Relacijo tabele je mogoče ustvariti v oknu z relacijami ali z vlečenjem polja v podatkovni list iz podokna Seznam polj. Ko ustvarite relacijo med tabelami, imajo skupna polja pogosto ista imena, vendar to ni zahtevano. Skupna polja morajo biti istega podatkovnega tipa. V primeru polja s primarnim ključem, ki je samoštevilčno polje, pa je lahko tudi polje s tujim ključem številčno polje, če imata obe polji isto lastnost FieldSize. Samoštevilčno polje in številčno polje se lahko na primer ujemata, če je lastnost FieldSize obeh števil dolgo celo število. Kadar sta oba skupna polja številčna polja, morata imeti iste nastavitve lastnosti FieldSize.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele s kartico dokumenta z relacijami

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Podoba Accessovega traku

 4. Če relacij še niste določili, se samodejno prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se pogovorno okno ne prikaže, na kartici Načrt v skupini Relacije kliknite Pokaži tabelo.

  Skupina relacij na kartici načrtovanja na traku

  V pogovornem oknu Pokaži tabelo so prikazane vse tabele in poizvedbe v zbirki podatkov. Če si želite ogledati samo tabele, kliknite Tabele. Če si želite ogledati samo poizvedbe, kliknite Poizvedbe. Če pa si želite ogledati oboje, kliknite Oboje.

 5. Izberite nekaj tabel ali poizvedb in nato kliknite Dodaj. Ko končate z dodajanjem tabel in poizvedb na kartico dokumenta z relacijami, kliknite Zapri.

 6. Povlecite polje (ponavadi polje s primarnim ključem) iz ene tabele v skupno polje (polje s tujim ključem) v drugi tabeli. Če želite povleči več polj, pritisnite tipko CTRL, kliknite želena polja in jih nato povlecite.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

  Pogovorno okno »Urejanje relacij«

 7. Preverite, ali so prikazana imena polj skupna polja za relacijo. Če ime polja ni pravilno, kliknite ime polja in na seznamu izberite ustrezno polje.

  Če želite vzpostaviti referenčno integriteto za to relacijo, potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto. Če želite več informacij o referenčni integriteti, si oglejte odsek Vzpostavljanje referenčne integritete.

  Oglejte si tudi članek Navodila za relacije tabel.

 8. Kliknite Ustvari.

  Access nariše črto relacije med dvema tabelama. Če je potrjeno potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto, je črta na vsakem koncu odebeljena. Če je potrjeno potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto, se nad enim koncem odebeljene črte relacije prikaže število 1, nad drugim koncem odebeljene črte relacije pa se prikaže znak za neskončnost (), kot je prikazano v spodnjem primeru.

Povlecite polje iz tabele v ustrezno polje v drugi tabeli

Opombe: 

 • Ustvarjanje relacije »ena proti ena«    Obe skupni polji (običajno polje s primarnim ključem in polje s tujim ključem) morata imeti enoličen indeks. To pomeni, da mora biti lastnost Indeksirano teh polj nastavljena na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Če imata obe polji enoličen indeks, Access ustvari relacijo »ena proti ena«.

 • Ustvarjanje relacije »ena proti mnogo«    Polje na strani »ena« relacije (običajno polje s primarnim ključem) mora imeti enoličen indeks. To pomeni, da mora lastnost Indeksirano tega polja biti nastavljena na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Polje na strani »mnogo« pa ne sme imeti enoličnega indeksa. Lahko ima indeks, vendar mora dovoliti podvojene vnose. To pomeni, da mora lastnost Indeksirano tega polja biti nastavljena na Ne ali Da (podvojeni vnosi dovoljeni). Kadar ima samo eno izmed dveh polj enoličen indeks, Access ustvari relacijo »ena proti mnogo«.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu s seznamom polj

V programu Office Access 2007 lahko dodate polje v obstoječo tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista, tako, da ga povlečete iz podokna Seznam polj. V podoknu Seznam polj so prikazana polja, ki so na voljo v tabelah v relaciji, in polja, ki so na voljo v drugih tabelah v zbirki podatkov. Ko povlečete polje iz »druge« tabele (ki ni v relaciji) in nato dokončate korake v čarovniku za iskanje, je med tabelo v podoknu Seznam polj in tabelo, v katero ste povlekli polje, samodejno ustvarjena nova relacija »ena proti mnogo«. Relacija, ki jo ustvari Access, ne vzpostavi referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Če želite več informacij, si oglejte odsek Spreminjanje relacije tabele.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v katero želite dodati polje in v kateri želite ustvariti relacijo, ter v priročnem meniju kliknite Pogled podatkovnega lista.

Odpiranje podokna »Seznam polj«

 • Na zavihku Podatkovni list v skupini Polja in stolpci kliknite Dodaj obstoječa polja.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se podokno Seznam polj.

  Podokno »Seznam polj«

V podoknu Seznam polj so prikazane vse druge tabele v zbirki podatkov, ki so združene v kategorije. Ko delate v tabeli v pogledu podatkovnega lista, Access v podoknu Seznam polj prikaže polja v dveh kategorijah: Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah. Prva kategorija navaja vse tabele, ki so v relaciji s tabelo, s katero trenutno delate. Druga kategorija navaja vse tabele, s katerimi ta tabela ni v relaciji.

Ko v podoknu Seznam polj kliknete znak plus (+), se ob imenu tabele prikaže seznam vseh polj, ki so na voljo v tej tabeli. Če želite v tabelo dodati polje, povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo v pogledu podatkovnega lista.

Dodajanje polja in ustvarjanje relacije v podoknu s seznamom polj

 1. Na zavihku Podatkovni list v skupini Polja in stolpci kliknite Dodaj obstoječa polja.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se podokno Seznam polj.

 2. Če želite prikazati seznam polj v tabeli, pod Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah kliknite znak za plus (+) ob imenu tabele.

 3. Povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista.

 4. Ko se prikaže vrstica za vstavljanje, polje spustite na ustrezno mesto.

  Zažene se Čarovnik za iskanje.

 5. Če želite dokončati korake v Čarovniku za iskanje, sledite navodilom.

  Polje se prikaže v tabeli v pogledu podatkovnega lista.

Ko povlečete polje iz »druge« tabele (ki ni v relaciji) in nato dokončate korake v čarovniku za iskanje, je med tabelo v podoknu Seznam polj in tabelo, v katero ste povlekli polje, samodejno ustvarjena nova relacija »ena proti mnogo«. Relacija, ki jo ustvari Access, ne vzpostavi referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Če želite več informacij, si oglejte odsek Spreminjanje relacije tabele.

Na vrh strani

Urejanje relacije tabele

Relacijo tabele lahko spremenite tako, da jo izberete na kartici dokumenta z relacijami in jo nato uredite.

 1. Kazalec pazljivo postavite tako, da pokaže na črto relacije, in nato jo kliknite, da jo izberete.

  Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Ko je izbrana črta relacije, jo dvokliknite.

  -ali-

  Na kartici Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

Odpiranje pogovornega okna »Urejanje relacij«

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Prikaže se kartica dokumenta z relacijami.

  Če še nikoli niste določili relacije in prvič odpirate kartico dokumenta z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 4. Na kartici Načrtovanje v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Skupina relacij na kartici načrtovanja na traku

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacije. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

  Če želite več informacij o možnosti »Pokaži skrite predmete«, si oglejte članek Navodila za podokno za krmarjenje.

 5. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 6. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

  Pogovorno okno »Urejanje relacij«

 7. Spremenite relacijo in kliknite V redu.

  S pogovornim oknom Urejanje relacij je mogoče spremeniti relacijo tabele. Spremenite lahko tabele, poizvedbe ali polja na kateri koli strani relacije. Nastavite lahko tudi vrsto stika ali vzpostavite referenčno integriteto in izberete kaskadno možnost. Če želite več informacij o vrsti stika in kako jo nastaviti, si oglejte odsek Nastavljanje vrste stika. Če želite več informacij o vzpostavljanju referenčne integritete in izbiranju kaskadne možnosti, si oglejte odsek Vzpostavljanje referenčne integritete.

Nastavljanje vrste stika

Ko določite relacijo tabele, bo načrt poizvedbe upošteval nastavitve relacije. Če na primer določite relacijo med dvema tabelama in nato ustvarite poizvedbo, v kateri sta uporabljeni ti dve tabeli, Access samodejno izbere polji, ki se privzeto ujemata, glede na polja, ki so navedena v relaciji. Začetne privzete vrednosti v poizvedbi lahko preglasite, vendar se vrednosti, ki jih ponudi relacija, običajno izkažejo za pravilne. Ker boste v vseh zbirkah podatkov, razen v najpreprostejših, pogosto povezovali in združevali podatke iz več tabel, je nastavljanje privzetih vrednosti z ustvarjanjem relacij koristno opravilo, s katerim lahko prihranite čas.

Poizvedba za več tabel združi podatke iz več tabel tako, da v skupnih poljih poveže ustrezne vrednosti. Postopek, ki poveže ali združi ustrezne vrednosti, se imenuje stik. Predstavljajte si na primer, da želite prikazati naročila strank. Ustvarite poizvedbo, ki v polju »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. V rezultatu poizvedbe so podatki o strankah in naročilih samo iz tistih vrstic, ki se ujemajo.

Ena od vrednosti, ki jih lahko navedete za vsako relacijo, je vrsta stika. Vrsta stika Accessu pove, kateri zapisi naj bodo vključeni v rezultat poizvedbe. Znova si predstavljajte poizvedbo, ki v skupnih poljih »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. Poizvedba s privzeto vrsto stika (notranji stik) vrne samo vrstice »Stranka« in »Naročilo«, v katerih so skupna polja (polja v stiku) enaka.

Predstavljajte si na primer, da želite vključiti vse stranke – tudi tiste, ki še niso nič naročile. To lahko naredite, če spremenite vrsto stika iz notranjega v levi zunanji stik. Levi zunanji stik vrne vse vrstice v tabeli na levi strani relacije, v tabeli na desni pa samo tiste, ki se ujemajo. Desni zunanji stik vrne vse vrstice na desni strani, na levi strani pa samo vrstice, ki se ujemajo.

Opomba: V tem primeru se »levo« in »desno« nanaša na položaj tabel v pogovornem oknu Urejanje relacij in ne na položaj tabel na kartici dokumenta z relacijami.

Razmislite o tem, kakšen rezultat boste običajno želeli pridobiti v poizvedbi, ki združi tabele v relaciji, in temu ustrezno nastavite vrsto stika.

Nastavljanje vrste stika

 1. V pogovornem oknu Urejanje relacij kliknite Vrsta stika.

  Prikaže se pogovorno okno Lastnosti stika.

 2. Kliknite želeno izbiro in nato V redu.

V tej tabeli (uporabljeni sta tabeli »Stranke« in »Naročila«) so prikazane tri izbire, prikazane v pogovornem oknu Lastnosti stika, vrsta stika, ki je v njih uporabljena, in ali so za vsako tabelo vrnjene vse vrstice ali ujemajoče se vrstice.

Izbira

Stik relacije

Leva tabela

Desna tabela

1. Vključi samo vrstice, kjer so polja, ki so v stiku, iz obeh tabel enaka.

Notranji stik

Ujemajoče se vrstice

Ujemajoče se vrstice

2. Vključi VSE zapise iz tabele »Stranke« in samo tiste zapise iz tabele »Naročila«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Levi zunanji stik

Vse vrstice

Ujemajoče se vrstice

3. Vključi VSE zapise iz tabele »Naročila« in samo tiste zapise iz tabele »Stranke«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Desni zunanji stik

Ujemajoče se vrstice

Vse vrstice

Ko izberete 2. ali 3. možnost, se na črti relacije prikaže puščica. Puščica kaže na tisto stran relacije, ki prikaže samo ujemajoče se vrstice.

Spreminjanje v pogovornem oknu »Lastnosti stika«

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se kartica dokumenta z relacijami.

  Če še nikoli niste določili relacije in prvič odpirate kartico dokumenta z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Skupina relacij na kartici načrtovanja na traku

  Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

  Če želite več informacij o možnosti »Pokaži skrite predmete«, si oglejte članek Navodila za podokno za krmarjenje.

 5. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 6. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 7. Kliknite Vrsta stika.

 8. V pogovornem oknu Lastnosti stika kliknite možnost in nato V redu.

  Pogovorno okno »Lastnosti stika«

 9. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Na vrh strani

Vzpostavljanje referenčne integritete

Z vzpostavljanjem referenčne integritete je mogoče preprečiti osamljene zapise in ohraniti sinhronizirane sklice, tako da se zapisi ne sklicujejo na druge zapise, ki več ne obstajajo. Referenčno integriteto vzpostavite tako, da jo omogočite za relacijo tabele. Ko je referenčna integriteta vzpostavljena, Access zavrne vse operacije, ki kršijo referenčno integriteto za relacijo tabele. To pomeni, da Access zavrne posodobitve, ki spremenijo cilj sklica, kot tudi brisanje, ki odstrani cilj sklica. Če želite, da Access razširi referenčne posodobitve in brisanje tako, da bodo spremenjene vse vrstice v relaciji, si oglejte odsek Nastavljanje kaskadnih možnosti.

Vklop ali izklop referenčne integritete

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se kartica dokumenta z relacijami.

  Če še nikoli niste določili relacije in prvič odpirate kartico dokumenta z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacije. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

  Če želite več informacij o možnosti »Pokaži skrite predmete«, si oglejte članek Navodila za podokno za krmarjenje.

 5. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 6. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 7. Preverite Vzpostavi referenčno integriteto.

 8. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Ko vzpostavite referenčno integriteto, veljajo ta pravila:

 • Vrednosti ni mogoče vnesti v polje s tujim ključem tabele v relaciji, če je ni v polju s primarnim ključem primarne tabele – na ta način se ustvarijo osamljeni zapisi.

 • Zapisa ni mogoče izbrisati iz primarne tabele, če so v tabeli v relaciji ujemajoči se zapisi. Iz tabele »Zaposleni« ni mogoče izbrisati na primer zapisa o zaposlenem, če so mu dodeljena naročila v tabeli »Naročila«. Lahko pa izbrišete primarni zapis in vse zapise v relaciji tako, da potrdite potrditveno polje Kaskadno brisanje zapisov v relaciji.

 • Vrednosti primarnega ključa v primarni tabeli ni mogoče spremeniti, če to ustvari osamljene zapise. V tabeli »Naročila« ni mogoče spremeniti na primer številke naročila, če so v tabeli »Podrobnosti o naročilu« temu naročilu dodeljeni vrstični elementi. Lahko pa posodobite primarni zapis in vse ujemajoče se zapise tako, da potrdite potrditveno polje »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji«.

  Opombe: Če imate težave z vzpostavljanjem referenčne integritete, upoštevajte, da morajo za vzpostavljanje referenčne integritete biti izpolnjeni ti pogoji:

  • Skupno polje v primarni tabeli mora biti primarni ključ ali imeti enoličen indeks.

  • Skupna polja morajo biti istega podatkovnega tipa. Izjema je samoštevilčno polje, ki je lahko v relaciji s številčnim poljem, ki ima lastnost FieldSize nastavljeno na dolgo celo število.

  • Obe tabeli morata biti v isti Accessovi zbirki podatkov. Referenčne integritete ni mogoče vzpostaviti v povezanih tabelah. Če pa so izvirne tabele v Accessovi obliki zapisa, je mogoče odpreti zbirko podatkov, v kateri so shranjene tabele, in v njej omogočiti referenčno integriteto.

Nastavljanje kaskadnih možnosti

Morda boste morali spremeniti vrednost na strani »ena« relacije. V tem primeru z Accessom samodejno posodobite vse vrstice v relaciji. Na ta način se posodobitev izvede v celoti in podatki v zbirki podatkov ostanejo usklajeni  – posodobljene so vse in ne samo nekatere vrstice. V Accessu se je tej težavi mogoče izogniti z možnostjo »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji«. Ko vzpostavite referenčno integriteto, izberite možnost »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji« in posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Morda boste morali izbrisati tudi vrstico in vse zapise v relaciji – na primer zapis o pošiljatelju in vsa naročila v relaciji za tega pošiljatelja. Access zato podpira možnost »Kaskadno brisanje zapisov v relaciji«. Ko vzpostavite referenčno integriteto in potrdite potrditveno polje »Kaskadno brisanje zapisov v relaciji«, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ, ko izbrišete zapis s primarnim ključem.

Vklop ali izklop kaskadnega posodabljanja in/ali kaskadnega brisanja

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se kartica dokumenta z relacijami.

  Če še nikoli niste določili relacije in prvič odpirate kartico dokumenta z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

  Če želite več informacij o možnosti »Pokaži skrite predmete«, si oglejte članek Navodila za podokno za krmarjenje.

 5. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 6. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 7. Potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 8. Potrdite potrditveno polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ali Kaskadno brisanje zapisov v relaciji, ali pa potrdite obe polji.

 9. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Opomba: Če je primarni ključ polje Samoštevilo, potrjevanje potrditvenega polja Podatkovni tip »Samoštevilo« ne bo uveljavljeno, saj vrednosti v samoštevilčnem polju ni mogoče spremeniti.

Na vrh strani

Brisanje relacije tabele

Če želite odstraniti relacijo tabele, izbrišite črto relacije na kartici dokumenta z relacijami. Kazalec pazljivo postavite tako, da kaže na črto relacije, in nato jo kliknite. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno. Ko je črta relacije izbrana, pritisnite DELETE. Upoštevajte, da z odstranjevanjem relacije odstranite tudi podporo referenčne integritete za to relacijo, če je omogočena, in Access nato ne bo samodejno preprečil ustvarjanje osamljenih zapisov na strani »mnogo« relacije.

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se kartica dokumenta z relacijami.

  Če še nikoli niste določili relacije in prvič odpirate kartico dokumenta z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

  Če želite več informacij o možnosti »Pokaži skrite predmete«, si oglejte članek Navodila za podokno za krmarjenje.

 5. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite izbrisati. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 6. Pritisnite tipko DELETE.

  -ali-

  Kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite DELETE.

 7. Access bo morda prikazal sporočilo Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati izbrano relacijo iz zbirke podatkov?. Če se prikaže to potrditveno sporočilo, kliknite Da.

Opomba: Če je katera koli od tabel, ki je uporabljena v relaciji tabele, v uporabi – morda jo uporablja druga oseba ali proces ali pa je uporabljena v odprtem predmetu zbirke podatkov, na primer v obrazcu – relacije ne bo mogoče izbrisati. Pred odstranjevanjem relacije zaprite vse odprte predmete, v katerih so uporabljene te tabele.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×