Ustvarjanje, spreminjanje ali brisanje pogleda

Poglede lahko uporabite za ogled najpomembnejših ali najuporabnejših elementov na seznamu ali v knjižnici. Ustvarite lahko na primer poglede datotek v knjižnici, ki se nanašajo na določen oddelek, ali poglede elementov seznama, ki jih je ustvarila določena oseba. Pogledi so na voljo na seznamu ali v knjižnici, za katero jih ustvarite.

Vsak seznam ali knjižnica ima najmanj en pogled, odvisno od vrste seznama ali knjižnice in načina konfiguracije. V brskalniku lahko te poglede spremenite in ustvarite nove. Na seznamu opravil je na primer več pogledov, kot sta Do danes in Vsa opravila. Te poglede lahko na primer spremenite tako, da spremenite razvrstitev elementov na seznamu. Prav tako lahko ustvarite nove poglede, ki prikazujejo le nedokončana opravila.

Poleg brskalnika lahko uporabite tudi Microsoft SharePoint Designer 2010 za ustvarjanje izredno prilagojenih pogledov in Microsoft Access za ustvarjanje obrazcev in poročil, ki temeljijo na seznamu.

V tem članku

Načrtovanje pogleda

Preden začnete

Vrste pogledov

Nastavitve za poglede

Ustvarjanje pogleda

Spreminjanje pogleda

Brisanje pogleda

Načrtovanje pogleda

Preden začnete

Preden ustvarite pogled, lahko na seznam ali v knjižnico dodate stolpce in tako omogočite večjo prilagodljivost pri razvrščanju, združevanju in filtriranju elementov na seznamu ali v knjižnici. Uporabniki si morda na primer želijo ogledati le dokumente v knjižnici, ki se uporabljajo v njihovem oddelku, ali elemente na seznamu, ki so razvrščeni po številki projekta.

Če ustvarjate poglede, do katerih bo mogoč dostop iz telefonov in drugih mobilnih naprav, upoštevajte zmogljivosti mobilnih naprav.

Na vrh strani

Vrste pogledov

Ko ustvarite pogled, najprej izberite, ali naj temelji na:

 • Vnaprej določeni obliki, kot je koledar

 • Obstoječem pogledu

 • Pogledu po meri, ustvarjenem s programom SharePoint Designer 2010

 • Obrazcih in poročilih, ustvarjenih z Microsoft Accessom

Izbrana možnost določa zahteve za podatke na seznamu ali v knjižnici in način prikaza informacij. Če na primer želite ustvariti pogled koledarja, morajo biti na seznamu ali v knjižnici stolpci, ki jih je mogoče uporabiti za datume začetka in datume konca za elemente na koledarju.

Opomba    Ko je oblika pogleda ustvarjena, je ni mogoče spremeniti; na primer iz pogleda koledarja v Ganttov pogled.

Za vse vrste seznamov in knjižnic niso na voljo vse oblike. Obstajajo na primer oblike pogledov, ki so na voljo le za table za razprave. V nadaljevanju so naštete oblike, ki so podprte. Na mestu so lahko na voljo tudi oblike po meri.

 • Standardno    Ta pogled prikaže elemente seznama in knjižnice v vrsticah eno za drugo. Standardni pogled je privzet za večino vrst seznamov in knjižnic. Pogled lahko prilagodite na različne načine, na primer z dodajanjem ali odstranjevanjem stolpcev iz njega.

  Standarden pogled

 • Standarden pogled z razširjenimi ponavljajočimi se dogodki    Ta pogled prikaže elemente seznama in knjižnice v vrsticah eno za drugo. Ta pogled uporabite, če želite videti vsak primerek ponavljajočega se pogleda.

  Standarden pogled s ponavljajočim se sestankom

 • Koledar    V tem pogledu sta seznam in knjižnica prikazana v podobni obliki kot stenski koledar. Uporabite lahko dnevne, tedenske ali mesečne poglede. Ta pogled je koristen, če si želite elemente na seznamu ali v knjižnici ogledati kronološko.

  Pogledi koledarja imajo zahteve, ki so drugačne od drugih oblik.

  Pogled koledarja

 • Podatkovni list    V tem pogledu so elementi seznama in knjižnice prikazani v mreži, podobni preglednici. Ta pogled je koristen, če morate hkrati urediti veliko elementov na seznamu ali v knjižnici. Pogled je koristen tudi, če želite podatke izvoziti v preglednico ali zbirko podatkov. Pogled podatkovnega lista zahteva kontrolnik ali program, ki je združljiv s SharePointom, kot je Microsoft Office 2010 in podporo za kontrolnik ActiveX.

  Pogled podatkovnega lista

 • Gantt    Ta pogled prikazuje elemente seznama in knjižnice v vrsticah, ki sledijo napredku. Z Ganttovim pogledom lažje upravljate projekte. Pogled uporabite, ko na primer želite videti, katera opravila se prekrivajo z drugimi, in če želite prikazati celoten napredek.

  Ganttov pogled

V nadaljevanju so druge možnosti, na katerih lahko temelji pogled:

 • Obstoječi pogled     Če je obstoječi pogled skoraj takšen, kot želite, lahko prihranite čas in ga uporabite kot začetno točko za ustvarjanje novega pogleda.

  Začni iz obstoječega pogleda

 • Accessov pogled    Z Microsoft Accessom ustvarite obrazce in poročila, ki temeljijo na seznamu ali knjižnici.

  Ustvarjanje pogleda v Microsoft Accessu

 • Pogled po meri v Designerju    Uporabite funkcije programa Microsoft SharePoint Designer 2010, kot je spreminjanje širine stolpcev, za ustvarjanje pogledov po meri za seznam ali knjižnico.

  Ustvarjanje pogleda v programu Microsoft SharePoint Designer 2010

Na vrh strani

Nastavitve za poglede

Pogledi imajo številne nastavitve, s katerimi na seznamu ali v knjižnici hitreje najdete želene informacije. V nadaljevanju so naštete nastavitve za SharePointove poglede. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste pogledov. Nastavitve za poglede koledarja so drugačne od nastavitev za druge vrste pogledov.

   Največje število elementov v pogledu je 5000. Število elementov v pogledu lahko upravljate s filtrom in nastavitvami omejitve elementov.

 • Privzeti pogled    Privzeti pogled je na voljo za vse sezname in knjižnice. Privzeti pogled lahko spremenite v poljuben javni pogled seznama ali knjižnice; ni pa mogoče uporabiti osebnega pogleda. Če želite izbrisati pogled, ki je privzet, morate najprej izbrati drug javni pogled kot privzeti.

  Opomba    Če na straneh za ustvarjanje ali urejanje strani pogleda ni prikazana možnost Nastavi kot privzeti pogled, nimate dovoljenj za ustvarjanje javnega pogleda ali pa gre za osebni pogled. Če želite ustvariti javni pogled, morate imeti najmanj dovoljenja, ki jih pridobite, ko ste dodani v privzeto skupino oblikovalcev na mestu.

 • Osebni in javni pogledi    Ko ustvarite pogled, ga lahko konfigurirate kot osebnega ali javnega. Osebni pogled je na voljo le vam, ko prikažete seznam ali knjižnico. Javni pogled je na voljo, ko kdor koli prikaže seznam ali knjižnico.

  Osebnega pogleda ni mogoče spremeniti v javnega ali javnega v osebnega. Javni pogled lahko uporabite kot začetno točko za osebne ali javne poglede. Osebni pogled lahko uporabite kot začetno točko le za osebne poglede.

  Če je med ustvarjanjem pogleda možnost Ustvari pogled onemogočena, nimate potrebnih dovoljenj za ustvarjanje osebnega ali javnega pogleda. Če je možnost Ustvari javni pogled onemogočena, nimate dovoljenj za ustvarjanje javnega pogleda. Če želite ustvariti osebni pogled, morate imeti na seznamu ali v knjižnici raven dovoljenj za prispevanje, na primer biti član privzete skupine Član ime mesta. Če želite ustvariti javni pogled, morate imeti na seznamu ali v knjižnici raven dovoljenj za načrtovanje, na primer biti član privzete skupine Designer SharePoint na mestu.

 • Stolpci    V stolpcih v pogledu si lahko hitro ogledate informacije, ki jih potrebujete za elemente seznama ali knjižnice. Tako vam ni treba odpirati vsakega elementa, ko želite videti podrobnosti. V stolpcih v kombinaciji z drugimi funkcijami pogledov, kot so filtri, si lahko ogledate le informacije, ki so najpomembnejše za vaše delo. To je še posebej koristno, če je na seznamu ali v knjižnici veliko elementov.

 • Ganttovi stolpci    Izberite stolpce, ki bodo v Ganttovem pogledu. »Naslov« je obvezno polje z besedilom. »Datum začetka« in »Rok« sta obvezni polji s podatki. Ko izberete stolpec, kot je »Naslov«, in se na spustnem seznamu ne prikaže nobena možnost, ustvarite stolpec, ki bo podpiral ta pogled.

 • Razvrsti    Nastavite razvrstitev prikaza elementov v pogledu. Imate največ dve možnosti: na primer prikaz elementov na seznamu, razvrščenih po prednosti in nato po roku.

 • Filter    Konfigurirajte pogled tako, da prikaže podnabor elementov na seznamu ali v knjižnici tako, da jih filtrira z informacijami v stolpcih na seznamu ali v knjižnici. Na primer pogled lahko prikazuje dokumente v knjižnici, ki so namenjeni določenemu projektu.

 • Urejanje v vrstici    Omogočite urejanje elementov seznama in knjižnice v pogledu, ne da bi za to morali odpreti vsak element. Tako lahko prihranite veliko časa, če je treba spremeniti veliko elementov na seznamu ali v knjižnici. To ne velja za datoteke v knjižnici. Te je treba urejati v ustreznem programu, kot je Microsoft Word.

 • Tabelarni pogled    V njem so na voljo potrditvena polja za vsak element, da lahko uporabniki izberejo več elementov seznama ali knjižnice in izvajajo množične operacije. Tako lahko prihranite veliko časa, če je treba spremeniti veliko elementov na seznamu ali v knjižnici. Uporabnik lahko na primer izbere in rezervira več dokumentov.

 • Združi po    Združi elemente seznama in knjižnice po informacijah v stolpcih. Na primer združite elemente na seznamu opravil po prednosti in nato po odstotkih dokončanega dela.

 • Skupaj    Prikaže povzetke izračunov za stolpce v pogledu, kot so: število, povprečje, maksimum, minimum. Če na primer naslovni stolpec v knjižnici dokumentov nastavite na »Štetje«, bo v pogledu prikazano število dokumentov v pogledu in v skupinah pogleda.

  Stolpci, ki so na voljo za skupne vrednosti, in nastavitve, ki so na voljo za vsak stolpec, so odvisne od vrste stolpca, kot je število, in od vrste seznama ali knjižnice, za katero je ustvarjen pogled.

 • Slog    Določa postavitev pogleda, kot je glasilo. Vsi slogi niso na voljo za vse vrste pogledov.

  • Osnovna tabela    Prikaže elemente v vrsticah.

   Standarden pogled

  • Uokvirjen    Prikaže elemente na seznamu v postavitvi, podobni vizitkam. Ta slog je na voljo le za sezname.

   Pogled uokvirjenega sloga

  • Uokvirjen, brez oznak    Podoben uokvirjenemu slogu, vendar oznake niso v pogledu. Ta slog je na voljo le za sezname.

  • Privzeto    Privzeti pogled je različen, odvisno od vrste in konfiguracije seznama ali knjižnice.

  • Podrobnosti dokumenta    Prikaže datoteke v knjižnici v postavitvi, podobni vizitkam. Ta slog je na voljo za večino knjižnic, za sezname pa ne.

   Slog podrobnosti dokumenta

  • Glasilo    Prikaže elemente v vrsticah s črtami med njimi.

   Pogled sloga glasila

  • Glasilo, brez vrstic    Prikaže elemente v vrsticah z izmeničnim senčenjem brez črt med vrsticami.

   Pogled sloga glasila brez vrstic

  • Podrobnosti o knjižnici slik    Prikaže pomanjšane sličice slik v knjižnici slik.

   Slog podrobnosti o knjižnici slik

  • Podokno za predogled Prikaže ime elementov na levi strani. Ko pokažete ime elementa, se stolpci, izbrani za pogled, prikažejo na desni strani.

   Pogled sloga s predogledom

  • Senčeno    Prikaže elemente v vrsticah z izmeničnim senčenjem.

   Pogled senčenega sloga

 • Mape    Izberite Pokaži elemente v mapah, če želite prikazati mape seznama ali knjižnice v pogledu z elementi. Izberite Prikaži vse elemente brez map, če želite prikazati elemente seznama ali knjižnice v pogledu, ki se imenuje tudi nerazdelani pogled. Morda lahko izberete tudi, ali je pogled, ki ga ustvarjate, na voljo v vseh mapah, le v mapi na najvišji ravni ali v mapah z določeno vrsta vsebine.

 • Omejitev elementa    Določite, koliko elementov je hkrati prikazanih (paketi) v vsakem pogledu ali skupno število elementov v pogledu. Večji kot je paket elementov v pogledu, dlje bo trajal prenos v brskalnik.

 • Mobilno    Določite lahko, da je ta pogled za mobilne naprave, da je privzeti pogled za mobilne naprave in število elementov, ki naj bodo v spletnem gradniku pogleda seznama prikazani za ta pogled. Ta možnost ni na voljo za vse sezname in knjižnice. Pogled mora biti javni.

Na vrh strani

Ustvarjanje pogleda

Ko prikažete seznam ali knjižnico, ga/jo lahko začasno razvrstite ali filtrirate tako, da pokažete ime stolpca in kliknete puščico zraven imena. Ta možnost je koristna, če želite seznam ali knjižnico le občasno prikazati v takšnem pogledu, saj morate te korake ponoviti, ko si naslednjič želite ogledati seznam ali knjižnico v takšnem pogledu.

Razvrščanje seznama

Če želite informacije na seznamu ali v knjižnici pogosto prikazati na določen način, lahko ustvarite pogled. Ko ga ustvarite, je dodan v meni pogledov seznama ali knjižnice.

Pogledi seznama ali knjižnice

Če želite ustvariti pogled:

 1. V podoknu »Hitri zagon« kliknite ime seznama ali knjižnice, za katero želite ustvariti pogled.

  Če seznama ali knjižnice ni v podoknu »Hitri zagon«, kliknite Dejanja mesta, nato Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama ali knjižnice.

 2. Na traku kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica in nato kliknite Ustvari pogled.

  Ustvarjanje pogleda

  Opomba    Če je možnost Ustvari pogled onemogočena, morda nimate potrebnih dovoljenj za ustvarjanje osebnega ali javnega pogleda. Če želite več informacij o osebnih in javnih pogledih, glejte Nastavitve pogledov v tem članku.

 3. Kliknite možnost, na primer Standardni pogled ali obstoječi pogled, s katerim želite ustvariti pogled.

 4. V polje Ime pogleda vnesite ime za svoj pogled. Če želite, da je to privzeti pogled za seznam ali knjižnico, izberite Nastavi kot privzeti pogled. Privzeti pogled za seznam ali knjižnico je lahko le javni pogled.

 5. V razdelku »Občinstvo« pod možnostjo Ogled občinstva izberite Ustvari osebni pogled ali Ustvari javni pogled.

  Opomba    Če je možnost Ustvari javni pogled onemogočena, morda nimate potrebnih dovoljenj za ustvarjanje javnega pogleda za ta seznam ali knjižico.

 6. V razdelku »Stolpci« potrdite stolpce, ki jih želite v pogledu, in počistite tiste, ki jih ne želite. Zraven izbranih stolpcev na spustnih seznamih izberite vrstni red stolpcev v pogledu.

 7. Konfigurirajte druge nastavitve pogleda, kot sta Razvrsti in Filter, in kliknite V redu. Če želite več informacij o nastavitvah pogleda, glejte Nastavitve pogledov v tem članku.

Na vrh strani

Spreminjanje pogleda

Po spodnjem postopku spremenite pogled, ga na primer nastavite za privzetega, dodate stolpce in spremenite vrstni red elementov.

 1. V podoknu »Hitri zagon« kliknite ime seznama ali knjižnice s pogledom, ki ga želite spremeniti.

  Če seznama ali knjižnice ni v podoknu »Hitri zagon«, kliknite Dejanja mesta, nato Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama ali knjižnice.

 2. Na traku kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica.

 3. Na spustnem seznamu Trenutni pogled izberite pogled, ki ga želite spremeniti.

  Pogledi seznama ali knjižnice

 4. Kliknite Spremeni ta pogled.

  Če želite izkoristiti dodatne funkcije, ki so na voljo v programu SharePoint Designer za spreminjanje pogleda, pokažite na Spremeni ta pogled, izberite puščico navzdol in kliknite Spremeni v Designerju (dodatno). Če želite uporabiti to možnost, mora biti v lokalnem računalniku nameščen SharePoint Designer 2010. Če izberete to možnost in program ni nameščen, vas sistem pozove, da ga namestite. SharePoint Designer 2010 lahko brezplačno prenesete.

  Spreminjanje pogleda

  Opomba    Če je možnost Spremeni ta pogled onemogočena, morda nimate potrebnih dovoljenj za spreminjanje trenutnega pogleda. Lahko pa spreminjate svoje osebne poglede. Spreminjate lahko tudi javne poglede, če imate raven dovoljenj za načrtovanje na seznamu ali v knjižnici.

Na vrh strani

Brisanje pogleda

Po spodnjem postopku izbrišite pogled seznama ali knjižnice.

Opomba    Če ni na voljo možnosti Izbriši, je to morda privzeti pogled seznama ali knjižnice. Najprej spremenite drugi pogled in ga označite za privzetega. Če želite več informacij o spreminjanju pogleda, glejte Spreminjanje pogleda v tem članku.

 1. V podoknu »Hitri zagon« kliknite ime seznama ali knjižnice s pogledom, ki ga želite izbrisati.

  Če seznama ali knjižnice ni v podoknu »Hitri zagon«, kliknite Dejanja mesta, nato Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama ali knjižnice.

 2. Na traku kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica.

 3. Na spustnem seznamu Trenutni pogled izberite pogled, ki ga želite izbrisati.

  Pogledi seznama ali knjižnice

 4. Kliknite Spremeni ta pogled.

  Spreminjanje pogleda

  Opomba    Če je možnost Spremeni ta pogled onemogočena, nimate potrebnih dovoljenj za spreminjanje trenutnega pogleda. Lahko pa spreminjate svoje osebne poglede. Javne poglede lahko spreminjate, če imate raven dovoljenj za načrtovanje na seznamu ali v knjižnici.

 1. V zgornjem območju pogleda kliknite Izbriši.

 2. Ko vas program pozove, kliknite V redu.

Na vrh strani

Velja za: SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik