Ustvarjanje spojene e-pošte

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Spajanje e-pošte uporabite, ko želite poslati veliko število sporočil, ki so večinoma enaka, vendar ima vsako nekaj enoličnih podatkov. Spajanje e-pošte lahko uporabite na primer za ustvarjanje posameznih e-poštnih sporočil po meri s prilagojenimi opombami ali sporočil z različno vsebino, ki so namenjena ločenim skupinam strank. Spajanje e-pošte lahko uporabite tudi za ustvarjanje obvestila o izdelku, ki ga pošljete 100 najboljšim strankam. Besedilo publikacije je večinoma ali pa vedno enako, spremeni se samo e-poštni naslov stranke.

Opomba : Spajanje e-pošte zahteva uporabo programa Microsoft Office Outlook 2007 ali Microsoft Outlook Express (različica 5.0 ali novejša).

Za ustvarjanje spojene e-pošte uporabite podokno opravil Spajanje e-poštnih sporočil. Če želite v novi ali obstoječi publikaciji odpreti podokno opravil Spajanje e-poštnih sporočil, v meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Spajanje e-pošte.

V tem članku

Ustvarjanje ali povezovanje z seznama prejemnikov

Priprava publikacije

Ustvarjanje spojene publikacije

Preklic spajanja

Ustvarjanje seznama prejemnikov ali vzpostavljanje povezave do njega

Če želite izvesti spajanje e-pošte, odprite novo ali obstoječo publikacijo in vzpostavite povezavo z virom podatkov, ki je datoteka z enoličnimi podatki, ki jih želite vključiti. V podatkovni datoteki so lahko seznam imen in e-poštnih naslovov, podatki o izdelku ali slike. Podatkovna datoteka je lahko v teh oblikah:

 • seznam stikov programa Microsoft Office Outlook;

 • delovni listi programa Microsoft Office Excel;

 • tabele programa Microsoft Office Word;

 • tabele zbirke podatkov programa Microsoft Office Access;

 • besedilne datoteke, v katerih so stolpci ločeni s tabulatorskimi mesti ali vejicami, vrstice pa z oznako za odstavek.

Lahko se povežete z obstoječim seznamom ali virom podatkov ali pa ustvarite nov seznam prejemnikov. Če želite v spajanju uporabiti samo nekaj vnosov s seznama, ga lahko filtrirate po določenem pogoju. Vnose lahko tudi razvrstite po abecednem vrstnem redu.

Opomba : Če želite spojiti slike na strani publikacije, mora vir podatkov vsebovati imena datotek ali poti za slikovne datoteke, ki jih želite spojiti. V vir podatkov ne vključite dejanskih slik.

Uporaba obstoječega seznama

 1. Pod Ustvari seznam prejemnikov kliknite Uporabi obstoječ seznam in nato še Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

  Microsoft Office Publisher vire podatkov privzeto shrani v mapo Moji viri podatkov. Če boste želeli najti vir podatkov, boste do njega morda morali brskati.

 2. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite želeni vir podatkov.

 3. Kliknite Odpri.

  Glede na izbrani vir podatkov se bodo morda pojavila še druga pogovorna okna in od vas zahtevala določene podatke.

  Če je vir podatkov na primer delovni zvezek programa Microsoft Office Excel, v katerem so podatki na več delovnih listih, izberite delovni list z želenimi podatki in kliknite V redu.

  Vsi stiki s seznama se pojavijo v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov, kjer lahko filtrirate in razvrstite seznam prejemnikov, ki ga želite vključiti v spajanje.

Izbiranje prejemnikov iz Outlookovih stikov

 1. Pod Ustvari seznam prejemnikov kliknite Izberi iz Outlookovih stikov in nato še Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

 2. Če ste pozvani, da izberete poštni profil, kliknite želeni profil in nato še V redu.

 3. V pogovornem oknu Izbira stikov kliknite želeni seznam stikov in nato še V redu.

  Vsi stiki iz mape se pojavijo v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov, kjer lahko filtrirate in razvrstite seznam prejemnikov, ki ga želite vključiti v spajanje.

Ustvarjanje novega seznama

Če nimate obstoječega seznama, s katerim bi vzpostavili povezavo, lahko ustvarite novega.

 1. Pod Ustvari seznam prejemnikov kliknite Vnesi nov seznam in nato še Naslednji korak: ustvarjanje ali povezava s seznamom prejemnikov.

 2. Pogovornemu oknu Nov seznam naslovov dodajte potrebna nova polja ali glave stolpcev.

  Kako?

  V pogovornem oknu Nov seznam naslovov kliknite Stolpci po meri in naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati polje, kliknite ime polja, ki ga želite dodati, in nato še Dodaj.

  • Če želite odstraniti polje, kliknite ime polja, ki ga želite odstraniti, in nato še Izbriši.

  • Če želite preimenovati polje, kliknite ime polja, ki ga želite preimenovati. V polje z besedilom V: pogovornega okna Preimenovanje polja vnesite novo ime.

  • Če želite polje premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, kliknite ime polja, ki ga želite premakniti, in nato še Premakni navzgor ali Premakni navzdol, dokler polje ni na želenem mestu.

 3. V pomembna polja vnesite podatke za prvi vnos, skupaj z e-poštnim naslovom stranke. Ni treba zapolniti vseh polj.

 4. Ko vnesete podatke za prvi vnos, kliknite Nov vnos.

 5. Ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne dokončate vnašanja, in nato kliknite V redu.

 6. V polje Ime datoteke pogovornega okna Shranjevanje seznama naslovov vnesite ime za seznam naslovov in izberite mapo, kamor želite shraniti seznam.

  Microsoft Office Publisher seznam naslovov privzeto shrani v mapo Moji viri podatkov. Seznam naslovov je najboljše imeti na tem mestu, ker je to privzeta mapa, kjer Publisher išče vire podatkov.

  Vsi stiki z novega seznama se pojavijo v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov, kjer lahko filtrirate in razvrstite seznam prejemnikov, ki ga želite vključiti v spajanje.

Izbiranje prejemnikov

V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov lahko izberete prejemnike, ki jih želite vključiti v spajanje. Potrdite potrditvena polja ob prejemnikih, ki jih želite vključiti, in počistite potrditvena polja ob prejemnikih, ki jih želite izključiti.

Potrdite ali počistite vsi vnosi na seznamu

 • Potrdite ali počistite potrditveno polje v glavi vrstice.

Če želite v spajanju uporabiti samo nekaj vnosov s seznama, ga lahko filtrirate po določenem polju ali pogoju. Ko dokončate filtriranje seznama, lahko za vključitev ali izključitev zapisov uporabite potrditvena polja.

Filtriranje vnosi na seznamu

 1. Kliknite puščico ob glavi stolpca elementa, po katerem želite filtrirati.

 2. Kliknite nekaj od tega:

  • (Prazno) Prikaže vse zapise, v katerih je ustrezno polje prazno.

  • (Neprazno) Prikaže vse zapise, v katerih ima ustrezno polje podatke.

  • (Dodatno) Odpre pogovorno okno Filtriranje in razvrščanje, ki ga lahko uporabite za filtriranje z več pogoji. Pogovorno okno Filtriranje in razvrščanje lahko odprete tudi tako, da v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov pod Prečisti seznam prejemnikov kliknete Filtriraj.

   Namig : Če je v viru podatkov več zapisov, ki imajo v nekaterih poljih enake podatke, in če je v stolpcu 10 ali manj enoličnih vrednosti, potem lahko filtrirate po določenem podatku. Če je na primer več naslovov, v katerih je Avstralija navedena kot država/regija, lahko filtrirate po Avstralija.

   V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov so prikazani samo zapisi, ki se ujemajo s pogoji. Če želite znova prikazati vse zapise, kliknite (Vse).

Če želite zapise na seznamu videti v abecednem vrstnem redu, jih lahko razvrstite.

Razvrščanje vnosi na seznamu

 • V pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov kliknite glavo stolpca elementa, po katerem želite razvrstiti.

  Če želite prikazati seznam, v katerem so priimki razvrščeni po abecednem vrstnem redu, kliknite glavo stolpca Priimek.

 • Če želite razvrstiti po več pogojih, v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov pod Prečisti seznam prejemnikov kliknite Razvrsti. V pogovornem oknu Filtriranje in razvrščanje izberite pogoje, po katerih želite razvrstiti.

Kliknite V redu, če se želite vrniti v podokno opravil Spajanje e-poštnih sporočil.

Na vrh strani

Priprava publikacije

S spajanjem e-pošte združite sporočilo, v katerem so podatki, ki so enaki v vseh kopijah, in nekaj ograd za podatke, ki so enolični za vsako kopijo. Ko ustvarite publikacijo, vstavite dodatno besedilo, ki naj se pojavi v vsaki različici publikacije spajanja e-pošte, na primer pozdrav, in ograde za enolične podatke, na primer imena prejemnikov.

Če tega še niste naredili, vstavite polje z besedilom, vnesite besedilo, ki naj se pojavi v vsaki različici publikacije spajanja e-pošte, in dodajte ograde za enolične podatke.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. V orodni vrstici predmetov , kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

 2. V publikaciji pokažite na mesto, kjer naj se pojavi en vogal polja z besedilom, in vlecite v diagonalni smeri, dokler ne dobite želene velikosti polja z besedilom.

Vstavljanje besedila, ki naj bo v vsaki različici

 • Kliknite v polje z besedilom in vnesite besedilo, ki naj se pojavi v vsaki različici publikacije spajanja e-pošte.

Vstavljanje podatkovnih polj v publikacijo

 1. V publikaciji spajanja e-pošte kliknite v polje z besedilom, kamor želite vstaviti Podatkovno polje.

 2. Vstavite nekaj od tega:

  Polja z naslovi

  V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil (Pripravi publikacijo) s seznama pod Pripravite publikacijo povlecite polje, ki ga želite vključiti v zanj ustvarjeno polje z besedilom.

  Opomba : 

  • Lahko tudi kliknete Polja naslova pod Več elementov in v pogovornem oknu Vstavi polje naslova kliknete elemente naslova, ki jih želite vključiti.

  • Če se imena podatkovnih polj v viru podatkov ne ujemajo s tistimi, ki so v Publisherju uporabljena za polja naslova, boste v pogovornem oknu Vstavi polje naslova morda morali klikniti Primerjanje polj. V pogovornem oknu Primerjanje polj uporabite spustne sezname, če želite izbrati polja v viru podatkov, ki ustrezajo Publisherjevim poljem.

  Prilagojene hiperpovezave

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil (Pripravi publikacijo) pod Več elementov kliknite Vstavi prilagojeno hiperpovezavo.

  2. V pogovorno okno Vstavljanje prilagojene hiperpovezave vnesite želeno besedilo za prikaz in naslov spletnega mesta, s katerim se prejemniki povežejo, ko kliknejo hiperpovezavo.

  3. Če želite v prikazano besedilo vstaviti podatkovno polje, kliknite v prikazano besedilo, kamor želite vstaviti podatkovno polje, in na seznamu na desni kliknite podatkovno polje, ki ga želite vstaviti.

   Opomba : Če vstavite podatkovno polje, lahko za vse prazne vnose, ki ustrezajo vstavljenemu podatkovnemu polju, navedete nadomestno besedilo za prikaz in spletni naslov. Po potrebi potrdite potrditveni polji Uporabi privzeto besedilo za prazne vnose in Uporabi privzeto hiperpovezavo za prazne vnose, nato vnesite nadomestno besedilo in spletni naslov.

  Slika polja

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil (Pripravi publikacijo) pod Več elementov kliknite Polje slike.

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje polja s sliko kliknite polje, ki ustreza seznamu imen slikovnih datotek, ki ga želite vstaviti.

  Pozdravna vrstica

  1. V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil (Pripravi publikacijo) pod Več elementov kliknite Pozdravna vrstica.

  2. V pogovornem oknu Vstavljanje pozdravne vrstice izberite obliko pozdravne vrstice. Vsaka oblika pozdravne vrstice je sestavljena iz uvodnega pozdrava, oblike imena in ločila za imenom.

  3. Izberite besedilo, ki naj se pojavi, če Publisher ne more določiti imena prejemnika – če na primer v viru podatkov ni imena in priimka prejemnika, ampak samo ime podjetja.

   Opomba : Če se imena podatkovnih polj v viru podatkov ne ujemajo s tistimi, ki so v Publisherju uporabljena za pozdravne vrstice, boste v pogovornem oknu Vstavljanje pozdravne vrstice morda morali klikniti Primerjanje polj. V pogovornem oknu Primerjanje polj uporabite spustne sezname, če želite izbrati polja v viru podatkov, ki ustrezajo Publisherjevim poljem.

Oblikovanje podatkovnih polj

Če želite spremeniti videz spojenih podatkov, lahko za podatkovna polja in katero koli drugo dodano besedilo, na primer pozdrav Zdravo ali uvodni pozdrav Dragi uporabite oblike besedila. Če želite oblikovati spojene podatke, oblikujte podatkovna polja v publikaciji spajanja e-pošte.

 1. V publikaciji spajanja e-pošte izberite polje s podatki, ki jih želite oblikovati.

 2. V meniju Oblika kliknite Pisava in izberite želene možnosti.

Predogled podatkov o prejemniku v podatkovnih poljih publikacije

Zdaj lahko pregledate videz publikacije z dejanskimi podatkih v spojenih podatkovnih poljih.

 1. Če si želite predogledati publikacijo, naredite nekaj od tega:

  • Za predogled vnose v vrstnem redu, kot so prikazane, spojene publikacije, kliknite gumbe za krmarjenje v razdelku Predogled prejemnika v Spajanje e-pošte opravil podokno Gumb »Naprej« Gumb »Nazaj« .

   Podatkovna polja so zapolnjena s podatki iz prvega zapisa vira podatkov. Vnosov vira podatkov na straneh publikacije ni mogoče urediti, lahko pa oblikujete, premaknete ali izbrišete podatkovna polja.

  • Če želite najti in si predogledati določen vnos v viru podatkov, kliknite Najdi prejemnika in v pogovorno okno Iskanje vnosa vnesite iskalne pogoje.

 2. Po potrebi spremenite seznam prejemnikov. Naredite nekaj od tega:

  • Kliknite Izključi prejemnika, če želite iz spajanja izključiti določenega prejemnika.

  • Kliknite Uredi seznam prejemnikov, če želite spremeniti seznam prejemnikov, in v pogovornem oknu Prejemniki spajanja dokumentov naredite spremembe.

 3. Ko dokončate publikacijo spajanja e-pošte in vstavite vsa polja za spajanje, v meniju Datoteka kliknite Shrani kot. V polje Ime datoteke vnesite ime za publikacijo in kliknite Shrani.

 4. Kliknite Naslednji korak: ustvarjanje spojene publikacije.

Na vrh strani

Ustvarjanje spojene publikacije

V podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Izberite izhod spajanja e-poštel lahko:

 • pošljete spojeno publikacijo kot e-poštno sporočilo;

 • si predogledate spojeno publikacijo (če si želite pred pošiljanjem vseh različic ogledati publikacijo in odpraviti morebitne težave).

Predogled spojene publikacije

 1. Kliknite Predogled e-poštnega sporočila.

 2. Če si želite vsako e-poštno sporočilo predogledati tako, kot se bo pojavilo ob pošiljanju, kliknite gumba Naslednje in Prejšnje.

  Opomba : Če pregledovalnik oblikovanja odkrije težave, ki bi lahko vplivale na uspešno dokončanje spajanja e-pošte, vas o tem obvesti v podoknu opravil Spajanje e-poštnih sporočil pod Predogled e-poštnega sporočila. Če si želite ogledati in odpraviti morebitne težave, kliknite Pregledovalnik oblikovanja.

Na vrh strani

Pošiljanje spojene publikacije

 1. Kliknite Pošlji e-poštno sporočilo.

 2. V pogovornem oknu Spajanje v e-pošto na spustnem seznamu Za izberite polje prejemnika. V večini primerov je za spojeno e-pošto primerna izbira E-poštni naslov.

 3. Pod Zadeva vnesite zadevo sporočila. Pod Elementi za vstavljanje kliknite podatkovna polja, ki jih želite vstaviti v vrstico zadeve.

 4. Kliknite Možnosti, če želite navesti še druge možnosti, na primer prejemnike »Kp« ali »Skp« ali priloge.

 5. Kliknite Pošlji.

  Odpre se pogovorno okno Pošiljanje spojenih e-poštnih sporočil, kjer lahko potrdite pošiljanje, tako da si na seznamu prejemnikov ogledate, komu je bilo sporočilo poslano.

Na vrh strani

Preklic spajanja

Če želite publikacijo spajanja e-pošte izključiti iz vira podatkov, lahko spajanje kadar koli prekličete, vendar pred pošiljanjem spojenih e-poštnih sporočil.

 1. V meniju Orodja pokažite na Pošiljanje in katalogi in kliknite Prekliči spajanje.

 2. Ko vas računalnik vpraša, ali želite preklicati spajanje, kliknite Da.

Publikacija je izključena iz vira podatkov.

Opomba : Če spajanje e-pošte prekličete, bodo nekatera podatkovna polja pretvorjena v besedilo, medtem ko naslovni bloki, polja naslova in pozdravne vrstice ostanejo aktivna podatkovna polja.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×