Ustvarjanje predstavitve z bližnjicami na tipkovnici

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tej temi itemizes bližnjice na tipkovnici za PowerPoint.

Opombe : 

 • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

 • Bližnjice na tipkovnici, povezanih z izvajanjem predstavitve, si oglejte Uporaba bližnjic na tipkovnici za prikaz predstavitve.

Pridobivanje te bližnjice na tipkovnici v Wordovem dokumentu, na tej povezavi: bližnjice na tipkovnici v programu PowerPoint 2016 za Windows.

V tej temi

Pogosto uporabljen bližnjice

Premikanje po traku le s tipkovnico

Sprememba fokusa s tipkovnico

Premikanje med podokni

Delo v orisu

Delo z oblikami, slikami, polji, predmetov in WordArt

Izbiranje in urejanje besedila in predmetov

Oblikovanje besedila

Vstavljanje in odgovarjanje na pripombe

Spreminjanje vrstnega reda diapozitivov ali odseke v skupini diapozitivov diapozitiva

Bližnjice na tipkovnici po meri

Najpogosteje uporabljene bližnjice

V spodnji tabeli itemizes najbolj pogosto uporabljenih bližnjice v PowerPointu.

Če želite narediti to

Pritisnite

Krepko oblikovanje izbranega besedila.

Ctrl+B

Spreminjanje velikosti pisave za izbrano besedilo.

ALT + H, F, in nato S

Spremenite povečavo na diapozitivu.

ALT + W, Q

Izrezovanje izbranega besedila, predmetu ali diapozitivu.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega besedila, predmetu ali diapozitivu.

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega besedila, predmetu ali diapozitivu.

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Shranite predstavitev.

Ctrl+S

Vstavljanje slike.

ALT + N, P

Vstavite obliko.

ALT + H, S in nato H

Izberite temo.

ALT + G, H

Izberite postavitev diapozitiva.

ALT + H, L

Premikanje na naslednji diapozitiv.

Page Down

Premik na prejšnji diapozitiv

Page Up

Pojdite na zavihek Osnovno.

Alt+H

Premik na zavihek Vstavljanje.

Alt+N

Začetek diaprojekcije.

ALT + S, B

Konec diaprojekcije.

Esc

Zaprite PowerPoint.

ALT + F, X

Premikajte se po traku le z uporabo tipkovnice

Na traku je trak na vrhu PowerPoint, organizirane po zavihkih. Posameznih zavihkih prikaže različne trak, ki je sestavljen iz skupine, in vsako skupino, ki vsebuje enega ali več ukazov.

Trak s samo s tipkovnico, lahko obiščete. Tipke za dostop so posebne bližnjice, s katerimi hitro uporabite ukaz na traku s pritiskom tipke nekaj, ne glede na to, kje ste v PowerPointu. Vsak ukaz v PowerPointu lahko dostopate tako, da uporabite ključ za dostop.

Med zavihki na traku se lahko premikate na dva načina:

 • Na trak pridete tako, da pritisnete tipko Alt, nato pa se med zavihki premikate s puščično tipko desno in puščično tipko levo.

 • Na traku lahko neposredno odprete nek zavihek tako, da pritisnete eno od tipk za dostop:

  Če želite narediti to

  Pritisnite

  Odprite datoteko strani.

  Alt+F

  Odprite zavihek Osnovno.

  Alt+H

  Odprite zavihek Vstavljanje.

  Alt+N

  Odprite zavihek načrt.

  Alt + G

  Odprite zavihek prehodi.

  Alt+T

  Odprite zavihek animacije.

  Alt+X

  Odprite zavihek Diaprojekcija.

  Alt+S

  Odprite zavihek pregled.

  Alt+R

  Odprite zavihek pogled.

  Alt+W

  Odprite opozori me polje.

  ALT+Q, nato vnesite iskani izraz

Opomba : Dodatki in drugi programi lahko vključujejo nove zavihke na traku in zanje lahko ponujajo tipke za dostop.

Delo v zavihki na traku s tipkovnico

 • Če želite premakniti na seznamu zavihkov traku, pritisnite tipko Alt; Če želite neposredno odpreti zavihek, pritisnite bližnjico na tipkovnici.

 • Če želite preklopiti med ukazi, pritisnite tipko Tab ali Shift + Tab. Premikanje naprej ali nazaj skozi ukazov v vrstnem redu. Pritisnete lahko tudi puščične tipke.

 • Kontrolnike aktivirate na različne načine, odvisno od vrste kontrolnika:

  • Če je izbrani ukaz gumb, ga aktivirate tako, da pritisnete preslednico ali tipko Enter.

  • Če je izbrani ukaz razdelilni gumb (torej gumb, ki odpre meni z dodatnimi možnostmi), ga aktivirate tako, da pritisnete tipki Alt+puščica dol. Med možnostmi se premikate s tabulatorko. Če želite izbrati trenutno možnost, pritisnite preslednico ali tipko Enter.

  • Če izbranega ukaza je seznam (na primer seznam» pisava« ), če želite odpreti seznam, pritisnite puščično tipko dol. Da se premaknete med elementi, pritisnite puščične tipke. Ko je izbran element, ki ga želite, pritisnite tipko Enter.

  • Če je izbran ukaz je v galerijo, če želite izbrati ukaz, pritisnite preslednica ali Enter. Nato s tabulatorko premikajte po elemente.

Namig : V galerijah, kjer je več vrstic z elementi, se tabulatorka premika od začetka do konca trenutne vrstice, na koncu vrstice se nato premakne na začetek nove vrstice. Če na koncu trenutne vrstice pritisnete puščično tipko desno, se tabulatorka premakne spet nazaj na začetek trenutne vrstice.

Sprememba fokusa s tipkovnico

Ta tabela prikazuje nekaj načinov, da premaknete fokus tipkovnice.

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop

ALT ali F10. Če želite premakniti na drug zavihek, uporabite tipk za dostop ali puščične tipke.

Premikanje fokusa na ukaze na traku.

Tab ali Shift+Tab

Premik dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku

Tipko s puščico, puščica gor, puščica levo ali puščica desno

Razširitev ali strnitev traku

Ctrl+F1

Prikaz kontekstnega menija za izbrani element.

Shift+F10

Premik fokusa na različnih podokna.

F6

Premik na naslednji ali prejšnji ukaz na traku.

Tab ali Shift+Tab

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

Preslednica ali Enter

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

Preslednica ali Enter

Odpiranje izbranega seznama na traku, kot je na seznamu pisava.

Puščica dol

Premikanje med elementi v odprtem menija ali galerije.

Tabulatorka

Končati spreminjanje vrednosti v kontrolniku na traku in premakniti fokus nazaj na dokument.

Enter

Uporaba tipk za dostop, ko se lahko prikaže namige za tipke

V programu PowerPoint 2013 in novejših različicah lahko uporabite namige za tipke za pomikanje do elementov na traku. Lahko prikažete namige za tipke, ki so črke, ki se uporablja za dostop do ukazov, in jih uporabite za krmarjenje na traku.

Nasveti za tipke na traku v PowerPointu.

 1. Pritisnite tipko Alt. Namigi za tipke so prikazani v majhnih kvadratov tako, da vsak ukaz traku.

 2. Če želite izbrati ukaz, pritisnite črko, prikazano v kvadrat namigov za tipke, ki se prikaže tako, da ga. Na primer, pritisnite F, da odprete zavihek »Datoteka« ; H, da odprete Home Tab; N, da odprete zavihek Vstavljanje in tako dalje.

  povečanje namigi za tipke na traku v PowerPointu.

Odvisno od tega, katero črko pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Na primer, če pritisnete Alt + F, pogled »Backstage« se odpre na strani informacije , ki so drugačne od namigi za tipke.

Premikanje med podokni

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje v smeri urinega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

Shift+F6

Preklapljanje med podoknoma sličic in orisnega pogleda

Ctrl+Shift+tabulatorka

Delo v orisu

Če želite narediti to

Pritisnite

Povišanje odstavka.

Alt+Shift+puščica levo

Ponižanje odstavka.

Alt+Shift+puščica desno

Premik izbranega odstavka navzgor.

Alt+Shift+puščica gor

Premik izbranega odstavka navzdol.

Alt+Shift+puščica dol

Prikaz naslovne ravni 1

Alt+Shift+1

Razširjanje besedila pod naslovom

Alt + Shift + znak Plus (+)

Strnjenje besedila pod naslovom

Alt + Shift + znak Minus (-)

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Če želite izbrati oblik, pritisnite Alt + N, S in nato H.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite Ctrl + Enter, če želite vstaviti obliko.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite Alt + N, X.

 2. Pritisnite Ctrl + Enter, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Če želite izbrati predmet, pritisnite Alt + N in J.

 2. Če želite premakniti fokus na seznamu Vrsta predmeta , pritisnite tipko Tab.

 3. Pritisnite Ctrl + Enter, da vstavite predmet.

Vstavljanje WordArta

 1. Če želite izbrati WordArt, pritisnite Alt + N, M.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta in pritisnite Enter.

 3. Vnesite svoje besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba : Če je kazalec v besedilu, pritisnite tipko Esc, preden uporabite to bližnjico.

 • Če želite izbrati eno obliko, pritisnite tipko Tab tipko (ali Shift + Tab, če želite iti nazaj) med predmeti dokler se ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti na želeni predmet.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, Izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipke Ctrl + G.

 • Če želite razdružiti skupino, Izberite skupino, in pritisnite Ctrl + Shift + G.

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Opomba : Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Če želite kopirati atribute predmeta, pritisnite Ctrl + Shift + C.

 3. Če želite izbrati želeni predmet za lepljenje atributov, pritisnite tipko Tab ali Shift + Tab.

 4. Če želite prilepiti atribute oblike, da je izbrani predmet, pritisnite Ctrl + Shift + V.

Izbiranje in urejanje besedila in predmetov

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

Shift+puščica desno

Izbira enega znaka v levo.

Shift+puščica levo

Izbira do konca besede.

Ctrl+Shift+puščica desno

Izbira do začetka besede.

Ctrl+Shift+puščica levo

Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice).

Shift+puščica gor

Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice).

Shift+puščica dol

Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu).

ESC

Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet).

Tab ali Shift+Tab, dokler želeni predmet ni izbran

Pošlji nazaj eno položaj predmeta.

Ctrl + [

Pošlji predmet naprej en položaj.

Ctrl + ]

Poslati predmet v ozadje.

Ctrl+Shift+[

Poslati predmet v ospredje.

Ctrl+Shift+]

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

Enter

Izbira vseh predmetov.

CTRL + A (na zavihku Diapozitivi )

Predvajanje ali začasna ustavitev predvajanja predstavnosti

Ctrl+PRESLEDNICA

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL + A (v pogledu Razvrstilnika diapozitivov )

Izbira celotnega besedila.

CTRL + A (na zavihku Oris )

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

Vračalka

Izbrisati eno besedo v levo

Ctrl+vračalka

Izbrisati en znak v desno

Delete

Brisanje ene besede v desno.

Opomba : Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

Ctrl+Delete

Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta ali besedila.

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila.

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Y

Kopiranje le oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje le oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Kopiranje preslikovalnika animacij

Alt+Shift+C

Lepljenje preslikovalnika animacij

Alt+Shift+V

Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Premikanje v besedilu

Če želite narediti to

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

Puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

Puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Pomik na konec vrstice

End

Premakniti se na začetek vrstice

Home

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl+puščica dol

Pomik na konec polja z besedilom

Ctrl+End

Premakniti se na začetek polja z besedilom

Ctrl+Home

Premik na naslednji naslov ali ogrado besedila. Če je zadnji ograde na diapozitivu, s tem dejanjem Vstavi nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

Ctrl+Enter

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

Shift+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Pritisnite

Pomik v naslednjo celico

Tabulatorka

Pomik v prejšnjo celico

Shift + Tab

Pomik v naslednjo vrstico

Puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

Puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

Ctrl + Tab

Začetek novega odstavka

Enter

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

Pritiskajte tipko TAB v na spodnji desni celici v tabeli.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Če želite izbrati želeni predmet, pritisnite tipko Tab ali Shift + Tab.

 2. Če želite odpreti priročni meni, pritisnite Shift + F10.

 3. Če želite izbrati Predmet delovnega lista, pritisnite puščično tipko dol, dokler ne izberete.

 4. Izberite Urejanje, pritisnite puščico desno in nato pritisnite tipko Enter.

  Opomba : Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

Oblikovanje besedila

Opomba :  Preden uporabite te bližnjice na tipkovnici, izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

Zamenjava ali spreminjanje velikosti pisave

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

Ctrl+Shift+F

Povečanje velikosti pisave.

Ctrl + Shift + desni kotni oklepaj (>)

Zmanjšanje velikosti pisave.

Ctrl+Shift+Left Angle bracket (<)

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

Ctrl+T

Spreminjanje med v stavku, male črke ali velike črke.

Shift+F3

Uporaba krepkega besedila.

Ctrl+B

Uporaba podčrtanega besedila.

Ctrl+U

Uporaba ležečega besedila.

Ctrl+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL + enačaj (=)

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

Ctrl + Shift + znak Plus (+)

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

Ctrl+preslednica

Vstavi hiperpovezavo.

Ctrl+K

Kopiranje oblikovanja besedila

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja.

Ctrl+Shift+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

Ctrl+E

Poravnati odstavek obojestransko

Ctrl+J

Poravnati odstavek na levo

Ctrl+L

Poravnati odstavek na desno

Ctrl+R

Vstavljanje in odgovarjanje na pripombe

Uporabite ukaz Vstavi pripombo (Alt + N, L), če želite odpreti podokno s pripombami, preden uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Če želite narediti to

Pritisnite

Vstavljanje nove pripombe

Ctrl+N

Odgovori na izbrano pripombo

Ctrl+R

Spreminjanje vrstnega reda diapozitivov ali odseke v skupini diapozitivov diapozitiva

Če želite spremeniti vrstni red diapozitivov v skupini diapozitivov diapozitiva:

Če želite narediti to

Pritisnite te tipke

Premaknite diapozitiv navzgor po vrstnem redu

Ctrl+puščica gor

Premaknite diapozitiv v vrstnem redu

Ctrl+puščica dol

Premaknite diapozitiv za začetek

Ctrl+Shift+puščica gor

Premaknite diapozitiv na koncu

Ctrl+Shift+puščica dol

Če želite preurediti odseki diapozitivov v skupini diapozitivov diapozitiva:

Če želite narediti to

Pritisnite te tipke

Premaknite odsek po vrstnem redu

Ctrl+puščica gor

Premaknite odsek v vrstnem redu

Ctrl+puščica dol

Premakni odsek začetek

Ctrl+Shift+puščica gor

Premakni odsek do konca

Ctrl+Shift+puščica dol

Bližnjice na tipkovnici po meri

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi Visual Basic for Application (VBA) v PowerPointu, morate uporabiti dodatek neodvisnega proizvajalca, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo na mestu Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko ENTER in nazadnje še tipki CTRL+P.

V tej temi

Spletna pomoč

Osnove sistema Office

Premikanje po traku

Pogosta opravila v programu PowerPoint

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vrniti se na kazalo vsebine pomoči in nasvetov za PowerPoint.

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

V oknu pomoči v razdelku Prebrskaj pomoč za PowerPoint izbrati naslednji ali prejšnji element.

TAB, SHIFT + TAB

V oknu pomoči v razdelku Prebrskaj pomoč za PowerPoint razširitev ali strnitev izbranega elementa.

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor, puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba : Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave. Morda boste morali večkrat pritisnite F6.

F6 (dokler fokus v polje Vnesite besede za iskanje ), TAB, puščica dol

Vnesite besedilo v polje Vnesite besede za iskanje . Morda boste morali večkrat pritisnite F6.

F6

Preklop med področji v oknu pomoči; na primer preklop med orodno vrstico, Vnesite besede za iskanje za polje in seznamom Išči .

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor, puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT + TAB, TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT + SHIFT + TAB, TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Oddati odprto predstavitev oddaljenemu občinstvu s programom PowerPoint Web App.

CTRL + F5

Premakniti se v naslednje podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisniti tipko F6.

Opomba : Če tipka F6 ne prikaže želenega podokna opravil, pritisnite tipko ALT, če želite premakniti fokus na trak, in nato pritisnite CTRL + TAB, da se premaknete v podokno opravil.

F6

Pomik v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urinega kazalca)

SHIFT + F6

Preklopiti v naslednje PowerPointovo okno, če je odprtih več PowerPointovih oken.

CTRL + F6

Preklopiti v prejšnje PowerPointovo okno.

CTRL + SHIFT + F6

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Opomba : Če želite uporabiti te bližnjice, mora biti kazalec v polju z besedilom.

Če želite narediti to

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL + SHIFT + F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL + SHIFT + P

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se naslednji naslov ali ogrado besedila v Microsoft Office PowerPoint. Če je zadnji ograde na diapozitivu, tako vstavite nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL + ENTER

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi

SHIFT+F4

Najdi in zamenjaj

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Najdi.

CTRL + F

Odpreti pogovorno okno Zamenjaj.

CTRL + H

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Pritisnite

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do podoken opravil in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

F6

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB, SHIFT + TAB

Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije

SHIFT+F10

Izbiranje prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko se prikaže

HOME, END

Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.

PAGE UP, PAGE DOWN

Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije.

HOME, END

Zapreti podokno opravil

CTRL+PRESLEDNICA, C

Odpreti odložišče.

ALT + H, F, O

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podokno opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.

 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklopiti na naslednji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA DOL

Preklopiti na prejšnji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA GOR

Odpreti izbrani spustni seznam.

PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA DOL

Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

preslednica

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

Črka, ki je v možnosti podčrtana

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Če želite narediti to

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Odpri

ALT + F, nato pa O

Odpreti pogovorno okno Shrani kot

ALT + F nato A

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT + F10

Premikanje med možnostmi ali področji v pogovornem oknu.

TAB

Odprite spustni meni filepath

F4 ali ALT+H

Osveževanje seznama datotek.

F5

Premikanje po traku

Dostop do poljubnega ukaza z nekaj pritiski tipk

 1. Pritisnite ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

  Bližnjice na tipkovnici na zavihku »Datoteka«

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo na tipkovnici za delo s trakom se premakne fokus med kartic in ukazov, dokler ne boste našli funkcijo, ki jo želite uporabiti. Ta tabela prikazuje nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez uporabe miške.

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka traku in aktiviranje tipk za dostop.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premakniti levo ali desno na drug zavihek na traku.

F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.

Skrivanje ali prikaz traku.

CTRL + F1

Prikazati priročni meni za izbran ukaz.

SHIFT + F10

Premakniti fokus, da izberete posamezna območja okna:

 • Aktivni zavihek na traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej ali nazaj.

TAB, SHIFT + TAB

Premakniti dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku, tako da lahko spremenite vrednost.

ENTER

Končati spreminjanje vrednosti v kontrolniku na traku in premakniti fokus nazaj na dokument.

ENTER

Poiščite pomoč v izbranega ukaza ali kontrolnika na traku. (Če je brez teme pomoči, ki je povezan z izbranega ukaza, splošne teme pomoči o programu prikaže namesto tega.)

F1

Pogosta opravila v PowerPointu

Premikanje med podokni

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

SHIFT+F6

Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu.

CTRL+SHIFT+TAB

Delo v orisu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Prikaz naslovne ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširjanje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Strnjenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, nato N in nato X.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.

 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite CTRL + G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberite skupino in nato pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Prikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.

 3. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira enega znaka v levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira do konca besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira do začetka besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu).

ESC

Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet).

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila.

CTRL+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno.

Opomba : Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

CTRL+DELETE

Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila.

CTRL+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Premikanje v besedilu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se na naslednji naslov ali označbo mesta telesa besedila. Če je označba mesta zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

SHIFT+F4

Premikanje in delo v tabelah

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ALI SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Uporabite puščico dol, dokler ne izberete Predmet delovnega lista je, pritisnite puščico desno, da izberete Uredi, in pritisnite ENTER .

  Opomba : Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

Oblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba : Če želite uporabiti bližnjice na tipkovnici, morate najprej izbrati besedilo, ki ga želite spremeniti.

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+<

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke.

SHIFT+F3

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+ENAČAJ

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

CTRL+PRESLEDNICA

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Kopiranje oblik besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+E

Obojestranska poravnava odstavka.

CTRL+J

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Desna poravnava odstavka.

CTRL+R

Izvedba predstavitve

Med izvajanjem predstavitve v pogledu diaprojekcije, lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Bližnjice za diaprojekcijo

Če želite

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit.

H

Nastavitev novih časov med vajo.

V

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba klika miške za napredovanje med vajo.

M

Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov

S

Vrnitev na prvi diapozitiv.

Pritisnite in pridržite desno in levo tipko miške 2 sekundi

Prikazovanje ali skrivanje puščico kazalca

A ali =

Sprememba kazalca v pero.

CTRL+P

Sprememba kazalca v puščico.

CTRL+A

Sprememba kazalca v brisalko

CTRL+E

Pokaži ali skrij oznako s črnilom

CTRL+M

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Ogled pogovornega okna »Vsi diapozitivi«

CTRL+S

Ogled opravilne vrstice računalnika

CTRL+T

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Bližnjice za predstavnost med predstavitvijo

Če želite narediti to

Pritisnite

Ustavi predvajanje medija

ALT+Q

Preklapljanje med predvajanjem in premorom

ALT+P

Premik na naslednji zaznamek

ALT+END

Premik na prejšnji zaznamek

ALT+HOME

Povečanje jakosti zvoka

ALT+Puščica gor

Zmanjšanje jakosti zvoka

ALT+Puščica dol

Iskanje naprej

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Iskanje nazaj

ALT+SHIFT+PAGE UP

Izklop zvoka

ALT+U

Če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Brskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

TAB

Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER

Premikanje na naslednji diapozitiv.

PRESLEDNICA

Uporaba funkcije podokna izbora

Uporaba teh bližnjic na tipkovnici v podoknu izbora.

Če želite zagnati podokno izbora, pritisnite Alt, H, S, L in nato P.

Če želite narediti to

Pritisnite

Kroženje fokusa med različnimi podokni

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT + F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin

* (le na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu

+ (le na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu

- (le na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL + SHIFT + F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL + SHIFT + B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje elementa v fokusu

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

Opomba : Če želite uporabljati to bližnjico, mora biti viden drevesni pogled podokna izbora.

ALT + SHIFT + 1

Razširitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 9

Če želite dodeliti bližnjice na tipkovnici po meri menija, posnete makre in Visual Basic za Applications (VBA) kodo v Office PowerPoint 2007, morate uporabiti drugega dodatka za, na primer bližnjica upravitelja za PowerPoint, ki je na voljo Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko ENTER in nazadnje še tipki CTRL+P.

V tej temi

Spletna pomoč

Osnove sistema Office

Premikanje po traku

Pogosta opravila v programu PowerPoint

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vrnite se PowerPoint osnovno.

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

V oknu pomoči v razdelku Prebrskaj pomoč za PowerPoint izbrati naslednji ali prejšnji element.

TAB, SHIFT + TAB

V oknu pomoči v razdelku Prebrskaj pomoč za PowerPoint razširitev ali strnitev izbranega elementa.

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor, puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba : Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave. Morda boste morali večkrat pritisnite F6.

F6 (dokler fokus v polje Vnesite besede za iskanje ), TAB, puščica dol

Vnesite besedilo v polje Vnesite besede za iskanje . Morda boste morali večkrat pritisnite F6.

F6

Preklop med področji v oknu pomoči; na primer preklop med orodno vrstico, Vnesite besede za iskanje za polje in seznamom Išči .

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor, puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Pritisnite

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiziranju

CTRL+F5

Premakniti se podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisnite F6.

Opomba : Če tipka F6 ne prikaže želenega podokna opravil, pritisnite ALT, da premaknete fokus na trak, ki je del uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent, in nato pritisnite CTRL + TAB, da se premaknete v podokno opravil. Na traku je del novih uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent. Zamenja več menijev in orodnih vrstic z eno mesto za preprosto iskanje vsi ukazi, ki jih potrebujete.

F6

Pomik v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urinega kazalca)

SHIFT + F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Ko okno dokumenta ni povečan, izvede ukaz Premakni (v nadzornem meniju za okno). S puščičnimi tipkami premaknite okna in ko končate, pritisnite tipko ESC.

CTRL + F7

Ko okno dokumenta ni povečan, izvede ukaz velikost (v nadzornem meniju za okno). Pritisnite puščične tipke, da spremenite velikost okna in ko končate, pritisnite tipko ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ali obnovitev izbranega okna

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL + SHIFT + F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL + SHIFT + P

Povečanje velikosti pisave v izbranem besedilu

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se naslednji naslov ali ogrado besedila v Microsoft Office PowerPoint. Če je zadnji ograde na diapozitivu, tako vstavite nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL + ENTER

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi

SHIFT+F4

Najdi in zamenjaj

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Najdi.

CTRL + F

Odpreti pogovorno okno Zamenjaj.

CTRL + H

Ponovitev zadnjega dejanja Najdi

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Pritisnite

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do podoken opravil in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

F6

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB, SHIFT + TAB

Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije

SHIFT+F10

Izbiranje prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko se prikaže

HOME, END

Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.

PAGE UP, PAGE DOWN

Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije.

HOME, END

Zapreti podokno opravil

CTRL+PRESLEDNICA, C

Odpreti odložišče.

ALT + H, F, O

Dostop do in uporaba pametne oznake

Če želite narediti to

Pritisnite

Prikaz menija ali sporočila za pametne oznake. Če več kot ena pametna oznaka, preklopite na naslednji pametnih oznak in prikaže njen meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F10

Izbiranje naslednjega elementa v meniju pametnih oznak.

PUŠČICA DOL

Izbiranje prejšnjega elementa v meniju pametnih oznak.

puščica gor

Izvajanje dejanja za izbrani element v meniju pametnih oznak.

ENTER

Zaprite pametnih oznak menija ali sporočila.

ESC

Namigi

 • Vas lahko obvesti zvok, ko se prikaže pametna oznaka. Če želite slišati zvočne opomnike, potrebujete zvočno kartico. Če potrebujete Microsoft Office Sounds nameščen v vašem računalniku.

 • Če imate dostop do spleta, lahko prenesete Microsoft Office Sounds Microsoft Office Online spletnega mesta. Ko namestite zvočne datoteke, naredite to v Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007ali Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT + F za Gumb »Microsoft Office « Podoba gumba in nato pritisnite črko sem za Program možnosti.

  2. Pritisnite A, da premaknete v dodatno ali s tipkami puščico gor ali puščico dol, da jo boste našli.

  3. V razdelku splošne teme v kategoriji dodatno , pritisnite ALT + F, da zagotovi povratno informacijo z zvokom potrdite polje, pritisnite TAB, dokler ne dobite na gumb v redu in nato pritisnite tipko ENTER.

   Opomba : Ko potrdite ali počistite to potrditveno polje, nastavitev vpliva na vse Officeove programe, ki podpirajo zvok.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podokno opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.

 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

Opomba : Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Pritisnite

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT+TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL+TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+PUŠČICA DOL

Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

preslednica

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Pojdite na prejšnje mape. Slika gumba

ALT+1

Eno raven navzgor gumb Slika gumba : Odprite mapo navzgor za eno raven nad Odpri mapo.

ALT+2

Brisanje gumb Slika gumba : brisanje izbrane mape ali datoteke.

ALT + 3 ali Izbriši

Ustvarjanje nove mape gumb Slika gumba : ustvari novo mapo.

ALT+4

Pogledi gumb Slika gumba : preklop med pogledi so na voljo mapo.

ALT+5

Gumb Orodja : prikaz v meniju Orodja .

ALT + L

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT + F10

Premikanje med možnostmi ali področji v pogovornem oknu.

TAB

Odpiranje seznama Išči v

F4 ali ALT+H

Osveževanje seznama datotek.

F5

Premikanje po traku

Dostop do poljubnega ukaza z nekaj pritiski tipk

 1. Pritisnite tipko ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu. V naslednjem primeru je iz programa Microsoft Office Word.

  Trak s prikazanimi namigi za tipke

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Še naprej, da pritisnete tipko črke, dokler ne pritisnete črko ukaz ali kontrolnik, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih, morate najprej pritisnite črko skupine, ki vsebuje ukaz. Na primer S ALT + H, F, vas bo v polju s seznamom velikost v skupini Pisava .

  Opomba :  Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite tipko Alt.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način za uporabo na tipkovnici za delo s trakom se premakne fokus med kartic in ukazov, dokler ne boste našli funkcijo, ki jo želite uporabiti. Ta tabela prikazuje nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez uporabe miške.

Če želite narediti to

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka traku in aktiviranje tipk za dostop.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premakniti levo ali desno na drug zavihek na traku.

F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.

Skrivanje ali prikaz traku.

CTRL + F1

Prikazati priročni meni za izbran ukaz.

SHIFT + F10

Premakniti fokus, da izberete posamezna območja okna:

 • Aktivni zavihek na traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej ali nazaj.

TAB, SHIFT + TAB

Premakniti dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku, tako da lahko spremenite vrednost.

ENTER

Končati spreminjanje vrednosti v kontrolniku na traku in premakniti fokus nazaj na dokument.

ENTER

Poiščite pomoč v izbranega ukaza ali kontrolnika na traku. (Če je brez teme pomoči, ki je povezan z izbranega ukaza, splošne teme pomoči o programu prikaže namesto tega.)

F1

Pogosta opravila v programu PowerPoint

Premikanje med podokni

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

SHIFT+F6

Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu.

CTRL+SHIFT+TAB

Delo v orisu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Prikaz naslovne ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširjanje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Strnjenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

Vstavljanje polja

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT in nato pritisnite N.

 2. Pritisnite tipko TAB, če se želite premakniti Polje z besedilom, ki je na zavihku Vstavljanje v skupini besedilo .

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.

 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba : Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite CTRL + G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberite skupino in nato pritisnite CTRL + SHIFT + G.

Prikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s pripetim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.

 3. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira enega znaka v levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira do konca besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira do začetka besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Premik za eno vrstico navzgor

SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik za eno vrstico navzdol

SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila.

CTRL+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno.

CTRL + DELETE

Izrez izbranega predmeta.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje

CTRL+ALT+V

Premikanje v besedilu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

PUŠČICA DESNO

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se na naslednji naslov ali označbo mesta telesa besedila. Če je označba mesta zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

SHIFT+F4

Premikanje in delo v tabelah

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT + TAB, če želite izbrati predmet, ki ga želite.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite puščico dol izberite Predmet delovnega lista, in nato izberite Uredi.

Oblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+P

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+<

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite narediti to

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke.

SHIFT+F3

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+ENAČAJ

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

CTRL+PRESLEDNICA

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL+K

Kopiranje oblik besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+E

Obojestranska poravnava odstavka.

CTRL+J

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Desna poravnava odstavka.

CTRL+R

Izvedba predstavitve

Med izvajanjem predstavitve v celozaslonskem načinu lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Če želite narediti to

Pritisnite

Začenjanje predstavitve od začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit.

H

Nastavitev novih časov med vajo.

V

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba miške za napredovanje med vajo.

M

Vrnitev na prvi diapozitiv

1 + VNESITE

Vnovični prikaz skritega kazalca ali sprememba kazalca v pero.

CTRL+P

Vnovični prikaz skritega kazalca ali sprememba kazalca v puščico.

CTRL+A

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Namig : Med predstavitvijo, če si želite ogledati seznam kontrolnikov, pritisnite F1.

Brskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

TAB

Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER

Premikanje na naslednji diapozitiv.

PRESLEDNICA

Premik na prejšnji diapozitiv

BACKSPACE

Uporaba funkcije podokna izbora

Uporaba na naslednje bližnjice v podoknu izbora na tipkovnici.

Če želite narediti to

Pritisnite

Zagnati Podokno izbora.

ALT, J, D, A, in nato P

Kroženje fokusa med različnimi podokni

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT + F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin

* (le na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu

+ (le na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu

- (le na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL + SHIFT + F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL + SHIFT + B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje elementa v fokusu

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 1

Razširitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 9

Če želite dodeliti bližnjice na tipkovnici po meri menija, posnete makre in Visual Basic za Applications (VBA) kodo v Office PowerPoint 2007, morate uporabiti drugega dodatka za, na primer bližnjica upravitelja za PowerPoint, ki je na voljo Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Glejte tudi

Uporaba bližnjic na tipkovnici za prikaz predstavitve

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×