Ustvarjanje pogleda samo za InfoPath v predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku

Pogledi samo za InfoPath

Scenariji za uporabo

1. korak: Dodajanje pogleda samo za InfoPath v predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom

2. korak: Prikaz pogleda samo za brskalnik, ko uporabnik odpre predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, v spletnem brskalniku

3. korak: Prikaz pogleda samo za InfoPath, ko uporabnik odpre predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, v InfoPathu

Pogledi samo za InfoPath

Načrtujete lahko eno predlogo obrazca, ki ustreza dvema vrstama uporabnikov – tistim, ki imajo nameščen program Microsoft Office InfoPath, in tistim, ki ga nimajo. Ta vrsta predloge obrazca se imenuje predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom. V tej predlogi obrazca so vsi InfoPathovi kontrolniki, funkcije in nastavitve, ki ne delujejo v spletnem brskalniku, skriti ali onemogočeni v način načrtovanja, da jih v svojem načrtu ne bi poskusili uporabiti.

Ko ste pripravljeni na skupno predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom z uporabniki, morate objavite v strežniku nameščen InfoPath Forms Servicesin nato bi bilo mogoče uporabiti v brskalniku. Če imajo uporabniki programa InfoPath v svojem računalniku nameščen, bo odpiranje obrazca v InfoPathu. Če nimate nameščenega programa InfoPath nameščen, bo odprt obrazec v spletnem brskalniku. Ne glede na način predloge obrazca ne vključuje funkcije programa InfoPath, nastavitev ali kontrolnikov, ki ne bodo delovali v brskalniku.

Če ima večina uporabnikov v računalniku nameščen InfoPath, morda ne boste želeli omejiti načrt predloge obrazca na podmnožico funkcij, ki so podprte v spletnem brskalniku. V tem primeru lahko ustvarite dva pogleda predloge obrazca, ki je združljiva z brskalnikom. Prvi pogled bo namenjen uporabnikom, ki predlogo obrazca odprejo v spletnem brskalniku, drugi pogled pa bodo uporabljali izključno uporabniki, ki imajo v računalniku nameščen InfoPath. Pogled samo za InfoPath se ne bo odprl v spletnem brskalniku, zato v tem pogledu lahko uporabite InfoPathove funkcije, ki drugače niso na voljo, na primer uporabniške vloge ali kontrolnik »Glavno/Podrobno«.

V tej temi se boste naučili načrtovati posebne poglede samo za InfoPath v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom. Poleg tega se boste naučili, kako ustvariti pravilo, ki zazna, ali ima uporabnik, ki odpre predlogo obrazca, v računalniku nameščen InfoPath. Če pravilo zazna InfoPath, se odpre pogled, določen za InfoPath. Če InfoPath ni zaznan, bo uporabnik namesto tega v spletnem brskalniku videl pogled, določen za brskalnik.

Na vrh strani

Scenariji za uporabo

Predstavljajte si, da delate za zavarovalnico in da načrtujete predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, za obdelavo zavarovalnih zahtevkov. Predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, mora ustrezati tako zavarovancem, ki odprejo in izpolnijo obrazec zahtevka na spletnem mestu podjetja, kot tudi notranjim uporabnikom, ki pregledajo in odobrijo podatke v obrazcu za zahtevek. Predvidevate, da zunanji uporabniki v računalniku nimajo nameščenega InfoPatha in da ga notranji uporabniki imajo. Če želite ustrezati zunanjim in notranjim uporabnikom, lahko načrtujete dve različni predlogi obrazca – eno, ki je združljiva s predlogo obrazca, in drugo, ki ni. Vendar je lažje in časovno učinkoviteje, da načrtujete eno predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, ki vključuje te poglede:

1. pogled: zunanji pogled za izpolnjevanje zahtevkov    Ta pogled je prikazan zavarovancem, ko se prijavijo na vaše spletno mesto in odprejo obrazec za zahtevek. Ker ne morete vedeti, ali ima zavarovanec v računalniku nameščeno kopijo InfoPatha, mora biti predloga obrazca združljiva z brskalnikom. Torej morate zagotoviti, da bo obrazec mogoče izpolniti s spletnim brskalnikom.

2. pogled: notranji pogled za obdelavo zahtevkov    Ta pogled je prikazan tistim, ki pregledajo in obdelajo poslani obrazec za zahtevek in ga pošljejo zavarovalnemu izvedencu v odobritev. Vsi zaposleni na zavarovalnici, imajo v računalniku nameščen InfoPath. Torej lahko samo za njih načrtujete pogled samo za InfoPath. V nasprotju s pogledom za izpolnjevanje zahtevkov, do katerega imajo zavarovanci dostop v spletnem brskalniku, se pogled, določen za InfoPath, vedno prikaže samo v InfoPath in lahko torej vsebuje katere koli funkcije, kontrolnike in nastavitve, ki niso na voljo v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom.

Na vrh strani

1. korak: Dodajanje pogleda samo za InfoPath v predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom

Če želite ustvariti pogled samo za InfoPath v predlogi obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, v pogovornem oknu Lastnosti pogleda spremenite nastavitev. Ta nastavitev uporabnikom InfoPatha omogoča prikaz pogleda, vendar ne v spletnem brskalniku.

 1. Odprite predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom.

 2. V meniju Pogled kliknite Upravljanje pogledov.

 3. V podoknu opravil Pogledi pod Dejanja kliknite Dodaj nov pogled.

 4. V pogovorno okno Dodajanje pogleda vnesite ime za pogled in nato kliknite V redu.

 5. Na seznamu Izbira pogleda dvokliknite pogled, ki ste ga pravkar ustvarili.

 6. Kliknite jeziček Splošno.

 7. Počistite potrditveno polje Ob izpolnjevanju obrazca pokaži v meniju »Pogled«.

  Opomba : Če počistite to potrditveno polje, uporabnikom brez nameščenega InfoPatha preprečite, da preklopijo v pogled samo za InfoPath.

 8. Potrdite potrditveno polje Dovoli funkcije, ki jih omogoča samo InfoPath (pogleda ne bo na voljo v spletnih brskalnikih) in nato kliknite V redu.

 9. Načrtujte pogled tako kot običajno.

  Zdaj lahko v pogledu samo za InfoPath uporabite mnogo kontrolnikov, funkcij in nastavitev, ki drugače v predlogi obrazca, združljivi z brskalnikom, ne bi bi bili na voljo. Poleg kontrolnikov, ki delujejo v brskalniku, lahko uporabite tudi kontrolnike v podoknu opravil Kontrolniki. Poleg tega v podoknu opravil Preverjevalnik načrta ne bodo prikazane napake ali sporočila glede združljivosti z brskalnikom.

  Opomba : Čeprav lahko v pogledu samo za InfoPath uporabite večino InfoPathovih funkcij, določene funkcije in nastavitve, ki veljajo za celotno predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, ostanejo onemogočene ali skrite. V pogledu ne morete na primer omogočiti elektronskih podpisov za celotno predlogo obrazca ali uporabiti skript, ker je eden od pogledov v predlogi obrazca združljiv z brskalnikom.

 10. Če želite v predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, dodati dodatne poglede samo za InfoPath, ponovite korake 2–9.

Na vrh strani

2. korak: Prikaz pogleda samo za brskalnik, ko uporabnik odpre predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, v spletnem brskalniku

V tem postopku je razloženo, kako ustvariti pravilo za pogled, ki je uporabnik prikazan, ko prvič odpre obrazec, ki temelji na predlogi obrazca, združljivi z brskalnikom. Pravilo se zažene šele, ko uporabnik prvič odpre obrazec in ko je izpolnjen določen pogoj. V tem primeru je pogoj povezan s tem, ali uporabnik odpre predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, v spletnem brskalniku. Če jo odpre v spletnem brskalniku, se predloga obrazca odpre v pogledu samo za brskalnik. Pogled je omejen na množico funkcij, ki so podprte v brskalniku.

 1. Odprite predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, ki vsebuje pogled samo za InfoPath.

 2. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 3. Na seznamu Kategorija kliknite Odpiranje in shranjevanje.

 4. Pod Odpri obnašanje kliknite Pravila.

 5. V pogovornem oknu Pravila za odpiranje obrazcev kliknite Dodaj.

 6. V pogovorno okno Pravilo vnesite smiselno ime za pravilo, na primer 1. pravilo: Preklop v pogled brskalnika.

 7. Če želite navesti, kdaj naj se zažene pravilo, kliknite Nastavi pogoj.

 8. V prvem polju pod Uporabi pravilo, ko je ta pogoj resničen kliknite Izraz.

 9. V drugo polje vnesite xdEnvironment:IsBrowser() in nato kliknite V redu.

 10. V pogovornem oknu Pravilo kliknite Dodaj dejanje.

 11. Na seznamu Dejanje kliknite Preklop pogledov.

 12. Na seznamu Pogled kliknite pogled brskalnika, v katerega želite preklopiti, in nato še V redu.

 13. Če želite preprečiti, da bi se po tem pravilu (za trenutno dejanje) zagnalo katero koli drugo pravilo, v pogovornem oknu Pravilo potrdite potrditveno polje Ustavi obdelavo pravil, ko se dokonča to pravilo.

  Pravilo, ki ste ga pravkar ustvarili, se zažene, ko se odpre predloga obrazca in ko je izpolnjeno navedeno pravilo, da je uporabnikovo okolje spletni brskalnik .

Na vrh strani

3. korak: Prikaz pogleda samo za InfoPath, ko uporabnik odpre predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, v InfoPathu

V predlogo obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, dodaste še eno pravilo, ki se zažene, ko uporabnik prvič odpre obrazec in ko je izpolnjen določen pogoj. Pogoj je v tem primeru povezan s tem, ali ima uporabnik, ki odpre predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, v računalniku nameščen InfoPath. Če je Infopath nameščen, se predloga obrazca odpre v pogledu samo za InfoPath. Ker je pogled viden samo v InfoPathu, lahko vsebuje celoten obseg InfoPathovih funkcij.

 1. Odprite predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, ki vsebuje pogled samo za InfoPath.

 2. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 3. Na seznamu Kategorija kliknite Odpiranje in shranjevanje.

 4. Pod Odpri obnašanje kliknite Pravila.

 5. Kliknite Dodaj.

 6. V pogovorno okno Pravilo vnesite smiselno ime za pravilo, na primer 1. pravilo: Preklop v InfoPathov pogled.

 7. Če želite navesti, kdaj naj se zažene pravilo, kliknite Nastavi pogoj.

 8. V prvem polju pod Uporabi pravilo, ko je ta pogoj resničen kliknite Izraz.

 9. V drugo polje vnesite not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Kliknite In.

 11. V prvem polju pod prvim pogojem kliknite Izraz.

 12. V drugo polje vnesite not(xdEnvironment:IsMobile()) in nato kliknite V redu.

 13. V pogovornem oknu Pravilo kliknite Dodaj dejanje.

 14. V pogovornem oknu Dejanje na seznamu Dejanje kliknite Preklop pogledov.

 15. Na seznamu Pogled kliknite pogled samo za InfoPath, v katerega želite preklopiti, in nato kliknite V redu.

 16. Če želite preprečiti, da bi se po tem pravilu (za trenutno dejanje) zagnalo katero koli drugo pravilo, v pogovornem oknu Pravilo potrdite potrditveno polje Ustavi obdelavo pravil, ko se dokonča to pravilo.

  Pravilo, ki ste ga pravkar ustvarili, se zažene, ko uporabnik odpre predlogo obrazca in ko je izpolnjeno navedeno pravilo, da je uporabnikovo okolje InfoPath in ne spletni brskalnik ali mobilna naprava .

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×