Ustvarjanje podatkovnega modela v Excelu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Podatkovni model je nov pristop k integraciji podatkov iz več tabel, ki učinkovito sestavlja relacijski vir podatkov znotraj Excelovega delovnega zvezka. V Excelu so podatkovni modeli uporabljeni transparentno, tako da zagotavljajo tabelarične podatke, uporabljene v vrtilnih tabelah, vrtilnih grafikonih in poročilih Power View.

Opomba : V tem članku je opisana podatkovnih modelov v programu Excel 2013. Vendar pa isti modeliranje podatkov in Power Pivot značilnosti uveden v programu Excel 2013 veljajo tudi za Excel 2016. Je učinkovito majhno razliko med te različice Excela.

Večino časa se ne boste zavedali prisotnosti modela. V Excelu je podatkovni model prikazan kot zbirka tabel na seznamu polj. Če želite neposredno delati z modelom, uporabite dodatek Microsoft Office Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013.

Pri uvažanju relacijskih podatkov je model ustvarjen samodejno, ko izberete več tabel:

 1. V Excelu uporabite Podatki > Pridobi zunanje podatke , da uvozite podatke iz Accessa ali druge relacijske zbirke podatkov, ki vsebuje več tabel v relaciji.

 2. Excel vas pozove, da izberete tabelo. Označite Omogoči izbor več tabel.

  Pogovorno okno »Izberi tabelo«

 3. Izberite najmanj dve tabeli ter kliknite Naprej in Dokončaj.

 4. V elementu Uvoz podatkov izberite želeno možnost ponazoritve podatkov, na primer vrtilno tabelo na novem listu, in ustvarite svoje poročilo.

Zdaj imate podatkovni model, ki vsebuje vse uvožene tabele. Ker ste izbrali možnost poročila vrtilne tabele, je model predstavljen na seznamu polj, s katerim boste sestavili poročilo vrtilne tabele.

Seznam polj vrtilne tabele

Kaj lahko delate s tem modelom? Lahko ga uporabite za ustvarjanje vrtilnih tabel, vrtilnih grafikonov in poročil Power View v istem delovnem zvezku. Lahko ga spreminjate, tako da dodajate ali odstranjujete tabele, in če uporabite dodatek Power Pivot, lahko model razširite tako, da dodate izračunane stolpce, izračunana polja, hierarhije in KPI-je.

Možnost ponazoritve je pri ustvarjanju podatkovnega modela pomembna. Za ponazoritev podatkov lahko izberete poročilo z vrtilno tabelo, vrtilni grafikon ali poročilo Power View. Te možnosti omogočajo delo z vsemi tabelami skupaj. Če ste na mesto tega izbrali Tabela, bo vsaka izmed tabel, ki jih uvažate, v na svojem listu. V tej ureditvi se lahko tabele uporabljajo posamezno, uporaba vseh tabel skupaj pa zahteva uporabo vrtilne tabele, vrstilnega diagrama ali poročila Power View.

Opombe : 

 • Modeli so implicitno ustvarjeni, ko v Excel hkrati uvozite več tabel.

 • Modeli so nazorno ustvarjeni, ko uporabite dodatek Power Pivot za uvoz podatkov. V dodatku je model predstavljen v postavitvi z zavihki, kjer posamezen zavihek vsebuje tabelarične podatke. Če se želite seznaniti z osnovami uvoza podatkov z zbirko podatkov strežnika SQL Server, preberite Pridobivanje podatkov z Power Pivot dodatkom PowerPivot.

 • V modelu je lahko ena sama tabela. Če želite ustvarite model na osnovi ene same tabele, izberite tabelo in v dodatku kliknite Dodaj v podatkovni modelPower Pivot. To boste morda storili, če želite uporabljati funkcije dodatka Power Pivot, kot so filtrirani nabori podatkov, izračunani stolpci, izračunana polja, KPI-ji in hierarhije.

 • Relacije med tabelami se lahko ustvarijo samodejno, če uvažate povezane tabele, ki imajo relacije s primarnimi in tujimi ključi. Excel lahko običajno uporabi uvožene informacije o relacijah kot osnovo za relacije med tabelami v podatkovnem modelu.

 • Za nasvete o tem, kako zmanjšati velikost podatkovnega modela, glejte Ustvarjanje pomnilniško učinkovitega podatkovnega modela s programom Excel 2013 in Power Pivot dodatkom.

 • Za nadaljnje raziskovanje glejte Vadnica: Analiza podatkov v vrtilni tabeli z uporabo podatkovnega modela v programu Excel 2013.

Namig :  Vaš delovni zvezek vsebuje podatke, a niste prepričani, ali vsebuje podatkovni model? Stanje modela lahko hitro določite tako, da odprete okno dodatka Power Pivot. Če so na zavihkih prikazani podatki, model obstaja. Več informacij najdete v članku Ugotovite, kateri viri podatkov so uporabljeni v podatkovnem modelu delovnega zvezka.

Uporaba podatkovnega modela v drugi vrtilni tabeli, vrtilnem grafikonu ali poročilu Power View

Excelov delovni zvezek lahko vsebuje samo en podatkovni model, vendar lahko ta model v delovnem zvezku uporabite večkrat.

 1. V Excelu kliknite Vstavljanje > Vrtilna tabela.

 2. V oknu »Ustvarjanje vrtilne tabele« kliknite Uporabi zunanji podatkovni vir in nato kliknite Izberi povezavo.

 3. V obstoječi povezavo kliknite Tabele.

 4. V podatkovnem modelu tega delovnega zvezka je možnost Tabele v podatkovnem modelu delovnega zvezka privzeto izbrana. Kliknite Odpri in nato kliknite V redu. Odpre se seznam polj vrtilne tabele, ki prikazuje vse tabele v modelu.

Dodajanje obstoječih, nepovezanih podatkov podatkovnemu modelu

Primer: uvozili ali skopirali ste veliko podatkov, ki jih želite uporabiti v modelu, vendar niste označili polja Dodaj te podatke v podatkovni model med uvažanjem. Povsem preprosto jih lahko prestavite v model.

 1. Začnite s podatki, ki jih želite dodati modelu. Obseg podatkov je poljuben, a najbolje je, če uporabite poimenovan obseg.

 2. Označite celice, ki jih želite dodati, oziroma (če so podatki v tabeli ali poimenovanem obsegu) postavite kazalec v celico.

 3. Za dodajanje podatkov uporabite katerega od teh prijemov:

 4. Kliknite Power Pivot > Dodaj v podatkovni model.

 5. Kliknite Vstavljanje > Vrtilna tabela in nato označite Dodaj te podatke v podatkovni model v pogovornem oknu »Ustvarjanje vrtilne tabele«.

Obseg (oziroma tabela) je zdaj dodan modelu kot povezana tabela. Če želite izvedeti več o delu s povezanimi tabelami v modelu, glejte Dodajanje podatkov z uporabo povezanih tabel v programu Excel v orodju Power Pivot.

Natančnejša določitev in razširitev podatkovnega modela v dodatku Power Pivot

V Excelu obstajajo podatkovni modeli, katerih namen je izboljšati in obogatiti izkušnjo poročanja, zlasti ko izkušnja vključuje vrtilne table ali druge oblike poročil, ki naj bi se uporabljale za raziskovanje in analizo podatkov. Podatkovni modeli kljub svoji pomembnosti namenoma ostajajo v ozadju, tako da se lahko osredotočite na to, kaj boste storili z njimi.

A denimo, da želite delati neposredno v modelu. Ker veste, da temelji seznam polj na podatkovnem modelu, želite morda odstraniti tabele ali polja, ker niso uporabni na seznamu. Morda si želite ogledati vse temeljne podatke, ki jih zagotavlja model, ali pa dodati KPI-je, hierarhije in poslovno logiko. Iz vseh teh in številnih drugih razlogov boste želeli podatkovni model neposredno spremeniti.

Če želite spremeniti ali upravljanje podatkovnega modela, uporabite Power Pivot dodatek. Dodatek je del Office Professional Plus izdajo programa Excel 2013, vendar ni omogočena privzeto. Več informacij o Zaženite Power Pivot in Microsoft Excelov dodatek.

Razlike med tabelo v dodatku Power Pivot in tabelo na listu

V dodatku Power Pivot ni mogoče dodati vrstice v tabelo z neposrednim vnosom v novo vrstico, kot je to mogoče  na Excelovem delovnem listu. Lahko pa dodate vrstice z ukazom »Prilepi« in osveževanjem podatkov.

Podatki na delovnem listu programa Excel so pogosto spremenljivi in pomanjkljivi; ena vrstica lahko na primer vsebuje številčni podatek, naslednja pa sliko oziroma besedilni niz. Nasprotno pa je tabela v dodatku Power Pivot bolj podobna tabeli v relacijski zbirki podatkov, v kateri je v vseh vrsticah enako število stolpcev in večina stolpcev vsebuje podatke.

Uporaba podatkovnega modela v funkciji Power View

Podatkovni model se uporablja kot osnova za poročilo Power View. Z uporabo dodatka Power Pivot lahko uveljavite optimizacije modela, ki izboljšajo poročila Power View. Optimizacije vključujejo: določitev seznama privzetih polj, izbor reprezentativnih polja ali slik, da enolično določite specifične vrstice ali določite, kako naj se v aplikaciji za poročanje obravnavajo vrstice s ponavljajočimi se vrednostmi (npr. zaposleni ali stranke z istim imenom).

 1. Ustvarite podatkovni model z uvozom več tabel v relaciji.

 2. KliknitePower Pivot > Upravljaj, da odprete okno Power Pivot.

 3. Izberite tabelo in uporabite možnosti optimizacije:

  1. Kliknite Dodatno > Nabor privzetih polj. Izberite polja, ki bi se morala samodejno prikazati v poročilu funkcije Power View, ko kliknete nadrejeno tabelo. Za podrobnosti glejte Konfiguriranje privzetega polja za poročila funkcije Power View.

  2. Kliknite Dodatno > Delovanje tabele. Optimizirajte postavitve poročil, ki združujejo podatke. Zaradi privzetega delovanja pri združevanju v skupine včasih pride do nepričakovanih rezultatov, na primer konsolidiranja vrstic, ki bi morale biti navedene ločeno. Za podrobnosti glejte Konfiguriranje lastnosti delovanja tabele za poročila funkcije Power View.

  3. Kliknite Dodatno > Kategorija podatkov. Nekatere ponazoritve podatkov so specifične za vrste podatkov. Če tabela na primer temelji na uri ali datumu, lahko dodelite kategorijo Datum, ki pomaga funkciji Power View s ponazoritvami, ki temeljijo na času.

 4. Postopek ponovite še za druge tabele.

 5. V Excelu kliknite Vstavi > Power View, da zaženete novo poročilo. Če želite več informacij, glejte Power View: raziskujte, vizualizirajte in predstavite podatke.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×