Ustvarjanje modela zbirke podatkov (oziroma diagrama odnosov med entitetami)

Ustvarjanje modela zbirke podatkov (oziroma diagrama odnosov med entitetami)

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S predlogo diagrama modela zbirke podatkov lahko ustvarite nov model ali pa obstoječo zbirko podatkov spremenite nazaj v model, pri čemer uporabite relacijski ali pa objektno relacijski koncept modeliranja. Če želite oblikovati zbirke podatkov, ki temeljijo na SQL92 in starejših standardih, uporabite šablono za odnose med entitetami. Če želite oblikovati zbirke podatkov, ki temeljijo na SQL92 in novejših standardih, uporabite objektno relacijsko šablono z dodatnimi oblikami za delo z vrstami.

Primer modela zbirke podatkov

S predlogo diagrama modela zbirke podatkov lahko ustvarite nov model ali pa obstoječo zbirko podatkov spremenite nazaj v model, pri čemer uporabite relacijski ali pa objektno relacijski koncept modeliranja. Če želite oblikovati zbirke podatkov, ki temeljijo na SQL92 in starejših standardih, uporabite šablono za odnose med entitetami. Če želite oblikovati zbirke podatkov, ki temeljijo na SQL92 in novejših standardih, uporabite objektno relacijsko šablono z dodatnimi oblikami za delo z vrstami.

V tem članku je opisano, kako lahko ustvarite model zbirke podatkov in kako ga lahko uporabljate.

Zbirka podatkov ni mogoče najti model značilnosti?

Funkcija modelov zbirk podatkov ni vključena v vse izdaje programa Microsoft Visio. Če ne najdete funkcij, opisanih v postopkih v tem članku, imate najverjetneje različico programa Visio brez teh funkcij.

 • Microsoft Visio Standard ne vključuje predloge diagrama modela zbirke podatkov.

 • Različici Microsoft Visio Professional in Premium podpirata funkcije obratnega inženiringa za predlogo diagrama modela zbirke podatkov (uporabo obstoječe zbirke podatkov za ustvarjanje modela v Visiu), ne podpirata pa praktične izvedbe (uporabe modela zbirke podatkov Visio za ustvarjanje kode SQL).

 1. Če želite začeti diagram modela zbirke podatkov, naredite nekaj od tega:

  Ustvarite nov diagram modela od začetka

  Če nimate obstoječe zbirke podatkov, ki bi jo uporabili kot izhodiščno točko, lahko začnete s praznim modelom zbirke podatkov in dodate svoje tabele in odnose.

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. KlikniteNovo in Programska oprema in zbirka podatkov in nato dvokliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  3. Na zavihku Zbirka podatkov v skupini Upravljanje kliknite Možnosti prikaza.

  4. V pogovornem oknu Možnosti dokumenta zbirke podatkov izberite nabor simbolov, ki jih želite uporabiti, in druge možnosti tabel in relacij in nato kliknite V redu.

  Uporabite obstoječo zbirko podatkov kot izhodiščno točko

  Če že imate zbirko podatkov, ki jo želite oblikovati tako, da bi jo bolje razumeli ali uporabili kot začetno točko za nov model, lahko uporabite čarovnika za obratni inženiring, da izvlečete shemo ali strukturo zbirke podatkov in zgradite nov model.

  Preden zaženete čarovnika:

  1. Če izvajate obratno inženirstvo za delovni zvezek programa Microsoft Excel, morate pred zagonom čarovnika odpreti delovni zvezek in poimenovati skupino (ali obseg) celic, v kateri so glave stolpcev. Če želite uporabiti več delovnih listov, le poimenujte skupino celic stolpca v vsakem delovnem listu. Ti obsegi se v čarovniku obravnavajo kot tabele. Če želite več informacij o tem, kako poimenovati obseg celic, si v Excelovi pomoči oglejte temo z naslovom Določi poimenovane sklice na celice ali obsege celic.

  2. Za najboljše rezultate nastavite privzeti gonilnik na ciljno zbirko podatkov, ki jo želite spremeniti nazaj v prvotno stanje, preden zaženete čarovnika za obratni inženiring. S tem zagotovite, da čarovnik pravilno preslika izvorne vrste podatkov in da so vse kode, ki jih čarovnik izvleče, pravilno prikazane v oknu kode.

  3. Kliknite zavihek Datoteka.

  4. KlikniteNovo in Programska oprema in zbirka podatkov in nato dvokliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  5. Na zavihku Zbirka podatkov v skupini Model, kliknite Obratno inženirstvo.

  6. Na prvem zaslonu čarovnika za obratno inženirstvo naredite to:

   1. Izberite gonilnik zbirk podatkov za vaš sistem upravljanja zbirk podatkov (DBMS). Če gonilnika zbirk podatkov Visio še niste povezali z določenim virom podatkov ODBC, kliknite Namestitev.

    Opomba : Če izvajate obratni inženiring za Excelov delovni zvezek, izberite splošni gonilnik ODBC.

   2. Izberite vir podatkov za zbirko podatkov, ki jo posodabljate. Če vira podatkov za obstoječo zbirko podatkov še niste ustvarili, kliknite Nov.

    Ko ustvarite nov vir, je njegovo ime dodano na seznam Viri podatkov.

   3. Ko ste zadovoljni z nastavitvami, kliknite Naprej.

  7. Sledite navodilom v katerih koli pogovornih oknih, značilnih za gonilnike.

   V pogovorno okno Vzpostavljanje povezave z virom podatkov vnesite na primer uporabniško ime in geslo in klikniteV redu.

   Opomba : Če uporabite splošni gonilnik ODBC, se lahko prikaže sporočilo o napaki, ki pomeni, da informacije o obratnem inženiringu morda niso popolne. V večini primerov to ni težava – kliknite le V redu in nadaljujte s čarovnikom.

  8. Potrdite potrditvena polja za vrste informacij, ki jih želite izvleči in nato kliknite Naprej.

   Opomba : Nekateri elementi morda niso na voljo (prikazani zatemnjeno), ker vsi sistemi za upravljanje zbirk podatkov ne podpirajo vseh vrst elementov, ki jih čarovnik lahko izvleče.

  9. Potrdite potrditvena polja za tabele (in za poglede, če obstajajo), ki jih želite izvleči, ali kliknite Izberi vse, da izvlečete vse, in nato kliknite Naprej.

   Opomba : Če izvajate obratni inženiring za Excelov delovni zvezek in na tem seznamu ne vidite ničesar, morate verjetno poimenovati obseg celic, v katerem so glave stolpcev v vašem delovnem listu.

  10. Če ste potrdili polje Shranjene procedure, izberite procedure, ki jih želite ekstrahirati, ali kliknite Izberi vse, če želite ekstrahirati vse procedure, in nato kliknite Naprej.

  11. Izberite, ali želite, da so elementi, povrnjeni v prvotno stanje, samodejno dodani na trenutno stran.

   Opomba : Lahko izberete, da čarovnik samodejno ustvari risbo in obenem ustvari seznam elementov, povrnjenih v prvotno stanje, v oknu tabel in pogledov. Če se odločite, da se risbe ne smejo samodejno ustvarjati, lahko elemente iz okna tabel in pogledov povlečete na svojo stran za risanje in ročno sestavite model zbirke podatkov.

  12. Preglejte svoje izbire, če želite preveriti, da boste res izvlekli tiste informacije, ki jih želite, in nato kliknite Dokončaj.

   Čarovnik izvleče izbrane informacije in prikaže opombe o postopku ekstrahiranja v oknu za izhod.

  Uvoz in natančneje določite obstoječi model

  Če že imate model VisioModeler ali PLATINUM ERwin, ga lahko uvozite, če želite ustvariti diagram modela zbirke podatkov Visio. Ta možnost je omejena le na datoteke modelov slovarjev (.imd) VisioModeler 2.0 ali novejše in na datoteke .erx programa PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, in 3.52.

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. KlikniteNovo in Programska oprema in zbirka podatkov in nato dvokliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  3. Na zavihku Zbirka podatkov v skupini Model kliknite Uvozi in nato kliknite vrsto modela.

  4. Vnesite pot in ime datoteke za model, ki ga želite uvoziti, ali kliknite gumb Prebrskaj in poiščite datoteko modela, nato pa kliknite Odpri.

  5. V pogovornem oknu Uvozi kliknite V redu.

   Visio uvozi datoteko in prikaže njen napredek v oknu za izhod. Uvožene tabele so prikazane v oknu Tabele in pogledi.

  6. V oknu »Tabele in pogledi« izberite tabele, ki jih želite oblikovati, nato pa jih povlecite na stran z risbo.

 2. Ko ustvarite diagram modela zbirke podatkov, se začne podrobnejše oblikovanje diagrama. Lahko dodajate in prilagajate tabele in poglede, ustvarjate odnose in prilagajate stolpce in vrste podatkov.

  Tabele

  Če želite v diagramu ustvariti tabelo, uporabite obliko Entiteta.

  1. S šablone Relacija entitete ali Relacijski predmet povlecite obliko Entiteta na risbo.

  2. Če želite odpreti okno Lastnosti zbirke podatkov, dvokliknite obliko.

  3. V razdelku Kategorije kliknite Definicija in vnesite ime tabele.

  4. V razdelku Kategorije kliknite Stolpci, vnesite ime in izberite vrsto podatkov.

  5. Za stolpce, ki ne smejo imeti ničelnih vrednosti, potrdite polje Obvezno.

  6. Potrdite poljePK (primarni ključ) za stolpce, ki enolično identificirajo vsako vrstico v tabeli zbirke podatkov.

  7. Če želite ustvariti te izbirne elemente, v razdelku Kategorije kliknite Indeksi, Sprožilci, Preverjeno ali Razširjeno.

  Stolpci

  Če želite dodati ali spremeniti lastnosti stolpcev, vključno z vrstami podatkov in primarnimi ključi, uporabite okno Lastnosti zbirke podatkov.

  1. Dvokliknite tabelo v diagramu.

  2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov, pod Kategorije, kliknite Stolpci.

  3. Kliknite v prvo prazno celico Fizično ime in vnesite ime.

  4. Če želite spremeniti vrsto podatkov v stolpcu, kliknite polje stolpca Vrsta podatkov in nato izberite vrsto podatkov s seznama ali jo vnesite v seznam. Lahko na primer vnesete decimalno(8,2) ali znaki(30).

  5. Če želite preprečiti ničelne vrednosti, potrdite potrditveno polje Obvezno.

  6. Če želite stolpec določiti kot primarni ključ, potrdite polje PK.

  7. Če si želite ogledati več lastnosti stolpca poleg tistih, ki se prikažejo, ko kliknete kategorijo Stolpci , izberite stolpec in nato kliknite Uredi.

  Relacije

  Relacije uporabljajo primarne in tuje ključe, če želijo zbirkam podatkov dovoliti, da vrstico ene tabele povežejo z vrstico tabele v relaciji. Te relacije lahko prikažete v svojem diagramu. Poleg tega lahko nastavite njihovo kardinalnost (na primer "ena proti mnogo") in uporabite zapis vranja noga, relacijski zapis ali IDEF1X, če želite prikazati kardinalnost. V predlogi diagrama modela zbirke podatkov z nobenim od teh zapisov ne morete prikazati relacij "mnogo proti mnogo".

  1. Ustvarite relacijo med tabelama:

   1. Prepričajte se, da sta obe tabeli prikazani v diagramu. Če ste model pridobili iz obstoječe zbirke podatke z obratnim inženiringom, boste morali morda eno ali obe povleči iz okna Tabele in pogledi na stran za risanje.

   2. Dvokliknite tabelo, ki jo želite na strani primarnega ključa relacije.

   3. V oknu Lastnosti zbirke podatkov, pod Kategorije, kliknite Stolpci.

   4. V mreži kliknite stolpec, ki ga želite uporabiti za enolično identifikacijo vsake vrstice v tabeli, in potrdite polje PK, da ga nastavite kot primarni ključ.

   5. S šablone Relacijski predmet ali Relacija entitete povlecite obliko Relacija in jo spustite na prazni del strani.

   6. Povežite zgornjo mejo tabele z nadrejeno tabelo.

   7. Drugi konec povežite s podrejeno tabelo.

    Če v drugi tabeli še ni stolpca, ki ima enako ime kot primarni ključ, ga oblikovalnik doda drugi tabeli kot tuji ključ.

    Opomba : Če relacijske črte izginejo, na zavihku Zbirka podatkov v skupini Upravljanje kliknite Možnosti prikaza. Na zavihku Relacije pod Pokaži potrdite polje Relacije.

  2. Nastavite kardinalnost relacije:

   1. Dvokliknite relacijo.

   2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov pod Kategorije kliknite Razno.

   3. V razdelku Kardinalnost izberite kardinalnost, ki najbolj ustreza relaciji. Za relacije »ena proti mnogo« je najboljša izbira Nič ali več ali Ena ali več. Za relacije »ena proti ena« je najboljša izbira Nič proti ena ali Natančno ena.

 3. Če želite diagramu dodati še druge izboljšave (kot so indeksi, stavki CHECK in sprožilci), lahko naredite to:

  Ustvarjanje indeksa

  Kazala izboljšajo delovanje ali hitrost vaše zbirke podatkov, ko zaženete poizvedbo.

  1. Odprite diagram modela zbirke podatkov.

  2. Dvokliknite tabelo, ki ji želite dodati indeks, in v oknu Lastnosti zbirke podatkov na seznamu Kategorije kliknite Kazala.

  3. Kliknite Nov.

  4. V pogovorno okno Ustvarjanje kazala vnesite ime kazala in nato kliknite V redu.

  5. Na seznamu Vrsta kazala izberite možnost ustvarjanja enoličnega ali neenoličnega kazala.

  6. Na seznamu Razpoložljivi stolpci izberite ime vsakega stolpca, ki ga želite vključiti v to kazalo, nato pa kliknite Dodaj >.

  7. Na seznamu Stolpci kazala potrdite polje Nar, če želite ustvariti kazalo z naraščajočim razvrščanjem, ali počistite potrditveno polje, če želite ustvariti kazalo s padajočim razvrščanjem.

   Diagram modela zbirke podatkov je posodobljen.

  Ustvarjanje pogledov

  Pogled si lahko predstavljate kot shranjeno poizvedbo. Pogledi so še zlasti priročni, če morate večkrat dostopati do istih informacij iz več tabel ali če želite razkriti podatke uporabnikom, ne da bi jim s tem dovolili tudi spreminjati samo tabelo.

  S šablone Relacije entitete ali Relacijski predmet povlecite obliko Pogled na stran za risanje.

  Nastavite razširjene lastnosti tabele in pogledi

  Glede na vaš sistem za upravljanje zbirk podatkov (DBMS) boste morda lahko nastavili razširjene lastnosti tabel in pogledov in tako določili, kje naj bodo shranjeni.

  Dvokliknite tabelo ali pogled, kjer želite nastaviti razširjene lastnosti, in v oknu Lastnosti zbirke podatkov na seznamu Kategorije kliknite Razširjeno.

  Ustvarjanje potrdite stavki

  Če želite zagotoviti, da so podatki, vneseni v stolpec, znotraj določenega obsega vrednosti, uporabite stavke CHECK. Ustvarite lahko na primer stavek CHECK, ki določa, da mora biti podatek v stolpcu z imenom »Starost« nad 65.

  1. Če želite odpreti okno Lastnosti zbirke podatkov, dvokliknite tabelo.

  2. V razdelku Kategorije kliknite Stolpci in nato kliknite stolpec, ki mu želite dodati stavek CHECK.

  3. Kliknite gumb Urejanje.

  4. V pogovornem oknu Lastnosti stolpca na zavihku Preverjeno vnesite želene mejitve.

   Stavek CHECK je dodan v okno kode pod Lokalna koda.

  Ustvarjanje shranjene procedure in uporabniško določenih funkcij

  Uporabite shranjene procedure in uporabniško določene funkcije, če želite ustvariti pakete kod, ki jih lahko znova uporabite za večkratno izvajanje istih dejanj. Glavna razlika med obema je v tem, da uporabniško določena funkcija vrne vrednost, medtem ko shranjena procedura izvaja kodo, ne da bi vrnila vrednosti.

  1. Na zavihku Zbirka podatkov v skupini Pokaži/skrij potrdite polje Koda, če želite odpreti okno Koda.

  2. Kliknite Globalna koda in nato Novo.

  3. V pogovornem oknu Urejevalnik kode na zavihku Lastnosti kliknite vrsto kode, ki jo želite ustvariti, in vnesite ime kode.

  4. Na zavihku Telo vnesite kodo in nato kliknite V redu.

  Ustvarjanje sprožilcev

  Sprožilci povzročijo, da se koda SQL, ki jo določite v sprožilcu, zažene, ko se v zbirki podatkov zbirki podatkov zgodi določen dogodek.

  1. Če želite odpreti okno Lastnosti zbirke podatkov, dvokliknite tabelo.

  2. V razdelku Kategorije kliknite Sprožilci in nato Dodaj.

  3. Na zavihku Lastnosti vnesite ime sprožilca.

  4. Na zavihku Telo vnesite kodo in nato kliknite V redu.

   Sprožilec je dodan v okno »Koda« v razdelku Lokalna koda.

V tem članku je opisano, kako lahko ustvarjanje modela zbirke podatkov in kaj lahko naredite z modelom, ko ga ustvarite. Za hiter začetek, v meniju Datoteka pokažite na novo, pokažite na zbirko podatkov in programske opremein nato kliknite Diagram modela zbirke podatkov.

Zbirka podatkov ni mogoče najti model značilnosti?

Verjetno, vaša različica programa Microsoft Office Visio ne vsebuje funkcije, ki jo iščete. Če želite izvedeti, katera izdaja programa Visio imate, v meniju pomoč kliknite O Microsoft Office Visio . Ime v izdaji je v zgornji vrstici besedila v pogovornem oknu.

 • Microsoft Office Visio Standard ne vključuje predloge Diagram modela zbirke podatkov.

 • Microsoft Office Visio Professional podpira obratnem inženirske funkcije Diagram modela zbirke podatkov predloge (ki je, uporabite obstoječo zbirko podatkov za ustvarjanje modela v programu Visio), vendar ne podpira posredovanje inženiring, (ki je, z uporabo modela zbirke podatkov programa Visio ustvariti kodo SQL).

 • Popolno zbirko zbirke podatkov lahko poiščete modeliranje funkcij, vključno obratnega inženirstva in posredovanje inženirstvo v Visiu za podjetje arhitektov. Visio za podjetje arhitekti so vključene v MSDN Premium naročnine, ki je na voljo z Visual Studio Professional in Visual Studio Team System na osnovi vloge izdaje.

 1. Če želite začeti diagram modela zbirke podatkov, naredite nekaj od tega:

  Ustvarite nov diagram modela od začetka

  Če nimate obstoječe zbirke podatkov, ki bi jo uporabili kot izhodiščno točko, lahko začnete s praznim modelom zbirke podatkov in dodate svoje tabele in odnose.

  1. V meniju Datoteka pokažite na novo, pokažite na zbirko podatkov in programske opremein nato kliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  2. V meniju zbirke podatkov , pokažite na možnostiin nato kliknite dokument.

  3. V pogovornem oknu Možnosti dokumenta zbirke podatkov izberite nabor simbolov, ki jih želite uporabiti, in druge možnosti tabel in relacij in nato kliknite V redu.

  Uporabite obstoječo zbirko podatkov kot izhodiščno točko

  Če že imate zbirko podatkov, ki jo želite oblikovati tako, da bi jo bolje razumeli ali uporabili kot začetno točko za nov model, lahko uporabite čarovnika za obratni inženiring, da izvlečete shemo ali strukturo zbirke podatkov in zgradite nov model.

  Opomba : Preden zaženete čarovnika:

  1. Če ste obratni inženiring Microsoft Office Excelov delovni zvezek, preden zaženete čarovnika za morate odpreti delovni zvezek in ime skupine (ali območje) celice, ki vsebuje glave stolpcev. Če želite uporabiti več kot en delovni list, poimenujte skupino stolpec celice v vsakem delovnem listu. Te obsege se upoštevajo kot tabele v čarovniku. Če želite več informacij o tem, kako ime obsega celic, glejte temo v vaš Microsoft Office Excel pomaga z naslovom določi imenom sklice na celice ali obsege.

  2. Za najboljše rezultate nastavite privzeti gonilnik na ciljno zbirko podatkov, ki jo želite spremeniti nazaj v prvotno stanje, preden zaženete čarovnika za obratni inženiring. S tem zagotovite, da čarovnik pravilno preslika izvorne vrste podatkov in da so vse kode, ki jih čarovnik izvleče, pravilno prikazane v oknu kode.

  3. V meniju Datoteka pokažite na novo, pokažite na zbirko podatkov in programske opremein nato kliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  4. V meniju zbirke podatkov kliknite Izvajati obratnega inženirstva.

  5. Na prvem zaslonu čarovnika za obratno inženirstvo naredite to:

   1. Izberite gonilnik zbirke podatkov programa Microsoft Office Visio za vašim sistemom upravljanja zbirke podatkov (zbirke podatkov). Če ne so že povezane Visiov gonilnik zbirke podatkov z določeno ODBC vir podatkov, kliknite Nastavitev.

    Opomba : Če izvajate obratni inženiring za Excelov delovni zvezek, izberite splošni gonilnik ODBC.

   2. Izberite vir podatkov za zbirko podatkov, ki jo posodabljate. Če vira podatkov za obstoječo zbirko podatkov še niste ustvarili, kliknite Nov.

    Ko ustvarite nov vir, je njegovo ime dodano na seznam Viri podatkov.

   3. Ko ste zadovoljni z nastavitvami, kliknite Naprej.

  6. Sledite navodilom v katerih koli pogovornih oknih, značilnih za gonilnike.

   Na primer, v pogovornem oknu Povezavo vira podatkov vnesite uporabniško ime in geslo, in nato kliknite v redu. Če vaš vir podatkov ni zaščitena z geslom, kliknite v redu.

   Opomba : Če uporabite splošni gonilnik ODBC, se lahko prikaže sporočilo o napaki, ki pomeni, da informacije o obratnem inženiringu morda niso popolne. V večini primerov to ni težava – kliknite le V redu in nadaljujte s čarovnikom.

  7. Potrdite potrditvena polja za vrste informacij, ki jih želite izvleči in nato kliknite Naprej.

   Opomba : Nekateri elementi morda niso na voljo (prikazani zatemnjeno), ker vsi sistemi za upravljanje zbirk podatkov ne podpirajo vseh vrst elementov, ki jih čarovnik lahko izvleče.

  8. Potrdite potrditvena polja za tabele (in za poglede, če obstajajo), ki jih želite izvleči, ali kliknite Izberi vse, da izvlečete vse, in nato kliknite Naprej.

   Opomba : Če izvajate obratni inženiring za Excelov delovni zvezek in na tem seznamu ne vidite ničesar, morate verjetno poimenovati obseg celic, v katerem so glave stolpcev v vašem delovnem listu.

  9. Če ste izbrali polje Shranjene procedure v koraku 5, postopki, ki jih želite ekstrahirati, ali kliknite Izberi vse izvleči jih vse, nato pa kliknite naprej.

  10. Izberite, ali želite, da so elementi, povrnjeni v prvotno stanje, samodejno dodani na trenutno stran.

   Opomba : Lahko izberete, da čarovnik samodejno ustvari risbo in obenem ustvari seznam elementov, povrnjenih v prvotno stanje, v oknu tabel in pogledov. Če se odločite, da se risbe ne smejo samodejno ustvarjati, lahko elemente iz okna tabel in pogledov povlečete na svojo stran za risanje in ročno sestavite model zbirke podatkov.

  11. Preglejte svoje izbire, če želite preveriti, da boste res izvlekli tiste informacije, ki jih želite, in nato kliknite Dokončaj.

   Čarovnik izvleče izbrane informacije in prikaže opombe o postopku ekstrahiranja v oknu za izhod.

  Uvoz in natančneje določite obstoječi model

  Če že imate model VisioModeler ali PLATINUM ERwin, ga lahko uvozite, če želite ustvariti diagram modela zbirke podatkov Visio. Ta možnost je omejena le na datoteke modelov slovarjev (.imd) VisioModeler 2.0 ali novejše in na datoteke .erx programa PLATINUM ERwin 2.6, 3.0, in 3.52.

  1. V meniju Datoteka pokažite na novo, pokažite na zbirko podatkov in programske opremein nato kliknite Diagram modela zbirke podatkov.

  2. V meniju zbirke podatkov pokažite na Uvoziin nato kliknite Uvozi < model vrsta >.

  3. Vnesite pot in ime datoteke za model, ki ga želite uvoziti, ali kliknite gumb Prebrskaj in poiščite datoteko modela, nato pa kliknite Odpri.

  4. V pogovornem oknu Uvozi kliknite V redu.

   Visio uvozi datoteko in prikaže njen napredek v oknu za izhod. Uvožene tabele so prikazane v oknu Tabele in pogledi.

  5. V oknu »Tabele in pogledi« izberite tabele, ki jih želite oblikovati, nato pa jih povlecite na stran z risbo.

 2. Ko ustvarite diagram modela zbirke podatkov, se začne podrobnejše oblikovanje diagrama. Lahko dodajate in prilagajate tabele in poglede, ustvarjate odnose in prilagajate stolpce in vrste podatkov.

  Tabele

  Če želite v diagramu ustvariti tabelo, uporabite obliko Entiteta.

  1. S šablone Relacija entitete ali Relacijski predmet povlecite obliko Entiteta na risbo.

  2. Dvokliknite obliko, da odprete okno lastnosti zbirke podatkov.

  3. V razdelku Kategorije kliknite Definicija in vnesite ime tabele.

  4. V razdelku Kategorije kliknite Stolpci, vnesite ime in izberite vrsto podatkov.

  5. Za stolpce, ki ne smejo imeti ničelnih vrednosti, potrdite polje Obvezno.

  6. Potrdite poljePK (primarni ključ) za stolpce, ki enolično identificirajo vsako vrstico v tabeli zbirke podatkov.

  7. Če želite ustvariti te izbirne elemente, v razdelku Kategorije kliknite Indeksi, Sprožilci, Preverjeno ali Razširjeno.

  Stolpci

  V oknu lastnosti zbirke podatkov za dodajanje ali spreminjanje lastnosti za stolpce, vključno s podatkovnimi tipi in primarni ključ.

  1. Dvokliknite tabelo v diagramu.

  2. V oknu lastnosti zbirke podatkov v razdelku kategorijekliknite stolpci.

  3. V prvo prazno fizično ime kliknite celico in vnesite ime.

  4. Če želite spremeniti vrsto podatkov v stolpcu, kliknite polje stolpca Vrsta podatkov in nato izberite vrsto podatkov s seznama ali jo vnesite v seznam. Lahko na primer vnesete decimalno(8,2) ali znaki(30).

  5. Če želite preprečiti ničelne vrednosti, potrdite potrditveno polje Obvezno.

  6. Če želite stolpec določiti kot primarni ključ, potrdite polje PK.

  7. Če si želite ogledati več lastnosti stolpca poleg tistih, ki se prikažejo, ko kliknete kategorijo Stolpci , izberite stolpec in nato kliknite Uredi.

  Relacije

  Relacije uporabljajo primarne in tuje ključe, če želijo zbirkam podatkov dovoliti, da vrstico ene tabele povežejo z vrstico tabele v relaciji. Te relacije lahko prikažete v svojem diagramu. Poleg tega lahko nastavite njihovo kardinalnost (na primer "ena proti mnogo") in uporabite zapis vranja noga, relacijski zapis ali IDEF1X, če želite prikazati kardinalnost. V predlogi diagrama modela zbirke podatkov z nobenim od teh zapisov ne morete prikazati relacij "mnogo proti mnogo".

  1. Ustvarite relacijo med tabelama:

   1. Prepričajte se, da sta obe tabeli prikazani v diagramu. Če ste model pridobili iz obstoječe zbirke podatke z obratnim inženiringom, boste morali morda eno ali obe povleči iz okna Tabele in pogledi na stran za risanje.

   2. Dvokliknite tabelo, ki jo želite na strani primarnega ključa relacije.

   3. V oknu lastnosti zbirke podatkov v razdelku kategorijekliknite stolpci.

   4. V mreži kliknite stolpec, ki ga želite uporabiti za enolično identifikacijo vsake vrstice v tabeli, in potrdite polje PK, da ga nastavite kot primarni ključ.

   5. S šablone Relacijski predmet ali Relacija entitete povlecite obliko Relacija in jo spustite na prazni del strani.

   6. Povežite zgornjo mejo tabele z nadrejeno tabelo.

   7. Drugi konec povežite s podrejeno tabelo.

    Če v drugi tabeli še ni stolpca, ki ima enako ime kot primarni ključ, ga oblikovalnik doda drugi tabeli kot tuji ključ.

    Opomba : Če relacije izgine, v meniju zbirke podatkov pokažite na možnostiin nato kliknite dokument. Na zavihku relacije v razdelku prikaz, izberite potrditveno polje relacije .

  2. Nastavite kardinalnost relacije:

   1. Dvokliknite relacijo.

   2. V oknu lastnosti zbirke podatkov v razdelku kategorijekliknite Razno.

   3. V razdelku Kardinalnost izberite kardinalnost, ki najbolj ustreza relaciji. Za relacije »ena proti mnogo« je najboljša izbira Nič ali več ali Ena ali več. Za relacije »ena proti ena« je najboljša izbira Nič proti ena ali Natančno ena.

 3. Če želite diagramu dodati še druge izboljšave (kot so indeksi, stavki CHECK in sprožilci), lahko naredite to:

  Ustvarjanje indeksa

  Kazala izboljšajo delovanje ali hitrost vaše zbirke podatkov, ko zaženete poizvedbo.

  1. Odprite diagram modela zbirke podatkov.

  2. Dvokliknite tabelo, v katero želite dodati indeks, in v oknu lastnosti zbirke podatkov na seznamu kategorije kliknite Indeksi.

  3. Kliknite Nov.

  4. V pogovorno okno Ustvarjanje kazala vnesite ime kazala in nato kliknite V redu.

  5. Na seznamu Vrsta kazala izberite možnost ustvarjanja enoličnega ali neenoličnega kazala.

  6. Na seznamu Razpoložljivi stolpci izberite ime vsakega stolpca, ki ga želite vključiti v to kazalo, nato pa kliknite Dodaj >.

  7. Na seznamu Stolpci kazala potrdite polje Nar, če želite ustvariti kazalo z naraščajočim razvrščanjem, ali počistite potrditveno polje, če želite ustvariti kazalo s padajočim razvrščanjem.

   Diagram modela zbirke podatkov je posodobljen.

  Ustvarjanje pogledov

  Pogled si lahko predstavljate kot shranjeno poizvedbo. Pogledi so še zlasti priročni, če morate večkrat dostopati do istih informacij iz več tabel ali če želite razkriti podatke uporabnikom, ne da bi jim s tem dovolili tudi spreminjati samo tabelo.

  S šablone Relacije entitete ali Relacijski predmet povlecite obliko Pogled na stran za risanje.

  Nastavite razširjene lastnosti tabele in pogledi

  Glede na vaš sistem za upravljanje zbirk podatkov (DBMS) boste morda lahko nastavili razširjene lastnosti tabel in pogledov in tako določili, kje naj bodo shranjeni.

  Dvokliknite tabelo ali ogled katerih razširjene lastnosti, ki ga želite nastaviti, in v oknu lastnosti zbirke podatkov na seznamu kategorije kliknite razširjeno.

  Ustvarjanje potrdite stavki

  Če želite zagotoviti, da so podatki, vneseni v stolpec, znotraj določenega obsega vrednosti, uporabite stavke CHECK. Ustvarite lahko na primer stavek CHECK, ki določa, da mora biti podatek v stolpcu z imenom »Starost« nad 65.

  1. Dvokliknite tabelo, da odprete okno lastnosti zbirke podatkov.

  2. V razdelku Kategorije kliknite Stolpci in nato kliknite stolpec, ki mu želite dodati stavek CHECK.

  3. Kliknite gumb Urejanje.

  4. Na zavihku Preverite pogovornega okna Lastnosti stolpca vnesite omejitve, ki jih želite. Če želite več informacij o vaših odločitev, si oglejte stolpec in lastnosti polj pogovorno okno» «(potrdite zavihek).

   Potrdite stavek so dodane v oknu kode v razdelku lokalnega kodo.

  Ustvarjanje shranjene procedure in uporabniško določenih funkcij

  Uporabite shranjene procedure in uporabniško določene funkcije, če želite ustvariti pakete kod, ki jih lahko znova uporabite za večkratno izvajanje istih dejanj. Glavna razlika med obema je v tem, da uporabniško določena funkcija vrne vrednost, medtem ko shranjena procedura izvaja kodo, ne da bi vrnila vrednosti.

  1. V meniju zbirke podatkov , pokažite na pogled in nato kliknite kodo za odpiranje v oknu kode.

  2. Kliknite Globalna koda in nato Novo.

  3. V pogovornem oknu Urejevalnik kode na zavihku Lastnosti kliknite vrsto kode, ki jo želite ustvariti, in vnesite ime kode.

  4. Na zavihku Telo vnesite kodo in nato kliknite V redu.

  Ustvarjanje sprožilcev

  Sprožilci povzročijo, da se koda SQL, ki jo določite v sprožilcu, zažene, ko se v zbirki podatkov zbirki podatkov zgodi določen dogodek.

  1. Dvokliknite tabelo, da odprete okno lastnosti zbirke podatkov.

  2. V razdelku Kategorije kliknite Sprožilci in nato Dodaj.

  3. Na zavihku Lastnosti vnesite ime sprožilca.

  4. Na zavihku Telo vnesite kodo in nato kliknite V redu.

   Sprožilec je dodan v okno »Koda« v razdelku Lokalna koda.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×