Ustvarjanje kaskadnega polja s seznamom

Polja s kaskadnimi seznami uporabnikom omogočajo hitrejše izpolnjevanje obrazcev in pravilen vnos podatkov. V tem članku je opisano, kako ustvarite polja s kaskadnim seznamom in vanje vnesete podatke. V programu Microsoft Office InfoPath lahko s podatki dopolnite seznam, ki uporablja vrednosti iz obrazca, vrednosti iz zunanjega dokumenta XML ali vrednosti iz zbirke podatkov programa Microsoft Office Access.

V tem članku

Kaj je polje s kaskadnim seznamom?

1. korak: vstavljanje polja s kaskadnim seznamom

2. korak: zagotavljanje podatkov

Kaj je polje s kaskadnim seznamom?

Polje s kaskadnim seznamom je polje s seznamom z možnostmi, ki se spreminjajo glede na vrednost, ki jo uporabnik izbere v drugem polju s seznamom. Na primer, če uporabnik klikne Začimbe v polju Kategorije, ki je prikazano na tej ilustraciji, je v polju Izdelki prikazan seznam začimb.

Primer kaskadnega seznamskega polja

V spodnjih razdelkih je prikazano, kako načrtujete predlogo obrazca z dvema poljema s seznami, pri čemer je drugo polje s seznamom filtrirano na podlagi vrednosti, ki jo uporabnik izbere v prvem polju s seznamom. Ko se spremeni vrednost v prvem polju s seznamom, je filter samodejno uporabljen za drugo polje s seznamom, v katerem se spremenijo vrednosti.

Pomisleki o združljivosti

Filtre lahko uporabite le v predlogah obrazcev, ki so načrtovane za izpolnjevanje v InfoPathu. Filtri niso na voljo v predlogah obrazcev, ki so združljive z brskalnikom.

Na vrh strani

1. korak: vstavljanje polja s kaskadnim seznamom

Če želite ustvariti polje s kaskadnim seznamom, je treba v predlogo obrazca vstaviti dve polji s seznamoma.

Opomba : Ko v predlogo obrazca vstavite polje s kaskadnim seznamom, se prepričajte, da ti dve polji s seznamom nista v ponavljajočem se odseku ali ponavljajoči se tabeli.

 1. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 2. V razdelku Vstavi kontrolnike v podoknu opravil Kontrolniki kliknite Polje s spustnim seznamom. Ko uporabnik izpolni obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca, bo izbor v tem polju s spustnim seznamom določil izbire, ki so na voljo v drugem polju s seznamom.

 3. Kliknite Polje s seznamom. Predloga obrazca bi nato morala vsebovati polje s spustnim seznamom in standardno polje s seznamom.

  Polje s spustnim seznamom in seznamsko polje v obrazcu

 4. Dvokliknite polje s spustnim seznamom, ki ste ga v predlogo obrazca vstavili v 2. koraku.

 5. V pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom kliknite zavihek Podatki.

 6. V polje Ime polja vnesite listBox1 in nato kliknite V redu.

 7. Dvokliknite polje s seznamom, ki ste ga v predlogo obrazca vstavili v 3. koraku.

 8. V pogovornem oknu Lastnosti polja s seznamom kliknite zavihek Podatki.

 9. V polje Ime polja vnesite listBox2Cascade in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

2. korak: zagotavljanje podatkov

Ko vstavite polja s seznamom v predlogo obrazca, morate vnesti podatke, ki bodo v njih prikazani. Nato morate filter uporabiti tako, da izbire v drugem polju s seznamom temeljijo na izboru uporabnika v prvem polju s seznamom.

V tem razdelku je razloženo, kako povežete polja s seznami s podatki, in sicer z uporabo treh pogostih načinov: dodajanje podatkov v obrazec, povezovanje obrazca z obstoječim dokumentom XML, ki vsebuje podatke, ali povezovanje obrazca z zbirko podatkov, ki vsebuje podatke. Če želite dokončati ustvarjanje polja s kaskadnim seznamom, na tem seznamu kliknite način, ki ga želite uporabiti.

Povezovanje s podatki v obrazcu

Povezovanje z zunanjim dokumentom XML

Povezovanje z zbirko podatkov

Povezovanje s podatki v obrazcu

V tem odseku so na voljo informacije o tem, kako podatke iz obrazca vnesete v polja s seznami. Če želite to narediti, morate najprej konfigurirati polja v predlogi obrazca tako, da lahko vnesete imena kategorij in nabor izdelkov za vsako kategorijo.

Konfiguracija polj v predlogi obrazca

 1. Če podokno opravil Vir podatkov ni prikazano, v meniju Pogled kliknite Vir podatkov.

 2. V podoknu opravil Vir podatkov z desno tipko miške kliknite skupino mojaPolja, nato pa kliknite Dodaj.

 3. V pogovornem oknu Dodaj polje ali skupino v polju Ime vnesite ZvrstiInIzdelki.

 4. Na seznamu Vrsta kliknite Skupina.

 5. Potrdite potrditveno polje Ponavljanje in nato kliknite V redu.

 6. V podoknu opravil Vir podatkov z desno tipko miške kliknite skupino ZvrstiInIzdelki.

 7. V pogovornem oknu Dodaj polje ali skupino v polju Ime vnesite Kategorija in kliknite V redu. V tem polju bodo imena kategorij za prvo polje s seznamom.

 8. Z desno tipko miške kliknite skupino ZvrstiInIzdelki, nato pa kliknite Dodaj.

 9. V pogovornem oknu Dodaj polje ali skupino v polju Ime vnesite Izdelek.

 10. Potrdite polje Ponavljanje in kliknite V redu. V tem polju bodo imena izdelkov za drugo seznamsko polje.

Ker je to polje s seznamom dopolnjeno s podatki iz obrazca, je treba podatke dodati v obrazec. Če želite to narediti, boste morali ustvariti privzete vrednosti za polji Izdelek in Kategorija.

Namig

Ustvarite lahko tudi polja s seznami, ki prikažejo vrednosti, ki jih uporabniki sami vnesejo v obrazec. Če želite to narediti, povežite polje s seznamom s polji, ki so vezana na kontrolnike v obrazcu. Ko uporabnik vnese vrednosti v kontrolnike, se možnosti v polju s seznamom spremenijo.

Ustvarjanje privzetih vrednosti

 1. V meniju Orodja kliknite Privzete vrednosti.

 2. V pogovornem oknu Urejanje privzetih vrednosti v skupini ZvrstiInIzdelki izberite polje Kategorija (ne počistite potrditvenega polja) in nato v polje Privzeta vrednost vnesite Morski sadeži.

 3. Izberite polje Izdelek (ne počistite potrditvenega polja) in v polje Privzeta vrednost vnesite Rakovičje meso.

 4. Z desno tipko miške kliknite polje Izdelek, nato pa kliknite Dodaj drug izdelek zgoraj. Na ta način lahko dodate drug izdelek za možnost »Morski sadeži« kot privzeto vrednost.

 5. Z desno tipko miške kliknite drugi primerek polja Izdelek (ne počistite potrditvenega polja) in v polje Privzeta vrednost vnesite Losos.

 6. Z desno tipko miške kliknite skupino ZvrstiInIzdelki, nato pa kliknite Dodaj novo skupino »ZvrstiInIzdelki« spodaj. Na ta način lahko dodate drugo kategorijo kot privzeto vrednost.

 7. Uporabite prejšnje korake, da določite privzete vrednosti za druge primerke polj Kategorija in Izdelek v poljih Mlečni izdelki, Sir in Čokoladno mleko.

 8. Kliknite V redu .

Ko vnesete privzete vrednosti za polji Izdelek in Kategorija, lahko prvo polje s seznamom povežete s podatki, ki ste jih pravkar vnesli.

Povezovanje prvega polja s seznamom s podatki

 1. V predlogi obrazca dvokliknite polje s spustnim seznamom, ki ste ga prej vstavili.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v viru podatkov obrazca.

 4. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 5. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine v skupini ZvrstiInIzdelki kliknite polje Kategorija, nato pa dvakrat kliknite V redu.

Nato morate s podatki povezati še drugo polje s seznamom. Ko ustvarjate to povezavo podatkov, boste želeli uporabiti filter za drugo polje s seznamom. Ta filter bo dopolnil drugo polje s seznamom z ustreznimi izdelki na podlagi kategorije, izbrane v prvem polju s seznamom. Filter primerja vrednost, izbrano v prvem polju s seznamom (polje »listBox1«), s seznamom kategorij, shranjenim v obrazcu (polje »Kategorija«).

Povezovanje drugega polja s seznamom s podatki

 1. V predlogi obrazca dvokliknite standardno polje s seznamom, ki ste ga prej vstavili.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v viru podatkov obrazca.

 4. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 5. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine v skupini ZvrstiInIzdelki kliknite polje Izdelek, nato pa kliknite Filtriraj podatke.

 6. V pogovornem oknu Filtriranje podatkov kliknite Dodaj.

 7. V pogovornem oknu Določanje pogojev filtra v prvem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 8. Kliknite listBox1 v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine in nato V redu.

 9. V pogovornem oknu Določanje pogojev filtra v tretjem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 10. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje Kategorija in nato V redu, da zaprete vsa odprta pogovorna okna.

Drugo seznamsko polje ste zdaj povezali s podatki in uporabili filter. Seznamska polja lahko zdaj preskusite, da se prepričate, ali delujejo pravilno.

Preskus polj s seznami

 1. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

 2. V polju s spustnim seznamom kliknite Morski sadeži. V standardnem polju s seznamom bi morala biti prikazana prazna vrstica ter Rakovičje meso in Losos.

  Opomba : Prazna vrstica omogoča uporabnikom, da počistijo svoj izbor v polju s seznamom.

Če seznamska polja ne delujejo pravilno, preverite, ali filter prvega seznamskega polja primerja polje listBox1 s poljem Zvrst.

Na vrh odseka

Povezava z zunanjim dokumentom XML

V tem odseku so na voljo informacije o tem, kako ustvarite podatkovno povezavo z dokumentom XML, ki vsebuje vrednosti izdelkov in kategorij. Dokument XML bo sekundarni vir podatkov. Če želite ustvariti to podatkovno povezavo, morate ustvariti dokument XML, povezati polja s seznami v predlogi obrazca z dokumentom XML in nato uporabiti filter za drugo polje s seznamom tako, da se seznam izdelkov ustrezno spremeni.

Preden lahko povežete obrazec s sekundarnim virom podatkov, morate ustvariti dokument XML.

Ustvarjanje dokumenta XML

 1. Zaženite Beležnico ali drugi urejevalnik besedil.

 2. Kopirajte naslednje podatke XML in jih prilepite v urejevalnik besedila:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ListBoxData>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Seafood</Categories>
  <Products>
  <Product>Crab meat</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Salmon</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Dairy</Categories>
  <Products>
  <Product>Chocolate milk</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Cheddar</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  </ListBoxData>
 3. Shranite datoteko v računalnik z imenom listBoxData.xml

Ko ustvarite dokument XML, ga lahko povežete s predlogo obrazca. Tako boste ustvarili sekundarni vir podatkov.

Povezovanje dokumenta XML s predlogo obrazca

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Sprejemanje podatkov in nato kliknite Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Dokument XML in nato kliknite Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika kliknite Prebrskaj, izberite datoteko listBoxData.xml, ki ste jo shranili v računalnik, in nato kliknite Odpri.

 6. Na naslednji strani čarovnika kliknite Vključi podatke kot datoteko sredstev v predlogo obrazca ali del predloge, nato pa kliknite Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika v polje Vnesite ime za to podatkovno povezavo vnesite listBoxDataXMLFile.

 8. Potrdite polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt. Na ta način je zagotovljeno, da so podatki polja s seznamom na voljo vsakič, ko je obrazec odprt, in uporabniku ni treba v ta namen uporabiti poizvedbe.

 9. Kliknite Končaj.

 10. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Zapri.

Zdaj lahko prvo polje s seznamom v predlogi obrazca povežete s podatki v dokumentu XML.

Povezovanje prvega polja s seznamom s podatki

 1. V predlogi obrazca dvokliknite polje s spustnim seznamom, ki ste ga prej vstavili.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v zunanjem viru podatkov.

 4. V polju Vir podatkov kliknite listBoxDataXMLFile.

 5. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 6. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine v skupini ZvrstiInIzdelki kliknite polje Kategorija.

  Opomba : Rumeno ozadje pogovornega okna Izbira polja ali skupine označuje, da delate s sekundarnim virom podatkov.

 7. Dvakrat kliknite V redu.

Nato morate z dokumentom XML povezati še drugo polje s seznamom. Ko ustvarjate to podatkovno povezavo, boste želeli uporabiti filter za drugo polje s seznamom. Ta filter bo dopolnil drugo polje s seznamom z ustreznimi izdelki na podlagi kategorije, izbrane v prvem polju s seznamom. Filter primerja vrednost, izbrano v prvem polju s seznamom (polje »listBox1«), s seznamom kategorij, shranjenim v obrazcu (polje »Kategorija«).

Povezovanje drugega polja s seznamom s podatki

 1. V predlogi obrazca dvokliknite standardno polje s seznamom, ki ste ga prej vstavili.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v zunanjem viru podatkov.

 4. V polju Vir podatkov kliknite listBoxDataXMLFile.

 5. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 6. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine v skupini ZvrstiInIzdelki razširite skupino Izdelki, nato pa kliknite polje Izdelek.

 7. Kliknite Filtriraj podatke.

 8. V pogovornem oknu Filtriranje podatkov kliknite Dodaj.

 9. V pogovornem oknu Določanje pogojev filtra v prvem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 10. Kliknite Glavni v polju Vir podatkov v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine.

 11. Kliknite listBox1, nato pa kliknite V redu.

 12. V pogovornem oknu Določanje pogojev filtra v tretjem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 13. V polju Vir podatkov v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite listBoxDataXMLFile (sekundarna) in nato kliknite Kategorije.

 14. Kliknite V redu, da se zaprete vsa odprta pogovorna okna.

Drugo polje s seznamom ste zdaj povezali z dokumentom XML in uporabili filter. Polja s seznami lahko zdaj preskusite in se prepričate, da delujejo pravilno.

Preskus polj s seznami

 1. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

 2. V polju s spustnim seznamom kliknite Morski sadeži. V standardnem polju s seznamom bi morala biti prikazana prazna vrstica ter možnosti »Rakovičje meso« in »Losos«.

  Opomba : Prazna vrstica omogoča uporabnikom, da počistijo svoj izbor v polju s seznamom.

Če seznamska polja ne delujejo pravilno, preverite, ali filter prvega seznamskega polja primerja polje listBox1 s poljem Zvrst.

Na vrh odseka

Povezovanje z zbirko podatkov

V tem odseku so na voljo informacije o tem, kako ustvarite podatkovno povezavo z dvema tabelama v Accessovi zbirki podatkov. Če želite to narediti, povežite polja s seznami v predlogi obrazca z zbirko podatkov, nato pa uporabite filter za drugo polje s seznamom, tako da se seznam, prikazan v drugem polju s seznamom, ustrezno spremeni glede na vrednost, izbrano v prvem polju s seznamom. V tem primeru predpostavimo, da Accessova zbirka podatkov vsebuje dve tabeli, imenovani »Kategorije« in »Izdelki«, ter da sta ti dve tabeli medsebojno povezani s poljem »IDKategorije«, ki je uporabljeno v vsaki tabeli.

Tabela »Kategorije«    

IDkategorije

ImeKategorije

1

Morski sadeži

2

Mlečni izdelki

Tabela »Izdelki«   

ID izdelka

IDkategorije

ImeIzdelka

1

1

Rakovičje meso

2

1

Losos

3

2

Čokoladno mleko

4

2

Sir

Povezovanje predloge obrazca z virom podatkov

Najprej morate ustvariti podatkovno povezavo med predlogo obrazca in tabelami v zbirki podatkov. Ker le prikazujete podatke iz zbirke podatkov, namesto da bi jih neposredno spremenili, bo Accessova zbirka podatkov sekundarni vir podatkov za predlogo obrazca.

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Sprejemanje podatkov in nato kliknite Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Zbirka podatkov (samo Microsoft SQL Server ali Microsoft Office Access) in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika kliknite Izbira zbirke podatkov in nato na trdem disku poiščite ter dvokliknite Accessovo zbirko podatkov.

 6. V pogovornem oknu Izberi tabelo kliknite tabelo, ki vsebuje podatke, ki jih želite prikazati na prvem seznamu (v tem primeru v tabeli »Kategorije«), in nato kliknite V redu. S tem določite tabelo kot primarno tabelo za podatkovno povezavo.

 7. V čarovniku kliknite Dodaj tabelo.

 8. V pogovornem oknu Dodajanje tabele ali poizvedbe kliknite tabelo, ki vsebuje podatke, ki jih želite prikazati na drugem seznamu (v tem primeru v tabeli »Izdelki«), in nato kliknite V redu.

 9. V pogovornem oknu Urejanje relacije se prepričajte, da so povezovalna polja pravilna. V tem primeru sta tabeli medsebojno v relaciji prek polja »IDKategorije«.

  Namig : Če povezovalna polja niso pravilna, izberite polja in nato kliknite Odstrani relacijo. Kliknite Dodajanje relacije, izberite pravilna polja in nato kliknite V redu.

 10. Kliknite Končaj.

  Opomba : V tem primeru ima tabela »Kategorije« odnos »ena proti mnogo« s tabelo »Izdelki«, kar pomeni, da lahko za vsako kategorijo obstaja veliko izdelkov. V zbirki podatkov je ta vrsta relacije po navadi ustvarjena z uporabo polj ključev. V tem primeru polje ključa »IDKategorije« Accessu omogoča povezovanje pravilnega nabora izdelkov z ustrezno kategorijo.

 11. V čarovniku preglejte strukturo vira podatkov. Videti bi morali dve tabeli, ki sta med seboj povezani: primarno in sekundarno tabelo. Če si želite ogledati posamezna polja v tabeli, potrdite potrditveno polje Pokaži stolpce tabele. Ko zaključite s pregledovanjem strukture podatkov, kliknite Naprej.

 12. Počistite potrditveno polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca in nato kliknite Naprej.

 13. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime podatkovne povezave v polje Vnesite ime za to podatkovno povezavo.

 14. Potrdite polje Samodejno pridobi podatke ob odprtju obrazca.

 15. Kliknite Dokončaj in nato Zapri v pogovornem oknu Podatkovne povezave.

Povezovanje prvega polja s seznamom s podatki

Ko ustvarite podatkovno povezavo s sekundarnim virom podatkov, lahko povežete prvo polje s seznamom v predlogi obrazca s tabelami v zbirki podatkov.

 1. V predlogi obrazca dvokliknite polje s spustnim seznamom, ki ste ga prej vstavili.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v zunanjem viru podatkov.

 4. Prepričajte se, da je v polju Vir podatkov izbrana podatkovna povezava, ki ste jo ustvarili.

 5. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 6. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ime tabele, ki vsebuje podatke, ki jih želite prikazati na spustnem seznamu (v tem primeru d:Categories) in nato kliknite V redu.

  Opomba : Rumeno ozadje pogovornega okna Izbira polja ali skupine označuje, da delate s sekundarnim virom podatkov.

 7. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba zraven polja Vrednost.

 8. Poskrbite, da bo v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine izbrano povezovalno polje (v tem primeru :CategoryID) in kliknite V redu. To je vrednost, ki bo shranjena, ko uporabnik izbere možnost v polju s seznamom.

 9. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba zraven polja Prikazano ime.

 10. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ime polja, ki ga želite prikazati na spustnem seznamu (v tem primeru :CategoryName).

 11. Dvakrat kliknite V redu.

Povezovanje drugega polja s seznamom s podatki

Nato morate z zbirko podatkov povezati še drugo polje s seznamom. Ko ustvarjate to podatkovno povezavo, boste želeli uporabiti filter za drugo polje s seznamom. Ta filter bo dopolnil drugo polje s seznamom z ustreznimi vrednostmi na podlagi vrednosti, izbrane v prvem polju s seznamom.

 1. V predlogi obrazca dvokliknite standardno polje s seznamom.

 2. Kliknite jeziček Podatki.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti polja s seznamom v razdelku Vnosi v polju s seznamom kliknite Poišči vrednosti v zunanjem viru podatkov.

 4. Prepričajte se, da je v polju Vir podatkov izbrana podatkovna povezava, ki ste jo ustvarili.

 5. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi.

 6. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine razširite primarno skupino (v tem primeru d:Categories), in nato kliknite sekundarno skupino, ki ustreza tabeli s podatki, ki jih želite prikazati v polju s kaskadnim seznamom (v tem primeru Izdelki).

 7. Kliknite Filtriraj podatke.

 8. V pogovornem oknu Filtriranje podatkov kliknite Dodaj.

 9. V pogovornem oknu Določanje pogojev filtra se prepričajte, da je v prvem polju izbrano povezovalno polje iz sekundarne tabele (v tem primeru Izdelki).

  Pomembno : Če imajo povezovalna polja enako ime v obeh tabelah, se prepričajte, da ste izbrali pravilno ime. Polja iz posamezne tabele so na seznamu razvrščena skupaj. Zato lahko uporabite imena okoliških polj za določanje pravilnega imena. V tem primeru izberemo polje »IDKategorije«, ki je prikazano z drugimi polji iz tabele »Izdelki«.

 10. V tretjem polju kliknite Izbira polja ali skupine.

 11. V polju Vir podatkov v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite Glavni, nato kliknite polje listBox1 in nato V redu.

  Zdaj ste konfigurirali filter, ki primerja vrednost, izbrano v polju s spustnim seznamom (polje »listBox1«), s seznamom vrednosti v standardnem polju s seznamom.

 12. Trikrat kliknite V redu, da se vrnete v pogovorno okno Lastnosti polja s pustnim seznamom.

 13. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba zraven polja Vrednost.

 14. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine izberite vrednost, ki jo želite shraniti, ko uporabnik izbere možnost v polju s seznamom. V tem primeru želimo shraniti polje »IDIzdelka« za poznejšo uporabo. Zato izberemo skupino :ProductID, nato pa kliknemo V redu.

 15. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba zraven polja Prikazano ime.

 16. V pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ime polja, ki ga želite prikazati v polju s seznamom (v tem primeru :ProductName).

 17. Dvakrat kliknite V redu.

Preskus polj s seznami

Drugo seznamsko polje ste zdaj povezali z zbirko podatkov in uporabili filter. Seznamska polja lahko zdaj preskusite, da se prepričate, ali delujejo pravilno.

 1. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

 2. V polju s spustnim seznamom izberite vrednost. V standardnem polju s seznamom bi morale biti prikazane ustrezne vrednosti iz sekundarne tabele, kar je odvisno od povezovalnega polja, ki ste ga izbrali.

Namig : Če seznamska polja ne delujejo pravilno, preverite, ali filter prvega seznamskega polja primerja polje listBox1 s poljem CategoryID.

Na vrh odseka

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×