Ustvarjanje izraza

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku je opisano, kako ustvarite in uporabljate izraze v programu Microsoft Access. Z izrazi lahko izvajate veliko enakih opravil, za katera v programu Microsoft Excel uporabljate formule. V tem članku je opisano, kje lahko uporabite izraze glede na določeno opravilo, ki ga želite izvesti.

V tem članku

Pregled izrazov

Funkcije v Accessovem graditelju izrazov

O ugnezdenih izrazih v spletnih zbirkah podatkov

Uporaba izrazov v kontrolnikih obrazcev in poročil

Uporaba izrazov kot pogojev poizvedbe

Ustvarjanje izračunanega polja v poizvedbi

Ustvarjanje izračunanega polja v tabeli

Dodajanje veljavnostnega pravila v polje ali zapis tabele

Dodajanje veljavnostnega pravila v kontrolnik

Nastavitev privzetih vrednosti za polje tabele

Nastavitev privzetih vrednosti za kontrolnike

Nadzor izvajanih dejanj makrov

Združevanje in razvrščanje podatkov v poročilih

Pregled izrazov

Izraz je kombinacija nekaterih ali vseh teh elementov: vgrajenih ali uporabniško določenih funkcij, identifikatorjev, operatorjev in konstant. Vsak izraz je ovrednoten kot posamezna vrednost.

Komponente izraza.

Na primer, ta izraz vsebuje vse te štiri elemente:

= Sum( [nabavna cena])*0,08

V tem primeru je Sum() vgrajena funkcija, [Nabavna cena] je identifikator, * je matematični operator, 0,08 pa je konstanta. S tem izrazom je za skupino elementov v polju z besedilom ter v nogi obrazca ali poročila mogoče izračunati davek od prodaje.

Izrazi so lahko precej bolj zapleteni ali bolj preprosti od tega primera. Na primer, logični izraz (izraz, ki je ovrednoten kot bodisi Resničen bodisi Neresničen) je sestavljen le iz operatorja in konstante:

>0

Ko je ta izraz primerjan s številom, ki je večje od 0, je vrnjen rezultat False, ko pa je primerjan s številom, ki je manjše od 0, je vrnjen rezultat False. S tem izrazom je v lastnosti Veljavnostno pravilo kontrolnika ali tabele mogoče zagotoviti, da so vnesene le pozitivne vrednosti.

V Accessu je izraze mogoče uporabiti na različnih mestih, z njimi pa je mogoče izvajati izračune, spreminjati znake ali preverjati podatke. Tabele, poizvedbe, obrazci, poročila in makri imajo lastnosti, ki izraz sprejmejo. Izraze lahko na primer uporabite v lastnostih kontrolnikov Vir kontrolnikov in Privzeta vrednost. Uporabite jih lahko tudi v lastnosti Veljavnostno pravilo polja v tabeli. Ko pišete kodo Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) za dogodkovno proceduro ali modul, pogosto uporabljate izraze, podobne tistim, ki jih uporabljate v Accessovem predmetu, na primer v tabeli ali poizvedbi.

V nadaljevanju so opisani najpogostejši načini uporabe izrazov.

Na vrh strani

Funkcije v Accessovem graditelju izrazov

Od različice programa Access 2010 je graditelj izrazov preoblikovan za lažjo uporabo. Tukaj je nekaj sprememb, ki jih boste opazili v tej različici:

 • IntelliSense    Funkcije IntelliSense so dodane v skoraj vsakem kontekstu, kjer lahko vnesete izraz. Ko začnete vnašati identifikator ali funkcijo, Access prikaže seznam razpoložljivih identifikatorjev in funkcij, ki so primerne za trenutni kontekst. Lahko nadaljujete z vnašanjem in tako dobite natančnejši seznam ali pa izberete želeni element. S tem se pospeši postopek vnašanja izrazov, ustvarjeni izrazi pa so tudi točnejši.

  Funkcije IntelliSense so še posebej koristne, ko gradite spletne zbirke podatkov z novo funkcijo objavljanja v spletu. S spletnimi zbirkami podatkov so združljive le nekatere funkcije, IntelliSense pa vam onemogoči, da bi uporabili nezdružljive funkcije.

  Če želite več informacij o spletnih zbirkah podatkov, si oglejte članek Ustvarjanje zbirk podatkov za skupno rabo v spletu.

 • Hitri namigi    Ko IntelliSense prikaže seznam identifikatorjev in funkcij, lahko kliknete vsak element na seznamu in prikaže se njegov kratek opis.

 • Hitre informacije    Ko v graditelja izrazov vnesete celotno ime funkcije, se v Accessu prikaže majhno polje s sintakso izraza. Tako vedno veste, katere argumente potrebuje funkcije (če sploh) in v kakšnem vrstnem redu. Acces v polju »Hitre informacije« s krepko pisavo označi vsak argument, ki ga vnesete v polje za izraz; tako vedno vidite, katere argumente ste že vnesli.

Te funkcije so na voljo tudi v večini kontekstov, kamor lahko vnašate izraze, tudi če ne uporabljate pogovornega okna graditelja izrazov.

Poleg teh novih funkcij je spremenjeno tudi pogovorno okno graditelja izrazov:

 • S klikom možnosti << Manj ali Več >> nadzorujete, kolikšen del pogovornega okna »Graditelj izrazov« je prikazan.

 • Ko spremenite velikost pogovornega okna »Graditelj izrazov«, se nova velikost ohrani med celotno Accessovo sejo, tako da vam ni treba spreminjati velikosti vsakič, ko odprete okno.

 • Vrstica z gumbi operatorjev je odstranjena, kar pomeni večjo preglednost pogovornega okna.

Na vrh strani

O ugnezdenih izrazih v spletnih zbirkah podatkov

Izrazi so pogosto »ugnezdeni« znotraj drugih izrazov. Oglejte si ta primer:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Ta izraz je ugnezden eno raven globoko, ker je vsaka operacija spojitve ugnezdena v funkciji len(). V zbirki podatkov odjemalca ni nobene omejitve, koliko ravni globoko lahko ugnezdite izraz. Toda v spletni zbirki podatkov je največje dovoljeno število ravni ugnezditve 65. Izrazi, ki so ugnezdeni več kot 65 ravni globoko, v brskalniku ne bodo delovali; preverjevalnik združljivosti v Accessu pa ne prikaže nobenega sporočila, da se bo to zgodilo.

Pomembno : Z uporabo operatorjev &, AND in OR lahko v strežniku ustvarite dodatne ugnezditvene ravni, ki pa jih Accessov odjemalec ne prepozna. Za izraz "a" & "b" & "c" na primer v odjemalcu ni videti, da bi bil ugnezden, toda v strežniku je preveden kot concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Ta prevod ustvari eno raven ugnezdenja. Če v enem samem izrazu uporabite več zaporednih operatorjev &, AND ali OR, lahko presežete število omejitev ugnezdenja v strežniku, ki je 65, in zato izraz v brskalniku ne bo deloval.

Če želite več informacij o spletnih zbirkah podatkov, si oglejte članek Ustvarjanje zbirk podatkov za skupno rabo v spletu.

Na vrh strani

Uporaba izrazov v kontrolnikih obrazcev in poročil

Ko za kontrolnik uporabite izraz, kot je vir podatkov, ustvarite izračunan kontrolnik. Recimo, da imate poročilo, ki prikaže več zapisov zaloge, v nogi poročila pa želite ustvariti vsoto, v kateri so povzeti vsi izdelki iz programa v poročilu.

Vsota v poročilu.

Če želite izračunati vsoto, kontrolnik polja z besedilom postavite v nogo poročila in nastavite lastnost VirKontrolnika polja z besedilom na ta izraz:

= Sum( [ polje_tabele ])

V tem primeru je polje_tabele ime polja, ki vsebuje delne vrednosti. To polje je lahko v tabeli ali poizvedbi. Funkcija Sum izračuna skupen rezultat za nabor vrednosti iz vira zapisa.

Ta postopek prikazuje način vnosa izraza v kontrolnik polja z besedilom.

Vnos izraza v kontrolnik polja z besedilom

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Pogled postavitve ali Pogled načrta.

 2. Izberite kontrolnik, v katerega želite vnesti izraz.

 3. Če list z lastnostmi še ni prikazan, pritisnite F4, da ga prikažete.

 4. Če želite ročno ustvariti izraz, na zavihku Podatki na listu z lastnostmi kliknite lastnost VirKontrolnika polja z besedilom ter vnesite = in preostanek izraza. Če želite na primer izračunati delno vsoto, prikazano zgoraj, vnesite =Sum([polje_tabele]) in pazite, da boste ime polja zamenjali z nizom »polje_tabele«.

 5. Če želite ustvariti izraz z graditeljem izrazov, v polju z lastnostmi kliknite gumb Zgradi Slika gumba .

  Ko dokončate izraz, bo list z lastnostmi podoben temu:

  Izraz v lastnosti »Vir kontrolnika« polja z besedilom.

Na vrh strani

Uporaba izrazov kot pogojev poizvedbe

Z izrazom lahko določite pogoje v poizvedbi. Access nato vrne le tiste vrstice, ki se ujemajo s pogoji. Recimo, da si želite ogledati vsa naročila, ki so bila poslana v prvih treh mesecih leta 2010. Pogoje vnesete tako, da spodnji izraz vnesete v celico Pogoji stolpca »Datum/čas« v poizvedbi. V tem primeru je uporabljen stolpec »Datum/čas«, imenovan DatumPošiljanja. Če želite določiti datumski obseg, vnesite pogoje tako:

Med #1/1/2010# in #3/31/2010#

Stolpec DatumPošiljanja bo videti tako.

Izraz v vrstici »Pogoji« mreže poizvedbe.

Če je vrednost posameznega zapisa v tabeli »Naročilo«, ki jo je mogoče videti v stolpcu »DatumPošiljanja«, znotraj datumskega obsega, ki ga določite, je ta zapis vključen v prikaz poizvedbe. Datume v izrazu je treba postaviti med lojtre (#). Access vrednosti med lojtrami obravnava kot vrsto podatkov »Datum/čas«. Ker so te vrednosti obravnavane kot podatki »datum/čas«, je mogoče z njimi računati, na primer en datum je mogoče odšteti od drugega.

Vnos pogojev v mrežo načrta poizvedbe

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite celico Pogoji v stolpcu, za katerega želite vnesti pogoje.

 3. Če želite izraz ustvariti ročno, vnesite pogoje izraza.

  Opomba : Pred izraz pogoja ne vnesite operatorja =.

 4. Če želite izraz ustvariti z graditeljem izrazov, na zavihku Načrt v skupini Nastavitev poizvedbe kliknite Graditelj Slika gumba .

  Če želite večje območje za urejanje izraza, premaknite kazalko v celico Pogoji in pritisnite SHIFT+F2, da prikažete pogovorno okno Povečava:

  Izraz v pogovornem oknu »Povečava«.

Na vrh strani

Ustvarjanje izračunanega polja v poizvedbi

Recimo, da načrtujete poizvedbo in želite prikazati rezultate izračuna z drugimi polji v poizvedbi. Če želite ustvariti izračunano polje, vnesite izraz v prazno celico vrstice Polje v poizvedbi. Če imate na primer poizvedbo, ki vsebuje polji Količina in Cena enote, lahko polji pomnožite in ustvarite izračunano polje za Skupno vrednost tako, da v vrstico Polje poizvedbe vnesete ta izraz:

Skupna vrednost: [Količina] * [Cena enote]

Če pred izraz vnesete besedi Skupna vrednost:, s tem novi stolpec poimenujete Skupna vrednost. To ime se pogosto imenuje vzdevek. Če vzdevka ne vnesete, ga ustvari Access, na primer Expr1.

Uporaba izraza za ustvarjanje izračunanega polja v poizvedbi.

Ko zaženete poizvedbo, Access v vsaki vrstici izvede izračun, kot je prikazano na spodnji sliki:

Izračunano polje, prikazano v pogledu podatkovnega lista.

Ustvarjanje izračunanega polja v pogledu načrta poizvedbe

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite celico Polje v stolpcu, kjer želite ustvariti izračunano polje.

 3. Če želite izraz ustvariti ročno, vnesite izraz.

  Opomba : Pred izraz pogoja ne vstavljajte operatorja =. Namesto tega naj se izraz začne z opisnim besedilom, kateremu sledi dvopičje. Če želite na primer ustvariti oznako za izraz, ki ustvari izračunano polje, imenovano Skupna vrednost, vnesite Skupna vrednost:. Nato za vsakim dvopičjem vnesite pogoje izraza.

 4. Če želite ustvariti izraz z graditeljem izrazov, na zavihku Načrt v skupini Nastavitev poizvedbe kliknite Graditelj.

Na vrh strani

Ustvarjanje izračunanega polja v tabeli

Od različice programa Access 2010 dalje lahko v tabeli ustvarite izračunano polje. Tako ne potrebujete več ločene poizvedbe za izračune.

 • V izračunu ne sme biti polj iz drugih tabel ali poizvedb.

 • Rezultati izračuna so samo za branje.

Če želite ustvariti izračunano polje:

 1. Z dvoklikom odprite tabelo v podoknu za krmarjenje.

 2. Vodoravno se pomaknite do skrajno desnega stolpca v tabeli in kliknite glavo stolpca Klikni za dodajanje.

 3. Na seznamu, ki se pojavi, kliknite Izračunano polje, nato pa kliknite vrsto podatkov, ki jo želite uporabiti pri rezultatih.

  V Accessu se prikaže graditelj izrazov.

 4. Vnesite izračun, ki ga želite v tem polju. Na primer:

  [Količina] * [Cena enote]

  Pred izraz ni treba postavljati znaka za je enako (=).

 5. Kliknite V redu.

  Access doda izračunano polje in nato poudari glavo polja, da lahko vnesete ime polja.

 6. Vnesite ime izračunanega polja in pritisnite tipko ENTER.

Na vrh strani

Dodajanje veljavnostnega pravila v polje ali zapis tabele

Izrazi so koristni tudi za preverjanje veljavnosti podatkov, ko jih vnašate v zbirko podatkov. V tabelah lahko ustvarite dve vrsti veljavnostnih pravil: Veljavnostna pravila polja, ki uporabnikom preprečijo vnos neveljavnih podatkov posamezno polje, in veljavnostna pravila zapisa, ki uporabnikom preprečijo ustvarjanje zapisov, ki ne izpolnjujejo vaših vnesenih pogojev. Obe vrsti veljavnostnih pravil ustvarite z izrazi.

Recimo, da imate tabelo z imenom »Zaloga«, v kateri je polje z imenom »Takoj dobavljive enote«, vi pa želite nastaviti pravilo, ki uporabnike prisili, da vnesejo vrednost, ki je večja ali enaka nič. Povedano drugače, zaloga nikoli ne more biti negativno število. To lahko naredite tako, da v polju »Takoj dobavljive enote« kot veljavnostno pravilo polja uporabite ta izraz:

>=0

Vnos veljavnostnega pravila

Če želite vnesti veljavnostno pravilo polja ali zapisa, uporabite ta postopek:

 1. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, ki jo želite spremeniti.

  Access odpre tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 2. Za veljavnostno pravilo polja izberite polje, ki ga želite spremeniti.

 3. Na zavihku Polja v skupini Preverjanje veljavnosti polja kliknite Preverjanje veljavnosti in nato Veljavnostno pravilo polja ali Veljavnostno pravilo zapisa.

  V Accessu se prikaže graditelj izrazov.

 4. Začnite z vnašanjem želenih pogojev. Na primer, za veljavnostno pravilo polja, ki zahteva, da so vse vrednosti večje kot ali enake nič, vnesite:

  >=0

  Opomba : Ko ustvarjate veljavnostno pravilo, pred izraz ne postavite enačaja (=).

Izrazi veljavnostnega pravila so logični izrazi, kar pomeni, da je njihov rezultat True ali False. Vrednost je sprejeta le, če je veljavnostno pravilo ovrednoteno kot True. Če v tem primeru za polje »Takoj dobavljive enote« vnesete vrednost, ki je manjša od nič, je izraz ovrednoten kot False in Access ne sprejme vrednosti. Če niste vnesli veljavnostnega sporočila, kot je prikazano v spodnjem razdelku, Access prikaže lastno sporočilo, ki navaja, da veljavnostno pravilo za polje ne dovoljuje vnesene vrednosti.

Vnos veljavnostnega sporočila

Če želite poenostaviti uporabo zbirke podatkov, lahko vnesete veljavnostna sporočila po meri. Ta nadomestijo splošna sporočila, ki jih prikazuje Access, ko se podatki ne ujemajo z veljavnostnim pravilom. Veljavnostno sporočilo po meri lahko uporabite, če želite omogočiti določene informacije, ki uporabniku pomagajo vnesti pravilne podatke, na primer »Vrednost takoj dobavljivih enot ne sme biti negativno število«. Če želite ustvariti veljavnostno sporočilo, uporabite ta postopek:

 1. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, ki jo želite spremeniti.

  Access odpre tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 2. Za veljavnostno sporočilo polja izberite polje, v katerega ste dodali veljavnostno pravilo.

 3. Na zavihku Polja v skupini Preverjanje veljavnosti polja kliknite Preverjanje veljavnosti in nato Sporočilo za preverjanje veljavnosti polja ali Sporočilo za preverjanje veljavnosti zapisa.

 4. V pogovorno okno Vnos veljavnostnega sporočila vnesite sporočilo, za katerega želite, da se pojavi, ko se podatki ne ujemajo z veljavnostnim pravilom, nato pa kliknite V redu.

Na vrh strani

Dodajanje veljavnostnega pravila v kontrolnik

Opomba : Veljavnostna pravila niso na voljo za kontrolnike v spletnih zbirkah podatkov. Namesto tega uporabite veljavnostna pravila polja ali zapisa, kot je opisano v prejšnjem razdelku.

Poleg polj in zapisov tabele imajo tudi kontrolniki lastnost Veljavnostno pravilo, ki lahko sprejme izraz. Recimo, da datumski obseg za poročilo vnašate z obrazcem in želite zagotoviti, da začetni datum ni pred 1. 1. 2010. Lastnosti Veljavnostno pravilo in Veljavnostno besedilo polja z besedilom, v katerega vnesete začetni datum, lahko nastavite tako:

Lastnost

Nastavitev

Veljavnostno pravilo

>=#1/1/2010#

Veljavnostno besedilo

Datuma, ki je zgodnejši kot 1. 1. 2010, ni mogoče vnesti.

Če poskušate vnesti datum, ki je zgodnejši kot 1. 1. 2010, se prikaže sporočilo in prikaže besedilo v lastnosti VeljavnostnoBesedilo. Če v polje z lastnostjo VeljavnostnoBesedilo niste vnesli nobenega besedila, Access prikaže splošno sporočilo. Ko kliknete V redu, se Access vrne v polje z besedilom.

Namig : Če nastavite veljavnostno besedilo za polje v tabeli, je to pravilo uveljavljeno v celotni zbirki podatkov, kjer koli je polje spremenjeno. Če pa veljavnostno pravilo nastavite za kontrolnik obrazca, je to pravilo uveljavljeno le takrat, ko uporabite ta obrazec. Če želite za različne uporabnike nastaviti različna veljavnostna pravila, nastavite ločeno veljavnostno pravilo za polja v tabeli in za kontrolnike obrazca.

Vnos veljavnostnega pravila za kontrolnik

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta ali Poleg postavitve.

 2. Z desno tipko miške kliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Lastnosti.

  Access prikaže list z lastnostmi za kontrolnik.

 3. Kliknite zavihek Vse in nato polje z lastnostnjo Veljavnostno pravilo.

 4. Vnesite izraz ali v polju z lastnostmi kliknite gumb Zgradi Slika gumba , da ustvarite izraz z graditeljem izrazov.

  Opomba : Pred izraz ne postavite operatorja =.

 5. Če želite prilagoditi besedilo, ki se prikaže, če uporabnik vnese podatke, ki se ne ujemajo z veljavnostnim pravilom, vnesite želeno besedilo v lastnost Veljavnostno pravilo.

Na vrh strani

Nastavitev privzetih vrednosti za polje tabele

Z izrazom lahko določite privzeto vrednost za polje v tabeli. Recimo, da želite v polje »DatumNaročila« samodejno vstaviti datum in čas, ko dodate nov zapis. To naredite s tem izrazom:

Now()

Določanje privzete vrednosti za polje v tabeli

 1. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, ki jo želite spremeniti.

  Access odpre tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 2. Izberite polje, ki ga želite spremeniti.

 3. Na zavihku Polja v skupini Lastnosti kliknite Privzeta vrednost.

  V Accessu se prikaže pogovorno okno graditelja izrazov.

 4. V polje vnesite izraz, ki se mora začeti z enačajem (=).

Opomba : Če kontrolnik povežete s poljem v tabeli, pri tem pa imata tako kontrolnik kot tabela privzeto vrednost, ima privzeta vrednost kontrolnika prednost pred poljem v tabeli.

Na vrh strani

Nastavitev privzetih vrednosti za kontrolnike

Izraz boste najbrž pogosto uporabljali tudi v lastnosti kontrolnika Privzeta vrednost. Lastnost kontrolnika Privzeta vrednost deluje podobno kot lastnost polja v tabeli Privzeta vrednost. Če želite na primer trenutni datum uporabiti kot privzeto vrednost za polje z besedilom, lahko uporabite ta izraz:

Date()

Ta izraz s funkcijo Datum vrne trenutni datum, ne vrača pa trenutnega časa. Če polje z besedilom povežete s poljem v tabeli, pri tem pa ima polje privzeto vrednost, ima privzeta vrednost kontrolnika prednost pred poljem v tabeli. Pogosto je bolj smiselno nastaviti lastnost Privzeta vrednost za polje v tabeli. Če nato na isto polje v tabeli namestite več kontrolnikov za različne obrazce, bo ista privzeta vrednost uporabljena za vsak kontrolnik. Na ta način bo v vsakem obrazcu zagotovljen dosleden vnos podatkov.

Vnos privzete vrednosti za kontrolnik

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta ali Pogled postavitve.

 2. Izberite kontrolnik, ki ga želite spremeniti.

 3. Če list z lastnostmi še ni prikazan, pritisnite F4, da ga prikažete.

 4. Na listu z lastnostmi kliknite zavihek Vse in nato še polje z lastnostjo Privzeta vrednost.

 5. Vnesite izraz ali v polju z lastnostmi kliknite gumb Zgradi Slika gumba , da ustvarite izraz z graditeljem izrazov.

Na vrh strani

Nadzor izvajanih dejanj makrov

V nekaterih primerih boste morda želeli izvesti dejanje ali niz dejanj v makru le, če je določen pogoj resničen. Recimo, da želite izvajanje dejanja makra dovoliti le, če je vrednost v polju z besedilom večje ali enako 10. Če želite nastaviti to pravilo, uporabite izraz v bloku Če makra, s katerim določite pogoj v makru.

Recimo, da je v tem primeru ime polja z besedilom »Elementi«. Vaš izraz, s katerim nastavite pogoj, je [Elementi]>=10.

Uporaba izraza v bloku »Če« v makru.

Vnos izraza v blok »Če« v makru

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite makro, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite blok Če, ki ga želite spremeniti, ali dodajte blok Če iz podokna »Katalog dejanj«.

 3. Kliknite zgornjo vrstico bloka Če.

 4. V polje vnesite pogojni izraz ali kliknite gumb Zgradi Slika gumba poleg polja z izrazom, da zaženete graditelja izrazov.

Opomba : Vneseni izraz mora biti logičen. To pomeni, da je ovrednoten kot True ali False. Dejanja makra v bloku If se zaženejo le, kadar je pogoj ovrednoten kot True.

Na vrh strani

Združevanje in razvrščanje podatkov v poročilih

S podoknom Združevanje, razvrščanje in vsota določite ravni združevanja in vrstni red razvrščanja podatkov v poročilu. Podatke po navadi združite ali jih razvrstite na polju, ki ga izberete na seznamu. Če pa želite podatke zbrati ali jih razvrstiti na izračunani vrednosti, lahko namesto tega vnesete izraz.

Združevanje je postopek, med katerim so združeni stolpci, ki vsebujejo podvojene vrednosti. Recimo, da so v zbirki podatkov informacije o prodaji za pisarne v različnih mestih, eno od poročil v zbirki podatkov pa se imenuje »Prodaja po mestu«. Poizvedba, ki prikaže podatke za to poročilo, zbere podatke glede na vrednosti mest. Če so informacije združene na ta način, jih je mogoče lažje brati in razumeti.

Razvrščanje pa je nasproten postopek, med katerim je za vrstice (zapise) v rezultatih poizvedbe uveljavljen vrsti red razvrščanja. Zapise lahko na primer razvrstite po vrednostih primarnega ključa (ali drugem nizu vrednosti v drugem polju) bodisi v naraščajočem bodisi padajočem vrstnem redu. Zapise pa lahko razvrstite tudi po enem ali več znakih v določenem vrstnem redu, kot je na primer abecedni vrstni red.

Dodajanje združevanja in razvrščanja poročilu

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled postavitve ali Pogled načrta.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Združevanje in vsote kliknite Združi in razvrsti.

  Pod poročilom se prikaže podokno Združevanje, razvrščanje in vsota.

 3. Če želite poročilu dodati raven združevanja, kliknite Dodaj skupino.

 4. Če želite poročilu dodati vrsti red razvrščanja, kliknite Dodaj razvrščanje.

  V podoknu se poleg nove ravni skupine ali vrstnega reda razvrščanja prikaže seznam polj s podatki o poročilu. Na tej sliki je prikazana običajna nova raven skupine (združevanje po kategoriji) in vrstni red razvrščanja (razvrščanje po izdelovalcu), poleg tega pa še seznam z razpoložljivimi polji za združevanje in razvrščanje:

  Izbiranje možnosti izraza v podoknu »Združevanje, razvrščanje in vsota«.

 5. Pod seznamom z razpoložljivimi polji kliknite izraz, da zaženete graditelja izrazov.

 6. Vnesite izraz v polje z izrazom (zgornje polje) graditelja izrazov. Izraz začnite z operatorjem »enačaj« (=).

Dodajanje operatorja obstoječi skupini ali razvrstitvi

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled postavitve ali Pogled načrta.

 2. Kliknite raven skupine ali vrstni red razvrstitve, ki jo želite spremeniti.

 3. Kliknite puščico navzdol ob Združi po (za ravni združevanja) ali Razvrsti po (za vrstne rede razvrstitev).

  Prikaže se seznam z razpoložljivimi polji.

 4. Če želite zagnati graditelja izrazov, na dnu seznama s polji kliknite Izraz.

 5. Vnesite izraz v polje z izrazom (zgornje polje) graditelja izrazov. Izraz začnite z operatorjem »enačaj« (=).

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×