Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov in seznamov

Business Contact Manager za Outlook omogoča prilagajanje obrazcev, in sicer z dodajanjem polj, ki so pomembna za vaše podjetje, odstranjevanjem polj, ki jih ne potrebujete, in premikanjem polj, da lahko poudarite informacije, ki so za vas najpomembnejše. Ustvarite lahko nove obrazce, dodate sezname, prilagodite poročila, spreminjate faze prodaje in pogoje točkovanja za možne stranke ter izberete polja za kartice stika.

V tem članku je opisano ustvarjanje in prilagajanje obrazcev ter ustvarjanje in urejanje seznamov.

Opomba: Obrazce lahko prilagodi le lastnik zbirke podatkov.

Če želite več informacij o prilagajanju obrazcev, spreminjanju faz prodaje, prodajnih aktivnosti, opomnikov in pogojev točkovanja ter o karticah stikov, si oglejte te članke:

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje nove vrste zapisa

Prilagajanje obrazca

Brisanje obrazca

Ustvarjanje ali urejanje seznamov

Na vrh strani

Ustvarjanje nove vrste zapisa

V programu Business Contact Manager za Outlook so na voljo različne vrste obrazcev ali zapisov, ki jih je mogoče prilagoditi, vključno s kartotekami kupec, poslovni stik, možni kupec, priložnost in poslovni projekt.

Uporabite lahko privzete obrazce, ne da bi jih spreminjali, ali pa ustvarite novo vrsto zapisa, ki izpolnjujejo potrebe podjetja.

Obrazce je mogoče spremeniti tudi z dodajanje in odstranjevanjem polj. Če želite več informacij, glejte Dodajanje ali odstranjevanje polja v nadaljevanju tega članka.

Nove vrste zapisov morajo temeljiti na kartoteki kupca ali poslovnih stikov. Načini povezovanja zapisov in informacije v skupni rabi se ohranijo v kateri koli novi vrsti zapisa, ki jo ustvarite.

Primer: Grosist za kolesa ustvari vrste zapisa po meri.

Grosist za kolesa mora ustvariti zapise o trgovini in zaposlenih v trgovini.

Vsaka trgovina, ki kupuje od grosista, ima številne zaposlene, ki so odgovorni za nakup. Od grosista za kolesa kupujejo mnoge trgovine; vsaka s svojim naborom zaposlenih, ki odločajo o nakupu. Grosist mora vsakega zaposlenega povezati z ustrezno trgovino, če si želi med pregledovanjem informacij o trgovini ogledati seznam zaposlenih in morebitno komunikacijo z njimi.

To naredi tako, da ustvari zapis o trgovini, ki temelji na kartoteki kupca, in zapis o zaposlenih v trgovini, ki temelji na kartoteki poslovnega stika. Grosist se odloči, da bo zapis o trgovini ustvaril na podlagi kartoteki kupca, ker je v kartoteki kupca prikazan seznam povezanih poslovnih stikov in vsi elementi zgodovine sporočil za vsakega od njih.

Ustvarjanje vrste zapisa po meri

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

 3. Kliknite gumb Po meri in nato Prilagodi vrste zapisov.

 4. V pogovornem oknu Prilagajanje vrst zapisov naredite nekaj od tega:

  • Kliknite Nova vrsta poslovnega stika, če želite ustvariti nov obrazec, ki bo temeljil na kartoteki poslovnega stika.

  • Kliknite Nova vrsta kupca, če želite ustvariti nov obrazec, ki bo temeljil na kartoteki kupca.

   Prilagajanje vrst zapisov pogovorno okno z gumbom novo vrsto poslovnih stikov in gumb nova vrsta kupca, opisani.

   Opombe: 

   • Če potrebujete novo vrsto zapisa za posameznike, izberite Nova vrsta poslovnega stika.

   • Če potrebujete novo vrsto zapisa za podjetja ali skupine znotraj večjih podjetij, izberite Nova vrsta kupca. Vsi elementi sporočil iz katerega koli zapisa, ki je povezan s kupcem, so navedeni v zgodovini sporočil v kartoteki kupca. Če želite več informacij o kartotekah kupcev, glejte Shranjevanje podatkov o kupcih v programu Business Contact Manager.

 5. V pogovorno okno Nova vrsta poslovnega stika ali Nova vrsta kupca vnesite edninsko ali množinsko ime nove vrste zapisa.

 6. Če želite, kliknite Prebrskaj, da spremenite ikono, ki bo prikazana na posameznem zapisu te vrste.

 7. Kliknite V redu.

  Nova vrsta zapisa je navedena na seznamu vrst zapisov v pogovornem oknu Prilagajanje vrst zapisov.

  Opomba: Nova vrsta zapisa vsebuje vse privzete strani in polja iz kartoteke kupca ali poslovnega stika, ki ste jo uporabili za predlogo nove vrste zapisa. Ne vključuje pa morebitnih strani in polj po meri, ki ste jih dodali drugim obrazcem. Če želite obrazec prilagoditi s spreminjanjem strani in polj, glejte naslednji razdelek Prilagajanje obrazca.

Na vrh strani

Prilagajanje obrazca

Obrazce je mogoče prilagoditi na več načinov. Dodate ali odstranite lahko strani, razdelke in polja. Polja lahko prerazporedite tako, kot ustreza vašemu podjetju.

Opomba: Obrazce lahko prilagodi le lastnik zbirke podatkov.

Obrazce po meri lahko izvozite in jih tako daste v skupno rabo z drugimi. Če želite več informacij o izvažanju, glejte Izvoz poslovnih kartotek iz programa Business Contact Manager.

Pomembno: Pri spreminjanju obrazca bodo hkrati spremenjeni tudi vsi zapisi te vrste. Če na primer odstranite polje iz obrazca za poslovni stik, bo to polje odstranjeno tudi iz vseh kartotek poslovnih stikov.

V tem razdelku

Odpiranje obrazca za prilagajanje

Ustvarjanje nove strani

Poimenovanje ali preimenovanje strani

Dodajanje ali odstranjevanje razdelkov

Dodajanje ali odstranjevanje polja

Dodajanje polja

Dodajanje polja relacije

Odstranjevanje polja

Preimenovanje razdelkov in urejanje polj

Razvrščanje elementov na obrazcu

Na vrh strani

Odpiranje obrazca za prilagajanje

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager.

 3. Kliknite gumb Po meri in nato Prilagodi vrste zapisov.

 4. Na seznamu kliknite vrsto zapisa, ki jo želite prilagoditi, nato pa kliknite gumb Prilagodi obrazec.

  vrste zapisov po meri pogovorno okno z gumbom obrazca po meri, orisani.

  Namig: Prilagodite lahko tudi odprte obrazce. Na traku v skupini Po meri kliknite gumb Postavitev obrazca.

Odpre se različica obrazca, ki jo je mogoče prilagoditi. Zdaj lahko dodate ali odstranite strani, razdelke ali polja ali pa prerazporedite razdelke in polja na obrazcu.

Opomba: Privzeto je prikazana stran »Splošno«. Če želite prikazati drugo stran, na zavihku Po meri v skupini Strani kliknite Pokaži ter nato še ime strani.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove strani

Ustvariti je mogoče največ štiri dodatne strani za kateri koli obrazec. Večina obrazcev privzeto vsebuje strani Splošno, Podrobnosti in Zgodovina.

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Strani kliknite Pokaži Pokaži ikono , nato pa kliknite Uporabniška stran 1 ali eno od drugih uporabniških strani.

  Prikaže se prazna stran.

  Opomba: Če se ime strani konča s (skrito), je stran privzeto skrita. Če želite vnašati podatke na to stran obrazca, morate izklopiti funkcijo »Skrij«.

 3. Če je stran skrita, izklopite funkcijo »Skrij«, da prikažete stran. V skupini Strani kliknite Skrij Skrivanje ikone

  Opomba: Če želite preveriti, ali stran ni več skrita, v skupini Strani kliknite Pokaži. Če za imenom izbrane strani ni več prikazano (skrito), je stran prikazana.

Zdaj lahko stran preimenujete ali ji dodate razdelke in polja. Če želite več informacij, si oglejte razdelka Dodajanje ali odstranjevanje razdelkov in Dodajanje ali odstranjevanje polj v nadaljevanju tega članka.

Na vrh strani

Poimenovanje in preimenovanje strani

 1. Na zavihku Po meri v skupini Strani kliknite Pokaži ter nato stran, ki jo želite preimenovati.

 2. V skupini Strani kliknite Preimenuj stran Preimenovanje ikona .

 3. V polje Ime strani vnesite novo ime in kliknite V redu.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje razdelkov

Informacije na obrazcu so razdeljene v razdelke. Na obrazcu za poslovni stik je na primer razdelek Telefonske številke, v katerem so različna polja z različnimi telefonskimi številkami, na primer Službena in Domača.

Business Contact postavitev obrazca zaslon z oddelkom telefonske številke, izbrana.

Dodajanje razdelka

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodaj razdelek Ikona »Dodaj skupino« .

 3. V polje Ime razdelka vnesite ime razdelka in kliknite V redu.

  Opomba: Če želite spremenite širino razdelka, izberite razdelek. Na zavihku Po meri kliknite Široko «Ikona» pik ali Ozko Ozke ikona .

Odstranjevanje razdelka

 1. Kliknite razdelek, ki ga želite odstraniti.

  Namig: Ob imenu razdelka je vodoravna črta. Če želite izbrati razdelek, kliknite črto ali blizu imena razdelka.

  Izbranega odseka telefonske številke

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Odstrani Odstranjevanje ikone .

  Opombe: 

  • Vsa polja v tem razdelku bodo odstranjena, ne pa tudi izbrisana iz zbirke podatkov programa Business Contact Manager. Če želite polja dodati nazaj v obrazec, glejte razdelek Dodajanje polja v nadaljevanju tega članka. Ko polje odstranite, ga ne izbrišete, kot tudi ne podatkov v njem. Podatki, ki ste jih vnesli v polja, so še vedno shranjeni v zbirki podatkov, razen če polja trajno izbrišete.

  • Ko odstranite razdelek, je ta izbrisan iz zbirke podatkov programa Business Contact Manager. Polja, ki so bila v razdelku, pa niso izbrisana skupaj z razdelkom. Če želite razdelek znova dodati, dodajte razdelek z enakim imenom ter nato polja dodate nazaj v obrazec v tem razdelku.

Na vrh strani

Dodajanje ali odstranjevanje polj

V program Business Contact Manager za Outlook je mogoče dodati različne vrste polj, ki jih potrebujete za podjetje. Od vrste polja je odvisno, kakšne podatke je mogoče v polje vnesti ali jih v njem izbrati.

Če želite na primer vnesti podatke v polje z besedilom, dodajte polje z besedilom; Če želite klikniti element na seznamu, dodajte vnaprej dopolnjen seznam (oziroma spustni seznam). Če želite en zapis povezati z drugim, dodajte polje relacije.

Cvetličar bo morda ustvaril polje z besedilom, imenovano »Najljubša roža«, kamor bodo osebe morale vnesti vrsto rože, strokovnjak za ogrevanje pa bo ustvaril polje z imenom »Model pečice« s seznamom možnosti. Če želite več informacij o seznamih, glejte Ustvarjanje ali urejanje seznamov v nadaljevanju tega članka.

Na vrh strani

Dodajanje polja

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

  Namig: Pred naslednjim korakom kliknite razdelek, kamor želite dodati polje. Če polje ni na želenem mestu, ga povlecite v drug razdelek, ko ga dodate.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodaj polja Ikona »Dodaj polja« .

 3. V pogovornem oknu Dodajanje polj naredite nekaj od tega:

  • Na seznamu kliknite enega od navedenih polj in kliknite Dodaj v obrazec.

   Pogovorno okno dodajanje polj

  • Če želite ustvariti novo polje ali dodati polje, ki ste ga že ustvarili za drug obrazec, kliknite Novo.

   V pogovornem oknu Ustvarjanje novega polja naredite nekaj od tega:

   Ustvarjanje novega polja    

   1. V polje Ime polja vnesite ime polja.

   2. Na seznamu Podatkovni tip kliknite vrsto podatkov, ki naj jih polje vsebuje, na primer Številka.

   Za to vrsto podatkov

   Izberite to vrsto podatkov

   Besede ali stavki do 96 znakov

   Besedilo

   Številke z decimalno vejico ali brez nje

   Številka

   Odstotki

   Odstotek

   Cene, dohodki in drugi podatki, povezani z valuto

   Valuta

   Odgovori na preprosta vprašanja, na primer »da« ali »ne«, »vključeno« ali »izključeno«, »drži« ali »ne drži«

   Da/Ne

   Informacije o datumu ali uri v vseh oblikah, ki so na voljo v Outlooku

   Datum/ura

   Cela števila

   Celo število

   Vnaprej določen seznam elementov (vrednosti), ki vam prihrani čas ali ohrani doslednost obrazcev

   Spustni seznam

   Spletni naslov

   Spletni naslov

   Povezava do drugega zapisa v zbirki podatkov

   Relacija

   1. Opomba: Ko polje ustvarite, v njem ni mogoče spreminjati podatkovnega tipa. Če želite spremeniti podatkovni tip, izbrišite polje in nato dodajte novo polje z želenim podatkovnim tipom.

   2. Če je treba, na seznamu Oblika kliknite obliko za podatke v polju.

    Opomba: Nekateri podatkovni tipi imajo le eno obliko.

   3. Kliknite V redu.

    Ustvarjeno polje je prikazano na seznamu v pogovornem oknu Dodajanje polj.

   4. Če želite polje dodati v obrazec, ga kliknite v pogovornem oknu Dodajanje polj in nato kliknite Dodaj v obrazec.

   Dodajanje polja iz drugega obrazca    

   1. Kliknite Dodaj polje iz drugega obrazca.

   2. Kliknite polje na seznamu in nato V redu.

    Opomba: Ker je polje prikazano na seznamu, ste ga verjetno že ustvarili.

    Izbrano polje je prikazano na seznamu v pogovornem oknu Dodajanje polj.

   3. Če želite polje dodati v obrazec, ga kliknite v pogovornem oknu Dodajanje polj in nato kliknite Dodaj v obrazec.

Na vrh strani

Dodajanje polja relacije

Pri povezovanju povezanih zapisov uporabite polje relacije. Vsi zapisi, ki ste jih povezali z določenim zapisom, so navedeni v izbranem zapisu, imenovanem tudi ciljni zapis – podobno kot so v kartoteki kupca navedeni vsi poslovni stiki, ki so z njim povezani.

Opomba: Povezati je mogoče zapise iste vrste, kot tudi tiste, ki so med sabo različni.

Če želite na primer v zbirki podatkov vzorčnega podjetja trgovino na drobno, ki se ukvarja s prodajo koles, povezati s prodajalci, katerih kolesa v tej trgovini prodajajo, sledite tem navodilom:

 • Odprite vrsto zapisa o prodajalcu, ki jo želite prilagoditi. Polje relacije bo dodano tej vrsti zapisa.

  Prilagajanje vrst zapisov pogovornem oknu na vzorčno podjetje zbirke podatkov z dobavitelja vrsto zapisa, izbrana.

 • Dodajte polje relacije, z imenom Trgovine na drobno, v vrsto zapisa o prodajalcu; vrsta ciljnega zapisa naj bo »Trgovine«, ime ciljnega polja pa Imena prodajalcev.

  Opombe: 

  • Če boste v polje relacije dodali v vrsto izvirnega zapisa, bo v izvirnem zapisu ustvarjena tudi tabela s seznamom zapisov o prodajalcih. V zapisih o prodajalcu (izvirni zapisi) je na primer polje relacije, ki ste ga včasih povezovali z zapisi o trgovinah. V zapisih o trgovinah (ciljni zapisi) je tabela s seznamom zapisov o prodajalcih, ki so z njimi povezani.

  • Tabele ali ciljnega polja ni mogoče urejati. Če želite spremeniti povezane zapise, uporabite polje relacije. V tem primeru, pojdite v zapis o prodajalcu, če želite odstraniti trgovino ali dodati novo trgovino. S tem boste spremenili seznam prodajalcev v tabeli povezanih zapisov o trgovinah.

  Ustvarjanje novega polja relacije v novo polje pogovornem oknu ustvarjanje.

 • Če želite zapise o trgovinah na drobno, ki se ukvarjajo s prodajo koles, povezati z zapisi o prodajalcih, uporabite polje relacije v zapisih o prodajalcu.

  Kartoteka dobavitelja s trgovine, ki so navedeni v polju trgovinah odnos.

 • Preverite ciljno polje v zapisih o trgovinah na drobno, ki se ukvarjajo s prodajo koles, ter si oglejte seznam prodajalcev, ki oskrbujejo te trgovine s kolesi.

  Kartoteka trgovine s seznamom dobavitelji, ki posredujejo kolesa za shranjevanje.

Če želite več informacij o zbirki podatkov vzorčnega podjetja, glejte O podjetju Veliko kolesarsko središče in vzorčni zbirki poslovnih podatkov.

Dodajanje polja relacije

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodajanje polj Ikona »Dodaj polja« .

 3. V pogovornem oknu Dodajanje polj kliknite Novo.

  Pogovorno okno dodajanje polj

 4. V pogovornem oknu Ustvarjanje novega polja vnesite ime polja relacije v polje Ime polja.

 5. Na seznamu Podatkovni tip kliknite Relacija.

 6. Na seznamu Vrsta ciljnega zapisa kliknite vrsto zapisa, ki jo želite povezati z izbranim zapisom.

  Opomba: Če je vrsta ciljnega zapisa enaka vrsti zapisa, ki jo prilagajate, morata biti Ime polja in Ime ciljnega polja drugačna.

 7. V polje Ime ciljnega polja vnesite ime ciljnega polja.

  Opomba: Ime ciljnega polja je ime tabele, v kateri so navedeni vsi povezani zapisi, ki so povezani z vrsto ciljnega zapisa.

 8. Kliknite V redu.

  Izbrano polje je prikazano na seznamu v pogovornem oknu Dodajanje polj.

 9. Če želite v obrazec dodati polje, v pogovornem oknu Dodajanje polj kliknite polje, za katerega je v stolpcu Podatkovni tip navedeno Relacija, nato pa kliknite Dodaj v obrazec.

  Opomba: Polje, za katerega je v stolpcu Podatkovni tip navedeno Relacija, je polje za vnos podatkov. Polje, za katerega je v stolpcu Podatkovni tip navedeno Ciljni seznam relacij, je samodejno dodano v vrsto ciljnega zapisa in je tabela, v kateri so navedeni vsi povezani zapisi, ki ste jih vnesli v polje relacije.

Na vrh strani

Odstranjevanje polja

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Kliknite polje, ki ga želite odstraniti iz obrazca.

  Opomba: Zahtevanih polj, kot je Ime kupca, ni mogoče odstraniti.

 3. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Odstrani Odstranjevanje ikone ali pritisnite tipko DELETE.

  Opomba: Polje in morebitne podatke v njem je mogoče dodati nazaj v obrazec, saj je polje še vedno shranjeno v zbirki podatkov programa Business Contact Manager. Polje lahko dodate tudi v druge obrazce, in sicer v pogovornem oknu Dodajanje polj.

Trajno brisanje polja

Opozorilo: Če polje izbrišete iz pogovornega okna Dodajanje polj, bo polje trajno izbrisano, poleg tega pa boste izgubili vse podatke, ki ste jih vanj vnesli. Če pa polje odstranite ali izbrišete iz obrazca, je izbrisano le iz obrazca. Če nato polje dodate nazaj v obrazec, lahko znova dostopate do podatkov.

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodaj polja Ikona »Dodaj polja« .

 3. V pogovornem oknu Dodajanje polj kliknite polje, ki ga želite izbrisati, in nato Izbriši.

  Opomba: Polje je mogoče trajno izbrisati le, če ni v uporabi v drugih obrazcih.

Na vrh strani

Preimenovanje razdelkov in urejanje polj

Preimenujete lahko kateri koli razdelek v obrazcu, vendar pa lahko preimenujete le polja, ki ste jih ustvarili.

Polja uredite tako, da jih preimenujete ali pa jim spremenite obliko podatkov, ki jih je mogoče v polju izbrati.

Opomba: Podatkovnega tipa polja ni mogoče spremeniti. Polje lahko izbrišete in nato dodate novo polje z želenim podatkovnim tipom.

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Kliknite razdelek ali polje, ki ga želite preimenovati ali urediti.

  Opomba: Preimenujete lahko le polja, ki ste jih ustvarili.

 3. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Uredi polje ali razdelek Urejanje polja ali ikona razdelka .

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Preimenovanje razdelka     V pogovorno okno Urejanje razdelka vnesite drugo ime razdelka.

  • Urejanje imena polja, ki ste ga ustvarili     V pogovorno okno Urejanje polja vnesite drugo ime polja.

   Če želite spremeniti obliko podatkov, ki je dovoljena v polju, v polju Oblika kliknite drugo obliko. Za nekatera polja je na voljo le ena možnost oblikovanja.

Razporejanje elementov v obrazcu

V obrazcu, ki ga je mogoče prilagoditi, je mogoče premikati razdelke na strani, jih premakniti na drugo stran ali pa prerazporediti polja.

Premikanje razdelka ali prerazporejanje polj na strani

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Kliknite razdelek ali polje, ki ga želite premakniti.

  Namig: Ob imenu razdelka je vodoravna črta. Če želite izbrati razdelek, kliknite črto ali blizu imena razdelka.

  Izbranega odseka telefonske številke

 3. Razdelek ali polje povlecite na novo mesto na strani ali uporabite puščične tipke na tipkovnici.

Na vrh strani

Premikanje razdelka na drugo stran

 1. Kliknite razdelek, ki ga želite premakniti.

  Izbranega odseka telefonske številke

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Premakni v Ikona za premikanje .

 3. V pogovornem oknu Premakni na stran kliknite stran, na katero želite premakniti razdelek, in nato V redu.

  Opomba: Če je stran skrita, morate izklopiti funkcijo »Skrij«, če želite na stran vnašati podatke. Na zavihku Po meri v skupini Pokaži kliknite stran. V skupini Strani kliknite Skrij Skrivanje ikone .

Na vrh strani

Brisanje obrazca

Opozorilo: Če vrsto zapisa izbrišete, boste izgubili vse podatke, ki ste jih vanjo vnesli.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Prilagodi.

 3. Kliknite Prilagodi vrste zapisov.

 4. V pogovornem oknu Prilagajanje vrst zapisov kliknite vrsto zapisa, ki ste jo ustvarili.

  Opomba: Izbrišete lahko le vrste zapisov, ki ste jih ustvarili. Privzetih vrst zapisov ni mogoče izbrisati.

 5. Kliknite Izbriši vrste zapisov.

Na vrh strani

Ustvarjanje ali urejanje seznamov

Če v obrazec pogosto vnašate enake podatke, ustvarite seznam, s katerega lahko izbirate.

Ustvarjanje seznama

 1. Odprite obrazec, ki ga želite prilagoditi.

 2. Na zavihku Po meri v skupini Postavitev kliknite Dodaj polja Ikona »Dodaj polja« .

 3. V pogovornem oknu Dodajanje polj kliknite Novo.

 4. Na seznamu Podatkovni tip izberite Spustni seznam.

  Opomba: Edina možnost oblike za seznam je Spustni seznam.

 5. Kliknite V redu.

 6. Dodajte elemente na seznam.

  Kako?

  1. V pogovornem oknu Urejanje seznamov kliknite Dodaj, da dodate element (vrednost) na seznam.

  2. V pogovornem oknu Dodajanje elementa v polje Ime elementa vnesite ime vrednosti.

  3. Kliknite V redu.

   Element, ki ste ga dodali, je prikazan v stolpcu Vrednost v pogovornem oknu Urejanje seznamov.

  4. Če želite dodati drug element na seznam, ponovite ta postopek.

 7. Če želite element premikati navzgor in navzdol po seznamu, kliknite vrednost, ki jo želite premakniti, nato pa kliknite gumb s puščico navzgor ali navzdol.

 8. Če želite izbrati element, ki bo privzeta vrednost v polju, kliknite vrednost, in nato gumb Nastavi kot privzeto.

  Opomba: Če obstaja element, ki ga boste najpogosteje uporabljali, ga lahko nastavite kot privzeto vrednost ter s tem prihranite čas pri izpolnjevanju obrazca.

 9. Kliknite V redu.

Urejanje seznama

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Prilagodi.

 3. Kliknite Uredi sezname.

 4. V pogovornem oknu Urejanje seznamov kliknite seznam, ki ga želite urediti.

  Ko izberete seznam, so elementi seznama prikazani v stolpcu Vrednost.

  Pogovorno okno Urejanje seznamov

 5. Če želite urediti seznam, naredite nekaj od tega:

  Dodajanje vrednosti na seznam      Kliknite gumb Dodaj, vnesite ime elementa in kliknite V redu.

  Preimenovanje vrednosti     Kliknite element in nato gumb Preimenuj. Vnesite novo ime in kliknite V redu.

  Odstranjevanje vrednosti ali zamenjava z drugo vrednostjo     Kliknite element in nato gumb Izbriši. Če želite vrednost zamenjati, izberite drugo vrednost na seznamu in kliknite V redu. Če želite vrednost odstraniti, kliknite V redu.

  Premikanje vrednosti navzgor in navzdol po seznamu     Kliknite element in nato še gumb s puščico navzgor ali navzdol.

  Naj bo element privzeta vrednost     Kliknite element in nato še gumb Nastavi kot privzeto.

 6. Ko s spremembami končate, v pogovornem oknu Urejanje seznamov kliknite V redu.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×