Ustvarjanje in oblikovanje zapiskov

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ustvarjanje zapiskov v programu Microsoft Office OneNote 2007 je tako preprosto kot pisanje v papirnat zvezek. Toda z OneNotom lahko besedilo tudi premikate po strani ali na druge strani, ustvarjate prostor in dodajate strani, kadar koli in kjer koli jih potrebujete, ter označujete pomembne zapiske za nadaljnje delo.

V zapiskih je mogoče kombinirati vneseno besedilo, slike in grafike  – skupaj z besedilom in slikami, ki ste jih pridobili iz spletnih strani – ter elektronski rokopis, zvočne in video posnetke ter drugo.

Kaj želite narediti?

Vnašanje ali pisanje zapiskov na stran

Premikanje besedila na strani

Dodajanje prostora na stran

Ustvarjanje nove strani

Spreminjanje vrstnega reda strani

Shranjevanje zapiskov

Vstavljanje časa in datuma

Ustvarjanje označenega ali oštevilčenega seznama

Dodajanje ali urejanje hiperpovezave

Ustvarjanje tabele

Vstavljanje slike

Vstavljanje izrezka zaslona

Dodajanje oznak pomembnim zapiskom

Vnašanje ali pisanje zapiskov na stran

 • Če želite vnesti zapiske, kliknite kjer koli na strani in začnite vnašati besedilo. OneNote ustvari vsebnik za zapiske za posamezen blok besedila, ki ga vnesete ali napišete.

 • Če uporabljate napravo za vnos s peresom, peresom Slika gumba Orodja za pisanje v orodni vrstici kliknite in nato zapiske kjer koli na strani. Če želite preklopiti nazaj na tipkanje kadar koli, Orodja za pisanje v orodni vrstici kliknite Orodje za izbiranje in vrste. Slika gumba .

Na vrh strani

Premikanje besedila na strani

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite besedilo premikati na eni strani, premaknite kazalec nad besedilo. Ko se prikaže vsebnik za besedilo, kliknite zgornji rob vsebnika za besedilo in ga povlecite na novo mesto na strani.

 • Če želite besedilo premakniti z ene na drugo stran, z desno miškino tipko kliknite zgornji rob vsebnika za besedilo, v priročnem meniju kliknite Kopiraj ali Izreži in zapiske prilepite na želeno stran.

Na vrh strani

Dodajanje prostora na stran

 1. Kliknite Vstavljanje dodatnega prostora pisanje Slika gumba Orodja za pisanje v orodni vrstici.

 2. Kliknite kjer koli na strani, kjer želite vstaviti več prostora, in povlecite kazalec v smer, ki jo nakazuje puščica, ter dodajte želen dodaten prostor.

Kliknite in povlecite, če želite dodati več prostora na strani

Oblaček 1 Povlecite, če želite dodati prostor na robovih strani ali med vrsticami besedila.

Če želite hitro dodati več prostora na dnu strani, kliknite Pomikanje navzdol za polovico strani Slika gumba na navpični drsni trak.

Na vrh strani

Ustvarjanje nove strani

 1. Če želite hitro ustvariti novo stran, nad jezički strani kliknite gumb Nova stran. (Kliknite puščico ob gumbu Nova stran in izberite prazno stran, ustvarite podstran v skupini strani ali ustvarite stran iz predloge.)

 2. V polje Naslov na vrhu strani vnesite naslov za stran. Vneseni naslov se prikaže na jezičku strani ob strani OneNotovega okna.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda strani

 • Če želite premakniti stran znotraj odseka, kliknite in nekoliko povlecite jeziček strani na desno, dokler se ne pojavi majhna puščica, nato pa jeziček povlecite navzgor ali navzdol na novo mesto v trenutnem odseku.

Na vrh strani

Shranjevanje zapiskov

OneNote med ustvarjanjem zapiskov samodejno in nenehno shranjuje vaše delo vsakič, ko preklopite na novo stran ali odsek ali ko zaprete odseke in zvezke. Zapiskov ni treba ročno shraniti niti takrat, ko jih končate.

Če želite shraniti kopijo odseka zapiskov na drugo mesto, v meniju Datoteka uporabite ukaz Shrani kot. OneNote bo na novo mesto samodejno shranil vse prihodnje spremembe, narejene v odseku zapiskov.

Na vrh strani

Vstavljanje časa in datuma

Glede na način uporabe OneNota lahko v zapiskih uporabite trenutni datum in čas računalnika, če želite označiti kronološke dogodke ali jim slediti. Vodite lahko na primer dnevnik telefonskih klicev, ki ste jih prejeli ob določenih časih čez dan, ali s trenutnim datumom označite vnose v OneNotovem dnevniku ali spletnem dnevniku.

 1. Kazalec postavite na mesto, kamor želite dodati žig za datum in čas.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V meniju Vstavljanje kliknite Datum in čas.

  • Če želite vstaviti trenutna datum in čas, pritisnite ALT+SHIFT+F.

  • Če želite vstaviti samo datum, pritisnite ALT+SHIFT+D.

  • Če želite vstaviti samo čas, pritisnite ALT+SHIFT+T.

Namig : Ob vsakem ustvarjanju nove strani OneNote pod naslov strani samodejno doda žig za datum in čas. Če želite žig za datum in čas strani spremeniti, kliknite datum ali čas in nato še ikono koledarja ali ure, ki se prikaže. Ko boste na strani iskali zapiske, bo OneNote uporabil nov žig za datum in čas.

Opomba : OneNote privzeto uporabi obliko datuma in časa, ki sta navedena na nadzorni plošči v sistemu Microsoft Windows. Če želite spremeniti način prikazovanja datuma in časa v OneNotu, na nadzorni plošči v sistemu Windows dvokliknite ikono Področne in jezikovne možnosti, za izbrano možnost kliknite Po meri in nato izberite želeno obliko za Čas in Datum. Spremembe veljajo za nove strani zapiskov, ne pa za strani zapiskov, ki ste jih že ustvarili.

Na vrh strani

Ustvarjanje označenega ali oštevilčenega seznama

Ustvarjanje označenega seznama

 1. V orodni vrstici oblikovanje kliknite oznake Slika gumba .

 2. Vnesite želeno besedilo za prvi element na seznamu in pritisnite ENTER.

  Nova oznaka za naslednji element seznama je ustvarjena samodejno.

 3. Če želite označen seznam končati in nadaljevati z navadnim odstavkom, dvakrat pritisnite ENTER ali pa pritisnite BACKSPACE, da izbrišete zadnjo oznako na seznamu.

Če želite samodejno začeti označen seznam, vnesite * (zvezdica) in nato pritisnite preslednico ali TAB.

Ustvarjanje oštevilčenega seznama

 1. V orodni vrstici oblikovanje kliknite oštevilčevanje Slika gumba .

 2. Vnesite želeno besedilo za prvi element na seznamu in pritisnite ENTER.

  Nova številka za naslednji element seznama je ustvarjena samodejno.

 3. Če želite oštevilčen seznam končati in nadaljevati z navadnim odstavkom, dvakrat pritisnite ENTER ali pa pritisnite BACKSPACE, da izbrišete zadnjo številko na seznamu.

Če želite, da se oštevilčen seznam začne samodejno, vnesite 1. in pritisnite PRESLEDNICO ali TAB.

Na vrh strani

Dodajanje ali urejanje hiperpovezave

Vsakič, ko v zapiske vnesete ali prilepite spletni URL, OneNote samodejno ustvari hiperpovezavo.

Dodajanje hiperpovezave

Naredite nekaj od tega:

 • V zapiskih vnesite ali prilepite internetni naslov, na katerega naj kaže hiperpovezava. Primer: če želite dodati hiperpovezavo z Microsoftovim spletnim mestom, vnesite http://www.microsoft.com.

 • V meniju Vstavljanje kliknite Hiperpovezava in v pogovornem oknu Vstavljanje hiperpovezave navedite internetni naslov, na katerega naj kaže hiperpovezava, ter nato navedite Besedilo za prikaz, kjer bo hiperpovezava prikazana v zapiskih.

Če želite ustvariti hiperpovezave z drugimi mesti v zvezku, tako da se nanje lahko hitreje pomaknete, kliknite odsek zvezka s stranjo, do katere želite ustvariti povezavo. Nato na robu z desno miškino tipko kliknite ustrezen jeziček strani in kliknite Kopiraj hiperpovezavo do te strani ter hiperpovezavo prilepite na želeno mesto.

Urejanje hiperpovezave

 • Z desno miškino tipko kliknite hiperpovezavo in v priročnem meniju kliknite Urejanje hiperpovezave.

Na vrh strani

Ustvarjanje tabele

 1. Kliknite mesto, kamor želite vstaviti tabelo.

 2. V meniju Tabela kliknite Vstavi tabelo.

 3. V pogovorno okno »Vstavljanje tabele« vnesite želeno število stolpcev in vrstic.

Tabelo ustvarite hitreje, če jo narišete. V orodni vrstici Standard kliknite gumb Vstavi tabelo in povlecite kazalec navzdol in na desno, da navedete želeno število vrstic in stolpcev. Če želite ustvariti tabelo in ji dodati nove stolpce, lahko uporabite tudi tipko TAB, če pa tabeli želite dodati nove vrstice, uporabite tipko ENTER.

Na vrh strani

Vstavljanje slike

V zapiske je mogoče vstaviti slike, grafike in izrezke.

Če želite vstaviti sliko iz datoteke v računalniku, naredite to:

 1. V meniju Vstavi pokažite na Slika in kliknite Iz datoteke

 2. V pogovornem oknu Vstavi sliko krmarite do mesta datoteke in s klikom izberite datoteko ter kliknite Vstavi.

Če želite vstaviti sliko iz svetovnega spleta, naredite to:

 1. V meniju Vstavi pokažite na Slika in kliknite Iz datoteke

 2. V pogovornem oknu Vstavi sliko v polje ime datoteke vnesite ali prilepite celoten spletni naslov slikovne datoteke in nato kliknite Vstavi.

Slikam, ki ste jih vstavili v zapiske, lahko dodate opombe, tako da nad njimi vstavite besedilo. Nasprotno od večine programov sistema Microsoft Office v OneNotu vstavljene slike ne boste izbrali, če nanjo kliknete. S klikom določite mesto vstavljanja za besedilo. Če želite vstavljeno sliko izbrati, nad njo postavite kazalec. Okoli slike se prikaže črtkana modra obroba, ob sliki pa se pojavi modra ročica v obliki križnega kazalca. Če želite sliko izbrati, kliknite obrobo ali ročico. Ko ste sliko izbrali, jo kliknite in povlecite na novo mesto na strani.

Na vrh strani

Vstavljanje izrezka zaslona

Uporabite OneNote, da posnamete sliko ali del računalniškega zaslona in ga vstavite v zapiske. Te slike, ki se imenuje izrezki zaslona, lahko hitro zajemanje informacij, ki je ne potrebujete, če želite urediti. Na primer, morda območ vašega podjetja potovanja potovanja na potovalne agencije spletnega mesta in nato prilepite v zapiske, tako da si lahko ogledate, ko nimate dostopa do spletnega.

Izrezke zaslona ustvarite tako, da povlečete kazalec, da izberete pravokotnem območju, ki lahko segajo od 25 slikovnih pik kvadrat za celotno višino in širino zaslona. Vse, kar v pravokotnem območju vključeno v sliko in se samodejno dodajo na svoje opombe in v odložišče. Preprosto prilepite lahko dodatne kopije slike na druge strani v zvezku programa OneNote ali v drug program.

 1. V programu OneNote, v meniju Vstavljanje kliknite Obrezovanje zaslona.

  OneNote je minimiziran, in zadnje aktivno okno postane vidna.

 2. Če je potrebno, preklopite na program, ki prikazuje informacije, ki jo želite zajeti kot sliko (na primer spletne strani v Internet Explorerju).

 3. Kliknite in pridržite tipko miške in nato povlecite kazalec, v kateri koli smeri, če želite izbrati. Na primer, lahko zaženete v zgornjem levem kotu območja, ki ga želite zajeti in povlecite kazalec, da je v spodnjem desnem.

 4. Spustite tipko miške, če želite ustvariti izrezek zaslona in ga vstavite v zapiske.

  Namig : Ko ustvarite izrezek zaslona, je samodejno kopirali v odložišče. Če želite vstaviti sliko v drugem programu, kliknite Prilepi ali pritisnite CTRL + V, kjer želite vstaviti sliko.

Opomba : Izrezki zaslona so statične slike. Ko ga ustvarite izrezek zaslona nečesa (na primer spletno stran) in se podatki spremenijo v viru, izrezek zaslona ni posodobljen.

Na vrh strani

Dodajanje oznak pomembnim zapiskom

OneNote ponuja več vnaprej določenih oznak zapiskov, na primer »Pomembno« in »Zadolžitev«, s katerimi lahko označite zapiske. Ustvarite lahko tudi oznake zapiskov po meri in iščete označene elemente.

Dodajanje oznake zapiska

 1. Postavite kazalec v odstavek, ki ga želite označiti.

 2. V orodni vrstici Standard kliknite puščico poleg gumba Oznake in kliknite želeno zastavico zapiska. Primer: če želite dodati potrditveno polje nečemu, kar ste namenili za nadaljnje delo, kliknite Zadolžitev Slika gumba .

Ko zapiskom dodate oznake, lahko po zapiskih iščete označene elemente. Glede na ime oznake lahko označene elemente tudi združite.

Iskanje z označenih zapiskov

 1. V orodni vrstici Standard kliknite puščico poleg gumba Oznake in kliknite Pokaži vse označene zapiske.

 2. V podoknu Povzetek oznak zapiskov po potrebi skrčite obseg iskanja in kliknite Osveži rezultate.

Če želite nakazati, da želite nalogo nadaljevati, lahko oznako zapiska »Zadolžitev« uporabite kot potrditveno polje. V podoknu opravil Povzetek oznak zapiskov ali na strani z oznako zapiska potrdite ali počistite polje.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×