Ustvarjanje histograma v Excelu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Histogram ali Pareto (razvrščeni histogram) je stolpični grafikon, ki prikazuje pogostnost podatkov.

 1. Preverite, ali ste jo vstavili analizo. Če želite več informacij, glejte nalaganje analizo v Excelu.

 2. V delovni list vnesite vnosne podatke v en stolpec. Po želji lahko v prvo celico dodate oznako.

  Uporabiti morate količinske številske podatke, na primer količine elementov ali rezultate testov. Orodje za histogram ne deluje s kvalitativnimi številskimi podatki, kot so identifikacijske številke, ki so bile vnesene kot besedilo.

 3. V naslednji stolpec vnesite binomske številke v naraščajočem vrstnem redu. Po želji lahko v prvo celico dodate oznako.

  Priporočamo vam, da uporabite lastne binomske številke, saj vam bodo pri analizi bolj koristile. Če ne boste vnesli nobene binomske številke, bo Orodje za histogram ustvarilo enakomerno porazdeljene binomske intervale in za začetno in končno točko uporabilo najmanjšo in največjo vrednost v vnosnem obsegu.

 4. Kliknite Podatki > Analiza podatkov.

  Gumb »Analiza podatkov« v skupini »Analiza podatkov«

 5. Kliknite Histogram > V redu.

  Pogovorno okno »Analiza podatkov«

 6. V razdelku Vnos naredite to:

  1. V polje Vhodni obseg vnesite sklic na celico za obseg podatkov, ki vsebuje vnosne številke.

  2. V polje Binomski obseg vnesite sklic na celico za obseg z binomskimi številkami.

   Če ste v delovnem listu uporabili oznake, jih lahko vključite v sklice na celice.

   Namig :  Namesto ročnega vnašanja sklicev, llahko kliknete Gumb Strni , da začasno zmanjšate pogovorno okno in izberete obsege na delovnem listu. Če znova kliknete gumb, se pogovorno okno razširi.

 7. Če ste v sklice na celice vključili oznake stolpcev, preverite polje Oznake.

 8. V razdelku Možnosti izhoda izberite mesto izhoda.

  Histogram lahko vstavite v trenutni delovni list, novi delovni list v trenutnem delovnem zvezku ali v novi delovni zvezek.

 9. Preverite naslednja polja:

  Pareto (razvrščeni histogram) Prikaže podatke v padajočem vrstnem redu ali pogostosti.

  Seštevalni odstotni delež     Prikaže seštevalne odstotke in v histogramski grafikon doda črto za seštevalne odstotne deleže.

  Izvoz grafikona     Prikaže vgrajeni histogramski grafikon.

 10. Kliknite V redu.

  Če želite ustvariti histogram po meri, lahko spremenite oznake besedila in kliknete kjer koli v histogramskem grafikonu, da uporabite gumbe Elementi grafikona, Slogi grafikona in Filter grafikona na desni strani grafikona.

 1. Izberite podatke.

  (To je tipični primer podatki za histogram.)

  Podatki, uporabljeni za ustvarjanje zgornjega vzorčnega histograma
 2. Kliknite Vstavljanje > Vstavi statistični grafikon > Histogram.

  Ukaz »Histogram« na gumbu »Vstavi grafikon s statističnimi podatki«

  Histogram lahko ustvarite tudi na zavihku Vsi grafikoni v skupini Priporočeni grafikoni.

Namigi : 

 • Videz grafikona lahko spremenite na zavihkih Načrt in Oblika.

 • Če teh zavihkov ne vidite, kliknite kjer koli v histogramu, da dodate Orodja za grafikone na trak.

Zavihka »Načrt« in »Oblika« za »Orodja za grafikone«

 1. Z desno tipko miške kliknite vodoravno os grafikona, kliknite Oblikovanje osi in nato še Možnosti osi.

  Ukaz »Oblikovanje osi« v priročnem meniju
 2. Na podlagi informacij v tej tabeli se lahko odločite, katere možnosti želite nastaviti v podoknu opravila Oblikovanje osi.

  Možnost

  Opis

  Po kategoriji

  Izberite to možnost, če kategorije (vodoravna os) temeljijo na besedilu in ne na številkah. Histogram bo združil iste kategorije in seštel vrednosti na osi vrednosti.

  Namig : Če želite šteti število ponovitev besedilnih nizov, dodajte stolpec in vnesite vrednost »1«, nato narišite histogram in nastavite predale na Po kategoriji.

  Samodejno

  To je privzeta vrednost za histograme. Širina predala se izračuna z uporabo Scottovega pravila normalne referenčne vrednosti.

  Širina regala

  Vnesite pozitivno decimalno število za število podatkovnih točk v posameznem obsegu.

  Število regalov

  Vnesite število predalov za histogram (vključno s predali prekoračitve in podkoračitve).

  Regal prekoračitve

  Potrdite to potrditveno polje, če želite ustvariti regal za vse vrednosti nad vrednostjo v polju na desni strani. Če želite spremeniti to vrednost, v polje vnesite drugo decimalno število.

  Regal podkoračitve

  Potrdite to potrditveno polje, če želite ustvariti regal za vse vrednosti, ki so pod vrednostjo v polju na desni strani ali pa so enake tej vrednosti. Če želite spremeniti to vrednost, v polje vnesite drugo decimalno število.

  Podokno opravil »Oblikovanje osi«

Namig : Če želite več informacij o histogramu in o tem, kako lahko z njim ponazorite statistične podatke, si oglejte to objavo skupine za Excel v spletnem dnevniku o histogramu, grafikonu pareto in grafikonu kvartilov. Ogledate si lahko tudi več informacij o drugih novih vrstah grafikonov, ki so opisani v tej objavi v spletnem dnevniku.

Možnost »Samodejno« (Scottovo pravilo normalne referenčne vrednosti)   

Formula za možnost »Samodejno«

Scottovo pravilo normalne referenčne vrednosti poskuša minimizirati odmik v varianci histograma v primerjavi z naborom podatkov, ob predpostavki normalno porazdeljenih podatkov.

Možnost »Regal prekoračitve«   

Formula za možnost prekoračitve koša

Možnost »Regal podkoračitve«   

Formula za možnost podkoračitve koša

 1. Izberite podatke.

  (To je tipični primer podatki za histogram.)

  Podatki, uporabljeni za ustvarjanje zgornjega vzorčnega histograma
 2. Kliknite Vstavi > Grafikon.

  Gumb »Grafikon« v skupini »Ilustracija« na zavihku »Vstavljanje« v Wordu
 3. V pogovornem oknu Vstavljanje grafikona v razdelku Vsi grafikonikliknite Histogram in kliknite v redu.

Namigi : 

 • Če želite prilagoditi videz svojega grafikona, uporabite zavihkih načrtovanje in oblikovanje na traku.

 • Če teh zavihkov ne vidite, kliknite kjer koli v histogramu, da dodate Orodja za grafikone na trak.

Zavihka »Načrt« in »Oblika« za »Orodja za grafikone«

 1. Z desno tipko miške kliknite vodoravno os grafikona, kliknite Oblikovanje osi in nato še Možnosti osi.

  Ukaz »Oblikovanje osi« v priročnem meniju
 2. Na podlagi informacij v tej tabeli se lahko odločite, katere možnosti želite nastaviti v podoknu opravila Oblikovanje osi.

  Možnost

  Opis

  Po kategoriji

  Izberite to možnost, če kategorije (vodoravna os) temeljijo na besedilu in ne na številkah. Histogram bo združil iste kategorije in seštel vrednosti na osi vrednosti.

  Namig : Če želite šteti število ponovitev besedilnih nizov, dodajte stolpec in vnesite vrednost »1«, nato narišite histogram in nastavite predale na Po kategoriji.

  Samodejno

  To je privzeta nastavitev za histogramov.

  Širina regala

  Vnesite pozitivno decimalno število za število podatkovnih točk v posameznem obsegu.

  Število regalov

  Vnesite število predalov za histogram (vključno s predali prekoračitve in podkoračitve).

  Regal prekoračitve

  Potrdite to potrditveno polje, če želite ustvariti regal za vse vrednosti nad vrednostjo v polju na desni strani. Če želite spremeniti to vrednost, v polje vnesite drugo decimalno število.

  Regal podkoračitve

  Potrdite to potrditveno polje, če želite ustvariti regal za vse vrednosti, ki so pod vrednostjo v polju na desni strani ali pa so enake tej vrednosti. Če želite spremeniti to vrednost, v polje vnesite drugo decimalno število.

  Podokno opravil »Oblikovanje osi«

Namig : Če želite več informacij o histogramu in o tem, kako lahko z njim ponazorite statistične podatke, si oglejte to objavo skupine za Excel v spletnem dnevniku o histogramu, grafikonu pareto in grafikonu kvartilov. Ogledate si lahko tudi več informacij o drugih novih vrstah grafikonov, ki so opisani v tej objavi v spletnem dnevniku.

Opomba : Histogram ni mogoče ustvariti v programu Excel za Mac 2011, kot analizo ni na voljo za te različice.

Upoštevajte te korake za ustvarjanje histograma v programu Excel 2016 za Mac:

 1. Preverite, ali ste jo vstavili analizo. Če želite več informacij, glejte nalaganje analizo v Excelu.

 2. Na delovnem listu, vnesite vnosa podatkov v enem stolpcu, dodajanje oznake v prvo celico, če želite. Se prepričajte, da uporabite količinske številskih podatkov, kot je element količine ali rezultati preskusa. Histogram, orodje ne bo deloval z kvalitativnih številskih podatkov, kot so identifikacijske številke, vnesenega kot besedilo.

 3. V naslednjem stolpcu, vnesite z binomskimi številkami v naraščajočem vrstnem redu, dodal oznako v prvo celico, če želite. Če ne veste, kaj naj vnesem bin številk, preglejte podatke in videli, če lahko prepozna naravne intervalih. Te intervali so znane tudi kot predalov in orodje za Histogram bo prikazati podatke v teh predalov.

  Priporočamo vam, da uporabite lastne binomske številke, saj vam bodo pri analizi bolj koristile. Če ne boste vnesli nobene binomske številke, bo Orodje za histogram ustvarilo enakomerno porazdeljene binomske intervale in za začetno in končno točko uporabilo najmanjšo in največjo vrednost v vnosnem obsegu.

  Tukaj je primer dveh stolpcev, lahko uporabite za histogram:

  Primer dva stolpca

 4. Na zavihku »podatki« kliknite Analiza podatkov.

  Gumb analiza podatkov

 5. Kliknite Histogram > V redu.

 6. V razdelku Vnos naredite to:

  1. Kliknite v polje Vhodni obseg in nato izberite celice v prvi stolpec podatkov.

  2. Kliknite v polje Binomski obseg in nato izberite celice, v drugem stolpcu podatkov.

   Če ste v delovnem listu uporabili oznake, jih lahko vključite v sklice na celice.

   Namig : Kliknete lahko tudi Gumb Strni , če želite začasno Strni pogovorno okno za izbiranju obsegov na delovnem listu. Kliknite gumb Razširi pogovorno okno.

 7. Če ste v sklice na celice vključili oznake stolpcev, preverite polje Oznake.

 8. V razdelku Možnosti izhodadoločite mesto histogram:

  • Če želite postaviti histogram na en list, kliknite Izhodni obsegin nato v polju Izhodni obseg . Kliknite list, kjer želite, da vaš histograma postaviti.

  • Če želite postaviti histogram na novem listu, kliknite Nov delovni list plast.

  • Če želite postaviti histogram nov delovni zvezek, kliknite Nov delovni zvezek.

 9. Preverite naslednja polja:

  • Pareto (razvrščeni histogram) Prikaže podatke v padajočem vrstnem redu ali pogostosti.

  • Seštevalni odstotni delež     Prikaže seštevalne odstotke in v histogramski grafikon doda črto za seštevalne odstotne deleže.

  • Izvoz grafikona     Prikaže vgrajeni histogramski grafikon.

 10. Kliknite V redu.

V programu Excel Online si histogram lahko ogledate (stolpčni grafikon, ki prikazuje podatke o frekvenci), ne morete pa ga ustvariti, saj zahteva orodja za analizo, Excelov dodatek, ki ni podprt v programu Excel Online.

Če imate namizno različico Excela, lahko uporabite gumb odprite v Excelu za odpiranje Excela na namizju in ustvarite histogram.

Gumb »Odpri v Excelu«

 1. Tapnite, da izberete podatke.

  Podatki, uporabljeni za ustvarjanje zgornjega vzorčnega histograma
 2. Če ste v telefonu, tapnite ikono urejanje Ikona »Uredi« za prikaz traku. nato pa še osnovno.

 3. Tapnite Vstavljanje > grafikoni > Histogram.

  Po potrebi lahko prilagodite elementi grafikona.

  Opomba : Ta funkcija je na voljo le, če imate naročnino na Office 365. Če ste naročnik na Office 365, preverite, ali imate najnovejšo različico sistema Office.

  Preskusite Office 365 ali najnovejšo različico Excela

 1. Tapnite, da izberete podatke.

  Podatki, uporabljeni za ustvarjanje zgornjega vzorčnega histograma
 2. Če ste v telefonu, tapnite ikono urejanje Ikona »Uredi« za prikaz traku, in tapnite Domov.

 3. Tapnite Vstavljanje > grafikoni > Histogram.

V Excelu ustvarite histogram, vnesete dve vrsti podatkov – podatke, ki jih želite analizirati, in z binomskimi številkami, ki predstavljajo intervale, s katerim želite izmeriti pogostosti. Mora organiziranje podatkov v dveh stolpcev na delovnem listu. Ti stolpci mora vsebovati te podatke:

 • Vnos podatkov    To je podatke, ki jih želite analizirati z orodjem za Histogram.

 • Regal števil    Te številke predstavljajo intervale, ki ga želite Histogram orodje za merjenje vnosa podatkov v analizi podatkov.

Če uporabljate orodje za Histogram, Excel prešteje število podatkovnih točk v vsako zbirke podatkov. Podatkovne točke so vključene v določen regal, če je število večje kot najnižji vezane in je enaka ali manjša od največje vezana za zbirke podatkov. Če izpustite binomski obseg, Excel ustvari nabor enakomerno porazdeljenih predalov med minimalne in maksimalne vrednosti vhodnih podatkih.

Rezultat analize histograma je prikazano na nov delovni list (ali v novi delovni zvezek) in prikaže histogramski tabeli in stolpčni grafikon, ki odražajo podatki v histogramski tabeli.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×