Office
Vpis

Ustvarjanje grafikona s spletnim gradnikom grafikona

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S spletnim gradnikom za grafikone lahko ustvarite in prikažete grafikon na strani spletnega gradnika. Spletni gradniki za grafikone omogočajo vizualno predstavitev podatkov v črtnih in paličnih grafikonih ter drugih pogledih. Z grafikoni si lahko hitro ogledate informacije o učinkovitosti delovanja.

Ko ustvarite in dodate spletni gradnik grafikona na stran, to po navadi naredite v nekaj korakih. Najprej dodate spletni gradnik na stran. Nato povežete spletni gradnik grafikona z virom podatkov in konfigurirate grafikon tako, da lahko prikazuje podatke. Na koncu pa lahko izbirno spremenite videz spletne gradnika grafikona.

V tem članku

Faza 1: Dodajanje grafikona spletnega gradnika na strani s spletnimi gradniki

Faza 2: Vzpostavite povezavo z virom podatkov in konfigurirati spletni gradnik za grafikone

Faza 3: Spreminjanje videza spletni gradnik za grafikone

1. korak: Dodajanje spletnega gradnika grafikona na stran spletnega gradnika

Na tej stopnji ustvarite ali odprete stran za urejanje in nanjo dodate prazen spletni gradnik grafikona.

 1. Začnete tako, da ustvarite stran ali odprete obstoječo stran za urejanje.

 2. Na traku kliknite zavihek Vstavi in v skupini Spletni gradniki kliknite Več spletnih gradnikov.

 3. V razdelku Kategorije kliknite Poslovni podatki.

 4. V razdelku Spletni gradniki kliknite Spletni gradnik grafikona in nato še Dodaj.

 5. Premaknite se v faze 2: vzpostavite povezavo z virom podatkov in konfigurirati spletni gradnik za grafikone.

Na vrh strani

2. korak: Vzpostavljanje povezave z virom podatkov in konfiguriranje spletnega gradnika grafikona

Na tej stopnji izberete povezavo vira podatkov in konfigurirate spletni gradnik grafikona.

Opomba: Preden začnete, se prepričajte, da je stran, ki vsebuje spletni gradnik za grafikone v načinu za urejanje.

 1. Poiščite spletni gradnik grafikona, ki ga želite urediti, in kliknite hiperbesedilo Podatki in videz.

 2. Na strani Čarovniki za povezavo podatkov in videz grafikona kliknite Vzpostavi povezavo s podatki, če želite odpreti čarovnika za povezavo. podatkov

 3. Na strani Izbira vira podatkov izberite vrsto vira podatkov in kliknite Naprej. Izbirate lahko med možnostmi, ki so opisane v tej tabeli:

Možnost

Opis

Povezovanje z drugim spletnim gradnikom

Uporabite to možnost, če želite povezati spletni gradnik grafikona z drugim spletnim gradnikom, s katerim lahko pošiljate podatke. Primeri takšnih spletnih gradnikov vključujejo knjižnico dokumentov ali seznam stikov.

Opomba: Preverite, ali je spletni gradnik, ki ga želite uporabiti že na isti strani kot spletni gradnik za grafikone.

Povezovanje s seznamom

Uporabite to možnost, če želite vzpostaviti povezavo s seznamom, ki je v isti zbirki mest.

Povezovanje z katalog poslovnih podatkov

Uporabite to možnost, da se povežete spletni gradnik za grafikone z komponento storitve poslovno povezanost (BCS). BCS omogoča povezovanje z zunanjimi podatki, vključno z vrstico poslovnih programov. BCS temelji na vrhu tehnologije katalog poslovnih podatkov, ki je bilo dostavljeno v Microsoft Office SharePoint Server 2007. Če želite izvedeti več o BCS, glejte načrt za storitve za poslovno povezanost.

Povezovanje v Excelovih storitvah

Uporabite to možnost, če želite povezati spletni gradnik grafikona z Excelovim delovnim zvezkom, ki je objavljen v storitvah Excel Services.

 1. Na strani Vzpostavljanje povezave z virom podatkov izberite vir podatkov, ki ga želite uporabiti in kliknite Naprej.

 2. Na strani Pridobivanje in filtriranje podatkov si oglejte predogled podatke, ki bodo uporabljeni za spletni gradnik grafikona.

 3. Če želite konfigurirati parametre, da prikažete podmnožico podatkov, uporabite ta postopek:

  1. Če želite razširiti razdelek Določi parametre filtra, kliknite znak plus (+) zraven razdelka Filtri.

  2. Uporabite seznam Ime parametra, če želite izbrati element, denimo stolpec v naboru podatkov.

  3. Če želite izbrati ustrezno vrsto operatorja, uporabite seznam Vrsta.

  4. Če želite določiti pogoj, ki ga želite uporabiti za filter, uporabite polje Privzeta vrednost.

  5. Če si želite ogledati filtrirane podatke, kliknite Predogled podatkov.

  6. Ponovite korake od 1 do 6 za vsak dodaten parameter, ki ga želite uporabiti za grafikon.

 4. Ko končate s predogledom in filtriranjem podatkov, kliknite Naprej.

 5. Če želite poljubno določiti način prikaza podatkov, uporabite stran Povezovanje grafikona s podatki. To naredite tako, da določite stolpec za Polje Y in Polje X.

 6. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

3. korak: Spreminjanje videza spletnega gradnika grafikona

Ko ustvarite spletni gradnik grafikona, lahko spremenite videz grafikona. Izberete lahko na primer vrsto grafikona in določite nastavitve prikaza, vključno s temami, naslovom grafikona in legendo, osmi in mrežnimi črtami in tako naprej.

Opomba: Preden začnete, se prepričajte, da je stran, ki vsebuje spletni gradnik za grafikone v načinu za urejanje.

 1. Poiščite spletni gradnik grafikona, ki ga želite urediti, in kliknite hiperbesedilo Podatki in videz.

 2. Na strani Čarovniki za povezavo podatkov in videz grafikona kliknite Prilagodi grafikon, če želite odpreti čarovnika za prilagajanje grafikonov.

 3. Na strani Izbira vrste grafikona izberite vrsto grafikona, tako da sledite temu postopku:

  1. V razdelku Kategorije vrst grafikonov kliknite kategorijo grafikona.

  2. V razdelku Predloge grafikonov kliknite predlogo grafikona.

  3. Kliknite Naprej.

 4. Na strani Lastnosti videza grafikona izberite temo, tako da sledite temu postopku:

  1. Če želite izbrati temo grafikona, v razdelku Tema videza uporabite seznam Tema.

  2. Če je seznam Slog risanja na voljo, ga uporabite, da določite način prikaza elementov v grafikonu. Če ste na primer izbrali tortni grafikon, uporabite seznam Slog risanja, s katerim določite, kako bo prikazan zunanji rob »torte«.

  3. Uporabite seznam Prosojnost, če želite določiti raven neprosojnosti barv grafikona. Če ste na primer izbrali 0 % – neprosojno, da prikažete grafikon v polnih barvah in 100 % – nevidno, da ga prikažete kot prosojnega (brez barv).

 5. Če želite, določite dolžino, višino in obliko slike, ki jo želite uporabiti za grafikon, uporabite razdelek Velikost in oblika.

 6. Ko ste konfigurirali lastnosti videza grafikona, kliknite Naprej.

 7. Če želite določiti nastavitve, denimo naslov grafikona, legendo, osi in mrežne črte, oznake podatkov in druge lastnosti, uporabite stran Lastnosti elementov grafikona.
  Če želite konfigurirati več lastnosti elementov grafikona, izberite zavihek in uporabite ta postopek:

  Naslov in legenda

Razdelek

Postopek

Naslovi

 1. Potrdite polje Pokaži naslov grafikona.

 2. V polje Naslov vnesite ime grafikona.

 3. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil naslova grafikona, uporabite seznam Pisava.

 4. Če želite izbrati barvo za besedilo naslova grafikona, uporabite seznam barv.

 5. V razdelku Položaj kliknite, da določite mesto, na katerem želite prikazati naslov grafikona.

 6. Naredite nekaj od tega:

  1. Pomaknite se do razdelka Legenda.

  2. Kliknite drug zavihek, denimo Osi in mrežne črte.

  3. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Legenda

 1. Potrdite polje Pokaži legendo .

 2. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil legende grafikona, uporabite seznam Pisava legende.

 3. V polje Naslov vnesite ime legende grafikona.

 4. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil naslova legende grafikona, uporabite seznam Pisava naslova.

 5. Če želite izbrati barvo za besedilo naslova legende grafikona, uporabite seznam barv.

 6. Če denimo želite, da legenda grafikona prekriva grafikon, potrdite polje Zasidraj v območje grafikona.

 7. Uporabite seznam Slog, če želite določiti, ali je legenda grafikona prikazana kot tabela, stolpec ali vrstica z elementi.

 8. V razdelku Položaj kliknite, da določite mesto, na katerem želite prikazati legendo grafikona.

 9. Naredite nekaj od tega:

  1. Kliknite drug zavihek, denimo Osi in mrežne črte.

  2. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Osi in mrežnih črt

Razdelek

Postopek

X-Axis
o r
Y-Axis

Opomba: Glede na vrsto grafikona, ki se uporablja za grafikon, ga lahko ali morda ni na voljo možnost za oblikovanje osi ali njene mrežne črte. Na primer, če je grafikon prikazan kot tortni grafikon, brez možnosti, ki so na voljo na zavihku osi in mrežnih črt . Na drugi strani, če je grafikon prikazan kot paličnem grafikonu, številne možnosti, ki so na voljo na zavihku osi in mrežnih črt .

 1. Če želite prikazati ali skriti os, v razdelku Os X (ali Os Y) uporabite seznam Prikaz osi.

  • Če želite prikazati os, izberite Auto ali True.

  • Če želite skriti os, izberite False.

 2. Če želite prikazati naslov osi, sledite tem korakom:

  1. Potrdite polje Pokaži naslov osi

  2. V polje Naslov vnesite ime osi.

  3. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil imena osi, uporabite seznam Pisava naslova.

  4. Če želite določiti območje, v katerem bo prikazano ime osi, uporabite seznam Poravnava.

 3. Če želite pokazati imena elementov osi, uporabite ta postopek:

  1. Potrdite polje Pokaži oznake osi

  2. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil za oznake osi, uporabite seznam Pisava.

  3. Če želite izbrati barvo oznak osi, uporabite seznam barv.

  4. Če denimo želite spremeniti način prikaza osi, uporabite seznam Oblika. Izberete lahko na primer določeno obliko zapisa datumov, če so na osi uporabljeni datumi.

  5. Potrdite polje Obratno, če želite pokazati oznake osi ob vrhu grafikona (in ne v spodnjem delu grafikona).

  6. Potrdite polje Prepleteno, če želite v grafikonu prikazati senčene vrstice ozadja. To je uporabno, če je grafikon velik in ima veliko vrstic in stolpcev.

 4. Če želite prilagoditi merilo osi, določite več teh možnosti nastavitev osi:

  • Potrdite polje Začni od nič, če želite v obseg vrednosti vključiti ničlo (0).

  • Potrdite polje Logaritmično merilo, če želite spremeniti velikost osi in namesto dejanskih uporabiti logaritmične vrednosti. To je uporabno, če grafikon pokriva večji obseg vrednosti ali ko so enakomerno razmaknjene vrednosti številke, ki se povečujejo eksponentno (denimo 1, 10, 100, itd.) in ne konsekutivne vrednosti, ki se povečujejo linearno (denimo 1, 2, 3, itd.).

  • Če želite vključiti presledke na poljubni strani prvih in zadnjih elementov grafikona, potrdite polje Stranski robovi. Če so v grafikonu na primer prikazane navpične vrstice, potrdite polje Stranski robovi, da konfigurirate grafikon tako, da bo pokazal presledek med robom grafikona in robovi prvih in zadnjih vrstic.

  • Če želite določiti najmanjšo vrednost osi, uporabite polje Najmanjše.

  • Če želite določiti največjo vrednost osi, uporabite polje Največje.

 5. Če želite pokazati mrežne črte grafikona, sledite tem navodilom:

  1. Potrdite polje Prikaži glavne mrežne črte. Glavne mrežne črte, s katerimi lažje ocenimo približne vrednosti grafikona, so v grafikonu prikazane kot polne sive črte.

  2. Za glavne mrežne črte v polje Interval vnesite število, ki ustreza intervalu, in ga želite uporabiti za glavne mrežne črte. Če so v grafikonu na primer prikazani podatki v enotah po 100, za interval, ki prikazuje glavne mrežne črte, vnesite 100.

  3. Če želite določiti, ali in kako bodo v grafikonu prikazane črtice, uporabite seznam Črtice. Črtice so prikazane vzdolž osi, tako da lažje razberete približne vrednosti grafikona.

  4. Če denimo želite v grafikon dodati drug nabor mrežnih črt, potrdite polje Pokaži stranske mrežne črte. Stranske mrežne črte po navadi uporabljajo manjše intervale kot glavne mrežne črte.

  5. Za stranske mrežne črte v polje Interval vnesite število, ki ustreza intervalu, in ga želite uporabiti za stranske mrežne črte.

  6. Če želite določiti, ali in kako bodo v grafikonu prikazane črtice, uporabite seznam Črtice. Črtice so prikazane vzdolž osi, tako da lažje razberete približne vrednosti grafikona.

 6. Naredite nekaj od tega:

  1. Pomaknite se do razdelka Sekundarna os X ali Sekundarna os Y.

  2. Kliknite drug zavihek, denimo Oznake in označbe podatkov.

  3. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Sekundarni osi x
ali
sekundarno os y

Sekundarna os X je po navadi prikazana ob vrhu grafikona, sekundarna os Y pa vzdolž desnega roba grafikona.

Opomba: Glede na vrsto grafikona, ki se uporablja za grafikon, ga lahko ali morda ni na voljo možnost, če želite prikazati sekundarno OS ali njene mrežne črte.

 1. Če želite prikazati ali skriti sekundarno os, v razdelku Sekundarna os X (ali Sekundarna os Y) uporabite seznam Prikaz osi.

  • Če želite prikazati os, izberite Auto ali True.

  • Če želite skriti os, izberite False.

 2. Če želite prikazati naslov sekundarne osi, sledite tem korakom:

  1. Potrdite polje Pokaži naslov osi

  2. V polje Naslov vnesite ime osi.

  3. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil imena osi, uporabite seznam Pisava naslova.

  4. Če želite določiti območje, v katerem bo prikazano ime osi, uporabite seznam Poravnava.

 3. Če želite pokazati imena elementov sekundarne osi, uporabite ta postopek:

  1. Potrdite polje Pokaži oznake osi

  2. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil za oznake osi, uporabite seznam Pisava.

  3. Če želite izbrati barvo oznak osi, uporabite seznam barv.

  4. Če denimo želite spremeniti način prikaza osi, uporabite seznam Oblika. Izberete lahko na primer določeno obliko zapisa datumov, če so na osi uporabljeni datumi.

  5. Potrdite polje Obratno, če želite pokazati oznake osi ob vrhu grafikona (in ne v spodnjem delu grafikona).

  6. Potrdite polje Prepleteno, če želite v grafikonu prikazati senčene vrstice ozadja. To je uporabno, če je grafikon velik in ima veliko vrstic in stolpcev.

 4. Če želite prilagoditi merilo sekundarne osi, določite več teh možnosti nastavitev osi:

  • Potrdite polje Začni od nič, če želite v obseg vrednosti vključiti ničlo (0).

  • Potrdite polje Logaritmično merilo, če želite spremeniti velikost osi in namesto dejanskih uporabiti logaritmične vrednosti. To je uporabno, če grafikon pokriva večji obseg vrednosti ali ko so enakomerno razmaknjene vrednosti številke, ki se povečujejo eksponentno (denimo 1, 10, 100, itd.) in ne konsekutivne vrednosti, ki se povečujejo linearno (denimo 1, 2, 3, itd.).

  • Če želite vključiti presledke na poljubni strani prvih in zadnjih elementov grafikona, potrdite polje Stranski robovi. Če so v grafikonu na primer prikazane navpične vrstice, potrdite polje Stranski robovi, da konfigurirate grafikon tako, da bo pokazal presledek med robom grafikona in robovi prvih in zadnjih vrstic.

  • Če želite določiti najmanjšo vrednost osi, uporabite polje Najmanjše.

  • Če želite določiti največjo vrednost osi, uporabite polje Največje.

 5. Če želite pokazati mrežne črte grafikona, sledite tem navodilom:

  1. Potrdite polje Prikaži glavne mrežne črte. Glavne mrežne črte, s katerimi lažje ocenimo približne vrednosti grafikona, so v grafikonu prikazane kot polne sive črte.

  2. Za glavne mrežne črte v polje Interval vnesite število, ki ustreza intervalu, in ga želite uporabiti za glavne mrežne črte. Če so v grafikonu na primer prikazani podatki v enotah po 100, za interval, ki prikazuje glavne mrežne črte, vnesite 100.

  3. Če želite določiti, ali in kako bodo v grafikonu prikazane črtice, uporabite seznam Črtice. Črtice so prikazane vzdolž osi, tako da lažje razberete približne vrednosti grafikona.

  4. Če denimo želite v grafikon dodati drug nabor mrežnih črt, potrdite polje Pokaži stranske mrežne črte. Stranske mrežne črte po navadi uporabljajo manjše intervale kot glavne mrežne črte.

  5. Za stranske mrežne črte v polje Interval vnesite število, ki ustreza intervalu, in ga želite uporabiti za stranske mrežne črte.

  6. Uporaba na Kljukicami seznama, če želite določiti, ali in kako kljukicami bodo prikazani v grafikonu. Črtice so prikazane v osi, da bo lažje, če si želite ogledati vrednosti približnega grafikona.

 6. Naredite nekaj od tega:

  1. Kliknite drug zavihek, denimo Oznake in označbe podatkov.

  2. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Oznake podatkov in oznakami

Razdelek

Postopek

Oznake

 1. Če želite v grafikonu prikazati oznake, na primer vrednosti, potrdite polje Pokaži oznake.

 2. Če želite izbrati vrsto oznak, ki jih želite prikazati, uporabite seznam Vrednost oznake. Če želite na primer pokazati oznake, ki so v viru podatkov, uporabljenem za grafikon, izberite Pokaži privzete vrednosti.

 3. Če želite določiti vrsto pisave, velikost in stil za oznake podatkov, uporabite seznam Pisava.

 4. Če želite izbrati barvo oznak podatkov, uporabite seznam barv.

 5. Če denimo želite spremeniti način prikaza podatkov, uporabite seznam Oblika. Izberete lahko na primer določeno obliko zapisa datumov, če so za grafikon uporabljeni datumi.

 6. Če denimo želite v grafikonu prikazati oznake podatkov pod kotom, v polje Kot oznake vnesite število. Vneseno število ustreza številu stopinj v smeri urinega kazalca, za katere želite prikazati oznake podatkov. Če želite oznake podatkov na primer prikazati pod rahlim kotom navzdol, v polje Kot vnesite »10«.

 7. Uporabite seznam Poravnava oznak, če želite določiti območje grafikona, kjer so prikazane oznake podatkov. Če želite na primer oznake podatkov prikazati izven vrednosti grafikona, na seznamu Poravnava oznak izperite Zunaj.

 8. Naredite nekaj od tega:

  1. Pomaknite se do razdelka Označbe podatkov.

  2. Kliknite drug zavihek, denimo Hiperpovezave in opisi orodij.

  3. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Oznake podatkov

 1. Če želite v grafikonu označiti podatkovne točke, potrdite polje Pokaži oznake

 2. Če želite izbrati vrsto oznak, ki jih želite uporabiti, uporabite seznam Slog oznake.

 3. V polje Velikost oznake vnesite število, s katerim določite velikost označb podatkov (v slikovnih točkah), ki jih želite uporabiti.

 4. Naredite nekaj od tega:

  1. Kliknite drug zavihek, denimo Hiperpovezave in opisi orodij.

  2. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Hiperpovezave in opisi orodij

Razdelek

Postopek

Hiperpovezave in Opisi orodij

V spletnem gradniku grafikona lahko hiperpovezave in opise orodij dodate trem vrstam elementov:

 • nizom grafikonov (ki ustrezajo vrsticam v paličnem grafikonu)

 • legendi grafikonov

 • oznakam podatkov v grafikonu

Uporabite hiperpovezave, če želite usmeriti uporabnike grafikona na druga mesta z dodatnimi informacijami. Kot dodatne informacije grafikona lahko z opisi orodij prikažete komentarje ali opombe.

Opomba: Grafikon uporabniki bodo videli le opisi orodja in hiperpovezave, ko jih postavite kazalec miške nad element določenega grafikona. Na primer, če želite videti opis orodja niz ali kliknite hiperpovezavo v paličnem grafikonu, grafikon uporabnik mora Postavite miško vrstico v grafikonu.

 1. Če želite izbrati nize podatkov, za katere želite dodati hiperpovezavo ali opis orodja, uporabite seznam Nizi podatkov.

  Opomba: Če je grafikon vsebuje samo en niz podatkov, Podatkovne serije seznam vsebuje le Privzeta.

 2. Če želite določiti spletni naslov mesta (URL), denimo spletnega mesta ali mesta skupine, uporabite polje Hiperpovezava niza. Hiperpovezava bo v grafikonu priložena elementom niza, kot so vrstice v paličnem grafikonu.

 3. Uporabite polje Zaslonski namig niza, če želite vnesti informacije, kot je opomba, ki bo prikazana, ko uporabnik grafikona postavi kazalec miške nad element niza, denimo nad vrstico v paličnem grafikonu.

 4. Če želite mestu določiti naslov spletnega mesta (URL), denimo spletnega mesta ali mesta skupine, uporabite polje Hiperpovezava legende. Hiperpovezava bo v grafikonu priložena legendi grafikona.

 5. Uporabite polje Zaslonski namig legende, če želite vnesti informacije, kot je opomba, ki se prikaže, ko uporabnik grafikona postavi kazalec miške nad legendo grafikona.

 6. Če želite mestu določiti naslov spletnega mesta (URL), denimo spletnega mesta ali mesta skupine, uporabite polje Hiperpovezava oznake. Hiperpovezava bo v grafikonu priložena oznakam podatkov.

 7. Uporabite polje Zaslonski namig oznake, če želite vnesti informacije, kot je opomba, ki se prikaže, ko uporabnik grafikona postavi kazalec miške nad oznako podatkov.

 8. Naredite nekaj od tega:

  1. Kliknite drug zavihek, denimo Naslov in legenda.

  2. Če si želite ogledati grafikon na strani, kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×