Office
Vpis

Ustvarjanje grafikona od začetka do konca

Osnovni grafikon lahko ustvarite tako, da izberete kateri koli del obsega, za katerega želite ustvariti grafikon, in nato na traku na zavihku Vstavljanje v skupini Grafikoni kliknete vrsto grafikona. Ali pa preprosto pritisnite tipki Alt+F1, če želite, da Excel samodejno ustvari preprost stolpčni grafikon namesto vas. Nato lahko izbirate med več možnostmi, s katerimi spremenite grafikon tako, da bo tak, kot želite.

Kaj želite narediti?

Več o grafikonih

Ustvarjanje ali spreminjanje grafikona

 1. Ustvarjanje osnovnega grafikona

 2. Spreminjanje postavitve ali sloga grafikona

 3. Dodajanje ali odstranjevanje naslovov ali oznak podatkov

 4. Prikazovanje ali skrivanje legende

 5. Prikazovanje ali skrivanje osi ali mrežnih črt grafikona

 6. Premikanje ali spreminjanje velikosti grafikona

 7. Shranjevanje grafikona kot predloge

Pregled grafikonov

Z grafikoni je mogoče na grafičen način prikazati velike količine številčnih podatkov, kar omogoča lažje razumevanje velikega števila podatkov in razmerja med različnimi nizi podatkov.

Grafikon v Excelu začnete ustvarjati tako, da na delovni list najprej vnesete številske podatke za grafikon. Nato lahko te podatke narišete na grafikonu tako, da na zavihku Vstavljanje v skupini Grafikoni izberete želeno vrsto grafikona.

Podatki delovnega lista in grafikon

1. Podatki delovnega lista

2. Grafikon, ustvarjen iz podatkov delovnega lista

Excel podpira številne vrste grafikonov, s katerimi lahko prikažete podatke tako, da jih bo občinstvo lažje razumelo. Ko ustvarite grafikon ali spremenite obstoječi grafikon, lahko izbirate med številnimi vrstami grafikona (na primer stolpčni grafikon ali tortni grafikon) in njihovimi podvrstami (na primer naloženi stolpčni grafikon ali 3D-tortni grafikon). Ustvarite lahko tudi kombiniran grafikon tako, da v grafikonu uporabite več kot eno vrsto grafikona.

Kombiniran grafikon

Primer kombiniranega grafikona, ki uporablja vrsto stolpčnega in črtnega grafikona.

Če želite več informacij o vrstah grafikona, ki jih lahko izberete v Excelu, glejte Vrste razpoložljivih grafikonov.

Spoznavanje elementov grafikona

Grafikon je sestavljen iz velikega števila elementov. Nekateri od teh elementov so prikazani privzeto, druge lahko dodate po potrebi. Prikaz elementov grafikona lahko spremenite tako, da jih premaknete na drugo mesto v grafikonu, lahko jim spremenite velikost ali obliko. Elemente, ki jih ne želite prikazati, lahko tudi odstranite.

Grafikon in njegovi elementi

1. območje grafikona.

2. risalna površina grafikona.

3. podatkovne točkeniz podatkov, ki so narisane na grafikonu.

4. Vodoravna (kategorija) in navpična (vrednost) os, ob katerih so narisani podatki v grafikonu.

5. legenda grafikona.

6. Naslov grafikona in osi, ki ga je mogoče uporabiti v grafikonu.

7. Oznaka podatka, s katero je mogoče prepoznati podrobnosti podatkovne točke v podatkovni seriji.

Na vrh strani

Prilagajanje osnovnega grafikona vašim potrebam

Ko ustvarite grafikon, lahko spremenite kateri koli njegov element. Morda boste želeli spremeniti način, kako so prikazane osi, dodati naslov grafikona, premakniti ali skriti legendo ali prikazati dodatne elemente grafikona.

Če želite spremeniti grafikon, naredite nekaj od tega:

 • Spremenite prikaz osi grafikona    Navedete lahko merilo osi in prilagodite interval med vrednostmi ali kategorijami, ki so prikazane. Če želite poenostaviti berljivost grafikona, lahko na os dodate tudi kljukice in navedete interval, ob katerem bodo prikazane.

 • Dodajte naslove in oznake podatkov v grafikon    Če želite, da bodo informacije v grafikonu prikazane jasno, lahko dodate naslov grafikona, naslove osi in oznake podatkov.

 • Dodajte legendo ali podatkovno tabelo    Legendo lahko prikažete ali skrijete, spremenite njeno mesto ali spremenite vnose v njej. V nekaterih grafikonih lahko prikažete tudi podatkovno tabelo, v kateri so prikazani ključi legende in vrednosti, predstavljene v grafikonu.

 • Uporabite posebne možnosti za posamezno vrsto grafikona    Posebne črte (na primer intervalne črte in trendne črte), palice (na primer naraščajoče-padajoče palice in intervali napak), podatkovne oznake in druge možnosti so na voljo za različne vrste grafikonov.

Na vrh strani

Uporaba vnaprej določene postavitve in sloga grafikona za strokoven videz

Namesto ročnega spreminjanja ali dodajanja elementov grafikona oziroma oblikovanja grafikona, lahko v grafikonu hitro uporabite vnaprej določeno postavitev in slog grafikona. V Excelu so na voljo številni različni in uporabni vnaprej določeni postavitve in slogi, ki jih lahko izberete. Postavitev in slog pa lahko po potrebi dodatno natančno oblikujete tako, da postavitev in obliko posameznih elementov grafikona ročno spremenite, na primer območje grafikona, risalno površino, podatkovno serijo ali legendo grafikona.

Ko uporabite vnaprej določeno postavitev grafikona, program prikaže določen nabor elementov grafikona (na primer naslovi, legenda, podatkovna tabela ali podatkovne tabele) v določeni razporeditvi v grafikonu. Izbirate lahko med veliko različnimi postavitvami, ki jih program zagotovi za vsako vrsto grafikona.

Ko uporabite vnaprej določen slog grafikona, program oblikuje grafikon na podlagi tema dokumenta, ki ste jo uporabili, tako da grafikon ustreza vaši razporeditvi ali vašim lastnim Barve teme (nabor barv), Pisave teme (nabor pisav besedila za naslov in telo) in Učinki teme (nabor učinkov črt in polnila).

Ni mogoče ustvariti lastnih postavitev ali slogov grafikona, vendar lahko ustvarite predloge grafikona, ki vključujejo želeno postavitev in oblikovanje grafikona.

Na vrh strani

Dodajanje privlačnega oblikovanja grafikonu

Poleg uporabe vnaprej določenega sloga grafikona, lahko na preprost način uporabite oblikovanje za posamezne elemente grafikona, na primer podatkovne oznake, območje grafikona, risalno površino, števila in besedilo v naslovih in oznakah, ki grafikonu dodelijo zanimiv videz po meri. Uporabite lahko določene sloge oblike in sloge za WordArt, lahko pa tudi ročno oblikujete oblike in besedilo elementov grafikona.

Če želite dodati oblikovanje, uporabite nekaj od tega:

 • Zapolnite elemente grafikona    Uporabite lahko polnila barve, teksture, slike in preliva in tako preusmerite pozornost na določene elemente grafikona.

 • Spremenite oris elementov grafikona    Uporabite lahko barve, sloge črt in debeline črt, da poudarite elemente grafikona.

 • Dodate posebne učinke elementom grafikona    Uporabite lahko posebne učinke, na primer senčenje, odsev, sijaj, mehki robovi in 3D-vrtenje, za oblike elementov grafikona, kar dodeli grafikonu dokončen videz.

 • Oblikujete besedilo in števila    Oblikujete lahko besedilo in števila v naslovih, oznakah in poljih z besedilom v grafikonu, kot bi besedilo in števila oblikovali na delovnem listu. Če želite, da besedilo in števila izstopajo, lahko celo uporabite sloge za WordArt.

Na vrh strani

Ponovna uporaba grafikonov z ustvarjanjem predlog grafikona

Če želite grafikon, ki ste ga prilagodili svojim potrebam, znova uporabiti, ga lahko shranite kot predlogo grafikona (*.crtx) v mapi za predloge grafikona. Ko ustvarite grafikon, lahko nato uporabite predlogo grafikona, tako kot bi katero koli vgrajeno vrsto grafikona. Predloge grafikona so pravzaprav vrste grafikona po meri  in jih lahko tudi uporabite za spreminjanje vrste obstoječega grafikona. Če določeno predlogo grafikona pogosto uporabljate, jo lahko shranite kot privzeto vrsto grafikona.

Na vrh strani

1. korak: Ustvarjanje osnovnega grafikona

Pri večini grafikonov, na primer stolpčnem in paličnem grafikonu, lahko podatke, ki ste jih razporedili v vrstice ali stolpce delovni list, narišete v grafikon. Vendar pa morate pri nekaterih vrstah grafikonov, na primer tortnem in mehurčnem grafikonu, uporabiti posebno razporeditev podatkov.

 1. Na delovnem listu razporedite podatke, ki jih želite narisati v grafikonu.

  Podatke lahko razporedite v vrstice ali stolpce, Excel pa nato samodejno določi najboljši način, kako narisati podatke v grafikon. Pri nekaterih vrstah grafikonov (na primer tortnem in mehurčnem grafikonu) je treba uporabiti posebno razporeditev podatkov.

  Razporejanje podatkov na delovnem listu

  Za to vrsto grafikona

  Razporedite podatke

  Stolpčni, palični, črtni, ploščinski, površinski ali polarni grafikon

  Palični grafikon v Excelu

  V stolpcih ali vrsticah, na primer tako:

  Leto

  Jabolka

  Pomaranče

  Banane

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550 – 550

  2015

  50

  90

  150

  Ali:

  Sadje

  2013

  2014

  2015

  Jabolka

  800

  600

  50

  Pomaranče

  600

  700

  90

  Banane

  50

  90

  150

  Tortni ali kolobarni grafikon

  Za en niz podatkov v enem stolpcu ali vrstici s podatki in enem stolpcu ali vrstici z oznakami podatkov, na primer tako:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Ali:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Za več nizov podatkov v več stolpcih ali vrsticah s podatki in enim stolpcem ali eno vrstico z oznakami podatkov, na primer tako:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Ali:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (raztreseni) ali mehurčni grafikon

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y ter vrednosti velikosti mehurčkov v sosednje stolpce, na primer:

  X

  Y

  Velikost mehurčkov

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Borzni grafikon

  V stolpcih ali vrsticah v tem vrstnem redu z imeni ali datumi kot oznakami:

  visoke vrednosti, nizke vrednosti in zaključne vrednosti

  Kot:

  Datum

  Najvišje

  Najnižje

  Zaprtje

  1/1/2002

  46,125

  42

  44,063

  Ali:

  Datum

  1/1/2002

  Visoka

  46,125

  Nizka

  42

  Zaključna

  44,063

 2. Izberite katero koli celico v obsegu podatkov, ki ga želite uporabiti za grafikon.

  Namig    Če izberete samo eno celico, Excel samodejno nariše vse celice s podatki, ki so priležni tej celici. Če celice, ki jih želite narisati na grafikonu, niso v neprekinjenem obsegu, lahko s tipko Ctrl+klik leve tipke miške izberete nepriležne celice ali obsege, dokler je oblika izbora pravokotna. Lahko tudi skrijete vrstice ali stolpce, ki jih ne želite narisati na grafikonu.

  Namig: Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 3. Na zavihku Vstavljanje v skupini Grafikoni naredite nekaj od tega:

  • Kliknite vrsto grafikona in nato kliknite podvrsto grafikona, ki jo želite uporabiti.

  • Če si želite ogledati vse vrste grafikonov, kliknite Slika gumba , da odprete pogovorno okno Vstavljanje grafikona in se nato s klikanjem puščic pomikajte med vrstami grafikonov.

   Slika traku programa Excel

   Namig    V zaslonskem namigu je prikazano ime vrste grafikona, ko s kazalcem miške pokažete na poljubno vrsto ali podvrsto grafikona. Če želite več informacij o vrstah grafikonov, ki jih lahko uporabite, glejte Vrste grafikonov, ki so na voljo.

 4. Grafikon je privzeto vstavljen na delovni list kot vdelan grafikon. Če želite grafikon vstaviti na ločeni list z grafikonom, spremenite njegovo mesto tako:

  1. Kliknite kamor koli v vdelani grafikon, da ga aktivirate.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Načrt v skupini Mesto kliknite Premakni grafikon.

   Slika traku

  3. Pod Izberite mesto, kamor želite postaviti grafikon naredite nekaj od tega:

   • Če želite grafikon prikazati na listu grafikona, kliknite Nov list.

    Namig    Če želite predlagano ime grafikona nadomestiti, lahko vnesete novo ime v polje Nov list.

   • Če želite grafikon prikazati kot vgrajen grafikon na delovnem listu, kliknite Predmet v in nato kliknite delovni list v polju Predmet v.

 5. Če je to prvi grafikon, ki ste ga ustvarili v delovnem listu, program Excel grafikonu samodejno dodeli ime, kot je Grafikon1. Če želite spremeniti ime grafikona, naredite tole:

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na zavihku Postavitev v skupini Lastnosti kliknite potrditveno polje Ime grafikona.

   Namig    Če želite razširiti skupino, v skupini Lastnosti kliknite ikono Lastnosti.

  3. Vnesite novo ime.

  4. Pritisnite ENTER.

Opombe    

 • Če želite hitro ustvariti grafikon, ki temelji na privzeti vrsti grafikona, izberite podatke, ki jih želite uporabiti za grafikon in nato pritisnite ALT+F1 ali F11. Ko pritisnete ALT+F1, je grafikon prikazan kot vgrajeni grafikon; ko pritisnete F11, je grafikon prikazan na ločenem listu grafikona.

 • Če grafikona ne potrebujete več, ga lahko izbrišete. Kliknite grafikon, da ga izberete, in pritisnite DELETE.

Na vrh strani

2. korak: Spreminjanje postavitve ali sloga grafikona

Potem, ko ustvarite grafikon, lahko takoj spremenite njegov videz. Namesto ročnega dodajanja ali spreminjanja elementov grafikona ali oblikovanja grafikona, lahko za grafikon hitro uporabite vnaprej določeno postavitev in slog. Program Excel zagotovi veliko različnih, uporabnih, vnaprej določenih postavitev in slogov (ali hitre postavitve ali hitre sloge), ki jih lahko izberete, vendar lahko po potrebi še dodatno prilagodite postavitev ali slog tako, da ročno spremenite postavitev in obliko posameznih elementov grafikona.

Uporaba vnaprej določene postavitve grafikona

 1. Kliknite kamor koli v grafikon, ki ga želite oblikovati z vnaprej določeno postavitvijo grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Postavitve grafikona kliknite postavitev grafikona, ki jo želite uporabiti.

  Slika traku

  Opomba    Ko je velikost Excelovega okna pomanjšana, bodo postavitve grafikona na voljo v galeriji Hitra postavitev v skupini Postavitve grafikona.

  Namig    Če si želite ogledati vse postavitve, ki so na voljo, kliknite Več Slika gumba .

Na vrh strani

Uporaba vnaprej določenega sloga grafikona

 1. Kliknite kamor koli v grafikon, ki ga želite oblikovati z vnaprej določenim slogom grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slika traku

  Opomba    Ko je velikost Excelovega okna pomanjšana, bodo slogi grafikona na voljo v galeriji Hitri slogi grafikona v skupini Slogi tabele.

  Namig    Če si želite ogledati vse vnaprej določene sloge grafikona, kliknite Več Slika gumba .

Na vrh strani

Ročno spreminjanje postavitve elementov grafikona

 1. Kliknite grafikon, ki mu želite spremeniti postavitev, ali izberite element grafikona na seznamu elementov po spodnjih navodilih.

  1. Kliknite kjerkoli v grafikonu, da prikažete Orodja za grafikone.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato želeni element grafikona.

   Slika traku

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake, Osi ali Ozadje kliknite gumb elementa grafikona, ki ustreza izbranemu elementu grafikona, in nato kliknite želeno možnost postavitve.

  Slika traku

  Slika traku

  Slika traku

Opomba    Program uporabi izbrane možnosti postavitve za izbrani element grafikona. Če ste na primer izbrali celoten grafikon, bodo oznake podatkov uporabljene za vse nize podatkov. Če ste izbrali eno podatkovno točko, bodo oznake podatkov uporabljene le za izbrane nize podatkov ali podatkovno točko.

Na vrh strani

Ročno spreminjanje oblike elementov grafikona

 1. Kliknite grafikon, ki mu želite spremeniti slog, ali izberite element grafikona na seznamu elementov po spodnjih navodilih.

  1. Kliknite kjerkoli v grafikonu, da prikažete Orodja za grafikone.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato želeni element grafikona.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika naredite nekaj od tega:

  1. Če želite oblikovati kateri koli element grafikona, v skupini Trenutni izbor kliknite Oblikuj izbor in nato izberite želene možnosti oblikovanja.

  2. Če želite oblikovati obliko izbranega elementa grafikona, v skupini Slogi oblike kliknite želeni slog ali pa kliknite Polnilo oblike, Oris oblike ali Učinki oblike in nato izberite želene možnosti oblikovanja.

  3. Če želite oblikovati besedilo izbranega elementa grafikona z WordArtom, v skupini Slogi WordArt kliknite želeni slog ali pa kliknite Polnilo besedila, Oris besedila ali Besedilni učinki in izberite želene možnosti oblikovanja.

   Opomba    Ko uporabite slog WordArt, oblike WordArt ne morete več odstraniti. Če sloga WordArt, ki ste ga uporabili, ne želite, lahko izberete drug slog WordArt, lahko pa tudi kliknete Razveljavi v orodni vrstici za hitri dostop, da se vrnete v prejšnjo obliko.

   Namig    Če želite uporabiti navadno oblikovanje besedila za oblikovanje besedila v elementih grafikona, z desno tipko miške kliknite ali izberite besedilo in nato kliknite želene možnosti oblikovanja v mini orodni vrstici. Uporabite lahko tudi gumbe za oblikovanje na traku (zavihek Osnovno, skupina Pisava).

Na vrh strani

3. korak: Dodajanje ali odstranjevanje naslovov ali oznak podatkov

Če želite, da bo grafikon lažje razumljiv, dodajte naslov, na primer naslov grafikona in naslov osi. Naslovi osi so po navadi na voljo za vse osi, ki jih je mogoče prikazati v grafikonu, vključno z globinskimi osmi (nizov) v 3D-grafikonih. Nekatere vrste grafikonov (na primer polarni grafikoni) imajo osi, vendar v njih ni mogoče prikazati naslovov osi. Naslovov osi ni mogoče prikazati tudi v vrstah grafikonov, ki nimajo osi (na primer tortni in kolobarni grafikoni).

Naslove grafikonov in osi lahko tudi povežete z ustreznim besedilom v celicah delovni list tako, da ustvarite sklic na te celice. Ko spremenite ustrezno besedilo na delovnem listu, program samodejno posodobi povezane naslove v grafikonu.

Če želite v grafikonu hitro prepoznati niz podatkov, dodajte oznake podatkov v podatkovne točke grafikona. Oznake podatkov so privzeto povezane z vrednostmi na delovnem listu in ko te vrednosti spremenite, jih program samodejno posodobi.

Dodajanje naslova grafikona

 1. Kliknite kamor koli v grafikonu, ki mu želite dodati naslov.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslov grafikona.

  Slika traku

 3. Kliknite Prekrivni naslov na sredini ali Nad grafikonom.

 4. V polje z besedilom Naslov grafikona, ki se pojavi v grafikonu, vnesite želeno besedilo.

  Namig    Če želite vstaviti prelom vrstic, kliknite, da postavite kazalec na mesto, kjer želite prelomiti vrstico, in nato pritisnite ENTER.

 5. Če želite oblikovati besedilo, ga izberite in nato v mini orodni vrstici kliknite želene možnosti oblikovanja.

  Namig    Uporabite lahko tudi gumbe za oblikovanje na traku (zavihekOsnovno, skupina Pisava). Če želite oblikovati celoten naslov, ga kliknite z desno tipko miške, kliknite Oblikuj naslov grafikona in izberite želene možnosti oblikovanja.

Na vrh strani

Dodajanje naslovov osi

 1. Kliknite kamor koli v grafikonu, ki mu želite dodati naslove osi.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi.

  Slika traku

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati naslov na primarno vodoravno os (kategorije) kliknite Naslov primarne vodoravne osi in nato kliknite želeno možnost.

   Namig    Če ima grafikon sekundarno vodoravno os, lahko tudi kliknete Naslov sekundarne vodoravne osi.

  • Če želite dodati naslov primarni navpični osi (vrednost), kliknite Naslov primarne navpične osi in nato kliknite želeno možnost.

   Namig    Če ima grafikon sekundarno navpično os, lahko tudi kliknete Naslov sekundarne navpične osi.

  • Če želite dodati naslov na globinsko os (nizov) kliknite Naslov osi za globino in nato kliknite želeno možnost.

   Opomba    Ta možnost je na voljo samo, ko je izbrani grafikon 3D-grafikon, na primer 3D-stolpčni grafikon.

 4. V polje z besedilom Naslov osi, ki se pojavi v grafikonu, vnesite želeno besedilo.

  Namig    Če želite vstaviti prelom vrstic, kliknite, da postavite kazalec na mesto, kjer želite prelomiti vrstico, in nato pritisnite ENTER.

 5. Če želite oblikovati besedilo, ga izberite in nato v mini orodni vrstici kliknite želene možnosti oblikovanja.

  Namig    Uporabite lahko tudi gumbe za oblikovanje na traku (zavihekOsnovno, skupina Pisava). Če želite oblikovati celoten naslov, ga kliknite z desno tipko miške, kliknite Oblikuj naslov osi in izberite želene možnosti oblikovanja.

Opombe    

 • Če preklopite na drugo vrsto grafikona, ki ne podpira naslovov osi (na primer tortni grafikon), naslovi osi ne bodo več prikazani. Naslovi bodo znova prikazani, ko preklopite nazaj na vrsto grafikona, ki podpira naslove osi.

 • Naslovi osi, ki so prikazani za sekundarne osi, bodo izgubljeni, ko preklopite na vrsto grafikona, ki ne prikazuje sekundarnih osi.

Na vrh strani

Povezovanje naslova s celico delovnega lista

 1. Na grafikonu kliknite naslov grafikona ali osi, ki ga želite povezati s celico delovnega lista.

 2. Na delovnem listu kliknite v vnosna vrstica in vnesite enačaj (=).

 3. Izberite celico delovnega lista s podatki ali besedilom, ki ju želite prikazati v grafikonu.

  Namig    Vnesete lahko tudi sklic na celico delovnega lista v vnosni vrstici. Vključite enačaj, ime lista, ki mu sledi klicaj; na primer =List1!F2

 4. Pritisnite ENTER.

Na vrh strani

Dodajanje oznak podatkov

 1. Na grafikonu naredite nekaj od tega:

  • Če želite vsem podatkovnim točkam vseh podatkovnih serij dodati oznako podatkov, kliknite območje grafikona.

  • Če želite dodati oznako podatkov vsem podatkovnim točkam podatkovnega niza, kliknite kjerkoli v podatkovnem nizu, kateremu želite dodati oznako.

  • Če želite dodati oznako podatkov eni podatkovni točki v nizu podatkov, kliknite podatkovno serijo s podatkovno točko, ki jo želite označiti, in nato kliknite podatkovno točko, ki jo želite označiti.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Oznake podatkov in nato kliknite želeno možnost prikaza.

  Slika traku

  Opomba    Odvisno od uporabljene vrste grafikona, so na voljo različne možnosti oznake podatkov.

Na vrh strani

Odstranjevanje naslovov ali oznak podatkov iz grafikona

 1. Kliknite grafikon.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake naredite nekaj od tega:

  • Če želite odstraniti naslov grafikona, kliknite Naslov grafikona in nato kliknite Brez.

  • Če želite odstraniti naslov osi, kliknite Naslov osi, kliknite vrsto naslova osi, ki ga želite odstraniti, in nato kliknite Brez.

  • Če želite odstraniti oznake podatkov, kliknite Oznake podatkov in nato Brez.

   Slika traku

Namig    Če želite hitro odstraniti naslov ali oznako podatkov, kliknite naslov ali oznako in nato pritisnite DELETE.

Na vrh strani

4. korak: Prikazovanje ali skrivanje legende

Ko ustvarjate grafikon, se prikaže legenda, ki jo lahko skrijete ali spremenite njeno mesto, ko ustvarite grafikon.

 1. Kliknite grafikon, v katerem želite pokazati ali skriti legendo.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Legenda.

  Slika traku

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite skriti legendo, kliknite Brez.

   Namig    Če želite iz grafikona hitro odstraniti legendo ali vnos legende, izberite legendo ali vnos in pritisnite tipko DELETE ali kliknite z desno tipko miške ter pritisnite tipko DELETE.

  • Če želite prikazati legendo, kliknite želeno možnost prikaza.

   Opomba    Ko kliknete eno od možnosti prikaza, se legenda premakne, hkrati pa se samodejno prilagodi risalna površina. Če premaknete legendo in z miško spremenite njeno velikost, se risalna površina ne spremeni samodejno.

  • Če želite prikazati dodatne možnosti, kliknite Več možnosti za legende in izberite želeno možnost prikaza.

   Namig    Legenda privzeto ne prekriva grafikona. Če imate omejen prostor, zmanjšajte velikost grafikona tako, da počistite potrditveno polje Pokaži legendo, ne da bi prekrivala grafikon.

Namig    Ko je v grafikonu prikazana legenda, lahko spreminjate posamezne vnose, tako da uredite ustrezne podatke na delovnem listu. Če želite dodatne možnosti urejanja ali spremeniti vnose v legendi, ne da bi vplivali na podatke na delovnem listu, spremenite vnose v legendi v pogovornem oknu Izbira vira podatkov (zavihek Načrt, skupina Podatki, Izberi podatke).

Na vrh strani

5. korak: Prikazovanje ali skrivanje osi ali mrežnih črt grafikona

Ko ustvarite grafikon, se za večino vrst grafikonov prikažejo primarne osi. Prikaz osi lahko po potrebi vklopite ali izklopite. Ko dodate osi, lahko določite želeno raven podrobnosti, ki naj bodo prikazane na oseh. Globinska os se prikaže, ko ustvarite 3D-grafikon.

Če se vrednosti v grafikonu v posameznih niz podatkov medsebojno zelo razlikujejo ali če imate različne vrste podatkov (na primer cena in količina), lahko narišete nekaj podatkovnih serij na sekundarno navpično os (vrednosti). Merilo sekundarne navpične osi predstavlja vrednosti za ustrezno podatkovno serijo. Ko v grafikon dodate sekundarno navpično os, lahko dodate tudi sekundarno vodoravno os (kategorije), ki jo lahko dobro uporabite v XY (raztresenem) grafikonu ali mehurčnem grafikonu.

Če želite poenostaviti berljivost grafikona, prikažite vodoravne ali navpične mrežne črte grafikona, ki so daljše od katerih koli vodoravnih in navpičnih osi prek risalna površina grafikona.

Prikazovanje ali skrivanje primarnih osi

 1. Kliknite grafikon, za katerega želite prikazati ali skriti osi.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi in naredite nekaj od tega:

  • Če želite neko os prikazati, kliknite Primarna vodoravna os, Primarna navpična os ali Globinska os (v 3D-grafikonu), nato pa kliknite želeno možnost prikaza osi.

  • Če želite neko os skriti, kliknite Primarna vodoravna os, Primarna navpična os ali Globinska os (v 3D-grafikonu) in nato kliknite Brez.

  • Če želite določiti možnosti podrobnega prikaza osi in povečave, kliknite Primarna vodoravna os, Primarna navpična os ali Globinska os (v 3D-grafikonu), nato pa kliknite Več možnosti za primarno vodoravno os, Več možnosti za primarno navpično os ali Več možnosti za globinsko os.

   Slika traku

Na vrh strani

Prikazovanje ali skrivanje sekundarnih osi

 1. V grafikonu kliknite podatkovno serijo, ki ga želite narisati vzdolž sekundarne navpične osi ali pa naredite to, da izberete podatkovno serijo s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato niz podatkov, ki ga želite narisati vzdolž sekundarne navpične osi.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. Kliknite Možnosti nizov, če ta možnost ni izbrana, in nato pod Nariši nize na kliknite Sekundarna os in nato še Zapri.

 4. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi.

  Slika traku

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite prikazati sekundarno navpično os, kliknite Sekundarna navpična os, nato pa kliknite želeno možnost prikaza.

   Namig    Za pomoč pri razlikovanju sekundarne navpične osi, lahko spremenite vrsto grafikona samo za en niz podatkov. Spremenite lahko na primer en niz podatkov v črtni grafikon.

 6. Če želite prikazati sekundarno vodoravno os, kliknite Sekundarna vodoravna os, nato pa kliknite želeno možnost prikaza.

  Opomba    Ta možnost je na voljo šele takrat, ko prikažete sekundarno vertikalno os.

 7. Če želite skriti sekundarno os, kliknite Sekundarna navpična os ali Sekundarna vodoravna os, nato pa kliknite Brez.

Namig    Lahko pa tudi kliknete sekundarno os, ki jo želite izbrisati, in nato pritisnete tipko DELETE.

Na vrh strani

Prikazovanje ali skrivanje mrežnih črt

 1. Kliknite grafikon, v katerem želite prikazati ali skriti mrežne črte grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Mrežne črte.

  Slika traku

 3. Naredite to:

  • Če želite v grafikon dodati vodoravne mrežne črte, pokažite na Primarne vodoravne mrežne črte in nato kliknite želeno možnost. Če ima grafikon sekundarno vodoravno os, lahko tudi kliknete Sekundarne vodoravne mrežne črte.

  • Če želite v grafikon dodati navpične mrežne črte, pokažite na Primarne navpične mrežne črte in nato kliknite želeno možnost. Če ima grafikon sekundarno navpično os, lahko tudi kliknete Sekundarne navpične mrežne črte.

  • Če želite v 3D-grafikon dodati mrežne črte za globino, pokažite na Mrežne črte za globino in nato kliknite želeno možnost. Ta možnost je na voljo samo, ko je izbrani grafikon 3D-grafikon, na primer 3D-stolpčni grafikon.

  • Če želite mrežne črte grafikona skriti, pokažite na Primarne vodoravne mrežne črte, Primarne navpične mrežne črte ali Mrežne črte za globino (v 3D-grafikonu) in nato kliknite Brez. Če ima grafikon sekundarno os, lahko tudi kliknete Sekundarne vodoravne mrežne črte ali Sekundarne navpične mrežne črte in nato kliknete Brez.

  • Če želite mrežne črte grafikona hitro odstraniti, jih izberite in nato pritisnite DELETE.

Na vrh strani

6. korak: Premikanje ali spreminjanje velikosti grafikona

Grafikon lahko premaknete na poljubno mesto na delovni list oziroma na nov ali obstoječi delovni list. Spremenite lahko tudi velikost grafikona, da se bolje prilega listu.

Premikanje grafikona

 • Če želite grafikon premakniti, ga povlecite na želeno mesto.

Na vrh strani

Spreminjanje velikosti grafikona

Velikost grafikona spremenite tako:

 • Kliknite grafikon in povlecite ročice do želene velikosti.

 • Na zavihku Oblika v skupini Velikost vnesite velikost v polji Višina oblike in Širina oblike.

  Slika traku

Namig    Če želite več možnosti za spreminjanje velikosti, na zavihku Oblika v skupini Velikost kliknite Slika gumba , da odprete pogovorno okno Oblikovanje območja grafikona. Na zavihku Velikost izberite možnosti, s katerimi spremenite velikost grafikona, ga zavrtite ali prilagodite njegovo velikost. Na zavihku Lastnosti lahko določite, kako želite premikati grafikon ali prilagoditi njegovo velikost celicam delovnega lista.

Na vrh strani

7. korak: Shranjevanje grafikona kot predloge

Če želite ustvariti še en grafikon, ki je enak pravkar ustvarjenemu grafikonu, ga shranite kot predlogo za ustvarjanje drugih podobnih grafikonov.

 1. Kliknite grafikon, ki ga želite shraniti kot predlogo.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknite Shrani kot predlogo.

  Slika Excelovega traku

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge.

  Namig    Če ne navedete druge mape, bo datoteka s predlogo (.crtx) shranjena v mapo Grafikoni, predloga pa bo na voljo v razdelku Predloge v pogovornih oknih Vstavljanje grafikona (zavihek Vstavljanje, skupina Grafikoni, Zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba ) in Spreminjanje vrste grafikona (zavihek Načrt, skupina Vrsta, Spremeni vrsto grafikona).

Opomba    V predlogi grafikona so oblikovanje in barve, ki so uporabljene v grafikonu, ko ga shranite kot predlogo. Če predlogo uporabite za ustvarjanje grafikona v drugem delovnem zvezku, bodo v novem grafikonu uporabljene barve iz predloge in ne barve iz teme, ki je trenutno uporabljena v delovnem zvezku. Če želite namesto barv iz predloge uporabiti barve iz teme, z desno tipko miške kliknite območje grafikona in nato kliknite Ponastavi na ujemanje sloga.

Na vrh strani

Glejte tudi

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×