Ustvarjanje diagrama v vizualizatorju podatkov

Ali želite omogočiti samodejno ustvarjanje podrobnih in izvrstnih Visiovih diagramov poteka iz Excelovega delovnega zvezka? To lahko naredite z uporabo predlog vizualizatorja podatkov. Vsaka predloga vključuje povezan Excelov delovni zvezek za pretvorbo podatkov procesa v diagram poteka v Visiu. Pridobite lahko tudi svojo Excelovo predlogo po meri, določite preslikave v čarovniku za predlogo in samodejno ustvarite diagram. Ko ustvarite diagram poteka, lahko dodate, uredite ali izbrišete vrstice v Excelu, nato pa osvežite diagram v Visiu. V Excelu lahko celo dodate dodatne stolpce s podatki, ki so pretvorjeni v Visiove podatke oblike. Vizualizator podatkov je podprt v aplikaciji Visio Pro for Office 365.

Pregled vizualizatorja podatkov

Možnost uporabe predlog vizualizatorja podatkov je na voljo le v aplikaciji Visio Pro for Office 365 v kanalu trenutne izdaje. Če niste prepričani, katero različico Visia uporabljate, izberite Datoteka > Račun > Visio – vizitka. Več informacij o naročniški različici Visisa najdete v članku Visio Pro for Office 365.

Če ne vidite predlog vizualizatorja podatkov ali če imate druga vprašanja glede uvoda, obiščite stran Vizualizator podatkov – pogosta vprašanja page.

Opomba : Če želite uporabljati to funkcijo, morate imeti naročnino na Office 365. Če ste naročnik na Office 365, preverite, ali imate najnovejšo različico sistema Office. Če ste strokovnjak za IT, ki upravlja postopek posodobitve storitve Office 365, si oglejte stran z izdajami za kanale, kjer izveste, katere posodobitve so na voljo v posameznem kanalu.

V tem članku

Ustvarjanje diagrama v vizualizatorju podatkov

Pred začetkom

Zberite zamisli in jih prečistite v obliki osnutka na papirju ali v rokopisu. Ta grobi osnutek vam pomaga pri premagovanju začetnih ovir in olajša nadaljnje delo.

Diagram v vizualizatorju podatkov lahko ustvarite tako, da istočasno delate v Excelu in Visiu. Priporočamo vam, da v napravi s sistemom Windows ali v okolju z več monitorji delate v dveh oknih. Z vizualno primerjavo dela v Excelu in Visiu lažje preverite, ali vse poteka tako, kot ste načrtovali.

Priporočeno    Oglejte si ta Microsoft Officeov videoposnetek, da si ogledate delovanje funkcije: Vizualizator podatkov: Predstavitev.

1. faza: Izberite predlogo vizualizatorja podatkov

 1. Odprite Visio ali izberite Datoteka > Novo, če urejate diagram.

 2. Izberite PREDLOGE.

  Ukaz PREDLOGE
 3. Izberite Diagram poteka.

  Ukaz »Diagram poteka«
 4. Izberite Osnovni diagram poteka – vizualizator podatkov ali Navzkrižno delujoči diagram poteka – vizualizator podatkov.

  Predloge vizualizatorja podatkov

  Predloga vizualizatorja podatkov ima v zgornjem levem kotu ikono Excela.

Če želite več informacij o diagramih poteka in njihovih oblikah, glejte Ustvarjanje osnovnega diagrama poteka in Ustvarjanje navzkrižno delujočega diagrama poteka.

2. faza: Ustvarite Excelov delovni zvezek

 1. V predogledu predloge izberite Excelova predloga za podatke.

  Izbor povezave »Predloge Excelovih podatkov«

  Če želite uporabiti iste vzorčne Excelove predloge, ki so bile v tem članku uporabljene kot referenca, jih lahko prenesete s teh povezav:

 2. Izberite Datoteka > Shrani, določite računalnik, omrežni strežnik ali SharePointovo knjižnico dokumentov, vnesite ime datoteke, nato pa izberite Shrani.

 3. Če želite dodati nov delovni list, na dnu delovnega zvezka izberite Nov list Gumb »Nov list« .

 4. Ustvarite Excelovo tabelo. Če želite več informacij uporabi Excelovih tabel, glejte Pregled Excelovih tabel, Ustvarjanje ali brisanje Excelove tabele in Spreminjanje velikosti tabele z dodajanjem ali odstranjevanjem vrstic in stolpcev.

 5. Dodajte stolpce in vrstice v tabelo, ki se uporabljajo za ustvarjanje Visiovega diagrama. Za glave stolpcev in vrednosti v Excelovi tabeli veljajo posebne zahteve. Uporabite odsek Kakšna je interakcija Excelovih stolpcev s komponentami Visiovega diagrama poteka kot vizualni vodnik.

3. faza: Dodajte dodatne podatke oblike v Excelovo tabelo (izbirno)

 1. Raziščite zavihek Zemljevid procesa v Excelovi predlogi. Stolpci v Excelovi tabeli so obarvani modro in zeleno. Barva omogoča lažje prepoznavanje razlik med stolpci.

  Modri stolpci se uporabljajo za ustvarjanje diagramov poteka v Visiovem diagramu. Vsi stolpci so dodani tudi kot podatki oblike.

 2. Če želite dodati dodatne podatke oblike, v Excelovo tabelo dodajte en stolpec ali več.

  Zeleni stolpci označujejo dodatne podatke oblike, ki jih lahko dodate v vsako posamezno obliko. Dodate lahko poljubno število stolpcev. Ti podatki privzeto niso vidni v diagramu, razen če dodate grafične elemente s podatki. Če želite prikazati podatke oblike v Visiovem diagramu, izberite Podatki > Okno »Podatki oblike«. Če želite več informacij o podatkih oblike in grafičnih elementih s podatki, glejte Dodajanje podatkov oblikam in Grafični elementi s podatki, pregled.

4. faza: Ustvarite Visiov diagram s čarovnikom

 1. Preklopite nazaj na Visio, v predogledu predloge izberite mersko enoto in nato izberite Ustvari.

 2. Na prvi strani čarovnika Ustvarjanje diagrama na osnovi podatkov naredite to:

  1. V razdelku Kateri diagram želite ustvariti na osnovi podatkov? izberite predlogo: Osnovni diagram podatkov, Navzkrižno delujoči diagram poteka (vodoravno) ali Navzkrižno delujoči diagram poteka (navpično).

  2. V razdelku Izbira Excelovega delovnega zvezka na seznamu nedavno uporabljenih delovnih zvezkov izberite delovni zvezek ali izberite Prebrskaj, da poiščete delovni zvezek, ki ste ga ustvarili v 2. fazi.

  3. V razdelku Izbira tabele ali obsega po meri v delovnem zevzku izberite tabelo, ki vsebuje vaše podatke za obdelavo v Excelu.

  4. Izberite Dokončaj. S tem sprejmete vse privzete vrednosti, ki jih vnese Visio za druge strani čarovnika.

Posledično se znotraj vsebnika samodejno ustvari diagram. Dodatne Visiove strani so dodane glede na to velikost diagrama poteka.

5. faza: Shranite Visiov diagram

 • Izberite Datoteka > Shrani, poiščite mesto, vnesite ime datoteke in nato izberite Shrani.

Zaradi njihove medsebojne povezave je dobro, če imate Excelove in Visiove datoteke na istem mestu.

6. faza: Posodobite in osvežite diagram

Ko z vizualizatorjem podatkov ustvarite diagram, boste morda želeli vnesti kakšne spremembe. Ker vizualizator podatkov sestavljata dve komponenti, Excelov delovni zvezek in Visiov diagram, morate poskrbeti za sinhronizacijo diagrama s spremembami podatkov v Excelovi tabeli tako, da ga osvežite v Visiu. Vedeti morate, da je sinhronizacija enosmerni postopek. Najprej posodobite podatke v Excelu in nato osvežite diagram v Visiu. Če so med podatki v Excelu in tistimi v Visiu pri osveževanju razlike, prevladajo podatki iz Excela.

 1. Spremenite podatke v Excelovi tabeli. Vrstice lahko dodate, posodobite ali izbrišete.

 2. Shranite Excelov delovni zvezek.

 3. V Visiu izberite vsebnik diagrama, nato pa izberite Podatki > Osveži.

Spremembe, ki ste jih vnesli v Excelov delovni zvezek, so tako prikazane v Visiovem diagramu. Z osveževanjem spremenite le oblike in povezave znotraj vsebnika. Vse oblike diagrama in vrstice vsebnika naj bodo znotraj vsebnika. Če ročno dodate obliko znotraj vsebnika in nato osvežite diagram, bo oblika odstranjena. To ne vpliva na noben drug predmet na strani, ki je zunaj vsebnika. Vse spremembe oblikovanja oblik ali povezovalnikov znotraj vsebnika se ohranijo. Če želite več informacij o vsebnikih, glejte Natančno določanje strukture diagramov z vsebniki in seznami.

7. faza: Prilagodite interakcijo med Excelovo tabelo in Visiovim diagramom (izbirno)

Morda boste kdaj želeli prilagoditi ustvarjanje diagramov v vizualizatorju podatkov Morda boste na primer hoteli uporabiti različne oblike, da bi se prilagodili standardom organizacije, ali pa boste želeli preslikati različna imena stolpcev v Excelovi tabeli.

 1. Ko izberete Ustvari, da odprete čarovnika Ustvarjanje diagrama na osnovi podatkov, in na prvi strani vnesete vrednosti (glejte 4. fazo), izberite Naprej ali Nazaj, da v čarovniku prikažete vsako posamezno stran.

 2. Izberite Pomoč (?), da dobite več informacij o tem, kako prilagodite vsako posamezno možnost na strani. Če želite več informacij, glejte Uporaba čarovnika za ustvarjanje diagrama na osnovi podatkov.

Na vrh strani

Kakšna je interakcija Excelovih stolpcev s komponentnami Visiovega diagrama poteka

Oglejte si navedeni slikovni prikaz, da boste bolje razumeli uporabo posameznega Excelovega stolpca pri ustvarjanju Visiovega diagrama poteka.

ID koraka procesa   Število, ki označuje posamezne oblike v diagramu poteka. Ta stolpec je obvezen, poleg tega morajo biti vse vrednosti v Excelovi tabeli enolične in ne smejo biti prazne. Ta vrednost ni prikazana v diagramu poteka.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: ID koraka postopka

Opis koraka procesa   Besedilo, dodano posamezni obliki v diagramu poteka.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: opis koraka postopka

ID naslednjega koraka   ID koraka procesa naslednje oblike v zaporedju. Razvejana oblika vključuje dva naslednja koraka, predstavljajo pa jo števila, ločena z vejico, npr. 4,5. Imate lahko več kot dva naslednja koraka.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: ID naslednjega koraka

Oznaka povezovalnika   Za razvejane oblike so oznake povezovalnika predstavljene kot besedilo, ločeno z vejico, npr. »Da,Ne«. V primeru je »Da« enako 4, »No« pa 5.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: oznaka povezovalnika

Vrsta oblike   Vrsta oblike, ki jo želite predstaviti v Visiovem diagramu, npr. Proces ali Odločitev. Microsoft vam priporoča, da svoje izbire ocenite s spustnimi seznami.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: vrsta oblike

Funkcija in faza    Funkcija (ali linijski diagram poteka) in faza (ali časovnica), katerima pripada vsaka posamezna oblika. Ta stolpec velja le za navzkrižno delujoči diagram poteka, medtem ko je v osnovnem diagramu poteka prezrt.

Komunikacija med Excelovim zemljevidom procesa in Visiovim diagramom poteka: funkcija in faza

Na vrh strani

Uporaba drugih šablon za ustvarjanje diagrama v vizualizatorju podatkov

Poleg predlog osnovnih diagramov in navzkrižno delujočih diagramov poteka lahko uporabite tudi šablone iz drugih predlog, ko ustvarjate v vizualizatorju podatkov. Na voljo so na primer druge šablone za postopke, na primer Diagram nadzora, BPMN Basic ali Diagram poteka Six Sigma. Vendar pa lahko dodate oblike iz poljubne šablone, na primer Moje oblike.

 1. Odprite diagram v vizualizatorju podatkov, ki ste ga že ustvarili.

 2. Dodajte eno šablono ali več šablon v podokno Oblike.

  Na primer izberite Več oblik, nato Poslovno > Poslovni postopek > Oblike diagrama nadzora.

  Dodatne predloge v podoknu »Oblike«
 3. Na zavihku Podatki izberite možnost Ustvari, da zaženete čarovnika Ustvari diagrame iz podatkov.

 4. Izbirajte možnost Naprej toliko časa, dokler se ne prikaže stran Izbira ustrezne oblike za vsako posamezno vrednost, ki je navedena v možnosti »Vrsta oblike«.

 5. Na desni strani strani na seznamu izberite želeno šablono, na primer Oblike diagrama nadzora.

  Dodatne predloge, dodane na stran čarovnika

Uporaba grafičnega elementa s podatki v diagramu

Diagram lahko izboljšate tako, da dodate grafične elemente s podatki, s katerimi lahko vizualizirate podatke na diagramu. To pomeni, da lahko diagram spremenite v nadzorno ploščo postopkov, na katerem grafični element s podatki prikazuje informacije ključnega kazalnika učinkovitosti (KPI) z ikono grafičnega elementa s podatki na podatki podatkov oblike.

 1. Odprite diagram vizualizatorja podatkov.

  Izberite vsebnik, za katerega želite uporabiti grafični element s podatki.

 2. Izberite Podatki > Polja grafičnega elementa s podatki.

 3. Izberite polje grafičnega elementa s podatki, ki ga želite imeti v diagramu.

  Grafični elementi s podatki so uporabljeni za celoten diagram. Če želite grafični element s podatki skriti za določene oblike, pustite za te vrstice v Excelovem delovnem zvezku vrednosti stolpca s podatki prazne.

 4. Če želite, lahko nastavite dodatne možnosti na zavihku »Podatki«.

Uporaba grafičnih elementov s podatki za diagram Visiovega vizualizatorja podatkov

Na vrh strani

Naslednji koraki

Oglejte si nekaj opravil, ki jih boste morda želeli izvesti, ko boste ustvarili diagram v vizualizatorju podatkov.

 • Teme    Tema v Visiu je nabor barv in učinkov, ki ga lahko z enim klikom uporabite za risbe. S temami lahko svojim risbam hitro dodate strokovno načrtovan videz. Če želite več informacij, glejte Uporaba tem za ustvarjanje risb strokovnega videza.

 • Postavitev    V Visiu so na voljo ročna vodila in samodejna orodja, ki zagotavljajo, da so oblike v diagramih poravnane in dobro razporejene. Tako lahko ustvarite jasno risbo dovršenega videza. Če želite več informacij, glejte Poravnava in postavitev oblik v diagramu.

 • Izvoz    Diagram vizualizatorja podatkov in povezan Excelov delovni zvezek lahko izvozite v paket Visiovih predlog (.vtpx). Paket Visiovih predlog shrani nastavitve diagrama, šablone in podatke, da jih lahko drugi uporabniki uporabijo kot hitro izhodišče za ustvarjanje svojega diagrama vizualizatorja podatkov. Drugi uporabniki lahko namestijo paket predlog na svoje računalnike. Če želite več informacij, glejte Izvoz in namestitev paketa predlog vizualizatorja podatkov.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×