Ustvarjanje ali brisanje makra

Če želite avtomatizirati ponavljajoča se opravila, lahko v programu Microsoft Excel hitro posnamete makro. Makro lahko ustvarite tudi z urejevalnik Visual Basic v programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), če želite napisati svoj skript makra ali kopirati celoten makro ali le njegov del v novi makro. Ko ustvarite makro, ga lahko dodelite predmetu (na primer gumbu orodne vrstice, grafiki ali kontrolniku), da ga lahko zaženete s klikom predmeta. Če makra ne potrebujete več, ga izbrišite.

Kaj želite narediti?

Snemanje makra

Ustvarjanje makra s programom VBA

Kopiranje dela makra za ustvarjanje drugega makra

Dodelitev makra predmetu, grafiki ali kontrolniku

Brisanje makra

Snemanje makra

Pri snemanju makrov snemalnik makrov posname vse korake za dokončanje dejanj, ki jih bo posnet makro izvajal. Krmarjenje po traku ni vključeno v posnete korake.

 1. Če zavihek Razvijalec ni prikazan, ga prikažete tako:

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Možnosti in nato Prilagoditev traku.

  3. V kategoriji Prilagoditev traku na seznamu Glavni zavihki potrdite polje Razvijalec in kliknite V redu.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno; izvede se lahko koda, ki je morebiti nevarna) in nato kliknite V redu.

   Opomba    Če želite preprečiti zagon morebitno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete poljubno nastavitev, ki onemogoča vse makre.

   Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev, glejte Spreminjanje varnostnih nastavitev za makre v programu Excel.

 3. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Posnemi makro.

 4. V polje Ime makra vnesite ime makra.

  Opomba    Prvi znak v imenu makra mora biti črka. Znaki, ki sledijo, so lahko črke, številke ali podčrtaji. V imenu makra ni mogoče uporabiti presledkov, vendar lahko besede ločite s podčrtaji. Če uporabite ime makra, ki je hkrati sklic na celico, se lahko prikaže sporočilo o napaki, da ime makra ni veljavno.

 5. Če želite dodeliti Bližnjica na tipkovnici s tipko CTRL, s katero nato zaženete makro, v polje Bližnjica na tipkovnici vnesite poljubno malo ali veliko črko, ki jo želite uporabiti.

  Opomba    Bližnjica na tipkovnici prepiše vse enakovredne privzete Excelove bližnjice na tipkovnici, ko je delovni zvezek z makrom odprt.

  Če si želite ogledati seznam kombinacij CTRL za bližnjice na tipkovnici, ki so v Excelu že dodeljene, glejte Excelove bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke.

 6. Na seznamu Shrani makro v izberite delovni zvezek, v katerega želite shraniti makre.

  Namig    Če želite, da bo makro v Excelu vedno na voljo, izberite Osebni delovni zvezek z makri. Če izberete Osebni delovni zvezek z makri, Excel ustvari skrit osebni delovni zvezek z makri (Personal.xlsb), če še ne obstaja, in shrani makro v ta delovni zvezek. V sistemu Windows Vista je ta delovni zvezek shranjen v mapi C:\Uporabniki\uporabniško ime\ApplicationData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. V sistemu Microsoft Windows XP je ta delovni zvezek shranjen v mapi Settings\uporabniško ime\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart. Delovni zvezki, ki so v mapi XLStart, se odprejo samodejno ob vsakem zagonu Excela. Če želite, da se makro v osebnem delovnem zvezku za makre samodejno zažene v drugem delovnem zvezku, tudi ta delovni zvezek shranite v mapo XLStart, da se ob zagonu Excela odpreta oba zvezka.

 7. V polje Opis vnesite opis makra.

 8. Če želite začeti snemanje, kliknite V redu.

 9. Izvedite dejanja, ki jih želite posneti.

 10. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Ustavi snemanje Slika gumba.

  Namig    Kliknete lahko tudi Ustavi snemanje Slika gumba na levi strani vrstice stanja.

Na vrh strani

Ustvarjanje makra s programom VBA

 1. Če zavihek Razvijalec ni prikazan, ga prikažete tako:

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Možnosti in nato Prilagoditev traku.

  3. V kategoriji Prilagoditev traku na seznamu Glavni zavihki potrdite polje Razvijalec in kliknite V redu.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno; izvede se lahko koda, ki je morebiti nevarna) in nato kliknite V redu.

   Opomba    Če želite preprečiti zagon morebitno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete poljubno nastavitev, ki onemogoča vse makre.

   Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev, glejte Spreminjanje varnostnih nastavitev za makre v programu Excel.

 3. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Visual Basic.

 4. Po potrebi v urejevalniku za Visual Basic v meniju Insert (Vstavljanje) kliknite Module (Modul).

  1. Opomba    Moduli so samodejno ustvarjeni za vse liste v delovnem zvezku.

 5. V okno kode modula vnesite ali kopirajte kodo makra, ki jo želite uporabiti.

 6. Če želite zagnati makro iz okna z modulom, pritisnite tipko F5.

 7. Ko končate pisanje makra, v urejevalniku za Visual Basic meniju File (Datoteka) kliknite Close and Return to Microsoft Excel (Zapri in se vrni v Microsoft Excel).

Na vrh strani

Kopiranje dela makra za ustvarjanje drugega makra

 1. Če zavihek Razvijalec ni prikazan, ga prikažete tako:

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Možnosti in nato Prilagoditev traku.

  3. V kategoriji Prilagoditev traku na seznamu Glavni zavihki potrdite polje Razvijalec in kliknite V redu.

 2. Če želite nastaviti raven varnosti tako, da so začasno omogočeni vsi makri, naredite to:

  1. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Varnost makrov.

   Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

  2. V razdelku Nastavitve makrov kliknite Omogoči vse makre (ni priporočeno; izvede se lahko koda, ki je morebiti nevarna) in nato kliknite V redu.

   Opomba    Če želite preprečiti zagon morebitno nevarne kode, priporočamo, da po končanem delu z makri izberete poljubno nastavitev, ki onemogoča vse makre.

   Če želite več informacij o spreminjanju nastavitev, glejte Spreminjanje varnostnih nastavitev za makre v programu Excel.

 3. Odprite delovni zvezek z makrom, ki ga želite kopirati.

 4. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Makri.

 5. V polju Ime makra kliknite ime makra, ki ga želite kopirati.

 6. Kliknite Uredi.

 7. V oknu kode urejevalnika za Visual Basic izberite vrstice makra, ki jih želite kopirati.

  Namig    Če želite kopirati celoten makro, izberite tudi vrstici Sub in End Sub.

 8. V meniju Edit (Urejanje) kliknite Copy (Kopiraj).

  Namig    Makro lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknete Copy (Kopiraj) ali pa pritisnite tipki CTRL+C.

 9. V polju Procedure (Procedura) v oknu kode kliknite modul, kamor želite vnesti kodo.

 10. V meniju Edit (Urejanje) kliknite Paste (Prilepi).

  Namig    Makro lahko tudi kliknete z desno tipko miške in nato kliknite Paste (Prilepi) ali pa pritisnite tipki CTRL+V.

Namig    Datoteke osebnega delovnega zvezka z makri (Personal.xlsb) ne morete urediti, saj je skrit delovni zvezek, ki je vedno odprt. Najprej ga morate razkriti z ukazom Razkrij. Odprete ga lahko tudi z urejevalnikom za Visual Basic, tako da pritisnete tipki ALT+F11.

Na vrh strani

Dodelitev makra predmetu, grafiki ali kontrolniku

 1. Na delovnem listu z desno tipko miške kliknite predmet, grafiko ali kontrolnik, ki mu želite dodeliti obstoječi makro, in nato kliknite Dodeli makro.

 2. V polju Ime makra kliknite makro, ki ga želite dodeliti.

Na vrh strani

Brisanje makra

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Odprite delovni zvezek z makrom, ki ga želite izbrisati.

  • Če je makro, ki ga želite izbrisati, shranjen v osebnem delovnem zvezku z makri (Personal.xlsb), vendar je ta delovni zvezek skrit, ga razkrijete tako:

   1. Na zavihku Ogled v skupini Okno kliknite Razkrij.

   2. V razdelku Razkrij delovne zvezke kliknite OSEBNO in nato V redu.

 2. Če zavihek Razvijalec ni prikazan, ga prikažete tako:

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite Možnosti in nato Prilagoditev traku.

  3. V kategoriji Prilagoditev traku na seznamu Glavni zavihki potrdite polje Razvijalec in kliknite V redu.

 3. Na zavihku Razvijalec v skupini Koda kliknite Makri.

  Skupina »Koda« na zavihku »Razvijalec«

 4. Na seznamu Makri v izberite delovni zvezek z makrom, ki ga želite izbrisati. Kliknite na primer ta delovni zvezek.

 5. V polju Ime makra kliknite ime makra, ki ga želite izbrisati.

 6. Kliknite Izbriši.

Na vrh strani

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako lahko to izboljšamo?

Kako lahko to izboljšamo?

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.