Ustvarite obrazec za začetek poteka dela

Morda boste želeli, da potek dela zbira informacije o osebi, ki ga je začela, na te informacije pa se pozneje sklicevati v poteku dela. Predstavljajte si na primer, da ustvarjate potek dela, ki dodeli opravilo pregleda dokumenta. V nekaterih tovrstnih potekih dela je morda bolje, da opravilo pregleda vedno samodejno dodelite istemu udeležencu in vedno uporabite enako formulo za izračun roka. Toda v svojem poteku dela želite, da oseba, ki ročno začne potek dela, navede tako pregledovalca kot tudi rok. To lahko nastavite tako, da dodate polja po meri v obrazec za začetek poteka dela in zahtevate, da je potek dela začet ročno.

Kako potek dela uporabi informacije obrazca za začetek

Uporabite lahko tudi parametre, ki so v obrazcu za začetek, v katerem navajate, da morajo biti v potek dela vključena ali izključena določena dejanja ali koraki oz. katere odločitve morate sprejeti. Potek dela lahko nastavite tako, da kopira informacije iz obrazca za začetek v trenutni element seznama, kjer se je na te informacije mogoče sklicevati z drugim potekom dela.

V tem članku je razloženo, kako delujejo obrazci za začetek, nudi pa tudi primere in navodila za nastavitev obrazcev za začetek različnih opravil.

V tem članku

Kaj je obrazec za začetek?

Katere vrste obrazcev za začetek so na voljo?

Katere so privzete vrednosti in kako jih uporabim?

Primer 1: vnesite informacije o trenutnem poteku dela

Primer 2: naročite trenutnemu poteku dela, da preskoči ali vključi korak ali dejanje

Primer 3: vnesite informacije o sekundarnem poteku dela

Kako nastavim ali posodobim druge vrednosti v trenutnem elementu seznama?

Kako lahko uporabim parameter kot dinamično spremenljivko poteka dela?

Kaj je obrazec za začetek?

Obrazec za začetek je stran, ki je prikazana, ko oseba ročno začne potek dela. Privzeti obrazec za začetek je zelo preprost, vključuje le ime poteka dela in dva gumba: Začni in Prekliči.

Preprost privzet obrazec za začetek poteka dela

Ta preprost obrazec lahko nadgradite tako, da dodate več polj. Oseba, ki potek dela začne, lahko s temi polji vnese informacije o zahtevah, potrebnih za dokončanje postopka.

Obrazec za začetek ima lahko poljubno število polj. Ta obrazec nudi polja, s katerimi je mogoče določiti pregledovalca in rok.

Obrazec za začetek z dodanima poljema »Pregledovalec« in »Rok«

V programu Office SharePoint Designer 2007 se obrazec za začetek prikaže kot stran .aspx v mapi tega poteka dela. Ime datoteke obrazca za začetek se ujema z imenom poteka dela.

Stran poteka dela .aspx, prikazana na seznamu map

Obrazec za povabilo je priložen privzeti glavni strani spletnega mesta, vključuje pa spletni gradnik obrazca za vnos podatkov za interakcijo s potekom dela. Prilagodite lahko postavitev in videz obrazca za začetek. Priložite lahko na primer drugo glavno stran ali spremenite sloge. Če pa želite spremeniti, katera polja bodo prikazana na obrazcu, obliko zapisa ali privzete vrednosti polja, morate uporabiti pogovorno okno Parametri inicializacije poteka dela v programu Workflow Designer. Takšnih sprememb polj obrazca ne morete vnesti tako, da uredite neposredno spletni gradnik obrazca za vnos podatkov.

Pomembno : Če vnesete prilagoditve postavitve in videza spletnega gradnika obrazca za vnos podatkov (to pomeni spremembe videza, ne delovanja), se tovrstne spremembe izgubijo, ko naslednjič zberete potek dela. Prilagoditve postavitve in videza, ki jih vnesete za preostanek strani .aspx, so ohranjene.

Če ustvarite polje obrazca tako, da uporabite pogovorno okno Parametri za inicializacijo poteka dela in nato spremenite obliko zapisa tega polja, lahko vidite to opozorilo.

Opozorilo glede spreminjanja vrste oblike za obstoječe polje

Če spremenite polja obrazca za začetek in nato prevedete potek dela, se bodo primerki poteka dela, ki se izvajajo, še naprej izvajali, vendar se bodo lahko sklicevali le na podatke in obrazce za vnos podatkov, ki so na voljo v novem obrazcu. Če izbrišete ali spremenite polje (na primer tako, da ga preimenujete ali spremenite njegovo obliko zapisa), primerek poteka dela, ki se izvaja, pa nato poskusi ustvariti sklic na podatke, ki so na voljo, v nepričakovani ali sploh niso na voljo, pride do napake poteka dela. Zato je pomembno, da ne vnašate sprememb, s katerimi izbrišete, preimenujete ali kako drugače spremenite katero koli polje, na katerega se lahko sklicujejo primerki poteka dela, ki se trenutno izvajajo.

Včasih boste potek dela nastavili tako, da bo kopiral informacije iz polja obrazca za začetek v polje v elementu seznama. Na primer oseba, ki ustvarja primarni potek dela, lahko na obrazcu za začetek navede rok za opravilo pregleda dokumenta, primerni potek dela pa lahko ta datum kopira v v polje »Rok« v trenutnem elementu, na katerega bi se lahko skliceval sekundarni potek dela, ki pošilja opomnike o rokih. V tem primeru poskrbite, da informacije, ki so vnesene v obrazec za začetek in kopirane v polje elementa seznama, niso spremenjene, dokler se bo na njih morda skliceval sekundarni potek dela. To je še posebej pomembno, če se sekundarni potek dela začasno ustavi ali določeno časovno obdobje čaka.

Na vrh strani

Katere vrste obrazcev za začetek so na voljo?

Ta slika prikazuje primer vsake vrste polja obrazca za začetek.

Obrazec za začetek z enim poljem vsake vrste

1. Ena vrstica besedila

2. Več vrstic besedila

3. Število

4. Da/ne (potrditveno polje)

5. Izbor (meni za izbor) kot izbirni gumbi

6. Datum in ura

7. Izbor (meni za izbor) kot spustni meni

Izberite primerno vrsto polja za vsak parameter, ki ga ustvarite:

 • Ena vrstica besedila    To vrsto polja uporabite za kratke besedilne odgovore svobodne oblike.

 • Več vrstic besedila    To vrsto polja uporabite za besedilne odgovore poljubne dolžine svobodne oblike.

 • Število    Ta vrsta polja je namenjena le za številske vrednosti. V privzeto vrednost ne vključujte vejic.

 • Datum in ura    Za to vrsto polja imate na voljo tri privzete vrednosti (prazno polje, datum in uro nastanka elementa ali določen datum in uro, ki ju navedete) in dve obliki prikaza (samo datum ali datum in ura).

 • Izbor (meni za izbor)    To vrsto polja lahko na obrazcu prikažete bodisi v spustnem meniju ali kot nabor izbirnih gumbov. V obeh primerih lahko hkrati izberete le enega od navedenih elementov.

 • Da/ne (potrditveno polje)    Če ne navedete privzete vrednosti za polja te vrste, je dodeljena privzeta vrednost Da.

Če je navedena privzeta vrednost, je na obrazcu za vsa polja prikazana privzeta vrednost.

Na kaj morate biti pozorni, ko delate s polji obrazca za začetek:

 • Preverjanje veljavnosti podatkov    Večina vrst polj, ki so trenutno na voljo za uporabo v obrazcu za začetek, nudi malo preverjanja veljavnosti podatkov ali pa tega sploh ne nudi. Polja Datum in ura ne morete na primer nastaviti tako, da preveri, ali je vneseni datum za današnjim dnem. (Seveda lahko vključite korak poteka dela, ki preveri, ali je vneseni datum v naveden obseg. Če temu ni tako, pošlje e-poštno sporočilo o odstopanju osebi, ki je začela potek dela, nato pa potek dela ustavit.) Najnižjo raven preverjanja veljavnosti podatkov zagotavljajo polja Ena vrstica besedila, Več vrstic besedila in Število. Vsako od teh sprejme poljuben vnos, ki ne presega omejitve znakov. (Čeprav polje Število sprejema le številske vrednosti kot privzete vrednosti, sprejema tako številske kot tudi besedilne vrednosti osebe, ki začne potek dela in dokonča obrazec za začetek.) Najmočnejše preverjanje veljavnosti podatkov nudi polje Izbor (meni za izbor), za katerega mora oseba, ki potek dela začne, izbrati eno od vnaprej oblikovanih možnosti, navedenih z obrazcem.

 • Opisi polj in navodila    Posamezna polja na obrazcu za začetek ne nudijo prostora za opis polja ali navodil o tem, kako je treba vnesti informacije. Vendar pa lahko dodate opise in navodila za celoten obrazec za začetek, vključno z navodili, v katerih poljih mora biti vrednost in katera polja so lahko prazna, tako, da uredite stran .aspx. Poskrbite le, da boste opise in navodila dodajali zunaj spletnega gradnika obrazca za vnos podatkov, da ne bodo izgubljena, ko bo potek dela preveden.

 • Obseg razpoložljivih polj    Ker obrazec za začetek ni povezan z elementom seznama, za razliko od obrazca opravila po meri, ki je povezan z elementov na seznamu opravil, obrazec za začetek ne nudi toliko vrst polj za obrazce, kot jih je na voljo na obrazcu opravila po meri.

Na vrh strani

Katere so privzete vrednosti in kako jih uporabim?

Ko oblikujete obrazec za začetek, lahko izberete, ali želite ponuditi privzeto vrednost za vsak določen parameter ali ne. Če ponudite privzeto vrednost za parameter, oseba, ki začne potek dela, pa ne zamenja privzete vrednosti z drugo vrednostjo, bo potek dela uporabil privzeto vrednost.

Če tako potek dela za pravilno delovanje v katerem koli parametru zahteva vrednost, ki ni prazna, je priporočljivo določiti privzeto vrednost. V vzorčnem poteku dela »Pregled dokumenta« lahko v obrazcu za začetek ponudite privzet pregledovalnik in privzeto raven prioritete.

Če mora imeti potek dela neprazno vrednost v polju, za katerega ni varne ali primerne privzete vrednosti, je priporočljivo nastaviti prvi korak poteka dela, s katerim preverite, ali je zahtevano polje prazno. Če je prazno, se lahko potek dela ustavi, vendar šele po tem, ko pošlje e-poštno sporočilo osebi, ki je potek dela začela. V sporočilu je razloženo, da mora ta oseba začeti nov primerek poteka dela v istem elementu, vendar mora tokrat navesti vrednost v zahtevanem polju.

Edina vrsta parametra, ki ima vedno prevzeto vrednost, je parameter Da/Ne (potrditveno polje), ki je vedno privzeto nastavljeno na Da ali Ne.

Pomembno : Če potek dela nastavite tako, da se začne samodejno, in če ne podate privzete vrednosti za en parameter ali več, boste videli to sporočilo, ki vas opozarja, da zaradi praznih vrednosti v nekaterih parametrih potek dela morda ne bo deloval pravilno.

Opozorilo glede vključevanja privzetih vrednosti za samodejni začetek

Na vrh strani

Primer 1: vnesite informacije o trenutnem poteku dela

Če s potekom dela dodeljujete opravila (v našem primeru je to opravilo pregleda dokumenta) in želite, da oseba, ki je začela potek dela, lahko izbere osebe, katerim želi dodeliti opravilo, lahko to nastavite tako, da dodate parameter v obrazec za začetek.

Dodajanje polja »Pregledovalec« v obrazec za začetek

Če želite dodati parameter »Pregledovalec«:

 1. V programu Workflow Designer poskrbite, da je potek dela mogoče začeti le ročno, ne samodejno, nato pa kliknite Začetek.

  Načrtovalnik poteka dela z nastavitvami za nov potek dela

 2. V pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite Dodaj.

 3. V pogovornem oknu Dodaj polje poimenujte novo polje Pregledovalec in nato v seznamu blokov Vrsta informacije kliknite Izbor (meni za izbor).

  Pogovorno okno za dodajanje polja z izbori

 4. Kliknite Naprej, nato pa v polje Izbori (vnesite vsak izbor v ločeno vrstico) vnesite e-poštni naslov pregledovalcev, ki jih želite ponuditi kot možnosti za ta parameter.

  Opomba : Ko pošiljate e-poštno sporočilo, lahko potek dela uporabi ime domene\uporabniško ime ali pol e-poštni naslov osebe, na primer v vrsticah »Za« ali »Kp« e-poštnega sporočila poteka dela je lahko NORTHWINDTRADERS\Ana in Ana@Northwindtraders.com.

 5. V polju Privzeta vrednost navedite pregledovalca, ki naj ga potek dela uporabi, če oseba, ki dokončuje postopek obrazec za začetek, tega parametra ne spremeni.

  Pomembno : Če ne vnesete privzete vrednosti za polje, za katerega potek dela zahteva informacije, in če oseba, ki začne potek dela, prav tako ne vnese vrednosti za to polje, potek dela ne bo uspel.

 6. Na seznamu Prikaži kot kliknite Spustni meni ali Izbirni gumbi. (V tem primeru je izbrano Izbirni gumbi.)

  Pogovorno okno za dodajanje polja z izbori

 7. Kliknite Dokončaj, nato pa v pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite V redu.

Konfiguracija dejanja poteka dela, da ta uporabi parameter obrazca za začetek

Če želite potek dela tako nastaviti tako, da dodeli opravilo pregleda dokumenta udeležencem, določenim v obrazcu za začetek dela:

 1. V načrtovalniku poteka dela na strani, ki predstavlja korak, na katerega želite postaviti opravilo, kliknite Dejanja, nato pa kliknite želeno dejanje.

  V tem primeru kliknite Dodeli element opravka.

 2. V dejanju kliknite element opravka, v čarovniku za opravilo po meri kliknite Naprej, nato pa še ime opravila Pregled dokumenta.

 3. V polje Opis vnesite navodila, ki jih želite priložiti opravilu, nato pa kliknite Dokončaj.

 4. V dejanju kliknite te uporabnike.

 5. V pogovornem oknu Izberite uporabnike na seznamu Ali izberite med obstoječimi uporabniki in skupinami kliknite Iskanje poteka dela, nato pa kliknite Dodaj.

 6. V pogovornem oknu Določitev iskanja poteka dela izberite te možnosti:

  • Vir: Podatki poteka dela

  • Polje: Začetek: Pregledovalec

 7. Kliknite V redu, nato pa znova kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Izberite uporabnike.

Vaše dejanje je zdaj videti tako.

Dejanje z obema navedenima parametroma

S poljem Pregledovalec na obrazcu za začetek lahko oseba, ki potek dela začne, vidi, kateri osebi lahko dodeli opravilo.

V naslednjem razdelku se naučite, kako se lahko potek dela z obrazcem za začetek odloči, ali naj izvede določen nabor dejanj ali ne.

Na vrh strani

Primer 2: naročite trenutnemu poteku dela, da preskoči ali vključi korak ali dejanje

Včasih boste morda želeli, da se določen potek dela izvede za določen element seznama ali ne, odvisno od določenih informacij o tem elementu. Imate lahko na primer potek dela »Nov dokument«, ki ga izvedete za vsak nov dokument v knjižnici dokumentov v skupni rabi, vendar pa morda želite, da je opravilo pregleda dokumenta, ki je vključeno v potek dela, zagnano le za izbrane dokumente.

Dodajanje polja »Pošlji v pregled« v obrazec za začetek

Če želite dodati parameter »Pošlji v pregled«:

 1. V programu Workflow Designer poskrbite, da je potek dela mogoče začeti le ročno, ne samodejno, nato pa kliknite Začetek.

  Načrtovalnik poteka dela z nastavitvami za nov potek dela

 2. V pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite Dodaj.

 3. V pogovornem oknu Dodaj polje vnesite ime nove polja Pošlji v pregled, nato pa na seznamu Vrsta informacije kliknite Da/ne (potrditveno polje).

 4. Kliknite Naprej, nato pa določite privzeto vrednost (če te vrednosti ne določite, se vrednost polja privzeto vrne na Da).

  Pogovorno okno za dodajanje polja z izbori

 5. Kliknite Dokončaj, nato pa v pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite V redu.

Dodajanje pogoja v potek dela

Če želite nastaviti potek dela tako, da uporabi vrednost »Pošlji v pregled«, s katero določi, ali bo trenutni korak poteka dela izvedel ali ne (v primeru je korak, kateremu je dodeljeno opravilo za pregled dokumenta):

 1. V načrtovalniku poteka dela na strani poteka dela, ki predstavlja korak, ki ga želite povezati s potrditvenim poljem, kliknite Pogoji, nato pa še Primerjajte poljuben podatkovni vir.

 2. V pogoju kliknite prvo vrednost, nato pa Prikaži vpenjanje podatkov Slika gumba .

 3. V pogovornem oknu Določitev iskanja poteka dela izberite te možnosti:

  • Vir: Podatki poteka dela

  • Polje: Začetek: Pošlji v pregled

 4. Kliknite V redu.

 5. V pogoju kliknite drugo vrednost, nato pa na seznamu kliknite Da.

Vaš pogoj je zdaj videti tako, kot prikazuje slika.

Koraki poteka dela, ki prikazujejo pogoj z vsemi navedenimi parametri

S potrditvenim poljem na obrazcu za začetek lahko oseba, ki potek dela začne, potek dela obvesti, ali naj izvede določena dejanja v trenutnem koraku ali ne.

V naslednjem razdelku se boste naučili kopirati informacije iz obrazca za začetek v trenutni element seznama, tako da se lahko sekundarni potek dela sklicuje na te informacije.

Na vrh strani

Primer 3: vnesite informacije o sekundarnem poteku dela

Če uporabljate sekundarni potek dela za zagon, ki se izvaja na seznamu opravil, za nastavitev rokov za opravila, ustvarjena s primarnim potekom dela na drugem seznamu (v primeru knjižnica dokumentov v skupni rabi), lahko z obrazcem za začetek primarnega poteka dela navedete rok za opravilo. Če želite več informacij o sekundarnih potekih dela, glejte članek Ustvarjanje sekundarnega poteka dela.

Tok informacij o roku prek primarnega in sekundarnega poteka dela

1. Oseba, ki začne primarni potek dela, določi rok.

2. Obrazec za začetek rok pošlje primarnemu poteku dela.

3. Primarni potek dela kopira rok v polje »Rok« trenutnega elementa seznama.

4. Sekundarni potek dela dobi rok tako, da pošlje poizvedbo za element seznama.

5. Sekundarni potek dela kopira rok v element opravila.

Opombe : 

 • Če želite, da se sekundarni potek dela sklicuje na izvirni element seznama, v katerem se izvaja primarni potek dela, mora sekundarni potek dela poznati ID elementa seznama tega izvirnega elementa. Samo opravila, ustvarjena z enim od opravil poteka dela, samodejno poznajo ta ID elementa seznama, ki je shranjen v stolpcu z ID-jem elementa poteka dela na seznamu opravil. Če se sekundarni potek dela izvaja na seznamu, ki ni seznam opravil, vendar se mora sklicevati na izvirni element, mora primarni potek dela ta ID elementa seznama elementa, ki se izvaja, elementa, ki ga ustvari, in elementa, v katerem se izvaja sekundarni potek dela. To lahko nastavite tako, da dodate stolpec za iskanje na seznam, kjer se izvaja sekundarni potek dela, kjer se ta stolpec za iskanje sklicuje na ID stolpca seznama ali knjižnice, v katerem se izvaja primarni potek dela. Ko nato konfigurirate primarni potek dela tako, da ustvari element na seznamu elementa, v katerem se izvaja sekundarni potek dela, preslikate ID elementa seznama trenutnega elementa primarnega poteka dela v polje za iskanje na drugem seznamu.

 • Če še niste dodali stolpca z rokom v knjižnico dokumentov v skupni rabi, morate to narediti, preden izvedete postopke v tem razdelku. Če želite vključiti tako datum in uro informacij v ta stolpec, izberite to v razdelku Dodatne nastavitve stolpca na strani za dodajanje stolpec.

  Če ne želite, da se polje z rokom prikaže na obrazcih , kot je EditForm.aspx, kjer lahko ljudje spreminjajo vrednost polja, lahko to polje z obrazcev skrijete. Za to morate najprej preveriti, ali je dovoljeno upravljanje vrst vsebine na seznamu ali v knjižnici (na strani z nastavitvami seznama kliknite Dodatne nastavitve). Nato skrijte polje z rokom za vsako vrsto vsebine posebej (na strani z nastavitvami seznama kliknite vrsto vsebine, nato kliknite stolpec rokom, nato pa izberite Skrito (se ne bo prikazalo v obrazcih)). Ne pozabite, da lahko stolpec skrijete le za vrsto vsebine, ne za celoten seznam ali knjižnico hkrati.

Dodajanje polja »Rok« v obrazec za začetek

Če želite dodati parameter »Rok«:

 1. V pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite Dodaj.

 2. V pogovorno okno Dodaj polje vnesite ime novega polja Rok, nato pa na seznamu polja Vrsta informacije kliknite Datum in ura.

 3. Kliknite Naprej, nato pa poskrbite, da je izbran izbirni gumb Prazna privzeta vrednost in da je izbrana možnost Samo datum v polju Oblika prikaza.

  Pogovorno okno za dodajanje polja z izbori

 4. Kliknite Dokončaj, nato pa v pogovornem oknu Parametri začetka poteka dela kliknite V redu.

Polje je dodano v obrazec za začetek.

Obrazec za začetek z dodanima poljema »Pregledovalec« in »Rok«

Uporabite primarni potek dela za nastavitev rok za trenutni element

Če želite potek dela nastaviti tako, da bo kopiral vrednost roka iz obrazca za začetek v polje z rokom trenutnega elementa seznama:

 1. V načrtovalniku poteka dela kliknite Dejanja, nato pa kliknite Nastavi polje v trenutnem elementu.

  Če se to dejanje ne prikaže na seznamu, kliknite Več dejanj, da si ogledate celoten seznam.

 2. V dejanju kliknite polje, nato pa na seznamu še Rok.

 3. V dejanju kliknite vrednost, nato pa še Prikaži vpenjanje podatkov Slika gumba .

 4. V pogovornem oknu Določitev iskanja poteka dela izberite te možnosti:

  • Vir: Podatki poteka dela

  • Polje: Začetek: Rok

 5. Kliknite V redu.

Ko oseba, ki začne potek dela, določi rok (ali datum in uro) v obrazcu za začetek, je ta vrednost kopirana v stolpec z rokom za element seznama.

Opomba : Primarni potek dela mora to dejanje izvesti, preden dodeli opravilo, saj se primarni potek dela zaustavi nemudoma zatem, ko dodeli opravilo, sekundarni potek dela pa pošlje poizvedbo za datum, medtem ko je primarni potek dela še zaustavljen.

Uporaba sekundarnega poteka dela za kopiranje roka v element opravila

Če želite sekundarni potek dela nastaviti tako, da bo kopiral vrednost roka z elementa seznama dokumentov v skupni rabi v element seznama opravil:

 1. Ko je sekundarni potek dela odprt v načrtovalniku potekov opravil, na strani, ki predstavlja korak, na katerem želite nastaviti vrednost roka za opravilo, kliknite Dejanja, nato pa kliknite Nastavi polje v trenutnem elementu.

 2. V dejanju kliknite polje, nato pa na seznamu še Rok.

 3. V dejanju kliknite vrednost, nato pa še Prikaži vpenjanje podatkov Slika gumba .

 4. V pogovornem oknu Določitev iskanja poteka dela izberite te možnosti:

  • Vir: Dokumenti v skupni rabi

  • Polje: Rok

  • Polje: Dokumenti v skupni rabi: ID

  • Vrednost: Kliknite Prikaži vpenjanje podatkov Slika gumba .

   Odpre se drugo pogovorno okno Določite iskanje poteka dela. Izberite te možnosti:

  • Vir: Trenutni element

  • Polje: ID elementa poteka dela

 5. Kliknite V redu.

  Prvo pogovorno okno Določite iskanje poteka dela je zdaj videti podobno temu.

  Pogovorno okno »Določanje iskanja poteka dela« z vsemi izbori

  V iskanju piše »Pojdi v stolpec z rokom v knjižnici dokumentov v skupni rabi, nato pojdi v vrstico v tej knjižnici, katere ID se ujema z ID-jem elementa poteka dela, shranjenim v trenutnem elementu na seznamu opravil, nato pa dobi vrednost za rok za to vrstico.«

 6. Kliknite V redu.

Vaše dejanje je zdaj podobno dejanju, prikazanemu tukaj.

Dejanje z obema navedenima parametroma

Ko oseba, ki začne primarni potek dela, uporabi obrazec za začetek in z njim nastavi vrednost roka v trenutnem elementu v knjižnici dokumentov v skupni rabi, sekundarni potek dela, ki se izvaja na seznamu opravil, lahko dobi ta rok in ga uporabi za pošiljanje opomnikov za rok ter za izvedbo drugih dejanj.

Uporabite lahko enake osnovne postopke, ki smo jih uporabili v tem odseku, za nastavitev ali posodobitev drugih vrednosti tako v trenutnem elementu kot tudi v elementu opravila.

Na vrh strani

Kako nastavim ali posodobim druge vrednosti v trenutnem elementu seznama?

Če želite nastaviti ali posodobiti druge vrednosti na trenutnem elementu seznama z informacijami, ki so v obrazcu za začetek poteka dela, lahko uporabite enak splošni postopek, ki je uporabljen v razdelku primeru 3: Vnesite informacije v sekundarni potek dela:

 1. Dodajte parameter za želene informacije v obrazcu za začetek.

 2. Nastavite potek dela tako, da bo kopiral vrednosti, vnesene v polje obrazca za začetek, v ustrezna polja trenutnega elementa seznama.

Vključite lahko pogoje, ki poteku dela narekujejo, da kopira ali ne kopira vrednosti v določenih pogojih ali da preveri vrednost v obrazcu za začetek in vnese spremembe v polje trenutnega elementa, ki niso le kopiranje vrednosti obrazca za začetek.

Potek dela lahko na primer preveri vrednost, vneseno v polje za proračun projekta na obrazcu za začetek, nato pa polje za proračun projekta za trenutni element nastavi na Visoko ali Nizko, odvisno od pričakovanih stroškov.

Korak z vejo »razen če«, ki nastavi vrednost predvidenega proračuna

V naslednjem razdelku boste izvedeli, kako lahko s potekom dela ponastavite vrednosti, ki so bile prvotno dostavljene v obrazcu za začetek, tako, da uporabite parametre obrazca za začetek kot spremenljivke lokalnega poteka dela.

Na vrh strani

Kako lahko uporabim parameter kot dinamično spremenljivko poteka dela?

Vrednosti, ki jih je za parameter obrazca za začetek nastavila oseba, ki je začela potek dela, lahko zamenjate z drugimi vrednostmi, medtem ko se potek dela izvaja, ter jih tako uporabite kot lokalne spremenljivke v poteku dela.

Če obstaja parameter z vrednostjo, ki se lahko od koraka do koraka v poteku dela spremeni (bodisi zaradi izračunov, ki jih izvede sam potek dela, bodisi zaradi vnosa ljudi, ki sodelujejo v poteku dela), lahko potek dela uporabi dejanje Nastavi spremenljivko poteka dela za ponastavitev te vrednosti.

Ta slika na primer prikazuje dejanje v koraku poteka dela, ki je nastavljeno tako, da dinamično spremeni vrednost obrazca za začetek.

Korak poteka dela, nastavljen tako, da uporabi dejanje »Nastavi vrednost poteka dela« za spremembo vrednosti »Rok« obrazca za začetek

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×