Ustvarite dostopne Excelove preglednice

V tem članku so navodila po korakih, s katerimi lahko Excelove preglednice priredite tako, da so uporabne za osebe s posebnimi potrebami.

Excelova preglednica, ki vključuje izkaz uspeha in palični grafikon

Slepe osebe ali osebe s slabim vidom bodo bolje razumele vaše podatke, če boste pri ustvarjanju Excelovih delovnih zvezkov in grafikonov upoštevali načela dostopnosti.

Windows: Najboljše prakse ustvarjanja dostopnih Excelovih preglednic

V tej tabelo so najboljše prakse za ustvarjanje Excelovih preglednic, ki so uporabne za osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Kako to najti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom in tabelam.

Med vizualno vsebino sodijo slike, slikovni izrezki, grafika SmartArt, oblike, skupine, grafikoni, vdelani predmeti, povezave in videoposnetki.

Če želite poiskati vse primere manjkajočega nadomestnega besedila v preglednici, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, omogočite, da razumejo, kaj je pomembnega na slikah in drugi vizualni vsebini.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v dokumentu. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko, omenite, da obstaja besedilo in navedite njegov namen.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila grafiki SmartArt

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam

Dodajanje nadomestnega besedila vrtilnim grafikonom

Dodajanje nadomestnega besedila tabelam

Dodajte pomensko besedilo hiperpovezave in zaslonske namige.

Če želite preveriti, ali je besedilo hiperpovezave smiselno kot samostojna informacija in ali nudi bralcu natančne informacije o cilju, vizualno preglejte delovni zvezek.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom Kliknite tukaj, vključite poln naslov ciljne strani.

Namig : Dodate lahko tudi zaslonske namige, ki se prikažejo, ko premaknete kazalec na celico, v kateri je hiperpovezava.

Dodajanje besedila hiperpovezave in zaslonskih namigov

Dajte vsem zavihkom lista enolična imena in odstranite prazne liste.

Če želite izvedeti, ali imajo vsi listi delovnega zvezka z vsebino opisna imena in ali so morda med njimi prazni listi, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Bralniki zaslonov preberejo imena listov, ki podajajo informacije o tem, kaj najdete na posameznem delovnem listu, to pa olajša razumevanje vsebine delovnega zvezka in krmarjenje po zvezku.

Preimenovanje zavihkov

Brisanje zavihkov lista

Uporabite preprosto strukturo tabele in vnesite informacije v glavo stolpca.

Če želite poskrbeti, da v tabelah ne bo razdeljenih celic, spojenih celic, ugnezdenih tabel ali pa popolnoma praznih vrstic ali stolpcev, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Dodajanje glav v novo tabelo

Uporaba glav v obstoječi tabeli

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom in tabelam

Ti postopki opisujejo, kako dodate nadomestno besedilo vizualnim elementom in tabelam v preglednicah Excel.

Opomba : Priporočamo, da besedilo vnesete le v polje z opisom, polje z naslovom pa pustite prazno. Tako boste imeli najboljšo izkušnjo z večino bralnikov zaslona, vključno s Pripovedovalcem. Za zvočno vsebino in videovsebino za gluhe osebe ali osebe s slabšim sluhom poleg nadomestnega besedila vključite tudi podnaslove.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer slike, slikovno gradivo in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Kliknite sliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje slike > Velikost in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje slike«z opisom izbrane slike

Dodajanje nadomestnega besedila grafiki SmartArt

 1. Kliknite grafiko SmartArt z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje oblike > Možnosti oblike > Velikost in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje oblike«z opisom izbrane slike SmartArt

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam, vključno z oblikami v grafikah SmartArt.

 1. Kliknite obliko z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje oblike > Možnosti oblike > Velikost in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje slike«z opisom izbrane oblike

Dodajanje nadomestnega besedila vrtilnim grafikonom

 1. Kliknite vrtilni grafikon z desno tipko miške.

 2. Izberite Oblikovanje območja grafikona > Možnosti grafikona > Velikost in lastnosti.

 3. Izberite Nadomestno besedilo.

 4. Vnesite opis in naslov.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona z območjem »Nadomestno besedilo« v podoknu »Oblikovanje področja grafikona« z opisom izbrane vrtilne tabele

Dodajanje nadomestnega besedila tabelam

 1. Kliknite tabelo z desno tipko miške.

 2. Izberite Tabela > Nadomestno besedilo.

 3. Vnesite opis in naslov.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Posnetek zaslona s pogovornim oknom »Nadomestno besedilo«

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav, tabel in zavihkov listov

Ta postopek opisuje, kako ustvarite dostopne hiperpovezave, tabele in preglednice v programu Excel.

Dodajanje besedila hiperpovezave in zaslonskih namigov

 1. Kliknite celico z desno tipko miške.

 2. Izberite Hiperpovezava.

 3. V polje Besedilo za prikaz vnesite besedilo hiperpovezave.

 4. V polje Naslov vnesite naslov cilja hiperpovezave.

 5. Izberite gumb Zaslonski namig in v polje Besedilo zaslonskega namiga vnesite zaslonski namig.

Namig : Če nudi naslov ciljne strani hiperpovezave natančne povzetek vsebine strani, ga uporabite za besedilo hiperpovezave. Če se na primer to besedilo hiperpovezave ujema z naslovom na ciljni strani: Predloge in teme za Office Online.

Posnetek zaslona pogovornega okna »Vstavljanje hiperpovezave«

Uporaba glav v obstoječi tabeli

Navedite vrstico z glavo v nizu celic, ki so označene kot tabela.

 1. Premaknite kazalec kjer koli v tabelo.

 2. Na zavihku Orodja za tabele v skupini Možnosti slogov tabele izberite potrditveno polje Vrstica z glavo.

 3. Vnesite naslove stolpcev.

Posnetek zaslona s skupino možnosti »Slogi tabele« s potrjenimi potrditvenimi polji

Dodajanje glav v novo tabelo

V novem naboru celic, ki jih boste označili kot tabelo, določite vrstico z glavo.

 1. Izberite celice, ki jih želite vključiti v tabelo.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele izberite Tabela.

 3. Potrdite polje Moja tabela ima glave.

 4. Izberite V redu.
  Excel ustvari vrstico z glavo s privzetimi imeni Stolpec1, Stolpec2 in tako dalje.

 5. Vnesite nova opisan imena za vsak stolpec v tabeli.

Posnetek zaslona s pogovornim oknom »Ustvarjanje tabele« s potrjenim potrditvenim poljem »Moja tabela ima glave«>>

Preimenovanje zavihkov listov

 1. Kliknite zavihek lista z desno tipko miške in izberite Preimenuj.

 2. Vnesite kratko enolično ime za list.

Posnetek zaslona z elementom menija »Preimenuj«

Brisanje zavihkov listov

 1. Kliknite zavihek lista z desno tipko miške.

 2. Izberite Izbriši.

Posnetek zaslona z elementom menija »Izbriši«

Glejte tudi

Android: Najboljše prakse ustvarjanja dostopnih Excelovih preglednic

V tej tabelo so najboljše prakse za ustvarjanje Excelovih preglednic, ki so uporabne za osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom in tabelam.

Med vizualno vsebino sodijo slike, slikovni izrezki, grafika SmartArt, oblike, skupine, grafikoni, vdelani predmeti, povezave in videoposnetki.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, omogočite, da razumejo, kaj je pomembnega na slikah in drugi vizualni vsebini.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v dokumentu. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko, omenite, da obstaja besedilo in navedite njegov namen.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

Enolično poimenovanje vseh zavihkov lista.

Bralniki zaslonov preberejo imena listov, ki podajajo informacije o tem, kaj najdete na posameznem delovnem listu, to pa olajša razumevanje vsebine delovnega zvezka in krmarjenje po zvezku.

Preimenovanje zavihkov lista

Uporabite preprosto strukturo tabele in vnesite informacije v glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Dodajanje glav v nove tabele

Uporaba glav v obstoječih tabelah

Dodajanje nadomestnega besedila vizualnim elementom

Ti postopki opisujejo, kako dodate nadomestno besedilo vizualnim elementom v Excelovih preglednicah.

Opomba :  Za zvočno vsebino in videovsebino za gluhe osebe ali osebe s slabšim sluhom poleg nadomestnega besedila vključite tudi podnaslove.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer slike, slikovno gradivo in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo besedilo, ki opisuje slikovno gradivo za uporabnike, ki slike ne morejo videti.

 1. Izberite sliko.

 2. Če želite odpreti zavihek Slika, na dnu zaslona pri koncu orodne vrstice tapnite puščico gor.

 3. Premaknite se do ukaza Nadomestno besedilo in ga tapnite.

 4. Vnesite opis in naslov. Vaše spremembe bodo samodejno shranjene.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Ukaz »Nadomestno besedilo« na zavihku »Slika«

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam

Dodajanje nadomestnega besedila oblikam, vključno z oblikami v grafikah SmartArt.

 1. Izberite obliko.

 2. Če želite odpreti zavihek Oblika, na dnu zaslona pri koncu orodne vrstice tapnite puščico gor.

 3. Premaknite se do ukaza Nadomestno besedilo in ga tapnite.

 4. Vnesite opis in naslov. Vaše spremembe bodo samodejno shranjene.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Ukaz »Nadomestno besedilo« na zavihku »Oblika«

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

 1. Izberite grafikon.

 2. Če želite odpreti zavihek Grafikon, na dnu zaslona pri koncu orodne vrstice tapnite puščico gor.

 3. Premaknite se do ukaza Nadomestno besedilo in ga tapnite.

 4. Vnesite opis in naslov. Vaše spremembe bodo samodejno shranjene.

  Namig : Najpomembnejše informacije vključite v prvo vrstico, pri tem pa bodite čim bolj jedrnati.

Ukaz »Nadomestno besedilo« na zavihku »Grafikon«

Ustvarjanje dostopnih tabel in zavihkov strani

Ta postopek opisuje, kako ustvarite dostopne tabele in zavihke lista v Excelovih preglednicah.

Uporaba glav v obstoječih tabelah

Navedite vrstico z glavo v nizu celic, ki so označene kot tabela.

 1. Premaknite kazalec kjer koli v tabelo.

 2. Če želite odpreti zavihek Tabela, na dnu zaslona pri koncu orodne vrstice tapnite puščico dol.

 3. Če želite izbrati možnost Vrstica z glavo, jo tapnite.

  Namig : Ko je možnost izbrana, je siva.

 4. V tabeli vnesite naslove za stolpce.

Zavihek »Tabela« z izbrano možnostjo »Vrstica z glavo«

Dodajanje glav v nove tabele

V novem naboru celic, ki jih boste označili kot tabelo, določite vrstico z glavo.

 1. Označite celice, ki jih želite vključiti v tabelo.

 2. Če želite odpreti zavihek Osnovno, na dnu zaslona pri koncu orodne vrstice tapnite puščico gor.

 3. Tapnite Osnovno > Vstavljanje.

 4. Tapnite ukaz Tabela.

 5. Potrdite polje Tabela ima glave.

Tabela s potrjenim potrditvenim poljem »Tabela ima glave«

Preimenovanje zavihkov listov

 1. Tapnite zavihek lista in pridržite prst na njem, nato izberite »Preimenuj«.

 2. Vnesite kratko enolično ime za list.

Izbran zavihek lista s prikazom ukaza »Preimenuj«

Glejte tudi

Office Online: Najboljše prakse ustvarjanja dostopnih preglednic v storitvi Excel Online

V tej tabelo so najboljše prakse za ustvarjanje Excelovih preglednic, ki so uporabne za osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Kako to najti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom in tabelam.

Če želite poiskati vse primere manjkajočega nadomestnega besedila v preglednici, uporabite preverjevalnik dostopnosti v aplikaciji Excel Online.

Z nadomestnim besedilom lahko osebam, ki ne vidijo, omogočite, da razumejo, kaj je pomembnega v tabelah.

Ne uporabljajte besedila v tabelah kot edini način za podajanje pomembnih informacij. V nadomestnem besedilu kratko opišite vsebino tabele in namen.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

Dodajanje pomenljivega besedila za hiperpovezave.

Če želite preveriti, ali je besedilo hiperpovezave smiselno kot samostojna informacija in ali nudi bralcu natančne informacije o cilju, vizualno preglejte delovni zvezek.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom Kliknite tukaj, vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje besedila za hiperpovezave

Dajte vsem zavihkom lista enolična imena in odstranite prazne liste.

Preberite imena zavihkov listov v delovnem zvezku in preverite, ali je na vseh listih vsebina.

Bralniki zaslonov preberejo imena listov, ki podajajo informacije o tem, kaj najdete na posameznem delovnem listu, to pa olajša razumevanje vsebine delovnega zvezka in krmarjenje po zvezku.

Dodajanje pomenljivega imena delovnemu zvezku

Preimenovanje zavihkov listov

Brisanje zavihkov listov

Uporabite preprosto strukturo tabele in vnesite informacije v glavo stolpca.

Če želite zagotoviti, da v tabelah ne bo razdeljenih celic, spojenih celic, ugnezdenih tabel ali pa popolnoma praznih vrstic ali stolpcev, uporabite preverjevalnik dostopnosti v aplikaciji Excel Online.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena oziroma razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati uporabnih informacij o tabeli. Zaradi praznih vrstic in stolpcev v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona mislijo, da v tabeli ni ničesar več.

Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Uporaba glav v tabeli

Dodajanje nadomestnega besedila slikam in grafikonom

Ti postopki opisujejo, kako dodate nadomestno besedilo slikam in grafikonom v preglednicah aplikacije Excel Online. Če želite dodati nadomestno besedilo tabelam, uporabite namizno različico Excela.

Opomba : Priporočamo vam, da besedilo vnesete le v polje z opisom, polje z naslovom pa pustite prazno. Tako boste imeli najboljšo izkušnjo z večino bralnikov zaslona, vključno s Pripovedovalcem.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko in nato izberite Nadomestno besedilo, da odprete pogovorno okno Nadomestno besedilo.

 2. Spremenite besedilo v polju z besedilom Opis.

 3. Izberite V redu.

Posnetek zaslona pogovornega okna z nadomestnim besedilom s poljem za naslov in opis.

Dodajanje nadomestnega besedila grafikonom

 1. Z desno tipko miške kliknite grafikon in nato izberite Nadomestno besedilo, da odprete pogovorno okno Nadomestno besedilo.

 2. Dodajte besedilo v polje z besedilom Opis.

 3. Izberite V redu.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav, tabel in zavihkov listov

Ta postopek opisuje, kako ustvarite dostopne hiperpovezave, tabele in preglednice v aplikacije Excel Online.

Dodajanje besedila za hiperpovezave

 1. Kliknite celico z desno tipko miške.

 2. Izberite Hiperpovezava.

 3. V polje Prikazano besedilo vnesite besedilo, ki ga bodo uporabniki kliknili. Nato glede na vrsto povezave, ki jo želite uporabiti, naredite nekaj od tega:

  • V polje URL vnesite ali prilepite naslov.

  • V polje Mesto v tem dokumentu vnesite mesto celice, do katere želite vzpostaviti povezavo. Na primer A6.

  • V polje E-poštni naslov vnesite e-poštni naslov v obliki zapisa nekdo@example.com.

 4. Kliknite V redu.

Namig : Če nudi naslov ciljne strani hiperpovezave natančne povzetek vsebine strani, ga uporabite za besedilo hiperpovezave. Če se na primer to besedilo hiperpovezave ujema z naslovom na ciljni strani: Predloge in teme za Office Online.

Na posnetku zaslona je prikazano pogovorno okno »Vstavljanje hiperpovezave«, v katerem lahko vnesete informacije za prikazano besedila in URL, določite mesto v dokumentu ali vnesete e-poštni naslov.

Uporaba glav v tabeli

 1. Izberite celice, ki jih želite vključiti v tabelo.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele izberite Tabela.

 3. Potrdite polje Moja tabela ima glave.

 4. Izberite V redu.
  Excel Online ustvari vrstico z glavo s privzetimi imeni Stolpec1, Stolpec2 in tako dalje.

 5. Vnesite nova opisan imena za vsak stolpec v tabeli.

Opomba : Ta ista navodila uporabite, če želite dodati glavo v celice v obstoječi tabeli.

Na posnetku zaslona je prikazano pogovorno okno »Ustvarjanje tabele« s potrjenim poljem ob možnosti »Moja tabela ima glave«.

Dodajanje pomenljivega imena delovnemu zvezku

 1. Izberite Datoteka > Shrani kot.

 2. Izberite Shrani kot, nato pa vnesite ime za datoteko. Ustvarite ime, ki nudi informacije o tem, kakšna vrsta podatkov je v datoteki. Če je mogoče, vključite v ime datoteke tudi datum.

 3. (Izbirno) Potrdite polje Zamenjaj obstoječo datoteko.

 4. Izberite V redu.

Opomba : Če želite preimenovati datoteko, izberite možnost Preimenuj, vnesite ime za datoteko in izberite V redu.

Na posnetku zaslona je prikazano pogovorno okno »Shrani kot«, v katerem lahko vnesete ime datoteke in v katerem je na voljo možnost za zamenjavo obstoječe datoteke.

Preimenovanje zavihkov listov

 1. Kliknite zavihek lista z desno tipko miške in izberite Preimenuj.

 2. Vnesite kratko, vendar enolično ime zavihka, ki opisuje vsebino.

 3. Izberite V redu.

Na posnetku zaslona je prikazan meni, ki se prikaže, ko z desno tipko miške kliknete zavihek lista. V tem meniju so na voljo možnosti za vstavljanje, brisanje, preimenovanje, prerazvrstitev, skrivanje ali razkrivanje lista.

Brisanje zavihkov listov

 1. Kliknite zavihek lista z desno tipko miške.

 2. Izberite Izbriši.

 3. Izberite V redu.

Uporaba preverjevalnika dostopnosti v aplikaciji Excel Online

 1. Izberite zavihek Pregled.

 2. Izberite Preverjevalnik dostopnosti.

 3. Oglejte si rezultate v oknu Preverjevalnik dostopnosti. Rezultati so razvrščeni glede na resnost najdene težave, in sicer tako:

  • Napake. Med težave, uvrščene v kategorijo napak, spada vsebina, ki osebam s posebnimi potrebami zelo oteži ali onemogoči razumevanje datoteke.

  • Opozorila. Opozorila v številnih primerih pomenijo, da bodo osebe s posebnimi potrebami težko razumele vsebino.

  • Nasveti. Nasveti vas obvestijo, bi z boljšim organiziranjem in predstavitvijo vsebine lahko izboljšali izkušnjo za osebe s posebnimi potrebami, čeprav jo te osebe lahko razumejo.

 4. Odpravite težave.

Opomba : Preverjevalnik dostopnosti v vaših dokumentih preveri vse težave, ki jih je mogoče odpraviti v brskalniku. Za popoln pregled odprite dokument v namizni aplikaciji in uporabite namizni preverjevalnik dostopnosti za Windows ali Mac.

Na posnetku zaslona je prikazan zavihek »Pregled« s kazalcem, ki kaže na možnost »Preverjevalnik dostopnosti«.

Glejte tudi

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×