Upravljanje zunanjih obsegov podatkov in njihovih lastnosti

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Lastnosti obsega znanjih podatkov lahko spremenite, če želite nadzirati podatke, ki ste jih uvozili v delovni list prek povezave z virom zunanjih podatkov, kot je na primer zbirka podatkov, spletna poizvedba ali besedilna datoteka.

Kaj želite narediti?

Več o zunanjih obsegov podatkov in lastnosti

Iskanje zunanjega vira podatkov

Spreminjanje imena zunanjega obsega podatkov

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov

Kopiranje zunanjega obsega podatkov in pripadajoče poizvedbe

Dodajanje novih podatkov zunanjemu obsegu podatkov

Določevanje oblikovanja in postavitve podatkov

Kopiranje formul, ko se zunanji obseg podatkov spremeni

Zamrzovanje podatkov v zunanjem obsegu podatkov

Določanje imen polj v zunanjem obsegu podatkov po meri

Brisanje zunanjega vira podatkov

Več o obsegih zunanjih podatkov in njihovih lastnostih

Obseg zunanjih podatkov je določeno ime ali ime tabele, ki določa lokacijo podatkov, ki se dodajo v delovni list. Ko vzpostavite povezavo z zunanjimi podatki, Excel samodejno ustvari obseg zunanjih podatkov. To ne velja za poročilo vrtilne tabele, ki ima vzpostavljeno povezavo z virom podatkov in ne uporablja obsega zunanjih podatkov. V programu Excel lahko oblikujete in postavite obseg zunanjih podatkov ali ga uporabite v računih oz. drugih podatkih.

Lastnosti obsega zunanjih podatkov

Obseg zunanjih podatkov ima dodatne lastnosti, ki jih uporabite, če želite nadzirati podatke, denimo ohranjevanje oblikovanja celic in širine stolpcev. Če želite spremeniti lastnosti obsega zunanjih podatkov, na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti. Napravite spremembe, tako da:

 • Za obsege zunanjih podatkov, ustvarjenih s programom Microsoft Query in s čarovnikom za podatkovno povezavo, uporabite pogovorno okno Lastnosti zunanjih podatkov.

 • Za obsege zunanjih podatkov, ustvarjenih z uvoženo besedilno datoteko ali spletno poizvedbo, ki pridobiva podatke HTML, uporabite pogovorno okno Lastnosti obsega zunanjih podatkov.

 • Za obsege znanjih podatkov, ustvarjenih s spletno poizvedbo, ki pridobiva podatke XML, uporabite pogovorno okno Lastnosti zgradbe XML.

Uporaba predlog z obsegi zunanjih podatkov

Če želite dati v skupno rabo Povzetek ali poročilo, ki temelji na zunanje podatke, drugim uporabnikom lahko omogočite delovni zvezek, ki vsebuje zunanjega obsega podatkov, ali lahko ustvarite predlogo poročila. predloga poročila omogoča shranjevanje povzetka ali poročila brez shranjevanja zunanjih podatkov, tako da je datoteka manjša. Ko uporabnik odpre predlogo poročila pridobi zunanje podatke.

Na vrh strani

Iskanje zunanjega vira podatkov

 1. Izberite delovni list, v katerem želite iskati v zunanji obseg podatkov.

 2. Na vnosna vrstica, kliknite puščico zraven Polja imein nato kliknite ime obseg zunanjih podatkov, ki naj ga.

Na vrh strani

Spreminjanje imena zunanjega obsega podatkov

 1. Na zavihku formule v skupini Definirana imena kliknite Upravitelj imen.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Upravitelj imen kliknite ime obsega zunanjih podatkov ter kliknite Uredi. Ime lahko tudi dvokliknete.

 3. V pogovornem oknu Urejanje imena v polje Ime vnesite novo ime sklica.

Opomba : Gumb Zapri zapre le pogovorno okno Upravitelj imen. Če želite uveljaviti spremembe, ki ste jih naredili, ni potrebno klikniti gumba Zapri.

Na vrh strani

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov

Spremenite lahko temeljno poizvedbo za obseg zunanjih podatkov, ustvarjen s programom Microsoft Query, iz uvožene besedilne datoteke ali s čarovnikom za podatkovne povezave.

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov, ustvarjen s programom Microsoft Query

 1. Kliknite celico v obsegu zunanjih podatkov, za katerega želite spremeniti temeljno poizvedbo.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Lastnosti zunanjih podatkov , kliknite Lastnosti povezave lastnosti .

 4. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite kartico Definicija in nato kliknite Uredi poizvedbo.

Za več informacij o sestavljanju in urejanju poizvedbe v programu Microsoft Query si oglejte pomoč programa Microsoft Query.

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov, ustvarjen iz uvožene besedilne datoteke

 1. Kliknite celico v obsegu zunanjih podatkov, za katerega želite spremeniti temeljno poizvedbo.

 2. Na kartici Podatki v skupini Povezave kliknite Povezave.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Povezave delovnega zvezka kliknite Lastnosti.

 4. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite kartico Definicija in nato kliknite Uredi poizvedbo.

 5. V pogovornem oknu Uvoz besedilne datoteke kliknite Uvozi.

 6. V Čarovniku za uvažanje besedil spremenite uvoženo besedilno datoteko in kliknite Končaj.

  Če želite več informacij o uvažanju besedilnih datotek, glejte Uvoz ali izvoz besedilnih datotek.

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov, ustvarjen s spletno poizvedbo

 1. Kliknite celico v obsegu zunanjih podatkov, za katerega želite spremeniti temeljno poizvedbo.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Povezave delovnega zvezka kliknite Lastnosti.

 4. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite kartico Definicija in nato kliknite Uredi poizvedbo.

 5. V pogovornem oknu Urejanje spletne poizvedbe spremenite spletno poizvedbo in kliknite Dokončaj.

Če želite več informacij o ustvarjanju in urejanju spletnih poizvedb, glejte Pridobivanje zunanjih podatkov s spletne strani.

Spreminjanje temeljne poizvedbe za obseg zunanjih podatkov, ustvarjen s čarovnikom za podatkovne povezave

 1. Kliknite celico v obsegu zunanjih podatkov, za katerega želite spremeniti temeljno poizvedbo.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Lastnosti zunanjih podatkov , kliknite Lastnosti povezave lastnosti .

 4. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite zavihek Definicija.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • V polju Vrsta ukaza kliknite Tabela in nato Ukazno besedilo, spremenite vrednost v ime ustrezne tabele, pogleda ali poizvedbe.

  • V polju Vrsta ukaza kliknite SQL ali Privzeto in nato v polju Ukazno besedilo uredite izjavo SQL.

   Opomba : Odvisno od definicije povezave, poljeVrsta ukaza morda ne bo na voljo (je zatemnjeno).

Na vrh strani

Kopiranje zunanjega obsega podatkov in pripadajoče poizvedbe

 1. V vnosni vrstici kliknite puščico poleg možnosti Polje z imenom in izberite ime za obseg zunanjih podatkov, ki ga želite kopirati.

  Za Excelovo tabelo izberite ime obsega in pritisnite tipki CTRL+A, če želite izbrati glave tabele.

  Če želite vključiti oznake ali formule stolpcev, ki niso v obsegu znanjih podatkov, izberite celice z oznakami ali formulami stolpcev, ki jih želite kopirati. V vnosni vrstici kliknite puščico poleg možnosti Polje z imenom in nato ime za obseg zunanjih podatkov, ki ga želite kopirati.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj.

  Slika Excelovega traku

 3. Preklopite na delovni zvezek, v katerega želite prilepiti obseg zunanjih podatkov.

 4. Kliknite zgornjo levo celico območje lepljenja.

  Če želite zagotoviti, da zunanji podatki ne nadomesti obstoječe podatke, preverite, ali lahko delovni list brez podatkov, v razdelku ali desno od celice, da kliknete.

 5. Na kartici Osnovno v skupini Odložišče kliknite Prilepi.

Opomba : Če kopirate le del zunanjega obsega podatkov, osnovni poizvedba niso kopirani in kopiranih podatkov ni mogoče osvežiti.

Na vrh strani

Dodajanje novih podatkov zunanjemu obsegu podatkov

Nadzirate lahko obravnavanje manjših ali večjih naborov podatkov, ki jih program vrne v Excel, ko osvežite podatke.

 1. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Lastnosti obsega zunanjih podatkov pod možnostjo Če se ob osveževanju spremeni število vrstic v obsegu podatkov kliknite nekaj od tega:

  • Vstavi celice za nove podatke, izbriši neuporabljene celice

   Opombe : 

   • Če v vir podatkov dodate več vrstic, se celice tik pod obsegom zunanjih podatkov pomaknejo navzdol, celice desno od obsega pa ostanejo na istem mestu.

   • Če iz vira podatkov izbrišete več vrstic, se celice tik pod obsegom zunanjih podatkov pomaknejo navzgor, celice desno od obsega pa ostanejo na istem mestu.

  • Vstavi celotne vrstice za nove podatke, počisti neuporabljene celice

   Opombe : 

   • V vir podatkov ste dodali več vrstic. Celice tik pod in desno od obsega zunanjih podatkov se premaknejo navzdol.

   • Iz vira podatkov ste izbrisali več vrstic. Celice tik pod in desno od obsega zunanjih podatkov ostanejo na istem mestu.

  • Obstoječe celice prepiši z novimi podatki, počisti neuporabljene celice

   Opombe : 

   • Če v vir podatkov dodate več vrstic, so celice tik pod obsegom zunanjih podatkov prepisane, celice desno od obsega pa ostanejo na istem mestu.

   • Iz vira podatkov ste izbrisali več vrstic. Celice tik pod in desno od obsega zunanjih podatkov ostanejo na istem mestu.

Na vrh strani

Določevanje oblikovanja in postavitve podatkov

 1. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 2. Pod Oblikovanje in postavitev podatkov naredite nekaj od tega:

  • Če želite imena polj vključiti v prvo vrstico, potrdite polje Vključi imena polj.

   Opomba : Potrditveno polje je na voljo le za obseg zunanjih podatkov, ki je pretvorjen iz programa Microsoft Office 2003, ali za obseg, ki je ustvarjen programsko.

  • Če želite dodati stolpec s številkami vrstic, potrdite polje Vključi številke vrstic.

   Opomba : Za uvoženo besedilno datoteko, datoteko XML ali spletno poizvedbo to potrditveno polje ni na voljo.

  • Če želite ohraniti uporabljeno oblikovanje celic, potrdite polje Ohrani oblikovanje celic.

   Opomba : Za spletno poizvedbo se ta možnost samodejno poišči, ko v pogovornem oknu Možnosti izberete Polno oblikovanje HTML. Do pogovornega okna Možnosti dostopate iz okna Urejanje poizvedbe.

  • Če želite ohraniti nastavljeno širino stolpca, potrdite Prilagodi širino stolpca.

  • Če želite ohraniti nastavljeno razvrščanje stolpcev, filtriranje in postavitev, potrdite Ohrani razvrščanje stolpcev/filtriranje/postavitev.

   Opomba : Za spletno poizvedbo potrditveno polje ni na voljo.

  • Če želite ohraniti filtriranje stolpcev, potrdite polje Ohrani filtriranje stolpcev.

   Opomba : Potrditveno polje je na voljo le za spletno poizvedbo, ki temelji na podatkih XML.

Na vrh strani

Kopiranje formul, ko se zunanji obseg podatkov spremeni

Opomba : Ta postopek velja le za zunanji obseg podatkov, ki je pretvorjen iz programa Microsoft Office 2003, ali za obseg, ki je ustvarjen programsko. Zunanji obsegi podatkov, ki so ustvarjeni z uporabniškim vmesnikom, se ustvarijo kot Excelove tabele. Te tabele se samodejno razširijo, ko dodate nove vrstice in zapolnijo izračunane stolpce.

 1. Vnesite formulo v celico poleg prve vrstice s podatki v zunanjem obsegu podatkov.

  Opomba : V zunanjem obsegu podatkov je prva vrstica morda prva ali druga vrstica, odvisno od tega, ali so v prvi vrstici glave.

 2. Izberite celico in dvokliknite zapolnitvena ročica kopirate formulo v vse vrstice v obsegu zunanjih podatkov.

 3. Kliknite celico v zunanjem obsegu podatkov.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 5. V pogovornem oknu Lastnosti zunanjega obsega podatkov potrdite polje Zapolni formule v stolpcih, ki so priležni podatkom.

  Opomba : Če zunanji obseg podatkov razširi, ko ga osvežiti, Excel kopira le formule, ki so neposredno priležne ali v obsegu zunanjih podatkov.

Na vrh strani

Zamrzovanje podatkov v zunanjem obsegu podatkov

Če zamrznete zunanji obseg podatkov, se podatki ohranijo, vendar se ne ohrani prednostna poizvedba, tako da osveževanje podatkov zunanjega obsega ni mogoče.

Zamrznitev podatkov v Excelovi tabeli

 1. Kliknite delovni list z Excelovo tabelo, iz katere želite odstraniti podatkovno povezavo.

 2. V vnosni vrstici kliknite puščico poleg možnosti Polje z imenom in nato kliknite ime zunanjega obsega podatkov, iz katerega želite odstraniti podatkovno povezavo. Nato je izbran obseg podatkov.

 3. Na zavihku Orodja v skupini Zunanji podatki tabele kliknite Prekini povezavo. Obseg podatkov se ohrani in ima še vedno isto ime, vendar je povezava izbrisana.

Zamrznitev podatkov obsega

Opomba : Ta postopek velja le za zunanji obseg podatkov, ki je pretvorjen iz programa Microsoft Office 2003, ali za obseg, ki je ustvarjen programsko. Zunanji obsegi podatkov, ki so ustvarjeni z uporabniškim vmesnikom, se ustvarijo kot Excelove tabele. Te tabele se samodejno razširijo, ko dodate nove vrstice in zapolnijo izračunane stolpce.

 1. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 2. V okvirčku Definicija poizvedbe počistite okence Shrani definicijo poizvedbe.

Opomba : Ko shranite delovni zvezek, je iz njega izbrisana temeljna poizvedba. To ne velja za shranjene datoteke poizvedbe za delovno zbirko (datoteke .dgy ali .odc). Če ste poizvedbo shranili, ko ste jo ustvarili s čarovnikom za poizvedbe ali programom Microsoft Query, je datoteka poizvedbe shranjena v računalniku in jo lahko uporabite znova, če želite pridobiti zunanje podatke. Če želite več informacij, glejte pomoč za Microsoft Query.

Na vrh strani

Določanje imen polj v zunanjem obsegu podatkov po meri

Opomba : Ti postopki veljajo le za zunanji obseg podatkov, ki je ustvarjen s čarovnikom za podatkovne povezave ali programom Microsoft Query (in ne za uvoženo besedilno datoteko), za zunanji obseg podatkov, pretvorjen iz programa Microsoft Office 2003 ali za zunanji obseg podatkov, ustvarjen programsko. Vsi zunanji obsegi podatkov, ki so ustvarjeni z uporabniškim vmesnikom , so ustvarjeni kot Excelove tabele.

 1. Vstavite prazno vrstico nad zunanji obseg podatkov tako, da naredite nekaj od tega:

  • Izberite celico, nad katero želite vstaviti novo vrstico. Nato na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite puščico poleg možnosti Vstavi in nato Vstavi vrstice lista. Ker ste izbrali eno celico, bo nad trenutno vrstico vstavljena ena nova vrstica.

  • Kliknite izbirnik vrstic za vrstico, nad katero želite vstaviti novo vrstico. Nato na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Vstavi. Ker ste izbrali eno vrstico, bo nad trenutno vrstico vstavljena ena nova vrstica.

 2. Vnesite oznake, ki jih želite v celicah prazne vrstice.

 3. Kliknite celico v zunanjem obsegu podatkov.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Povezave kliknite Lastnosti.

  Slika Excelovega traku

 5. V pogovornem oknu Lastnosti zunanjega obsega podatkov v okvirčku Oblikovanje in postavitev podatkov počistite polje Vključi imena polj in nato kliknite V redu.

 6. Če želite odstraniti obstoječo imena polj in osveževanje zunanjega obsega podatkov, kliknite celico v obsegu zunanjih podatkov in nato kliknite Osveži podatke Slika gumba .

Opomba : Ko pridobite podatke iz zbirke podatkov, se v programu Microsoft Query ohranijo vsa spremenjena imena zunanjega obsega podatkov. Če želite informacije o spreminjanju imen stolpcev v poizvedbi, glejte pomoč za Microsoft Query.

Na vrh strani

Brisanje zunanjega vira podatkov

 1. Kliknite delovni list z zunanjim obsegom podatkov, ki ga želite izbrisati.

 2. V vnosni vrstici kliknite puščico poleg možnosti Polje z imenom in nato ime za zunanji obseg podatkov, ki ga želite izbrisati.

  Če je zunanji obseg podatkov Excelova tabela, pritisnite CTRL+A in izberite celotno tabelo.

 3. Če želite izbrisati zunanji obseg podatkov, pritisnite DELETE.

 4. Če želite izbrisati poizvedbo, kliknite Da, ko vas pozove Excel.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×