Upravljanje zbirk mest in splošnih nastavitev v skrbniškem središču SharePoint

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Upravljate zbirk mest in splošnih nastavitev v skrbniškem središču SharePoint. Kot skrbnik storitve SharePoint Online, lahko uporabite skrbniško središče za SharePoint in:

 • ustvarjanje in upravljanje zbirk mest; dodeljevanje in nadzor shrambe zbirk mest;

 • upravljanje dovoljenj in uporabnikov ter zagotavljanje varnosti vsebine na mestih;

 • upravljanje uporabniških profilov in konfiguracijo osebnih mest (mesta »Moje mesto«);

 • omogočanje in konfiguracijo posebnih funkcij storitve SharePoint Online ali splošnih nastavitev.

Tu je pregled pomembnih podatkov, ki jih morate imeti v mislih pri načrtovanju izgradnje, konfiguraciji in upravljanju okolja SharePoint Onlinea.

Zbirka mest je skupina spletnih mest, ki imajo istega lastnika in enake nastavitve skrbništva, kot so na primer dovoljenja. Ko ustvarite zbirko mest, je mesto samodejno ustvarjeno na najvišji ravni v zbirki mest. Pod mestom na najvišji ravni lahko nato ustvarite eno ali več podmest.

Hierarhični diagram zbirke mest, ki prikazuje mesto na najvišji ravni in podmesta.

Mesta najvišje ravni in podmesta omogočajo različne ravni nadzora funkcij in nastavitev mest. S to hierarhijo lahko uporabnikom omogočite, da imajo glavno delovno mesto za celotno ekipo ter posamezna delovna mesta in mesta v skupni rabi za stranske projekte. Ustvarite lahko ločene zbirke mest za različne oddelke ali za zunanja spletna mesta.

SharePointovo skrbniško središče nastavitve mesta zbirke

Kako se odločite, da organizirate zbirk mest, je odvisna od velikosti organizacije in svoje poslovne potrebe. Če ste razbrati nekaj osnovnih podrobnosti – na primer, kaj zbirko mest se uporabijo za in kateri uporabniki morajo imeti dostop do nje – in tako pomagajo sprejemanje odločitev o tem, katere vrste predlogo mesta uporabiti, koliko prostora za shranjevanje želite dodeliti, in koliko zbirk mest, ki jih morda potrebujete za ustvarjanje. Če želite pregledati omejitvi shrambe ali število zbirk mest, ki so podprte za vaš paket, si oglejte SharePoint Online: omejitve programske opreme. Ko ste pripravljeni, da začnete z ustvarjanjem zbirke mest, lahko to storite tako, da uporabite skrbniško središče SharePoint.

Če želite določiti:

Se vprašajte to :

Katero predlogo mesta naj uporabim?

Ko ustvarite zbirko mest, lahko uporabite predlogo mesta. Predloga mesta je vnaprej izpolnjena s seznami, knjižnicami, stranmi in drugimi elementi ali funkcijami, ki podpirajo različne poslovne potrebe. Predlogo lahko uporabite takšno, kakršna je, lahko pa prilagodite mesto tako, da ustreza vašim zahtevam.

Vsako mesto deduje lastnosti od predloge, ki jo izberete za zbirko mest. V zbirki mest lahko uporabite več kot eno predlogo mesta.

 • Katere vrste vsebine bodo shranjene na straneh?

 • Ali bo mesto služilo določenemu namenu?

 • Kako morajo uporabniki uporabljati vsebino?

Koliko zbirk mest potrebujemo?

Na to odločitev bodo vplivale poslovne potrebe in splošna omejitev shrambe.

Nekatere vrste mest, kot so na primer javna spletna mesta, katalog programov, središče za iskanje ali gostitelj mesta »Moje mesto«, obstajajo kot samostojne zbirke mest. Nekatere so lahko za vas ustvarjene samodejno, ko se naročite na Office 365. Če ima organizacija druge posebne zahteve, boste morda potrebovali dodatne zbirke mest. Nekatere skupine bodo morale morda omejiti dostop do svoje vsebine.

Opomba : Informacije o SharePoint Onlineovem javnem spletnem mestu v tem članku veljajo le, če je vaša organizacija Office 365 kupila pred 9. marcem 2015. Če ste Office 365 kupili po 9. marcu 2015, uporabite partnerja za gostovanje spletnega mesta za Office 365.

 • Ali obstajajo oddelki ali skupine, ki morajo imeti ločene podatke?

 • Ali boste različne zbirke mest potrebovali za posebne namene?

 • Ali nameravate uporabiti programčke za SharePoint (če nameravate, ustvarite spletno mesto s katalogom programov)

Koliko prostora v shrambi potrebujete za vsako zbirko?

Ko organizacija kupi SharePoint Online, dobi dodeljeni prostor za shranjevanje glede na število kupljenih uporabniških licenc in vrsto kupljene sheme Office 365. Skupna količina prostora za shranjevanje je združena, tako da lahko določite, koliko prostora za shranjevanje boste namenili posamezni zbirki mest (najmanj 50 MB).

Ko shrambo dodelite novi zbirki mest, boste videli skupno količino shrambe, dodeljene vaši organizaciji, in koliko skupne količine shrambe je dodeljene novim zbirkam mest. Ko nastavite količino shrambe za zbirko mesta, jo pozneje lahko po potrebi vedno povečate. Nadzorujete lahko količino prostora za shranjevanje, uporabljeno v posamezni zbirki mest, in nastavite opozorilo, ko se zbirka mest približuje omejitvi dodeljenega prostora za shranjevanje.

Če ugotovite, da organizaciji primanjkuje prostora za shranjevanje, lahko:

 • Zmanjšajte količino vsebine na mestih SharePoint Online.

 • Brisanje enega ali več zbirk mest.

 • Pri Microsoftu ali ponudniku kupite več prostora za shranjevanje.

Priporočamo, da nadzirate količino uporabljenega prostora in s skrbniki zbirk mest in lastniki mest nastavite smernice ter pravilnike glede morebitnih omejitev velikosti datotek, ki jih morda želite nastaviti v organizaciji.

Če želite več informacij, glejte Spreminjanje mesta strežnika vir omejitev za shrambo in ali upravljanje omejitev za shrambe zbirke mest.

 • Koliko vseh zbirk mest boste potrebovali?

 • Koliko shrambe je vključeno v naročnino?

 • Ali imajo določene zbirke mest večje zahteve za shrambo od drugih, glede na vrsto ali količino vsebine, ki jo shranjujejo?

 • Ali boste uporabnikom mest omogočili možnost, da ustvarijo svoja mesta skupine znotraj določene zbirke mest? Če želite več informacij o omogočanju ustvarjanja mesta, glejte Dovolite uporabnikom ustvarjanje lastnega mesta skupine.

Ali potrebujete večjezično podporo?

S paketom večjezičnega uporabniškega vmesnika (MUI) si lahko uporabniki ogledajo mesta ali spletne strani v jeziku, ki ni nastavljen privzeto. Paket MUI ni orodje za prevajanje, spremeni le jezik uporabniškega vmesnika za privzete elemente vmesnika.

Paket MUI spremeni le uporabniški vmesnik za posameznega uporabnika, ne vpliva na to, kako je mesto prikazano za druge uporabnike. Poleg tega bo morebitna vsebina mesta, ki je bila ustvarjena v privzetem jeziku mesta, še naprej prikazana v privzetem jeziku.

Privzeto je omogočen MUI. Pa če večjezični uporabniški vmesnik je mogoče uporabiti v zbirki mest, potem je tudi treba omogočijo skrbnik zbirke mest. In lastnike mest morate odločiti vnaprej kaj privzeti jezik za vaše zbirke mest in strani, ker ko je določen jezik, ki ga ni mogoče spremeniti.

Ko ustvarite zbirko mest, je pomembno, da preverite, ali so natančno jezik in območne nastavitve na spletnem mestu. Na primer, ko ustvarjate francoski mesta, območne nastavitve bo vedno določi Francija tudi, če imate sedež v Kanadi. Zato, ne glede na to, kateri jezik se odločite, je dobro, da preverite, ali so področne in jezikovne nastavitve natančno za vašo lokacijo.

Če želite več informacij o večjezičnih mestih, glejte Predstavitev večjezičnih funkcij.

 • Ali je treba katero od zbirk mest ustvariti v določenem jeziku?

Ali nameravate z javnim spletnim mesto ustvariti spletno mesto, ki je dostopno prek interneta?

Več informacij o načrtovanju javnega spletnega mesta, vključno z informacijami o uporabi domene po meri, najdete v vodniku za načrtovanje SharePoint Onlinea Načrtovanje javnega spletnega mesta.

 • Ali že imate spletno mesto podjetja, dostopno prek interneta ali pa želite uporabiti mesto, ki je za vas samodejno ustvarjeno v SharePoint Onlineu?

Na vrh strani

Omogočite upravljanje zbirk mest

Upravljanje je nabor pravilnikov, vlog, odgovornosti in procesov za nadziranje sodelovanja organizacije, da doseže poslovne cilje. Ti cilji se osredotočajo na storitev, ki jo nudite, in upravljanje intelektualne lastnine, ki jo ustvarijo vaši zaposleni. Ko načrtujete zbirke mest ne pozabite ne pozabite izdelati načrta za njihovo upravljanje.

Pri načrtovanju strukture in urejanja zbirk mest poiščite odgovore na ta vprašanja.

Če želite doseči to:

Se vprašajte to:

Učinkovito zbirko mest sestavljajo skupine posameznikov in skupine s skupnimi cilji.

Ali struktura zbirk mest deluje pozitivno na učinkovitost organizacije?

Varno mesto, do katerega imajo dostop uporabniki, ki potrebujejo podatke, toda kjer so podatki blokirani pred uporabniki, ki jim podatki niso namenjeni.

Ali struktura omogoča, da arhitekturi podatkov izpolnjuje zahteve po skladnosti s predpisi, potrebe po zasebnosti ter varnostne cilje?

Model dovoljenj, ki omogoča dostop za branje, pisanje ali oboje.

Kakšno vrsto dostopa do vsebine bodo potrebovali uporabniki?

Dovoljenja za zunanje uporabnike na le zbirk mest, ki jo potrebujejo. Če želite več informacij o tem, katerim zunanjih uporabnikom dovolite dostop do mojih mest, si oglejte Skupna raba mest ali dokumentov z ljudmi izven organizacije.

Morajo imeti uporabniki zunaj podjetja dostop?

Upravljani načrt mest, ki so dobro vzdrževana.

Kdo bo lahko ustvarjal in upravljal mesta v zbirki mest?

Mesta za določena dejanja in programe, na primer za rešitve z osnovnimi varnostnimi omejitvami.

Katere funkcije in funkcionalnost bodo omogočene za uporabnike?

Zbirka mest, kjer je vsebina uporabna za osebe, ki imajo mesto v skupni rabi.

Ali bo vsebina rezultatov iskanja pomembna za tiste, ki imajo zbirko mest v skupni rabi?

Rešitev, ki jo je mogoče upravljati in preprosto nadgraditi.

Kolikšen obseg prilagoditev boste omogočili?

Brisanje in obnavljanje zbirk mest

Kot skrbnik SharePointa lahko tudi obnovite izbrisane zbirke mest. V košu lahko obnovite izbrisane zbirke mest, če niso bile v košu več kot 90 dni. Po 90 dneh v košu je zbirka mest samodejno trajno izbrisana. S košem pridobite čas, v katerem se prepričate, da zbirka mest ne vsebuje podatkov, ki jih vaša organizacija potrebuje. Če želite več informacij, si oglejte Obnovitev izbrisane zbirke mest.

Na vrh strani

Upravljanje dovoljenj in pomoč pri zaščiti vsebine

V tem razdelku:

Upravljanje skrbnikov zbirke mest

V skrbništvu SharePoint Onlinea so na voljo tri skrbniške vloge:

 • Globalni skrbnik    Skrbnik portala storitve Office 365 lahko upravlja licence storitev, uporabnikov in skupin, domen in naročenih storitev. V storitvi Office 365 je globalni skrbnik tudi skrbnik storitve SharePoint Online.

 • Skrbnik SharePointa    Globalni skrbnik, ki upravlja okolje SharePoint Onlinea s skrbniškim središčem SharePoint. Lahko ustvarja in upravlja zbirke mest, določa skrbnike zbirk mest in nastavitve najemnikov, konfigurira storitve za poslovno povezanost in varno shranjevanje, storitve InfoPath Forms Services, upravljanje zapisov, iskanje in uporabniške profile.

 • Skrbnik zbirke mest    Je uporabnik s skrbniškimi dovoljenji za upravljanje zbirke mest. Zbirka mest ima lahko več skrbnikov, a le enega primarnega skrbnika. Skrbnik SharePoint Onlinea mora pri ustvarjanju zbirke mest dodeliti dovoljenja primarnemu skrbniku zbirke mest, pozneje pa lahko vanjo doda več skrbnikov zbirke.

Pri ustvarjanju zbirke mest v SharePoint Onlineu globalni skrbnik ali skrbnik za SharePoint določi primarnega skrbnika zbirke mest. Za varnost je dobro določiti enega ali več skrbnikov zbirke mest, poleg tega pa je uporabno, če imate znotraj storitve Office 365 sekundarnega globalnega skrbnika.

Če želite več informacij, glejte Upravljanje skrbnikov za zbirko mest.

Na vrh strani

Omogočanje dostopa do notranjih mest zunanjim uporabnikom

SharePoint Online omogoča uporabnikom mesta, da povabijo zunanje uporabnike (t. j. uporabnike, ki nimajo licence za vašo naročnino na storitev Office 365) k ogledu ali urejanju vsebine na mestih. Če se sprašujete, kateri uporabniki so zunanji uporabniki in kakšne pravice takšni uporabniki imajo, si oglejte Upravljanje zunanje skupne rabe za okolje SharePoint Online. Zunanja skupna raba je zmogljiva funkcija sodelovanja, ki lahko podpira potrebe vaše organizacije po sodelovanju z zunanjimi dobavitelji ali strankami. Pomembno pa je, da zunanjo skupno rabo upravljate previdno, da zagotovite ustrezno zaščito poljubne vsebine, ki je ne želite dati v skupno rabo.

Uporabniki lahko dajo vsebino v skupno rabo na vašem mestu z osebami zunaj organizacije na tri načine:

Zunanja skupna raba je privzeto omogočena v okolju SharePoint Onlinea (najemnik) in za zbirke mest. Morda jo boste želeli globalno izklopiti, preden začnejo drugi uporabljati mesta ali dokler niste povsem prepričani, kako želite uporabljati to funkcijo. Morda boste želeli omogočiti zunanjo skupno rabo za določene zbirke mest, hkrati pa jo onemogočiti v zbirkah mest, v katerih bo shranjena vsebina občutljive narave, ki je pomembna za vaše podjetje. Dobro premislite, kje boste omogočili zunanjo skupno rabo in kakšno raven zunanje skupne rabe boste omogočili.

Zunanjo skupno rabo lahko konfigurirate na dveh ravneh v SharePointovem skrbniškem središču:

 1. Zunanjo skupno rabo lahko globalno vklopite ali izklopite za celotno okolje SharePoint Online (ali odjemalca).    Poleg tega, če zunanjo skupno rabo vklopite, lahko določite, če želite dovoliti skupno rabo le uporabnikom s preverjeno pristnostjo ali če želite uporabnikom dovoliti skupno rabo vsebine tako z uporabniki s preverjeno pristnostjo kot anonimnimi uporabniki prek povezav za gosta.

 2. Vklop ali izklop zunanje skupne rabe za posamezne zbirke mesta.    To vam daje možnost, da zaščitite vsebino v določeni zbirki mesta, ki je ne želite v skupni rabi. Določite lahko tudi, katero raven skupne rabe želite dovoliti v zbirki mesta (skupna raba z uporabniki s preverjeno pristnostjo ali skupna raba tako z uporabniki s preverjeno pristnostjo kot anonimnimi uporabniki prek povezav za gosta).

Če želite več informacij o omogočanju in upravljanju zunanje skupne rabe, glejte Upravljanje zunanje skupne rabe za okolje SharePoint Online. Če želite več informacij o tem, kako lahko uporabniki dajejo vsebino v skupno rabo, glejte Skupna raba mest ali dokumentov z ljudmi izven organizacije.

Zaščita vsebine z upravljanjem pravic do informacij (IRM)

SharePoint Online upravljanja pravic do informacij uporablja Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), za informacijsko tehnologijo zaščite v storitvi Office 365. Zaščita upravljanja pravic do informacij je mogoče zaščititi datoteke v SharePointovi seznami in knjižnice. Če želite izvedeti več, preberite Kaj je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Če je za sezname ali knjižnice uporabljena zaščita z upravljanjem pravic do informacij, so datoteke šifrirane tako, da jih lahko vidijo in z njimi izvajajo določena dejanja le pooblaščeni uporabniki. V vseh datotekah z upravljanimi pravicami je tudi licenca za izdajanje, ki določi omejitve za uporabnike, ki si ogledujejo datoteko. Za običajne omejitve veljajo nastavitev datoteke, da jo je mogoče uporabljati samo za branje; onemogočanje kopiranja besedila; preprečevanje uporabnikom, da bi lahko shranili lokalne kopije; in preprečevanje uporabnikom, da bi lahko tiskali datoteke. Odjemalski programi, ki lahko berejo vrste datotek, podprte z upravljanjem pravic do informacij, uporabljajo za uveljavitev teh omejitev licenco za izdajanje, ki je v datoteki z upravljanimi pravicami. Datoteka z upravljanimi pravicami ohrani zaščito tudi po prenosu.

Privzeto je upravljanje pravic do informacij (IRM) onemogočeno, ko se prijavite za Office 365. Preden storitev IRM vklopite s skrbniškim središčem SharePoint, mora globalni skrbnik Office 365 najprej namestiti modul Windows PowerShell za upravljanje pravic, nato pa vzpostaviti povezavo s storitvijo upravljanja pravic. Če želite več informacij, glejte Nastavljanje upravljanja pravic do informacij v SharePoint Onlineu in Uporaba upravljanja pravic do informacij za seznam ali knjižnico.

Na vrh strani

Uporabniški profil je zbirka lastnosti, ki opisujejo uporabnika SharePointa. Funkcije, kot so mesto »Moje mesto« in iskanje oseb, z uporabniškimi profili ustvarijo obogateno, prilagojeno izkušnjo za uporabnike v organizaciji. Ker tako veliko družabnih funkcij temelji na uporabniških profilih, je konfiguracija uporabniških profilov tesno povezana s konfiguracijo družabnih funkcij.

V tem razdelku:

Upravljanje uporabniških profilov in priprava na morebitne lastnosti profila ali pravilnike po meri

Ko je v storitvi Office 365 ustvarjen uporabniški profil, lahko skrbnik ročno vnese podrobnosti, vključno z naslovom posla, oddelkom, telefonskimi številkami in drugimi lastnostmi, ki se prikažejo na globalnem seznamu naslovov storitve Office 365. Skrbnik pa lahko z orodjem za sinhronizacijo imenika za Microsoft Online Services ustvari dvojnike uporabniških računov v imeniku Active Directory (in drugih predmetov v imeniku Active Directory) v storitvi Office 365. Ti podatki so poslani v uporabnikov profil v SharePoint Onlineu.

Ali ste ročno vnesene podatke o profilu uporabnika v imeniško storitev storitve Office 365 ali sinhronizirani z imenikom Active Directory, če informacije, ki ga želite dodati v uporabniške profile, vendar ni polja za, nato ga morda razmislite o ustvarjanju SharePoint Online lastnost uporabniškega profila. Prav tako lahko določite pravila za obnašanje te lastnosti.

Z dodatnimi lastnostmi uporabniških profilov lahko izboljšate družabno izkušnjo SharePointa v organizaciji, kot sta na primer iskanje oseb in predlogi. Lahko na primer ustvarite lastnost uporabniškega profila za trenutne projekte, na katerih deluje zaposleni, ki omogoča drugim, da najdejo strokovnjake določenega področja.

Ne pozabite, da lastnosti, ki so specifična za SharePoint Online in te informacije bodo ni je mogoče podvojiti v Office 365. To pomeni, da storitve Office 365, na primer Exchange Online ali Lync Online, ne bodo videli te informacije, ker ni bilo mogoče dodati na globalnem seznamu naslovov.

Pri načrtovanju uporabniških profilov najprej ocenite potrebe organizacije po sodelovanju tako, poiščete odgovore na vprašanja spodaj. Če želite omejiti obseg načrtovanja, se osredotočite na dodajanje lastnosti, ki omogočajo ključne poslovne potrebe ali scenarije za posamezno zbirko mest. Če ustrezna lastnost ne naslavlja specifične scenarije, počakajte, dokler se med redno uporabo ne pokaže potreba po njej. Ne dodajajte lastnosti le zato, ker menite, da jo boste morda potrebovali v prihodnje. Morda se bo pokazalo, da nove lastnosti sploh ne boste morali dodati.

Če želite določiti to:

Se vprašajte to:

Katere lastnosti boste uporabili za osnovne uporabniške profile. Lastnosti so pomembne pri iskanju uporabnikov, ustvarjanju občinstva, ki ga uporabite pri določanju vsebine, in uveljavljanju odnosov med sodelavci in delovnimi skupinami.

Ali privzete lastnosti uporabniških profilov izpolnjujejo vaše zahteve?

Kako bodo uporabniki vnesli te informacije in kdo jih bo lahko videl.

Katere lastnosti želite uporabiti za nove lastnosti, če jih ustvarite?

Ali potrebujete dosledno taksonomijo, s katero SharePointovi storitvi iskanja pomagate poiskati storitve in uporabnike. Vzemimo za primer, da želite ustvariti lastnost profila, imenovano »Vprašaj me o«. V tej lastnosti želite upravljati, kaj lahko uporabniki vnesejo v polje. Če dovolite, da vnesejo svojo vrednost, jo bodo morda vnesli drugače, kot nekdo, ki bi to vrednost rad našel. V tem primeru ustvarite nabor izrazov, ki določa, katere možnosti lahko uporabnik izbere pri vnosu informacij.

Ali želite ustvariti nabor izrazov, s katerim daste uporabniku na voljo niz možnosti, ki jih lahko uporabi pri vnosu nove lastnosti profila?

Če želite več informacij o naborih izrazov, glejte Uvod v upravljane metapodatke.

Opombe : 

 • Medtem ko je orodje za sinhronizacijo imenikov (DirSync) omogoča imenika Active Directory uporabniški profili preseljeni in sinhronizirati s storitvijo SharePoint Online, imenika Active Directory informacije le gre v eno smer – iz uvajanje imenika Active Directory na mestu uporabe za SharePoint Online. S tem zagotovite, da informacije o uporabniku v strežniku SharePoint Online odraža najbolj trenutno in točne stanje uporabniških podatkov v imeniku Active Directory. Če želite več informacij o imeniške storitve Office 365, preberite Sinhronizacija imenika Active Directory v storitvi Office 365.

 • Ko so uporabniški profili sinhronizirani z imenikom Active Directory, lahko sinhronizirate tudi skupine v imeniku Active Directory. S sinhronizacijo skupin pridobi SharePoint Online podatke o tem, kateri uporabniki so člani katerih skupin.

 • Če je skrbnik imenika Active Directory v imeniku Active Directory ustvaril lastnosti po meri, te informacije ne bodo preslikane v privzete lastnosti storitve Office 365 in ne bodo sinhronizirane.

Če želite več informacij o upravljanju uporabniških profilov, glejte Upravljanje uporabniških profilov v SharePoint Onlineu.

Na vrh strani

Prikaz poosebljene vsebine uporabnikom, usmerjene k občinstvu

S SharePointovimi občinstvi lahko prikažete vsebino uporabnikom glede na njihov posel ali opravilo. Občinstva lahko določite z enim elementom ali s kombinacijo elementov: članstvo na seznamu prejemnikov, varnostno skupino sistema Windows, SharePointovo skupino, vlogo v organizaciji ali z javnimi lastnostmi v uporabniških profilih. Vsebino lahko pošljete občinstvu za povezave za krmarjenje, elemente seznama, elemente v knjižnici in spletne gradnike.

Preden ustvarite občinstva, na katero lahko usmerite vsebino, s skrbniki zbirke mest in lastniki mest določite elemente, ki bodo uporabljeni na njihovih mestih. Tako boste lahko določili, kako bodo osebe po vašem mnenju uporabljale različna mesta, določili pa boste lahko tudi način za usmerjanje vsebine na občinstvo.

Ko opredelite občinstva, lahko z njimi ciljno vsebino prikažete na več različnih načinov. Na primer za programe sistema Microsoft Office 2013 lahko določite povezave, ki so prikazane v razdelku Shrani kot > Nedavne SharePointove mape, nato pa nastavite občinstva, ki lahko vidijo posamezno povezavo. Na osebnih mestih (v preteklosti imenovanih mesta »Moje mesto«) lahko nastavite občinstva za povezave za krmarjenje po mestu, ki so prikazane v zgornji vrstici s povezavami. Skrbniki mest lahko v okolju, v katerem so občinstva konfigurirana, uporabijo spletne gradnike za prikaz ciljne vsebine po občinstvu.

Pri načrtovanju občinstev pri prvi uvedbi morate poiskati najmanjši mogoči nabor ključnih občinstev glede na potrebe v organizaciji.

SharePoint Onlineova občinstva niso enako kot SharePointova dovoljenja. Če želite osebi onemogočiti dostop do določenega mesta, knjižnice dokumentov ali dokumenta, lahko to naredite s konfiguracijo dovoljenj. Če želite več informacij o pripravi na tovrstna dejanja, glejte Načrtovanje strategije dovoljenj.

Če želite več informacij o upravljanju občinstev, glejte Upravljanje občinstev v SharePoint Onlineu.

Na vrh strani

Nastavitev osebnih mest za uporabnike

Moja mesta so osebnih mest, ki zagotavljajo na voljo obogaten nabor družabnega omrežja in sodelovanja funkcij vsakemu članu vaše organizacije. Poleg tega je moja mesta vnesite uporabnike storitve Office 365 na osrednjem mestu, kjer lahko shranite, daste v skupno rabo, in sledenju informacij, ki jih skrbi. Uporabniki lahko dostopajo do osebnih straneh tako, da kliknete mesta na vrhu mesta SharePoint Online. Kliknite vir novic ali OneDrive bo uporabnik na različna mesta na mestu, ko je bilo ustvarjeno mesto zbirke mesta. Tudi, če kliknete uporabniško ime v zgornjem desnem kotu strani, in kliknite Vizitka, to bo neposredno vam, da strani vašega mesta, ki opisuje dejavnosti lastnika mesta.

Kot skrbnik SharePoint Onlinea lahko vsebino mesta »Moje mesto« prilagodite za vsakega uporabnika v poljubni organizaciji ter omogočite pravilnike za zaščito zasebnosti.

Mesta »Moje mesto« imajo privzeto tri primarne komponente:

 • Moj vir novic je privzeta začetna stran. Na tej strani so prikazani viri nedavnih dejavnosti, povezani s sodelavci in zanimanji, ki jih izbere uporabnik. Uporabniki lahko prilagodijo vire novic tako, da spremljajo sodelavce, določijo področja, ki jih zanimajo, in konfigurirajo vrste dejavnosti, ki jih želijo spremljati.

 • Moje OneDrive za podjetja vsebine je stran spletnega gradnika, ki je prikazana vsebina, ki je uporabnik shranil na moje mesto.

 • Moja mesta je stran povezave do spletnih mest, ki jih uporabnik spremlja za spremljanje, ter povezavami do predlaganih mest.

 • O meni je stran, na kateri je drugim osebam v organizaciji prikazan uporabnikov profil in ki omogoča skupno rabo strokovnega znanja, slik profilov in tako naprej. Strani »Moj vir novic« in »Moja vsebina v storitvi OneDrive za podjetja« sta na voljo le uporabniku, medtem ko je stran »Moj profil« prikazana uporabniku in drugim osebam, ko te osebe obiščejo uporabnikovo mesto »Moje mesto«.

Če želite učinkovito načrtovati mesta »Moje mesto«, morate kot skrbnik SharePoint Onlinea določiti prostor, ki ga bodo zahtevala mesta »Moje mesto«. Skrbnik SharePoint Onlinea lahko poleg tega določi pomembne informacije za konfiguracijo, kot so na primer mesta zaupanja vrednih gostiteljev, priljubljeno iskalno središče, računi in skupine, ki bodo imele na mestih »Moje mesto« dovoljenje za branje in druge nastavitve zasebnosti in varnosti, ki jih najdete v skrbniškem središču SharePoint v razdelku uporabniški profili. Skrbnik SharePoint Onlinea poleg tega nadzoruje lastnosti uporabniškega profila, ki so prikazane na strani s potrdilom uporabnikov mesta »Moje mesto«.

Skrbniki zbirke mest ali lastniki mest lahko določijo, ali bo funkcija Vir mesta, ki je na voljo na mestih skupine, vklopljena za mesto ali ne. Če funkcijo vklopite, ustvarite vir mesta in mikrovir, specifičen za mesto, ki ju je mogoče brati na mesto ali jih spremljati na mestu »Moje mesto«.

Na vrh strani

V spodnji tabeli so navedena navodila za dovoljenja za družabne funkcije:

Dovoljenje

Navodila

Ustvari osebno mesto

Preverjeni uporabniki lahko privzeto ustvarjajo spletna mesta »Moja mesta«. Zagotovite, da privzeta nastavitev velja za organizacijo. Če želite odobriti dovoljenje »Ustvari osebno mesto« podmnožici uporabnikov v organizaciji, pa uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Uporabi družabne funkcije

Uporabniki s preverjeno pristnostjo lahko privzeto dodajajo ocene in družbene oznake dokumentom, drugim elementom SharePoint Onlinea in drugim elementom, na primer zunanjim spletnim stranem in objavam v spletnih dnevnikih. Uporabniki lahko prav tako dodajajo spontana opozorila na strani s profili spletnega mesta »Moje mesto« ali poljubne SharePoint Onlineove strani. Če želite dovoljenje »Uporabi družabne funkcije« podeliti podskupini uporabnikov v organizaciji, uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Uporabi osebne funkcije

Uporabniki s preverjeno pristnostjo lahko privzeto urejajo svoje profile, dodajajo ali urejajo sodelavce in članstva. Če želite dovoljenje »Uporabi osebne funkcije« podeliti podskupini uporabnikov v organizaciji, uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Pomembno

Med funkcije mesta »Moje mesto«, pri katerih morate še posebej paziti, spadajo:

 • Vir novic    Privzeto je omogočena funkcija vira novic, omogoča uporabnikom mest za spremljanje dejavnosti sodelavcu na stran vira novic na svojih moje mesto. Uporabniki lahko ogledate le dejavnosti v viru novic, ki imajo dovoljenje. Pri načrtovanju mojih mest, morate upoštevati zasebnost posledice, če to funkcijo in ponujajo rešitve za zmanjšanje glede na vaše zahteve.

 • Orodje za oznake in opombe    Orodje za oznake in opombe lahko vklopite in izklopite v skrbniškem središču SharePoint tako, da nastavite dovoljenje za uporabo oznak in opomb. Nastavitev velja za vse uporabnike, ki imajo dovoljenje za uporabo oznak in opomb.

Če želite več informacij o upravljanju mest »Moje mesto«, si oglejte Upravljanje nastavitev mesta »Moje mesto« za SharePoint Online. Če želite informacije o tem, kako prilagodite gostitelja mesta »Moje mesto«, ki nadzoruje videz in delovanje vira novic in strani s profilom, ki so uporabljene za osebna mesta v organizaciji, si oglejte Prilagajanje gostitelja mesta »Moje mesto«.

Na vrh strani

Na voljo je veliko funkcij, ki jih je mogoče konfigurirati ali upravljati globalno v skrbniškem središču SharePoint. Pri načrtovanju časa in virov najprej ocenite, ali organizacija potrebuje določeno funkcijo. V tem koraku boste določili, kje boste morali morda vključiti strokovnjake določenega področja v organizaciji, ki bodo partnerjem in skrbniku osebja pomagali načrtovati konfiguracijo teh funkcij. Če želite na primer zbrati potrebne zahteve za konfiguracijo funkcij, kot sta shramba izrazov ali upravljanje zapisov ali organizator vsebine, se boste morali povezati z osebjem v organizaciji, ki do odgovorni za poslovno taksonomijo, upravljanje zapisov ali upravljanje vsebine.

Ali potrebujete te funkcije?

Več informacij o nastavitvi najdete tukaj:

Načrtovalci mesta želijo imeti možnost ustvarjanja in objave obrazcev, ki delujejo v brskalniku in ki jih lahko izpolnijo uporabniki mesta.

Storitve InfoPath Forms Services omogoča obrazce, ki jih je mogoče prikazati v spletnem brskalniku. To je na voljo za E3 in E4 paketov Office 365. InfoPath Forms Services podpira SharePoint Server 2016.

Delati morate s poslovnimi podatki, ki so shranjeni v zunanjih napravah, te podatke pa želite integrirati v SharePoint Onlineova mesta.

S storitvami za poslovno povezanost lahko vzpostavite povezavo z viri podatkov, kot so zbirke podatkov SQL Azure ali spletne storitve Windows Communication Foundation (znane tudi kot WCF).

Želite ustvariti taksonomije ter jih uporabiti za klasifikacijo in organizacijo podatkov na mestih.

Z orodjem za upravljanje shrambe izrazov lahko ustvarite, uvozite in upravljate hierarhične zbirke osrednje upravljanih izrazov (imenovanih nabori izrazov).

Želite samodejno preusmeritev vsebine na določena mesta glede na merila upravljanja zapisov ali upravljanja dokumentov.

Želite konfigurirati iskanje za SharePoint Onlineovo okolje.

Uporabnikom želite ponuditi možnost, da najdejo in namestijo interno razvite poslovne programčke ali programčke tretjih oseb ter z njimi prilagodijo in razširijo mesta.

Ustvariti želite središče e-odkrivanje za upravljanje vsebine, ki je lahko del zahtev e-odkrivanja v poizvedbah, revizijah ali pravnih zadevah.

Središče e-odkrivanja je zbirka mest, ki mora biti ustvarjena v skrbniškem središču SharePoint. Predloga središča e-odkrivanja je na zavihku »Podjetje« v pogovornem oknu nove zbirke mest. Vsak nov primer primer postane mesto v zbirki mest središča e-odkrivanja.

Na vrh strani

Kot del načrtovanja, naj oceni, ali ima vaša organizacija določene poslovne potrebe, ki bo morda potrebno za uporabo storitev tretje osebe ali programov za prilagajanje SharePoint Online. Na primer vaše organizacije morda morali seliti veliko količino vsebine ali večjega števila uporabnikov na spletno mesto SharePoint Online. Ali imate morda poslovne procese, ki zahtevajo podporo za sezname, ki omogočajo e-pošte. Če menite, da vaša organizacija lahko koristi od drugih izdelovalcev storitve ali programe, si raziskovanje strokovnih storitev in programov, ki so na voljo Microsoftovih partnerjev v Microsoft Office 365 Marketplace. Iskanje strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo uvedete v oblaku ali prilagodite Microsoft Office 365 za potrebe vaše podjetje, lahko uporabite te tržnice. To je dobro raziskovanje in raziskovanje na voljo storitev tretje osebe in rešitve na začetku načrtovanja procesu.

Na vrh strani

Vrnite se v SharePoint Online priročnik za načrtovanje za Office 365 za podjetja.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×