Upravljanje zbirk mest in splošnih nastavitev v skrbniškem središču SharePoint

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Kot skrbnik storitve SharePoint Online lahko s SharePointovim skrbniškim središčem izvajate ta opravila:

 • ustvarjanje in upravljanje zbirk mest, vključno z dodeljevanjem in nadzorom shrambe zbirk mest;

 • upravljanje dovoljenj in uporabnikov ter zagotavljanje varnosti vsebine na mestih;

 • upravljanje uporabniških profilov in konfiguracijo osebnih mest (mesta »Moje mesto«);

 • omogočanje in konfiguracijo posebnih funkcij storitve SharePoint Online ali splošnih nastavitev.

Tu je pregled pomembnih podatkov, ki jih morate imeti v mislih pri načrtovanju izgradnje, konfiguraciji in upravljanju okolja storitve SharePoint Online.

Odprite skrbniško središče

 • Vpišite se v Office 365 kot globalni skrbnik ali skrbnik za SharePoint.

 • Izberite ikono zaganjalnika aplikacij Ikona, ki je podobna vaflju in predstavlja klik gumba, ki odpre več ploščic programa za izbiro. zgoraj levo in izberite Skrbnik, da odprete Skrbniško središče za Office 365. (Če ploščica »Skrbnik« ni prikazana, nimate dovoljenja skrbnika storitve Office 365 v organizaciji.)

 • V levem podoknu izberite Skrbniška središča > SharePoint.

Zbirka mest je skupina spletnih mest, ki imajo istega lastnika in enake nastavitve skrbništva, kot so na primer dovoljenja. Ko ustvarite zbirko mest, je mesto samodejno ustvarjeno na najvišji ravni v zbirki mest. Pod mestom na najvišji ravni lahko nato ustvarite eno ali več podmest.

Hierarhični diagram zbirke mest, ki prikazuje mesto na najvišji ravni in podmesta.

Mesta najvišje ravni in podmesta omogočajo različne ravni nadzora funkcij in nastavitev mest. S to hierarhijo lahko uporabnikom omogočite, da imajo glavno delovno mesto za celotno ekipo ter posamezna delovna mesta in mesta v skupni rabi za stranske projekte. Ustvarite lahko ločene zbirke mest za različne oddelke ali za zunanja spletna mesta.

Nastavitve zbirk mest v skrbniškem središču za SharePoint

Način organizacije zbirke mest je odvisen od velikosti organizacije in poslovnih zahtev. Če želite več informacij o ustvarjanju zbirke mest, glejte Ustvarjanje ali brisanje zbirke mest.

Če ste razbrati nekaj osnovnih informacij. – na primer, kaj zbirko mest se uporabijo za in kateri uporabniki morajo imeti dostop do nje – in tako pomagajo sprejemanje odločitev o tem, katere vrste predloge mesta, če želite uporabiti, koliko prostora za shranjevanje za dodelitev , in koliko zbirk mest, ki jih morda potrebujete za ustvarjanje. Če želite pregledati omejitvi shrambe ali število zbirk mest, ki so podprte za vaš paket, glejte SharePoint Online omejitve.

Če želite določiti:

Se vprašajte to :

Katero predlogo mesta naj uporabim?

Ko ustvarite zbirko mest, lahko uporabite predlogo mesta. Predloga mesta je vnaprej izpolnjena s seznami, knjižnicami, stranmi in drugimi elementi ali funkcijami, ki podpirajo različne poslovne potrebe. Predlogo lahko uporabite takšno, kakršna je, lahko pa prilagodite mesto tako, da ustreza vašim zahtevam.

Vsako mesto deduje lastnosti od predloge, ki jo izberete za zbirko mest. V zbirki mest lahko uporabite več kot eno predlogo mesta.

 • Katere vrste vsebine bodo shranjene na straneh?

 • Ali bo mesto služilo določenemu namenu?

 • Kako morajo uporabniki uporabljati vsebino?

Koliko zbirk mest potrebujemo?

Na to odločitev bodo vplivale poslovne potrebe in splošna omejitev shrambe.

Nekatere vrste mest, kot so na primer javna spletna mesta, katalog programov, središče za iskanje ali gostitelj mesta »Moje mesto«, obstajajo kot samostojne zbirke mest. Nekatere so lahko za vas ustvarjene samodejno, ko se naročite na Office 365. Če ima organizacija druge posebne zahteve, boste morda potrebovali dodatne zbirke mest. Nekatere skupine bodo morale morda omejiti dostop do svoje vsebine.

Opomba : Informacije na javnem SharePoint Onlineovem spletnem mestu v tem članku veljajo le, če je vaša organizacija Office 365 kupila pred 9. marcem 2015. Stranke, ki trenutno uporabljajo to funkcijo, bodo imele še naprej dostop do te funkcije najmanj dve leti po datumu zamenjave, ki je 9. marec 2015. Nove stranke, ki so se na Office 365 naročile po datumu zamenjave, nimajo dostopa do te funkcije. Uporabniki storitve Office 365 imajo dostop do vrhunskih ponudb tretjih oseb, s katerimi imajo lahko javno spletno mesto, ki nudi popolno spletno rešitev in prisotnost. Če želite več informacij o tej spremembi, glejte razdelek Informacije o spremembah funkcije javnega spletnega mesta storitve SharePoint Online v storitvi Office 365.

 • Ali obstajajo oddelki ali skupine, ki morajo imeti ločene podatke?

 • Ali boste različne zbirke mest potrebovali za posebne namene?

 • Ali nameravate uporabiti programčke za SharePoint (če nameravate, ustvarite spletno mesto s katalogom programov)

Koliko prostora v shrambi potrebujete za vsako zbirko?

Ko organizacija kupi SharePoint Online, dobi dodeljeni prostor za shranjevanje glede na število kupljenih uporabniških licenc in vrsto kupljene sheme Office 365. Skupna količina prostora za shranjevanje je združena, tako da lahko določite, koliko prostora za shranjevanje boste namenili posamezni zbirki mest (najmanj 50 MB).

Ko shrambo dodelite novi zbirki mest, boste videli skupno količino shrambe, dodeljene vaši organizaciji, in koliko skupne količine shrambe je dodeljene novim zbirkam mest. Ko nastavite količino shrambe za zbirko mesta, jo pozneje lahko po potrebi vedno povečate. Nadzorujete lahko količino prostora za shranjevanje, uporabljeno v posamezni zbirki mest, in nastavite opozorilo, ko se zbirka mest približuje omejitvi dodeljenega prostora za shranjevanje.

Če ugotovite, da organizaciji primanjkuje prostora za shranjevanje, lahko:

 • Zmanjšajte količino vsebine na mestih storitve SharePoint Online.

 • Izbrišite eno ali več zbirk mest.

 • Pri Microsoftu ali ponudniku kupite več prostora za shranjevanje.

Priporočamo, da nadzirate količino uporabljenega prostora in s skrbniki zbirk mest in lastniki mest nastavite smernice ter pravilnike glede morebitnih omejitev velikosti datotek, ki jih morda želite nastaviti v organizaciji.

Več informacij najdete v članku Upravljanje omejitev velikosti shrambe za zbirko mest.

 • Koliko vseh zbirk mest boste potrebovali?

 • Koliko shrambe je vključeno v naročnino?

 • Ali imajo določene zbirke mest večje zahteve za shrambo od drugih, glede na vrsto ali količino vsebine, ki jo shranjujejo?

 • Ali boste uporabnikom mest omogočili možnost, da ustvarijo svoja mesta skupine znotraj določene zbirke mest? Če želite več informacij o omogočanju ustvarjanja mesta, glejte Dovolite uporabnikom ustvarjanje lastnega mesta skupine.

Ali potrebujete večjezično podporo?

S paketom večjezičnega uporabniškega vmesnika (MUI) si lahko uporabniki ogledajo mesta ali spletne strani v jeziku, ki ni nastavljen privzeto. Paket MUI ni orodje za prevajanje, spremeni le jezik uporabniškega vmesnika za privzete elemente vmesnika.

Paket MUI spremeni le uporabniški vmesnik za posameznega uporabnika, ne vpliva na to, kako je mesto prikazano za druge uporabnike. Poleg tega bo morebitna vsebina mesta, ki je bila ustvarjena v privzetem jeziku mesta, še naprej prikazana v privzetem jeziku.

Vmesnik MUI je privzeto omogočen. Če pa želite vmesnik MUI uporabljati v zbirki mest, ga mora omogočiti tudi skrbnik zbirke mest. Vi in lastniki spletnih mest se morate vnaprej odločiti, kateri privzeti jezik želite uporabljati za zbirke mest in spletna mesta. Ko jezik določite, ga ni mogoče več spremeniti.

Ko ustvarite zbirko mest, morate preveriti, ali so območne nastavitve in nastavitve regije pravilne. Če na primer ustvarite spletna mesta v francoščini, bodo območne nastavitve vedno nastavljene na francoščino, tudi če imate sedež v Kanadi. Ne glede na to, kateri jezik izberete, je smiselno preveriti, ali so območne nastavitve in nastavitve regije primerne za vašo lokacijo.

Če želite več informacij o večjezičnih mestih, glejte Predstavitev večjezičnih funkcij.

 • Ali je treba katero od zbirk mest ustvariti v določenem jeziku?

Upravljanje je nabor pravilnikov, vlog, odgovornosti in procesov za nadziranje sodelovanja organizacije, da doseže poslovne cilje. Ti cilji se osredotočajo na storitev, ki jo nudite, in upravljanje intelektualne lastnine, ki jo ustvarijo vaši zaposleni. Ko načrtujete zbirke mest ne pozabite ne pozabite izdelati načrta za njihovo upravljanje.

Pri načrtovanju strukture in urejanja zbirk mest poiščite odgovore na ta vprašanja.

Če želite doseči to:

Se vprašajte to:

Učinkovito zbirko mest sestavljajo skupine posameznikov in skupine s skupnimi cilji.

Ali struktura zbirk mest deluje pozitivno na učinkovitost organizacije?

Varno mesto, do katerega imajo dostop uporabniki, ki potrebujejo podatke, toda kjer so podatki blokirani pred uporabniki, ki jim podatki niso namenjeni.

Ali struktura omogoča, da arhitekturi podatkov izpolnjuje zahteve po skladnosti s predpisi, potrebe po zasebnosti ter varnostne cilje?

Model dovoljenj, ki omogoča dostop za branje, pisanje ali oboje.

Kakšno vrsto dostopa do vsebine bodo potrebovali uporabniki?

Preverjanje pristnosti za zunanje uporabnike le v tistih zbirkah mest, kjer je to potrebno. Če želite več informacij o omogočanju zunanjim uporabnikom dostop do vaših mest, si oglejte razdelek Share spletnih mest ali dokumentov z osebami zunaj organizacije.

Morajo imeti uporabniki zunaj podjetja dostop?

Upravljani načrt mest, ki so dobro vzdrževana.

Kdo bo lahko ustvarjal in upravljal mesta v zbirki mest?

Mesta za določena dejanja in programe, na primer za rešitve z osnovnimi varnostnimi omejitvami.

Katere funkcije in funkcionalnost bodo omogočene za uporabnike?

Zbirka mest, kjer je vsebina uporabna za osebe, ki imajo mesto v skupni rabi.

Ali bo vsebina rezultatov iskanja pomembna za tiste, ki imajo zbirko mest v skupni rabi?

Rešitev, ki jo je mogoče upravljati in preprosto nadgraditi.

Kolikšen obseg prilagoditev boste omogočili?

Kot skrbnik SharePointa lahko tudi obnovite izbrisane zbirke mest. V košu lahko obnovite izbrisane zbirke mest, če niso bile v košu več kot 90 dni. Po 90 dneh v košu je zbirka mest samodejno trajno izbrisana. S košem pridobite čas, v katerem se prepričate, da zbirka mest ne vsebuje podatkov, ki jih vaša organizacija potrebuje. Če želite več informacij, si oglejte Obnovitev izbrisane zbirke mest.

Upravljanje dovoljenj in pomoč pri zaščiti vsebine

Pomemben dejavnik pri nastavljanju in uvajanju zbirke mest je dovoljenje in varnost. Če želite ustvariti uspešno spletno mesto, morate razmisliti o upravljanju baze uporabnikov ter zavarovanju vsebine in podatkov.

V okviru skrbništva storitve SharePoint Online so na voljo tri glavne skrbniške vloge:

 • Globalni skrbnik    Skrbnik portala storitve Office 365 lahko upravlja licence storitev, uporabnikov in skupin, domen in naročenih storitev. V storitvi Office 365 je globalni skrbnik tudi skrbnik storitve SharePoint Online.

 • Skrbnik SharePointa    Globalni skrbnik, ki upravlja okolje SharePoint Onlinea s skrbniškim središčem SharePoint. Lahko ustvarja in upravlja zbirke mest, določa skrbnike zbirk mest in nastavitve najemnikov, konfigurira storitve za poslovno povezanost in varno shranjevanje, storitve InfoPath Forms Services, upravljanje zapisov, iskanje in uporabniške profile.

 • Skrbnik zbirke mest    Je uporabnik s skrbniškimi dovoljenji za upravljanje zbirke mest. Zbirka mest ima lahko več skrbnikov, a le enega primarnega skrbnika. Skrbnik storitve SharePoint Online mora pri ustvarjanju zbirke mest dodeliti dovoljenja primarnemu skrbniku zbirke mest, pozneje pa lahko vanjo doda več skrbnikov zbirke.

Pri ustvarjanju zbirke mest v storitvi SharePoint Online globalni skrbnik ali skrbnik za SharePoint določi primarnega skrbnika zbirke mest. Za varnost je dobro določiti enega ali več skrbnikov zbirke mest, poleg tega pa je uporabno, če imate znotraj storitve Office 365 sekundarnega globalnega skrbnika.

Če želite več informacij, glejte Upravljanje skrbnikov za zbirko mest.

SharePoint Online omogoča uporabnikom mesta, da povabijo zunanje uporabnike (t. j. uporabnike, ki nimajo licence za vašo naročnino na storitev Office 365) k ogledu ali urejanju vsebine na mestih. Če se sprašujete, kateri uporabniki so zunanji uporabniki in kakšne pravice takšni uporabniki imajo, si oglejte Upravljanje zunanje skupne rabe za okolje SharePoint Online. Zunanja skupna raba je zmogljiva funkcija sodelovanja, ki lahko podpira potrebe vaše organizacije po sodelovanju z zunanjimi dobavitelji ali strankami. Pomembno pa je, da zunanjo skupno rabo upravljate previdno, da zagotovite ustrezno zaščito poljubne vsebine, ki je ne želite dati v skupno rabo.

Uporabniki lahko dajo vsebino v skupno rabo na vašem mestu z osebami zunaj organizacije na tri načine:

Zunanja skupna raba je privzeto omogočena v okolju storitve SharePoint Online (najemnik) in za zbirke mest. Morda jo boste želeli globalno izklopiti, preden začnejo drugi uporabljati mesta ali dokler niste povsem prepričani, kako želite uporabljati to funkcijo. Morda boste želeli omogočiti zunanjo skupno rabo za določene zbirke mest, hkrati pa jo onemogočiti v zbirkah mest, v katerih bo shranjena vsebina občutljive narave, ki je pomembna za vaše podjetje. Dobro premislite, kje boste omogočili zunanjo skupno rabo in kakšno raven zunanje skupne rabe boste omogočili.

Zunanjo skupno rabo lahko konfigurirate na dveh ravneh v SharePointovem skrbniškem središču:

 1. Zunanjo skupno rabo lahko globalno vklopite ali izklopite za celotno okolje storitve SharePoint Online (ali odjemalca).    Poleg tega, če zunanjo skupno rabo vklopite, lahko določite, če želite dovoliti skupno rabo le uporabnikom s preverjeno pristnostjo ali če želite uporabnikom dovoliti skupno rabo vsebine tako z uporabniki s preverjeno pristnostjo kot anonimnimi uporabniki prek povezav za gosta.

 2. Vklop ali izklop zunanje skupne rabe za posamezne zbirke mesta.    To vam daje možnost, da zaščitite vsebino v določeni zbirki mesta, ki je ne želite v skupni rabi. Določite lahko tudi, katero raven skupne rabe želite dovoliti v zbirki mesta (skupna raba z uporabniki s preverjeno pristnostjo ali skupna raba tako z uporabniki s preverjeno pristnostjo kot anonimnimi uporabniki prek povezav za gosta).

Če želite več informacij o omogočanju in upravljanju zunanje skupne rabe, glejte Upravljanje zunanje skupne rabe za okolje SharePoint Online. Če želite več informacij o tem, kako lahko uporabniki dajejo vsebino v skupno rabo, glejte Skupna raba mest ali dokumentov z ljudmi izven organizacije.

Storitev upravljanja pravic do informacij v storitvi SharePoint Online uporablja storitev Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), tehnologijo za zaščito informacij v storitvi Office 365. Zaščito z upravljanjem pravic do informacij (IRM) je mogoče uporabiti za datoteke na SharePointovih seznamih in v knjižnicah. Če želite izvedeti več, glejte Kaj je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?.

Če je za sezname ali knjižnice uporabljena zaščita z upravljanjem pravic do informacij, so datoteke šifrirane tako, da jih lahko vidijo in z njimi izvajajo določena dejanja le pooblaščeni uporabniki. V vseh datotekah z upravljanimi pravicami je tudi licenca za izdajanje, ki določi omejitve za uporabnike, ki si ogledujejo datoteko. Za običajne omejitve veljajo nastavitev datoteke, da jo je mogoče uporabljati samo za branje; onemogočanje kopiranja besedila; preprečevanje uporabnikom, da bi lahko shranili lokalne kopije; in preprečevanje uporabnikom, da bi lahko tiskali datoteke. Odjemalski programi, ki lahko berejo vrste datotek, podprte z upravljanjem pravic do informacij, uporabljajo za uveljavitev teh omejitev licenco za izdajanje, ki je v datoteki z upravljanimi pravicami. Datoteka z upravljanimi pravicami ohrani zaščito tudi po prenosu.

Privzeto je upravljanje pravic do informacij (IRM) onemogočeno, ko se prijavite za Office 365. Preden storitev IRM vklopite s skrbniškim središčem za SharePoint, mora globalni skrbnik Office 365 najprej namestiti modul Windows PowerShell za upravljanje pravic, nato pa vzpostaviti povezavo s storitvijo upravljanja pravic. Če želite več informacij, glejte Nastavljanje upravljanja pravic do informacij v SharePoint Onlineu in Uporaba upravljanja pravic do informacij za seznam ali knjižnico.

Omogočanje osebnih mest in družabnih funkcij

Uporabniški profil je zbirka lastnosti, ki opisujejo uporabnika SharePointa. Funkcije, kot so mesto »Moje mesto« in iskanje oseb, z uporabniškimi profili ustvarijo obogateno, prilagojeno izkušnjo za uporabnike v organizaciji. Ker tako veliko družabnih funkcij temelji na uporabniških profilih, je konfiguracija uporabniških profilov tesno povezana s konfiguracijo družabnih funkcij.

Ko je v storitvi Office 365 ustvarjen uporabniški profil, lahko skrbnik ročno vnese podrobnosti, vključno z naslovom posla, oddelkom, telefonskimi številkami in drugimi lastnostmi, ki se prikažejo na globalnem seznamu naslovov storitve Office 365. Skrbnik pa lahko z orodjem za sinhronizacijo imenika za Microsoft Online Services ustvari dvojnike uporabniških računov v imeniku Active Directory (in drugih predmetov v imeniku Active Directory) v storitvi Office 365. Ti podatki so poslani v uporabnikov profil v SharePoint Onlineu.

Ne glede na to, ali ste informacije uporabniškega profila ročno vnesli v imeniško storitev storitve Office 365 ali pa ste sinhronizirali z imenikom Active Directory, če imate informacije, ki jih želite dodati v uporabniške profile, vendar zanje še ne obstaja polje, ustvarite lastnost SharePoint Onlineovega uporabniškega profila. Lahko pa določite tudi pravilnike za to, kako te lastnosti delujejo.

Z dodatnimi lastnostmi uporabniških profilov lahko izboljšate družabno izkušnjo SharePointa v organizaciji, kot sta na primer iskanje oseb in predlogi. Lahko na primer ustvarite lastnost uporabniškega profila za trenutne projekte, na katerih deluje zaposleni, ki omogoča drugim, da najdejo strokovnjake določenega področja.

Imejte v mislih, da so lastnosti specifične za SharePoint Online in da podatki ne bodo podvojeni v računih storitve Office 365. To pomeni, da v storitvah storitve Office 365, kot sta Exchange Online ali Skype za podjetja, teh podatkov ne bo mogoče videti, ker ne bodo dodani na globalni seznam naslovov.

Pri načrtovanju uporabniških profilov najprej ocenite potrebe organizacije po sodelovanju tako, poiščete odgovore na vprašanja spodaj. Če želite omejiti obseg načrtovanja, se osredotočite na dodajanje lastnosti, ki omogočajo ključne poslovne potrebe ali scenarije za posamezno zbirko mest. Če ustrezna lastnost ne naslavlja specifične scenarije, počakajte, dokler se med redno uporabo ne pokaže potreba po njej. Ne dodajajte lastnosti le zato, ker menite, da jo boste morda potrebovali v prihodnje. Morda se bo pokazalo, da nove lastnosti sploh ne boste morali dodati.

Če želite določiti to:

Se vprašajte to:

Katere lastnosti boste uporabili za osnovne uporabniške profile. Lastnosti so pomembne pri iskanju uporabnikov, ustvarjanju občinstva, ki ga uporabite pri določanju vsebine, in uveljavljanju odnosov med sodelavci in delovnimi skupinami.

Ali privzete lastnosti uporabniških profilov izpolnjujejo vaše zahteve?

Kako bodo uporabniki vnesli te informacije in kdo jih bo lahko videl.

Katere lastnosti želite uporabiti za nove lastnosti, če jih ustvarite?

Ali potrebujete dosledno taksonomijo, s katero SharePointovi storitvi iskanja pomagate poiskati storitve in uporabnike. Vzemimo za primer, da želite ustvariti lastnost profila, imenovano »Vprašaj me o«. V tej lastnosti želite upravljati, kaj lahko uporabniki vnesejo v polje. Če dovolite, da vnesejo svojo vrednost, jo bodo morda vnesli drugače, kot nekdo, ki bi to vrednost rad našel. V tem primeru ustvarite nabor izrazov, ki določa, katere možnosti lahko uporabnik izbere pri vnosu informacij.

Ali želite ustvariti nabor izrazov, s katerim daste uporabniku na voljo niz možnosti, ki jih lahko uporabi pri vnosu nove lastnosti profila?

Če želite več informacij o naborih izrazov, glejte Uvod v upravljane metapodatke.

Opombe : 

 • Medtem ko orodje za sinhronizacijo imenika (DirSync) omogoča, da se uporabniški profili v imeniku Active Directory preselijo in sinhronizirajo s storitvijo SharePoint Online, potujejo podatki Active Directory le v eni smeri – od mesta uvedbe imenika Active Directory do SharePoint Onlinea. Ta način zagotavlja, da uporabniški podatki v storitvi SharePoint Online odražajo najaktualnejše in najbolj točno stanje vaših uporabniških podatkov v imeniku Active Directory. Če želite več informacij o imeniški storitvi Office 365, preberite Nastavitev sinhronizacije imenika za Office 365 in Uvedba sinhronizacije imenika storitve Office 365 v storitvi Microsoft Azure.

 • Ko so uporabniški profili sinhronizirani z imenikom Active Directory, lahko sinhronizirate tudi skupine v imeniku Active Directory. S sinhronizacijo skupin pridobi SharePoint Online podatke o tem, kateri uporabniki so člani katerih skupin.

 • Če je skrbnik imenika Active Directory v imeniku Active Directory ustvaril lastnosti po meri, te informacije ne bodo preslikane v privzete lastnosti storitve Office 365 in ne bodo sinhronizirane.

Če želite več informacij o upravljanju uporabniških profilov, glejte Upravljanje uporabniških profilov v SharePoint Onlineu.

S SharePointovimi občinstvi lahko prikažete vsebino uporabnikom glede na njihov posel ali opravilo. Občinstva lahko določite z enim elementom ali s kombinacijo elementov: članstvo na seznamu prejemnikov, varnostno skupino sistema Windows, SharePointovo skupino, vlogo v organizaciji ali z javnimi lastnostmi v uporabniških profilih. Vsebino lahko pošljete občinstvu za povezave za krmarjenje, elemente seznama, elemente v knjižnici in spletne gradnike.

Preden ustvarite občinstva, na katero lahko usmerite vsebino, s skrbniki zbirke mest in lastniki mest določite elemente, ki bodo uporabljeni na njihovih mestih. Tako boste lahko določili, kako bodo osebe po vašem mnenju uporabljale različna mesta, določili pa boste lahko tudi način za usmerjanje vsebine na občinstvo.

Ko opredelite občinstva, lahko z njimi ciljno vsebino prikažete na več različnih načinov. Na primer za programe sistema Microsoft Office 2016 lahko določite povezave, ki so prikazane v razdelku Shrani kot > Nedavne SharePointove mape, nato pa nastavite občinstva, ki lahko vidijo posamezno povezavo. Na osebnih mestih (v preteklosti imenovanih mesta »Moje mesto«) lahko nastavite občinstva za povezave za krmarjenje po mestu, ki so prikazane v zgornji vrstici s povezavami. Skrbniki mest lahko v okolju, v katerem so občinstva konfigurirana, uporabijo spletne gradnike za prikaz ciljne vsebine po občinstvu.

Pri načrtovanju občinstev pri prvi uvedbi morate poiskati najmanjši mogoči nabor ključnih občinstev glede na potrebe v organizaciji.

SharePoint Onlineova občinstva niso enako kot SharePointova dovoljenja. Če želite osebi onemogočiti dostop do določenega mesta, knjižnice dokumentov ali dokumenta, lahko to naredite s konfiguracijo dovoljenj. Če želite več informacij o pripravi na tovrstna dejanja, glejte Načrtovanje strategije dovoljenj.

Če želite več informacij o upravljanju občinstev, glejte Upravljanje občinstev v SharePoint Onlineu.

Mesta »Moje mesto« so osebna mesta, ki ponujajo številna različna družabna omrežja in funkcije sodelovanja za člane organizacije. Z mesti »Moje mesto« dobijo uporabniki v storitvi Office 365 osrednje mesto, kamor lahko shranjujejo pomembne podatke, jih dajo v skupno rabo in jim sledijo. Uporabniki lahko do osebnega mesta dostopajo tako, da na vrhu mesta SharePoint Online kliknejo Mesta. Ko je ustvarjena zbirka mest »Moje mesto« in če uporabnik klikne Vir novic ali OneDrive, se premakne na drugo lokacijo mesta »Moje mesto«. Poleg tega, če kliknete uporabniško ime v zgornjem desnem kotu poljubne strani, nato pa kliknete O meni, boste preusmerjeni na stran »Moje mesto«, kjer so opisane dejavnosti lastnika mesta »Moje mesto«.

Kot skrbnik SharePoint Onlinea lahko vsebino mesta »Moje mesto« prilagodite za vsakega uporabnika v poljubni organizaciji ter omogočite pravilnike za zaščito zasebnosti.

Mesta »Moje mesto« imajo privzeto tri primarne komponente:

 • Moj vir novic je privzeta začetna stran. Na tej strani so prikazani viri nedavnih dejavnosti, povezani s sodelavci in zanimanji, ki jih izbere uporabnik. Uporabniki lahko prilagodijo vire novic tako, da spremljajo sodelavce, določijo področja, ki jih zanimajo, in konfigurirajo vrste dejavnosti, ki jih želijo spremljati.

 • Moja vsebina v storitvi OneDrive za podjetja je stran spletnega gradnika, na kateri je prikazana vsebina, ki jo je uporabnik shranil na mesto »Moje mesto«.

 • Moja mesta je stran s povezavami do mesto, ki jih uporabnik spremlja, ter povezavami do predlaganih mest.

 • O meni je stran, na kateri je drugim osebam v organizaciji prikazan uporabnikov profil in ki omogoča skupno rabo strokovnega znanja, slik profilov in tako naprej. Strani »Moj vir novic« in »Moja vsebina v storitvi OneDrive za podjetja« sta na voljo le uporabniku, medtem ko je stran »Moj profil« prikazana uporabniku in drugim osebam, ko te osebe obiščejo uporabnikovo mesto »Moje mesto«.

Če želite učinkovito načrtovati mesta »Moje mesto«, morate kot skrbnik SharePoint Onlinea določiti prostor, ki ga bodo zahtevala mesta »Moje mesto«. Skrbnik SharePoint Onlinea lahko poleg tega določi pomembne informacije za konfiguracijo, kot so na primer mesta zaupanja vrednih gostiteljev, priljubljeno iskalno središče, računi in skupine, ki bodo imele na mestih »Moje mesto« dovoljenje za branje in druge nastavitve zasebnosti in varnosti, ki jih najdete v skrbniškem središču SharePoint v razdelku uporabniški profili. Skrbnik SharePoint Onlinea poleg tega nadzoruje lastnosti uporabniškega profila, ki so prikazane na strani s potrdilom uporabnikov mesta »Moje mesto«.

Skrbniki zbirke mest ali lastniki mest lahko določijo, ali bo funkcija Vir mesta, ki je na voljo na mestih skupine, vklopljena za mesto ali ne. Če funkcijo vklopite, ustvarite vir mesta in mikrovir, specifičen za mesto, ki ju je mogoče brati na mesto ali jih spremljati na mestu »Moje mesto«.

V spodnji tabeli so navedena navodila za dovoljenja za družabne funkcije:

Dovoljenje

Navodila

Ustvari osebno mesto

Preverjeni uporabniki lahko privzeto ustvarjajo spletna mesta »Moja mesta«. Zagotovite, da privzeta nastavitev velja za organizacijo. Če želite odobriti dovoljenje »Ustvari osebno mesto« podmnožici uporabnikov v organizaciji, pa uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Uporabi družabne funkcije

Uporabniki s preverjeno pristnostjo lahko privzeto dodajajo ocene in družbene oznake dokumentom, drugim elementom SharePoint Onlinea in drugim elementom, na primer zunanjim spletnim stranem in objavam v spletnih dnevnikih. Uporabniki lahko prav tako dodajajo spontana opozorila na strani s profili spletnega mesta »Moje mesto« ali poljubne SharePoint Onlineove strani. Če želite dovoljenje »Uporabi družabne funkcije« podeliti podskupini uporabnikov v organizaciji, uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Uporabi osebne funkcije

Uporabniki s preverjeno pristnostjo lahko privzeto urejajo svoje profile, dodajajo ali urejajo sodelavce in članstva. Če želite dovoljenje »Uporabi osebne funkcije« podeliti podskupini uporabnikov v organizaciji, uporabite eno ali več varnostnih skupin.

Pomembno

Med funkcije mesta »Moje mesto«, pri katerih morate še posebej paziti, spadajo:

 • Vir novic    Funkcija vira novic je privzeto omogočena, tako da uporabniki na strani z virom novic na mestu »Moje mesto« lahko spremljajo dejavnosti sodelavcev. V viru novic si lahko ogledajo le dejavnosti, za katere imajo dovoljenja. Ko načrtujete mesta »Moje mesto«, ne pozabite na posledice, ki jih ima funkcija na zasebnost, in ponudite rešitve za selitev glede na svoje zahteve.

 • Orodje za oznake in opombe    Orodje za oznake in opombe lahko vklopite in izklopite v skrbniškem središču SharePoint tako, da nastavite dovoljenje za uporabo oznak in opomb. Nastavitev velja za vse uporabnike, ki imajo dovoljenje za uporabo oznak in opomb.

Če želite več informacij o upravljanju razdelka »Moja mesta«, glejte Upravljanje nastavitev mesta »Moje mesto« za SharePoint Online.

Na voljo je nekaj funkcij, ki jih je mogoče konfigurirati ali upravljati globalno v skrbniškem središču SharePoint. Ocenite, ali vaša organizacija potrebuje določene funkcije. To vam bo pomagalo pri načrtovanju časa in virov.

V tem koraku boste določili, kje boste morali morda vključiti strokovnjake določenega področja v organizaciji, ki bodo partnerjem in skrbniku osebja pomagali načrtovati konfiguracijo teh funkcij. Če želite na primer zbrati potrebne zahteve za konfiguracijo funkcij, kot sta shramba izrazov ali upravljanje zapisov ali organizator vsebine, se boste morali povezati z osebjem v organizaciji, ki do odgovorni za poslovno taksonomijo, upravljanje zapisov ali upravljanje vsebine.

Ali potrebujete te funkcije?

Več informacij o nastavitvi najdete tukaj:

Načrtovalci mesta želijo imeti možnost ustvarjanja in objave obrazcev, ki delujejo v brskalniku in ki jih lahko izpolnijo uporabniki mesta.

Storitve InfoPath Forms Services omogočajo, da so obrazci upodobljeni v spletnem brskalniku. Na voljo so za načrte E3 in E4 Office 365. InfoPath Forms Services uporablja tehnologijo SharePoint Server 2016.

Delati morate s poslovnimi podatki, ki so shranjeni v zunanjih napravah, te podatke pa želite integrirati v SharePoint Onlineova mesta.

S storitvami za poslovno povezanost lahko vzpostavite povezavo z viri podatkov, kot so zbirke podatkov SQL Azure ali spletne storitve Windows Communication Foundation (znane tudi kot WCF).

Želite ustvariti taksonomije ter jih uporabiti za klasifikacijo in organizacijo podatkov na mestih.

Z orodjem za upravljanje shrambe izrazov lahko ustvarite, uvozite in upravljate hierarhične zbirke osrednje upravljanih izrazov (imenovanih nabori izrazov).

Želite samodejno preusmeritev vsebine na določena mesta glede na merila upravljanja zapisov ali upravljanja dokumentov.

Želite konfigurirati iskanje za SharePoint Onlineovo okolje.

Uporabnikom želite ponuditi možnost, da najdejo in namestijo interno razvite poslovne programčke ali programčke tretjih oseb ter z njimi prilagodijo in razširijo mesta.

Ustvariti želite središče e-odkrivanje za upravljanje vsebine, ki je lahko del zahtev e-odkrivanja v poizvedbah, revizijah ali pravnih zadevah.

Središče e-odkrivanja je zbirka mest, ki mora biti ustvarjena v skrbniškem središču SharePoint. Predloga središča e-odkrivanja je na zavihku »Podjetje« v pogovornem oknu nove zbirke mest. Vsak nov primer primer postane mesto v zbirki mest središča e-odkrivanja.

Ko začnete načrtovanje, razmislite, ali ima organizacija posebne poslovne potrebe, zaradi katerih bi za prilagoditev SharePoint Onlinea morda morali uporabiti storitve ali programe drugih izdelovalcev. Organizacija mora na SharePoint Onlineovo mesto morda na primer preseliti veliko količino vsebine ali veliko uporabnikov. Organizacija ima lahko tudi poslovne procese, za katere potrebujete podporo za sezname, v katerih je omogočena e-pošta. Če bo po vašem mnenju organizacija morda pridobila dodatne prednosti, ki jih ponujajo storitve ali programi drugih izdelovalcev, raziščite spletno mesto Microsoft Partner Center. Tu lahko najdete strokovnjake, ki vam bodo pomagali uvesti storitev v oblaku ali prikrojiti Microsoft Office 365 potrebam vašega podjetja. Priporočamo, da storitve in rešitve drugih proizvajalcev raziščete na začetku postopka uvajanja.

Vrnite se v Priročnik za načrtovanje SharePoint Onlinea za Office 365 za podjetja.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×