Upravljanje seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

Ne glede na velikost so seznami in knjižnice v mnogih pogledih ključni pri uporabi SharePointa 2010. Ko je na seznamu ali v knjižnici veliko število elementov, morate premišljeno načrtovati, kako bodo podatki organizirani in kako boste omogočili dostop do teh podatkov. Z načrtovanjem in ključnimi funkcijami seznamov in knjižnic lahko zagotovite, da vi in uporabniki hitro najdejo informacije, ne da bi pri tem ogrozili delovanje drugih delov mesta.

Opomba : Učinkovitost delovanja katerega koli SharePointovega mesta, zlasti mesta s seznami in knjižnicami, ki vsebujejo veliko število elementov, je neposredno odvisno od odločitev, ki jih sprejmete med nastavljanjem in načrtovanjem SharePointovega mesta. Več informacij o učinkovitosti delovanja SharePointa in načrtovanju zmogljivosti najdete na Microsoftovem spletnem mestu TechNet.

V tem članku

Pregled seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

Načini upravljanja seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

Kako indeksirati in filtrirati poglede

Pregled seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

SharePoint 2010 podpira zelo velike sezname in knjižnice. V tabeli spodaj so povzete specifikacije in omejitve za sezname in knjižnice, ki vsebujejo veliko elementov.

Funkcija

Maksimalna omejitev

Število elementov na seznamu ali v knjižnici

50 milijonov

Velikost posamezne datoteke ali priloge

2 gigabajta

Kot lahko vidite, je na sezname in v knjižnice mogoče shraniti veliko podatkov in datotek. Če pa poizvedba ali operacija zbirke podatkov preseže omejitev ali mejo vira, bo izvedba te operacije morda blokirana, saj bi dostop do tako velikega števila elementov negativno vplival na druge uporabnike mesta. Na srečo je na voljo niz preprostih strategij in osnovnih funkcij, s katerimi dobite želene rezultate, hkrati pa ne presežete omejitev in mej. Ko je v veljavi okno, ki oznanja neomejen dostop, lahko vsi uporabniki zaobidejo omejitev. Uporabniki z ustreznim dovoljenjem pa lahko s kodo nastavijo tudi daljše obdobje neomejenega dostopa.

Na vrh strani

Zakaj je 5000 čarobno število?

SQL Server pogosto uporabi zaklep na ravni vrstice. Na ta način zagotovi natančne posodobitve, pri tem pa ne vpliva negativno na druge uporabnike, ki dostopajo do drugih vrstic. SQL Server tako zmanjša možnost spora zbirke podatkov. Če pa je treba zaradi operacije branja ali pisanja zbirke podatkov, kot je poizvedba, hkrati zakleniti več kot 5000 vrstic, je bolj učinkovito, da SQL Server zaklep začasno razširi na celotno tabelo, dokler operacija ni dokončana. Dejansko število ni vedno 5000. Odvisno je od vašega mesta, dejavnosti v zbirki podatkov in konfiguracije mesta. Ko pride do razširitve zaklepa na celotno tabelo, drugi uporabniki ne morejo dostopiti do tabele. Če se to dogaja preveč pogosto, bodo vsi uporabniki občutili slabšo učinkovitost delovanja sistema. V ta namen je treba nastaviti prage in omejitve, saj je le z njimi mogoče zmanjšati vpliv operacij zbirke podatkov, ki močno obremenijo vire, hkrati pa omogočajo omejitve uravnati potrebe vseh uporabnikov.

Na vrh strani

Kaj se dogaja v zakulisju, ko dostopate do velikega števila elementov na seznamu ali v knjižnici?

V spodnjem diagramu so povzete ključne točke procesa, ki se odvija v zakulisju, ko dostopate do večjega števila elementov na seznamu ali v knjižnici.

Veliki seznami in velike knjižnice

1. Informacijski delavci lahko z ustreznimi pogledi, slogi in omejitvami strani pospešijo prikaz podatkov na strani.

2. Filtrirani pogledi z indeksi stolpcev (in druge operacije) ustvarijo poizvedbe v zbirki podatkov, ki prepoznajo podmnožico stolpcev in vrstic, nato pa to podmnožico vrnejo vašemu računalniku.

3. Skrbniki gruč lahko med urami manjše zasedenosti strežnika z ustreznimi okni s časovno omejitvijo vsem uporabnikom omogočijo neomejeno izvajanje operacij.

4. Privilegirani razvijalci lahko s predmetnimi modeli prepišejo prage in omejitve za programe po meri ali jih začasno povišajo.

5. Pragovi in meje omogočajo omejiti operacije in uravnati razpoložljivost virov za več hkratnih uporabnikov.

6. Podatki seznamov ali knjižnic v zbirkah mest so shranjeni v tabeli zbirke podatkov strežnika SQL Server, ki s poizvedbami, indeksi in zaklepi vzdržuje splošno učinkovitost delovanja, skupno rabo in natančnost.

Na vrh strani

Omejevanje in omejitve virov

V tej tabeli so povzete informacije o omejevanju in omejitvah virov, s katerimi morate biti seznanjeni. Omejevanje in omejitve je mogoče nastaviti na strani »Omejevanje virov« v osrednjem skrbništvu. Če želite informacije o določenih časovnih omejitvah in zahtevah za svoje mesto, se obrnite na skrbnika.

Opomba : Če skrbnik računalnika, ki deluje kot spletni vmesnik, dostopa do seznama ali knjižnice z velikim številom elementov, zanj ne veljajo te omejitve virov, kar je v pomoč osrednjemu skrbništvu.

Prag
ali omejitev

Privzeta
vrednost

Opis

Prag pogleda seznama

5000

Določa največje število elementov seznama ali knjižnice, ki jih lahko hkrati dobi operacija zbirke podatkov, kot je poizvedba. Operacije, ki to omejitev presegajo, so blokirane.

Ko je na vašem seznamu več kot 3000 elementov, SharePoint 2010 na strani »Nastavitve seznama« prikaže opozorilo in tako omogoči, da izberete drugačno pot. V opozorilu je povezava za pomoč do te teme.

Omejitev enoličnih dovoljenj

50000

Določa največje število enoličnih dovoljenj, dovoljenih za seznam ali knjižnico.

Vsakokrat, ko prekršite dovoljenje dedovanja za element ali mapo, se to šteje kot 1 enolično dovoljenje bližje tej omejitvi. Če poskušate dodali element, s katerim bi to omejitev presegli, tega dejanja ne morete izvesti.

Omejitev velikosti vrstice

6

Določa največje število vrstic v tabeli, ki so v zbirki podatkov uporabljene za element seznama ali knjižnice. V primeru širokih seznamov z velikim številom stolpcev je vsak element prelomljen in se razteza prek več notranjih vrstic tabele, do največ 6 vrstic pri skupni velikosti 8000 bajtov.

Če imate na primer seznam z veliko majhnimi stolpci, kot je seznam s stolpci, v katerih je več sto vrednosti »Da/ne«, lahko to omejitev presežete. V tem primeru seznamu morda ne boste mogli dodati več stolpcev z vrednostjo »Da/ne«, morda pa boste lahko dodali stolpce druge vrste.

Opomba : Skrbniki gruče strežnikov lahko to omejitev nastavijo le s predmetnim modelom, ni pa je mogoče nastaviti z uporabniškim vmesnikom.

Prag iskanja po pogledu seznama

8

Določa največje število postopkov združevanja, kot so na primer postopki, ki temeljijo na stolpcih iskanja, stolpcih osebe/skupine ali stolpcih s stanjem poteka dela.

Če poizvedba uporabi več kot osem stolpcev, je operacija blokirana. Lahko pa programsko izberete, kateri stolpci naj bodo uporabljeni. To je mogoče nastaviti v maksimalnemu pogledu, ki ga nastavite s predmetnim modelom.

Velikost praga pogleda seznama za revizorje in skrbnike

20000

Določa največje število elementov seznama ali knjižnice, ki jih lahko hkrati dobi operacija zbirke podatkov, kot je poizvedba, kadar jo zažene revizor ali skrbnik z ustreznimi dovoljenji. Ta nastavitev deluje z možnostjo Dovoli prepis predmetnega modela.

Dovoli prepis predmetnega modela

D

Določa, ali lahko razvijalci izvajajo operacije zbirke podatkov, kot so poizvedbe, ki zahtevajo preglasitev Praga pogleda seznamana višjo omejitev, ki jo določa Prag pogleda seznama za revizorje in skrbnike. Skrbnik gruče strežnikov mora omogočiti preglasitev predmetnega modela, nato pa lahko razvijalci z ustreznimi dovoljenji izkoristijo prednosti višjega praga pogleda seznama tako, da programsko zahtevajo, da naj poizvedba uporabi višji prag pogleda seznama.

Okno z dnevno uro

Brez

Določa časovno obdobje, med katerim so pragi in omejitve virov prezrti. Skrbnik gruče lahko konfigurira okno s časovno omejitvijo med urami najmanjše zasedenosti v 15-minutnih korakih in do največ 24 ur, na primer od 6:00 popoldan do 10:00 popoldan ali od 1:30 dopoldan do 5:15 dopoldan.

Opomba : Operacija zbirke podatkov ali poizvedba, zagnana znotraj dnevnega časovnega okna, se izvaja, dokler ni dokončana (ali do neuspeha), tudi če ni dokončana znotraj določenega dnevnega časovnega okna.

Na vrh strani

Načini upravljanja seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

V tem razdelku so priporočila, tehnike in namigi, ki vam bodo pomagali hitro dostopiti do velikega števila elementov na seznamu ali v knjižnici, hkrati pa zagotoviti nemoteno delovanje spletnega mesta.

Na vrh strani

Ustvarjanje indeksiranih stolpcev

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja velikega seznama ali knjižnice, lahko indeksirate do 20 stolpcev. Indeks v stolpcu omogoča, da na hiter način najdete želene vrstice s podatki v tem stolpcu, tudi kadar delate z milijoni elementov. Če indekse kombinirate s filtriranimi pogledi, lahko hitro dobite želene elemente.

Ob ustvarjanju in uporabi indeksiranih stolpcev morate upoštevati ta dejstva: Vsak dodaten indeks stolpca porabi dodatne vire v zbirki podatkov in vsaki operaciji doda nekaj dodatnega dela, s katerim se vzdržuje indeks. Zato dodajte indekse le tistim stolpcem, ki jih boste aktivno uporabljali pri filtriranju v pogledih na seznamu ali v knjižnici. Priporočeno je, da si ogledate vse poglede in tako določite, katere stolpce najpogosteje uporabljate v več pogledih za filtriranje in na ta način izberete pravilne stolpce, ki jih nato indeksirate. Vsak stolpec, ki ga določite z enolično vrednostjo, mora imeti indeks.

V tej tabeli je povzetek, katere stolpce je mogoče indeksirati in katerih ne.

Podprte vrste stolpcev

Nepodprte vrste stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Izbira (ena vrednost)

Izbira (več vrednosti)

Število

Izračunano

Valuta

Hiperpovezava ali slika

Datum in čas

Stolpci po meri

Iskanje (ena vrednost)

Opomba : Če stolpec indeksirate na drugem seznamu ali v drugi knjižnici, s tem ne izboljšate učinkovitost delovanja operacije iskanja.

Iskanje (več vrednosti)

Oseba ali skupina (ena vrednost)

Oseba ali skupina (več vrednosti)

Da/ne

Zunanji podatki

Upravljani metapodatki

Če želite več informacij o tem, kako ustvarite indeksiran stolpec, glejte razdelek Ustvarjanje preprostega ali sestavljenega indeksa v tej temi.

Na vrh strani

Ustvarjanje filtriranih pogledov, ki temeljijo na indeksih stolpcev

Če želite hitro filtrirati veliko število elementov, mora biti prvi stolpec, ki ga določite, indeksiran. Drugi stolpci, ki jih določite v filtru za pogled, so lahko indeksirani ali ne, vendar pogled teh indeksov ne uporabi. Poleg tega morate poskrbeti, da prvi stolpec filtra ne vrne več elementov, kot je določeno s pragom pogleda seznama, tudi če končni rezultat filtriranega pogleda vrne manj elementov, kot je določeno s pragom pogleda seznama. Če prvi stolpec filtra vrne več rezultatov, kot to določa prag pogleda seznama, lahko uporabite filter z dvema ali več stolpci. Ko določate filtriran pogled, ki uporablja dva ali več stolpcev, lahko skupno število vrnjenih rezultatov navadno omejite z operatorjem AND. Toda tudi v tem primeru morate za prvi stolpec filtra določiti stolpec, ki bo vrnil manjšo količino podatkov. Ne pozabite, če uporabite filter OR, skoraj vedno povečate število vrnjenih elementov, zato v teh okoliščinah ta ne bo učinkovit.

Opomba : Sestavljen indeks temelji na dveh stolpcih, primarnem in sekundarnem. Do podatkov pa lahko hitro dostopi tako, da uporabi bodisi prvi bodisi drugi stolpec.

Tu si lahko ogledate nasvete za navadne poglede, ki vam lahko pomagajo pri delu z indeksiranim stolpcem:

Filtrirano po:

Indeksirano:

Na primer:

Nedavno spremenjeni elementi

Stolpec Spremenjeno

Če si želite ogledati le elemente, ki so bili spremenjeni v zadnjem tednu, uporabite filter Spremenjeno je večje od [Danes]-7

Novi elementi

Stolpec Ustvarjeno

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki so bili dodani v zadnjem tednu, uporabite filter Ustvarjeno je večje od [Danes]-7

Moji elementi

Stolpec Ustvaril

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki ste jih dodali vi, uporabite filter Ustvaril je enako [Jaz]

Elementi z današnjim rokom

Stolpec Rok (element ste ustvarili vi na seznamu ali v knjižnici)

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki imajo rok danes, uporabite filter Rok je enako [Danes]

Posodobitve table za razprave

Stolpec Zadnja posodobitev

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki so bili dodani v zadnjem tednu, uporabite filter Ustvarjeno je večje od [Danes]-30

Arhivske datoteke v knjižnici dokumentov

Datum spremembe

Če želite ustvariti pogled z dokumenti, ki niso bili spremenjeni od leta 2006 (ki jih želite nato arhivirati), uporabite filter Datum spremembe je manjši od datuma 31. december 2006

Najdi podmnožico poslovnih podatkov

Regija, Leto (kot dva preprosta indeksa)

Če želite ustvariti pogled s finančnimi podatki za regijo »NorthEast« za leto 2008, uporabite filter Regija je enako »NE« AND leto je enako 2008, saj je bolj verjetno, da bo v stolpcu »Regija« manj vrednosti kot v stolpcu »Leto«.

Povezave do več informacij o ustvarjanju ali spreminjanju pogledov ter o formulah in funkcijah, ki jih je mogoče uporabiti za filtriranje pogledov, so na voljo v odseku Glejte tudi.

Opomba : Tudi če ustvarite filtriran pogled, ki temelji na indeksu stolpca, so dodatne operacije kljub temu še vedno lahko blokirane, ker zahtevajo dostop do celotnega seznama ali knjižnice. Med te operacije sodijo: dodajanje ali brisanje indeksa, ustvarjanje razvrstitve v definiciji pogleda; prikazovanje vstop stolpcev; dodajanje, posodabljanje ali brisanje izračunanih polj.

Na vrh strani

Organiziranje elementov v mape

Čeprav ni nujno, da so v mapah (imenovanih tudi vsebniki) veliki seznami in knjižnice, lahko z njimi kljub temu organizirate podatke in izboljšate učinkovitost dostopa do podatkov. Ko ustvarite mapo, v zakulisju ustvarite notranji indeks. Ta notranji indeks je ustvarjen tudi za korensko mapo ali zgornjo raven seznama ali knjižnice. Ko dostopate do elementov v mapi, s tem notranjim indeksom dostopate do podatkov. Če so v mapi podmape, je vsaka podmapa obravnavana kot element (niso pa obravnavani elementi v teh podmapah).

Tudi če je vseh elementov na seznamu ali v knjižnici zelo veliko, je pogled posamezne mape vsaj tako hiter kot pogled, ki filtrira skupno število elementov, tako da uporabi indeksiran stolpec. V nekaterih primerih je vse elemente na seznamu ali v knjižnici mogoče razporediti v več map, tako da nobena mapa nima več kot pet tisoč elementov.

Če uporabite mape za organiziranje velikega seznama ali knjižnice, morate upoštevati te napotke:

 • Mapa lahko vsebuje več elementov od praga pogleda seznama. Če se želite izogniti blokadi, ki jo izvede SharePoint 2010, boste morali vseeno uporabiti filtriran pogled, ki temelji na indeksih stolpcev.

 • Če v odseku Mape izberete možnost Pokaži vse elemente brez map, ko ustvarjate ali spreminjate pogled na tem seznamu ali v knjižnici, morate uporabiti filter, ki temelji na indeksu, in tako zagotoviti, da ne presežete vrednosti, ki jo določa Prag pogleda seznama.

 • Privzeti pogled lahko določite tako, da pokaže vse razpoložljive mape brez filtriranja, tako da lahko uporabniki ob vstavljanju novih elementov izberejo ustrezno mapo. Če prikažete vse mape, s tem zmanjšate nevarnost, da bodo uporabniki elemente nepravilno dodali zunaj map na seznamu ali v knjižnici. Za razliko od knjižnic, elementov ni mogoče samodejno premikati med mapami na seznamu.

Na vrh strani

Nadzorovanje prikaza podatkov na strani

Ko je podmnožica podatkov prenesena v računalnik, lahko z dodatnimi strategijami še pospešite prikaz podatkov v brskalniku.

Ko povečate velikost izvorne kode HTML za spletno stranjo, se običajno poveča čas, potreben za upodobitev strani. Večja, kot je stran, dalj časa traja, da je upodobljena. Privzeti slog za pogled seznama ali knjižnice je slog tabele, ki prikaže vse podatke (en element na vrstico tabele na eni strani). Več vrstic, kot jih prikažete, dalj časa traja, da so podatki prikazani.

Nastavljanje omejitve elementov na strani

Razvrsti po slogu S tem, ko na strani nastavite omejitev elementov, lahko število hkrati prikazanih elementov neposredno nadzorujete tako, da določite število. Privzeto število je 30.

Pri nastavljanju omejitve elementov na strani imate na voljo dve možnosti:

 • Če izberete Prikaži elemente v paketih določene velikosti (za ostranjevanje), ustvarite prikaz podatkov za vsako stran posebej, kar je zlasti uporabno, ko elementov ne iščete na interaktivni način.

 • Če izberete možnost Omeji skupno število vrnjenih elementov na določeno količino, ustvarite mejo, ki lahko vrne vse rezultate operacije filtriranja ali pa tudi ne. Ta način je zlasti uporaben takrat, kadar preskušate svoj pogled, ustvarjate prototip ali pa ko želite dobiti le zgornje vrednosti v pogledu.

Uporaba sloga pogleda podokna za predogled

Razvrsti po slogu Če si želite ogledati vse informacije o elementih na seznamu v navpični obliki podokna, uporabite slog podokna za predogled. Med podatki lahko hitreje krmarite tako, da s kazalko pokažete na naslov elementa v območju z drsnim trakom na levi strani strani. Na ta način si lahko ogledate vse vrednosti stolpca trenutnega elementa, ki so navpično navedene na desni strani strani. Prikazanih je manj prvotnih podatkov, kar omogoča hitrejši prikaz pogleda. Ta slog je poleg tega uporaben takrat, ko je seznam širok ali pa ima veliko stolpcev, podatke pa si je mogoče ogledati le z vodoravnim premikanjem drsnega traku.

Uporaba sloga pogleda »Zbrano po«

Razvrsti po slogu Slog pogleda »Zbrano po« zbere podatke po kategoriji (do največ dveh ravni), ki jo izberete med določanjem pogleda. Na ta način je prvotni prikaz pogleda seznama precej manjši. Če želite posamezno skupino podatkov razširiti/strniti, kliknite gumb »Plus/minus«, nakar lahko na trenutno stran naložite le podmnožico potrebnih podatkov. Ta slog pogleda ne omeji le prikaza podatkov, temveč tudi pridobivanje podatkov. Poskrbite, da bo privzeta možnost Pokaži združevanje nastavljena na Strnjeno. Ostranjevanje združenih podatkov je mogoče nadzorovati na enak način kot ostranjevanje podatkov, ki niso združeni. V nekaterih primerih, kot je iskanje ali posodabljanje podatkov s preprostim poročanjem ali prikazovanjem podatkov na ravni z manj ali več podrobnostmi, je lahko ta slog pogleda za uporabnike precej bolj učinkovit.

Uporaba pogleda podatkovnega lista

Pogled podatkovnega lista temelji na kontrolniku ActiveX in je posebej oblikovan za hitrejši prenos podatkov, kar omogoča asinhrono pridobivanje in posodabljanje podatkov. Ta pogled omogoča bolj učinkovito drsenje, urejanje podatkov in delo z veliko količino podatkov, zlasti uporaben pa je pri opravilih, kot so pogosto dodajanje podatkov, posodobitve in primerjave podatkov. Spremembe so poslane strežniku, informacije o stanju prejemate prek ikon, spremembe so učinkovito sinhronizirane s strežnikom, občasne spore pa lahko odpravite na hiter in preprost način, pri tem pa ni moteno vaše delo v teku. Pogled podatkovnega lista upošteva nastavitve filtra za pogled, razvrščanja in nastavitve mape, ni pa oblikovan za delo z omejitvami strani, dinamičnimi filtri, razvrščanji v navadnem pogledu ali z drugimi slogi pogleda, ki niso v obliki tabele, kot sta »Združeno po«in »Podokno za predogled«.

Razvrsti po slogu

Namig : Če je seznam organiziran po mapah, vi pa si želite ogledati vse podatke v pogledu podatkovnega lista, brez map (»nerazdelan pogled«), lahko pogled nastavite na Prikaz vseh elementov brez map. Morda pa boste morali uporabiti filter, ki temelji na indeksiranih stolpcih, da ne presežete vrednosti, ki jo določa prag pogleda seznama.

Na vrh strani

Uporaba okna z dnevno uro

Dnevno časovno okno je način, kako skrbniki gruče strežnikov določijo posebno časovno obdobje, med katerim lahko vsi uporabniki izvajajo neomejene operacije med urami najmanjše zasedenosti, na primer od 6:00 popoldan do 10:00 popoldan.

Čeprav so pogledi najpogostejši način, kako pridobite elemente s seznama ali iz knjižnice, drugi SharePointovi ukazi in operacije prav tako potrebujejo dostop do elementov na seznamu ali v knjižnici. Med te sodijo: dodajanje in brisanje indeksa, dodajanje in spreminjanje stolpca v seznamu, brisanje ali kopiranje map, spreminjanje varnostnih nastavitev za seznam ali knjižnico, shranjevanje seznama z vsebino kot predloge, brisanje spletne strani ali mesta in obnavljanje ali brisanje elementov iz koša. Izvedba teh operacij in ukazov je lahko neuspešna tudi v primeru, ko pri pridobivanju podatkov na seznamu presežejo prage in omejitve spletnega mesta.

Če niste razvijalec ali če nimate stika z razvijalci, ki bi te operacije lahko izvedli namesto vas, lahko te vrste operacij odložite v okno z dnevno uro. Če je običajno obdobje okna z dnevno uro nastavljeno med nočnimi urami, lahko prosite skrbnika gruče, da časovno obdobje premakne bolj zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Na vrh strani

Uporaba sinhronizacije brez povezave

Pogosto bo bolj priročno, če boste podatkom sledili brez povezave. Spremembe lahko izvedete v namiznem računalniku ali prenosniku. Ko nato znova vzpostavite povezavo, na preprost in učinkovit način sinhronizirate spremembe in razrešite spore. Če se pri delu z velikimi seznami pomikate po podatkih, jih analizirate ali ustvarjate poročila, s sinhronizacijo brez povezave razbremenite zbirko podatkov in zmanjšate porabo SharePointovih virov.

Podatke seznama lahko uporabljate brez povezave. Spremembe, ki ste jih vnesli, pa lahko sinhronizirate, ko zopet vzpostavite povezavo s štirimi Microsoft Officeovimi izdelki: Dva od teh izdelkov, Microsoft Office Access 2010 in Microsoft SharePoint Workspace 2010, samodejno pridobita podatke seznama ali knjižnice v majhnih paketih, nato pa podatke znova sestavita. Ta način omogoča delo z znatno večjim številom podatkov kot s pragom pogleda seznama, pri tem pa ne prihaja do negativnih vplivov na druge uporabnike SharePointovega mesta.

Microsoft Office SharePoint Workspace 2010     Program Office SharePoint Workspace 2010 omogoča delo s seznami (izvornimi in zunanjimi) in knjižnicami brez povezave, samodejno sinhronizacijo sprememb, do katerih pride bodisi pri odjemalcu bodisi v strežniku, in izkoriščanje prednosti obogatenega, bolj prilagodljivega in odzivnega uporabniškega vmesnika v odjemalskem računalniku ali prenosniku. Office SharePoint Workspace 2010 v zakulisju samodejno pridobiva podatke v paketih po 100 elementov hkrati, nato pa podatke znova sestavi, kar omogoča delo z znatno večjim številom elementov (do največ 30000 elementov), kot omogoča prag pogleda seznama vašega mesta. Če je na seznamu ali v knjižnici več kot 30000 elementov, odjemalski računalnik preneha sinhronizirati.

Microsoft Office Access 2010     Večino izvornih seznamov je v programu Office Access 2010 mogoče brati tako, da do njih vzpostavite povezavo. Office Access 2010 poleg tega izvrstno deluje s skoraj vsemi SharePointovimi vrstami podatkov. S povezavami lahko vzpostavite povezavo s podatki v SharePointovem seznamu in na ta način ustvarite dvosmerno povezavo, ki omogoča ogled in urejanje najnovejših podatkov tako v SharePointovem seznamu kot tudi v Accessovi zbirki podatkov. Access v Accessovi tabeli ustvari kopijo (ali dvojnike) SharePointovih seznamov. Ko je Accessova tabela ustvarjena, lahko v Accessu delate s podatki seznama do Accessove meje, ki znaša dva gigabajta (brez prilog, ki niso shranjene lokalno). Office Access 2010 poleg tega podatke seznama premakne v predpomnilnik odjemalca, uporablja učinkovit predpomnilnik za pisanje skozi, ki je vgrajen v pomnilniku, prenese le elemente seznama, ki so bili spremenjeni, vse to pa omogoča hitrejšo izvedbo poizvedb in posodobitev. Pogovorno okno za razrešitev spora prav tako omogoča preprosto upravljanje posodobitev v sporu.

Microsoft Office Excel 2010     SharePointove sezname je mogoče izvoziti v Excelovo tabelo, s čimer se ustvari enosmerna podatkovna povezava med Excelovo tabelo in SharePointovim seznamom. Ko posodobite podatke s SharePointovega seznama in osvežite Excelovo tabelo, Office Excel 2010 zamenja Excelove podatke z najnovejšimi podatki SharePointovega seznama in s tem prepiše vse spremembe, ki ste jih vnesli v Excelovo tabelo. Ko so podatki v Excelovi tabeli, lahko izkoristite prednosti številnih funkcij za analizo podatkov v programu Office Excel 2010, kot so zmogljivi in prilagodljivi delovni listi, poročila vrtilne tabele, grafikoni in grafikon sparkline dodelanega videza, pogojno oblikovanje z ikonami, podatkovne vrstice in barvne lestvice ter dovršene operacije analize »kaj-če«.

Microsoft Office Outlook 2010     V programu Office Outlook 2010 lahko berete in pišete sezname stikov, opravil, koledarjev in razprav, poleg tega pa tudi sinhronizirate knjižnice dokumentov. Na primer, delate lahko tako z navadnimi seznami opravil kot tudi s seznami opravil projekta. Kadar nimate vzpostavljene povezave, si jih lahko ogledujete, jih posodabljate in dodeljujete nova opravila. Ko nato znova vzpostavite povezavo, jih lahko sinhronizirate, ne da bi morali zapustiti Office Outlook 2010. V programu Office Outlook 2010 lahko poleg tega bolj učinkovito hranite, dajete v skupno rabo in upravljate SharePointove stike.

Na vrh strani

Iskanje elementov seznama ali knjižnice s funkcijo za iskanje

Dokumente ali elemente lahko v knjižnici z velikim številom elementov ali na obsežnem seznamu poiščete tudi s funkcijo za iskanje. Ker ima funkcija za iskanje svoj mehanizem indeksiranja, zanjo ne velja prag pogleda seznama ali druge povezane omejitve. Ko uporabite funkcijo za iskanje, lahko na preprost način določite obseg iskanja (ali omejite iskanje) na določen seznam ali knjižnico. Iščete lahko po ključni besedi ali izrazu, nato pa še dodatno zožite rezultate tako, da uporabite lastnosti elementa, kot je avtor dokumenta ali datum nastanka elementa seznama. Bolj zapletene poizvedbe lahko ustvarite z logično sintakso in logičnimi operaterji. Ko identificirate rezultate, s katerimi želite delati, lahko na primer uporabite ploščo za natančnejšo opredelitev iskanja, s katero razvrstite in filtrirate rezultate v skladu s svojimi potrebami.

Več informacij o uporabi funkcije za iskanje najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Več o pogosto uporabljenih SharePointovih funkcijah

Če želite še dodatno izboljšati splošno učinkovitost delovanja sistema in ne želite preseči praga ali omejitve vira, uporabite te pogosto uporabljene SharePointove funkcije:

Osebni pogledi    Ustvarjanje pogledov, ki pravilno uporabljajo indeks stolpca, je bolj zapleteno za velike sezname in knjižnice, zato je pri velikem seznamu ali knjižnici priporočljivo odstraniti dovoljenje za upravljanje osebnih pogledov za sodelavce. Z odstranitvijo dovoljenja lahko preprečite, da bodo uporabniki ustvarili pogled, ki obsega vse elemente in ki lahko ogrozi učinkovitost delovanja drugih delov mesta.

Seznami relacij     Ko ustvarite sezname relacij s stolpci za iskanje, enoličnimi stolpci in vsiljenim vedenjem relacije (imenovanim tudi referenčna integriteta), lahko dosežete prag pogleda seznama, vaše dejanje pa je lahko blokirano v teh okoliščinah:

 • Če ustvarite enoličen stolpec na obstoječem seznamu, na katerem je več elementov, kot določa prag pogleda seznama (če pa z operacijo dodate še en element, s čimer je na seznamu več elementov, kot določa prag pogleda seznama, operacija običajno ni blokirana).

 • Če je na seznamu več elementov, kot določa prag pogleda seznama, na njem pa za polje za iskanje vklopite Kaskadno brisanjeali Omeji brisanje.

Viri RSS     Po tem, ko je v osrednjem skrbništvu in na ravni zbirke mest omogočena podpora virov RSS, lahko omogočite podporo virov RSS in jo konfigurirate za različne vrste seznamov in knjižnic. Ko uporabniki dostopijo do virov RSS za seznam ali knjižnico, se podatki pridobijo s seznama. Privzeti pogled RSS omeji število vrnjenih elementov glede na datum, ko je bil element nazadnje spremenjen, tako da uporabi filter za stolpec Spremenjeno. Če je na seznamu ali v knjižnici veliko elementov in če uporabniki dostopajo do virov RSS, je priporočljivo indeksirati stolpec Spremenjeno. Število pridobljenih elementov lahko zmanjšate tudi tako, da spremenite možnost število elementov in število dni, katerih spremembe so vključene v vire RSS.

Več informacij o upravljanju virov RSS najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Uporaba zunanjih seznamov

Storitve za poslovno povezanost (BCS), zgrajene na katalogu poslovnih podatkov (BDC), nudijo standardizirane vmesnike za obstoječe poslovne podatke, procese in programe. S storitvami BCS je mogoče določiti zunanje vrste vsebin in vzpostaviti povezavo z viri podatkov, kot so protokol oglaševanja storitev, spletne storitve, SEIBEL in strežnik SQL Server. Ko to naredite, storitve BCS omogočijo SharePointovo integracijo teh zunanjih podatkov prek zunanjih seznamov. Vedenje zunanjega seznama je zelo podobno izvornemu SharePointovemu seznamu. Na ta način lahko v SharePointu ustvarite podatke v teh virih podatkov, jih v njih berete, posodobite in jih iz njih izbrišete, uporabite pa lahko tudi podmnožico SharePointovih funkcij, ki se nanašajo na seznam.

Ker zunanji seznam za shranjevanje in pridobivanje podatkov ne uporablja zbirke podatkov, ki jo podpira SharePointov strežnik SQL Server, zanj ne veljajo enake omejitve virov, kot veljajo za izvoren seznam ali izvorno knjižnico (čeprav za zunanje sezname veljajo drugačne omejitve in meje virov). V nekaterih primerih bo zunanji seznam morda bolj priročen za zahteve podatkov in programa.

Na vrh strani

Kako indeksirati in filtrirati poglede

V tem razdelku so postopki, s katerimi lahko korakoma ustvarite indekse in jih uporabite v filtriranih pogledih.

Na vrh strani

Ustvarjanje preprostega in sestavljenega indeksa

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja velikega seznama ali knjižnice, lahko ustvarite indeks. Nato lahko uporabite indeksiran stolpec, ko ustvarjate ali spreminjate filtriran pogled, ki temelji na indeksih stolpcev tega seznama ali knjižnice.

Pomembno : Ker je treba med ustvarjanjem indeksa dostopiti do vseh elementov na seznamu, indeksa za stolpec morda ne boste mogli ustvariti, če celoten seznam presega prag pogleda seznama. Če pride do tega, izvedite operacijo med dnevnim časovnim oknom ali pa se obrnite na skrbnika. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje SharePointovih indeksiranih stolpcev.

 1. Prikrmarite do mesta s seznamom ali knjižnico, za katero želite ustvariti indeks.

 2. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, v vrstici za hitri zagon kliknite njeno ime.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite meni Dejanja mesta Meni »Dejanja mesta« , Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama ali knjižnice.

 3. Na traku v odseku Orodja seznama ali Orodja knjižnice kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica in nato v skupini Nastavitve kliknite Nastavitve seznama ali Nastavitve knjižnice.

 4. V odseku Stolpci kliknite Indeksirani stolpci.

 5. Na strani »Indeksirani stolpci« kliknite Ustvari nov indeks.

 6. Naredite nekaj od tega:

  Če želite ustvariti preprost indeks:

  1. V odseku Primarni stolpec med možnostmi Primarni stolpec za ta indeks izberite stolpec.

  2. Kliknite Ustvari.

   Če želite ustvariti sestavljen indeks:

  3. V odseku Primarni stolpec med možnostmi Primarni stolpec za ta indeks izberite stolpec.

  4. V odseku Sekundarni stolpec med možnostmi Sekundarni stolpec za ta indeks izberite drug stolpec.

  5. Kliknite Ustvari.

Na vrh strani

Ustvarjanje ali spreminjanje filtriranega pogleda, ki temelji na indeksih stolpcev

Ko ste indeksirali stolpec, ga lahko med ustvarjanjem pogleda dodate pogledu, ko ga ustvarite ali spreminjate, nato pa indeksiran stolpec uporabite za filtriranje pogleda. Preden ustvarite pogled, lahko dodate več stolpcev na seznam, da omogočite večjo prilagodljivost za razvrščanje, združevanje in filtriranje.

Več informacij o ustvarjanju stolpcev in pogledov najdete v odseku Glejte tudi.

 1. Prikrmarite do mesta s seznamom ali knjižnico, za katero želite ustvariti indeks.

 2. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, v vrstici za hitri zagon kliknite njeno ime.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite meni Dejanja mesta Meni »Dejanja mesta« , Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama ali knjižnice.

 3. Na traku v odseku Orodja za seznam ali Orodja za knjižnico kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica.

 4. Naredite nekaj od tega:

  Če želite ustvariti pogled:    

  1. V skupini Upravljani pogledi kliknite Ustvari pogled.

  2. Kliknite možnost, kot je Standardni pogled ali obstoječi pogled, s katerim želite ustvariti pogled.

  3. V polju Ime pogleda vnesite ime za svoj pogled.

   Če želite, da je to privzeti pogled za seznam ali knjižnico, izberite Nastavi kot privzeti pogled. Privzeti pogled za seznam ali knjižnico je lahko le javni pogled.

   Če želite spremeniti pogled:    

  4. V skupini Upravljani pogledi na spustnem seznamu Trenutni pogled izberite pogled, ki ga želite spremeniti.

  5. V skupini Upravljani pogledi kliknite Spremeni pogled.

 5. V odseku Filter kliknite Pokaži elemente le, če je to resnično, nato pa izberite način, kako želite filtrirati elemente na osnovi enega od indeksiranih stolpcev.

  Če želite na primer ustvariti pogled, v katerem so samo elementi, ki so bili danes spremenjeni, izberite stolpec Spremenjeno (Indeksirano) in pogoj je enako, nato pa vnesite [Danes].

  Opomba : Če ne vidite stolpcev, ki imajo za imenom oznako (Indeksirano), nimate na voljo indeksiranih stolpcev za ta seznam ali knjižnico. Najprej morate ustvariti preprost ali sestavljen indeks.

 6. Izberite druge možnosti, ki jih želite določiti za pogled, na primer stolpce, ki jih želite prikazati ali skriti, ter način, na katerega želite razvrstiti elemente.

 7. Kliknite V redu.

Več informacij o ustvarjanju pogledov najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×