Upravljanje seznamov in knjižnic z velikim številom elementov v programu SharePoint 2010

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ne glede na velikost so seznami in knjižnice v mnogih pogledih ključni pri uporabi SharePointa 2010. Ko je na seznamu ali v knjižnici veliko število elementov, morate premišljeno načrtovati, kako bodo podatki organizirani in kako boste omogočili dostop do teh podatkov. Z načrtovanjem in ključnimi funkcijami seznamov in knjižnic lahko zagotovite, da vi in uporabniki hitro najdejo informacije, ne da bi pri tem ogrozili delovanje drugih delov mesta.

Opomba : Učinkovitost delovanja katerega koli SharePointovega mesta, zlasti mesta s seznami in knjižnicami, ki vsebujejo veliko število elementov, je neposredno odvisno od odločitev, ki jih sprejmete med nastavljanjem in načrtovanjem SharePointovega mesta. Več informacij o učinkovitosti delovanja SharePointa in načrtovanju zmogljivosti najdete na Microsoftovem spletnem mestu TechNet.

V tem članku

Pregled seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

Zakaj je 5000 čarobno število?

Kaj se dogaja v zakulisju, ko dostopate do velikega števila elementov na seznamu ali v knjižnici?

Omejevanje in omejitve virov

Načini upravljanja seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

Ustvarjanje SharePointovih indeksiranih stolpcev

Ustvarjanje filtriranih pogledov, ki temeljijo na indeksih stolpca

Organiziranje elementov v mape

Nadzorovanje prikaza podatkov na strani

Uporaba dnevnega časovnega okvirja

Uporaba sinhronizacije brez povezave

S funkcijo iskanja za iskanje elementov seznama ali knjižnice

O pogosto uporabljene SharePointove funkcije

Uporaba zunanjih seznamov

Kako indeksirati in filtrirati poglede

Ustvarjanje preprostega in sestavljenega kazala

Ustvarjanje ali spreminjanje filtriranega pogleda, ki temeljijo na indeksih stolpca

Pregled seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

SharePoint 2010 podpira zelo velike sezname in knjižnice. V tabeli spodaj so povzete specifikacije in omejitve za sezname in knjižnice, ki vsebujejo veliko elementov.

Funkcija

Maksimalna omejitev

Število elementov na seznamu ali v knjižnici

50 milijonov

Velikost posamezne datoteke ali priloge

2 gigabajta

Kot lahko vidite, je na sezname in v knjižnice mogoče shraniti veliko podatkov in datotek. Če pa poizvedba ali operacija zbirke podatkov preseže omejitev ali mejo vira, bo izvedba te operacije morda blokirana, saj bi dostop do tako velikega števila elementov negativno vplival na druge uporabnike mesta. Na srečo je na voljo niz preprostih strategij in osnovnih funkcij, s katerimi dobite želene rezultate, hkrati pa ne presežete omejitev in mej. Ko je v veljavi okno, ki oznanja neomejen dostop, lahko vsi uporabniki zaobidejo omejitev. Uporabniki z ustreznim dovoljenjem pa lahko s kodo nastavijo tudi daljše obdobje neomejenega dostopa.

Na vrh strani

Zakaj je 5000 čarobno število?

SQL Server pogosto uporabi zaklep na ravni vrstice. Na ta način zagotovi natančne posodobitve, pri tem pa ne vpliva negativno na druge uporabnike, ki dostopajo do drugih vrstic. SQL Server tako zmanjša možnost spora zbirke podatkov. Če pa je treba zaradi operacije branja ali pisanja zbirke podatkov, kot je poizvedba, hkrati zakleniti več kot 5000 vrstic, je bolj učinkovito, da SQL Server zaklep začasno razširi na celotno tabelo, dokler operacija ni dokončana. Dejansko število ni vedno 5000. Odvisno je od vašega mesta, dejavnosti v zbirki podatkov in konfiguracije mesta. Ko pride do razširitve zaklepa na celotno tabelo, drugi uporabniki ne morejo dostopiti do tabele. Če se to dogaja preveč pogosto, bodo vsi uporabniki občutili slabšo učinkovitost delovanja sistema. V ta namen je treba nastaviti prage in omejitve, saj je le z njimi mogoče zmanjšati vpliv operacij zbirke podatkov, ki močno obremenijo vire, hkrati pa omogočajo omejitve uravnati potrebe vseh uporabnikov.

Na vrh strani

Kaj se dogaja v zakulisju, ko dostopate do velikega števila elementov na seznamu ali v knjižnici?

V spodnjem diagramu so povzete ključne točke procesa, ki se odvija v zakulisju, ko dostopate do večjega števila elementov na seznamu ali v knjižnici.

Veliki seznami in velike knjižnice

1. Informacijski delavci lahko z ustreznimi pogledi, slogi in omejitvami strani pospešijo prikaz podatkov na strani.

2. Filtrirani pogledi z indeksi stolpcev (in druge operacije) ustvarijo poizvedbe v zbirki podatkov, ki prepoznajo podmnožico stolpcev in vrstic, nato pa to podmnožico vrnejo vašemu računalniku.

3. Skrbniki gruč lahko med urami manjše zasedenosti strežnika z ustreznimi okni s časovno omejitvijo vsem uporabnikom omogočijo neomejeno izvajanje operacij.

4. Privilegirani razvijalci lahko s predmetnimi modeli prepišejo prage in omejitve za programe po meri ali jih začasno povišajo.

5. Pragovi in meje omogočajo omejiti operacije in uravnati razpoložljivost virov za več hkratnih uporabnikov.

6. Podatki seznamov ali knjižnic v zbirkah mest so shranjeni v tabeli zbirke podatkov strežnika SQL Server, ki s poizvedbami, indeksi in zaklepi vzdržuje splošno učinkovitost delovanja, skupno rabo in natančnost.

Na vrh strani

Omejevanje in omejitve virov

V tej tabeli so povzete informacije o omejevanju in omejitvah virov, s katerimi morate biti seznanjeni. Omejevanje in omejitve je mogoče nastaviti na strani »Omejevanje virov« v osrednjem skrbništvu. Če želite informacije o določenih časovnih omejitvah in zahtevah za svoje mesto, se obrnite na skrbnika.

Opomba : Če skrbnik računalnika, ki deluje kot spletni vmesnik, dostopa do seznama ali knjižnice z velikim številom elementov, zanj ne veljajo te omejitve virov, kar je v pomoč osrednjemu skrbništvu.

Prag
ali omejitev

Privzeta
vrednost

Opis

Prag pogleda seznama

5.000

Določa največje dovoljeno število elementov seznama ali knjižnice, ki jih lahko hkrati obdela postopek zbirke podatkov, na primer poizvedba. Postopki, ki to omejitev presegajo, so blokirane.

Ko je na vašem seznamu več kot 3000 elementov, SharePoint 2010 na strani »Nastavitve seznama« prikaže opozorilo in tako omogoči, da izberete drugačno pot. V opozorilu je povezava za pomoč do te teme.

Omejitev enoličnih dovoljenj

50.000

Določa največje število enoličnih dovoljenj, dovoljenih za seznam ali knjižnico.

Vsakokrat, ko prekršite dovoljenje dedovanja za element ali mapo, se to šteje kot 1 enolično dovoljenje bližje tej omejitvi. Če poskušate dodali element, s katerim bi to omejitev presegli, tega dejanja ne morete izvesti.

Omejitev velikosti vrstice

18

Določa največje dovoljeno število vrstic v tabeli, ki so v zbirki podatkov uporabljene za element seznama ali knjižnice. V primeru širokih seznamov z veliko stolpci je vsak element prelomljen in se razteza prek več notranjih vrstic tabele, do največ 6 vrstic in do skupne velikosti 8000 bajtov (brez prilog).

Če imate na primer seznam z veliko majhnimi stolpci, kot je seznam s stolpci, v katerih je več sto vrednosti »Da/ne«, lahko to omejitev presežete. V tem primeru seznamu morda ne boste mogli dodati več stolpcev z vrednostjo »Da/ne«, morda pa boste lahko dodali stolpce druge vrste.

Opomba : Skrbniki gruče strežnikov lahko to omejitev nastavijo le s predmetnim modelom, ni pa je mogoče nastaviti z uporabniškim vmesnikom.

Prag iskanja po pogledu seznama

2,048

Določa največje število postopkov združevanja, kot so na primer postopki, ki temeljijo na stolpcih iskanja, stolpcih osebe/skupine ali stolpcih s stanjem poteka dela.

Če poizvedba uporabi več kot osem stolpcev, je operacija blokirana. Lahko pa programsko izberete, kateri stolpci naj bodo uporabljeni. To je mogoče nastaviti v maksimalnemu pogledu, ki ga nastavite s predmetnim modelom.

Velikost praga pogleda seznama za revizorje in skrbnike

20.000

Določa največje dovoljeno število elementov seznama ali knjižnice, ki jih lahko hkrati obdela postopek zbirke podatkov, na primer poizvedba, kadar jo zažene nadzornik ali skrbnik z ustreznimi dovoljenji. Ta nastavitev deluje z možnostjo Dovoli prepis predmetnega modela.

Dovoli prepis predmetnega modela

D

Določa, ali lahko razvijalci izvajajo operacije zbirke podatkov, kot so poizvedbe, ki zahtevajo preglasitev Praga pogleda seznamana višjo omejitev, ki jo določa Prag pogleda seznama za revizorje in skrbnike. Skrbnik gruče strežnikov mora omogočiti preglasitev predmetnega modela, nato pa lahko razvijalci z ustreznimi dovoljenji izkoristijo prednosti višjega praga pogleda seznama tako, da programsko zahtevajo, da naj poizvedba uporabi višji prag pogleda seznama.

Okno z dnevno uro

Brez

Določa časovno obdobje, med katerim so pragi in omejitve virov prezrti. Skrbnik gruče lahko konfigurira okno s časovno omejitvijo med urami najmanjše zasedenosti v 15-minutnih korakih in do največ 24 ur, na primer od 6:00 popoldan do 10:00 popoldan ali od 1:30 dopoldan do 5:15 dopoldan.

Opomba : Operacija zbirke podatkov ali poizvedba, zagnana znotraj dnevnega časovnega okna, se izvaja, dokler ni dokončana (ali do neuspeha), tudi če ni dokončana znotraj določenega dnevnega časovnega okna.

Na vrh strani

Načini upravljanja seznamov in knjižnic z velikim številom elementov

V tem razdelku so priporočila, tehnike in namigi, ki vam bodo pomagali hitro dostopiti do velikega števila elementov na seznamu ali v knjižnici, hkrati pa zagotoviti nemoteno delovanje spletnega mesta.

Na vrh strani

Ustvarjanje indeksiranih stolpcev

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja velikega seznama ali knjižnice, lahko indeksirate do 20 stolpcev. Indeks v stolpcu omogoča, da na hiter način najdete želene vrstice s podatki v tem stolpcu, tudi kadar delate z milijoni elementov. Če indekse kombinirate s filtriranimi pogledi, lahko hitro dobite želene elemente.

Ob ustvarjanju in uporabi indeksiranih stolpcev morate upoštevati ta dejstva: Vsak dodaten indeks stolpca porabi dodatne vire v zbirki podatkov in vsaki operaciji doda nekaj dodatnega dela, s katerim se vzdržuje indeks. Zato dodajte indekse le tistim stolpcem, ki jih boste aktivno uporabljali pri filtriranju v pogledih na seznamu ali v knjižnici. Priporočeno je, da si ogledate vse poglede in tako določite, katere stolpce najpogosteje uporabljate v več pogledih za filtriranje in na ta način izberete pravilne stolpce, ki jih nato indeksirate. Vsak stolpec, ki ga določite z enolično vrednostjo, mora imeti indeks.

V tej tabeli je povzetek, katere stolpce je mogoče indeksirati in katerih ne.

Podprte vrste stolpcev

Nepodprte vrste stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Izbira (ena vrednost)

Izbira (več vrednosti)

Število

Izračunano

Valuta

Hiperpovezava ali slika

Datum in čas

Stolpci po meri

Iskanje (ena vrednost)

Opomba : Če stolpec indeksirate na drugem seznamu ali v drugi knjižnici, s tem ne izboljšate učinkovitost delovanja operacije iskanja.

Iskanje (več vrednosti)

Oseba ali skupina (ena vrednost)

Oseba ali skupina (več vrednosti)

Da/ne

Zunanji podatki

Upravljani metapodatki

Če želite navodila o ustvarjanju indeksiranega stolpca, glejte razdelek Ustvarjanje preprostega in sestavljenega indeksa v tej temi.

Na vrh strani

Ustvarjanje filtriranih pogledov, ki temeljijo na indeksih stolpcev

Če želite hitro filtrirati veliko število elementov, mora biti prvi stolpec, ki ga določite, indeksiran. Drugi stolpci, ki jih določite v filtru za pogled, so lahko indeksirani ali ne, vendar pogled teh indeksov ne uporabi. Poleg tega morate poskrbeti, da prvi stolpec filtra ne vrne več elementov, kot je določeno s pragom pogleda seznama, tudi če končni rezultat filtriranega pogleda vrne manj elementov, kot je določeno s pragom pogleda seznama. Če prvi stolpec filtra vrne več rezultatov, kot to določa prag pogleda seznama, lahko uporabite filter z dvema ali več stolpci. Ko določate filtriran pogled, ki uporablja dva ali več stolpcev, lahko skupno število vrnjenih rezultatov navadno omejite z operatorjem AND. Toda tudi v tem primeru morate za prvi stolpec filtra določiti stolpec, ki bo vrnil manjšo količino podatkov. Ne pozabite, če uporabite filter OR, skoraj vedno povečate število vrnjenih elementov, zato v teh okoliščinah ta ne bo učinkovit.

Pomembno :  Če filtrirate seznam po indeksiranem polju, preverite, ali so bili izbrisani elementi premaknjeni v koš. Elementi v košu so iz zaledne zbirke podatkov dejansko izbrisani šele, ko jih odstranite iz koša. Če je skupno število filtriranih elementov na seznamu in v košu večje od omejitve praga za seznam, nabor rezultatov morda ne bo popoln ali pa rezultatov sploh ne bo.

Opomba : Sestavljen indeks temelji na dveh stolpcih, primarnem in sekundarnem. Do podatkov pa lahko hitro dostopi tako, da uporabi bodisi prvi bodisi drugi stolpec.

Tu si lahko ogledate nasvete za navadne poglede, ki vam lahko pomagajo pri delu z indeksiranim stolpcem:

Filtrirano po:

Indeksirano:

Na primer:

Nedavno spremenjeni elementi

Stolpec Spremenjeno

Če si želite ogledati le elemente, ki so bili spremenjeni v zadnjem tednu, uporabite filter spremenjeno je večje kot  [danes] -7

Novi elementi

Stolpec Ustvarjeno

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki so bili dodani v zadnjem tednu, uporabite filter ustvarjeno je večje kot [danes] -7

Moji elementi

Stolpec Ustvaril

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki ste ga dodali, uporabite filter Ustvaril je enako [jaz]

Elementi z današnjim rokom

Stolpec Rok (element ste ustvarili vi na seznamu ali v knjižnici)

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, katerih rok je danes, uporabite filter Rok je enako [danes]

Posodobitve table za razprave

Stolpec Zadnja posodobitev

Če želite ustvariti pogled le tistih elementov, ki so bili dodani v zadnjem tednu, uporabite filter Zadnja posodobitev je večje kot  [Danes]-30.

Arhivske datoteke v knjižnici dokumentov

Datum spremembe

Če želite ustvariti pogled z dokumenti, ki niso bili spremenjeni od leta 2006 (ki jih želite nato arhivirati), uporabite filter Datum spremembe je manjši od datuma 31. december 2006

Najdi podmnožico poslovnih podatkov

Regija, Leto (kot dva preprosta indeksa)

Če želite ustvariti pogled s finančnimi podatki za regijo »NorthEast« za leto 2008, uporabite filter Regija je enako »NE« AND leto je enako 2008, saj je bolj verjetno, da bo v stolpcu »Regija« manj vrednosti kot v stolpcu »Leto«.

Povezave do več informacij o ustvarjanju ali spreminjanju pogledov ter o formulah in funkcijah, ki jih je mogoče uporabiti za filtriranje pogledov, so na voljo v odseku Glejte tudi.

Opomba : Tudi če ustvarite filtriran pogled, ki temelji na indeksu stolpca, so dodatne operacije kljub temu še vedno lahko blokirane, ker zahtevajo dostop do celotnega seznama ali knjižnice. Med te operacije sodijo: dodajanje ali brisanje indeksa, ustvarjanje razvrstitve v definiciji pogleda; prikazovanje vstop stolpcev; dodajanje, posodabljanje ali brisanje izračunanih polj.

Na vrh strani

Organiziranje elementov v mape

Čeprav ni nujno, da so v mapah (imenovanih tudi vsebniki) veliki seznami in knjižnice, lahko z njimi kljub temu organizirate podatke in izboljšate učinkovitost dostopa do podatkov. Ko ustvarite mapo, v zakulisju ustvarite notranji indeks. Ta notranji indeks je ustvarjen tudi za korensko mapo ali zgornjo raven seznama ali knjižnice. Ko dostopate do elementov v mapi, s tem notranjim indeksom dostopate do podatkov. Če so v mapi podmape, je vsaka podmapa obravnavana kot element (niso pa obravnavani elementi v teh podmapah).

Tudi če je vseh elementov na seznamu ali v knjižnici zelo veliko, je pogled posamezne mape vsaj tako hiter kot pogled, ki filtrira skupno število elementov, tako da uporabi indeksiran stolpec. V nekaterih primerih je vse elemente na seznamu ali v knjižnici mogoče razporediti v več map, tako da nobena mapa nima več kot pet tisoč elementov.

Če uporabite mape za organiziranje velikega seznama ali knjižnice, morate upoštevati te napotke:

 • Mapa lahko vsebuje več elementov od praga pogleda seznama. Če se želite izogniti blokadi, ki jo izvede SharePoint 2010, boste morali vseeno uporabiti filtriran pogled, ki temelji na indeksih stolpcev.

 • Če v odseku Mape izberete možnost Pokaži vse elemente brez map, ko ustvarjate ali spreminjate pogled na tem seznamu ali v knjižnici, morate uporabiti filter, ki temelji na indeksu, in tako zagotoviti, da ne presežete vrednosti, ki jo določa Prag pogleda seznama.

 • Privzeti pogled lahko določite tako, da pokaže vse razpoložljive mape brez filtriranja, tako da lahko uporabniki ob vstavljanju novih elementov izberejo ustrezno mapo. Če prikažete vse mape, s tem zmanjšate nevarnost, da bodo uporabniki elemente nepravilno dodali zunaj map na seznamu ali v knjižnici. Za razliko od knjižnic, elementov ni mogoče samodejno premikati med mapami na seznamu.

Na vrh strani

Nadzorovanje prikaza podatkov na strani

Ko je podmnožica podatkov prenesena v računalnik, lahko z dodatnimi strategijami še pospešite prikaz podatkov v brskalniku.

Ko povečate velikost izvorne kode HTML za spletno stranjo, se običajno poveča čas, potreben za upodobitev strani. Večja, kot je stran, dalj časa traja, da je upodobljena. Privzeti slog za pogled seznama ali knjižnice je slog tabele, ki prikaže vse podatke (en element na vrstico tabele na eni strani). Več vrstic, kot jih prikažete, dalj časa traja, da so podatki prikazani.

Nastavljanje omejitve elementov na strani

Razvrsti po slogu Nastavite omejitve elementov na strani, lahko neposredno nadzirate, koliko elementov Prikažite naenkrat z določeno številko, privzeto, ki je 30.

Pri nastavljanju omejitve elementov na strani imate na voljo dve možnosti:

 • Če izberete Prikaži elemente v paketih določene velikosti (za ostranjevanje), ustvarite prikaz podatkov za vsako stran posebej, kar je zlasti uporabno, ko elementov ne iščete na interaktivni način.

 • Če izberete možnost Omeji skupno število vrnjenih elementov na določeno količino, ustvarite mejo, ki lahko vrne vse rezultate operacije filtriranja ali pa tudi ne. Ta način je zlasti uporaben takrat, kadar preskušate svoj pogled, ustvarjate prototip ali pa ko želite dobiti le zgornje vrednosti v pogledu.

Uporaba sloga pogleda podokna za predogled

Razvrsti po slogu Če si želite ogledati vse informacije iz elementov na seznamu v obliki navpično podokno, uporabite podokno za predogled slog. Podatke lahko krmarite hitreje tako, da premaknete kazalec miške nad element naslov območja pomikanje na levi strani, če si želite ogledati vse vrednosti stolpcev trenutnega elementa navpično na seznamu na desni strani. Manj začetni podatki prikazani, in to pomaga prikaz pogleda hitreje. Ta slog je tudi zelo uporabna, ko na seznamu široka ali ima več stolpcev in bodo potrebovali vodoravno pomikanje, če si želite ogledati podatke.

Uporaba sloga pogleda »Zbrano po«

Razvrsti po slogu Združi po pogledu slog skupine podatkov po kategoriji (največ dve ravni), ki jih izberete pri določanju pogled, ki omogoča veliko manjši začetna prikaz pogleda seznama. Kliknite gumb Plus/Minus za razširjanje ali strnjevanje določeno skupino podatkov in naložiti le podmnožico podatkov, ki je potrebna na trenutno stran. V tem pogledu slog omejitvah ne le prikaz podatkov, ampak tudi pridobivanje podatkov. Prepričajte se, da privzeta možnost Pokaži združevanja , ki strnjeno. Nadzorujete lahko tudi Ostranjevanje Združenih podatkov na enak način kot podatke, ki ni združen. V nekaterih primerih, na primer preproste poročanje ali vrtanje navzdol in vrtanje navzgor, če želite poiskati in posodobiti podatke, lahko veliko bolj učinkovita za uporabnike, da uporabite ta slog pogleda.

Uporaba pogleda podatkovnega lista

Pogled podatkovnega lista temelji na kontrolniku ActiveX in je posebej oblikovan za hitrejši prenos podatkov, kar omogoča asinhrono pridobivanje in posodabljanje podatkov. Ta pogled omogoča bolj učinkovito drsenje, urejanje podatkov in delo z veliko količino podatkov, zlasti uporaben pa je pri opravilih, kot so pogosto dodajanje podatkov, posodobitve in primerjave podatkov. Spremembe so poslane strežniku, informacije o stanju prejemate prek ikon, spremembe so učinkovito sinhronizirane s strežnikom, občasne spore pa lahko odpravite na hiter in preprost način, pri tem pa ni moteno vaše delo v teku. Pogled podatkovnega lista upošteva nastavitve filtra za pogled, razvrščanja in nastavitve mape, ni pa oblikovan za delo z omejitvami strani, dinamičnimi filtri, razvrščanji v navadnem pogledu ali z drugimi slogi pogleda, ki niso v obliki tabele, kot sta »Združeno po«in »Podokno za predogled«.

Razvrsti po slogu

Če je seznam organiziran po mapah, vi pa si želite ogledati vse podatke v pogledu podatkovnega lista, brez map (»nerazdelan pogled«), lahko pogled nastavite na Prikaz vseh elementov brez map. Morda pa boste morali uporabiti filter, ki temelji na indeksiranih stolpcih, da ne presežete vrednosti, ki jo določa prag pogleda seznama.

Na vrh strani

Uporaba okna z dnevno uro

Dnevno časovno okno je način, kako skrbniki gruče strežnikov določijo posebno časovno obdobje, med katerim lahko vsi uporabniki izvajajo neomejene operacije med urami najmanjše zasedenosti, na primer od 6:00 popoldan do 10:00 popoldan.

Čeprav so pogledi najpogostejši način, kako pridobite elemente s seznama ali iz knjižnice, drugi SharePointovi ukazi in operacije prav tako potrebujejo dostop do elementov na seznamu ali v knjižnici. Med te sodijo: dodajanje in brisanje indeksa, dodajanje in spreminjanje stolpca v seznamu, brisanje ali kopiranje map, spreminjanje varnostnih nastavitev za seznam ali knjižnico, shranjevanje seznama z vsebino kot predloge, brisanje spletne strani ali mesta in obnavljanje ali brisanje elementov iz koša. Izvedba teh operacij in ukazov je lahko neuspešna tudi v primeru, ko pri pridobivanju podatkov na seznamu presežejo prage in omejitve spletnega mesta.

Če niste razvijalec ali če nimate stika z razvijalci, ki bi te operacije lahko izvedli namesto vas, lahko te vrste operacij odložite v okno z dnevno uro. Če je običajno obdobje okna z dnevno uro nastavljeno med nočnimi urami, lahko prosite skrbnika gruče, da časovno obdobje premakne bolj zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Na vrh strani

Uporaba sinhronizacije brez povezave

Pogosto bo bolj priročno, če boste podatkom sledili brez povezave. Spremembe lahko izvedete v namiznem računalniku ali prenosniku. Ko nato znova vzpostavite povezavo, na preprost in učinkovit način sinhronizirate spremembe in razrešite spore. Če se pri delu z velikimi seznami pomikate po podatkih, jih analizirate ali ustvarjate poročila, s sinhronizacijo brez povezave razbremenite zbirko podatkov in zmanjšate porabo SharePointovih virov.

Izvedete lahko seznam podatkov brez povezave in Sinhronizirajte spremembe, ob ponovni vzpostaviti povezave s programom štiri Microsoft Officeovih izdelkov. Dva od teh izdelkih, Microsoft Office Access 2010 ali Microsoft SharePoint Workspace 2010, samodejno obdelati podatke seznama ali knjižnice v majhnih paketih in nato ponovno sestavite podatkov, tehniko, ki omogoča delo z znatno več podatki kot prag pogleda seznama in brez slabo vplivajo na druge uporabnike na SharePointovem mestu.

Microsoft Office SharePoint Workspace 2010     Uporaba Office SharePoint Workspace 2010, si lahko učinkovito seznamov (izvorni in zunanji) in knjižnicah brez povezave, samodejno Sinhronizirajte spremembe, ko se pojavijo na odjemalca ali v strežniku, in izkoristite prednosti bogatejše, bolj prilagodljivi in bolj odzivne uporabniškega vmesnika v odjemalskem računalniku ali prenosni računalnik. V ozadju Office SharePoint Workspace 2010 samodejno obdela podatke v paketih 100 elementov hkrati in nato reassembles podatkov, kar pomeni, da lahko delate z veliko več elementov kot prag pogleda seznama na spletnem mestu, absolutni največji dovoljeni prostor 30.000 elementov. Če seznam ali knjižnico, vsebuje več kot 30.000 elementov, nato odjemalski računalnik ustavi sinhronizacijo.

Microsoft Office dostop do 2010    Ste lahko berejo in pišejo najbolj izvornih seznamov iz sistema Office 2010 za dostop s povezovanjem do njih in dostop do sistema Office 2010 deluje tudi s skoraj vseh SharePointovih vrst podatkov. Povezovanje omogoča dostop do podatkov v SharePointov seznam, tako, da ustvarite dvosmerno povezavo ogled in urejanje najnovejše podatke v SharePointov seznam in v Accessovo zbirko podatkov. Access ustvari kopijo (ali ponovi) SharePointovega seznama v Accessovi tabeli. Ko je bilo ustvarjeno Accessove tabele, lahko delate s seznama podatkov v Accessu dostop omejitvijo dve gigabajtov (razen prilog, ki niso shranjeni lokalno). Poleg tega Office Access 2010, shrani podatke seznama v odjemalcu uporablja učinkovito v pomnilniku, pisanje skozi predpomnilnika in le prenose spremenjene elemente seznama, vse, ki omogoča poizvedbe in posodobitve izvesti veliko hitreje. V pogovornem oknu razreševanje sporov pomaga upravljati sporu posodobitve omogoči lažji način.

Microsoft Office Excel 2010     SharePointove sezname je mogoče izvoziti v Excelovo tabelo, s čimer se ustvari enosmerna podatkovna povezava med Excelovo tabelo in SharePointovim seznamom. Ko posodobite podatke s SharePointovega seznama in osvežite Excelovo tabelo, Office Excel 2010 zamenja Excelove podatke z najnovejšimi podatki SharePointovega seznama in s tem prepiše vse spremembe, ki ste jih vnesli v Excelovo tabelo. Ko so podatki v Excelovi tabeli, lahko izkoristite prednosti številnih funkcij za analizo podatkov v programu Office Excel 2010, kot so zmogljivi in prilagodljivi delovni listi, poročila vrtilne tabele, grafikoni in grafikon sparkline dodelanega videza, pogojno oblikovanje z ikonami, podatkovne vrstice in barvne lestvice ter dovršene operacije analize »kaj-če«.

Microsoft Office Outlook 2010     V programu Office Outlook 2010 lahko berete in pišete sezname stikov, opravil, koledarjev in razprav, poleg tega pa tudi sinhronizirate knjižnice dokumentov. Na primer, delate lahko tako z navadnimi seznami opravil kot tudi s seznami opravil projekta. Kadar nimate vzpostavljene povezave, si jih lahko ogledujete, jih posodabljate in dodeljujete nova opravila. Ko nato znova vzpostavite povezavo, jih lahko sinhronizirate, ne da bi morali zapustiti Office Outlook 2010. V programu Office Outlook 2010 lahko poleg tega bolj učinkovito hranite, dajete v skupno rabo in upravljate SharePointove stike.

Na vrh strani

Iskanje elementov seznama ali knjižnice s funkcijo za iskanje

Dokumente ali elemente lahko v knjižnici z velikim številom elementov ali na obsežnem seznamu poiščete tudi s funkcijo za iskanje. Ker ima funkcija za iskanje svoj mehanizem indeksiranja, zanjo ne velja prag pogleda seznama ali druge povezane omejitve. Ko uporabite funkcijo za iskanje, lahko na preprost način določite obseg iskanja (ali omejite iskanje) na določen seznam ali knjižnico. Iščete lahko po ključni besedi ali izrazu, nato pa še dodatno zožite rezultate tako, da uporabite lastnosti elementa, kot je avtor dokumenta ali datum nastanka elementa seznama. Bolj zapletene poizvedbe lahko ustvarite z logično sintakso in logičnimi operaterji. Ko identificirate rezultate, s katerimi želite delati, lahko na primer uporabite ploščo za natančnejšo opredelitev iskanja, s katero razvrstite in filtrirate rezultate v skladu s svojimi potrebami.

Več informacij o uporabi funkcije za iskanje najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Več o pogosto uporabljenih SharePointovih funkcijah

Če želite še dodatno izboljšati splošno učinkovitost delovanja sistema in ne želite preseči praga ali omejitve vira, uporabite te pogosto uporabljene SharePointove funkcije:

Osebni pogledi    Ustvarjanje pogledov, ki pravilno uporabljajo indeks stolpca, je bolj zapleteno za velike sezname in knjižnice, zato je pri velikem seznamu ali knjižnici priporočljivo odstraniti dovoljenje za upravljanje osebnih pogledov za sodelavce. Z odstranitvijo dovoljenja lahko preprečite, da bodo uporabniki ustvarili pogled, ki obsega vse elemente in ki lahko ogrozi učinkovitost delovanja drugih delov mesta.

Seznami relacij     Ko ustvarite sezname relacij s stolpci za iskanje, enoličnimi stolpci in vsiljenim vedenjem relacije (imenovanim tudi referenčna integriteta), lahko dosežete prag pogleda seznama, vaše dejanje pa je lahko blokirano v teh okoliščinah:

 • Če ustvarite enoličen stolpec na obstoječem seznamu, na katerem je več elementov, kot določa prag pogleda seznama (če pa z operacijo dodate še en element, s čimer je na seznamu več elementov, kot določa prag pogleda seznama, operacija običajno ni blokirana).

 • Če je na seznamu več elementov, kot določa prag pogleda seznama, na njem pa za polje za iskanje vklopite Kaskadno brisanjeali Omeji brisanje.

Viri RSS     Po tem, ko je v osrednjem skrbništvu in na ravni zbirke mest omogočena podpora virov RSS, lahko omogočite podporo virov RSS in jo konfigurirate za različne vrste seznamov in knjižnic. Ko uporabniki dostopijo do virov RSS za seznam ali knjižnico, se podatki pridobijo s seznama. Privzeti pogled RSS omeji število vrnjenih elementov glede na datum, ko je bil element nazadnje spremenjen, tako da uporabi filter za stolpec Spremenjeno. Če je na seznamu ali v knjižnici veliko elementov in če uporabniki dostopajo do virov RSS, je priporočljivo indeksirati stolpec Spremenjeno. Število pridobljenih elementov lahko zmanjšate tudi tako, da spremenite možnost število elementov in število dni, katerih spremembe so vključene v vire RSS.

Več informacij o upravljanju virov RSS najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Uporaba zunanjih seznamov

Storitve za poslovno povezanost (BCS), zgrajene na katalogu poslovnih podatkov (BDC), nudijo standardizirane vmesnike za obstoječe poslovne podatke, procese in programe. S storitvami BCS je mogoče določiti zunanje vrste vsebin in vzpostaviti povezavo z viri podatkov, kot so protokol oglaševanja storitev, spletne storitve, SEIBEL in strežnik SQL Server. Ko to naredite, storitve BCS omogočijo SharePointovo integracijo teh zunanjih podatkov prek zunanjih seznamov. Vedenje zunanjega seznama je zelo podobno izvornemu SharePointovemu seznamu. Na ta način lahko v SharePointu ustvarite podatke v teh virih podatkov, jih v njih berete, posodobite in jih iz njih izbrišete, uporabite pa lahko tudi podmnožico SharePointovih funkcij, ki se nanašajo na seznam.

Ker zunanji seznam za shranjevanje in pridobivanje podatkov ne uporablja zbirke podatkov, ki jo podpira SharePointov strežnik SQL Server, zanj ne veljajo enake omejitve virov, kot veljajo za izvoren seznam ali izvorno knjižnico (čeprav za zunanje sezname veljajo drugačne omejitve in meje virov). V nekaterih primerih bo zunanji seznam morda bolj priročen za zahteve podatkov in programa.

Na vrh strani

Kako indeksirati in filtrirati poglede

V tem razdelku so postopki, s katerimi lahko korakoma ustvarite indekse in jih uporabite v filtriranih pogledih.

Ustvarjanje preprostega in sestavljenega indeksa

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja velikih seznam ali knjižnico, lahko ustvarite kazalo. Nato lahko uporabite indeksiranega stolpca ko ste Ustvarjanje ali spreminjanje filtriranega pogleda, ki temeljijo na indeksih stolpca na seznam ali knjižnico.

Pomembno : Ustvarjanje indeksa zahteva dostop do vseh elementov na seznamu, zato je mogoče lahko blokirate ustvarjanje indeksa za stolpec, če celoten seznam preseže prag pogleda seznama. Če pride to tega, izvesti operacijo med dnevnega časovnega okvirja, ali se obrnite na skrbnika. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje SharePointovih indeksiranih stolpcev.

 1. Obiščite mesto s seznamom ali knjižnico, za katero želite ustvariti indeks.

 2. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Dejanja mesta Meni »Dejanja mesta« , kliknite Ogled celotne vsebine mestain nato kliknite ime seznama ali knjižnice.

 3. Na traku v odseku Orodja seznama ali Orodja knjižnice kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica in nato v skupini Nastavitve kliknite Nastavitve seznama ali Nastavitve knjižnice.

 4. V odseku Stolpci kliknite Indeksirani stolpci.

 5. Na strani »Indeksirani stolpci« kliknite Ustvari nov indeks.

 6. Naredite nekaj od tega:

  Če želite ustvariti preprost indeks:

  1. V odseku Primarni stolpec med možnostmi Primarni stolpec za ta indeks izberite stolpec.

  2. Kliknite Ustvari.

   Če želite ustvariti sestavljen indeks:

  3. V odseku Primarni stolpec med možnostmi Primarni stolpec za ta indeks izberite stolpec.

  4. V odseku Sekundarni stolpec med možnostmi Sekundarni stolpec za ta indeks izberite drug stolpec.

  5. Kliknite Ustvari.

Na vrh strani

Ustvarjanje ali spreminjanje filtriranega pogleda, ki temelji na indeksih stolpcev

Ko ste indeksirali stolpec, ga lahko med ustvarjanjem pogleda dodate pogledu, ko ga ustvarite ali spreminjate, nato pa indeksiran stolpec uporabite za filtriranje pogleda. Preden ustvarite pogled, lahko dodate več stolpcev na seznam, da omogočite večjo prilagodljivost za razvrščanje, združevanje in filtriranje.

Več informacij o ustvarjanju stolpcev in pogledov najdete v odseku Glejte tudi.

 1. Prikrmarite do mesta s seznamom ali knjižnico, za katero želite ustvariti indeks.

 2. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Dejanja mesta Meni »Dejanja mesta« , kliknite Ogled celotne vsebine mestain nato kliknite ime seznama ali knjižnice.

 3. Na traku v odseku Orodja za seznam ali Orodja za knjižnico kliknite zavihek Seznam ali Knjižnica.

 4. Naredite nekaj od tega:

  Če želite ustvariti pogled:   

  1. V skupini Upravljani pogledi kliknite Ustvari pogled.

  2. Kliknite možnost, kot je Standardni pogled ali obstoječi pogled, s katerim želite ustvariti pogled.

  3. V polju Ime pogleda vnesite ime za svoj pogled.

  4. Če želite, da je to privzeti pogled za seznam ali knjižnico, izberite Nastavi kot privzeti pogled. Privzeti pogled za seznam ali knjižnico je lahko le javni pogled.

   Če želite spremeniti pogled:   

 5. V skupini Upravljani pogledi na spustnem seznamu Trenutni pogled izberite pogled, ki ga želite spremeniti.

 6. V skupini Upravljani pogledi kliknite Spremeni pogled.

 7. V razdelku Filter , kliknite Pokaži elemente le, ko to veljain nato izberite, kako želite filtriranje elementov glede na enega od stolpcev, ki je indeksirano.
  Na primer, če želite ustvariti pogled le elemente, ki so bili danes spremenjeni, izberite stolpec spremenjeno (indeksirano) in pogoj je enak in nato vnesite [danes].

  Opomba : Če ne vidite vse stolpce, ki vas opozarjajo, da (indeksirano) za imenom, nimate indeksiranim stolpcem, ki so na voljo za ta seznam ali knjižnico. Se mora prvo Ustvarjanje preprostega in sestavljenega kazala.

 8. Izberite druge možnosti, ki jih želite določiti za pogled, na primer stolpce, ki jih želite prikazati ali skriti, ter način razvrstitve elementov.

 9. Kliknite V redu.

Več informacij o ustvarjanju pogledov najdete v razdelku Glejte tudi.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×