Upravljanje izdelkov in storitev v programu Business Contact Manager

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Business Contact Manager za Outlook 2010 lahko uporabite za pomoč, lahko sledite izdelki in storitve , ki jih uporabljate v podjetju. Lahko tudi shranite opisi element, stroški na enoto in na cene za vsak element.

Lahko uvozite seznam izdelkov in storitev iz drugega programa ali pa lahko dodate izdelkih in storitvah posamično. Ko dodate izdelkov in storitev zapisov priložnosti, lahko spremenite tudi element informacije, kot so privzeto količine ali cene, za vsak določene stranke.

V tem članku najdete navodila za uvoz seznama izdelkov in storitev, urejanje seznama ali posameznega elementa na seznamu, brisanje elementov s seznama in spreminjanje nastavitev valute, uporabljene na seznamu.

Kaj želite narediti?

Ustvarjanje in uvozite seznam izdelkov in storitev

Dodajanje izdelka ali storitve, na seznamu

Urejanje elementa v izdelka ali storitve

Brisanje elementa izdelka ali storitve

Dodajanje izdelka ali storitve zapis o priložnosti

Spreminjanje izdelkov in storitev elementov v zapis o priložnosti

Spreminjanje valute, uporabljene na seznamu elementov

Ustvarjanje in uvoz seznama izdelkov in storitev

Če želite uvoziti seznam izdelkov in storitev v Business Contact Manager za Outlook, ustvarite seznam elementov in ga shranite kot datoteka z vrednostmi, ločenimi z vejico (.csv). Prve vrstice ali vrstica datoteke .csv mora biti stolpcev na seznamu, morate zagotoviti, da prve vrstice na seznamu je sestavljen iz stolpcev.

Če želite uspešno uvoziti seznam izdelkov in storitev v datoteko .csv, morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

 • Za vsak element, ki ga uvozite, v datoteki ustvarite ločeno vrstico.

 • Vsak zapis o elementu mora vsebovati ta tri polja: »Ime elementa«, »Opis elementa« in »Cena enote«.

 • Polja morajo biti ločena z vejicami, pred vejicami in za njimi pa ne sme biti presledkov.

V datoteki .csv lahko uporabite več razporeditev stolpcev.

Razporeditev treh stolpcev

Cena NameDescriptionUnit element

Ime elementa, opis in ceno enote vnesite kot po navadi, in sicer s presledki, vendar pa presledkov ne vstavljajte med naslove stolpcev. Tukaj je primer, kakšne naj bi bile informacije:

Ime elementa 1, opis elementa 1, cena enote 1

Element ime 2, opis elementa 2, cena enote 2

Dodate lahko tudi izbirno četrto polje »Količina elementov« in peto polje za »Strošek enote«.

Razporeditev štirih stolpcev

Element NameDescriptionUnit PriceQuantity

Ime elementa, opis in ceno enote vnesite kot po navadi, in sicer s presledki, vendar pa presledkov ne vstavljajte med naslove stolpcev. Tukaj je primer, kakšne naj bi bile informacije:

Ime elementa 1, opis elementa 1, cena enote 1, količina 1

Razporeditev petih stolpcev

Strošek enote NameDescriptionUnit PriceQuantity element

Ime elementa, opis in ceno enote vnesite kot po navadi, in sicer s presledki, vendar pa presledkov ne vstavljajte med naslove stolpcev. Tukaj je primer, kakšne naj bi bile informacije:

Ime elementa 1, opis elementa 1, cena enote 1, število 1, strošek enote 1

Primer za Excel

Spodaj je seznam dveh elementov, tako kot je prikazan v Excelu. Sestavljen je iz naslovne vrstice, ki ji sledi vrstica za vsak element.

Ime elementa

Opis

Cena enote

Kolesarska veriga

Titan 48"

56,50

Steklenica vode

Crystal clear blue

11,75

Primer za beležko

Če urejate datoteko v urejevalniku za besedilo, na primer v beležki, ustvarite ločeno vrstico v datoteki za vsak element, ki ga uvažate, in ločite elemente z vejicami, brez presledkov za ali pred vejico. Ne pozabite, da je prva vrstica namenjena za naslovno vrstico.

Ime elementa,Opis,Cena enote
Kolesarska veriga,Titan 48",56,50
Steklenica vode,Crystal clear blue,11,75

Navodila za ločila in denar

V cenah in količinah izdelka ne sme biti valutnih simbolov ali notranjih ločil. Edina izjema je, da za valuto lahko uporabite decimalno vejico. Primer:

 • Znesek v cela števila, vnesite 10000, predstavlja znesek deset tisoč.

 • Vrednost, ki vsebuje ulomek, kot so cene, vključite decimalne vejice. Vnesite 10.50 predstavlja cena deset evrov in petdeset centov.

Uvoz seznama izdelkov in storitev

Ko pripravite datoteko .csv, jo lahko uvozite. Pri uvozu lahko na obstoječi seznam izdelkov in storitev dodate nove elemente ali pa obstoječi seznam zamenjate z novim.

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Po meri kliknite Izdelki in storitve.

 3. V pogovornem oknu Izdelki in storitve kliknite Uvoz in sledite navodilom v čarovniku za uvoz izdelkov in storitev.

  Opomba: Če sporočilo o napaki v dnevniški datoteki pravi, da elemente, ki so že v programu Business Contact Manager za Outlook in želite elemente v datoteki Prepiši obstoječe elemente, znova zagnati uvoz in kliknite v Zamenjava obstoječega seznama z elementi v tej datoteki v oknu pogovornem oknu uvoz izdelkov in storitev .

  Če želite več informacij o tem, kako uvozite datoteko .csv v Business Contact Manager za Outlook, si oglejte uvoz podatkov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Dodajanje izdelka ali storitve na seznam

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Po meri kliknite Izdelki in storitve.

 3. V pogovornem oknu Izdelki in storitve kliknite Dodaj.

 4. V pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve izpolnite polja Ime elementa, Opis, Privzeta količina, Stroški enote in Cena enote.

  Polje Pribitek je izračunano samodejno.

  Če želite več informacij o podrobnostih, lahko dodate izdelkov ali storitev elementov v pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve

  Polje

  Opis

  Ime elementa

  Vnesite ime izdelka ali storitve.

  Opis

  Vnesite opis izdelka ali storitve.

  Privzeta količina

  Vnesite število izdelkov ali storitev, ki jih ponavadi prodajate skupaj. Privzeta količina je 1.

  Strošek enote

  Vnesite strošek posamezne enote izdelka ali storitve.

  Pribitek

  Razlika med stroškom in ceno enote se samodejno izračuna in prikaže v polju Pribitek.

  Cena enote

  Vnesite ceno posamezne enote izdelka ali storitve.

  Davek

  Izberite Obdavčljivo, če želite označiti, da je za element treba plačati davek.

 5. Če je izdelku ali storitvi dodan davek, potrdite polje Obdavčljivo.

  Namig: Mnogo držav, okrožij in mest ima prodajne davke, ki jih je treba dodati ceni prodanih dobrin ali storitev. Sklicujte se na spletno mesto ministrstva za finance, če želite izvedeti, katere davke je treba plačati na območju, kjer se nahajate.

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite shraniti element na seznam in dodati drug izdelek ali storitev, kliknite Dodaj naslednje.

  • Če želite element dodati na seznam in zapreti pogovorno oknu, kliknite Shrani.

Na vrh strani

Urejanje izdelka ali storitve

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Po meri kliknite Izdelki in storitve.

 3. V pogovornem oknu Izdelki in storitve kliknite element in nato Uredi.

 4. V pogovornem oknu Urejanje izdelka ali storitve spremenite te informacije: Ime elementa, Opis, Privzeta količina, Stroški enote ali Cena enote.

  Če želite več informacij o poljih, lahko posodobite v pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve , glejte Dodajanje izdelek ali storitev na seznam

 5. Kliknite Shrani.

 6. Če želite zapreti pogovorno okno Izdelki in storitve, kliknite V redu. Lahko pa tudi kliknete drug element na seznamu in nato še Uredi, če ga želite urediti.

Na vrh strani

Brisanje izdelka ali storitve

Če izbrišete izdelke in storitve, jih trajno odstranite iz zbirke podatkov.

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na traku na zavihku Osnovno v skupini Po meri kliknite Izdelki in storitve.

 3. V pogovornem oknu Izdelki in storitve kliknite element na seznamu in še Izbriši.

 4. Ko ste pozvani, kliknite Da, če želite izbrisati element.

 5. Če želite zapreti pogovorno okno Izdelki in storitve, kliknite V redu. Lahko pa tudi kliknete drug element na seznamu in nato Izbriši, če ga želite izbrisati.

Na vrh strani

Dodajanje izdelka ali storitve v kartoteko priložnosti

Če želite slediti izdelkom in storitvam, za katere se zanima stik v kartoteki priložnosti, povežite izdelke in storitve s kartoteko priložnosti. Izdelek ali storitev dodajte z obstoječega seznama izdelkov in storitev ali pa dodajte povsem nov izdelek ali storitev.

 1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite Prodaja.

 2. Na zavihku Priložnosti dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

 3. V odseku Informacije o izdelkih in storitvah kliknite Dodaj.

 4. V polju Ime elementa naredite nekaj od tega:

  • Na seznamu izdelkov in storitev kliknite element, ki ga želite dodati.

   Preostale informacije so v obrazec dodane samodejno. Po potrebi spremenite informacije. Spremembe veljajo le za elemente, ki jih dodate izbrani kartoteki priložnosti.

  • Vnesite ime novega elementa, ki ga želite ustvariti in dodati v kartoteko priložnosti.

   Opomba: Novi elementi, ki jih ustvarite neposredno v zapis o priložnosti ne doda vaših izdelkov in storitev seznama. Izbrani zapis o priložnosti le so dodane.

  • Če želite na seznam izdelkov in storitev dodati nov element, kliknite Uredi ta seznam.

   1. V pogovornem oknu »Izdelki in storitve« kliknite Dodaj.

   2. Dopolnite informacije v pogovornem oknu in kliknite V redu.

   3. V pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve kliknite element, ki ste ga pravkar dodali, in nato kliknite V redu. Informacije o elementu so v obrazec priložnosti dodane samodejno.

 5. V pogovornem oknu Dodajanje izdelkov ali storitev vnesite informacije v polja Opis, Privzeta količina, Strošek enote, Cena enote in Popust. Polja Pribitek, Vsota vrstice (brez popusta) in Vsota vrstice so izračunana samodejno. Če za izdelek ali storitev pobirate in plačujete davek na prodajo ali drug davek, potrdite polje Obdavčljivo.

Če želite več informacij o podrobnostih, lahko dodate zapis o priložnosti v pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve .

Polje

Opis

Ime elementa

Vnesite ime izdelka ali storitve.

Opis

Vnesite opis izdelka ali storitve.

Količina

Vnesite število izdelkov ali storitev za to priložnost.

Strošek enote

Vnesite strošek posamezne enote izdelka ali storitve.

Pribitek

Razlika med stroškom in ceno enote se samodejno izračuna in prikaže v polju Pribitek.

Cena enote

Vnesite ceno posamezne enote izdelka ali storitve.

Vsoto vrstice (pred popust)

Skupna cena količine elementov. To število je samodejno izračunano.

Popust (%)

Če ponujate popust, vnesite odstotek popusta za ceno elementa.

Vrstica skupaj

Skupna cena količine elementov po uporabi popusta. To število je samodejno izračunano.

Davek

Izberite Obdavčljivo, če želite označiti, da se za element zahteva plačilo davka.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite shraniti element na seznam in dodati drug izdelek ali storitev, kliknite Dodaj naslednje.

  • Če želite element dodati na seznam in zapreti pogovorno oknu, kliknite V redu.

  • Če želite zapreti pogovorno okno Dodajanje izdelka ali storitve, kliknite Prekliči.

Na vrh strani

Spreminjanje elementov izdelkov in storitev v zapisu o priložnosti

Ko nekomu podelite ponudbe, lahko ponudi popust, dodajte izdelek ali storitev, da ne običajno ponuja ali celo odpraviti nekaj običajni izdelkov ali storitev. Za spremljanje te spremembe, dodajanje, urejanje ali brisanje elementov neposredno v kateri koli zapis o priložnosti. Spremembe, ki se bo veljajo le za izbrane zapis o priložnosti in ne vpliva na seznamu izdelkov in storitev v zbirka podatkov Business Contact Manager.

V razdelku Izdelki in storitve zapisa o priložnosti, ki ga urejate, kliknite Dodaj, ali pa izberite element na seznamu in kliknite Uredi ali Odstrani.

 • Če ste klikniliDodaj:

  1. V pogovornem oknu Dodajanje izdelka ali storitve izpolnite polja Ime elementa, Opis, Količina, Strošek enote in Cena enote, nato pa po potrebi navedite odstotek v polje Popust.

  2. Posodobi vsa polja, ki ga želite posodobiti, kot je opisano v Dodaj izdelek ali storitev za zapis o priložnosti.

  3. Če želite zapreti pogovorno okno Dodajanje izdelka ali storitve, kliknite V redu, če pa želite dodati drug element, kliknite Doda naslednje.

 • Če ste klikniliUredi:

  1. V v pogovorno okno Urejanje izdelek ali storitev , vnesite v Ime elementa, OpisKoličinastrošek enote in Cena enote, in nato vključiti v popust odstotek, po želji.

  2. Kliknite v redu , da zaprete pogovorno okno Urejanje izdelek ali storitev .

 • Če ste kliknili Odstrani, kliknite Da.

Na vrh strani

Spreminjanje valute, uporabljene za seznam elementov

Valuta, na podlagi katere določite stroške in ceno izdelkov ali storitev, je določena s področnimi nastavitvami v računalniku. Valute v programu Business Contact Manager for Outlook ni mogoče uporabljati za več območij.

Spreminjanje področnih nastavitev v računalniku, v katerem je nameščen Business Contact Manager for Outlook

Microsoft Windows XP

 1. V meniju Start kliknite Nadzorna plošča.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V klasičnem pogledu dvokliknite Področne in jezikovne možnosti.

  • V pogledu po kategorijah kliknite Datum, ura, jezik in področne možnosti in nato Področne in jezikovne možnosti.

 3. Na zavihku Področne nastavitve kliknite Prilagodi.

 4. Kliknite zavihek Valuta ter na seznamu Simbol valute kliknite želeni simbol.

  Windows Vista

 5. Kliknite Start in nato Nadzorna plošča.

 6. V klasičnem pogledu dvokliknite Področne in jezikovne možnosti.

 7. Na kartici Oblike zapisa kliknite Prilagodi to obliko zapisa.

 8. Kliknite zavihek Valuta in na seznamu Simbol valute kliknite želeni simbol.

  Windows 7

  1. Kliknite Start in nato Nadzorna plošča.

  2. Dvokliknite Ura, jezik in območje.

  3. V razdelku Regija in jezik kliknite Spremeni obliko datuma, časa ali številke.

  4. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na seznamu Oblika kliknite državo z obliko, ki jo želite uporabiti, in nato kliknite Dodatne možnosti.

  5. V pogovornem oknu Prilagajanje oblike kliknite zavihek Valuta, nato pa na seznamu Simbol valute kliknite simbol, ki ga želite uporabiti.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×