Upravljanje in skupna raba spletnih gradnikov in strani s spletnimi gradniki

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Članek je namenjen lastnikom mest in skrbnikom. V članku je predstavljen pregled načinov konfiguriranja in upravljanja galerij spletnih gradnikov in strani s spletnimi gradniki.

V tem članku

Pregled galerije spletnih gradnikov

Upravljanje galerije spletnih gradnikov

Dodajanje spletnega gradnika v skupino po meri

Uvoz in izvoz spletnih gradnikov

Upravljanje dovoljenj za stran s spletnimi gradniki

Pregled galerij spletnih gradnikov

Galerija spletnih gradnikov je osrednje skladišče spletnih gradnikov, v katerem lahko med ustvarjanjem strani s spletnimi gradniki poiščete določen spletni gradnik. Glede na konfiguracijo mesta so lahko na voljo do štiri različne galerije spletnih gradnikov. Če imate ustrezna dovoljenja, lahko pridobite dostop do galerij spletnih gradnikov, ki so na voljo na mestu, tako da v podoknu z orodji kliknete Prebrskaj ali Iskanje. Ko najdete želeni spletni gradnik, ga praviloma povlečete na stran s spletnimi gradniki.

Zaprta spletnih gradnikov

Galerija Zaprti spletni gradniki je zbirka spletnih gradnikov, ki so na voljo na določeni strani s spletnimi gradniki, vendar jih na njej ni mogoče videti, če po njej brskate ali jo načrtujete. Vsaka stran s spletnimi gradniki ima lastno galerijo Zaprti spletni gradniki. S to galerijo lahko avtor strani s spletnimi gradniki na primer ustvari zbirko priporočenih spletnih gradnikov, ki jih lahko uporabniki dodajo na stran s spletnimi gradniki.

Galerija Zaprti spletni gradniki so tudi spletni gradniki, ki hkrati so bile na strani, vendar, ker so zaprti ali drug uporabnik (v meniju spletnega gradnika Meni spletnega gradnika , kliknite Zapri, ali kliknite Podoba gumba ). Spletne gradnike lahko zaprete tako, da vas, ko jih prilagodite strani spletnega gradnika v osebnem pogledu ali po avtorju strani spletnega gradnika, ki je ustvarila strani za vse uporabnike v pogledu v skupni rabi.

Če zaprete spletni gradnik, ga odstranite s strani s spletnimi gradniki in ga premaknete v galerijo Zaprti spletni gradniki. Zaprti spletni gradnik (za razliko od izbrisanega spletnega gradnika) je pravzaprav še vedno na strani s spletnimi gradniki, vendar ni več na voljo, ker je bila njegova lastnost IsIncluded nastavljena na False. Lahko pa ga kadar koli dodate nazaj na stran s spletnimi gradniki, če imate ustrezno dovoljenje.

«Galerija» ime mesta

«Galerija» ime mesta je pogosto osrednji galeriji spletnih gradnikov za svojo delovno skupino. V tem galeriji spletnih gradnikov navadno upravlja skrbnik strežnika, ki določi, kateri spletni gradniki so na voljo in varni za spletno mesto. Ime v tej galeriji je glede na naslov spletnega mesta. Na primer, če spletno mesto ne Barbarinimi potovanje, galeriji mesta se imenuje Barbarinimi potovanje galerije. Obstaja le en V galeriji ime mesta za posamezno zbirko mest in podmest pod njo.

«Galerija» strežnik

Če delate v velikem podjetju, ki ima veliko mest in želi ustrezno namestiti enak nabor spletnih gradnikov na več mestih, je te spletne gradnike mogoče shraniti v galerijo strežnika.

Razvoj spletnega gradnika paketno datoteko (.cab), lahko uvedete spletnih gradnikov v Strežnik galerije . Če želite več informacij o uvajanju spletnih gradnikov v strežnikih, si oglejte Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ki je na voljo v Sistemu Windows SharePoint Services središče za razvijalce na spletnem mestu MSDN.

Opomba: Na voljo so lahko dodatne galerije.

Na vrh strani

Upravljanje galerije spletnih gradnikov

V galeriji spletnih gradnikov lahko uporabite za upravljanje spletne gradnike, ki so na voljo na spletnem mestu in vsa mesta pod njim. Dodajanje in prenos nove spletne gradnike in spremeniti nekatere lastnosti spletnega gradnika v galeriji spletnih gradnikov. Spletni gradniki dodali v galerijo so navedene v razdelku Galerije ime mesta v podoknu z orodji.

Opomba: Če želite upravljati z galerijo spletnih gradnikov, morate biti skrbnik zbirke mest ali pa morate imeti raven dovoljenja za poln nadzor na mestu, hkrati pa morate biti na korenskem mestu zbirke mest. Če nimate dostopa do menija Nastavitve mesta ali ne vidite povezave do možnosti Spletni gradniki, navedene na strani Nastavitve mesta, se za pomoč obrnite na skrbnika zbirke mest.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Nastavitve mesta.

  Opomba: Na mestu, za katerega ste prilagodili Dejanja na mestu, pokažite na Nastavitve mesta in kliknite nastavitve, ki si jih želite ogledati.

 1. V stolpcu Galerije kliknite Spletni gradniki.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati nove spletne gradnike v galerijo, kliknite Novo.

  • Če želite prenesti spletni gradnik z datoteko .dwp ali .webpart, kliknite Prenos.

  • Če želite urediti lastnosti za določen spletni gradnik, kliknite Urejanje gumb Slika gumba ob imenu spletnega gradnika.

Na vrh strani

Dodajanje spletnega gradnika v skupino po meri

Spletne gradnike lahko postavite v skupine po meri, ki jih navedete. Če kliknete Dodaj spletni gradnik, ko je stran v načinu urejanja, je skupina po meri navedena pod odsekom Vsi spletni gradniki v pogovornem oknu Dodajanje spletnih gradnikov.

Opomba: Vsak spletni gradnik lahko pripada samo eni skupini.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Nastavitve mesta.

  Opomba: Na mestu, za katerega ste prilagodili Dejanja na mestu, pokažite na Nastavitve mesta in kliknite nastavitve, ki si jih želite ogledati.

 1. V stolpcu Galerije kliknite Spletni gradniki.

 2. Kliknite Urejanje gumb Slika gumba za spletni gradnik, ki ga želite urediti.

 3. V odseku Skupina naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati spletni gradnik v obstoječo skupino, izberite ime skupine.

  • Če želite dodati spletni gradnik v novo skupino, kliknite Določite lastno vrednost. V polje z besedilom vnesite ime nove skupine.

 4. Kliknite V redu. Spletni gradnik bo naveden pod imenom skupine v odseku Vsi spletni gradniki v pogovornem oknu Dodajanje spletnih gradnikov.

Na vrh strani

Uvažanje in izvažanje spletnih gradnikov

Spletni gradniki so načrtovani tako, da jih lahko brez težav izvažate in uvažate. Ko prilagodite spletni gradnik ali ko lastnik mesta spremeni stran s spletnimi gradniki za vse uporabnike, lahko postavite spletni gradnik v skupno rabo z drugimi uporabniki na vašem mestu ali celo na drugem mestu. Na primer:

 • Spletni gradnik lahko izvozite s strani s spletnimi gradniki, nato pa postavite datoteko z opisom spletnega gradnika (.dwp ali .webpart) v skupno rabo z drugimi uporabniki. Drugi uporabniki lahko nato uvozijo spletni gradnik na stran s spletnimi gradniki. Lahko pa lastnik mesta prenese spletni gradnik neposredno v galerijo spletnih gradnikov in tako omogoči vsem uporabnikom dostop do spletnega gradnika.

 • Lastnik mesta lahko izvozi spletni gradnik iz galerije spletnih gradnikov, nato pa shrani datoteko na javnem mestu. Drugi uporabniki lahko nato uvozijo spletni gradnik na stran s spletnimi gradniki. Lahko pa tudi drugi lastnik mesta prenese datoteko z opisom spletnega gradnika na drugo mesto galerije spletnih gradnikov.

Vedno pa je treba zagotoviti, da je na novem mestu nameščen tudi zbir spletnega gradnika, tako da se lahko na novo ustvarjeni spletni gradnik izvaja na novem mestu.

Opomba: Ni mogoče izvoziti spletnega gradnika pogleda seznama. Seznami so povezane s spletnega mesta in ne odpelje na drugih mestih, ki so na enak način kot druge spletne gradnike. Če želite premakniti seznam podatkov iz ene strani, lahko izvozite podatke seznama iz ene strani in nato uvozite podatke na seznam na drugo mesto. Ko ustvarite nov seznam na drugo mesto, na nov spletni gradnik pogleda seznama je ustvarjeni in dodani v galeriji ime mesta.

Izvažanje spletnega gradnika

Spletni gradnik je mogoče izvoziti in ga postaviti v skupno rabo z drugimi uporabniki. Vedeti pa morate, da spletnih gradnikov pogleda seznama ni mogoče izvoziti. Izvoziti je mogoče te spletne gradnike: spletni gradnik urejevalnika vsebine, spletni gradnik obrazca, spletni gradnik pregledovalnika strani, spletni gradnik XML in spletni gradnik slike.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Kliknite meni spletni gradnik Meni spletnega gradnika spletnega gradnika, ki ga želite urediti, in nato kliknite Izvozi.

 3. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Shrani.

 4. Izberite mesto, kamor želite shraniti datoteko spletnega gradnika.

 5. Če želite, da bo imela datoteka drugo ime, ga vnesite v polje Ime datoteke.

 6. Kliknite Shrani.

Uvažanje spletnega gradnika

Če ste izvozili spletni gradnik z druge strani ali mesta ali pa vam nekdo pošlje datoteko spletnega gradnika, lahko spletni gradnik uvozite za uporabo na strani s spletnimi gradniki.

Opomba: Uvozite spletni gradnik, ki je na voljo le za stran s spletnim gradnikom, ki je uvoženi, ne druge strani na spletnem mestu. Več informacij o prenašanju spletnih gradnikov za strežnik za uporablja več mest, si oglejte Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ki je na voljo v Sistemu Windows SharePoint Services središče za razvijalce na spletnem mestu MSDN.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Na območju s spletnimi gradniki, kamor želite dodati spletni gradnik, kliknite Dodaj spletni gradnik.

 3. Če želite prikazati podokno z orodji, kliknite Napredna galerija spletnih gradnikov in možnosti.

 4. Na vrhu podokna z orodji kliknite puščico, nato pa kliknite Uvozi.

 5. Kliknite Prebrskaj.

 6. Poiščite datoteko spletnega gradnika, ki jo želite uvoziti, nato pa kliknite Odpri.

 7. Kliknite Prenos.

 8. Izberite območje s spletnimi gradniki, kamor želite dodati spletni gradnik, nato pa kliknite Dodaj.

  Namig: Spletni gradnik lahko tudi povlečete na mesto, kamor ga želite postaviti na strani s spletnimi gradniki.

Na vrh strani

Upravljanje dovoljenj za strani s spletnimi gradniki

Upravljate lahko dovoljenja za posamezne strani s spletnimi gradniki, ki jih ustvarite. Ob spreminjanju dovoljenj za stran s spletnimi gradniki lahko omejite način, na katerega uporabniki uporabljajo stran. Določite lahko na primer, kateri uporabniki lahko stran urejajo in kateri uporabniki jo lahko samo berejo.

 1. Odprite knjižnico dokumentov, v kateri je stran s spletnimi gradniki.

 2. Pokažite na ime strani s spletnimi gradniki, kliknite puščico, ki se prikaže, nato pa kliknite Upravljanje dovoljenj.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če dokument deduje dovoljenja od nadrejene mape ali knjižnice in želite nadaljevati dedovanje dovoljenj, v meniju dejanja Slika menija kliknite Upravljaj dovoljenja nadrejenega.

  • Če dokument deduje dovoljenja od nadrejene mape ali knjižnice in želite, da uporabite enolična dovoljenja za dokument, v meniju dejanja Slika menija kliknite Urejanje dovoljenj.

  • Če dokument uporablja enolična dovoljenja, nadaljujte pri koraku številka 5.

 4. Kliknite V redu.

 5. Potrdite potrditvena polja za uporabnike ali skupine, ki jih želite urediti.

 6. V meniju dejanja Slika menija kliknite Urejanje uporabniških dovoljenj.

 7. Potrdite potrditvena polja za dovoljenja, ki jih želite dodeliti uporabnikom ali skupinam, nato pa kliknite V redu.

Opomba: Vse strani s spletnimi gradniki privzeto dedujejo dovoljenja od nadrejene mape ali knjižnice dokumentov. Ob prvem urejanju dovoljenj za stran s spletnimi gradniki je stran spremenjena tako, da uporablja enolična dovoljenja, ki jih navedete. Če želite obnoviti privzeta dovoljenja, kliknite Podeduj dovoljenja iz nadrejenega elementa na strani z dovoljenji. Povezave do več informacij o upravljanju in dedovanju dovoljenj so na voljo v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×