Uporaba, ustvarjanje ali odstranjevanje sloga celice

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite uporabiti več oblik v enem koraku, in se prepričajte, da imajo celice dosledno oblikovanje, lahko uporabite slog celice. Slog celice je določena nastavitev lastnosti oblikovanja, kot so pisave in velikosti pisave, oblike zapisov števil, obrob celic in senčenje celic. Vsi preprečiti spreminjanje določenih celic, lahko uporabite tudi slog celice, ki blokira celice.

Primer slogi vnaprej določenih celic

Microsoft Office Excel ima več vgrajenih slogov celice, ki jih lahko uporabite ali spremenite. Če želite ustvariti svoj slog celice po meri, lahko tudi spremenite ali podvojite slog celice.

Pomembno : Slogi celice temeljijo na temi dokumenta, ki se uporablja za celoten delovni zvezek. Ko preklopite na drugo temo dokumenta, se slogi celice posodobijo skladno z novo temo dokumenta.

Kaj želite narediti?

Uporaba sloga celice

Ustvarite slog celice po meri

Ustvarite slog celice s spreminjanjem obstoječega sloga celice

Odstranjevanje sloga celice s podatki

Brisanje slog celice vnaprej določeno ali po meri

Uporaba sloga celice

 1. Izberite celice, ki jih želite oblikovati.

  Kako izbrati celice, obsege, vrstice ali stolpce

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega in povlecite do zadnje celice obsega, ali pa izbor razširite tako, da med pritiskanjem puščičnih tipk pridržite tipko SHIFT.

  Izberete lahko tudi prvo celico obsega in nato pritisnete tipko F8, da razširite izbor s puščičnimi tipkami. Če želite ustaviti razširitev, znova pritisnite tipko F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega. Pridržite tipko SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če želite videti zadnjo celico obsega, uporabite drsnik.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

  Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Izberete lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pritisnete tipki SHIFT+F8, da izboru dodate še eno nesosednjo celico ali obseg. Če izboru ne želite več dodati celic ali obsegov, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Glave delovnega lista

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko izberete tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

  Če vrstica ali stolpec vsebujeta podatke, izberete s tipkami CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če še enkrat pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE, izberete celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite prek glav vrstic oziroma stolpcev ali izberite prvo vrstico oziroma stolpec, pridržite tipko SHIFT in izberite zadnjo vrstico oziroma stolpec.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

  S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

  S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico in pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic na zadnjo uporabljeno celico na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če ne vidite gumba Slogi celic , kliknite slogiin nato kliknite več gumb Slika gumba zraven polja s slogi celic.

 3. Kliknite slog celice, ki ga želite uporabiti.

Na vrh strani

Ustvarjanje sloga celice po meri

 1. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če ne vidite gumba Slogi celic , kliknite slogiin nato kliknite več gumb Slika gumba zraven polja s slogi celic.

 2. Kliknite Nov slog celice.

 3. V polje Ime sloga vnesite primerno ime za nov slog celice.

 4. Kliknite Oblikuj.

 5. Na različnih karticah v pogovornem oknu Oblikovanje celic izberite želeno oblikovanje in nato kliknite V redu.

 6. V pogovornem oknu Slog pod možnostjo Vsebovani slogi (primer) počistite polja za vsa oblikovanja, ki jih ne želite vključiti v slog celice.

Na vrh strani

Ustvarjanje sloga celice s spreminjanjem obstoječega sloga celice

 1. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če ne vidite gumba Slogi celic , kliknite slogiin nato kliknite več gumb Slika gumba zraven polja s slogi celic.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti obstoječi slog celice, ga kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Spremeni.

  • Če želite ustvariti dvojnik obstoječega sloga celice, ga kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Podvoji.

 3. V polje Ime sloga vnesite primerno ime za nov slog celice.

  Opomba : Podvojen slog celice in preimenovan slog celice sta dodana na seznam slogov celice po meri. Če vgrajenega sloga celice ne preimenujete, bo posodobljen z vsemi vašimi spremembami.

 4. Če želite spremeniti slog celice, kliknite Oblikuj.

 5. Na različnih karticah v pogovornem oknu Oblikovanje celic izberite želeno oblikovanje in nato kliknite V redu.

 6. V pogovornem oknu Slog pod možnostjo Slog vsebuje potrdite ali počistite polja za vsa oblikovanja, ki jih želite ali ne želite vključiti v slog celice.

Na vrh strani

Odstranjevanje sloga celice iz podatkov

Slog celice lahko odstranite iz podatkov v izbranih celicah, ne da ga izbrisali.

 1. Izberite celice, ki so oblikovane s slogom celic, ki ga želite odstraniti.

  Kako izbrati celice, obsege, vrstice ali stolpce

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega in povlecite do zadnje celice obsega, ali pa izbor razširite tako, da med pritiskanjem puščičnih tipk pridržite tipko SHIFT.

  Izberete lahko tudi prvo celico obsega in nato pritisnete tipko F8, da razširite izbor s puščičnimi tipkami. Če želite ustaviti razširitev, znova pritisnite tipko F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega. Pridržite tipko SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če želite videti zadnjo celico obsega, uporabite drsnik.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

  Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Izberete lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pritisnete tipki SHIFT+F8, da izboru dodate še eno nesosednjo celico ali obseg. Če izboru ne želite več dodati celic ali obsegov, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Glave delovnega lista

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko izberete tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

  Če vrstica ali stolpec vsebujeta podatke, izberete s tipkami CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če še enkrat pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE, izberete celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite prek glav vrstic oziroma stolpcev ali izberite prvo vrstico oziroma stolpec, pridržite tipko SHIFT in izberite zadnjo vrstico oziroma stolpec.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

  S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

  S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico in pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic na zadnjo uporabljeno celico na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če ne vidite gumba Slogi celic , kliknite slogiin nato kliknite več gumb Slika gumba zraven polja s slogi celic.

 3. Pod možnostjo Dobro, slabo in nevtralno kliknite Navadno.

Na vrh strani

Brisanje vnaprej določenega sloga celice ali sloga celice po meri

Vnaprej določen slog celice ali slog celice po meri lahko izbrišete in ga tako odstranite s seznama slogov celice, ki so na voljo. Ko slog celice izbrišete, je odstranjen tudi iz vseh celic, ki so oblikovane z njim.

 1. Na kartici Osnovno v skupini Slogi kliknite Slogi celic.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če ne vidite gumba Slogi celic , kliknite slogiin nato kliknite več gumb Slika gumba zraven polja s slogi celic.

 2. Če želite izbrisati vnaprej določen slog celice ali slog celice pomeri in ga odstraniti iz vseh celic, ki so oblikovane z njim, z desno tipko miške kliknite slog celice in nato kliknite Izbriši.

  Opomba : Sloga celice Navadno ni mogoče izbrisati.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×