Uporaba strukturiranih sklicev v Excelovih tabelah

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko ustvarite Excelovo tabelo, Excel dodeli ime tabele in vsak stolpec v tabeli. Ko dodate formule v Excelovo tabelo, imena lahko prikažejo samodejno vnesite formulo in izberite sklice na celice v tabeli, namesto ročno vnašanje njih. Tukaj je primer delovanje Excel:

Namesto uporabe eksplicitnih sklicev na celico

Excel uporabi imena tabel in stolpcev

=Sum(C2:C7)

=SUM(ProdOdd[Znesek prodaje])

Kombinacija imena tabele in stolpca se imenuje sestavljen sklic. Imena se prilagodijo, ko dodate ali odstranite podatke iz tabele.

Sestavljeni sklici se pojavijo tudi, ko ustvarite formulo zunaj Excelove tabele, ki se sklicuje na podatke v tabeli. Sklici olajšajo iskanje tabel v velikem delovnem zvezku.

Če želite v formuli vključiti strukturirane sklice, ne vnašajte sklicev celic, na katere se želite sklicevati, temveč jih kliknite v tabeli. Za vnos formula si oglejmo ta primer, ki samodejno uporabi strukturirane sklice za izračun zneska prodajne provizije.

Prodajalec

Področje

Znesek prodaje

% provizije

Znesek provizije

Janez

Sever

260

10 %

Robert

Jug

660

15 %

Metka

Vzhod

940

15 %

Erik

Zahod

410

12 %

Dafna

Sever

800

15 %

Robi

Jug

900

15 %

 1. Kopirajte vzorčne podatke v zgornjo tabelo, vključno z naslovi stolpcev, in jih prilepite v celico A1 novega, praznega Excelovega delovnega lista.

 2. Če želite ustvariti tabelo, izberite celico A1 in pritisnite Ctrl+T.

 3. Preverite, ali je potrjeno polje Moja tabela ima naslove in kliknite V redu.

 4. V celico E2 vnesite enačaj (=), nato pa kliknite celico C2.

Strukturiran sklic [@[Znesek prodaje]] se prikaže za enačajem v vnosni vrstici.

 1. Vnesite zvezdico (*) neposredno za zaklepajem in kliknite celico D2.

Strukturiran sklic [@[% provizije]] se prikaže za zvezdico v vnosni vrstici.

 1. Pritisnite Enter.

Excel samodejno ustvari izračunan stolpec in formulo kopira po celem stolpcu za vas, da jo prilagodi vsaki vrstici. Če želite več informacij o formul in izračunanih stolpcev, si oglejte Uporaba formul v Excelovi tabeli.

Kaj se zgodi, ko uporabim eksplicitne slikce na celico?

Če v izračunani stolpec vnesete eksplicitne sklice na celico, je težje opazovati, kaj formula izračuna.

 1. V vzorčnem delovnem zvezku v Excelu kliknite celico E2.

 2. V vnosno vrstico vnesite = C2 * D2 in pritisnite tipko Enter.

Excel med kopiranjem formule po stolpcu ne uporabi strukturiranih sklicev. Če želite na primer med obstoječa stolpca C in D dodati še en stolpec, bi morali spremeniti formulo.

Kako spremenim ime tabele?

Kadar ustvarite tabelo v Excelu, jo Excel privzeto poimenuje (Tabela1, Tabela2 itn.), vendar lahko ime tabele spremenite v bolj pomenljivega.

 1. Izberite poljubno celico Excelove tabele, da na traku pokažete orodja za tabele.

 2. Na zavihku Načrt v polje Ime tabele vnesite želeno ime in pritisnite Enter.

V vzorčnih podatkih smo uporabili ime Prodaja_po_oddelkih.

Za imena tabel veljajo ta pravila:

 • Uporaba v Hašima znakov Vedno začnejo ime s črko, podčrtaj (_) ali poševnico nazaj (\). Uporabite črke, številke, pike in podčrtaje do konca ime.

Črk »C«, »c«, »R« ali »r« ne morete uporabiti za ime, saj sta dodeljeni kot bližnjica za izbiranje stolpca ali vrstice aktivne celice, ko ju vnesete v polje Ime ali Pojdi v.

 • Ne uporabljajte c Barbara sklici Imena ne morejo biti enaka kot sklic na celico, na primer Z$ 100 ali R1C1.

 • Ne uporabljajte s hitrost besed Presledkov, ni mogoče uporabiti v imenu. Uporabite lahko brez razmika, ali pa vnesite znak podčrtaja (_) in piko (.) kot beseda ločila. Na primer ProdajaOddelka, Prodajni_Davek ali prvo.četrtletje.

 • Uporabite lahko največ 255 znakov Ime tabele ima lahko do 255 znakov.

 • Uporabljajte enolične imena tabel Podvojena imena niso dovoljena. Excel ne razlikuje med malimi in velikimi črkami v imenih. Če torej vnesete »Prodaja«, a v istem delovnem zvezku že imate ime »PRODAJA«, vas bo program pozval, da izberete drugo ime.

Pravila sintakse za strukturirane sklice

Strukturirane sklice lahko vnesete ali jih spremenite tudi ročno v formuli, vendar boste za to morali razumeti sintakso strukturiranega sklica. Oglejmo si ta primer formule:

=SUM(ProdOdd[[#Skupaj],[Znesek prodaje]],ProdOdd[[#Podatki],[Znesek provizije]])

V tej formuli so te komponente strukturiranega sklica:

 • Ime tabele:   ProdOdd je ime tabele po meri. Sklicuje se na podatke tabele brez glave ali skupne vrstice. Uporabite lahko privzeto ime tabele, kot je na primer Tabela1, lahko pa ga spremenite in uporabite ime po meri.

 • Določitelj stolpcev:   [Znesek prodaje] in [Znesek provizije] sta določitelja stolpca, ki uporabljata imena stolpcev, ki jih predstavljata. Sklicujeta se na podatke stolpca brez glave stolpca ali skupne vrstice. Določitelje vedno postavite v oklepaje, kot je prikazano.

 • Določitelj elementa:   [#Skupaj] in [#Podatki] so posebni določitelji elementov,ki se sklicujejo na posebne dele tabele, kot je na primer vrstica »Skupno«.

 • Določitelj tabele:   [[#Skupaj],[Znesek prodaje]] in [[#Podatki],[Znesek provizije]] so določitelji tabele, ki predstavljajo druge dele strukturiranega sklica. Zunanji sklici sledijo imenu tabele, postavite pa jih med oglate oklepaje.

 • Strukturirani sklici:   (ProdOdd[[#Skupaj],[Znesek prodaje]] in ProdOdd[[#Podatki],[Znesek provizije]] so strukturirani sklici, ki se začnejo z imenom tabele, končajo pa se z določiteljem stolpca.

Če želite ustvariti ali urediti strukturirane sklice, upoštevajte ta pravila sintakse:

 • Določitelje obdajte z oklepaji    Vsi določitelji tabel, stolpcev in posebnih elementov morajo biti obdani z ujemajočimi se oklepaji ([ ]). Določitelj, ki ima druge določitelje, potrebuje še zunanje ujemajoče se oklepaje, ki obdajajo notranje ujemajoče se oklepaje drugih določiteljev. Na primer: =ProdOdd[[Prodajalec]:[Območje]]

 • Vse glave stolpcev so besedilni nizi    Vendar ne zahtevajo narekovajev, ko se uporabljajo v sestavljeni sklic. Števil ali datumov, kot je na primer 2014 ali 1/1/2014, prav tako obravnavani kot besedilne nize. Ne morete uporabljati izrazov z glavami stolpcev. Primer izraza ProdajaOddelkaZLPovzetek [[2014]: [2012]] ne bodo delovali.

Glave stolpcev s posebnimi znaki postavite v oklepaje    Če obstajajo posebni znaki, morate glavo stolpca postaviti v oklepaje, kar pomeni, da morate za določitelje stolpcev uporabiti dvojne oklepaje. Na primer: =ProdajaOddeFLPovzetek[[Skupni $ znesek]]

Oglejte si seznam posebnih znakov, ki v formule potrebujejo dodatne oklepaje:

 • Zavihek

 • Vir novice

 • Prelom vrstice

 • Vejica (,)

 • Dvopičje (:)

 • Pika (.)

 • Levi oklepaj ([)

 • Desni oklepaj (])

 • Lojtra (#)

 • Enojni narekovaj (')

 • Dvojni narekovaj (")

 • Levi zaviti oklepaj ({)

 • Desni zaviti oklepaj (})

 • Znak za dolar ($)

 • Strešica (^)

 • Znak »in« (&)

 • Zvezdica (*)

 • Znak plus (+)

 • Enačaj (=)

 • Znak minus (-)

 • Večje kot (>)

 • Manjše kot (<)

 • Znak za deljenje (/)

 • Za določene posebne znake v glavah stolpcev uporabite ubežne znake    Določeni znaki imajo poseben pomen in zahtevajo, da za ubežni znak uporabite enojni narekovaj ('). Na primer: =ProdajaOddFLPovzetek['#Elementov]

Oglejte si seznam posebnih znakov, ki zahtevajo ubežni znak (') v formuli:

 • Levi oklepaj ([)

 • Desni oklepaj (])

 • Lojtra (#)

 • Enojni narekovaj (')

Uporabite presledek za boljšo berljivost strukturiranega sklica    Presledke lahko uporabite za lažjo berljivost strukturiranih sklicev. Na primer: =ProdOdd[ [Prodajalec]:[Območje] ] ali =ProdOdd[[#Glave], [#Podatki], [% provizije]]

Priporočamo, da uporabite en presledek:

 • Za prvim levim oklepajem ([)

 • Pred zadnjim desnim oklepajem (]).

 • Za vejico.

Operatorji sklicev

Če želite dodatno prilagodljivost pri določanju obsegov celic, uporabite te operaterje sklicev za sestavljanje določiteljev stolpcev.

Sestavljeni sklic:

Se sklicuje na

Z:

Ki je obseg celic:

=ProdOdd[[Prodajalec]:[Območje]]

Vse celice v dveh ali več sosednjih stolpcih

: (dvopičje) operator obsega

A2:B7

=ProdOdd[Znesek prodaje],ProdOdd[Znesek provizije]

Kombinacija več stolpcev

, (vejica) operator unije

C2:C7, E2:E7

=ProdOdd[[Prodajalec]:[Znesek prodaje]] ProdOdd[[Območje]:[% provizije]]

Presečišče več stolpcev

 (presledek) operator presečišča

B2:C7

Določitelji posebnih elementov

Če se želite sklicevati na določene dele tabele, na primer le na vrstico z rezultati, lahko v strukturiranem sklicu uporabite enega od teh določiteljev posebnih znakov.

Ta določitelj posebnega elementa

Se sklicuje na

#Vse

Celotna tabela, vključno z glavami stolpcev, podatki in vsotami (če so prisotne).

#Podatki

Le vrstice s podatki.

#Glave

Le vrstica z glavami.

#Skupaj

Le vrstica z vsotami. Če je ni, določitelj vrne prazno vrednost.

#Ta vrstica

ali

@

ali

@[Ime stolpca]

Le celice v isti vrstici kot formula. Teh določiteljev ne morete združevati z drugimi določitelji posebnih znakov. Uporabite jih, če želite vsiliti implicitno presečišče pri sklicevanju ali če želite preglasiti implicitno presečišče in se sklicevati na posamezne vrednosti v stolpcu.

V tabelah, v katerih je več kot ena vrstica s podatki, Excel določitelje »#Ta vrstica« samodejno spremeni v krajšega določitelja »@«. Če pa je v vaši tabeli le ena vrstica, Excel določitelja »#Ta vrstica« ne zamenja, saj bi lahko prišlo do nepričakovanih rezultatov izračunavanja, ko bi dodeli več vrstic. Če se želite izogniti težavam z izračunavanjem, vstavite v celico več vrstic, preden vnesete morebitne formule s sestavljenim sklicem.

Strukturirani sklici za kvalificiranje v izračunanih stolpcih

Ko ustvarite izračunani stolpec, pogosto uporabite strukturiran sklic za ustvarjanje formule. Ta strukturiran sklic je lahko nekvalificiran ali popolnoma kvalificiran. Če želite na primer ustvariti izračunani stolpec z imenom »ZnesProviz«, v katerem so izračunani zneski provizij v evrih, uporabite te formule:

Vrsta sestavljenega sklica

Primer

Pripomba

Nekvalificiran

=[Znesek prodaje]*[% provizije]

Pomnoži ustrezne vrednosti iz trenutne vrstice.

Popolnoma kvalificiran

=ProdOdd[Znesek prodaje]*ProdOdd[% provizije]

Pomnoži ustrezne vrednosti za vsako vrstico za oba stolpca.

Splošno pravilo, ki ga morate upoštevati je: če v tabeli uporabljate strukturirane sklice, kot na primer pri ustvarjanju izračunanega stolpca, uporabite nekvalificiran strukturiran sklic, toda če uporabite strukturiran sklic zunaj tabele, pa boste morali uporabiti popolnoma kvalificiran strukturiran sklic.

Primeri uporabe strukturiranih sklicev

Nekaj primerov uporabe sestavljenih sklicev.

Sestavljeni sklic:

Se sklicuje na

Ki je obseg celic:

=ProdOdd[[#Vse],[Znesek prodaje]]

Vse celice v stolpcu »Znesek prodaje«.

C1:C8

=ProdOdd[[#Glave],[% provizije]]

Glava stolpca »% provizije«.

D1

=ProdOdd[[#Skupaj],[Območje]]

Vsota stolpca »Regija«. Če vrstice z rezultati ni, vrne nič.

B8

=ProdOdd[[#Vse],[Znesek prodaje]:[% provizije]]

Vse celice v stolpcih »Znesek prodaje« in »% provizije«.

C1:D8

=ProdOdd[[#Podatki],[% provizije]:[Znesek provizije]]

Le podatki v stolpcih »% provizije« in »Znesek provizije«.

D2:E7

=ProdOdd[[#Glave],[Območje]:[Znesek provizije]]

Le glave stolpcev med stolpcema »Območje« in »Znesek provizije«.

B1:E1

=ProdOdd[[#Skupaj],[Znesek prodaje]:[Znesek provizije]]

Vsota stolpcev od stolpca »Znesek prodaje« do stolpca »Znesek provizije«. Če vrstice »Skupno« ni, je vrnjena vrednost »null«.

C8:E8

=ProdOdd[[#Glave],[#Podatki],[% provizije]]

Le glava in podatki stolpca »% provizije«.

D1:D7

=ProdOdd[[#Ta vrstica], [Znesek provizije]]

ali

=ProdOdd[@Znesek provizije]

Celica v preseku trenutne vrstice in stolpca »Znesek provizije«. Če je uporabljena v isti vrstici kot glava ali vrstica »Skupno«, je vrnjena napaka #VALUE!.

Če daljšo obliko tega sestavljenega sklica (#Ta vrstica) vnesete v tabelo z več vrsticami podatkov, jo Excel samodejno zamenja s krajšo obliko (@). Delujeta enako.

E5 (če je trenutna vrstica 5)

Strategije za delo s strukturiranimi klici

Pri delu s strukturiranimi sklici, razmislite o tem.

 • Uporaba funkcije Samodokončanje formul    Morda boste opazili, da s funkcijo Samodokončanje formul je zelo uporabna, ko vnašate sestavljene sklice in da njo zagotovite uporabo pravilne sintakse. Če želite več informacij, glejte Uporaba funkcije Samodokončanje formul.

 • Odločanje, ali ustvariti strukturirane sklice za tabele v polizboru    Pri ustvarjanju formule s klikom obsega celic v tabeli privzeto naredite polizbor celic in samodejno vnesete strukturirani sklic namesto obsega celic v formulo. S polizborom si zelo olajšate vnašanje strukturiranih sklicev. To delovanje lahko vključite in izključite tako, da v pogovornem oknuExcelove možnosti v kategoriji Formule odseka Delo s formulami potrdite oziroma počistite potrditveno polje Uporabi imena tabel v formulah.

 • Uporaba delovnih zvezkov z zunanjimi povezavami do Excelovih tabel v drugih delovnih zvezkih    Če delovni zvezek vsebuje zunanjo povezavo do Excelove tabele v drugem delovnem zvezku, mora biti ta povezani »izvirni« delovni zvezek odprt v Excelu, da preprečite pojav napake »#REF!« v »ciljem« delovnem zvezku, ki vsebuje povezave. Če najprej odprete ciljni delovni zvezek in se pojavijo napake »#REF!«, bodo napake razrešene, če nato odprete izvirni delovni zvezek. Če najprej odprete izvirni delovni zvezek, kode napak ne bi smele biti prikazane.

 • Pretvarjanje obsega v tabelo in tabele v obseg    Ko pretvorite tabelo v obseg, vse sklice na celice spremenite enakovredno absolutni sklice sloga A1. Ko obsega pretvoriti v tabelo, ne Excel samodejno spremeni vse sklice na celice v tem obsegu v svojih enakovredno sestavljenih sklicev.

 • Izklop glav stolpcev    Če izklopite glave stolpcev v tabeli (na zavihku tabele Načrt v skupini Možnosti sloga tabele počistite polje Naslovna vrstica), to na sestavljene sklice, ki uporabljajo imena stolpcev, ne vpliva in jih lahko še vedno uporabite v formulah. Strukturirani sklici, ki se sklicujejo neposredno na glave tabel (npr. =ProdOdd[[#Glave],[%Provizija]]) bodo pripeljali do #REF.

 • Dodajanje ali brisanje stolpcev in vrstic v tabeli    Ker se obsegi podatkov v tabelah pogosto spreminjajo, se sklici na celice za sestavljene sklice samodejno prilagodijo. Če na primer uporabite ime tabele v formuli za preštevanje vseh celic s podatki v tabeli, in nato dodate vrstico s podatki, se sklic na celico samodejno prilagodi.

 • Preimenovanje tabele ali stolpca    Če preimenujete stolpec ali tabelo, Excel samodejno spremeni ime te tabele ali glave stolpca v vseh sestavljenih sklicih, ki so uporabljeni v delovnem zvezku.

 • Premikanje, kopiranje, in izpolnjevanje strukturiranih sklicev    Vsi sestavljeni sklici ostanejo isti, ko kopirate ali premikate formulo, ki uporablja sestavljeni sklic.

  Opomba : Kopiranje sestavljeni sklic in tako polnilo sestavljenega sklica ni enaka. Ko kopirate, vsi sestavljeni sklici ostanejo isti, medtem ko ko zapolnjujete formulo, popolnoma kvalificirani sestavljeni sklici prilagodite določitelje stolpcev v obliki nizov, kot je povzeto v tej tabeli.

Če je smer zapolnjevanja:

In med zapolnjevanjem pritisnete:

Potem:

Navzgor ali navzdol

Nič

Ni prilagoditve določiteljev stolpcev.

Navzgor ali navzdol

Ctrl

Določitelji stolpcev se prilagodijo v obliki niza.

Desno ali levo

Brez

Določitelji stolpcev se prilagodijo v obliki niza.

Navzgor, navzdol, desno ali levo

Premik

Namesto, da bi vrednosti v trenutnih celicah bile prepisane, se trenutne vrednosti celic premaknejo, določitelji stolpcev pa vstavijo.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Pregledi formul v Excelu

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×