Uporaba razčlenjevalnikov za filtriranje podatkov vrtilne tabele

V starejših različicah programa Microsoft Excel lahko s filtri za poročila filtrirate podatke v vrtilni tabeli. Toda če filtrirate po več elementih, trenutno stanje filtriranja ni tako pregledno. V Excelu lahko podatke filtrirate z razčlenjevalniki. V razčlenjevalnikih so na voljo gumbi, s katerimi filtrirate podatke vrtilne tabele. Poleg hitrega filtriranja razčlenjevalniki prikazujejo trenutno stanje filtriranja, zato lažje razumete, kaj točno je prikazano v filtrirani vrtilni tabeli.

Slika Excelovega traku

Ko izberete element, je ta vključen v filtru in podatki iz njega so prikazani v poročilu. Če na primer v polju »Prodajalci« izberete »Novak«, so prikazani le podatki, ki v tem polju vključujejo priimek »Novak«.

V tem članku

Kaj so razčlenjevalniki?

Uporaba razčlenjevalnikov

Ustvarjanje razčlenjevalnika v obstoječi vrtilni tabeli

Ustvarjanje samostojnega razčlenjevalnika

Oblikovanje razčlenjevalnika

Skupna raba razčlenjevalnika s povezovanjem z drugo vrtilno tabelo

Prekinitev povezave z razčlenjevalnikom ali brisanje razčlenjevalnika

Kaj so razčlenjevalniki?

Razčlenjevalniki so komponente za filtriranje, ki so preproste za uporabo in vsebujejo nabor gumbov, s katerimi lahko hitro filtrirate podatke v vrtilni tabeli. Pri tem vam ni treba v spustnih seznamih iskati elementov, ki jih želite filtrirati.

Ko filtrirate več elementov z navadnim filtrom za vrtilne tabele, ta filter pokaže le, da je filtriranih več elementov. Če želite več podrobnosti o filtriranju, jih morate poiskati na spustnem seznamu. Razčlenjevalnik pa jasno označi uporabljeni filter in prikaže podrobnosti, da bolje razumete podatke, prikazane v filtrirani vrtilni tabeli.

Razčlenjevalniki so ponavadi povezani z vrtilno tabelo, v kateri so ustvarjeni. Lahko pa ustvarite tudi samostojne razčlenjevalnike, na katere se sklicujejo funkcije za kocke v tehnologiji OLAP ali ki jih lahko pozneje povežete s poljubno vrtilno tabelo.

V razčlenjevalniku so ponavadi prikazani ti elementi:Elementi razčlenjevalnika vrtilne tabele

1. Glava razčlenjevalnika določa kategorijo elementov v razčlenjevalniku.

2. Gumb filtriranja, ki ni izbran, pomeni, da element ni vključen v filtru.

3. Izbran gumb filtriranja pomeni, da je element vključen v filtru.

4. Gumbom Počisti filter odstrani filter, tako da izbere vse elemente v razčlenjevalniku.

5. Z drsnim trakom se lahko pomikate, ko je na voljo več elementov, kot je vidnih v razčlenjevalniku.

6. S kontrolniki za premikanje obrob in spreminjanje velikosti lahko spremenite velikost in mesto razčlenjevalnika.

Na vrh strani

Uporaba razčlenjevalnikov

Razčlenjevalnike za filtriranje podatkov v vrtilni tabeli lahko ustvarite na različne načine. V obstoječi vrtilni tabeli lahko:

 • ustvarite razčlenjevalnik, ki je povezan z vrtilno tabelo;

 • ustvarite kopijo razčlenjevalnika, ki je povezan z vrtilno tabelo;

 • uporabite obstoječi razčlenjevalnik, ki je povezan z drugo vrtilno tabelo.

Poleg ustvarjanja razčlenjevalnikov v obstoječi vrtilni tabeli lahko ustvarite tudi samostojni razčlenjevalnik, na katerega se lahko sklicujejo funkcije za kocke v tehnologiji OLAP ali ki ga pozneje lahko povežete s poljubno vrtilno tabelo.

Vsak razčlenjevalnik, ki ga ustvarite, filtrira po določenem polju vrtilne tabele, zato je zelo verjetno, da boste za filtriranje vrtilne tabele ustvarili več razčlenjevalnikov.

Ko ustvarite razčlenjevalnik, se prikaže na delovnem listu zraven vrtilne tabele. Če imate več razčlenjevalnikov, so prikazani v večplastnem prikazu. Razčlenjevalnik lahko premaknete na drugo mesto na delovnem listu in po potrebi spremenite njegovo velikost.

Večplastni razčlenjevalniki

Če želite filtrirati podatke vrtilne tabele, preprosto kliknite enega ali več gumbov v razčlenjevalniku.

Razčlenjevalnik z izbranim filtrom

Oblikovanje razčlenjevalnikov za dosleden videz

Če želite ustvariti strokovna poročila ali le prilagoditi obliko razčlenjevalnika obliki povezane vrtilne tabele, lahko uporabite sloge razčlenjevalnika in dosežete dosleden videz. Z enim od različnih vnaprej določenih slogov, ki so na voljo za razčlenjevalnike, lahko zagotovite, da se bo barvna tema razčlenjevalnika skladala s temo vrtilne tabele. Ustvarite lahko tudi svoje sloge razčlenjevalnika, tako kot ustvarite sloge vrtilne tabele po meri.

Skupna raba razčlenjevalnikov med vrtilnimi tabelami

Če imate več različnih vrtilnih tabel v enem poročilu, na primer v poročilu o poslovnem obveščanju (BI), ki ga uporabljate, boste verjetno želeli uporabiti isti filter za nekatere ali vse vrtilne tabele. Razčlenjevalnik, ki ga ustvarite v eni vrtilni tabeli, lahko uporabite tudi v drugih vrtilnih tabelah. Ni vam ga treba znova ustvariti za vsako vrtilno tabelo.

Ko omogočite skupno rabo razčlenjevalnika, ustvarite povezavo do druge vrtilne tabele z razčlenjevalnikom, ki ga želite uporabiti. Vse spremembe v razčlenjevalniku v skupni rabi so takoj vidne v vseh vrtilnih tabelah, povezanih s tem razčlenjevalnikom. Če na primer v vrtilni tabeli 1 uporabite razčlenjevalnik »Država«, s katerim filtrirate podatke za določeno državo, bodo podatki za isto državo prikazani tudi v vrtilni tabeli 2, ki uporablja isti razčlenjevalnik.

Razčlenjevalniki, ki so povezani z in uporabljeni v več vrtilnih tabelah, se imenujejo razčlenjevalniki v skupni rabi. Razčlenjevalniki, ki se uporabljajo le v eni vrtilni tabeli, se imenujejo lokalni razčlenjevalniki. V vrtilni tabeli so lahko lokalni razčlenjevalniki in razčlenjevalniki v skupni rabi.

Na vrh strani

Ustvarjanje razčlenjevalnika v obstoječi vrtilni tabeli

 1. Kliknite poljubno mesto v vrtilni tabeli, za katero želite ustvariti razčlenjevalnik.

  Prikažejo se Orodja vrtilne tabele z dodanima zavihkoma Možnosti in Načrt.

 2. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Vstavi razčlenjevalnik.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Vstavljanje razčlenjevalnika potrdite želena polja vrtilne tabele, za katera želite ustvariti razčlenjevalnik.

 4. Kliknite V redu.

  Razčlenjevalnik se prikaže za vsa izbrana polja.

 5. V vsakem razčlenjevalniku kliknite elemente, po katerih želite filtrirati.

  Če želite izbrati več elementov, držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite elemente, po katerih želite filtrirati.

Na vrh strani

Ustvarjanje samostojnega razčlenjevalnika

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Filter kliknite Razčlenjevalnik.

  Slika Excelovega traku

 2. V pogovornem oknu Obstoječe povezave v polju Pokaži naredite nekaj od tega:

  • Če želite prikazati vse povezave, kliknite Vse povezave. To je privzeta izbira.

  • Če želite prikazati le nedavno uporabljen seznam povezav, kliknite Povezave v tem delovnem zvezku.

   Ta seznam je ustvarjen iz povezav, ki ste jih že določili, ki ste jih ustvarili v pogovornem oknu Izbira vira podatkov v čarovniku za povezavo podatkov, ali ki ste jih v preteklosti izbrali kot povezavo v tem pogovornem oknu.

  • Če želite prikazati le povezave, ki so na voljo v vašem računalniku, kliknite Datoteke s povezavami v tem računalniku.

   Ta seznam je ustvarjen iz mape Moji viri podatkov, ki je ponavadi shranjena v mapi Moji dokumenti.

  • Če želite prikazati le povezave, ki so na voljo v datoteki s povezavami, do katere je mogoče dostopati prek omrežja, kliknite Datoteke s povezavami v omrežju.

   Ta seznam je ustvarjen iz knjižnice za povezavo podatkov (DCL) na mestu strežnika Microsoft Office SharePoint Server 2007 ali Microsoft SharePoint Server 2010. DCL je knjižnica dokumentov na mestu strežnika SharePoint Foundation, ki vsebuje zbirko datotek ODC (Povezava podatkov v Officeu) (.odc). Knjižnico DCL ponavadi nastavi skrbnik mesta, ki lahko konfigurira tudi SharePointovo mesto, da so na njem prikazane datoteke ODC iz te knjižnice DCL v pogovornem oknu Zunanje povezave.

   Namig    Če ne vidite želene povezave, jo lahko ustvarite. Kliknite Poišči več in nato v pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir, da zaženete čarovnika za povezavo podatkov in izberete vir podatkov, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

   Opomba    Če izberete povezavo iz kategorije Datoteke s povezavami v omrežju ali Datoteke s povezavami v tem računalniku, bo datoteka s povezavami kopirana v delovni zvezek kot nova povezava delovnega zvezka. Nato je uporabljena kot informacija o novi povezavi.

 3. Pod možnostjo Izberite povezavo kliknite želeno povezavo in nato Odpri.

 4. V pogovornem oknu Vstavljanje razčlenjevalnika kliknite želena polja, za katera želite ustvariti razčlenjevalnik.

 5. Kliknite V redu.

  Razčlenjevalnik je ustvarjen za vsa izbrana polja.

Na vrh strani

Oblikovanje razčlenjevalnika

 1. Kliknite razčlenjevalnik, ki ga želite oblikovati.

  Tukaj so prikazana Orodja za razčlenjevalnik z dodanim zavihkom Možnosti.

 2. Na zavihku Možnosti v skupini Slogi razčlenjevalnika kliknite želeni slog.

  Če si želite ogledati vse razpoložljive sloge, kliknite gumb Več Slika gumba .

  Slika Excelovega traku

Na vrh strani

Skupna raba razčlenjevalnika s povezovanjem z drugo vrtilno tabelo

Razčlenjevalnik lahko delite z drugo vrtilno tabelo tako, da ga povežete z njo. Razčlenjevalnik lahko tudi vstavite iz druge vrtilne tabele, tako da se povežete z njo.

Omogočite uporabo razčlenjevalnika v drugi vrtilni tabeli

 1. Kliknite razčlenjevalnik, ki ga želite deliti v drugi vrtilni tabeli.

  Tukaj so prikazana Orodja za razčlenjevalnik z dodanim zavihkom Možnosti.

 2. Na zavihku Možnosti v skupini Razčlenjevalnik kliknite Povezave vrtilne tabele.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Povezave vrtilne tabele potrdite polja za vrtilne tabele, v katerih želite omogočiti dostop do razčlenjevalnika.

Uporaba razčlenjevalnika iz druge vrtilne tabele

 1. Ustvarite povezavo z vrtilno tabelo z razčlenjevalnikom, ki ga želite dati v skupno rabo, in sicer tako:

  1. Na zavihku Podatki v skupini Pridobi zunanje podatke kliknite Obstoječe povezave.

   Slika Excelovega traku

  2. V pogovornem oknu Obstoječe povezave v polju Pokaži preverite, ali je izbrana možnost Vse povezave.

   Namig    Če ne vidite želene povezave, jo lahko ustvarite. Kliknite Poišči več in nato v pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir, da zaženete čarovnika za povezavo podatkov in izberete vir podatkov, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

  3. Izberite želeno povezavo in kliknite Odpri.

  4. V pogovornem oknu Uvoz podatkov pod možnostjo Izberite, kako želite prikazati te podatke v delovnem zvezku kliknite Poročilo vrtilne tabele.

 2. Kliknite poljubno mesto v vrtilni tabeli, v katero želite vstaviti razčlenjevalnik iz druge vrtilne tabele.

  Prikažejo se Orodja vrtilne tabele z dodanima zavihkoma Možnosti in Načrt.

 3. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrsti in Filtriraj kliknite puščico Vstavi razčlenjevalnik in nato kliknite Povezave razčlenjevalnika.

  Slika Excelovega traku

 4. V pogovornem oknu Povezave razčlenjevalnika potrdite polja razčlenjevalnikov, ki jih želite uporabiti.

 5. Kliknite V redu.

 6. V vsakem razčlenjevalniku kliknite elemente, po katerih želite filtrirati.

  Če želite izbrati več elementov, držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite elemente, ki jih želite filtrirati.

  Opomba    Vse vrtilne tabele, ki uporabljajo isti razčlenjevalnik, takoj prikažejo enako stanje filtriranja.

Na vrh strani

Prekinitev povezave z razčlenjevalnikom ali brisanje razčlenjevalnika

Če razčlenjevalnika ne potrebujete več, lahko prekinete njegovo povezavo z vrtilno tabelo ali pa ga izbrišete.

Prekinitev povezave z razčlenjevalnikom

 1. Kliknite poljubno mesto v vrtilni tabeli, v kateri želite prekiniti povezavo z razčlenjevalnikom.

  Prikažejo se Orodja vrtilne tabele z dodanima zavihkoma Možnosti in Načrt.

 2. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrsti in Filtriraj kliknite puščico Vstavi razčlenjevalnik in nato kliknite Povezave razčlenjevalnika.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Povezave razčlenjevalnika počistite potrditvena polja pred polji vrtilne tabele, za katera želite prekiniti povezavo z razčlenjevalnikom.

Brisanje razčlenjevalnika

Naredite nekaj od tega:

 • Kliknite razčlenjevalnik in pritisnite DELETE.

 • Z desno tipko miške kliknite razčlenjevalnik, nato pa kliknite Odstrani <ime razčlenjevalnika>.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×