Uporaba poteka dela s tremi stanji

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S potekom dela s tremi stanji je mogoče slediti stanju elementa seznama prek treh stanj (faz). Z njim je mogoče upravljati poslovne procese, pri katerih morajo organizacije slediti velikemu številu težav ali elementov, na primer težavam pri podpori za uporabnike, informacijam o strankah ali projektnim opravilom. Tri stanja projektnega opravila so lahko »Se ni začelo«, »Se izvaja«, in »Končano«.

V tem članku

Kako deluje potek dela s tremi stanji?

Nastavljanje seznama za uporabo s tremi stanji

Ustvarjanje seznama za sledenje težavam za uporabo s potekom dela s tremi stanji

Ustvarjanje seznama po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji

Prilagajanje seznama po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji

Dodajanje poteka dela s tremi stanji na seznam

Ročni zagon poteka dela s tremi stanji v elementu

Dokončanje opravila poteka dela v poteku dela s tremi stanji

Kako deluje potek dela s tremi stanji?

Potek dela s tremi stanji podpira poslovne procese, pri katerih morajo organizacije slediti stanju težave ali elementa prek treh stanj in dveh prehodov med stanji. Pri vsakem prehodu med stanji potek dela osebi dodeli opravilo in ji pošlje e-poštno opozorilo o opravilu. Ko je opravilo dokončano, potek dela elementu posodobi stanje in nadaljuje na naslednje stanje. Potek dela s tremi stanji deluje s predlogo seznama Sledenje težavam. Uporabiti pa ga je mogoče z vsakim seznamom, ki je nastavljen tako, da lahko vsebuje stolpec Izbira s tremi ali več vrednostmi. Vrednosti v stolpcu Izbira so uporabljena kot stanja, ki jim sledi potek dela.

Na seznamu lahko več kot eno izbiro stolpec in stolpec izbira lahko imajo več kot tri vrednosti. Vendar pa poteka dela s tremi stanji lahko konfigurirate le uporabiti enega od izbira stolpcev in samo tri vrednosti v stolpcu izbrane možnosti. Ko dodate potek dela s tremi stanji na seznam ali knjižnico, izberete izbira stolpcev in tri vrednosti vnesite po stolpcu. Če želite izvedeti, kako za delo s stolpci na seznamu, glejte ustvarjanje stolpca na seznamu ali v knjižnici ali brisanje stolpca na seznamu ali v knjižnici.

Potek dela s tremi stanji lahko uporabite za upravljanje poslovnih procesov, ki zahtevajo organizacije slediti veliko število težav ali elementov, na primer težave podpore uporabnikom, morebitni kupci ali opravila projekta. Na primer zaposleni v majhnih podjetju za načrtovanje dogodkov lahko uporabite seznama za sledenje težavam in prilagojen potek dela s tremi stanji upravljati več opravil, povezanih z dogodki, da so načrtovanje. Potek dela s tremi stanji sledi opravilom načrtovanja dogodkov prek treh stanj: aktivno, pripravljen za pregledin Dokončano. Vsa opravila priprave dogodka, ki se nanašajo na določen dogodek, so združena seznama za sledenje težavam, ki je bil ustvarjen za dogodek in je označen kot aktivno. Dogodek koordinator dodeli posamezna opravila članom svoje skupine in nato začne potek dela s tremi stanji v elemente za začetek dela v opravilu dogodek.

Ko se potek dela začne, ustvari opravilo za določeno osebo. Ko član skupine prejme opravilo, on ali ona izvede delo potrebno za dokončanje opravila. To je lahko delo, ki se zgodi zunaj seznama ali mesta, kjer je seznam sledenja težavam. Če na primer član skupine prejme opravilo poteka dela za razvoj načrta oskrbe, se on ali ona obrne na gostinsko podjetje in sodeluje z njimi pri razvoju načrta. Ko je osnutek načrta oskrbe izdelan, član skupine označi njegovo ali njeno opravilo poteka dela kot dokončano. Na tej točki potek dela posodobi stanje opravila dogodka na seznamu sledenja težavam z Aktivno na Pripravljeno na pregled. Ustvari tudi drugo opravilo za koordinatorja dogodka in to je pregled načrta oskrbe. Ko koordinator dogodka pregleda in odobri načrt oskrbe, on ali ona označi opravilo poteka dela kot dokončano. Potek dela posodobi stanje opravila s Pripravljeno na pregled na Dokončano.

Opomba: Udeleženec poteka dela lahko opravilo poteka dela v poteku dela s tremi stanji dokonča na dva načina. Lahko uredi opravilo poteka dela tako, da ga označi kot dokončanega, ali pa spremeni stanje elementa poteka dela na seznamu (če ima udeleženec dovoljenje za spreminjanje tega seznama). Če udeleženec ročno posodobi stanje elementa poteka dela na seznamu, je opravilo poteka dela dokončano. Če uredi opravilo poteka dela tako, da ga označi kot dokončano, je stanje elementa poteka dela na seznamu posodobljeno na Dokončano.

V prejšnjem primeru dejanja v poteku dela s tremi stanji sledijo temu procesu:

Grafikon s primerom poteka dela s tremi stanji

Na vrh strani

Nastavljanje seznama za uporabo poteka dela s tremi stanji

Preden lahko uporabite potek dela s tremi stanji, morate nastaviti seznam za uporabo s potekom dela. Na seznamu morajo biti elementi, ki jim nameravate s potekom dela slediti ali jih upravljati. Predloga seznama Sledenje težavam deluje s potekom dela s tremi stanji, ustvarite pa lahko tudi seznam po meri za uporabo s poteki dela. Če ustvarite seznam po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji, morate zagotoviti, da je na seznamu vsaj en stolpec Izbira, v katerem so tri ali več izbirne vrednosti. Ko nastavite potek dela s tremi stanji za uporabo s seznamom, morate navesti stolpec Izbira, v katerem so vrednosti stanja, katerim bo potek dela sledil.

Na vrh strani

Ustvarjanje seznama sledenja težavam za uporabo s potekom dela s tremi stanji

Privzeto lahko potek dela s tremi stanji uporabite s seznami, ki jih ustvarite s predlogo seznama Sledenje težavam.

 1. V meniju Dejanja mesta kliknite Ogled celotne vsebine mesta.

 2. Na strani »Vsa vsebina mesta« kliknite Ustvari.

 3. V pogovornem oknu Ustvari kliknite Sledenje težavamin vnesite ime za seznam. Zahtevan je ime seznama.

  Opomba: Ime seznama se prikaže na vrhu strani seznama, postane del spletni naslov strani seznama in se prikaže v krmarjenje elementov, s katerimi uporabniki poiščite in odprite seznam.

 4. Če želite posredovati opis za seznam ali določiti, ali naj bo seznam prikazan v podoknu »Hitri zagon« (privzeta nastavitev je »da«), kliknite Več možnosti.

  • V polje Opis vnesite opis namena, za katerega je bil seznam ustvarjen. Opis je izbiren.

  • Če želite dodati povezavo do tega seznama v hitrem zagonu, kliknite da v razdelku krmarjenje .

 5. Na dnu pogovornega okna »Ustvarjanje« kliknite Ustvari.

Na vrh strani

Ustvarjanje seznama po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji

Če želite ustvariti seznam po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji, morate dodati vsaj en stolpec Izbira, v katerem so vsaj tri vrednosti stanja, ki jim bo potek dela sledil.

 1. V meniju Dejanja mesta kliknite Ogled celotne vsebine mesta.

 2. Na strani »Vsa vsebina mesta« kliknite Ustvari.

 3. V pogovornem oknu Ustvari kliknite Seznam po meriin vnesite ime za seznam. Zahtevan je ime seznama.

  Opomba: Ime seznama se prikaže na vrhu strani seznama, postane del spletni naslov strani seznama in se prikaže v krmarjenje elementov, s katerimi uporabniki poiščite in odprite seznam.

 4. Če želite posredovati opis za seznam ali določiti, ali naj bo seznam prikazan v podoknu »Hitri zagon« (privzeta nastavitev je »da«), kliknite Več možnosti.

 5. V polje Opis vnesite opis namena, za katerega je bil seznam ustvarjen. Opis je izbiren.

 6. Če želite temu seznamu v vrstici hitrega zagona dodati povezavo, v razdelku Krmarjenje kliknite Da.

 7. Na dnu pogovornega okna »Ustvarjanje« kliknite Ustvari.

Na vrh strani

Prilagajanje seznama po meri za uporabo s potekom dela s tremi stanji

 1. Na seznamu po meri, na traku kliknite zavihek seznam in nato kliknite Nastavitve seznama.

 2. Pod Stolpci kliknite Ustvari stolpec.

 3. V odseku Ime in vrsta pod Ime stolpca vnesite ime stolpca, ki ga želite uporabiti, da navedete vrednosti stanja za potek dela.

 4. Pod Vrsta informacij v stolpcu je potrdite Izbira (meni, iz katerega se izbira).

 5. V odseku Dodatne nastavitve stolpca pod Opis vnesite poljubni opis za stolpec.

 6. Pod Zahtevaj, da stolpec vsebuje informacije kliknite Da.

 7. V polje seznama pod možnostjo Vsako izbiro vnesite v posamezno vrstico vnesite tri ali več izbirnih vrednosti, ki jih želite za ta stolpec. Te vrednosti bodo stanja za potek dela.

 8. Pod Prikaži izbire s potrdite Spustni meni ali Izbirni gumbi.

 9. Pod Omogoči možnosti »izpolnjevanja« kliknite Ne.

 10. Navedite, ali želite določeno privzeto vrednost za stolpec ali pa jo želite dodati v privzet pogled za seznam.

 11. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Dodajanje poteka dela s tremi stanji na seznam

Potek dela s tremi stanji morate dodati na seznam, preden ga lahko uporabite v elementih na seznamu. Ko potek dela s tremi stanji dodate na seznam, navedite, kateri stolpec na seznamu ima vrednosti stanja, za katere želite, da jim potek dela sledi. Prav tako navedete informacije o tem, kaj želite, da se zgodi na vsaki od stopenj poteka dela. Navedete lahko na primer zadevo in besedilo za e-poštna opozorila, ki jih prejmejo prejemniki opravil.

Potek dela s tremi stanji je privzeto omogočen na večini vrst mest, funkcijo pa lahko onemogoči skrbnik zbirke mest. Če potek dela s tremi stanji ni na voljo, se obrnite na skrbnika zbirke mest.

Pomembno: Če želite na seznam dodati potek dela, morate imeti dovoljenje za upravljanje seznamov.

 1. Odprite seznam, v katerega želite dodati potek dela s tremi stanji. Na seznamu po meri, na traku kliknite zavihek seznam in nato kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete. Na primer v knjižnici dokumentov kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. V razdelku Dovoljenja in upravljanje kliknite Nastavitve poteka dela.

  Če potekih dela, ki so že dodali ta seznam, knjižnico ali vrsto vsebine, ta korak odpre se neposredno na strani spreminjanje nastavitev poteka dela in boste morali kliknite Dodaj potek dela , če se želite premakniti za dodajanje poteka dela strani. Če ni potekov dela, ki so bile dodane v ta seznam, knjižnico ali vrsto vsebine, ta korak odpre se neposredno Dodaj potek dela strani.

 3. Če za seznam že obstaja potek dela, na strani za spreminjanje nastavitev poteka dela kliknite Dodaj potek dela.

 4. Na strani Dodajanje poteka dela strani v odseku potek dela kliknite s tremi stanji v razdelku Izberi predlogo poteka dela.

 5. V odseku Ime vnesite enolično ime za potek dela.

 6. V odseku Seznam opravil navedite seznam opravil, ki ga želite uporabiti pri poteku dela.

  Opomba: 

  • Uporabiti je mogoče privzeti seznam Opravila ali pa ustvariti novega. Če uporabite privzeti seznam opravil, bodo udeleženci poteka dela lahko preprosto našli in si ogledali svoja opravila poteka dela, tako da bodo uporabili pogled seznama opravil »Moja opravila«.

  • Ustvarite nov seznam opravil, če opravila za ta potek dela razkrivajo občutljive ali zaupne podatke, ki jih želite hraniti ločeno od splošnega seznama »Opravila«.

  • Ustvarite nov seznam opravil, če ima vaša organizacija veliko potekov dela ali pa je za poteke dela določenih veliko opravil. V tem primeru je morda priporočljivo ustvariti sezname opravil za vsak potek dela posebej.

 7. V razdelku Seznam zgodovine izberite seznam zgodovine, ki ga želite uporabiti pri tem poteku dela. Seznam zgodovine prikazuje vse dogodke, do katerih pride med vsakim izvajanjem poteka dela.

  Uporabite lahko privzeti seznam Zgodovina ali ustvarite novega. Če ima vaša organizacija veliko potekov dela, je morda priporočljivo ustvariti ločen seznam zgodovine za vsak posamezen potek dela.

 8. V razdelku Možnosti za začetek naredite nekaj od tega:

  • Če želite dovoliti ročni zagon poteka dela, potrdite potrditveno polje Preverjenemu uporabniku z dovoljenjem za sodelovanje dovoli ročni zagon poteka dela. Če želite za zagon poteka dela zahtevati dodatna dovoljenja, potrdite potrditveno polje Če želite začeti potek dela, potrebujete dovoljenja za upravljanje seznamov.

  • Če želite, da se potek dela začne samodejno, ko so ustvarjeni novi elementi, potrdite potrditveno polje Potek dela začni, ko je ustvarjen nov element.

 9. Kliknite Naprej.

 10. V odseku Stanja poteka dela pod Izberite polje »Izbira« izberite stolpec Izbira s seznama, ki ima vrednosti, katere želite uporabiti za stanja v poteku dela. Nato izberite vrednosti stolpca, ki jih želite za Začetno stanje, Vmesno stanje in Končno stanje poteka dela.

 11. V odsekih Določite, kaj naj se zgodi ob začetku poteka dela (možnosti za prvo opravilo v poteku dela) in Določite, kaj naj se zgodi, ko potek dela napreduje v vmesno stanje (možnosti za drugo opravilo v poteku dela), navedite te informacije:

  Podrobnosti o opravilu

Opis opravila:

Vnesite vse informacije, ki jih želite dodati v opis opravila. Če potrdite potrditveno polje Vključi polje seznama, je izbrano polje dodano na konec sporočila. Če potrdite potrditveno polje Vstavi povezavo do elementa seznama, je povezava do elementa seznama dodana v opis.

Rok opravila:

Če želite navesti rok za opravilo, potrdite polje Vključi polje seznama in nato s seznama, na katerem so želene informacije o roku, izberite datumski stolpec s podatki o roku.

Opravilo dodeljeno:

Če želite opravilo dodeliti osebi, ki je na seznamu, kliknite Vključi polje seznama in nato izberite stolpec s seznama, na katerem so želene informacije o uporabniku. Ko potek dela zaženete, je prvo opravilo dodeljeno osebi, katere ime je prikazano v stolpcu za element poteka dela.

Če želite opravilo v vseh primerkih tega poteka dela dodeliti osebi, ki jo navedete, kliknite Po meri in nato vnesite ali izberite ime osebe, ki ji želite dodeliti opravilo.

 1. Potrdite potrditveno polje Pošlji e-poštno sporočilo, če želite, da udeleženci poteka dela prejmejo e-poštna opozorila o opravilih poteka dela.

  Opomba: Če želite, da se prepričate, da udeleženci poteka dela prejmejo e-poštna opozorila in opomnike o opravilih poteka dela ko poteki dela so zagnane, se obrnite na skrbnika zbirke mest, da potrdite, da e-pošte je omogočeno za vaše mesto.

  Podrobnosti e-poštnih sporočil

Za

Vnesite ime osebe, kateri želite, da se pošlje e-poštno opozorilo o opravilu poteka dela. Potrdite potrditveno polje Vključi dodeljeno opravilo, če želite e-poštno opozorilo poslati lastniku opravila.

Zadeva

Vnesite vrstico zadeve, ki jo želite uporabiti za e-poštno opozorilo. Potrdite potrditveno polje Uporabi ime opravila, če želite ime opravila dodati v vrstico zadeve e-poštnega sporočila.

Telo

Vnesite informacije, ki jih želite prikazati v telesu sporočila e-poštnega opozorila. Če želite dodati povezavo do elementa seznama v sporočilu, potrdite potrditveno polje Vstavi povezavo do elementa seznama.

 1. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ročni zagon poteka dela s tremi stanji v elementu

Potek dela s tremi stanji morate dodati na seznam, če ga želite dati na voljo za uporabo v elementih na temu seznamu. Več informacij najdete v prejšnjih razdelkih.

Potek dela s tremi stanji je mogoče konfigurirati tako, da se samodejno začne, ko so seznamu dodani novi elementi, potek dela pa je mogoče konfigurirati tudi tako, da ga lahko uporabniki z določenimi dovoljenji zaženejo ročno. Nekateri poteki dela lahko dovoljujejo obe možnosti.

Če želite v elementu seznama ročno zagnati potek dela s tremi stanji, sledite tem korakom. Za seznam morate imeti pravice za urejanje elementov. Nekateri poteki dela lahko zahtevajo dovoljenja za upravljanje seznamov.

Opomba: Če želite, da se prepričajte, da udeleženci poteka dela prejmejo e-poštna opozorila in opomnike o opravilih poteka dela ko ga zažene potek dela, se obrnite na skrbnika zbirke mest, da potrdite, da e-pošte je omogočeno za vaše mesto.

 1. Odprite seznam, na katerem je element, v katerem želite začeti potek dela s tremi stanji.

 2. Pokažite na element, v katerem želite začeti potek dela. Kliknite puščico, ki se prikaže in nato kliknite Poteki dela.

  Opomba: Ukaz Poteki dela je na voljo samo takrat, ko je element na seznamu ali v knjižnici, ki ima vsaj en potek dela povezan z njim.

 3. V meniju Dejanja mesta kliknite Ogled celotne vsebine mesta.

 4. Pod Začni nov potek dela kliknite ime poteka dela s tremi stanji, ki ga želite začeti.

  Potek dela se nemudoma začne.

Na vrh strani

Dokončanje opravila poteka dela v poteku dela s tremi stanji

Če želite dokončati opravilo poteka dela v poteku dela s tremi stanji, morate imeti vsaj dovoljenje za urejanje elementov, kjer so zapisana opravila potekov dela.

 1. Odprite seznam »Opravila« za mesto in nato v meniju Pogled izberite Moja opravila, da najdete opravilo poteka dela.

  Opomba: Če je potek dela ne uporablja privzete sezname opravil , opravilo poteka dela morda ni na seznamu opravil . Če želite poiskati opravilo poteka dela, pojdite na seznam ali knjižnico, kjer je shranjen element poteka dela. Pokažite na ime elementa, ki ga želite dokončati, kliknite puščico, ki se prikaže, in nato kliknite poteki dela. Na strani stanja poteka dela v razdelku Poteki dela, kliknite ime poteka dela, v katerem ste udeleženec. V razdelku opravila, poiščite opravilo poteka dela.

 2. Odprite seznam z elementom, ki ga želite označiti kot dokončanega.

 3. Pokažite na ime opravila, ki ga želite dokončati, kliknite puščico, ki se prikaže, in nato Urejanje elementa.

 4. V pogovorno okno Opravila vnesite ali izberite zahtevane informacije, da dokončate opravilo, in nato kliknite Shrani.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×