Uporaba polj z več vrednostmi v poizvedbah

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V programu Microsoft Office Access 2007 lahko ustvarite polje za več vrednosti, na primer seznam oseb, ki ste jim dodelili zadevo. Polja z več vrednostmi so primerna na primer takrat, ko uporabljate program Office Access 2007 za delo z informacijami, shranjenimi na seznamu storitev Windows SharePoint Services 3.0 s poljem, ki uporablja eno od vrst polj z več vrednostmi, ki so na voljo v storitvah Windows SharePoint Services 3.0.

V tem članku so opisana polja z več vrednostmi in način uporabe teh polj v poizvedbah.

V tem članku

Kaj je polje z več vrednostmi?

Uvod v poizvedbe

Prikaz v polju z več vrednostmi v poizvedbi

Prikaz posamezne vrednosti v polju z več vrednostmi

Razumevanje vezane vrednosti in prikaz vrednosti v polju za iskanje

Kako prikazati vezano vrednost v poizvedbi

Vnašanje preproste poizvedbe pogojev za polja z več vrednostmi

Iskanje več kot eno vrednost v polju z več vrednostmi

Razumevanje vpliva tudi na. Vrednost polja na seznamu polj

Štetje, združevanja in uporaba drugih združevalnih funkcij

Uporabite poizvedbo za dodajanje v polju z več vrednostmi

Uporaba poizvedbe za posodabljanje v polju z več vrednostmi

Uporaba poizvedbe za brisanje v polju z več vrednostmi

Na vrh strani

Kaj je polje z več vrednostmi?

Recimo, da morate enemu od zaposlenih ali pogodbenih izvajalcev dodeliti opravilo, vendar se odločite, da morate opravilo dodeliti več osebam. V programu Office Access 2007 lahko ustvarite polje z več vrednostmi, ki vam omogoča izbiro oseb s seznama.

Polje z več vrednostmi

Ko kliknete kombinirano polje, se pojavijo izbrana potrditvena polja za ponazoritev izbir. Elemente na seznamu lahko potrdite ali počistite in nato kliknete V redu, če želite poslati izbrano.

Kombinirano polje z več vrednostmi

Izbrane osebe so shranjene v polju z več vrednostmi in so ob prikazu med seboj ločene z vejicami (privzeto).

Vrednosti v polju z več vrednostmi, ločene s podpičjem

Namen polj z več vrednostmi je enostavnejša podpora primerov, ko želite izbrati in shraniti več izbir, ne da bi morali ustvariti naprednejši načrt zbirke podatkov. Polja z več vrednostmi so pomembna tudi za integracijo s storitvami Windows SharePoint Services, ker tudi SharePointovi seznami podpirajo polja z več vrednostmi.

Morda se čudite, zakaj program Office Access 2007 omogoča shranjevanje več vrednosti v polju, medtem ko večina relacijskih sistemov za upravljanje zbirke podatkov tega ne dovoljuje. Dejstvo je, da mehanizem zbirke podatkov v programu Office Access 2007 vrednosti dejansko ne shrani v eno polje. Čeprav so vrednosti, ki jih vidite in s katerimi delate, v enem polju, so dejansko shranjene neodvisno in upravljane v skritih, sistemskih tabelah. To upravlja mehanizem zbirke programa Access, ki samodejno ločuje podatke, jih znova združuje in prikaže vrednosti v enem polju.

S tehničnega vidika Accessovo polje z več vrednostmi ustvarja relacije »mnogo proti mnogo«. Pomislite na primer na tabelo dogodkov, kjer dodelite zadolžitev za vsak dogodek enemu ali več zaposlenim. Recimo, da za dodeljevanje dogodkov zaposlenim ustvarite polje z več vrednostmi »Dodeljeno«. Relacija med dogodki in zaposlenimi je »mnogo proti mnogo«. To pomeni, da kateremu koli dogodku lahko dodelite več zaposlenih in katerega koli zaposlenega lahko dodelite več dogodkom.

Na vrh strani

Predstavitev poizvedb

Prvotni namen zbirke podatkov je podajanje informacij: »Kateri naš izdelek se najbolje prodaja? Kdo je naša najboljša stranka? Kje ne dosegamo prodajnih ciljev?« Vsa našteta vprašanja lahko upravičeno zastavite dobro načrtovani zbirki podatkov. Če želite, da vam Accessova zbirka podatkov vrne odgovore, ustvarite poizvedbo in vnesite zahtevane pogoje. Podatki v poizvedbi so lahko iz več tabel. Ko Access poda odgovore na vaša vprašanje, si lahko podatke ogledate in jih analizirate. Ustvarjeno poizvedbo lahko uporabite kot osnovo za obrazec, poročilo, grafikon ali celo drugo poizvedbo.

Program Office Access 2007 pod določenimi pogoji dovoli uporabo polj z več vrednostmi v določenih poizvedbah. V poizvedbi lahko prikažete polje z več vrednostmi, posamezne vrednosti v polju z več vrednostmi v poizvedbi in izvajate določene izbrane združevalne operacije in poizvedbe za dejanja, ki uporabljajo polja z več vrednostmi.

Na vrh strani

Prikaz polja z več vrednostmi v poizvedbi

Ko polje z več vrednostmi prikažete v poizvedbi, se morate odločiti, ali želite prikazati celotno polje z več vrednostmi, v katerem so vse vrednosti ločene s podpičji, ali želite vsako vrednost v svoji vrstici. Recimo, da imate tabelo »Zadeve« s poljem za dodeljevanje zadev osebam »Dodeljeno«. Poizvedbo, v kateri je polje »Dodeljeno«, lahko ustvarite na ta način:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru v mrežo poizvedbe povlecite polje »Naslov« in polje z več vrednostmi »Dodeljeno«.

 7. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Rezultat poizvedbe bo podoben tej sliki – en stolpec prikazuje naslov zadeve, drug stolpec pa polje z več vrednostmi:

Rezultat poizvedbe, ki prikazuje »Naslov« in polja »Dodeljeno«

Ko s pogledom podatkovnega lista ustvarite poizvedbo, Access samodejno ustvari ustrezno izjavo SQL (Structured Query Language). SQL je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Če si želite ogledati izjavo SQL, lahko v pogled SQL preklopite tako, da uporabite ta postopek.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Na vrh strani

Prikaz posameznih vrednosti v polju z več vrednostmi

Recimo, da želite polje z več vrednostmi »Dodeljeno« videti razširjeno (včasih tudi sploščeno), tako da je vsako ime ali vrednost polja »Dodeljeno« prikazana v svoji vrstici. Če želite to narediti, morate določiti lastnost Vrednost z dodajanjem niza »Vrednost« v polje »Dodeljeno« v vrstici Polje, kot je prikazano v mreži poizvedbe:

Mreža poizvedbe, ki prikazuje »Naslov« in »Dodeljeno.Vrednost«

Ko določite Dodeljeno v vrstici Polje, Access prikaže vse vrednosti v poljih z več vrednostmi v eni vrstici, ko zaženete poizvedbo. Ko pa uporabite lastnost Vrednost kot v Dodeljeno.Vrednost, Access prikaže polje z več vrednostmi v razširjeni obliki, tako da je vsaka vrednost prikazana v svoji vrstici. Če želite prikazati posamezne vrednosti, lahko poizvedbo ustvarite tako:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. V mrežo poizvedbe povlecite polja, ki jih želite uporabiti (v tem primeru polje z več vrednostmi »Dodeljeno.Vrednost«).

 7. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Rezultat poizvedbe, ki prikazuje »Naslov« in posamezne vrednosti »Dodeljeno«

Ko s pogledom podatkovnega lista ustvarite poizvedbo, Access samodejno ustvari ustrezno izjavo SQL (Structured Query Language). SQL je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Če si želite ogledati izjavo SQL, lahko v pogled SQL preklopite tako, da uporabite ta postopek.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Na vrh strani

Razumevanje vezane vrednosti in prikazane vrednosti v polju za iskanje

Polje z več vrednostmi je polje za iskanje. Polje za iskanje je polje v tabeli, katerega vrednost je pridobljena iz druge tabele, poizvedbe ali seznama vrednosti. Več različic Accessa je podpiralo polja za iskanje z eno vrednostjo. Polja za iskanje z več vrednostmi so v programu Office Access 2007 nova. Namen polja za iskanje je zamenjava prikaza številke, kot je ID (ali druge vrednosti tujega ključa), z bolj razumljivo vrednostjo, kot je ime. Access lahko na primer prikaže ime stika namesto številke ID stika. Številka ID stika je vezana vrednost. V izvorni tabeli ali poizvedbi se samodejno izvede iskanje številke in zamenjava z imenom stika. Ime stika je vrednost za prikaz.

Kot polje za iskanje z eno vrednostjo, ki ima vrednost za prikaz in vezano vrednost, ima polje za iskanje z več vrednostmi vrednosti za prikaz in vezane vrednosti, ki so shranjene v tabeli. Za vsak vnos v polju z več vrednostmi je vrednost za prikaz »poiskana« na osnovi vezane vrednosti.

To pomeni, da program Access pogosto prikazuje poiskano vrednost, ki ni enaka vezani vrednosti, shranjeni v polju. V prejšnjem primeru, ki uporablja polje »Dodeljeno«, so v to polje shranjene vrednosti ID-jev zaposlenih iz razširjene poizvedbe za stiki. Ko je bilo ustvarjeno polje z več vrednostmi, je bila za vir vrstice izbrana razširjena poizvedba za stiki.

ID-ji zaposlenih so vezane vrednosti. Ker pa je polje »Dodeljeno« polje za iskanje, Access v rezultatih poizvedbe prikaže nabor poiskanih vrednosti – v tem primeru imena stikov. Imena stikov so vrednosti za prikaz.

Podatkovni list s prikazanimi vrednostmi in podatkovni list z vezanimi vrednostmi

1. Vrednosti za prikaz.

2. Vezane vrednosti

Lastnosti iskanja za polje z več vrednostmi si lahko v pogledu načrta ogledate tako:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v kateri je shranjeno polje z več vrednostmi.

 4. Kliknite Pogled načrta.

 5. Kliknite polje z več vrednostmi (na primer polje »Dodeljeno«).

 6. Pod Lastnosti polja kliknite jeziček Iskanje.

Lastnosti polja za iskanje z več vrednostmi

Pomembno je razumeti razliko med prikazano in vezano vrednostjo polja za iskanje. Prikazana vrednost se privzeto samodejno prikaže v pogledu podatkovnega lista, vendar se pri shranjevanju, kriterijih poizvedb in privzetih vrednostih, ki jih program Access uporablja pri združevanju z drugimi tabelami, uporablja vezana vrednost.

Na vrh strani

Kako prikazati vezano vrednost v poizvedbi

Vrednost za prikaz se privzeto samodejno prikaže v pogledu podatkovnega lista. Ko ustvarite poizvedbo, lahko to obnašanje preglasite tako, da je namesto vrednosti za prikaz prikazana vezana vrednost. Potrebni koraki so prikazani v tem postopku:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru v mrežo poizvedbe povlecite polje »Naslov« in polje z več vrednostmi »Dodeljeno.Vrednost«.

 7. Kliknite v polje »Dodeljeno.Vrednost« v mreži načrta tako, da je polje v središču.

 8. Na kartici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite List z lastnostmi.

 9. Na listu z lastnostmi, na kartici Iskanje v lastnosti Kontrolnik prikaza izberite Polje z besedilom.

Prikaz lastnosti kontrolnika v načrtu poizvedbe

Ko spremenite lastnost kontrolnika prikaza za polje z besedilom, onemogočite običajno obnašanje stolpca za iskanje, tako da je namesto vrednosti za prikaz prikazana vezana vrednost.

Vezana vrednost, prikazana v rezultatih poizvedbe

Na vrh strani

Vnos preprostih pogojev za poizvedbo za polje z več vrednostmi

Recimo, da si želite ogledati zadeve, dodeljene osebi »Tina Makovec«. V mrežo načrta v vrstico za pogoje lahko vnesete pogoj za poizvedbo. Ko vnašate pogoje za polje za iskanje, morate vnesti vezano vrednost in ne vrednost za prikaz. V tem primeru določite, da je vezana vrednost za osebo Tina Makovec 6. To je ustrezna vrednost primarnega ključa v razširjeni poizvedbi za stiki za osebo Tina.

Če želite ustvariti poizvedbo, ki prikaže zadeve, dodeljene osebi Tina:

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru povlecite Naslov v prvi stolpec v mreži. Nato Dodeljeno povlecite v drugi stolpec.

 7. Na kartici mreže poizvedbe pod Dodeljeno v vrstico s pogoji vnesite 6. Ne pozabite, da ste vnesli vezano vrednost, ne pa vrednost za prikaz.

  Mreža poizvedbe s pogoji v polju z več vrednostmi

 8. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista. Poizvedba vrne samo vrstice, v katerih se pojavi »Tina Makovec«.

Rezultati poizvedbe za polja »Dodeljeno«, ki imajo vrednost 6

Ko s pogledom podatkovnega lista ustvarite poizvedbo, Access samodejno ustvari ustrezno izjavo SQL (Structured Query Language). SQL je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Če si želite ogledati izjavo SQL, lahko v pogled SQL preklopite tako, da uporabite ta postopek.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Iskanje besedila namesto številke ID

Morda se vam zdijo številke ID preveč okorne in bi za vrednost za iskanje raje vnesli ime »Tina Makovec«? Če želite, da bo to delovalo, mora biti v rezultatu poizvedbe polje z besedilnim imenom. Tako lahko v tem polju iščete ime »Tina Makovec«.

Polja »Dodeljeno.Vrednost« ni mogoče iskati, ker je vezana vrednost tega polja ID. Če želite to polje filtrirati, morate vnesti ID.

V tem primeru polja z imenom stika ni v tabeli. Je v izvorni poizvedbi, ki posreduje podatke za polje z več vrednostmi »Dodeljeno«. Če želite vključiti polje (v tem primeru ime stika) iz izvorne tabele ali poizvedbe v rezultat poizvedbe, lahko izvorno tabelo ali poizvedbo za polje z več vrednostmi združite s tabelo, v kateri so polja z več vrednostmi. Nato lahko namesto polja z več vrednostmi iščete to polje.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), v kateri je polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite jeziček Poizvedbe in kliknite poizvedbo (v tem primeru »Stiki – razširjeno«), ki je vir za polja z več vrednostmi, nato pa še Dodaj.

 6. Kliknite Zapri.

 7. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru iz tabele za zadeve povlecite Naslov v prvi stolpec v mreži. Nato iz razširjene poizvedbe za stiki povlecite Ime stika v drugi stolpec in počistite potrditveno polje »Pokaži«. Nazadnje Dodeljeno povlecite v tretji stolpec.

 8. Če med poljem ID v razširjeni poizvedbi za stike in poljem »Dodeljeno.Vrednost« ni vidne povezovalne črte (kot v spodnjem primeru), kliknite in povlecite polje ID iz razširjene poizvedbe za stiki v polje »Dodeljeno. Vrednost« v tabeli zadev.

  Pojavi se povezovalna črta.

  Če so vidne katere druge povezovalne črte, jih odstranite. Če želite odstraniti povezovalno črto, jo kliknite in pritisnite tipko Delete.

 9. V načrt poizvedbe pod naslov Ime stika v vrstico s pogoji vnesite "Tina Makovec".

  Mreža poizvedbe s pogojem »Dodeljeno«, v katerem je "Tina Makovec"

 10. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista. V rezultatih poizvedbe so prikazane samo vrstice, v katerih se pojavi »Tina Makovec«. Ta način deluje, ker je zaradi združitve ID-ja izvorne tabele ali poizvedbe in polja »Dodeljeno.Vrednost« vrnjena ločena vrstica za vsako vrednost v polju z več vrednostmi. V vsaki vrstici je tudi polje »Ime stika« s polnim imenom. Ker je ime stika izračunano polje in ne polje za iskanje, ni vezane vrednosti ali vrednosti za prikaz. Je samo ena vrednost – ime stika. Tako lahko vnesete besedilo za iskanje, v tem primeru "Tina Makovec."

Rezultat poizvedbe z »Dodeljeno«, v katerem je "Tina Makovec"

Ko s pogledom podatkovnega lista ustvarite poizvedbo, Access samodejno ustvari ustrezno izjavo SQL (Structured Query Language). SQL je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Če si želite ogledati izjavo SQL, lahko v pogled SQL preklopite tako, da uporabite ta postopek.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Na vrh strani

Iskanje nekaj vrednosti v polju z več vrednostmi

Včasih morate poiskati ujemajoče se vrednosti za več kot eno vrednost. Recimo, da si želite ogledati zadeve, v katerih sta skupaj med vrednostmi v polju »Dodeljeno« »Tina Makovec« in »Barbara Kopač«. Vezana vrednost za osebo Tina Makovec je 6, za osebo Barbara Kopač pa 10. Če želite določiti več pogojev za polje z več vrednostmi, lahko to storite z operatorjema AND in OR.

Za ustvarjanje poizvedbe uporabite ta postopek.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), v kateri je polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru povlecite Naslov v prvi stolpec v mreži. Nato Dodeljeno povlecite v drugi stolpec.

 7. V mreži poizvedbe pod dodeljenov vrstico pogoji vnesite 6 in 10.

  Poizvedba, ki prikazuje uporabo operatorja AND v polju z več vrednostmi

 8. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista.

Rezultat poizvedbe, ki prikazuje uporabo operatorja AND v polju z več vrednostmi

V rezultatih so prikazane samo zadeve, ki sta jim sta dodeljeni Tina Makovec in Barbara Kopač. Ko s pogledom podatkovnega lista ustvarite poizvedbo, Access samodejno ustvari ustrezno izjavo SQL (Structured Query Language). SQL je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Če si želite ogledati izjavo SQL, lahko v pogled SQL preklopite tako, da uporabite ta postopek.

 1. Na kartici Načrt v skupiniRezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Uporaba operatorja OR namesto operatorja AND

Recimo, da želite poizvedbo spremeniti tako, da našteje samo tiste vrstice, v katerih se pojavi »Tina Makovec« ali »Barbara Kopač«. Izjavo SQL lahko uredite tako, da namesto operatorja AND uporablja operator OR. Izjava je v tem primeru videti približno tako:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista.

Poizvedba, ki v polju z več vrednostmi uporablja operator OR

V rezultatih so prikazane samo zadeve, ki sta jim dodeljeni Tina Makovec ali Barbara Kopač.

Na vrh strani

Razumevanje učinka, ki ga ima vključitev polja ».Vrednost« na seznam polj

Pomembno je razumevanje učinka, ki ga ima vključitev polja ».Vrednost« na seznam izhodnih stolpcev (seznam SELECT) v poizvedbi. Ko je poizvedba v postopku obdelave, je prva naloga izdelava nabora rezultatov brez učinka stavka ali filtra WHERE. Filter je potem uporabljen v začetnem naboru. V pomoč vam je lahko, če predvidevate, da je bil nabor rezultatov najprej ustvarjen in ga je stavek WHERE skrčil. Pomislite na primer na ta primer:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Začetni nabor rezultatov je pred filtriranjem lahko videti približno tako:

Naslov

Dodeljeno

Zadeva 1

Janko Cajhen, Mojca Gostinčar

Zadeva 2

Barbara Sankovič, Tina Makovec, Tanja Omerzu, Barbara Kopač

Zadeva 3

Erik Ušaj, Tina Makovec, Mojca Gostinčar, Matej Potokar

Zadeva 4

Damjan Mirtič, Barbara Kopač

Zadeva 5

Janko Cajhen, Barbara Sankovič

Zadeva 6

Rok Palčič, Tina Makovec

Zadeva 7

Erik Ušaj, Tanja Omerzu

Zadeva 8

Janko Cajhen

Zadeva 9

Tina Makovec, Barbara Kopač

Zadeva 10

Mojca Gostinčar, Matej Potokar

V začetnem naboru rezultatov se izvede filtriranje, ki izbere vrstice brez Janka Cajhna. Njegov ID je 3:

Naslov

Dodeljeno

Zadeva 2

Barbara Sankovič, Tina Makovec, Tanja Omerzu, Barbara Kopač

Zadeva 3

Erik Ušaj, Tina Makovec, Mojca Gostinčar, Matej Potokar

Zadeva 4

Damjan Mirtič, Barbara Kopač

Zadeva 6

Rok Palčič, Tina Makovec

Zadeva 7

Erik Ušaj, Tanja Omerzu

Zadeva 9

Tina Makovec, Barbara Kopač

Zadeva 10

Mojca Gostinčar, Matej Potokar

Zdaj razmislite o drugem primeru – vanj je vključeno polje ».Vrednost« s seznama polj. Najprej opazujte, kako prisotnost polja ».Vrednost« pred filtriranjem spremeni začetni nabor rezultatov:

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

Začetni nabor rezultatov je pred filtriranjem videti približno tako:

Naslov

Dodeljeno.Vrednost

Zadeva 1

Janko Cajhen

Zadeva 1

Mojca Gostinčar

Zadeva 2

Barbara Sankovič

Zadeva 2

Tina Makovec

Zadeva 2

Barbara Kopač

Zadeva 2

Tanja Omerzu

Zadeva 3

Mojca Gostinčar

Zadeva 3

Erik Ušaj

Zadeva 3

Tina Makovec

Zadeva 3

Matej Potokar

Zadeva 4

Barbara Kopač

Zadeva 4

Damjan Mirtič

Zadeva 5

Janko Cajhen

Zadeva 5

Barbara Sankovič

Zadeva 6

Tina Makovec

Zadeva 6

Rok Palčič

Zadeva 7

Erik Ušaj

Zadeva 7

Tanja Omerzu

Zadeva 8

Janko Cajhen

Zadeva 9

Tina Makovec

Zadeva 9

Barbara Kopač

Zadeva 10

Matej Potokar

Zadeva 10

Mojca Gostinčar

V začetnem naboru rezultatov se izvede filtriranje, ki izbere samo vrstice brez Janka Cajhna. Njegov ID je 3:

Naslov

Dodeljeno.Vrednost

Zadeva 1

Mojca Gostinčar

Zadeva 2

Barbara Sankovič

Zadeva 2

Tina Makovec

Zadeva 2

Barbara Kopač

Zadeva 2

Tanja Omerzu

Zadeva 3

Mojca Gostinčar

Zadeva 3

Erik Ušaj

Zadeva 3

Tina Makovec

Zadeva 3

Matej Potokar

Zadeva 4

Barbara Kopač

Zadeva 4

Damjan Mirtič

Zadeva 5

Barbara Sankovič

Zadeva 6

Tina Makovec

Zadeva 6

Rok Palčič

Zadeva 7

Erik Ušaj

Zadeva 7

Tanja Omerzu

Zadeva 9

Tina Makovec

Zadeva 9

Barbara Kopač

Zadeva 10

Matej Potokar

Zadeva 10

Mojca Gostinčar

Prikaz nabora rezultatov pred in po uporabi filtra bi moral pomagati pri pravilni napovedi rezultatov poizvedbe.

Na vrh strani

Štetje, zbiranje in uporaba drugih združevalnih funkcij

Morda želite v skupinah vrednosti, shranjenih v polju z več vrednostmi, opraviti izračune. Koliko zadev je na primer dodeljenih eni osebi? Koliko oseb je dodeljenih eni zadevi? To vrsto izračuna lahko opravite, če v poizvedbi o vrsticah z rezultati uporabite združevalno funkcijo.

Združevalna funkcija v naboru vrednosti opravi izračun in vrne eno vrednost. Tri združevalne funkcije, ki jih lahko uporabite za izračun rezultatov, so Sum, Count in Avg. Rezultate lahko izračunate za vse zapise ali skupine zapisov. Če želite povzeti po skupinah, morate izbrati polja za združevanje v mreži poizvedbe.

V tem postopku je opisan način ustvarjanja poizvedbe za štetje števila zadev, dodeljenih vsaki osebi.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru povlecite Dodeljeno.Vrednost v prvi stolpec v mreži. Nato Naslov povlecite v drugi stolpec.

 7. Na kartici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Skupaj.

  V mreži poizvedbe se pojavi vrstica z rezultati. Združevanje se privzeto pojavi v celici Skupaj pod vsakim poljem v poizvedbi.

 8. V mreži poizvedbe pod Naslov v vrstici z rezultati kliknite Count.

 9. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Ko načrtujete poizvedbo, določite, katera polja želite uporabiti za združevanje in katera za izračun rezultatov. V tem primeru je za združevanje uporabljeno polje »Dodeljeno.Vrednost«, za izračun rezultatov pa polje »Naslov«. Za polja, ki jih želite uporabiti za združevanje, izberite Združevanje v vrstici z rezultati. Za polja, ki jih želite uporabiti za izračun rezultatov, izberite vrsto izračuna (na primer Sum ali Avg). Če želite za združevanje uporabiti polje z več vrednostmi, morate uporabiti polje ».Vrednost«. V tem primeru za združevanje ni mogoče uporabiti polja »Dodeljeno« – uporabiti morate polje »Dodeljeno.Vrednost«. Polje ».Vrednost« morate uporabiti tudi takrat, ko za razvrščanje uporabite polje z več vrednostmi.

Opomba: Ko za združevanje uporabite polje z več vrednostmi, morate uporabiti polje ».Vrednost«. Ko za razvrščanje uporabite polje z več vrednostmi, morate uporabiti polje ».Vrednost«.

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista.

Poizvedba, ki šteje zadeve, dodeljene vsaki osebi

Če si želite ogledati izjavo SQL za to poizvedbo, preklopite v pogled SQL, kot je opisano v tem postopku.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Recimo, da želite izvedeti, koliko oseb je dodeljenih posamezni zadevi. Združujete lahko lahko po naslovu in za vrsto izračuna za polje z več vrednostmi izberete »Count«. Če želite ustvariti poizvedbo, to naredite s tem postopkom.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite tabelo (v tem primeru »Zadeve«), ki vsebuje polje z več vrednostmi, in nato kliknite Dodaj.

 5. Kliknite Zapri.

 6. Polja, ki jih želite uporabiti, povlecite v mrežo poizvedbe. V tem primeru povlecite Naslov v prvi stolpec v mreži. Nato Dodeljeno povlecite v drugi stolpec.

 7. Na kartici Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Skupaj.

  V mreži poizvedbe se pojavi Vrstica z rezultati. Združevanje se privzeto pojavi v celici Skupaj pod naslovnim poljem v poizvedbi. Izraz se privzeto pojavi v celici Skupaj pod poljem »Dodeljeno« – razlog za to je, da v polju z več vrednostmi ni mogoče izvesti operacije »Združi po«. To je mogoče samo v polju».Vrednost«.

 8. V mreži poizvedbe pod Dodeljeno v vrstici z rezultati kliknite Count.

 9. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Ko je poizvedba v teku, se rezultati pojavijo v pogledu podatkovnega lista.

Rezultat poizvedbe, ki pokaže štetje oseb na zadevo

Če si želite ogledati izjavo SQL za to poizvedbo, preklopite v pogled SQL, kot je opisano v tem postopku.

 1. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 2. Kliknite SQL pogled.

Izjava SQL je videti približno tako:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Opomba: V tej izjavi SQL SELECT ni pomembno, ali uporabljate Count(Zadeve.Dodeljeno) ali Count(Zadeve.Dodeljeno.Vrednost) – rezultat je enak.

Na vrh strani

Uporaba poizvedbe za dodajanje s poljem z več vrednostmi

V polje z več vrednostmi lahko s poizvedbo za vstavljanje vstavite eno vrednost. Polju z več vrednostmi »Dodeljeno« za zadevo želite na primer dodati »Tina Makovec«. Najprej določite vrednost primarnega ključa za zadevo in zapis stika za osebo Tina. Recimo, da je vrednost za zadevo 10, za osebo Tina pa 6.

V tem postopku je prikazan način ustvarjanja poizvedbe.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Podoba Accessovega traku

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite Zapri.

 5. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 6. Kliknite SQL pogled.

 7. V pogledu SQL vnesite to izjavo SQL:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Morda bo Access od vas zahteval, da potrdite dodajanje izbrane vrstice. Če želite vrstico vstaviti , kliknite Da, če pa želite vstavljanje preklicati, kliknite Ne.

Osebo Tina ste dodali v polje »Dodeljeno« za to zadevo. To je edina oblika poizvedbe za dodajanje, ki deluje v polju z več vrednostmi.

Opomba: Poizvedbo za dodajanje uporabljate za dodajanje zapisov iz ene tabele v drugo obstoječo tabelo. V programu Office Access 2007 ni mogoče uporabiti poizvedbe, ki se sklicuje na tabelo s poljem z več vrednostmi. Ta poizvedba na primer ni veljavna:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Na vrh strani

Uporaba poizvedbe za posodabljanje s poljem z več vrednostmi

Poizvedbo za posodabljanje uporabljate za spreminjanje vrednosti v obstoječih zapisih. Poizvedba za posodabljanje tabele s polji z več vrednostmi omogoča, da v polju z več vrednostmi spremenite samo eno vrednost. Recimo, da želite posodobiti polje z več vrednostmi »Dodeljeno« za določeno zadevo – na primer zamenjati »Tina Makovec» z »Barbara Kopač«. Najprej določite vrednost primarnega ključa za zadevo in zapise stika za osebi Tina in Barbara. Recimo, da je vrednost za zadevo 8, za osebo Tina 6 in za osebo Barbara 10.

V tem postopku je prikazan način ustvarjanja poizvedbe.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite Zapri.

 5. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 6. Kliknite SQL pogled.

 7. V pogledu SQL vnesite to izjavo SQL:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Opombe: 

  • Priporočljivo je, da vedno vključite stavek WHERE, ki identificira samo zapise, ki jih želite posodobiti, saj lahko v nasprotnem primeru posodobite tudi zapise, ki jih niste želeli spremeniti. Poizvedba za posodabljanje, v kateri ni stavka WHERE, spremeni vse vrstice v tabeli.

  • Za spremembo lahko določite samo eno vrednost.

 8. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Morda bo Access od vas zahteval, da potrdite posodabljanje zapisa. Če želite vrstico posodobiti, kliknite Da, če pa želite posodabljanje preklicati, kliknite Ne.

Barbara Kopač je v polju »Dodeljeno« za to zadevo zamenjala osebo Tina Makovec.

Na vrh strani

Uporaba poizvedbe za brisanje s poljem z več vrednostmi

Poizvedbo za brisanje uporabljate za odstranjevanje zapisov iz poizvedbe. Pri delu v tabeli s poljem z več vrednostmi lahko to poizvedbo uporabite za brisanje zapisov z določeno vrednostjo v polju z več vrednostmi ali za brisanje določene vrednosti iz polja z več vrednostmi v vseh zapisih v tabeli.

Recimo, da želite iz polja »Dodeljeno« v celotni tabeli odstraniti osebo »Tina Makovec«. Poizvedbo ustvarite tako.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na kartici Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 4. V pogovornem oknu Pokaži tabelo kliknite Zapri.

 5. Na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite puščico pod odsekom Pogled, kar prikaže meni Pogled.

 6. Kliknite SQL pogled.

 7. V pogledu SQL vnesite to izjavo SQL:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Če želite zagnati poizvedbo, na kartici Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Morda bo Access od vas zahteval, da potrdite brisanje zapisov. Če želite zapise izbrisati, kliknite Da, če pa želite brisanje preklicati, kliknite Ne.

Ta primer poizvedbe iz tabele zadev ne izbriše nobenega zapisa. Vrednost izbriše v polju z več vrednostmi »Dodeljeno« vsake tabele, v kateri se vrednost pojavi. Če želite izbrisati zapise iz tabele zadev, ne navedite polja, ki je za stavkom DELETE v izjavi SQL. Če želite na primer izbrisati zadeve, v katerih je med osebami, ki jim je bila zadeva dodeljena, tudi »Tina Makovec«, vnesite to izjavo SQL:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Opomba: Pr brisanju zapisov s poizvedbo za brisanje bodite previdni, saj izbrisanih zapisov ni mogoče obnoviti.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×