Uporaba filtra za prikaz izbranih zapisov v Accessovi zbirki podatkov

Filtriranje je uporaben način za ogled le tistih podatkov, ki jih želite prikazati. Med primere, ko bi morda želeli uporabiti filtre v zbirki podatkov programa Microsoft Access, spadajo na primer prikaz določenih zapisov v obrazcu, poročilu, poizvedbi ali na podatkovnem listu oziroma tiskanje le določenih zapisov v poročilu, tabeli ali poizvedbi.

Če uporabite filter, lahko omejite količino podatkov v pogledu, ne da bi spremenili načrt temeljne poizvedbe, obrazca ali poročila. Če želite najti elemente v cenovnem obsegu med 50 in 100 € je bolje, da na primer uporabite filter za podatke in prikažete le tiste zapise v tabeli »Izdelki«, kjer ima polje »Cena« vrednost med 50 in 100 €, tako da vam ni treba pregledati sto strani dolgega seznama izdelkov ali ustvariti manjšega poročila, v katerem bi bili prikazani le taki elementi.

V tem članku najdete opis vrst filtrov v Accessu in navodila za uporabo, shranjevanje ali odstranjevanje filtrov. Članek se osredotoča le na uporabo filtrov v zbirki podatkov odjemalca Access 2010. V tem članku ni opisana uporaba filtrov v spletni zbirki podatkov, za katero veljajo druge zahteve. Če želite več informacij o uporabi filtrov v drugi programih sistema Office, na primer v programu Microsoft Excel 2010 ali Microsoft Outlook 2010, glejte pomoč v ustreznih programih.

V tem članku

Zakaj so filtri uporabni

Izbiranje in uporaba vrste filtra

Splošni filtri

Uporaba splošnega filtra

Filter z izborom

Uporaba filtra na podlagi izbora

Filtriranje z obrazcem

Uporaba filtra z izpolnjevanjem obrazca

Dodatni filter

Uporaba dodatnih filtrov

Odstranjevanje ali vnovična uporaba filtra

Odstranjevanje filtra

Shranjevanje filtra

Zakaj so filtri uporabni

V pogledu, ki se prikaže po uporabi filtra, so prikazani le zapisi z vrednostmi, ki ste jih izbrali, ostali podatki pa ostanejo skriti, dokler filtra ne počistite.

Opomba: Stolpci na podatkovnih listih in kontrolniki v obrazcih ter poročilih, ki so vezani na izraze, ne podpirajo filtriranja.

Na voljo je več vrst filtrov, nekatere od njih pa lahko preprosto uporabite in odstranite. V program Access 2010 so vključeni nekateri pogosti filtri, vgrajeni v vsak pogled. Razpoložljivost ukazov filtriranja je odvisna od vrste ter vrednosti polja.

Če si želite na primer ogledati zapise oseb, ki imajo rojstni dan v določenem mesecu, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite stolpec DatumRojstva in Datumski filtri ter izberite želeno časovno obdobje.

Filtriranje v datumskem polju

1. Filtri, ki so na voljo, so odvisni od podatkovnega tipa v izbranem stolpcu.

2. Filter Vsi datumi v obdobju prezre dnevni in letni del datumskih vrednosti.

V filtriranem pogledu so prikazani le zapisi, v katerih je mesečni del polja DatumRojstva nastavljen na april.

»DatumRojstva« s filtrom za april

1. Ikona filtra v glavi stolpca in vrstici za krmarjenje po zapisu kaže, da je trenutni pogled filtriran po stolpcu »DatumRojstva«.

2. Če v pogledu podatkovnega lista s kazalcem miške pokažete na glavo stolpca, se prikaže trenutni pogoj filtra.

Opomba:  Če filter uporabite v že filtriranem stolpcu, bo prejšnji filter samodejno odstranjen. Čeprav lahko za polje hkrati uporabite le en filter, pa lahko določite drugačen filter za vsako polje v pogledu.

Če si želite na primer ogledati imena stikov, ki živijo v Veliki Britaniji, katerih rojstni dnevi so v aprilu, filtrirajte tabelo »Stiki« po polju »DržavaRegija« in tudi po polju »DatumRojstva«. Ko filtrirate več polj v enem pogledu, so filtri združeni z operatorjem AND, na primer:

DržavaRegija = Velika Britanija AND mesec DatumRojstva = april

Če se želite vrniti v nefiltriran pogled: Odstranite filtre. Če odstranite filter, ga začasno odstranite iz pogleda tako, da preklopite nazaj v izvirni, nefiltrirani pogled.

Če želite preklopiti med filtriranim in nefiltriranim pogledom: Na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Preklopi filter.

Če želite filter trajno odstraniti iz pogleda: Počistite filter. Navodila za odstranjevanje filtrov najdete v razdelku Odstranjevanje filtra.

Nastavitve za filter so uporabljene, dokler ne zaprete predmeta, tudi če preklopite v drug pogled predmeta. Če filtrirate obrazec v pogledu podatkovnega lista, bodo nastavitve za filter še vedno uporabljene, ko preklopite v pogled obrazca ali postavitve, in bodo uporabljene, dokler ne zaprete obrazca. Če shranite predmet, ko je uporabljen filter, bo filter na voljo, ko boste naslednjič odprli predmete. Če želite več informacij o shranjevanju filtra, glejte razdelek Shranjevanje filtra v tem članku.

Na vrh strani

Izbiranje in uporaba vrste filtra

Izbirate lahko med več filtri za podatkovni tip, ki so pripravljeni za uporabo. Ti filtri so na voljo kot menijski ukazi v teh pogledih: podatkovni list, obrazec, poročilo in postavitev. Poleg teh filtrov lahko obrazec ali podatkovni listi filtrirate tudi tako, da izpolnite obrazec (ki se imenuje »Filtriranje po obrazcu«).

Če želite večjo prilagodljivost in vam pisanje izrazov ne povzroča težav, lahko s pomočjo možnosti na zavihku Filter dokumenta ustvarite lastne filtre.

Izbirate lahko med temi vrstami filtrov:

Splošni filtri: Za filtriranje po določenih vrednostih ali obsegu vrednosti.

Filtriranje z izborom: Za filtriranje vseh vrstic v tabeli z vrednostjo, ki ustreza izbrani vrednosti v vrstici, in sicer s filtriranjem pogleda podatkovnega lista.

Filtriranje z obrazcem: Za filtriranje po več poljih v obrazcu ali na podatkovnem listu oziroma za iskanje določenega zapisa.

Dodatni filter: Za filtriranje vrste, kjer določite pogoj filtriranja po meri.

Opomba: Če ne vidite ukazov filtra v katerem koli od pogledov, je načrtovalec obrazcev ali zbirke podatkov morda onemogočil filtriranje. Če potrebujete nadaljnja navodila, se obrnite na načrtovalca.

Splošni filtri

Razen polj s predmeti OLE in polj, v katerih so prikazane izračunane vrednosti, so v vseh poljih na voljo splošni filtri. Seznam filtrov, ki so na voljo, je odvisen od podatkovnega tipa in vrednosti izbranega polja.

Z desno tipko miške kliknite polje, ki ga želite filtrirati. Če želite filtrirati po več stolpcih ali kontrolnikih, izberite in filtrirajte vsak stolpec ali kontrolnik posebej ali pa izberite možnost dodatnega filtriranja. Več informacij najdete v razdelkih Filtriranje z obrazcem in Dodatni filtri v tem članku.

Če si želite na primer ogledati filtre, ki so na voljo za polje »DatumRojstva«, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Filter.

Navadni datumski filtri

Primer splošnih datumskih filtrov

1. Če želite filtrirati določene vrednosti, uporabite seznam potrditvenega polja. Na seznamu so prikazane vse vrednosti, ki so trenutno prikazane v polju.

2. Če želite filtrirati po obsegu vrednosti, kliknite enega od filtrov in določite zahtevane vrednosti. Če si želite na primer ogledati rojstne dneve, ki bodo med trenutnim datumom in do konca leta, kliknite Med in nato v pogovornem oknu Med določite ustrezne začetne ter končne datume. Če si želite ogledati vse rojstne dneve na določen datum, kliknite datum in prikazali se bodo vsi rojstni dnevi na ta datum.

Ne pozabite, da vrednosti v datumskem polju vplivajo na seznam filtrov določene vrste. Če je najnovejša datumska vrednost v datumskem polju v zadnjih dveh letih, si lahko ogledate daljši seznam filtra z več podrobnostmi. Če noben od datumov v polju ni mlajši od dveh let, si lahko ogledate krajši seznam filtra.

Dolgi in kratki seznami navadnih datumskih filtrov

Dolgi in kratki seznami splošnih datumskih filtrov

Opomba: Filtri določene vrste niso na voljo za polja »Da/ne«, predmet OLE in polja s prilogami. Seznam vrednosti ni na voljo za polja z zapiski ali polja, ki vsebujejo obogateno besedilo.

Uporaba splošnega filtra

 1. Tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo odprite v enem od teh pogledov: podatkovni list, obrazec, poročilo ali postavitev.

 2. Zagotovite, da pogled še ni filtriran. V vrstici za izbor zapisa preverite, ali je prikazana možnost Nefiltrirano oziroma zatemnjena ikona Brez filtra.

Namig: Če želite odstraniti vse filtre za določen predmet, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato Počisti vse filtre.

 1. Kliknite kamor koli v stolpec ali kontrolnik, ki ustreza prvemu polju, ki ga želite filtrirati, in nato na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Filter.

Če želite uporabiti splošni filter: Pokažite na Besedilni (ali Številski ali Datumski) filtri in nato kliknite želeni filter. Pri filtrih, kot sta Je enako in Med, ste pozvani k vnosu ustreznih vrednosti.

Namig:  Nekateri znaki, na primer *, % in ?, imajo poseben pomen, ko jih določite v polju z besedilom filtra. * na primer predstavlja niz znakov tako, da se niz a* ujema z vsakim nizom, ki se začne z a in ne le z dobesednimi nizi a*. Če želite prezreti posebni pomen znaka, ga vključite med oglate oklepaje [], na primer: a[*]. Zbirke podatkov, ki uporabljajo standard ANSI-89, obravnavajo znake *, ?, [, ], !, - in # kot posebne znake. Zbirke podatkov, ki uporabljajo standard ANSI-92, obravnavajo znake %, _, [, ], ^ in - kot posebne znake. S programom Access lahko uporabite kateri koli standard, ne morete pa jih izmenično uporabljati v določenem izrazu (na primer ?a*)..

Če želite uporabiti filter, ki temelji na vrednostih polja: Počistite potrditvena polja ob vrednostih, po katerih ne želite filtrirati, in nato kliknite V redu.

Namig:  Če želite filtrirati po eni ali le po nekaterih vrednostih na dolgem seznamu, najprej počistite potrditveno polje (Izberi vse) in nato izberite želene vrednosti.

Če želite filtrirati po ničelnih vrednostih (pri ničelni vrednosti podatki manjkajo) v besedilnih, številskih in datumskih poljih: Na seznamu potrditvenih polj počistite potrditveno polje (Izberi vse) in nato potrdite polje ob možnosti (Prazno).

Filter z izborom

Če si želite ogledati vse vrstice v tabeli z vrednostjo, ki se ujema z vrednostjo v vrstici, lahko hitro filtrirate pogled podatkovnega lista tako, da izberete določeno vrednost in nato kliknete ukaz Izbor. Na spustnem seznamu se prikažejo možnosti filtriranja, ki so na voljo. Te možnosti so različne in so odvisne od podatkovnega tipa izbrane vrednosti. Možnosti filtriranja za izbor lahko prikažete tudi tako, da z desno tipko miške kliknete določeno celico.

Če je na primer trenutno izbrana vrednost v polju »DatumRojstva« 21.2.1967, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Izbor, da prikažete ukaze filtriranja z izborom, in nato izberite možnost filtriranja.

Seznam filtrov na podlagi izbora

Seznam ukazov je odvisen od tega, koliko vrednosti je izbranih. Če na primer izberete le nekatere znake v vrednosti, si lahko ogledate drugačen seznam ukazov, kar je odvisno od tega, kateri del polja ste izbrali.

Filtri glede na delno izbrano polje

1. Filtri, ki uporabljajo začetek vrednosti polja ...

2. ... sredino vrednosti polja ...

3. ... ali konec vrednosti polja.

Opomba: Filtriranje z delnim izborom ni na voljo za polja z več vrednostmi. Ukaz Izbor ni na voljo za priloge.

Če želite odstraniti filter, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Preklopi filter ali kliknite Dodatno in nato Počisti vse filtre.

Uporaba filtra na podlagi izbora

 1. Tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo odprite v enem od teh pogledov: podatkovni list, obrazec, poročilo ali postavitev.

 2. Zagotovite, da pogled še ni filtriran. V vrstici za izbor zapisa preverite, ali je prikazana možnost Nefiltrirano oziroma zatemnjena ikona Brez filtra.

 3. Pomaknite se na zapis, ki vsebuje vrednost, ki jo želite uporabiti kot del filtra in nato kliknite znotraj stolpca (v pogledu podatkovnega lista) ali kontrolnika (v pogledu obrazca, poročila ali postavitve).

Če želite filtrirati glede na delni izbor, izberite želene znake in na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Izbor ter nato izberite filter, ki ga želite uporabiti.

Filtriranje z obrazcem

Ta filter je uporaben, kadar želite filtrirati v več poljih v obrazcu ali na podatkovnem listu ali če poskušate najti določen zapis. Access ustvari prazen obrazec ali podatkovni list, ki je podoben izvirnemu obrazcu ali podatkovnemu listu, in nato omogoči, da izpolnite toliko polj, kot želite. Ko končate, Access najde zapise, ki vsebujejo določene vrednosti.

Opomba: S filtriranjem z obrazci ne morete določiti vrednosti za polja z več vrednostmi ali polja podatkovnega tipa »Zapisek«, »Hiperpovezava«, »Da/ne« ali »Predmet OLE«. Vrednosti za druga polja v nizu zapisov pa lahko določite.

Če želite na primer najti vse zapise »Stranka«, v katerih je naziv osebe za stik Lastnik in je ta oseba v Ljubljani ali Mariboru, odprite obrazec »Stranke« in na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato Filtriranje z obrazcem.

Vnesite prvi nabor vrednosti, kliknite zavihek Alina dnu podatkovnega lista ali obrazca in vnesite naslednji nabor vrednosti. Če želite, da vrednost polja deluje kot filter neodvisno od drugih vrednosti polja, morate vnesti vrednost na zavihek Išči in na vse zavihke Ali. Posamezen zavihek Ali predstavlja drug nabor vrednosti filtra.

Če si želite ogledati le zapise, ki ustrezajo vašemu vnosu:    Na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Preklopi filter.

Uporaba filtra z izpolnjevanjem obrazca

 1. Odprite tabelo ali poizvedbo v pogledu podatkovnega lista ali obrazec v pogledu obrazca.

 2. Zagotovite, da pogled še ni filtriran. V vrstici za izbor zapisa preverite, ali je prikazana možnost Nefiltrirano oziroma zatemnjena ikona Brez filtra.

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato v priročnem meniju kliknite Filtriranje z obrazcem.

 4. Glede na to, ali delate v pogledu podatkovnega lista ali obrazca, naredite to:

  Pogled podatkovnega lista: Kliknite prvo vrstico v stolpcu, po kateri želite filtrirati, kliknite puščico, ki se prikaže, in nato izberite vrednost. Če želite dodati dodatne vrednosti, preprosto kliknite zavihek Ali na dnu podatkovnega lista in izberite dodatno vrednost.

  Pogled obrazca: Kliknite puščico, ki se prikaže v kontrolniku, in izberite vrednost, po kateri želite filtrirati. Če želite dodati dodatne vrednosti, kliknite zavihek Ali na dnu obrazca in izberite dodatno vrednost.

  Namigi: S filtriranjem z obrazcem ne morete določiti vrednosti polja za polja z več vrednostmi, vendar pa lahko v množici zapisov določite vrednosti za polje, ki nima več vrednosti.

  • Če želite določiti seznam mogočih vrednosti za polje, uporabite operator ali. V polju »Mesto« lahko na primer določite »Kranj« ali »Gorenjska«, če želite filtrirati zapise z eno od vrednosti.

  • Če želite filtrirati glede na stanje kontrolnika, na primer potrditvenega polja ali gumba, kliknite kontrolnik, tako da je v želenem stanju. Če želite vrniti kontrolnik v nevtralno stanje, da ne bo uporabljen kot pogoj za filtriranje zapisov, zagotovite, da ne bo na voljo (prikazan zatemnjeno).

  • Če želite filtrirati zapise z ničelnimi (manjkajočimi), neničelnimi, praznimi (praznimi ali »«) ali nepraznimi vrednostmi, v polje vnesite Je vrednost »Null«, Ni vrednost »Null«, »« ali Ni »«.

 5. Če želite določiti dva nadomestna nabora pogojev, na primer za prikaz le tisti imen oseb za stik, katerih vrednost v polju »DržavaRegija« je »Slovenija« in imajo rojstni dan v aprilu, naredite nekaj od tega:

  • Če želite dobiti vse zapise, ki izpolnjujejo katerega koli od več naborov pogojev, določite pogoj tako, da vnesete prvi nabor pogojev, nato pa kliknite zavihek Ali in vnesite naslednji nabor pogojev. Če želite, da vrednost polja deluje kot filter neodvisno od drugih vrednosti polja, morate vnesti vrednost na zavihek Išči in vse zavihke Ali. Z drugimi besedami – zavihek Išči in posamezen zavihek Ali predstavlja drugačen nabor vrednosti filtra.

  • Prav tako ne pozabite, da vsakič, ko dodate pogoj filtra na zavihek Ali, Access ustvari nov zavihek Ali. To vam omogoča, da ustvarite več pogojev »ali«. Filter vrne zapise, ki vsebujejo vse vrednosti določene na zavihku Išči, vse vrednosti, določene na prvem zavihku Ali, ali vse vrednosti, določene na drugem zavihku Ali, in tako naprej.

Če želite odstraniti filter in prikazati vse zapise, znova kliknite Preklopi filter.

Če želite spremeniti filtriranje z obrazcem, kliknite Dodatno in nato znova Filtriranje z obrazcem. Prikazan je trenutni nabor pogojev filtra.

Dodatni filter

Včasih boste morda želeli uporabiti dodatno vrsto filtra, zato boste morali sami napisati pogoj filtra. To morate storiti, če želite na primer poiskati zapise, ki vsebujejo datume v zadnjih sedmih dneh ali zadnjih šestih mesecih.

Če želite uporabiti dodatne filtre, morate napisati izraze. Izrazi so podobni formulam v programu Excel in pogojem, ki jih določite pri načrtovanju poizvedbe.

Primer morebitne uporabe dodatnega filtra je iskanje imen tistih oseb za stik, ki so imele rojstni dan v zadnjih sedmih dneh. Ko uporabite dodatni filter, lahko nadalje omejite rezultate tako, da prikažete le osebe za stik, ki so v Sloveniji.

Uporaba dodatnih filtrov

 1. Tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo odprite v enem od teh pogledov: podatkovni list, obrazec, poročilo ali postavitev.

 2. Zagotovite, da pogled še ni filtriran. V vrstici za krmarjenje v zapisu preverite, da je možnost Brez filtra zatemnjena (ni na voljo). Če vrstica za krmarjenje v zapisu ni prikazana, na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato kliknite Počisti vse filtre (če je ukaz Počisti vse filtre zatemnjen, noben filter ni uporabljen).

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato v priročnem meniju kliknite Dodatni filter/razvrščanje.

 4. V mrežo dodajte polja, ki jih želite filtrirati.

 5. V vrstici Pogoji vsakega polja določite pogoj. Pogoji so uporabljeni kot nabori, prikazani pa so le zapisi, ki ustrezajo vsem pogojem v vrstici Pogoji. Če želite določiti druge pogoje za posamezno polje, v vrstico Pogoji vnesite prvi pogoj, v vrstico Ali drugi pogoj in tako dalje.

  Namigi: 

  • Celoten nabor pogojev v vrstici Ali je uporabljen kot druga mogoča izbira namesto nabora pogojev v vrstici Pogoji. Vse pogoje, ki jih želite uporabiti v obeh naborih pogojev, morate vnesti tako v vrstico Pogoji kot tudi vrstico Ali. Kliknite Preklopi filter, če si želite ogledati filtrirane vrstice.

  • Dober način, kako se naučiti pisati pogoje, je uporaba splošnega filtra ali filtra na podlagi izbora, katerega rezultat je blizu tega, kar iščete. Nato s filtrom, uporabljenim v pogledu, prikažete zavihek Filter predmeta.

Posebni ukazi na zavihku »Filter« v dokumentu

Na zavihku Filter v dokumentu sta na voljo dva posebna ukaza. Ko z desno tipko miške kliknete kjer koli nad mrežo načrta na zavihku, sta v priročnem meniju na voljo ukaza Naloži iz poizvedbe in Shrani kot poizvedbo.

Posebne možnosti filtra

Z ukazom Naloži iz poizvedbe naložite načrt izbrane poizvedbe v mrežo. Tako lahko pogoje poizvedbe uporabite kot pogoje filtra.

Ukaz Shrani kot poizvedbo omogoča, da shranite nastavitev filtra kot novo poizvedbo.

Na vrh strani

Odstranjevanje ali vnovična uporaba filtra

Če želite preklopiti na nefiltrirani pogled podatkov, odstranite filtre tako, da v vrstici za krmarjenje po zapisu kliknete Filtrirano in se vrnete v polni pogled.

Ko odstranite trenutne filtre, so filtri začasno odstranjeni iz vseh polj v pogledu. Če na primer najprej uporabite filtre v poljih »DržavaRegija« in »DatumRojstva«, nato pa jih odstranite, si lahko znova ogledate vse zapise.

Če želite znova uporabiti nedavne filtre, v vrstici za krmarjenje po zapisu kliknite Nefiltrirano.

Na vrh strani

Odstranjevanje filtra

Ko filtra ne potrebujete več, ga odstranite. Če odstranite filter, ga zbrišete iz pogleda, zato ga ne morete več znova uporabiti, če v vrstici stanja kliknete Nefiltrirano. Odstranite lahko en filter iz enega polja ali pa odstranite vse filtre iz vseh polj v pogledu.

 • Če želite odstraniti en filter iz enega polja: Z desno tipko miške kliknite filtrirani stolpec ali kontrolnik in nato kliknite Počisti filter iz ime polja.

 • Če želite odstraniti vse filtre iz vseh polj: Na zavihku Osnovno v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno in nato v priročnem meniju kliknite Počisti vse filtre.

Na vrh strani

Shranjevanje filtra

Če boste filter uporabili znova, priporočamo, da ga shranite. Nastavitve filtra, ki so v uporabi, ko zaprete tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo, so samodejno shranjene skupaj s predmetom, in so na voljo, če jih želite znova uporabiti. Vendar pa nastavitve filtra ne bodo uporabljene samodejno, ko boste naslednjič odprli predmet.

Če želite zagotoviti, da bodo trenutni filtri uporabljeni samodejno, ko boste naslednjič odprli tabelo, poizvedbo, obrazec ali poročilo, na listu z lastnostmi predmeta nastavite lastnost FilterOnLoad na Da. Lastnost FilterOnLoad bo uporabljena, ko boste naslednjič odrli predmet. Če spremenite to nastavitev, morate zapreti predmet in ga znova odpreti, da uporabite novo nastavitev.

Opomba:  Nastavitev lastnosti FilterOnLoad je uporabljena le, ko se predmet naloži. Če nastavite to lastnost za predmet v pogledu načrta in nato preklopite v drug pogled, nastavitev ne bo uporabljena. Predmet morate zapreti in znova odpreti, da začnejo veljati spremembe v nastavitvi lastnosti FilterOnLoad..

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×