Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje tabele na Excelov delovni list

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje tabele na Excelov delovni list

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Če želite v programu Excel 2016 organizirati podatke v tabelo za hitrejšo analizo, uporabite tipkovnico in Pripovedovalca, vgrajeni bralnikom zaslona v sistemu Windows.

Hitro lahko vstavite tabelo v privzetem slogu tabele ali pa oblikujete podatke v obliki tabele v slogu, ki ga izberete sami. Lahko razvrščate in filtrirate podatke ter poenostavite izračune z izračunanimi stolpci in vrsticami »Skupno«.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za informacije o bližnjicah na tipkovnici preberite članek Bližnjice na tipkovnici v programu Excel 2016 za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Ustvarjanje tabele

 1. Na delovnem listu izberite celice, ki jih želite vključiti v tabelo. Celice so lahko prazne ali pa so v njih podatki.

 2. Pritisnite Ctrl+T (ali Ctrl+L). Odpre se pogovorno okno Ustvarjanje tabele in zaslišite »Pogovorno okno, ustvarjanje tabel«.(V Pripovedovalcu slišite »Okno, ustvarjanje tabele«.)

 3. S tabulatorko se premaknite do potrditvenega polja Moja tabela ima glave.

  Pomembno: Glave tabele so zelo pomembne za dostopnost. Bralniki zaslona uporabljajo informacije v glavah za krmarjenje, zato smiselne glave stolpcev pripomorejo k razumevanju podatkov za bralnike.

  • Če izbrani obseg celic vsebuje podatke, ki jih želite prikazati kot glave tabele, potrdite to potrditveno polje.

  • Če želite uporabiti privzeta imena, ki jih ponudi Excel (na primer Stolpec 1, Stolpec 2 in tako naprej), potrditvenega polja ne potrdite.

  • Če želite spremeniti privzeta imena, izberite želeno besedilo v glavi stolpca in vrsto imena.

 4. Če želite zapreti okno Ustvarjanje tabele in se vrniti na delovni list, se s tabulatorko pomaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Bližnjice na tipkovnici za tabele

Oglejte si priročne namige za bližnjice na tipkovnici, ki veljajo za tabele v programu Excel 2016.

Če želite

Pritisnite

Ustvarjanje tabele v privzetem slogu

Ctrl+T ali Ctrl+L

Oblikovanje podatkov v obliki tabele Vstavljanje vrstice zgoraj

Alt+H, T

Vstavljanje vrstice zgoraj

Alt+H+I, A

Vstavljanje stolpca na levi strani

Alt+H+I, L

Brisanje vrstice ali vrstic

Alt+H+D, L

Brisanje stolpca ali stolpcev

Alt+H+D, M

Odpiranje zavihka »Načrt«

F10, J+T

Čiščenje ali potrjevanje glav tabele

F10, J+T in nato O

Odpiranje priročnega menija

Shift+F10 ali tipka priročnega menija Windows

Dodajanje vrstice ali stolpca v tabelo

 1. Izberite vrstico, nad katero želite vstaviti eno ali več praznih vrstic, ali izberite stolpec levo od katerega želite vstaviti en ali več praznih stolpcev.

 2. Pritisnite Alt+H+I. Odpre se meni Vstavi in zaslišite »Meni, vstavite celice«. (V Pripovedovalcu slišite »Okno Excel, vstavite celice«.)

  • Če želite vstaviti vrstico nad izbrano vrstico, pritisnite A.

  • Če želite vstaviti stolpec levo od izbranega stolpca, pritisnite L.

Brisanje vrstice ali stolpca v tabeli

 1. Izberite eno ali več vrstic ali stolpcev, ki jih želite izbrisati.

 2. Pritisnite Alt+H+D. Odpre se meni Izbriši in zaslišite »Meni, izbrišite celice«. (V Pripovedovalcu slišite »Izbrišite elemente, element menija, meni«.)

  • Če želite izbrisati izbrane vrstice, pritisnite L.

  • Če želite izbrisati izbrane stolpce, pritisnite M.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje delovnega zvezka v programu Excel 2016

Uporaba bralnika zaslona za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke v Excelu za Windows

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Uporabite TalkBack, vgrajeni bralnik zaslona sistema Android, kot pomoč pri delu s programom Excel za Android za vstavljanje in spreminjanje tabele. Tabele lahko naredite dostopnejše tako, da dodate naslove ali označite dele tabel z različnimi barvami. Tabele lahko razširite z novimi vrsticami in stolpci ali pa podatke prikažete kot grafikon.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Možnosti dotika v programu Excel za Android so opisane v Vodniku za Excel za Android na dotik.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Premik do menija z zavihki

Če želite dostopiti do možnosti za urejanje preglednice, se morate premakniti do menija z zavihki.

 1. Če se želite premakniti proč od izbora na delovnem listu in na prvi element na zaslonu, najprej podrsnite navzgor, nato pa navzdol. Zaslišali boste naslov delovnega zvezka.

  Namig: Če imate nad delovnimi listi odprt priročni meni in se želite premakniti z menija, tapnite kjer koli na zaslonu z dvema prstoma.

 2. Podrsnite desno z enim prstom, da zaslišite: Gumb »Več možnosti«. Nato dvotapnite zaslon z enim prstom. Zaslišali boste: »Meni z zavihki, izbrana možnost »Osnovno«.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Izbran je zavihek »Osnovno«.«

 3. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite ime zavihka, ki ga želite izbrati. Na primer: »Zavihek »Vstavljanje««.« Nato dvotapnite zaslon. Odpre se trak Vstavljanje.

  Opomba: Zavihki Tabela, Slika, Oblika in Grafikon so na voljo le, če je izbran predmet na delovnem listu.

 4. Podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite možnosti, ki jo želite izbrati, nato pa dvotapnite zaslon.

Premik do tabele na delovnem listu

 1. Podrsnite levo ali desno z enim prstom, da zaslišite: »Vnos tabele <podrobnosti tabele in lokacija fokusa>.«

 2. Podrsnite levo ali desno z enim prstom, da zaslišite lokacijo želene tabele. Nato dvotapnite zaslon. Odpre se zavihek »Tabela«.

  Namig: Premaknete se lahko tudi do zavihka »Tabela« v skladu z navodili v razdelku Premik do menija z zavihki.

Vstavljanje tabele

Dodajte tabelo, ki prikazuje podatke na učinkovit in sistematični način. Tabelo lahko vstavite na prazen delovni list in vnesete podatke. Lahko tudi hitro ustvarite tabelo tako, da uporabite podatke v obstoječi gruči celic.

 1. Na delovnem listu Excel za Android podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »List <ime lista>.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste drug fokus na listu, opisan v stolpcih in vrsticah.

 2. Če se želite premakniti v celico, v katero želite vstaviti tabelo, povlecite prst prek zaslona. Zaslišali boste trenutno lokacijo. Nato dvotapnite zaslon.

  Namig: Če želite izbor z ene celice razširiti na več celic in vstaviti večjo tabelo, postavite dva prsta na zaslon in ju razširite v smeri, v kateri želite razširiti izbor. Zaslišali boste izbrano območje s prve celice zgoraj levo do zadnje celice spodaj desno.

 3. Premaknite se do zavihka »Vstavljanje«, kot je navedeno v razdelku Premik do menija z zavihki.

 4. Na zavihku »Vstavljanje« podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb »Tabela«.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Ni potrjeno, tabela ima glave, potrditveno polje.« Če ima tabela glave, podrsnite levo, da zaslišite: »Ni potrjeno, tabela ima glave, potrditveno polje.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Potrjeno.«

 5. Če se želite premakniti proč od potrditvenega polja, z dvema prstoma tapnite kjer koli na zaslonu.

Dodajanje naslova nadomestnega besedila v tabelo

Če želite, da bodo tabele v programu Excel za Android dostopne za vse bralce, lahko dodate tabeli kratek in opisen naslov in celo napišete obsežno besedilo, s katerim podrobno opišete tabelo.

 1. Premaknite se do tabele na delovnem listu v skladu z navodili v razdelku Premik do tabele v delovnem listu. Fokus je lahko kjer koli v tabeli.

 2. Na zavihku Tabela podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Meni nadomestnega besedila.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Nadomestno besedilo.«

 3. Na zavihku Nadomestno besedilo podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Polje za urejanje za naslov.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Prikazana je tipkovnica <jezik tipkovnice>.« Vnesite kratek naslov za tabelo.

 4. Če želite vnesti naslov ta tabelo, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Polje za urejanje za opis.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Prikazana je tipkovnica <jezik tipkovnice>.«

 5. Če se želite vrniti na aktivni list, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Izbran je list <številka lista, podrobnosti lista>.« Če želite aktivirati ta list, dvotapnite zaslon.

Dodajanje vrstice ali stolpca v tabelo

Tabelo lahko preprosto razširite tako, da dodate nove vrstice zgoraj ali spodaj, lahko pa dodate tudi stolpce na levo ali desni strani trenutnega izbora v tabeli.

 1. Premaknite se do tabele na delovnem listu v skladu z navodili v razdelku Premik do tabele v delovnem listu.

 2. Na zavihku Tabela dodajte vrstice ali stolpce:

  • Če želite vstaviti novo vrstico nad trenutnim izborom, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Gumb »Vstavi zgoraj«.« Nato dvotapnite zaslon

  • Če želite vstaviti novo vrstico pod trenutnim izborom, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Gumb »Vstavi spodaj«.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite vstaviti stolpec na levo stran trenutnega izbora, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Gumb »Vstavi levo«.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite vstaviti stolpec na desno stran trenutnega izbora, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Gumb »Vstavi desno«.« Nato dvotapnite zaslon.

Brisanje vrstice ali stolpca v tabeli

Hitro lahko izbrišete vse odvečne vrstice ali stolpce v tabeli.

 1. Premaknite se do tabele na delovnem listu v skladu z navodili v razdelku Premik do tabele v delovnem listu.

 2. Na zavihku Tabela naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrisati vrstice, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Izbriši vrstice.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite izbrisati stolpce, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Izbriši stolpce.« Nato dvotapnite zaslon.

Označevanje podatkov v tabeli

Če želite označiti podatke v tabeli, lahko dodate barve v izmeničnih vrsticah ali stolpcih, lahko pa tudi označite le prvi ali zadnji stolpec. Tabele lahko naredite bolj privlačne tako, da dodate vnaprej določene sloge.

 1. Premaknite se do tabele na delovnem listu v skladu z navodili v razdelku Premik do tabele v delovnem listu.

 2. Na zavihku Tabela naredite nekaj od tega v izmeničnih vrsticah ali stolpcih:

  • Če želite dodati barvo v izmeničnih vrsticah, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Stikalo za skupino vrstic, nepotrjeno.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite dodati barvo v izmeničnih stolpcih, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Stikalo za skupino stolpcev, nepotrjeno.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite dodati ali spremeniti vnaprej določen slog za skupino vrstic ali stolpcev, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Meni s slogi tabele.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Slogi tabel.« Na seznamu podrsnite levo ali desno. Zaslišali boste opis sloga. Če želite izbrati slog, dvotapnite zaslon.

 3. Na zavihku Tabela naredite nekaj od tega za prvo ali zadnjo vrstico:

  • Če želite dodati barvo v prvi stolpec, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Prvi stolpec, nepotrjeno.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite dodati barvo v zadnji stolpec, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Zadnji stolpec, nepotrjeno.« Nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite dodati ali spremeniti vnaprej določen slog za prvi ali zadnji stolpec v tabeli, podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Meni s slogi tabele.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Slogi tabel.« Na seznamu podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Srednje« ali »Temno«. Na seznamu sloga »Srednje« podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Svetlo sivo, slog tabele »srednje«, osmi element na seznamu.« Tega in drugih 13 slogov je mogoče uporabiti za prvo vrstico/zadnji stolpec. Na seznamu sloga »Temno« podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Temno sivo, slog tabele »temno«, prvi element na seznamu.« Tega in drugih šest slogov je mogoče uporabiti za prvi ali zadnji stolpec. Če želite izbrati slog, ki ga lahko uporabite, dvotapnite zaslon.

Prikazovanje podatkov v grafikonu

Podatke v tabeli lahko pokažete v obliki zapisa grafikona.

 1. Premaknite se do tabele na delovnem listu v skladu z navodili v razdelku Premik do tabele v delovnem listu.

 2. Če želite izbrati celice tabele, ki jih želite uporabiti za grafikon, postavite dve prsta na zaslon in ju razširite, da zaslišite želeni izbor.

 3. Premaknite se do zavihka Vstavljanje, kot je navedeno v razdelku Premik do menija z zavihki.

 4. Na traku Vstavljanje podrsnite levo ali desno, da zaslišite »meni za grafikon«. Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Grafikon.«

 5. V meniju Grafikon podrsnite levo ali desno, da zaslišite vrsto grafikona, ki ga želite izbrati, na primer: »Meni »tortni grafikon«.« Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste ime izbrane vrste grafikona, na primer: »Tortni.« Odpre se seznam z vrstami grafikonov.

 6. Na seznamu z vrstami grafikonov podrsnite levo ali desno, da se premaknete po seznamu. Zaslišali boste imena elementov seznama, na primer: »3D-tortni grafikon, element seznama.« Če želite izbrati vrsto grafikona, dvotapnite zaslon. Na delovnem listu je ustvarjen grafikon.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu

Osnovna opravila z bralnikom zaslona z Excelom

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×