Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje pogleda po meri knjižnice dokumentov v SharePoint Onlineu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Uporabite lahko bralnik zaslona v SharePoint Online, da ustvarite pogled po meri knjižnice dokumentov, če želite prikazati elemente na vam smiseln način. Dodate lahko na primer stolpce, izberete stolpce, ki jih želite prikazati, in uredite stolpce v želenem vrstnem redu. Lahko tudi razvrstite, filtrirate, združite ali izbrišete elemente, če želite ustvariti pogled, ki ustreza vašim potrebam. Ko končate, samo poimenujte pogled in ga shranite. Povezava do pogleda po meri se prikaže v meniju Pogled na strani knjižnice dokumentov, kjer ste ustvarili pogled.

Opombe

V tej temi

Dodajanje stolpca

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, kamor želite dodati stolpec.

 3. V pogledu Seznam pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column« (Glave stolpcev v mreži, Uporabi menije za razvrščanje, filtriranje ali združevanje po stolpcih). (V Pripovedovalec boste slišali »Table name« (Ime tabele) in ime naslednjega stolpca.)

  Namig : V pogledu Ploščice glave stolpcev niso privzeto prikazane. Če jih želite prikazati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Razporeditev, omogočanje filtriranja, razvrščanje in združevanje na vrednostih metapodatkov,« nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Add or change columns button menu« (Meni gumba Dodaj ali spremeni stolpce), nato pa pritisnite tipko Enter. (V Pripovedovalec boste slišali »Gumb«.) Odpre se podmeni in slišali boste »Meni.« (V Pripovedovalec boste slišali prvo možnost, »Ena vrstica besedila.«)

 5. Za premikanje med možnostmi (kot so Število, Oseba, Datum in Več) uporabite puščico dol in nato pritisnite tipko Enter. Pogovorno okno Ustvarjanje stolpca se odpre s fokusom na vnosnem polju Ime stolpca. (Če želite v Pripovedovalec aktivirati vnosno polje Ime stolpca, pritisnite tabulatorko.)

 6. Vnesite ime za stolpec.

 7. S tabulatorko se premaknite do gumba Ustvarjanje in pritisnite tipko Enter. Stolpec je dodan na desni stran obstoječih stolpcev.

Razporeditev stolpcev v knjižnici dokumentov

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, ki vsebuje stolpce, ki jih želite razporediti.

 3. V pogledu Seznam pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column« (Glave stolpcev v mreži, Uporaba menijev za razvrščanje, filtriranje ali združevanje po stolpcih). (V Pripovedovalec boste slišali »Table name« (Ime tabele) in ime naslednjega stolpca.)

  Namig : V pogledu Ploščice glave stolpcev niso privzeto prikazane. Če jih želite prikazati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Razporeditev, omogočanje filtriranja, razvrščanje in združevanje na vrednostih metapodatkov,« nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Add or change columns button menu« (Meni gumba Dodaj ali spremeni stolpce), nato pa pritisnite tipko Enter. (V Pripovedovalec boste slišali »Gumb«.) Odpre se podmeni in slišali boste »Meni.« (V Pripovedovalec boste slišali prvo možnost, »Ena vrstica besedila.«)

 5. Pritiskajte puščico dol, dokler ne slišite »Show/hide columns, Change which columns appear and reorder columns« (Pokaži/skrij stolpce, Spremeni, kateri stolpci se prikažejo, in prerazporedi stolpce), nato pa pritisnite tipko Enter. Pogovorno okno Stolpci Urejanje pogleda se odpre in slišali boste »Dialog.« (v Pripovedovalec ime pogovornega okna ni prebrano.)

 6. Če se želite premakniti na seznam stolpcev, pritisnite tabulatorko. Bralnik zaslona prebere ime glave prvega stolpca na seznamu. Če želite slišati imena stolpcev, pritisnite puščico dol.

 7. Ko boste slišali ime stolpca, ki ga želite premakniti:

  • Če želite premakniti stolpec po seznamu navzgor (v levo na seznamu dokumentov), pritisnite puščico desno. Ko slišite ime stolpca in »Gumb Premakni stolpec navzgor,« pritisnite preslednico ali tipko Enter. Ta korak ponavljajte, dokler stolpec ni v želenem položaju.

  • Če želite premakniti stolpec po seznamu navzdol (v levo na seznamu dokumentov), pritisnite puščico desno. Ko slišite ime stolpca in »Gumb Premakni stolpec navzdol,« pritisnite preslednico ali tipko Enter. Ta korak ponavljajte, dokler stolpec ni v želenem položaju.

   Namig : Premaknete lahko le stolpce, ki so prikazani. Če želite prikazati stolpec, izberite stolpec na seznamu in pritisnite preslednico.

 8. Če želite preveriti razporeditev stolpcev, pritiskajte puščico gor, dokler ne slišite imena prvega stolpca na seznamu (glava prvega stolpca je privzeto DocIcon), nato pa uporabite puščico dol.

 9. Če želite uporabiti svoje izbire, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Menu, Apply« (Meni, Uporabi), nato pa pritisnite tipko Enter. (V Pripovedovalec boste slišali »Apply« (Uporabi).)

Razvrščanje elementov v knjižnici dokumentov

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, ki vsebuje stolpce, ki jih želite razvrstiti.

 3. V pogledu Seznam pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column« (Glave stolpcev v mreži, Uporaba menijev za razvrščanje, filtriranje ali združevanje po stolpcih). (V Pripovedovalec boste zaslišali »Table name« (Ime tabele) in ime naslednjega stolpca.)

  Namig : V pogledu Ploščice glave stolpcev niso privzeto prikazane. Če jih želite prikazati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Razporeditev, omogočanje filtriranja, razvrščanje in združevanje na vrednostih metapodatkov,« nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Razporedi po,» imenu stolpca, ki ga želite razvrstiti (na primer Ime, Datum spremembe, Spremenil ali Sprosti pripombo) in »Glava stolpca«, nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se priročni meni in zaslišali boste »Priročni meni« in prvo možnost na seznamu. Razpoložljive možnosti so odvisne od vrste podatkov, najdenih v tistem stolpcu, na primer od A do Ž, od starejšega do novejšega ali od manjšega do večjega. Če želite izbrati možnost razvrščanja, pritiskajte puščico gor ali puščico dol, dokler ne zaslišite želene možnosti, nato pa pritisnite tipko Enter. Vrstni red stolpcev se spremeni in fokus se premakne na prvi element knjižnice.

Filtriranje elementov v knjižnici dokumentov

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, ki vsebuje stolpce, ki jih želite filtrirati.

 3. V pogledu Seznam pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column« (Glave stolpcev v mreži, Uporaba menijev za razvrščanje, filtriranje ali združevanje po stolpcih). (V Pripovedovalec boste zaslišali »Table name« (Ime tabele) in ime naslednjega stolpca.)

  Namig : V pogledu Ploščice glave stolpcev niso privzeto prikazane. Če jih želite prikazati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Razporeditev, omogočanje filtriranja, razvrščanje in združevanje na vrednostih metapodatkov,« nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Razporedi po,» imenu stolpca, ki ga želite filtrirati (na primer Ime, Datum spremembe, Spremenil ali Sprosti pripombo) in »Glava stolpca«, nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se priročni meni in zaslišali boste »Priročni meni« in prvo možnost na seznamu. Razpoložljive možnosti so odvisne od vrste podatkov, najdenih v tistem stolpcu, na primer Od A do Ž, Od starejšega do novejšega ali Od manjšega do večjega.

 5. Pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Filtriraj po podmeniju«, nato pa pritisnite puščico desno. (V Pripovedovalec boste slišali »Filtriraj po, menijski element.«) Odpre se podmeni.

 6. Pritiskajte puščico dol, dokler ne slišite vrednosti, ki jo želite uporabiti za filtriranje elementov v stolpcu. Vrednosti, ki so na voljo, so odvisne od podatkov v tistem stolpcu. Če filtrirate na primer stolpec Spremenjeno, lahko izberete datume.

 7. Pritisnite tipko Enter. Edini elementi, ki se ujemajo z vrednostjo, ki ste jo izbrali, so prikazani na seznamu.

Opomba : Če želite odstraniti filter, se premaknite v kontekstni meni za stolpec, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Počisti filter«, nato pa pritisnite tipko Enter.

Združevanje elementov v knjižnici dokumentov

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, ki vsebuje stolpce, ki jih želite združiti.

 3. V pogledu Seznam pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column« (Glave stolpcev v mreži, Uporaba menijev za razvrščanje, filtriranje ali združevanje po stolpcih). (V Pripovedovalec boste slišali »Table name« (Ime tabele) in ime naslednjega stolpca.)

  Namig : V pogledu Ploščice glave stolpcev niso privzeto prikazane. Če jih želite prikazati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Razporeditev, omogočanje filtriranja, razvrščanje in združevanje na vrednostih metapodatkov,« nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Razporedi po,» imenu stolpca, v katerem želite združiti elemente (na primer Ime, Datum spremembe, Spremenil ali Sprosti pripombo) in »Glava stolpca«, nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se priročni meni in zaslišali boste prvo možnost na seznamu. Razpoložljive možnosti so odvisne od vrste podatkov, najdenih v tistem stolpcu, na primer Od A do Ž, Od starejšega do novejšega ali Od manjšega do večjega.

 5. Pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Združi po« in imena stolpca, nato pa pritisnite tipko Enter. Dokumenti v knjižnici so združeni po vrednosti, ki ste jo izbrali. Elementi v stolpcu Spremenjeno so na primer združeni po datumu, ko so bili spremenjeni.

Brisanje elementa v knjižnici dokumentov

 1. Vpišite se v račun storitve Office 365 organizacije, zaženite aplikacijo SharePoint, nato pa odprite knjižnico dokumentov.

  Namig : Knjižnice dokumentov v storitvi SharePoint Online ponujajo dva različna pogleda: klasična in SharePoint Online izkušnja. Za večino ljudi je SharePoint Online izkušnja privzeta možnost. Če pa pri premikanju po knjižnici dokumentov zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, uporabljate klasično izkušnjo. Če si želite ogledati SharePointovo knjižnico dokumentov, ko zaslišite »Gumb 'Oglejte si'«, pritisnite Enter. Ko se pogled knjižnice dokumentov spremeni, v SharePoint Online izkušnjo in se fokus premakne z gumba Oglejte si na povezavo Novo, zaslišite ime knjižnice dokumentov, čemur sledi »Novo«.

 2. Pojdite v knjižnico dokumentov, ki vsebuje element, ki ga želite izbrisati.

 3. Izberite element, ki ga želite izbrisati (na primer datoteko, mapo, OneNote zvezek, povezavo ali stolpec).

 4. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Open« (Odprto).

 5. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »Delete« (Izbriši), nato pa pritisnite tipko Enter. Pogovorno okno Brisanje se odpre s fokusom na gumbu Preklic in slišali boste »Izbriši? Ali ste prepričani, da želite poslati elemente v koš?«

 6. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb Brisanje.

 7. Pritisnite tipko Enter. Datoteka se premakne v koš in fokus se vrne na seznam knjižnice.

Poimenovanje in shranjevanje pogleda po meri v knjižnici dokumentov

Ko ustvarite pogled po meri, kar pomeni, da je pogled spremenjen, se v zgornjem desnem kotu strani knjižnice dokumentov zraven imena pogleda v meniju »Pogled« prikaže zvezdica, ki označuje, da je pogled spremenjen. Če ste na primer spremenili pogled Vsi dokumenti, bo v meniju »Pogled« to prikazano kot Vsi dokumenti *. Shranjevanje sprememb:

 1. Prepričajte, da v vaši knjižnici dokumentov ni izbran noben element. Gumb Novo in meni Pogled sta na voljo, samo ko ni izbran noben element.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »New, Create a new folder« (Novo. Ustvarite novo mapo).

 3. Pritiskajte puščico desno, dokler ne zaslišite »View menu« (Meni »Pogled«), nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se priročni meni in zaslišite »Context menu, List« (Priročni meni, seznam).

 4. Pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite, »Save changes or create a new view« (Shranite spremembe ali ustvarite nov pogled), nato pa pritisnite tipko Enter. Pogovorno okno Shrani kot se odpre s fokusom v vnosnem polju Shrani trenutni pogled ali vnesi novo ime.

 5. Vnesite ime pogleda, nato pa se s tabulatorko premaknite do gumba Shranjevanje in pritisnite tipko Enter. Povezava do vašega pogleda po meri je dodana v meni Pogled knjižnice, kjer ste ustvarili pogled, in zvezdica zraven imena pogleda je odstranjena.

Nastavitev privzetega pogleda za knjižnico dokumentov

Če želite nastaviti privzeti pogled knjižnice dokumentov, morate imeti dovoljenja lastnika ali skrbnika knjižnice. Če želite več informacij, si oglejte Nastavitve za poglede.

Brisanje pogleda po meri knjižnice dokumentov

Če želite izbrisati pogled po meri knjižnice dokumentov, morate imeti dovoljenja lastnika ali skrbnika knjižnice. Če želite navodila za brisanje pogleda po meri knjižnice dokumentov, si oglejte Brisanje pogleda.

Več informacij

Uporaba bralnika zaslona za urejanje pogleda po meri knjižnice dokumentov v SharePoint Onlineu

Uporaba bralnika zaslona za izbiro stolpcev, ki jih želite prikazati v knjižnici dokumentov v SharePoint Onlineu

Uporaba bralnika zaslona za izpostavljanje datoteke ali mape v knjižnici dokumentov v SharePoint Onlineu

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×