Uporaba bralnika zaslona za tiskanje Excelovega delovnega zvezka

Uporaba bralnika zaslona za tiskanje Excelovega delovnega zvezka

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite Excel 2016 s tipkovnico in bralnikom zaslona, kot sta JAWS ali Pripovedovalec, vgrajen bralnik zaslonov sistema Windows, za tiskanje delovnih listov, delovnih zvezkov in izbranih celic. Bližnjice na tipkovnici vam pomagajo, da hitro natisnete kar želite, tako, kot želite.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za informacije o bližnjicah na tipkovnici preberite članek Bližnjice na tipkovnici v programu Excel 2016 za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 1. V delovnem listu ali delovnem zvezku izberite, kar želite natisniti in nato pritisnite Ctrl+P (ali Ctrl+F2).

 2. Excel se odpre s fokusom na gumbu »Natisni«, vi pa zaslišite »Backstage View, Print group box, Print button« (Pogled »Backstage«, polje skupine »Tiskanje« gumb »Natisni«). (V Pripovedovalcu slišite »Off, Print button« (Izklopljeno, gumb »Natisni«).)

  • Če želite natisniti eno kopijo, pritisnite tipko Enter (ali Alt+P+P).

  • Če želite natisniti več kopij, pritisnite Alt+P+N. Odpre se kombiniranemo polje Kopije in slišite, »Copies colon, Edit spin box« (Kopij dvopičje, vrtilno polje za urejanje. « (V Pripovedovalcu slišite »Copies, 1 selected« (Kopije, izbrano 1).)

   Če želite izbrati število kopij, uporabite tipko puščica gor ali vnesite številko in nato pritisnite tipko Enter.

  • Če želite izbrati drug tiskalnik, pritisnite Alt+P+I, da odprete kombinirano polje Tiskalnik. Uporabite puščične tipke, da izberite ali dodate nov tiskalnik ali faks, na katerega želite poslati poročilo preglednice. (Excel samodejno postavi fokus na ime privzetega tiskalnika v sistemu Windows.)

  • Če želite izbrati nastavitve tiskalnika, pritisnite bližnjico na tipkovnici za možnost nastavitve, ki jo želite (ali pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite imena kombiniranega polja z možnostmi, ki jih želite, in pritisnite Enter). Možnosti tiskalnika in nastavitve ter njihove bližnjice na tipkovnici so:

   Možnosti nastavitve tiskalnika

   Bližnjica

   Kombinirano polje Natisni – kaj: izberite med tiskanjem samo aktivnega (izbranega) delovnega lista v delovnem zvezku (privzeto), celotnega delovnega zvezka, trenutnega izbora celic v trenutnem delovnem listu ali trenutno izbrane tabele v trenutnem delovnem listu.

   Alt+P+A

   Vrtilna polja Strani: uporabite, če želite omejiti tiskanje tako, da se natisne le obseg strani, ki jih vnesete v ta polja, ali obseg, ki ga izberete z vrtilnim gumbom.

   Alt+P+H za prvo stran v obsegu;

   Alt+P+J za zadnjo stran v obsegu

   Kombinirano polje Obojestransko tiskanje: uporabite, če želite izbrati tiskanje na eni strani ali obeh straneh papirja.

   Alt+P+D

   Kombinirano polje Zbiranje: uporabite, če želite izbrati, ali naj bodo kopije zbrane ali ne.  

   Alt+P+C

   Kombinirano polje Usmerjenost: uporabite, če želite izbrati usmerjenost strani, ležeče ali pokončno.

   Alt+P+O

   Kombinirano polje Velikost strani: uporabite, če želite spremeniti izbor velikosti papirja.

   Alt+P+L

   Kombinirano polje Robovi: uporabite puščice tipke, če želite izbrati vnaprej določene robove ali pritisnite A, če želite aktivirati možnost Robovi po meri, da prilagodite robove.

   Alt+P+M

   Kombinirano polje Prilagodi: izberite, če želite izbrati, ali naj se stran natisne v dejanski velikosti, ali naj se skrči, da se bo prilegala na eno stran.

   Alt+P+S

 3. Ko končate z izbiranjem, pritisnite Alt+P, P (ali pa se pomaknite s tipko tab na gumb Natisni in pritisnite Enter).

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje delovnega zvezka v programu Excel 2016

Uporaba bralnika zaslona za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke v Excelu za Windows

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

V programu Excel za Android lahko z orodjem TalkBack, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Android, natisnete Excelov delovni zvezek.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Možnosti dotika v programu Excel za Android so opisane v Vodniku za Excel za Android na dotik.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Tiskanje delovnega zvezka

 1. Tapnite gumb Datoteka v zgornjem levem kotu zaslona. Zaslišali boste »Double tap to activate, double tap and hold to long press« (dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite, da aktivirate meni Datoteka. Zaslišali boste »File menu open« (Meni Datoteka je odprt).

 2. Tapnite gumb Natisni. Zaslišali boste »Print button, double tap to activate, double tap and hold to long press« (gumb Natisni; dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Dvotapnite gumb Natisni.

 3. Ko prvič tiskate v Excelu za Android, se odpre pogovorno okno in TalkBack prebere besedilo »Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?« (Dovoli Excelu uporabo Microsoftove spletne storitve za pripravo datotek za tiskanje?). Tapnite gumb Dovoli. Zaslišali boste »Allow button, double tap to activate, double tap and hold to long press« (gumb Dovoli; dvotapnite za aktiviranje; dvotapnite in pridržite za dolg pritisk). Če želite nadaljevati, dvotapnite; odpre se pogovorno okno Tiskanje.

  Opomba : Če želite tiskati v Excelu za Android, potrebujete Microsoftovo spletno storitev. Če tapnete in nato dvotapnete gumb Ne dovoli v pogovornem oknu spletne storitve, se brez tiskanja vrnete v Excelov delovni zvezek. Če želite več informacij o spletni storitvi tiskanja, tapnite in nato dvotapnite hiperpovezavo Več v pogovornem oknu.

 4. Če ste v preteklosti Excelu dovolili uporabo spletne storitve, se odpre pogovorno okno Tiskanje, ko dvotapnete gumb Natisni v meniju Datoteka.

 5. Med odpiranjem menija Tiskanje zaslišite »Print, getting file ready to print, press cancel to stop« (Tiskanje, priprava datoteke na tiskanje, za ustavitev pritisnite Prekliči). Če želite preklicati tiskanje, tapnite in nato dvotapnite povezavo Prekliči.

 6. V pogovornem oknu Tiskanje izberite nastavitve tiskalnika. Če želite več informacij o teh nastavitvah, preberite spodnji razdelek »Nastavitve tiskanja«.

 7. Ko izberete tiskalnik, se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže gumb Natisni. Tapnite gumb Natisni. Storitev TalkBack prebere »Print button, double tap to activate« (gumb Natisni, dvotapnite za aktivacijo). Dvotapnite, če želite natisniti.

Možnosti tiskanja

Če želite spremeniti v nadaljevanju opisane nastavitve (razen izbiranja tiskalnika), sledite navodilom v prejšnjem razdelku, dokler ne pridete do pogovornega okna Tiskanje.

Tapnite Kopije, Velikost papirja ali puščico pod tema nastavitvama. Če tapnete puščico, zaslišite »Expand handle, double tap to activate« (Ročica za razširitev; dvotapnite za aktiviranje). Če tapnete Kopije ali Velikost papirja, zaslišite »Summary, copies 1, paper size letter, double tap to activate« (Povzetek, kopije 1, velikost papirja pismo, dvotapnite za aktiviranje). Morda imate namesto 1 in pismo druge privzete nastavitve; to je odvisno od tiskalnika. Dvotapnite ročico Razširi, Kopije ali Velikost papirja, da odprete možnosti tiskanja. Zaslišali boste »Print options expanded« (Možnosti tiskanja so razširjene).

Nastavljanje tiskalnika

V pogovornem Tiskanje tapnite spustni seznam tiskalnika. Zaslišite »Drop-down list, (the name of the selected printer), double tap to change« (Spustni seznam (ime izbranega tiskalnika), dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite, če želite odpreti seznam razpoložljivih tiskalnikov. Tapnite in nato dvotapnite ime želenega tiskalnika, da ga izberete.

 • Če želite dodati nov tiskalnik, na spustnem seznamu tapnite in nato dvotapnite Vsi tiskalniki. Odpre se pogovorno okno Vsi tiskalniki. Tapnite in nato dvotapnite Dodaj tiskalnik.

 • Privzeto sta v Excelu za Android na voljo možnosti tiskalnika Shrani v PDF in Shrani v Google Drive, s katerima lahko datoteko shranite kot PDF ali v račun storitve Google Drive. Ko izberete eno od teh možnosti, nekatere druge možnosti niso na voljo. Ko je izbrana možnost Shrani v PDF, ni na voljo možnost Kopije; ko je izbrana katera koli od teh dveh možnosti tiskalnika, ni na voljo možnost Obojestransko.

Izbiranje števila kopij

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite vnosno polje Kopije. Zaslišali boste »1, edit box for copies, double tap to enter text, double tap and hold to long press« (1, vnosno polje za kopije, dvotapnite in držite za dolg pritisk). Dvotapnite in s številsko tipkovnico vnesite število kopij, ki jih želite natisniti.

Barvno ali črno-belo tiskanje

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite spustni seznam Barva. Zaslišali boste »Drop down list color, for color, double tap to change« (Spustni seznam Barva, za barvno, dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite in tapnite barvno, črno-belo ali drugo razpoložljivo možnost. Elementi na seznamu so odvisni od tiskalnika. Ko tapnete element na seznamu, zaslišite »Selected, (the item selected), double tap to toggle« (Izbrano, (izbrani element), dvotapnite, če želite preklopiti).

Eno- ali dvostransko tiskanje

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite spustni seznam Obojestransko. Zaslišali boste »Drop down list, (the current selection), for two-sided, double tap to change« (Spustni seznam, (trenutna izbira), za obojestransko, dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite seznam, nato pa tapnite in dvotapnite želeno izbiro.

Izberite velikost papirja

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite spustni seznam Velikost papirja. TalkBack prebere »Drop down list, (the current selection), for paper-size, double tap to change« (Spustni seznam, (trenutna izbira), za velikost papirja, dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite, da odprete seznam. Pomikajte se po seznamu z dvema prstoma in tapnite velikost papirja, ki jo želite uporabiti. Velikost papirja nastavite tako, da dvotapnete želeno izbiro.

Nastavljanje usmerjenosti

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite spustni seznam Usmerjenost. Zaslišali boste »Drop down list, (the current selection), for orientation, double tap to change« (Spustni seznam, (trenutna izbira), za usmerjenost, dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite, da odprete seznam, in nato tapnite in dvotapnite želeno izbiro, Pokončno ali Ležeče.

Nastavljanje obsega strani za tiskanje

V razširjenem meniju Možnosti tiskanja tapnite spustni seznam Strani. Zaslišali boste »Drop down list, (the current selection), for pages, double tap to change« (Spustni seznam, (trenutna izbira), za strani, dvotapnite, če želite spremeniti). Dvotapnite in nato tapnite in dvotapnite Vse, če želite natisniti vse strani. Tapnite in dvotapnite Obseg, če želite vnesti obseg strani v polju za urejanje. Vnesite strani, ki jih želite natisniti.

Opomba : Strani za tiskanje lahko spremenite tudi v pogovornem oknu Tiskanje. V pogovornem oknu tapnite sliko na strani. Zaslišali boste »Checked (or not checked) page X of Y, check box, double tap to toggle« (Potrjeno (ali počiščeno) polje stran X od Y, dvotapnite, če želite preklopiti). Dvotapnite posamezne strani, da jih potrdite ali počistite. Potrjene strani bodo natisnjene, nepotrjene pa ne.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje tabele na Excelov delovni list

Uporaba bralnika zaslona TalkBack za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu za Android

Uporaba bralnika zaslona TalkBack za osnovna opravila v Excelu za Android

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Če želite natisniti Excelov delovni zvezek, uporabite Excel 2016 s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona za Windows, ali storitvijo JAWS (Job Access With Speech) za Windows.

Opombe : 

V tej temi

Tiskanje delovnega zvezka

 1. Izberite podatke, ki jih želite natisniti, in pritisnite Ctrl+P.

 2. Odpre se okno Tiskanje. Excel postavi fokus na gumb Natisni, vi pa zaslišite »Backstage View, Print group box, Print button« (Backstage View, polje skupine »Tiskanje«, gumb »Natisni«). (V Pripovedovalcu slišite »Print Button« (gumb »Natisni«).)

 3. Če želite določiti število kopij za tiskanje, pritisnite tabulatorko, da se premaknete v vrtilno polje Kopije, ali pa pritisnite Alt+P, N. Zaslišite »Copies colon edit spin box« (Kopije, dvopičje, uredi, vrtilno polje). (V Pripovedovalcu slišite »Copies, editing 1« (Kopije, urejanje 1).) V vrtilni kontrolnik Kopije vnesite število kopij, ki jih želite natisniti, ali s puščično tipko gor spremenite število kopij. S tipko Enter potrdite izbiro.

 4. Tiskalnik izberete tako, da pritisnete tabulatorko, da se premaknete do kontrolnika Tiskalnik, ali pa pritisnete Alt+P, I. Zaslišite ime izbranega tiskalnika. Po seznamu, na katerem so navedeni tiskalniki, se pomikajte s puščicama gor in dol. (V Pripovedovalcu slišite »Select name of printer« (Izberite ime tiskalnika), številko izbranega tiskalnika in skupno število razpoložljivih tiskalnikov.)

 5. Če imena tiskalnika, ki ga želite uporabiti, ne slišite, se s puščico dol pomikajte med vsemi možnostmi tiskalnika. Ko prebrskate seznam možnosti tiskalnika, pridete do povezave Dodajte tiskalnik in možnosti Natisni v datoteko.

 6. Ko zaslišite »Add Printer« (Dodajte tiskalnik), pritisnite tipko Enter, da odprete pogovorno okno Iskanje tiskalnika; po njem se pomikate s tabulatorko. Ko zaslišite »Print to File« (Natisni v datoteko), s preslednico izberete to možnost. Če izberete gumb Natisni, se odpre pogovorno okno Raziskovalca, kjer določite ime datoteke.

 7. S tabulatorko se premaknete do skupine Nastavitve. Izberite želene nastavitve. V naslednjem razdelku te teme je več podrobnosti o posamezni možnosti.

 8. Če se želite pomakniti do gumba Natisnite, pritisnite tabulatorko ali Alt+P, P. Če želite natisniti delovni zvezek, izberite gumb Natisni.

Nastavitve tiskanja

V skupini Nastavitve lahko določite nastavitve za več možnosti pri tiskanju:

Nastavitev izbora tiskanja

Če želite izbirati med tiskanjem le aktivnih listov v delovnem zvezku, tiskanjem celotnega delovnega zvezka ali tiskanjem trenutne izbire, se s tabulatorko pomaknite v polje Natisni – kaj ali pritisnite Alt + P, A. Zaslišite »Print What, (the selected option), editable combo box« (Natisni – kaj, (izbrana možnost), uredljivo polje). Pritisnite tipko Enter, nato pa s puščičnima tipkama gor in dol izberite, kaj želite natisniti.

Če želite prezreti vnaprej določeno območje za tiskanje v delovnem zvezku, se s puščico dol pomaknite po možnostih Natisni – kaj, dokler ne zaslišite »Ignore print area, uncheck menu item« (Prezri območje za tiskanje, počisti element v meniju). Pritisnite preslednico, če želite potrditi element Prezri območje za tiskanje.

Nastavljanje obsega strani

Če želite nastaviti obseg strani za tiskanje, se s tabulatorko pomaknite v vrtilna polja Strani. Lahko pa pritisnete Alt + P, H za vrtilno polje prve strani ali Alt + P, J za vrtilno polje zadnje strani. Zaslišite »Pages, editing« (Strani, urejanje).

 • V polje za prvo stran vnesite številko prve strani, ki jo želite natisniti, ali s puščico gor izberite številko strani.

 • V polje za zadnjo stran vnesite številko zadnje strani, ki jo želite natisniti, ali s puščico gor izberite številko strani.

Nastavitev enostranskega ali obojestranskega tiskanja

Če želite nastaviti enostransko ali obojestransko tiskanje, pritisnite Alt+P, D. Zaslišite »Print one sided, 1 of 3« (Natisni enostransko, 1 od 3). Na seznamu za enostransko tiskanje izberite želeno možnost. (Ta možnost je na voljo le, če tiskalnik podpira obojestransko tiskanje. Če izberete obojestransko tiskanje, slišite »Print on both sides« (Obojestransko tiskanje).)

Nastavitev zbiranja in spenjanja

Možnost zbiranja je na voljo le, če jo vaš tiskalnik podpira. Če želite nastaviti zbiranje, se s tabulatorko pomaknite v polje Zbiranje ali pritisnite Alt+P, C. S puščičnima tipkama gor in dol izberite »Zbrano« (zaslišite »Collated, 1 of 2« (zbrano, 1 od 2)) ali »Nezbrano« (zaslišite »Uncollated« (Nezbrano)); nato pritisnite tipko Enter.

Na voljo je tudi možnost spenjanja, če jo podpira vaš tiskalnik. Spenjanje nastavite tako, da se s tabulatorko premaknete do kombiniranega polja Spenjanje in s puščično tipko gor in dol izberete eno od možnosti: Brez spenjanja, Ena sponka ali Dve sponki.

Nastavljanje usmerjenosti strani

Če želite nastaviti usmerjenost strani, se s tabulatorko pomaknite do polja Usmerjenost ali pritisnite Alt+P, O. Zaslišali boste »Orientation« (Usmerjenost). S puščičnima tipkama gor in dol lahko izbirate med pokončno usmerjenostjo (slišite »Portrait Orientation« (Pokončno)) in ležečo usmerjenostjo (slišite »Landscape Orientation« (Ležeča usmerjenost)).

Nastavljanje velikosti strani

Če želite nastaviti velikost strani, se s tabulatorko pomaknite v polje Velikost strani ali pritisnite Alt+P, L. Zaslišali boste »Page size« (Velikost strani). S puščičnima tipkama gor in dol izberite želeno velikost strani. Zaslišali boste dimenzije strani ali velikost papirja za vsako velikost, ki je na voljo na seznamu.

Na dnu strani izberite povezavo Več velikosti strani, če želite odpreti pogovorno okno Priprava strani, kjer je na voljo več velikosti in lahko nastavite tudi velikost po meri.

Nastavljanje robov strani

Če želite nastaviti robove strani, se s tabulatorko premaknite v kombinirano polje Robovi; ali pritisnite Alt+P, da nastavite velikost robov po meri robov; s puščično tipko dol se pomikate po vseh možnostih robov. Za seznamom robov pridete do povezave Robovi po meri. Povezavo izberete s tipko Enter.

M. Zaslišite »Margins« (Robovi). S puščičnima tipkama gor in dol lahko izberete navadne robove (slišite »Normal Margins«), ozke robove (slišite »Narrow Margins«) ali široke robove (slišite »Wide Margins«).

Prilagajanje velikosti strani

Če želite nastaviti prilagoditev velikosti strani, se s tabulatorko pomaknite do polja Prilagodi, da ustreza ali pritisnite Alt+P, S. Zaslišite »Scale to Fit« (Prilagodi, da ustreza). S puščičnima tipkama gor in dol izberite želeno prilagoditev strani.

Če želite nastaviti prilagoditev strani po meri, se s puščico dol pomaknite skozi vse možnosti Prilagodi, da ustreza. Za seznamom pridete do povezave Možnosti prilagajanja velikosti po meri. Povezavo izberete s tipko Enter.

Priprava strani

Če želite spremeniti dodatne nastavitve za stran, robove, glavo/nogo in list, se s tabulatorko pomaknite do povezave Priprava strani na dnu okna Tiskanje. Zaslišali boste »Page setup hyperlink« (Hiperpovezava Priprava strani). S tipko Enter odprite pogovorno okno Priprava strani.

Glejte tudi

Uvod v uporabo bralnika zaslona v aplikaciji Excel Mobile v sistemu Windows 10

Uporaba bližnjic na tipkovnici z zunanjo tipkovnico v aplikaciji Excel Mobile za Windows 10

Naučite se krmariti po Excelu z funkcijami za dostopnost

Uporabite Excel Online z bralnikom zaslona, kot sta JAWS ali Pripovedovalec, vgrajen bralnik zaslonov v sistemu Windows, za tiskanje Excelovega delovnega zvezka.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Bližnjice na tipkovnici so navedene v članku Bližnjice na tipkovnici v storitvi Excel Online.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • Ko uporabljate Excel Online, priporočamo, da za spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se storitev Excel Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v programu Excel Online.

V tej temi

Tiskanje delovnega zvezka

 1. Pritisnite Alt + tipko Windows, da prikažete trak. Zaslišali boste »Selected, home tab item« (Izbrano, element na zavihku Osnovno). Pritisnite F, nato P in še enkrat P, da odprete pogovorno okno Nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online. Zaslišali boste »Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button« (Pogovorno okno Nastavitve tiskanja, fokus na izbranem, aktivni list, izbirni gumb).

 2. Izberite želene nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online, kot je opisano v spodnjem razdelku, nato pa pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Print button« (gumb Natisni). S tipko Enter izberete gumb Natisni in odprete pogovorno okno Tiskanje v brskalniku Edge. Zaslišali boste »Print dialog, printer« (Pogovorno okno Tiskanje, tiskalnik) in ime trenutno izbranega tiskalnika.

 3. Izberite želene nastavitve tiskanja v brskalniku Edge, kot je opisano v tretjem razdelku na tej strani; nato pa pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Print button« (gumb Natisni). S tipko Enter izberete gumb Natisni in natisnete delovni zvezek.

Nastavitve tiskanja

Izbiranje strani za tiskanje

Ko odprete pogovorno okno Nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online, zaslišite »Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button« (Pogovorno okno Nastavitve tiskanja, fokus na izbrane, aktivni list, izbirni gumb). Če želite natisniti aktivni list, pustite izbrano možnost Aktivni list. S puščičnima tipkama lahko izbirni gumb spremenite na Celoten delovni zvezek ali Trenutni izbor. Za vsak izbirni gumb zaslišite »Selected« (Izbrano), aktivni list, »Entire Workbook« (Celoten delovni zvezek) ali »Current Selection« (Trenutni izbor), »radio button« (izbirni gumb). S tabulatorko se pomaknete na druge nastavitve ali na gumb Natisni.

Nastavljanje usmerjenosti strani

V pogovornem oknu Nastavitve tiskanja storitve Excel Online pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Selected, portrait, radio button« (Izbrano, pokončno, izbirni gumb). S puščičnimi tipkami lahko nastavitev Usmerjenost strani preklapljate med izbirnima gumboma Pokončno in Ležeče.

Izbiranje velikosti papirja

V pogovornem oknu Nastavitve tiskanja storitve Excel Online pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Select« (Izbrano) ter ime in opis privzete ali prej izbrane velikosti papirja. Lahko na primer slišite »Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box« (Izbrano, pismo, 8,5 x 11, uredljivo polje). S tipkama gor in dol se lahko pomikate po razpoložljivih velikostih papirja, dokler ne slišite želene. S tabulatorko se pomaknete na druge nastavitve ali na gumb Natisni.

Prilagajanje velikosti strani

V pogovornem oknu Nastavitve tiskanja storitve Excel Online pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »No scaling, no scaling, editable combo box« (Brez prilagajanja, brez prilagajanja, kombinirano polje). S puščičnima tipkama gor in dol izbirate med nastavitvami Brez prilagajanja velikosti, Prilagodi list na eno stran, Prilagodi vse stolpce na eno stran in Prilagodi vse vrstice na eno stran. Bralnik zaslona prebere vsak element na seznamu, ko ga označite. Ko izberete želeno prilagoditev, se s tabulatorko premaknete na druga polja v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja.

Nastavitve tiskanja v brskalniku Microsoft Edge

Pogovorno okno Tiskanje v brskalniku Edge odprete tako, da v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online izberete gumb Natisni; ali tako, da v delovnem zvezku storitve Excel Online pritisnete Ctrl+P in se takoj odpre pogovorno okno Tiskanje v brskalniku Edge.

Opomba : Nastavitve, ki so prikazane v pogovornem oknu Tiskanje brskalnika Edge, in nastavitve, ki so na voljo prek povezave Več nastavitev, so odvisne od trenutno izbranega tiskalnika. Glede na model tiskalnika nekatere spodnje nastavitve morda niso na voljo.

Izbiranje tiskalnika

Ko prvič odprete pogovorno okno Tiskanje v brskalniku Edge, zaslišite »Print dialog, printer« (Pogovorno okno Tiskanje, tiskalnik) in ime trenutno izbranega tiskalnika. Izbrani tiskalnik spremenite s puščičnima tipkama gor in dol. Ko se pomikate po seznamu, slišite ime vsakega tiskalnika; z vsakim izbranim tiskalnikom se spremenijo druge nastavitve, ki so na voljo v pogovornem oknu Tiskanje brskalnika Edge.

Nastavljanje usmerjenosti strani

S tabulatorko se pomaknete na spustni seznam Usmerjenost. Zaslišali boste »Orientation, portrait, combo box« (Usmerjenost, pokončno, kombinirano polje). S puščico dol spremenite nastavitev na Ležeče. Zaslišite »Landscape« (Ležeče). S tabulatorko se lahko premaknete na druga polja v pogovornem oknu.

Opomba : Usmerjenost lahko nastavite tudi v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online, kot je opisano v zgornjem razdelku »Nastavitve tiskanja v storitvi Excel Online«. Usmerjenost je morda na voljo kot nastavitev tudi takrat, ko v pogovornem oknu Tiskanje v brskalniku Edge izberete hiperpovezavo Več nastavitev.

Nastavljanje števila kopij za tiskanje

S tabulatorko se pomaknite v polje Kopije. Zaslišali boste »Copies, editing, 1« (Kopije, urejanje, 1). Vnesite število kopij, ki jih želite natisniti. Lahko tudi pritiskate tabulatorko, dokler ne zaslišite »Increase copies button« (gumb Povečaj število kopij). S tipko Enter povečate število kopij. Če sta izbrani dve ali več kopij, lahko z gumbom Zmanjšaj število kopij zmanjšate število kopij.

Izbiranje strani za tiskanje

S tabulatorko se premaknete v kombinirano polje Strani. Zaslišali boste »Pages« (Strani), trenutni izbor, »combo box« (kombinirano polje). S puščičnima tipkama gor in dol lahko izbirate med možnostmi Vse, Trenutna stran in Obseg strani. Če izberete Obseg strani, se prikaže polje Obseg. Pritisnite tabulatorko. Zaslišali boste »Page range, editing« (Obseg strani, urejanje). Vnesite želeni obseg strani za tiskanje.

Prilagajanje velikosti strani

S tabulatorko se pomaknite v kombinirano polje Prilagoditev strani. Zaslišali boste »Scale« (Prilagoditev strani), trenutni izbor, »combo box« (kombinirano polje). S puščičnima tipkama gor in dol lahko izberete Skrči, da ustreza ali odstotek pomanjšanja.

Nastavljanje robov

Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Margins« (Robovi), trenutni izbor, »combo box« (kombinirano polje). S puščičnima tipkama gor in dol se premikate med možnostmi Navadno, Ozko, Zmerno in Široko ter nastavite robove. Ko izberete posamezno nastavitev, zaslišite njeno ime.

Tiskanje glav in nog

Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Headers and footers« (Glave in noge), trenutni izbor, »combo box« (kombinirano polje). S puščičnima tipkama gor in dol lahko izberete Izklop, če ne želite natisniti glav in nog, ali Vklop, če želite natisniti glave in noge. Ko se pomaknete na posamezno možnost, zaslišite »Off« (Izklopljeno) ali »On« (Vklopljeno).

Več nastavitev

Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »More settings link« (povezava Več nastavitev); pritisnite preslednico, da odprete pogovorno okno Več nastavitev. Nastavitve v tem pogovornem oknu so odvisne od izbranega tiskalnika. Med možnimi nastavitvami so Zbiranje, Spenjanje, Strani na list, Vrsta papirja, Barvni način in Pladenj za papir. Na voljo so lahko tudi nastavitve, kot sta Usmerjenost in Velikost papirja, ki jih je mogoče urejati v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja storitve Excel Online ali v pogovornem oknu Tiskanje v brskalniku Edge. S tabulatorko se pomikate po nastavitvah, s puščičnima tipkama gor in dol pa se pomikate po možnostih v posameznem kombiniranem polju. Ko prilagodite nastavitve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Okay button« (gumb V redu). Pritisnite tipko Enter, če se želite vrniti v glavno pogovorno okno Tiskanje v brskalniku Edge.

Glejte tudi

Kako ustvariti tabelo v storitvi Excel Online, ko uporabljate bralnik zaslona

Dodajanje opomb na delovni list aplikacije Excel Online z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici v storitvi Excel Online

Uporaba bralnika zaslona za izvajanje osnovnih opravil v storitvi Excel Online

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×