Uporaba bralnika zaslona za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu

Uporaba bralnika zaslona za razvrščanje ali filtriranje tabele v Excelu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Če želite v programu Excel 2016 razvrščati in filtrirati tabele, uporabite tipkovnico in bralnik zaslona, kot je JAWS ali Pripovedovalec, vgrajeni bralnik zaslona v sistemu Windows. Z razvrščanjem podatkov lažje organizirate in poiščete želene podatke in jih hitreje analizirate. S filtriranjem podatkov se osredotočite na določen nabor podatkov, kar je še posebej uporabno na velikih delovnih listih.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za informacije o bližnjicah na tipkovnici preberite članek Bližnjice na tipkovnici v programu Excel 2016 za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Bližnjice na tipkovnici za razvrščanje in filtriranje

V tej tabeli so naveden bližnjice na tipkovnici za razvrščanje in filtriranje.

Dejanje

Tipke

Filtriranje izbranega obsega celic ali brisanje filtra v obsegu celic

e

Izklop spustnega menija za samodejno filtriranje v glavi stolpca

r

Iskanje najvišjih ali najnižjih vrednosti v obsegu celic ali tabeli

r

Odpiranje spustnega menija za samodejno filtriranje v glavi stolpca

Alt+puščica dol

Razvrščanje od najmanjše do največje vrednosti ali od A do Ž

Alt+A, S+A ali Alt+puščica dol, S

Razvrščanje od največje do najmanjše vrednosti ali od Ž do A

Alt+A, S+D ali Alt+puščica dol, O

Odpiranje pogovornega okna »Razvrščanje«

Alt+A, S+S ali Alt+H, S, U

Ponovna uporaba razvrščanja po spreminjanju podatkov

Ctrl+Alt+L (ali Alt+A, Y+3)

Filtriranje po barvi Filtriranje po številu ali besedilu

Alt+puščica dol, I

Odpiranje pogovornega okna »Oblikovanje celic«

Alt+puščica dol, F

Uporaba funkcije TRIM

Alt+M, T in nato premik do funkcije TRIM r

Več informacij o razvrščanju v Excelu

Podatke je mogoče razvrstiti po besedilu (od A do Ž ali od Ž do A), številih (od najmanjšega do največjega ali od največjega do najmanjšega), in datumih ali časih (od najbolj oddaljenega do najbližjega ali od najbližjega do najbolj oddaljenega) v enem ali več stolpcih. Podatke je mogoče razvrstiti tudi po seznamu po meri (na primer »Velik«, »Srednji« in »Majhen«) ali po obliki, med drugim barvi celice, barvi pisave ali naboru ikon. Večina postopkov razvrščanja vpliva na stolpce, vendar lahko tudi razvrščate po vrsticah

Ko razvrščate podatke v tabeli, Excel shrani pogoje, ki ste jih uporabili v delovnem zvezku, tako da jih lahko znova uporabite vsakič, ko odprete delovni zvezek. To je zlasti pomembno pri razvrščanju več stolpcev ali razvrščanju, ki ga ustvarjate dalj časa. Vendar pa je to mogoče uporabiti le za podatke v tabeli, ne pa zgolj za obseg celic. Če želite shraniti pogoje razvrščanja, tako da lahko znova uporabite razvrščanje vsakič, ko odprete delovni zvezek, priporočamo, da uporabite tabelo.

Razvrščanje besedila v tabeli ali v obsegu

Razvrščanje besedila v tabeli

 1. Premaknite se v vrstico z glavo v tabeli.

 2. Pritisnite puščico desno ali puščico levo, da se premaknete v glavo stolpca, kjer so podatki, ki jih želite razvrstiti.

 3. Pritisnite kombinacijo tipk Alt+puščica dol, da odprete meni filtra, nato se s tabulatorko premaknite v meni.

 4. Prikazane možnosti so odvisne od vrste podatkov v stolpcu. Številske podatke lahko na primer razvrščate od najmanjše do največje vrednosti ali obratno. Alfanumerične podatke lahko razvrščate od A do Ž, od Ž do A ali po barvi.

  S puščico dol prebrskajte možnosti in pritisnite tipko Enter, da izberete želeno možnost.

Razvrščanje besedila v obsegu

 1. Izberite stolpec v obsegu celic, ki vsebuje alfanumerične podatke, oziroma preverite, ali je aktivna celica v stolpcu tabele, ki vsebuje alfanumerične podatke.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk Alt+A. Odpre se zavihek Podatki in zaslišite »Zgornji trak, zavihek »Podatki««. V Pripovedovalcu slišite »Izbrano, zavihek »Podatki««.

  • Če želite razvrstiti podatke v naraščajočem alfanumeričnem vrstnem redu (Razvrsti od A do Ž), pritisnite S+A. •

  • Če želite razvrstiti podatke v padajočem alfanumeričnem vrstnem redu (Razvrsti od Ž do A), pritisnite S+D.

Razvrščanje z razlikovanjem med velikimi in malimi črkami

 1. Izberite stolpec v obsegu celic, ki vsebuje alfanumerične podatke, oziroma preverite, ali je aktivna celica v stolpcu tabele, ki vsebuje alfanumerične podatke.

 2. Pritisnite Alt+H, S in nato U. Odpre se pogovorno okno Razvrščanje in zaslišite »Sort dialog« (Pogovorno okno »Razvrščanje«). (V Pripovedovalcu zaslišite »Sort, Custom, OK button« (Razvrščanje, Po meri, gumb »V redu«).)

 3. S tabulatorko se premaknite do gumba Možnosti in pritisnite preslednico, da odprete pogovorno okno »Možnosti razvrščanja«. Zaslišite »Sort options dialog, Case sensitive checkbox« (Pogovorno okno »Možnosti razvrščanja«, potrditveno polje »Razlikovanje malih in velikih črk«). (V Pripovedovalcu zaslišite »Sort options windows. Case sensitive check box« (Okna »Možnosti razvrščanja« Potrditveno polje »Razlikovanje malih in velikih črk«).)

 4. Potrdite potrditveno polje Case sensitive (Razlikovanje malih in velikih črk).

 5. S tabulatorko se premaknite do gumba V redu in pritisnite Enter. Odpre se pogovorno okno »Razvrščanje« in zaslišite »Sort dialog« (Pogovorno okno »Razvrščanje«). (V Pripovedovalcu zaslišite »Sort, Custom, Options button« (Razvrščanje, Po meri, gumb »V redu«).)

 6. S tabulatorko se premaknite do gumba V redu in pritisnite Enter.

Namigi : 

 • Če stolpec, v katerem razvrščate podatke, vsebuje števila in besedilo, jih boste morda morali vse oblikovati kot besedilo. V nasprotnem primeru Excel razvrsti najprej števila in nato razvrsti besedilo. Če želite oblikovati podatke, izberite vse podatke v stolpcu in pritisnite kombinacijo tipk Alt+H, F, N. S tipko s puščico levo se premaknite na zavihek »Številke«, nato pa se s tabulatorko premaknite na seznam »Kategorija« in pritiskajte tipko s puščico dol, dokler ne zaslišite »Text« (Besedilo). Enkrat pritisnite tabulatorko, da se premaknete na gumb V redu, nato pritisnite tipko Enter.

Namigi : 

 • Ko uvažate ali kopirate podatke z druge lokacije, se pred podatke lahko vstavijo začetni presledki. Ime »Irena Koren« je na primer lahko vneseno kot »(presledek)(presledek)Irena Koren.

 • Če uporabljate bralnik zaslona, morda presledkov ne opazite, ker bralnik JAWS ne bere presledkov v celicah.

 • Za lažje iskanje Excel vstavi celice z začetnimi presledki na vrh razvrščenega stolpca.

Razvrščanje števil

Razvrščanje števil

 1. Izberite stolpec v obsegu celic, ki vsebuje številske podatke, ali pa poskrbite, da je aktivna celica v stolpcu tabele, ki vsebuje številske podatke.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk Alt+A. Odpre se zavihek Podatki in zaslišite »Zgornji trak, zavihek »Podatki««. V Pripovedovalcu slišite »Izbrano, zavihek »Podatki««.

  • Če želite razvrstiti podatke od najmanjše do največje vrednosti, pritisnite kombinacijo tipk S+A.

  • Če želite razvrstiti podatke od največje do najmanjše vrednosti, pritisnite kombinacijo tipk S+D.

Potrdite, da so števila shranjena kot številke

 1. Pritisnite Alt+H, F+N. Odpre se pogovorno okno Oblikovanje celic in zaslišite »Pogovorno okno »Oblikovanje celic««. V Pripovedovalcu slišite »Okno »Oblikovanje celic««.

 2. Na zavihek Številke se lahko premaknete s tipko s puščico levo (ali tako, da pritisnete Ctrl+Tab). Zaslišite »Zavihek »Številke««.

 3. Pritisnite tabulatorko. Odpre se seznam Kategorija in zaslišite »Category colon list box, General« (Polje s seznamom vrednosti, ločenih s podpičejm »Kategorije«, splošno«). (V Pripovedovalcu slišite »“General, one of twelve« (Splošno, ena od dvanajstih).)

 4. Pritiskajte tipko s puščico dol, dokler ne zaslišite »Številka«.

 5. Če želite pogovorno okno zapreti, se s tabulatorko premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Razvrščanje datumov in časov

 1. Izberite stolpec v obsegu celic, ki vsebuje datume ali ure, ali pa poskrbite, da je aktivna celica v stolpcu tabele, ki vsebuje datume ali ure.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk Alt+A. Odpre se zavihek Podatki in zaslišite »Zgornji trak, zavihek »Podatki««. V Pripovedovalcu slišite »Izbrano, zavihek »Podatki««.

  • Če želite razvrstiti od najstarejše do najmlajše vrednosti, pritisnite kombinacijo tipk S+A.

  • Če želite razvrstiti od najmlajše do najstarejše vrednosti, pritisnite kombinacijo tipk S+D. •

  • Če želite znova uporabiti razvrščanje, potem ko ste spremenili podatke, izberite celico v obsegu ali tabelo in pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+L.

Razvrščanje po več kot enem stolpcu

Morda boste želeli razvrščati po več stolpcih ali vrsticah, če imate podatke, ki jih želite združiti po isti vrstici v enem stolpcu ali vrstici, nato pa razvrstiti drug stolpec ali vrstico znotraj teh skupin z enakimi vrednostmi. Če imate na primer stolpca »Oddelek« in »Zaposleni«, lahko podatke najprej razvrstite po stolpcu »Oddelek« (da združite vse zaposlene, ki delajo v istem oddelku), nato pa zaposlene razvrstite po imenu (da razvrstite imena zaposlenih za vsak oddelek po abecednem vrstnem redu). Razvrščate lahko po največ 64 stolpcih.

Opomba : Rezultati bodo najboljši, če obseg celic, ki ga razvrščate, vključuje naslove stolpcev. Če želite razvrščati po vrsticah, se prepričajte, da je potrditveno polje Moja tabela vključuje glave počiščeno v pogovornem oknu »Razvrščanje«.

 1. Izberite obseg celic z dvema ali več stolpci podatkov, ali pa se prepričajte, da je aktivna celica v tabeli z dvema ali več stolpci.

 2. Pritisnite kombinacijo tipk Alt+A, S+S. Odpre se pogovorno okno Razvrščanje in zaslišite »Pogovorno okno »Razvrščanje««. V Pripovedovalcu zaslišite »Razvrščanje, Po meri, gumb »V redu««.

 3. S tabulatorko se premaknite do kombiniranega polja Stolpec: Razvrsti po in s puščičnimi tipkami izberite prvi stolpec, ki ga želite razvrstiti.

 4. Če želite izbrati vrsto razvrščanja, se s tabulatorko premaknite do kombiniranega polja Razvrsti v, kjer uporabite puščične tipke.

  • Če želite razvrščati po besedilu, številki ali datumu in uri, izberite Vrednosti.

  • Če želite razvrščati po oblikovanju, izberite Barva celice, Barva pisave ali Ikona celice.

 5. Izberite način razvrščanja:

  • Če želite razvrščati po vrednostih, se s tabulatorko premaknite do kombiniranega polja »Vrstni red« in s puščičnimi tipkami izberite način razvrščanja.

  • Če želite razvrščati besedilne in številske vrednosti, izberite »Od najmanjše do največje vrednosti« ali »Od največje do najmanjše vrednosti«.

  • Če želite razvrščati podatke glede na seznam po meri, izberite Seznam po meri.

  • Če želite razvrščati po barvi celice, barvi pisave ali ikoni celice, s puščičnimi tipkami izberite želeno možnost in se nato s tabulatorko premaknite do naslednjega kombiniranega polja Vrstni red ter s puščičnimi tipkami izberite možnost Zgoraj ali Spodaj.

 6. Če želite dodati še en stolpec za razvrščanje, se s stabulatorko premaknite do gumba Dodaj raven, pritisnite tipko Enter ter ponovite korake od tretjega do vključno petega.

 7. Če želite znova uporabiti razvrščanje stolpca, potem ko ste spremenili podatke, izberite celico v obsegu ali tabelo in pritisnite kombinacijo tipk Ctrl+Alt+L. (S kombinacijo tipk Ctrl+Alt+L razvrščanja ne ponovite v vrstici.

Namigi za težave z razvrščanjem

Če pri razvrščanju podatkov dobite nepričakovane rezultate:

 • Preverite, ali so se spremenile vrednosti, ki jih vrne formula. Če razvrščeni podatki vsebujejo eno ali več formul, se lahko vrnjene vrednosti teh formul spremenijo, ko je delovni list znova izračunan. V takem primeru znova uporabite razvrščanje, da dobite najnovejše rezultate.

 • Pred razvrščanjem razkrijte vrstice in stolpce. Skriti stolpci ne bodo premaknjeni pri razvrščanju stolpcev, skrite vrstice pa ne bodo premaknjene, ko razvrščate vrstice. Priporočamo vam, da pred razvrščanjem podatkov razkrijete skrite stolpce in vrstice.

 • Preverite območne nastavitve. Vrstni red razvrščanja je odvisen od območnih nastavitev. Prepričajte se, da so v pogovornem oknu Območne nastavitve ali Območne in jezikovne možnosti na nadzorni plošči nastavljene pravilne območne nastavitve.

 • Vklopite ali izklopite vrstico z glavo. Običajno je najbolje, da imate vrstico z glavo, ko razvrščate stolpec, saj tako lažje razumete pomen podatkov. Vrednost v glavi privzeto ni vključena v razvrščanje. Občasno boste morda morali vklopiti ali izklopiti glavo, tako da vrednost v glavi bo ali ne bo vključena v razvrščanje.

 • Če želite iz razvrščanja izključiti prvo vrstico s podatki, ker je to glava stolpca, pritisnite Alt+H, S in nato U. V pogovornem oknu Razvrščanje po meri potrdite potrditveno polje Moji podatki imajo glave.

 • Če želite v razvrščanje vključiti prvo vrstico s podatki, ker to ni glava stolpca, pritisnite Alt+H, S in nato U. V pogovornem oknu Razvrščanje po meri počistite potrditveno polje Moji podatki imajo glave.

Filtriranje podatkov v tabeli

Ko v tabelo vstavite podatke, Excel samodejno doda spustni meni Samodejno filtriranje v vsako glavo stolpca. Ta meni lahko uporabite za hitro filtriranje. Če želite spustni meni Samodejno filtriranje odstraniti iz glave stolpca, izberite glavo in pritisnite Ctrl+Shift+L

 1. V glavi tabele stolpca, ki ga želite filtrirati, pritisnite Alt+puščica dol. Odpre se spustni meni Samodejno filtriranje in zaslišite »Type words to search for, Menu« (Vnesite besede za iskanje, meni).« (V Pripovedovalcu slišite »Group« (Skupina).)

 2. V meniju Samodejni filter, če so v stolpcu številke, se s tipko s puščico dol premaknite do možnosti Filtri za številke in pritisnite tipko Enter. Če so v stolpcu besedilni vnosi, se premaknite do možnosti Filtri za besedilo in pritisnite tipko Enter. Odpre se podmeni in zaslišite »Equals« (Je enako).

 3. Do želene možnosti filtriranja se lahko premaknete s puščičnimi tipkami, nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se pogovorno okno Samodejno filtriranje po meri in zaslišite »Custom AutoFilter dialog« (Pogovorno okno »Samodejno filtriranje«). (V Pripovedovalcu slišite »Custom AutoFilter window« (Okno »Samodejno filtriranje«).)

 4. Vnesite ali izberite pogoje filtriranja.

  Če želite na primer prikazati številke nad določenim zneskom, izberite Večje ali enako in nato v kombinirano polje vnesite želeno številko.

  Če želite filtrirati z dvema pogojema, vnesite pogoje za filtriranje v obe kombinirani polji, nato za oba pogoja izberite In, če želite, da bosta oba »TRUE«, in izberite Ali, če želite, da bo en izmed pogojev »TRUE«.

 5. Če želite pogovorno okno zapreti, se s tabulatorko premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Filtriranje podatkov v obsegu

 1. Izberite celice, ki jih želite filtrirati.

 2. Pritisnite Ctrl+Shift+L. Excel doda spustni meni Samodejno filtriranje v prvo celico v obsegu.

 3. Izberite celico s spustnim menijem Samodejno filtriranje.

 4. Pritisnite Alt+puščica dol. Odpre se spustni meni Samodejno filtriranje in zaslišite »Vnesite besede za iskanje, meni«. V Pripovedovalcu slišite »Skupina«.

 5. Do želenih možnosti filtriranja se lahko premaknete s puščičnimi tipkami in tabulatorko.

 6. Ko izberete, se s tabulatorko premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter.

Če želite počistiti filter, izberite katero koli celico v obsegu in pritisnite Ctrl+Shift+L.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje naslova tabele v Excelu

Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje glav stolpcev v tabeli v Excelu

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke v Excelu za Windows

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×