Uporaba bralnika zaslona za izvajanje osnovnih opravil v programu Excel 2016

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Excel je zmogljivo orodje za sledenje in analizo podatkov in ta osnovna opravila ter drugo lahko opravite v Excel s pomočjo svojega bralnika zaslona. Prek omrežja stolpcev in vrstic, ki sestavljajo celice, ki vsebujejo številke, besedilo ali formule, lahko opravite vse, od preprostih izračunov do snemanja in natančnega preverjanja ogromnih količin podatkov. Svoje podatke lahko razvrščate ali filtrirate, jih postavite v tabele in ustvarite privlačne grafikone, ki pokažejo pomen podatkov.

Opomba : V tej temi je predvideno, da so uporabniki aplikacije JAWS izklopili funkcijo navideznega menija na traku.

V tej temi

Ustvarjanje novega delovnega zvezka

Excel datoteke se imenujejo delovni zvezki. Vsak delovni zvezek ima liste, navadno imenovane preglednice ali delovni listi. V delovni zvezek lahko dodate poljubno število listov ali pa ustvarite nove delovne zvezke in hranite podatke ločeno.

 1. V Excel pritisnite Alt + F, N, da začnete z ustvarjanjem novega delovnega zvezka.

 2. Če želite odpreti prazen delovni zvezek, pritisnite L.

Vnašanje podatkov

Ko vnašate podatke v list, delate z vrsticami, stolpci in celicami. Sklici na celice so določeni z njihovim mestom v vrstici in stolpcu, tako da je celica A1 v prvi vrstici stolpca A. Na novem listu je celica A1 privzeta izbira.

 1. Če želite izbrati prazno celico, kjer želite začeti vnašati podatke, pritisnite puščične tipke. Ko se premikate na celice v delovnem zvezku, boste v JAWS slišali sklic na celico in vsebino celice. Ko izberete prazno celico, boste na primer slišali: »Prazna, G4.« V Pripovedovalcu boste slišali sklic na celico, ne pa tudi vsebine celice.

 2. V celico vnesite besedilo ali število.

 3. Če želite v celico vnesti vsebino in se pomakniti na naslednjo celico v stolpcu, pritisnite tipko Enter. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete do naslednje celice v vrstici. Uporabite lahko tudi puščične tipke.

Uporaba samodejne vsote za seštevanje podatkov

S funkcijo samodejne vsote lahko hitro dodate številke, ki ste jih vnesli v delovni list.

 1. Izberite celico, v katero želite vstaviti vsoto. To je običajno desno od števil, ki jih prištevate, ali pod njimi.

 2. Če želite vnesti funkcijo samodejne vsote v celico, pritisnite Alt+H, U, nato pa S.

  Namig : Spremenite lahko celice, ki so izbrane za funkcijo samodejne vsote. Če želite izbrati obseg celic, ki jih želite dodati, držite pritisnjeno tipko Shift in pritisnite puščične tipke.

 3. Ko potrdite, da funkcija samodejne vsote ustvarja formulo za celice, ki jih želite, pritisnite tipko Enter. Samodejna vsota sešteje števila v izbranih celicah in vsota gre v vašo izbrano celico.

 4. Če želite slišati rezultat izračuna samodejne vsote, se premaknite nazaj na celico s funkcijo samodejne vsote. Slišali boste število, dejstvo, da je ta rezultat formule, in sklic na celico, na primer »538, vsebuje formulo, G6.«

Ustvarjanje preproste formule

V svoj list lahko vnesete preproste formule za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje števil. Formulo ustvarite z združevanjem sklicev na celice (na primer B4 ali D6) s števili, ki jih želite izračunati z matematičnimi operatorji. Operatorji so znak plus (+) za seštevanje, minus (-) za odštevanje, zvezdica (*) za množenje in poševnica naprej (/) za deljenje.

 1. Izberite celico, v katero želite vstaviti rezultat formule. To je običajno desno od števil, s katerimi računate, ali pod njimi.

 2. Vnesite enačaj (=). Excel Formula se vedno začne z enačajem.

 3. Če želite ustvariti formulo, vnesite kombinacijo sklicev na celice (na primer B4 ali D6) in matematičnih operatorjev. Na primer =B4 + B5, =B4 - B5, =B4 * B5 ali =B4 / B5.

  Namig : Hitre izračune lahko naredite tako, da namesto sklicev na celice vnesete številke v formulo, na primer, =20 + 10, =20 - 10, =20 * 10 ali =20 / 10.

 4. Pritisnite tipko Enter. Številke so izračunane in rezultat gre v vašo izbrano celico.

  Namig : Če želite, da kazalec ostane v aktivni celici, pritisnite Ctrl + Enter.

Uporaba oblike zapisa števil

Za razlikovanje med različnimi vrstami števil dodajte obliko zapisa števil, na primer valuto, odstotek ali datum.

 1. Izberite celice, ki vsebujejo števila, jih želite oblikovati.

 2. Če želite odpreti kombinirano polje oblike zapisa števil, pritisnite Alt + H, N.

 3. Če želite brskati po razpoložljivih oblikah zapisa števil, pritisnite puščico dol ali puščico gor.

  Namig : Če na tem seznamu ni želene oblike zapisa števil, na primer Posebno ali Po meri, pritisnite tipko Esc za izhod iz seznama oblik zapisa števil. Če želite odpreti zavihek Število v pogovornem oknu Oblikovanje celic, pritisnite Alt + H, O in nato E. Če želite brskati po seznamu razpoložljivih oblik zapisa števil, pritisnite tabulatorko in nato pritisnite puščico dol ali puščico gor.

 4. Če želite v izbranih celicah uporabiti izbrano obliko zapisa števil, pritisnite tipko Enter.

Filtriranje ali razvrščanje podatkov v tabeli

Ko ustvarite tabelo iz svojih podatkov na listu, lahko analizirate podatke na različne načine, vključno s hitrim filtriranjem ali razvrščanjem.

 1. 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite analizirati kot tabelo, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke. Ko izberete skupino celic, boste slišali sklic na celico in vsebino prve celice v obsegu in nato sklic na celico in vsebino zadnje celice v obsegu. (V Pripovedovalcu boste slišali sklic na celico in vsebino prve celice v obsegu.)

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Tabele, pritisnite T.

 4. Če želite izbrati zavihek Tabela, pritisnite tabulatorko, nato pa še tipko Enter. Vaši izbrani podatki so oblikovani kot tabela. Glave stolpcev so dodane, vrstice pa so oblikovane v izmeničnih barvah.

 5. Filtrirajte tabelo po vsebini stolpca.

  1. Premaknite se na glavo stolpca, ki vsebuje podatke, po katerih želite filtrirati.

  2. Izberite puščico v glavi stolpca.

  3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Izberi vse. Potrjeno.«

  4. Če želite počistiti potrditveno polje, pritisnite preslednico.

  5. Če želite brskati po izbirah filtra, pritisnite puščico dol, če pa želite izbrati potrditvena polja s podatki, po katerih želite filtrirati, pa pritisnite preslednico. Pritisnite tipko Enter.

  6. Če želite odstraniti filter in znova pokazati vse podatke, ponovite korake od a do c. Če želite potrditi potrditveno polje Izberi vse, pritisnite preslednico. Pritisnite tipko Enter.

 6. Razvrstite tabelo.

  1. Premaknite se na glavo stolpca, po katerem želite razvrstiti tabelo.

  2. Izberite puščico v glavi stolpca.

  3. Če želite izbrati Razvrsti od najmanjšega do največjega (za števila) ali Razvrsti od A do Ž (za besedilo), pritisnite S. Če želite izbrati Razvrsti od največjega do najmanjšega ali Razvrsti od Ž do A, pritisnite O.

Izračun številk v tabeli

Z orodji za hitro analizo lahko hitro izračunate števila. Naj gre za vsoto, povprečje ali štetje, Excel prikaže rezultate izračuna pod vašimi števili ali zraven njih po vsej tabeli.

 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite izračunati kot tabelo, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Skupaj, pritisnite O, nato pa še tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih izračuna, ki vključujejo Vsoto, Povprečje, Štetje, % vsote in Izvaja za vodoravne ali navpične podatke, pritisnite puščico desno.

 5. Izberite eno od možnosti izračuna, nato pa pritisnite tipko Enter. Izbrana skupina podatkov je izračunana, kot je določeno.

 6. Če želite slišati rezultate, izberite celice s formulami, eno za drugo. Slišali boste rezultat formule, dejstvo, da celica vsebuje formulo, in sklic na celico.

Oblikovanje ali označevanje vaših podatkov v tabeli

S pogojnim oblikovanjem ali grafikoni sparkline je mogoče poudariti vaše najpomembnejše podatke ali prikazati podatkovne smernice. Orodje za hitro analizo lahko uporabite za hitro uporabo teh poudarkov.

 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite označiti s pogojnim oblikovanjem ali grafikoni sparkline, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Oblikovanje, pritisnite F. Če se želite premakniti na meni Grafikoni sparkline, pritisnite S. Če se želite premakniti na zavihek z možnostmi, pritisnite tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih oblikovanja ali grafikonov sparkline, pritisnite puščico desno ali puščico levo. Možnosti oblikovanja za števila vključujejo Podatkovne vrstice, Barvo, Nabor ikon in drugo. Možnosti oblikovanja besedil vključujejo Besedilo vsebuje, Podvojene vrednosti, Enolične vrednosti, Enako in Počisti oblikovanje. Možnosti grafikonov sparkline vključujejo Črto, Stolpec in Dobiček/izguba in so na voljo, samo ko so izbrane številke.

 5. Izberite možnost oblikovanja ali grafikonov sparkline in pritisnite tipko Enter. Vaša izbrana skupina podatkov je oblikovana, kot je določeno.

Prikazovanje podatkov v grafikonu

Orodje za hitro analizo priporoča določen grafikon in hitro ustvari vizualno predstavitev vaših podatkov.

 1. Če želite izbrati skupino števil in oznak, ki jih želite predstaviti kot grafikon, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Grafikoni, pritisnite C, nato pa še tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih grafikonov, pritisnite puščico desno ali puščico levo.

 5. Izberite želeno vrsto grafikona in pritisnite tipko Enter. Grafikon, ki predstavlja vašo izbrano skupino, je dodan na delovni list kot vdelan predmet.

Opomba : Več o drugih načinih Ustvarjanja grafikona v Excelu 2016 za Windows.

Shranjevanje dela

 1. 1. Pritisnite Ctrl + S. Če prvič shranjujete delovni zvezek v pravkar odprtem pogledu »Backstage« Shrani kot, izberite mesto za shranjevanje in ga poimenujte.

 2. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete v izbire mesta Shrani kot.

 3. Če želite izbrati mesto za shranjevanje delovnega zvezka, na primer OneDrive ali ta računalnik, pritisnite puščico dol ali puščico gor. Če pa želite odpreti pogovorno okno Shrani kot se premaknite na Prebrskaj in pritisnite tipko Enter.

 4. Če želite prebrskati mapo znotraj svojega izbranega mesta za shranjevanje, pritisnite tabulatorko. Če se želite premakniti v mapo, ki je višje v hierarhiji, izberite V nadrejeno mapo. Če se želite premakniti na seznam map, večkrat pritisnite tabulatorko. Za pomikanje po seznamu pritiskajte tabulatorko ali puščične tipke. Pritisnite tipko Enter, da izberete mapo.

 5. S tabulatorko se pomaknite na polje Tukaj vnesite ime datoteke in vnesite ime za svoj delovni zvezek.

 6. S tabulatorko se pomaknite na gumb Shrani in pritisnite tipko Enter.

Tiskanje dela

 1. Če želite odpreti Tiskanje v pogledu »Backstage«, pritisnite Ctrl + P.

 2. S tabulatorko se pomikajte po nastavitvah tiskanja, vključno z Lastnostmi tiskanja, Enostranskim tiskanjem, Pokončno usmeritvijo, Navadnimi robovi in Pripravo strani. Če želite izbrano nastavitev spremeniti, pritisnite tipko Enter. Če želite izbrati drugo nastavitev, pritisnite puščico dol ali puščico gor, nato pa pritisnite tipko Enter.

 3. Ko so nastavitve tiskanja takšne, kakršne želite, izberite Tiskanje tako, da pritiskate tipko Shift + tabulatorko, dokler ne slišite »Natisni.« Pritisnite tipko Enter. Vaš tiskalnik natisne delovni zvezek.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×