Uporaba bralnika zaslona za dodajanje, branje in brisanje pripomb v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za dodajanje, branje in brisanje pripomb v Wordu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

V programu Word 2016 lahko s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom v sistemu Windows, dodajate pripombe v dokumente programa Word 2016. S pripombami lahko predlagate spremembe v dokumentih ali označite točke za nadaljnjo obravnavo. Ko pripombo preberete ali odgovorite nanjo, jo zlahka izbrišete.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Če želite izvedeti več o bližnjicah na tipkovnici, glejte Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Word za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Dodaj pripombo

V dokument Word 2016 lahko dodate pripombo, ko na primer pregledujete delo nekoga drugega in želite zapisati opombo v svoj dokument, ali želite slediti težavam za nadaljnjo obravnavo.

 1. Če želite zagnati neprekinjeno branje na trenutnem mestu v dokumentu, pritisnite Caps Lock + M.

 2. Če želite Pripovedovalca zaustaviti na mestu, kamor želite vstaviti pripombo, pritisnite tipko Ctrl.

  Namig : Če želite v telesu besedila za besedilo pripombe označiti več besed, pritisnite Ctrl + Shift + puščično tipko desno. Zaslišali boste izbrane besede

 3. Če želite dodati novo pripombo, pritisnite Ctrl + Alt + M. Zaslišali boste: »<Uporabniško ime>, pripomba, urejanje.« V bralniku JAWS boste zaslišali: »Vstavljanje pripombe <številka pripombe> avtorja <uporabniško ime>.«

 4. Vnesite pripombo. Za izhod iz podokna pripomb in vrnitev na mesto v telesu besedila, kjer ste bili nazadnje, pritisnite Caps Lock + Shift + Insert ali tipko Esc.

Prikaz pripomb v dokumentu

Točke vstavljanja pripombe so označene v telesu besedila dokumenta v načinu »Vse oznake«.

 1. Če želite spremeniti način »Vse oznake«, pritisnite Alt + R, TD. Zaslišali boste: »<ime trenutno izbrane oznake>«. V bralniku JAWS boste zaslišali: »Spodnji trak, polje sledenje skupine, <ime trenutno izbrane oznake>.« Odpre se seznam s štirimi možnosti pogleda.

 2. Na seznamu pritisnite puščične tipke, dokler ne zaslišite: »Vse oznake.« Nato pritisnite tipko Enter. Fokus se vrne v telo besedila.

Pomikanje do pripomb in med njimi

Pripovedovalec napoveduje pripombe med branjem telesa besedila. Dejansko besedilo pripombe in podrobnosti se prikažejo v polju pripombe ob robu dokumenta. Bralnik zaslona JAWS bere besedilo pripombe in med branjem telesa besedila napove tudi, kdo je pripombo ustvaril. Zaslišali boste: »Pripomba, <besedilo pripombe> avtorja <avtor pripombe>.«

Pomikanje do pripomb in nazaj v telo besedila

 1. Preverite, ali ste izbrali možnost za vse oznake, kot je opisano zgoraj v razdelku Prikaz pripomb v dokumentu.

 2. Za neprekinjeno branje pritisnite Caps Lock + M. Pustite bralnik zaslona brati telo besedila, dokler ne zaslišite napovedane pripombe.

 3. Da se premaknete do pripombe, odvisno bralnika zaslona, naredite nekaj od tega:

  • V Pripovedovalcu pritisnite Caps Lock + Insert. Fokus se premakne do pripombe na robu. Če se želite vrniti na mesto, kjer ste nazadnje urejali dokument, pritisnite Esc ali Caps Lock + Shift + Insert.

  • V bralniku zaslona JAWS pritisnite Shift + Ctrl + opuščaj ('). Zaslišali boste: »Prosimo, počakajte, obdelava <število pripomb> elementov, pogovorno okno pripomb Pregledovalca.« V pogovornem oknu Pripombe Pregledovalca pritisnite puščično tipko gor ali dol za poslušanje pripomb in informacij o tem, kdo in kdaj je ustvaril pripombo. Ko končate, pritisnite tabulatorko, dokler ne slišite: »Gumb V redu.« Nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste pripombo, fokus pa se vrne v telo besedila.

Pomikanje med pripombami

 1. Za pomikanje med vsemi pripombami v dokumentu naredite nekaj od tega:

  • Za pomikanje med vsemi pripombami pritisnite Alt + R, N. Fokus se premakne na naslednjo pripombo. Če se želite premakniti na prejšnjo pripombo, pritisnite Alt + R, V. Ponavljajte dejanje, dokler se ne pomaknete do vseh pripomb ali ne najdete pripombe, ki jo iščete.

  • Za pomikanje med vsemi sledenimi spremembami in opombami pritisnite Alt + R, H. Fokus se premakne na naslednjo spremembo. Če se želite premakniti na prejšnjo spremembo, pritisnite Alt + R, F. Ponavljajte dejanje, dokler se ne pomaknete do vseh sprememb in pripomb ali ne najdete spremembe ali pripombe, ki jo iščete.

 2. Če želite slišati pripombo in informacije o tem, kdo je ustvaril pripombo in kdaj, uporabite ukaze za krmarjenje po elementih bralnika zaslona. Za ukaze Pripovedovalca glejte Ukazi na tipkovnici in poteze s prsti za Pripovedovalca. Za ukaze bralnika zaslona JAWS glejte Bližnjice na tipkovnici za JAWS.

Brisanje komentarjev

Pripombe lahko brišete vsako posebej ali vse pripombe v dokumentu hkrati.

Brisanje ali odgovarjanje na eno pripombo

 1. Pomaknite se na pripombo, ki jo želite izbrisati ali nanjo odgovoriti, kot je opisano v razdelku Pomikanje do pripomb in med njimi.

 2. Pritisnite Shift + F10. Odpre se priročni meni.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrisati pripombo, v priročnem meniju pritisnite puščične tipke, dokler ne zaslišite »Izbriši pripombo« in pritisnite tipko Enter. Trenutna pripomba se izbriše. Nato se lahko pomaknete na naslednjo pripombo v dokumentu.

  • Če želite odgovoriti na pripombo, pritisnite puščične tipke, da zaslišite »Odgovor na pripombo.« Napišite odgovor in se pomaknite na naslednjo pripombo.

  Namig : Ali pa odgovorite na pripombo tako, da pritisnete Ctrl + Alt + M, ko ste na pripombi.

Brisanje vseh pripomb

 1. Pritisnite Alt + R, D, O.

Razreševanje pripomb

Da razrešite pripombo, jo označite kot dokončano. Odpravljena pripomba je zatemnjena na robu in ji ni več mogoče dodati odgovorov. Razrešeno pripombo lahko izbrišete ali jo znova odprete. Če pripombo razrešite, je ne izbrišete.

 1. Pomaknite se na pripombo, ki jo želite razrešiti, kot je opisano v razdelku Pomikanje do pripomb in med njimi.

 2. Pritisnite Shift + F10. Odpre se priročni meni.

 3. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite »Razreši pripombo« in pritisnite tipko Enter. Trenutna pripomba je zdaj zatemnjena.

 4. Če želite znova odpreti razrešeno pripombo, se pomaknite do nje, in pritisnite Shift + F10. V priročnem meniju pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Znova odpri pripombo.« Pripombo je znova mogoče urejati.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Bližnjice na tipkovnici za Microsoft Word za Windows

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Navodila za pomikanje po Wordu z dostopnimi funkcijami

V programu Word Mobile lahko s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom v sistemu Windows, dodajate pripombe v dokumente programa Word Mobile. S pripombami lahko predlagate spremembe v dokumentih ali označite točke za nadaljnjo obravnavo. Ko pripombo preberete ali odgovorite nanjo, jo zlahka izbrišete.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Premik do zavihka »Pregled«

Funkcije za pripombe, opisane v tem članku, so na zavihku Pregled.

 1. V dokumentu programa Word Mobile z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol po zaslonu, da zaslišite: »Elementi.«

 2. Z enim prstom podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Več možnosti', strnjeno, dvotapnite, da razširite.« Dvotapnite zaslon. Meni Več možnosti se razširi.

 3. Z enim prstom podrsnite levo, da zaslišite: »Gumb 'Osnovno', strnjeno. Dvotapnite, da razširite.« Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Osnovno, <število zavihkov, ki so na voljo, in mesto trenutnega zavihka v meniju>, izbrano.« Glavni meni je zdaj razširjen.

 4. V meniju z enim prstom podrsnite desno, da zaslišite: »Pregled, <število zavihkov, ki so na voljo, in mesto trenutnega zavihka v meniju>, dvotapnite za izbiro.« Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Wordovo okno. « Možnosti zavihka Pregled so zdaj na voljo.

Dodaj pripombo

V dokument Word Mobile lahko dodate pripombo, ko na primer pregledujete delo nekoga drugega in želite zapisati opombo v svoj dokument, ali želite slediti težavam za nadaljnjo obravnavo.

 1. Če želite zagnati neprekinjeno branje s trenutnega mesta v dokumentu, podrsnite navzdol s tremi prsti.

 2. Če želite Pripovedovalca zaustaviti na mestu, kamor želite vstaviti pripombo, tapnite na zaslonu.

 3. Pomaknite se do zavihka Pregled, kot je opisano v razdelku Premik do zavihka »Pregled«.

 4. Na zavihku Pregled tapnite kjer koli na zaslonu, nato pa podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nova pripomba', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Pojavno okno pripombe, urejanje.« Prikaže se zaslonska tipkovnica.

 5. Vnesite pripombo in za izhod iz pojavnega okna pripombe podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Zapri', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon. Fokus se vrne v območje z glavno vsebino. Zaslišali boste: »<ime dokumenta>.docx, urejanje.«

Pomikanje do pripomb

Na pripombo se lahko pomaknete bodisi iz telesa besedila, medtem ko Pripovedovalec bere dokument ali pa z uporabo gumbov Naprej in Nazaj na traku Pregled, če se želite premikati med pripombami.

Pomikanje do pripombe iz telesa besedila

Pripovedovalec napove vstavljeno pripombo skupaj s telesom besedila. Ko v neprekinjenem načinu branja zaslišite mejnik pripombe, lahko ustavite branje in se premaknete na pripombo.

 1. Če želite zagnati neprekinjeno branje s trenutnega mesta v dokumentu, podrsnite navzdol s tremi prsti. Ko Pripovedovalec naleti na pripombo, boste zaslišali: »Pripomba, <mesto vstavljanja pripombe v besedilu>. Konec pripombe.«

 2. Če želite ustaviti neprekinjeno branje pri pripombi, tapnite z dvema prstoma.

 3. Da se pomaknete do besedila pripombe, podrsajte levo ali desno z enim prstom, dokler ne zaslišite: »Namigi pripombe, vsebuje <število pripomb> elementov, dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite. Odpre se rob za vezavo.

 4. Z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol, dokler ne zaslišite »Mejniki in vsebniki«, nato za izbiro tapnite z enim prstom. Nato podrsnite levo ali desno z enim prstom, da zaslišite: »Rob za vezavo pripomb. Vsebuje <število pripomb> elementov.« Za izbiro tapnite z enim prstom.

 5. Podrsnite navzgor ali navzdol, dokler ne zaslišite: »Elementi.« Za izbiro tapnite z enim prstom. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Skupina 'Pripomba', <število pripomb> pripomb.« Nato za izbiro enkrat tapnite.

 6. Podrsnite desno, da zaslišite Pripovedovalca brati polje s pripombo.

 7. Podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Naprej', dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite, da se premaknete na naslednjo pripombo.

Pomikanje do pripombe s trakom »Pregled«

 1. Na zavihku Pregled z enim prstom podrsnite desno, da zaslišite: »Skupina 'Pripombe'. « V skupini »Pripombe« podrsnite, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Naprej', dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite element z enim prstom.

 2. Z enim prstom podrsnite navzgor ali navzdol, dokler ne zaslišite: »Mejniki in vsebniki. « Za izbiro tapnite z enim prstom.

 3. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Rob za vezavo pripombe, vsebuje <število elementov> elementov.« Fokus se premakne do polja z besedilom pripombe. Prikaže se meni »Pripomba«.

 4. Podrsnite navzgor ali navzdol, dokler ne zaslišite: »Elementi.« Za izbiro tapnite z enim prstom. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite: »Skupina 'Pripomba', <število pripomb> pripomb.« Nato enkrat tapnite, da izberete pripombo.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite Pripovedovalca brati polje s pripombo.

 6. Podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Naprej', dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite na zaslonu, da se premaknete na naslednjo pripombo.

Odgovor na pripombo

Odgovorite lahko na pripombo, ki jo je dodal drug uporabnik, da drugim uporabnikom olajšate sledenje celotnemu pogovoru.

 1. Pomaknite se do pripombe, na katero želite odgovoriti, kot je opisano v razdelku Pomikanje do pripomb.

 2. Z enim prstom podrsnite levo, da zaslišite: »Gumb 'Nova pripomba', dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »<Uporabniško ime>, pripomba, urejanje.« Prikaže se zaslonska tipkovnica.

 3. Vnesite pripombo in za izhod iz pripombe podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Zapri', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon. Fokus se vrne v območje z glavno vsebino. Zaslišali boste: »<ime dokumenta>.docx, urejanje.«

Brisanje komentarjev

Pripombe lahko brišete vsako posebej ali vse pripombe v dokumentu hkrati.

Brisanje ene pripombe

 1. Pomaknite se na pripombo, katero želite izbrisati, kot je opisano v razdelku Pomikanje do pripomb.

 2. Z enim prstom podrsnite levo, da zaslišite: »Gumb 'Izbriši', dvotapnite, da aktivirate.« Nato dvotapnite zaslon. Trenutna pripomba so izbriše in fokus se premakne do naslednje pripombe v dokumentu.

Brisanje vseh pripomb

 1. Na zavihku Pregled z enim prstom podrsnite desno, da zaslišite: »Izbriši. Strnjeno, gumb za razdelitev, dvotapnite, da aktivirate, trikrat tapnite, da razširite.« Trikrat tapnite zaslon. Z enim prstom podrsnite navzgor, dokler ne zaslišite: »Elementi.« Nato tapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Izbriši', dvotapnite, da aktivirate.«

 2. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Izbriši vse pripombe v gumbu 'Dokument', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Preverjanje črkovanja v Wordovem dokumentu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Navodila za pomikanje po Wordu z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×