Uporaba Pripovedovalca za osnovna opravila v aplikaciji Word Mobile

Uporaba Pripovedovalca za osnovna opravila v aplikaciji Word Mobile

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite Word Mobile s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, za izvajanje osnovnih opravil, kot je ustvarjanje, urejanje in tiskanje dokumentov.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za zmogljivosti dotika v aplikaciji Word za Windows Phone 10 glejte Vodnik za Word Mobile za Windows 10 na dotik.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Ustvarjanje novega dokumenta

Ko zaženete Word Mobile, se odpre seznam nedavno uporabljenih dokumentov. Če želite ustvariti nov dokument:

 1. Podrsnite desno, dokler ne slišite »New button, double-tap to activate« (Nov gumb, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, če želite odpreti seznam predlog.

 2. Če želite ustvariti nov prazen dokument, dvotapnite zaslon, potem ko boste slišali »Blank document, 1 of 24« (Prazen dokument, 1 od 24). Če želite ustvariti dokument na podlagi predloge, podrsnite desno, da se premaknete med elementi, dokler ne slišite imena predloge, ki jo želite uporabiti. Nato dvotapnite zaslon.

Odpiranje obstoječega dokumenta

Ko zaženete Word Mobile, se odpre seznam nedavno uporabljenih dokumentov. Če želite odpreti enega od njih, podrsnite desno, dokler ne slišite želenega imena dokumenta in njegove lokacije. Dvotapnite zaslon, če želite odpreti dokument.

Namig : Vse Wordove dokumente shranjujte v isto mapo. Tako jih boste lažje našli.

Če dokumenta, ki ga iščete, ni na seznamu nedavnih dokumentov, ga lahko poiščete v napravi ali OneDrive.

Odpiranje dokumenta iz storitve OneDrive

 1. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Browse button, double-tap to activate« (Gumb za brskanje, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete pogovorno okno Izbira aplikacije.

 2. Podrsnite desno in se premikajte med elementi, dokler ne slišite »This device« (Ta naprava), nato pa dvotapnite zaslon.

 3. Podrsnite desno, dokler bralnik zaslona ne prebere imena mape in vam pove, koliko jih je (na primer »1 of 6« (1 od 6)). Večkrat podrsnite desno, da se premaknete med elementi, dokler ne slišite imena želene mape, na primer »Documents« (Dokumenti). Dvotapnite zaslon, če želite odpreti mapo.

 4. Bralnik zaslona prebere ime prvega elementa v mapi in vam pove, koliko jih je (na primer »1 of 2« (1 od 2)). Podrsnite desno, da se premaknete med elementi, dokler ne slišite imena želenega dokumenta. Nato dvotapnite zaslon, da ga odprete.

Odpiranje dokumenta v napravi

 1. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Browse button, double-tap to activate« (Gumb za brskanje, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete pogovorno okno Izbira aplikacije.

 2. Podrsnite desno in se premikajte med elementi, dokler ne slišite »This device« (Ta naprava), nato pa dvotapnite zaslon.

 3. Podrsnite desno, dokler bralnik zaslona ne prebere imena mape in vam pove, koliko jih je (na primer »1 of 6« (1 od 6)). Večkrat podrsnite desno, da se premaknete med elementi, dokler ne slišite imena želene mape, na primer »Documents« (Dokumenti). Dvotapnite zaslon, če želite odpreti mapo.

 4. Bralnik zaslona prebere ime prvega elementa v mapi in vam pove, koliko jih je (na primer »1 of 2« (1 od 2)). Podrsnite desno, da se premaknete med elementi, dokler ne slišite imena želenega dokumenta. Nato dvotapnite zaslon, da ga odprete.

Dodajanje, urejanje ali oblikovanje besedila

Poleg pisanje besedila z Word Mobile, ga lahko tudi oblikujete, na primer tako, da dodate označen seznam. Ne glede na to, ali želite dodati besedilo ali ga oblikovati, lahko podrsate navzgor ali navzdol, če želite spremeniti način ogleda Pripovedovalca iz elementov, ki je običajen način za krmarjenje, na besede, odstavke ali črte. Ko v teh načinih podrsate desno ali levo, Pripovedovalec prebere izbrano količino besedila.

Pisanje v dokumentu

Preden lahko začnete pisati, morate poiskati pravo mesto v dokumentu:

 1. Ko odprete dokument, podrsnite levo ali desno, dokler ne slišite: »Editable text, double-tap to edit« (Besedilo za urejanje, dvotapnite za urejanje). To vam pove, da ste v območju za pisanje. Dvotapnite zaslon, če želite začeti dodajati besedilo.

  • Če ste začeli nov prazen dokument, začnite preprosto pisati s tipkovnico ali narekovanjem.

  • Če dokument ali predloga že vsebuje besedilo, uporabite ukaze bralnika zaslona za branje odstavka, vrstice ali besede, ki vam bodo pomagali poiskati pravo mesto za nadaljevanje tipkanja. Nato začnite pisati s tipkovnico ali narekovanjem.

Namig : Če uporabljate narekovanje in se za trenutek zaustavite, bo v besedilo dodano ločilo.

Oblikovanje besedila

Poleg dodajanja golega besedila ga lahko oblikujete na različne načine:

 1. Ko ste v območju za pisanje in ste z ukazi bralnika zaslona našli besedo, odstavek ali vrstico, ki jo želite oblikovati, trikrat tapnite zaslon, da odprete način izbire. Podrsnite levo ali desno, da izberete besedilo, ki ga želite oblikovati, nato pa trikrat tapnite zaslon, da dokončate izbor.

 2. Če želite uporabiti možnosti oblikovanja, podrsnite navzgor ali navzdol, dokler ni pripovedovalec v načinu ogleda elementov, nato pa podrsnite desno, dokler ne slišite imena želene možnosti oblikovanja, kot je na primer krepko, ležeče, podčrtano, oznake ali oštevilčevanje. Dvotapnite zaslon, da vklopite ali izklopite možnost za izbrano besedilo.

Namig : Če želite dodati oznake ali oštevilčevanje le enemu odstavku, vam ni treba izbrati vsega besedila. Preprosto premaknite fokus pripovedovalca v odstavek, preden uporabite oblikovanje.

Končanje urejanja dokumenta

Če želite končati dodajanje ali oblikovanje besedila:

 1. Podrsnite navzgor, da preklopite pripovedovalca v načinu pogleda »Mejniki in vsebnik«, nato pa podrsnite desno, dokler ne slišite »App bar« (Vrstica z aplikacijami).

 2. Enkrat podrsnite navzdol, nato pa podrsnite desno, dokler ne slišite »Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand« (Nazaj, gumb strnjen, dvotapnite za aktiviranje, trikrat tapnite za razširitev). Dvotapnite zaslon, da se vrnete v glavni pogled v Word Mobile.

Shranjevanje dokumenta

Word Mobile samodejno shrani vaše delo, vendar lahko spremenite mesto shranjevanja in ime datoteke.

Shranjevanje kopije dokumenta

Če želite spremeniti datoteko, vendar ohraniti kopijo izvirne datoteke, shranite dokument z novim imenom.

 1. V območju za pisanje podrsnite desno v načinu pogleda »Items« (Elementi), dokler ne slišite »File button, double-tap to activate« (Gumb »Datoteka«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete meni Datoteka.

 2. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Save button, double-tap to activate« (Gumb »Shrani«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete pogovorno okno Shrani.

 3. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Save a copy of this file button, double-tap to activate« (Gumb »Shrani kopijo te datoteke«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon.

 4. Bralnik zaslona pove »Choose an app popup, This Device« (pojavno okno za izbiro aplikacije > ta naprava). Če želite raje shraniti v OneDrive, podrsnite desno, dokler ne slišite »OneDrive«. Ko ste izbrali mesto za shranjevanje, dvotapnite zaslon.

 5. Povlecite prst po zgornji polovici zaslona, dokler bralnik zaslona ne prebere imena mape, nato pa podrsnite levo ali desno, da se pomaknete med elementi, dokler ne slišite imena želene mape, na primer »Documents« (Dokumenti) ali »Folder: Documents« (Mapa: dokumenti). Dvotapnite zaslon, če želite odpreti mapo.

 6. Podrsnite desno, dokler ne slišite: »Next app bar button, double-tap to activate« (Gumb »Naslednja vrstica aplikacije«, dvokliknite za aktiviranje). Nato dvotapnite zaslon.

 7. Povlecite prst po vrhu zaslona, dokler ne slišite »File name, editable text« (Ime datoteke > besedilo za urejanje), nato pa ime trenutne datoteke. Dvotapnite zaslon, nato pa s tipkovnico ali narekovanjem zapišite novo ime datoteke.

 8. Podrsnite navzgor, da preklopite pripovedovalca v načinu pogleda »Mejniki in vsebnik«, nato pa podrsnite desno, dokler ne slišite »App bar« (Vrstica z aplikacijami). Enkrat podrsnite navzdol, nato pa podrsnite levo, dokler ne slišite »Save a copy app bar button, double-tap to activate« , dvotapnite aktivirati« (Gumb »Shrani kopijo« v vrstici za aplikacijo, dvokliknite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, če želite shraniti kopijo.

Zdaj delate s kopijo dokumenta, ki ste ga pravkar shranili, in ne z izvirno datoteko.

Preimenovanje dokumenta

Če sta začeli z imenom datoteke, ki je v delu, je morda bolje, da preimenujete datoteko pozneje.

 1. V območju za pisanje podrsnite desno v način pogleda »Items« (Elementi), dokler ne slišite »File button, double-tap to activate« (Gumb »Datoteka«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete meni Datoteka.

 2. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Save button, double-tap to activate« (Gumb »Shrani«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete pogovorno okno Shrani.

 3. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Rename this file button, double-tap to activate« (Gumb »Preimenuj to datoteko«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon.

 4. S tipkovnico ali narekovanjem vnesite novo ime datoteke. Če želite zaključiti pisanje imena, podrsnite navzgor, da preklopite Pripovedovalca v način pogleda »Mejniki in vsebniki«, podrsnite desno, nato pa podrsnite navzdol, da preklopite nazaj v način »Elementi«. Podrsnite levo, dokler ne slišite »Enter« (Vnos), nato pa dvokliknite zaslon.

 5. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand« (Nazaj, gumb strnjen, dvotapnite za aktiviranje, trikrat tapnite za razširitev). Dvotapnite zaslon, če se želite vrniti v dokument.

Tiskanje dokumenta

Morda želite dokument natisniti, da ga lahko pokažete drugim.

 1. V območju za pisanje podrsnite desno v načinu pogleda »Items« (Elementi), dokler ne slišite »File button, double-tap to activate« (Gumb »Datoteka«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete meni Datoteka.

 2. Podrsnite desno, dokler ne slišite »Print button, double-tap to activate« (Gumb »Tiskaj«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, da odprete pogovorno okno Tiskanje.

 3. Če se želite prepričati, da imate izbran pravi tiskalnik, podrsnite desno, dokler ne slišite »Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed« (Tiskalnik, kombinirano polje, dvokliknite za razširitev, strnjeno). Ko dvokliknete zaslon, bralnik zaslona prebere ime izbranega tiskalnika in pove, koliko možnosti je na voljo (na primer »1 of 5« (1 od 5)). Če želite izbrati tiskalnik, podrsnite desno ali levo, dokler ne slišite imena želenega tiskalnika, nato pa dvokliknite zaslon.

 4. Če želite natisniti dokument, podrsnite desno, dokler ne slišite »Print button, double-tap to activate« (Gumb »Tiskaj«, dvotapnite za aktiviranje). Dvotapnite zaslon, če želite poslati dokument v tiskalnik.

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Glejte tudi

Vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu z bralnikom zaslona

Preverjanje črkovanja v Wordovem dokumentu z bralnikom zaslona

Krmarjenje s funkcijami dostopnosti v dokumentu

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×