Storitve InfoPath Forms Services

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Povzetek     Storitve InfoPath Forms Services je strežnik tehnologijo, ki omogoča za ljudi za izpolnjevanje obrazcev v brskalniku. Upravljanje obrazcev na osrednjem mestu, lahko izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov in izboljšanje odnosov s strankami, partnerji in dobavitelji.

Pregled programa InfoPath Forms Services

Doseže stranke, partnerji in dobavitelji z uporabniku prijazen obrazci

Izboljšanje učinkovitosti obrazcih poslovnih procesov

Upravljanje predloge obrazca v z osrednjega mesta

Pregled storitev InfoPath Forms Services

Uporabnikom ni treba imeti InfoPath, ki so nameščeni v računalniku, da izpolnite predlogo obrazca, omogočena za brskalnik, prav tako se morajo vse dodatni prenos s spleta. Vse, kar morate je dostop do brskalnika, kot so Windows Internet Explorer, Apple Safari ali Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services tudi omogoča shranjevanje in upravljanje oblike in predloge obrazca v središčno lokacijo. InfoPath Forms Services temelji na in zahteva Windows SharePoint Services 3.0, ki vam omogoča, da objavite predlog obrazcev, ki jih oblikujete na skupno mesto v organizaciji. Poleg tega lahko uporabniki pošiljajo obrazcev za SharePointove knjižnice, ki so mape, kjer je shranjena zbirka datotek in kje datoteke pogosto uporabljati isto predlogo. Prav tako je mogoče vključiti obrazcev v upravljanje dokumentov in življenjskega cikla opravila, na primer potek dela in pravice za upravljanje.

InfoPath Forms Services tehnologije, ki je na voljo v Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL in tudi, ločeno, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Izkušnje načrtovanja

Predloge obrazcev, ki jih je mogoče izpolniti v brskalniku, se imenujejo predloge obrazcev, ki jih je mogoče uporabiti v brskalniku. Če želite ustvariti to vrsto predloge obrazca, morate v InfoPathu načrtovati predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, jo objaviti v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services in omogočiti za uporabo v spletu.

V nekaterih primerih lahko predlogo obrazca omogočite za uporabo v spletu tako, da v InfoPathovem čarovniku za objavljanje potrdite potrditveno polje Omogoči izpolnjevanje obrazca z brskalnikom. Včasih pa morate predlogo obrazca, ki jo želite omogočiti za uporabo v spletu, objaviti na skupnem mestu v omrežju podjetja in se za pomoč obrniti na skrbnika gruče strežnikov.

Odobritev skrbnika je zahtevana v teh primerih:

 • Predloga obrazca vsebuje upravljano kodo.

 • Predloga obrazca zahteva varnostno raven popolnega zaupanja, ki obrazcem omogoča neomejen dostop do sistemskih virov v uporabnikovem računalniku, na primer datoteke in nastavitve.

 • Predloga obrazca uporablja podatkovno povezavo, ki jo upravlja skrbnik.

 • Predloga obrazca je omogočena za prikaz v mobilni napravi.

Če je zahtevana odobritev skrbnika, vas bo čarovnik za objavljanje vodil skozi korake za oddajo predloge obrazca skrbniku.

Ko je predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom, omogočena za uporabo v brskalniku, lahko uporabniki obrazec, ki temelji na tej predlogi, izpolnijo z brskalnikom.

Uporabniške izkušnje

Uporabniške izkušnje pri izpolnjevanju obrazca v brskalniku so skoraj enake tem v InfoPathu. Kontrolniki, na primer ponavljajoči se odseki in funkcije, recimo formule in pogojno formatiranje, delujejo enako v obeh okoljih.

Čeprav je izpolnjevanje obrazca v brskalniku močno podobno temu v InfoPathu, pa obstaja ena ključna razlika. V spletnem brskalniku se namesto InfoPathovih menijev in orodnih vrstic na vrhu obrazca pojavi orodna vrstica, ki prikazuje možnosti shranjevanja, zapiranja, tiskanja in posodabljanja obrazca. Ta vrstica se pojavi tudi na dnu obrazca, tako da se uporabnikom ni treba vračati na vrh dolgega obrazca, če ga želijo dokončati.

Če za predlogo obrazca omogočite možnosti pošiljanja, se v orodni vrstici pojavi gumb Pošlji. Ko ga uporabnik klikne, se podatki iz obrazca pošljejo neposredno v vir podatkov, na primer v spletno storitev ali na SharePointov seznam, ki ste ga določili med načrtovanjem predloge obrazca. Če ima predloga obrazca več pogled, se v orodni vrstici pojavi tudi seznam Pogled.

Odpiranje obrazca v brskalniku

1. Uporabniki pošljejo podatke v zunanje vire podatkov tako, da v orodni vrstici kliknejo gumb Pošlji.

2. Uporabniki preklopijo pogled tako, da kliknejo element na seznamu Pogled v orodni vrstici.

Ko načrtujete predloge obrazca, lahko v pogovornem oknu Možnosti obrazca prilagodite nastavitve orodne vrstice. Lahko odstranite na primer gumbe ali pa skrijete orodno vrstico na dnu uporabnikovega obrazca.

V teh odsekih so opisane prednosti uporabe storitev InfoPath Forms Services.

Na vrh strani

Doseganje strank, partnerjev in dobaviteljev z uporabnikom prijaznimi obrazci

Ko predlogo obrazca objavite v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services, jo lahko posredujete tako v intranetu podjetja kot tudi na zunanjih spletnih mestih, na primer na ekstranetnih mestih ali spletnih mestih podjetja. Kar vam omogoča zbiranje podatkov od strank, partnerjev, dobaviteljev in drugih oseb, ki so pomembne za vaše uspešno poslovanje. Velika zavarovalnica lahko na primer uporabi eno predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, za zbiranje in obdelovanje zahtevkov. Zavarovanec lahko zahtevek na spletnem mestu podjetja izpolni z brskalnikom. Če zavarovanec pokliče zavarovalnico in vloži zahtevek, zavarovalni zastopnik lahko obrazec za zahtevek izpolni z InfoPathom na intranetni strani. Vladna služba lahko na podoben način zbere podatke od državljanov, tako da predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, objavi na svojem spletnem mestu.

Ko uporabniki odprejo obrazec, ki ga poiščejo v knjižnici ali pa v brskalnik vnesejo njegov URL, se lahko zgodi nekaj od tega:

 • Obrazec se odpre v brskalniku    Če uporabniki v računalniku nimajo nameščenega InfoPatha, se obrazec odpre v brskalniku, v katerem ga izpolnijo kot vsak drug spletni obrazec.

 • Obrazec se odpre v InfoPathu    Če imajo uporabniki v računalniku nameščen InfoPath, se obrazec odpre v InfoPathu, v katerem ga lahko izpolnijo kot vsak drug InfoPathov obrazec. Ker uporabniki izpolnjujejo obrazec v InfoPathu, imajo omogočene vse InfoPathove funkcije za izpolnjevanje obrazcev, tudi tiste, ki v obrazcih za brskalnik niso na voljo.

  Opomba : Nastavitve predloge obrazca lahko prilagodite tako, da se bo vedno odprla v brskalniku, čeprav imajo uporabniki v računalniku nameščen InfoPath. Kar je lahko uporabno, če želite, da je način izpolnjevanja obrazca enak za vse uporabnike, ali pa če jim želite preprečiti odpiranje obrazca v InfoPathu ter posledično odpiranje in spreminjanje osnovne predloge obrazca v načinu načrtovanja.

Za izpolnjevanje obrazcev v mobilni napravi, na primer v osebnem digitalnem pomočniku ali v smartphonu, lahko načrtujete predlogo obrazca za uporabo v brskalniku, tako da jo je mogoče odpreti in izpolniti z brskalnikom mobilne naprave. Ko uporabniki za dostop do obrazca uporabijo mobilno napravo, se obrazec na njihovem zaslonu odpre v poenostavljeni obliki.

Učinkovitejši poslovni postopki z uporabo obrazcev

Obrazci so v središču številnih poslovnih postopkov. Če v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services gostite predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, lahko podatke obrazca strnete z obstoječimi poslovnimi postopki ali programi. Lahko na primer:

 • Pošlji podatke v obstoječi poslovni sistemi    Ko načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom, lahko ustvarite podatkovne povezave spletne storitve ali drugih zunanjih virov podatkov. To vam omogoča, da pošljete podatke obstoječi poslovni sistemi, programi podjetje ali zbirk podatkov podjetja. Primer prodajni oddelek lahko načrtujete obrazec, ki ga lahko pošljete možnih strank in uporabniške informacije o prodaji za obstoječe stranke odnos Management (CRM) sistema.

 • Izvedete poizvedbo po podatkih v obstoječih poslovnih sistemih    Izvedete lahko tudi poizvedbo po podatkih v obstoječih poslovnih sistemih ali programih in zbirkah podatkov podjetij. Morda želite, da se podatki iz zunanjih virov podatkov pojavijo v poljih z imenom in naslovom v obrazcu, ko uporabniki odprejo obrazec, ki temelji na predlogi obrazca. Kar vam omogoča, da izkoristite obstoječe organizacijske podatke in poenostavite izpolnjevanje obrazca.

 • Obrazcem dodate potek dela    V predlogo obrazca, ki je shranjena v knjižnici, lahko dodate potek dela, kar vam omogoča, da skupne poslovne postopke upravljate dosledno. Kot direktor lahko uporabite na primer odobritveni potek dela, če želite usmeriti obrazec za prikaz stroškov skozi seznam potrjevalcev. Ti lahko odobrijo ali zavrnejo obrazec za prikaz stroškov, znova dodelijo odobritveno opravilo ali pa zahtevajo spremembe v obrazcu. Če uporabniki želijo sodelovati pri poteku dela v InfoPathu, kliknejo ukaze v meniju Datoteka. Če pa želijo sodelovati pri poteku dela v strežniku, lahko v knjižnici pokažejo na ime obrazca, kliknejo prikazano puščico in nato še Poteki dela.

  Ukaz »Poteki dela« v priročnem meniju

Na vrh strani

Upravljanje obrazcev in predlog obrazcev na osrednjem mestu

Predloge obrazcev in z njimi povezane obrazce lahko shranite v osrednjem skladišču strežnika s storitvami InfoPath Forms Services, kar omogoča lažje iskanje obrazcev, dajanje v skupno rabo in upravljanje obrazcev ter njihovih predlog.

Glavne prednosti so:

 • Shranjevanje obrazcev in predlog obrazcev na osrednjem mestu    Predlogo obrazca lahko povežete s knjižnico, ki je mesto na SharePointovem mestu, kjer lahko ustvarjate, zbirate, posodabljate in upravljate datoteke skupaj z drugimi osebami v organizaciji. Ko uporabniki izpolnijo obrazec, ki temelji na predlogi v tej knjižnici, se izpolnjeni obrazec pojavi v knjižnici skupaj s ključnimi informacijami iz samih obrazcev. Glede na načrt SharePointove knjižnice lahko uporabniki izpolnijo obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi, izvozijo podatke iz izpolnjenih obrazcev v program Microsoft Office Excel ali pa spojijo podatke iz več obrazcev v enega. V tem primeru so prikazana stroškovna poročila, ki so shranjena v knjižnici.

  Stroškovna poročila, ki so shranjena v knjižnici

 • Uporaba vrste vsebine za upravljanje predlog obrazcev    InfoPathov čarovnik za objavljanje lahko uporabite za objavo predloge obrazca kot Vrsta vsebine mesta. Vrsta vsebine določa predlogo obrazca, niz stolpcev in nastavitve za upravljanje dokumentov v strežniku, na primer poteki dela in nastavitve pravilnika.

  Ko ustvarite vrste vsebine, lahko predloge in nastavitve obrazcev znova uporabite v Zbirka mest. Včasih ste morali objaviti dva različna izvoda predloge obrazca, enega za vsako knjižnico, če ste želeli uporabiti predlogo obrazca v več SharePointovih knjižnicah. Če ste predlogo obrazca želeli posodobiti, ste jo morali spremeniti na obeh mestih. Sedaj pa lahko predlogo obrazca objavite kot vrsto vsebine mesta. Ko vrsto vsebine posodobite, se spremembe samodejno odrazijo povsod, kjer je bila uporabljena ta vrsta.

  Lahko dodelite eno vrsto vsebine več knjižnicam v zbirki mest ali pa dodelite več vrst vsebin eni knjižnici. Vrsto vsebine obrazcev za poročilo o stanju lahko dodate na primer v vse knjižnice, ki jih uporablja prodajni oddelek v organizaciji, tako da vsaka prodajna ekipa zbira isto vrsto informacij in jo poroča upravi. Če pa oddelek uporablja različne predloge obrazcev za potni nalog, poročilo o službeni poti in prikaz stroškov, lahko objavite te tri predloge obrazcev kot vrste vsebine mesta in jih dodate v eno knjižnico, v kateri se shranjujejo informacije o službenih poteh ekipe. Ko uporabniki ustvarijo nov obrazec iz knjižnice, lahko izberejo med temi predlogami obrazcev.

 • Upravljanje obrazcev in njihovih predlog    Skrbniki gruče strežnikov lahko nadzirajo, kako uporabniki uporabljajo predloge obrazcev in kako se predloge uveljavljajo v organizaciji. Med drugim lahko nadzirajo, kdo sme objaviti predloge obrazcev na mestu, ali pa določajo, kako nadgraditi predloge obrazcev v strežniku s čim manj vpliva na uporabnike obrazcev.

 • Upravljanje podatkovnih povezav na osrednjem mestu    Če več predlogah obrazca uporabili isto podatkovne povezave, lahko shranite nastavitve za te podatkovne povezave v Datoteka za povezavo podatkov v Knjižnica za povezavo podatkov. Ko uporabnik odpre obrazec s povezavo do datoteke za povezavo podatkov, InfoPath uporabi nastavitve v datoteki vzpostavitve povezave z zunanjim virom podatkov. Na ta način, lahko uporabite več predlog obrazcev iste datoteke za povezavo podatkov, tako, da ni treba ustvariti ročno isti podatkovne povezave za vsako predlogo obrazca. Poleg tega, če spremenite nastavitve mesta ali povezave za zunanji vir podatkov, ne potrebujete posodobiti vsako predlogo obrazca, ki uporablja podatkovne povezave. Namesto tega preprosto posodobite datoteke za povezavo podatkov nekoč in vse predloge obrazcev še vedno deluje po pričakovanjih.

Opomba : Če delate v InfoPathu, lahko objavite predlogo obrazca v strežniku brez storitev InfoPath Forms Services. Predlogo obrazca lahko objavite na primer v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services. V tem primeru lahko izkoristite nekatere funkcije, ki so bile omenjene na prejšnjem seznamu, na primer možnost objave predloge obrazca v knjižnici. Če pa želite ustvariti predlogo obrazca, ki jo je mogoče uporabiti v brskalniku, ali če želite uporabiti funkcije, na primer knjižnice podatkovnih povezav, potem morate predlogo obrazca objaviti v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×