Spreminjanje vrste vsebine za seznam ali knjižnico

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vse spremembe vrsta vsebine za seznam ali knjižnico veljajo samo za primerek vrste vsebine, ki je bil dodan na seznam ali v knjižnico. Vrsta vsebine nadrejenega mesta, iz katerega je vrsta vsebine ustvarjena, ni posodobljena s spremembami.

Če za seznam ali knjižnico želite spremeniti vrste vsebine, potrebujete vsaj raven dovoljenja za spreminjanje načrta.

Kaj želite narediti?

Dodajanje dokumenta predloge vrste vsebine

Dodajanje stolpca vrsti vsebine

Spreminjanje vrstnega reda stolpcev za vrsto vsebine

Določanje obveznega za vrsto vsebine stolpca

Dodajanje poteka dela v vrsto vsebine

Preverite vrsto vsebine, samo za branje

Določanje pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine

Spreminjanje nastavitev s podatki o dokumentu za vrsto vsebine

Dodajanje predloge dokumenta vrsti vsebine

Predlogo dokumenta je mogoče povezati samo z vrsto vsebine dokumenta (katera koli vsebina, ki izvira iz vrste vsebine nadrejenega mesta dokumenta). Če predlogo dokumenta povežete z vrsto vsebine, pomagate zagotoviti, da vsi nanovo ustvarjeni dokumenti te vrste vsebine temeljijo na enaki predlogi.

Organizacija lahko na primer uporablja določeno predlogo dokumenta za pravne pogodbe. Če to predlogo dokumenta povežete z vrsto vsebine, ki jo organizacija uporablja za pravne pogodbe, bodo vse nove pravne pogodbe, ustvarjene s to vrsto vsebine, temeljile na tej predlogi dokumenta pravne pogodbe.

 1. Če knjižnica še ni odprta, v vrstici za hitri zagon kliknite njeno ime.

  Če se ime knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa še ime knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki jo odpirate.

   Na primer, v knjižnici dokumentov kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite spremeniti.

  Če knjižnica dokumentov ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za knjižnico.

 3. Pod Nastavitve kliknite Dodatne nastavitve.

 4. Če želite omogočiti URL za obstoječo predlogo dokumenta, v odseku Predloga dokumenta kliknite Vnesite URL obstoječe predloge dokumenta in vnesite URL za mesto predloge dokumenta, ki jo želite uporabiti.

  Uporabite lahko absolutni URL ali spletni naslov, ki je glede na mesto v strežniku, mesto ali mapo z viri. V spodnji tabeli so navedeni primeri vrst URL-ji, ki jih lahko uporabite. Primeri prevzeti obstoj vrste vsebine vira mapo (mapo, ki vsebuje datoteke za vrste vsebine mesta), ki je na http://contoso/_cts/ContentTypeName/ in da je predloga dokumenta imenovana Imedokumenta.doc.

  Viri mapi, ki je označen _cts/ImeVrsteVsebine, kjer je ImeVrsteVsebine ime vrste vsebine mesta, obstaja na korenski ravni posameznega mesta.

Vrsta URL-ja

Primer

Absolutni

http://contoso/_cts/ImeVrsteVsebine/Imedokumenta.doc

Relativen glede na mesto

~mesto/ImeKnjižnice/Imedokumenta.doc

Relativen glede na strežnik

_cts/ImeVrsteVsebine/Imedokumenta.doc

Relativen glede na mapo z viri

Imedokumenta.doc

 1. Če želite prenesti predlogo dokumenta, ki jo želite uporabiti, v odseku Predloge dokumentov kliknite Prenesite novo predlogo mesta in nato Prebrskaj. V pogovornem oknu Izberi datoteko poiščite meso datoteke, ki jo želite uporabiti, datoteko izberite in kliknite Odpri.

 2. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Dodajanje stolpca vrsti vsebine

Navesti je mogoče lastnosti ali metapodatke, ki jih želite zbrati za element določene vrste vsebine, da vrsti vsebine dodate stolpce. Organizacija na primer želi slediti določenemu naboru metapodatkov za vse nabavne naloge, na primer številki računa, številki projekta in vodji projekta. Če vrsti vsebine nabavnega naloga dodate stolpce za številko računa, številko projekta in vodjo projekta, so uporabniki pozvani, da te metapodatke zagotovijo za elemente te vrste vsebine.

Če imate seznam ali knjižnico z elementi več različnih vrst vsebine, je mogoče zbrati enolične metapodatke za elemente posamezne vrste vsebine, tako da dodate stolpce neposredno v ustrezno vrsto vsebine in ne na sam seznam ali v knjižnico.

 1. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama ali svoje knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite spremeniti.

  Če seznam ali knjižnica ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za seznam ali knjižnico.

 3. Pod Stolpci kliknite Dodaj iz obstoječega mesta ali stolpcev mesta.

 4. V odseku Izberi stolpce pod Izberi stolpce od kliknite puščico, če želite izbrati skupino, iz katere želite dodati stolpec.

 5. Pod Stolpci, ki so na voljo kliknite stolpec, ki ga želite dodati, in nato še Dodaj, da stolpec premaknete na seznam Stolpci za dodajanje.

 6. Če želite dodati dodatne stolpce, ponovite koraka 5 in 6.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda stolpcev za vrsto vsebine

 1. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama ali svoje knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite spremeniti.

  Če knjižnica dokumentov ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za knjižnico.

 3. Pod Stolpci kliknite Vrstni red stolpcev.

 4. V odseku Vrstni red stolpcev kliknite puščico ob stolpcu, ki ga želite prerazporediti v stolpcu Položaj z vrha, in izberite želeno številko vrstnega reda.

Na vrh strani

Omogočanje zahtevanega stolpca za vrsto vsebine

Če za vrsto vsebine omogočite zahtevane stolpce, so uporabniki pozvani, da ob ustvarjanju novih elementov te vrste vsebine zagotovijo metapodatke (vrednosti stolpcev).

 1. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama ali svoje knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite spremeniti.

  Če knjižnica dokumentov ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za knjižnico.

 3. Pod Stolpci kliknite ime stolpca, ki ga želite omogočiti kot zahtevanega.

 4. V odseku Nastavitve stolpca kliknite Zahtevano.

Na vrh strani

Dodajanje poteka dela vrsti vsebine

Poteki dela omogočajo določiti poslovni proces za elemente in dokumente na spletnem mestu. Organizacije lahko s poteki dela avtomatizirati in upravljati nekatere pogoste poslovne procese, na primer odobritve dokumenta ali pregledati. Dodajanje poteka dela v vrsto vsebine, vam lahko pomaga zagotovite, da so vsi elementi te vrste vsebine plačati dosledne in podobne poslovnih procesov. Če je potek dela, ki je bil dodan v vrsto vsebine, lahko posamezne elemente te vrste vsebine zagnan potek dela.

Opomba: Potek dela je mogoče dodati vrsti vsebine za seznam ali knjižnico samo, če je potek dela uveden za vaše mesto ali delovni prostor. Če poteki dela niso na voljo, se obrnite na osrednjega skrbnika.

 1. Če seznam ali knjižnica še ni odprta, kliknite njeno ime v podoknu »Hitri zagon«.

  Če se ime seznama ali knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama ali svoje knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, kateri želite dodati potek dela.

  Če seznam ali knjižnica ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za seznam ali knjižnico.

 3. Pod nastavitve kliknite Nastavitve poteka dela.

 4. Na strani Spreminjanje nastavitev potek dela kliknite Dodaj potek dela.

 5. Na strani Dodajanje poteka dela v odseku Potek dela kliknite predlogo poteka dela, ki jo želite uporabiti.

 6. V odsek Ime vnesite enolično ime poteka dela.

 7. V odseku Seznam opravil navedite seznam opravil, ki ga želite uporabiti za ta potek dela.

  • Uporabiti je mogoče privzet seznam opravil ali ustvariti novega. Če uporabite privzet seznam opravil, lahko udeleženci poteka dela preprosto najdejo svoja opravila poteka dela in si jih ogledajo, tako da uporabijo pogled seznama opravil Moja opravila.

  • Če opravila za ta potek dela vključujejo ali odkrivajo občutljive ali zaupne podatke, ki jih želite ločiti od splošnega seznama opravil, ustvarite nov seznam opravil.

  • Če organizacija uporablja veliko potekov dela ali poteki dela vključujejo veliko opravil, ustvarite nov seznam opravil. V tem primeru je priporočljivo, da ustvarite sezname opravil za vsak posamezen potek dela.

 8. V odseku Seznam zgodovine izberite seznam zgodovine, ki ga želite uporabiti za ta potek dela. Seznam zgodovine prikazuje vse dogodke med posameznimi primerki poteka dela.

  Uporabiti je mogoče privzet seznam Zgodovina ali ustvariti novega. Če organizacija uporablja več potekov dela, je priporočljivo, da za posamezne poteke dela ustvarite ločene sezname zgodovine.

 9. V odseku Možnosti zagona navedite, kako, kdaj ali kdo lahko zažene potek dela.

  Opombe: 

  • Določene možnosti morda niso na voljo, če jih izbrana predloga poteka dela ne podpira.

  • Možnost Potek dela zaženi za odobritev objave glavne različice elementa je na voljo samo, če je za knjižnico omogočena podpora glavnih različic in podrazličic ter če je izbrano predlogo poteka dela mogoče uporabiti za odobritev vsebine.

 10. Kliknite Naprej.

 11. Na strani Prilagoditev poteka dela izberite želene dodatne možnosti in kliknite V redu.

Na vrh strani

Vrsta vsebine samo za branje

Če želite drugim osebam preprečiti spreminjanje vrste vsebine, ki je bila dodana na seznam ali v knjižnico, lahko vrsto vsebine seznama nastavite samo za branje. Če vrsto vsebine seznama nastavite samo za branje, s tem preprečite, da bi vrsta vsebine seznama podedovala spremembe, ki so bile narejene v vrsti vsebine nadrejenega mesta.

 1. Če seznam ali knjižnica, za katero želite spremeniti vrsto vsebine, še ni odprta, kliknite njeno ime pod možnostjo Seznami ali Dokumenti v hitrem zagonu.

 2. V meniju Nastavitve Settings menu naredite nekaj od tega:

  • Če delate na seznamu, kliknite Nastavitve seznama.

  • Če delate v knjižnici dokumentov, kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 3. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite omogočiti samo za branje.

  Če seznam ali knjižnica ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za seznam ali knjižnico.

 4. Pod Nastavitve kliknite Dodatne nastavitve.

 5. V odseku Samo za branje pod Ali naj bo vrsta vsebine samo za branje? kliknite Da.

Na vrh strani

Navajanje pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine

Za vrsto vsebine je mogoče za seznam ali knjižnico uporabiti obstoječ pravilnik za zbirko mest. Lahko pa navedete pravilnik za upravljanje informacij, ki velja samo za določeno vrsto vsebine seznama.

Uporaba pravilnika za zbirko mest za seznam, knjižnico ali vrsto vsebine seznama

Če so pravilniki za upravljanje informacij že ustvarjeni za vaše mesto kot pravilniki za zbirke mest, je mogoče za seznam ali knjižnico uporabiti enega od teh pravilnikov za zbirke mest. Če seznam ali knjižnica podpira upravljanje več vrst vsebine, ni mogoče navesti pravilnika za upravljanje vsebine, ki bi veljal za celoten seznam ali knjižnico. Navesti je treba pravilnik za upravljanje informacij za posamezne vrste vsebin seznama, ki so povezane s tem seznamom ali knjižnico (primerki vrste vsebine seznama, povezani z določenim seznamom ali knjižnico, so znani kot vrste vsebine seznama). Če za seznam ali knjižnico želite spremeniti pravilnik za upravljanje informacij, potrebujete vsaj raven dovoljenja za spreminjanje načrta.

 1. Odprite seznam ali knjižnico, za katero želite navesti pravilnik za upravljanje informacij.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Dovoljenja in upravljanje kliknite Nastavitve pravilnika za upravljanje informacij.

  Če seznam ali knjižnica podpira upravljanje več vrst vsebine, izberite vrsto vsebine, za katero želite navesti pravilnik za upravljanje informacij, in kliknite V redu.

 3. V odseku Navajanje pravilnika kliknite Uporabi pravilnik za zbirko mest in na seznamu izberite pravilnik, ki ga želite uporabiti.

  Če možnost Uporabi pravilnik za zbirko mest ni na voljo, za zbirko mest ni navedenih nobenih pravilnikov za zbirko mest.

 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje novega pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine

Navesti je mogoče pravilnik za upravljanje informacij, ki velja samo za določen seznam ali knjižnico. Če pravilnik za upravljanje informacij ustvarite na ta način, tega pravilnika več ne bost mogli znova uporabiti za druge sezname, knjižnice ali mesta. Če seznam ali knjižnica podpira upravljanje več vrst vsebine, ni mogoče določiti pravilnika za upravljanje vsebine, ki bi veljal za celoten seznam ali knjižnico. Navesti je treba pravilnik za upravljanje informacij za posamezne vrste vsebin seznama, ki so povezane s tem seznamom ali knjižnico (primerki vrste vsebine seznama, povezani z določenim seznamom ali knjižnico, so znani kot vrste vsebine seznama). Če za seznam ali knjižnico želite spremeniti pravilnik za upravljanje informacij, potrebujete vsaj dovoljenje za upravljanje seznamov.

 1. Odprite seznam ali knjižnico, za katero želite navesti pravilnik za upravljanje informacij.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite Nastavitve seznamaali kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki ga odprete.

   V knjižnici dokumentov kliknite na primer Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Dovoljenja in upravljanje kliknite Nastavitve pravilnika za upravljanje informacij.

 3. Izberite vrsto vsebine, za katero želite navesti pravilnik za upravljanje informacij in kliknite V redu.

 4. V odseku Navajanje pravilnika kliknite Določi pravilnik.

 5. Kliknite V redu.

 6. Na strani Urejanje pravilnika v odseku Ime in skrbniški opis vnesite kratek opis pravilnika, ki ga ustvarjate.

  Opomba: Imena je mogoče navesti samo za pravilnike za upravljanje informacij, ki so navedeni na seznamu »Pravilniki zbirke mest«.

 7. V odsek Izjava pravilnika za uporabnike vnesite opisno izjavo z razlago o namenu pravilnika. Izjava se uporabnikom prikaže, ko odprejo dokumente ali elemente, za katere velja pravilnik. V razlagi navedite, katere funkcije pravilnika uporabiti za vsebino ali druge pomembne informacije glede obravnavanja vsebine. Izjava pravilnika lahko obsega 512 znakov.

 8. V naslednjih odsekih izberite posamezne funkcije pravilnika, ki jih želite dodati v pravilnik za upravljanje informacij.

 9. Če želite, da bodo za dokumente, za katere velja ta pravilnik, zahtevane oznake, kliknite Omogoči oznake in za oznake navedite želene nastavitve.

  Kako?

  1. Če želite od uporabnikov zahtevati, da dokumentom dodajo oznako, potrdite potrditveno polje Uporabnike opozori, da pred shranjevanjem ali tiskanjem vstavijo oznako.

   Že želite, da so oznake izbirne, tega potrditvenega polja ne potrdite.

  2. Če želite oznako zakleniti, tako da je po vstavitvi ne bo mogoče spremeniti, potrdite potrditveno polje Prepreči spremembe oznak po dodajanju.

   Opomba: Če želite, da se ob posodobitvi lastnosti dokumenta ali elementa posodobi tudi oznaka, tega potrditvenega polja ne potrdite.

  3. V polje Oblika oznake vnesite besedilo za oznako obliki, v kateri želite, da bo prikazano. Oznake imajo lahko do deset sklicev na stolpce, od katerih lahko vsak obsega do 255 znakov. Če želite ustvariti obliko za oznako, naredite nekaj od tega:

   • Imena stolpcev, ki jih želite vključiti v oznaki, vnesite v vrstnem redu, v katerem naj bodo prikazani. Imena stolpcev postavite v zavite narekovaje ({}), kot je prikazano v primeru na strani Urejanje pravilnika.

   • Besede, ki identificirajo stolpce, vnesite izven oklepajev, kot je prikazano v primeru na strani Urejanje pravilnika.

   • Če želite dodati prelom vrstice, vnesite \n , kjer želite prelome prikazati.

  4. V odseku Videz izberite želena velikost in slog pisave ter navedite, ali naj je oznaka v dokumentu postavljena na levo, sredino ali desno. Izberite pisavo in slog, ki je na voljo v računalnikih uporabnikov. Velikost pisave vpliva na količino besedila, ki je lahko prikazana na oznaki.

  5. V odsek Velikost oznake vnesite višino in širino oznake. Višina in širina oznake sta lahko od 0,25 do 20 palcev. Besedilo je v podobi oznake vedno postavljeno navpično na sredini.

  6. Če si želite ogledati vsebino oznake, kliknite Osveži.

 10. Če želite omogočiti nadzor za dokumente in elemente, za katere velja ta pravilnik, kliknite Omogoči nadzor in navedite dogodke za nadzor.

  Funkcija pravilnika nadzora organizacijam omogoča ustvarjanje in analiziranje nadzornih sledi za dokumente in elemente seznama, na primer sezname opravil, sezname težav, skupine za razprave ali koledarje. Funkcija pravilnika ponuja dnevnik nadzora, kjer so zapisani dogodki, na primer, kdaj je vsebina bila ogledana, urejena ali izbrisana. Ko je nadzor omogočen kot del pravilnika za upravljanje informacij, si skrbniki v poročilu o uporabi pravilnika v programu Microsoft Excel lahko ogledajo nadzorne podatke, ki povzemajo trenutno uporabo. Skrbniki na osnovi teh poročil lahko ugotovijo, na kakšen način se v organizaciji uporabljajo informacije. Ta poročila organizacijam olajšajo tudi preverjanje in dokumentiranje skladnosti s predpisi ali ugotavljanje morebitnih težav.

  Informacije, ki se zapisujejo v dnevnik nadzora: ime dogodka, datum in čas dogodka, ime sistema uporabnika, ki dejanje izvaja.

 11. Če za dokumente ali elemente, za katere velja pravilnik, želite navesti obdobje zadržanja, kliknite Omogoči zapadlost in navedite obdobje zadržanja in dejanja po poteku elementov.

  Kako?

  1. Če želite navesti, kdaj naj dokumenti ali elementi potečejo, izberite možnost obdobja zadržanja. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite nastaviti datum poteka, ki temelji na lastnosti datuma, kliknite Časovno obdobje, ki temelji na lastnostih elementa ter izberite dejanje dokumenta ali elementa (na primer Ustvarjeno ali Spremenjeno) in koliko časa naj poteče po tem dejanju (na primer število dni, mesecev ali let), da bo element potekel.

   • Če za določitev zapadlosti želite uporabiti potek dela ali formulo zadržanja po meri, kliknite Nastavi programsko.

  2. Pod Ko element poteče navedite, kaj naj se zgodi, ko dokument ali element poteče. Naredite nekaj od tega:

   • Če želite, da se za dokument ali element izvede določeno dejanje (na primer izbris), kliknite Izvedi to dejanje in dejanje izberite na seznamu.

   • Če za dokument ali element želite zagnati potek dela, kliknite Začni ta potek dela in izberite ime poteka dela.

    Ta možnost je na voljo samo, če pravilnik navajate za seznam, knjižnico ali vrsto vsebine, s katero je že povezan potek dela.

 12. Če želite, da bodo za dokumente ali elemente, za katere velja ta pravilnik, zahtevane črtne kode, kliknite Omogoči črtne kode in če želite, da bodo uporabniki pozvani, da vstavijo črtne kode, potrdite potrditveno polje Uporabnike opozori, da črtno kodo vstavijo pred shranjevanjem ali tiskanjem.

 13. Če funkcije pravilnika želite uporabiti, ko končate z izbiranjem možnosti za posamezne funkcije pravilnika, ki jih želite dodati temu pravilniku za upravljanje informacij, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje nastavitev podokna s podatki o dokumentu za vrsto vsebine

Podokno s podatki o dokumentu, ki je prikazano v programih Word, Excel in PowerPoint sistema Microsoft Office 2007, uporabnikom omogoča ogled in spreminjanje lastnosti vrste vsebine za dokument, ki je shranjen v strežniku za upravljanje dokumentov, neposredno v Officeovem programu, s katerim urejajo dokument. Če ima vrsta vsebine dokumenta za določeno knjižnico stolpec stanja, si uporabniki v podoknu s podatki o dokumentu v Wordu med urejanjem dokumenta lahko ogledajo lastnost stanja. Podokno s podatki o dokumentu lahko uporabijo tudi za spreminjanje vrednosti lastnosti stanja iz »Osnutka« na »Končno«. Ko je dokument shranjen v strežniku, je ta lastnost samodejno posodobljena v stolpcu stanja za knjižnico.

Podokno s podatki o dokumentu je obrazec programa Microsoft Office InfoPath, ki gostuje in je prikazan v programih sistema Office 2007. Podokno s podatki o dokumentu prikazuje lastnosti aktivnega dokumenta, ki jih je mogoče urediti. Ko konfigurirate vrsto vsebine, lahko za to vrsto vsebine ustvarite podokno s podatki o dokumentu po meri na osnovi lastnosti vrste vsebine. Ko je prilagojeno podokno s podatki o dokumentu uvedeno, se dokument sklicuje nanj, uporabniki pa ga lahko uporabijo v programih sistema Office 2007, če si želijo ogledati lastnosti dokumenta ali jih urediti.

 1. Če knjižnica še ni odprta, v vrstici za hitri zagon kliknite njeno ime.

  Če se ime knjižnice ne prikaže, kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa še ime knjižnice.

  1. V meniju Nastavitve Settings menu kliknite nastavitve za vrsto knjižnice, ki jo odpirate.

   Na primer, v knjižnici dokumentov kliknite Nastavitve knjižnice dokumentov.

 2. Pod Vrste vsebine kliknite ime vrste vsebine, ki jo želite spremeniti.

  Če seznam ali knjižnica ni nastavljena tako, da bi dovolila več vrst vsebine, na strani Prilagajanje ne bo prikazan odsek Vrste vsebine za seznam ali knjižnico.

 3. V razdelku Nastavitvekliknite Nastavitve podokna s podatki dokumenta.

 4. V odseku Predloga podokna s podatki o dokumentu naredite nekaj od tega:

  • Če želite uporabiti privzeto predlogo, ki prikazuje lastnosti (stolpce), ki so bili določeni za vrsto vsebine, kliknite Za aplikacije zbirke Microsoft Office uporabi privzeto predlogo.

  • Če želite uporabiti obstoječo predlogo po meri, kliknite Uporabi obstoječo predlogo po meri (URL, UNC ali URN) in vnesite pot do mesta predloge.

  • Če želite prenesti obstoječo predlogo po meri (XSN), kliknite Za uporabo prenesi obstoječo predlogo po meri (XSN) in nato Prebrskaj, da poiščete predlogo, ki jo želite uporabiti.

   Opomba: Če predlogo želite prenesti na tak način, v InfoPathu iz predloge odstranite URL za objavo, preden predlogo objavite in prenesete.

  • Če v InfoPathu želite ustvariti podokno po meri, kliknite Ustvari novo predlogo po meri.

   Če izberete to možnost, InfoPath zažene in prikaže privzeto predlogo, ki jo je mogoče prilagoditi in ustvariti podokno po meri.

 5. V odseku Vedno pokaži navedite, ali želite, da se to podokno s podatki o dokumentu samodejno prikaže, ko so dokumenti te vrste vsebine prvič odprti ali shranjeni v programu sistema Office 2007.

 6. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×