Spreminjanje, urejanje ali prilagajanje poročila

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ta tema opisuje tehnike, ki jih lahko uporabite za spreminjanje obstoječega poročila. Microsoft Office Access 2007 ponuja dva pogleda, ki jih lahko uporabite, če želite spremeniti poročilo: pogled postavitve in pogled načrta. Vaše izbire na pogled, ki uporabi je odvisna od določenega opravila, s katero želite izpolniti. Boste morda morali računati s obeh pogledi in naredite spremembe.

Kaj želite narediti?

Razumevanje pogleda postavitve

Razumevanje pogleda načrta

Preklop med pogledi

Spreminjanje poročila v pogledu postavitve

Spreminjanje poročila v pogledu načrta

Razumevanje pogleda postavitve

Pogled postavitve je najbolj intuitiven pogled za spreminjanje poročila. Mogoče ga je uporabiti za skoraj vse spremembe, ki jih želite narediti v poročilu v programu Office Access 2007. V pogledu postavitve se poročilo dejansko izvaja, tako da lahko podatke vidite takšne, kot bodo videti, ko bodo natisnjeni. V tem pogledu je mogoče spreminjati tudi načrt poročila. Ker med spreminjanjem poročila lahko podatke vidite, je ta pogled zelo koristen za nastavljanje širin stolpcev, dodajanje ravni skupin ali izvajanje katerega koli drugega opravila, ki vpliva na videz in berljivost poročila. Ta ilustracija prikazuje poročilo »Telefonski imenik uporabnikov« v pogledu postavitve.

Poročilo v pogledu postavitve

Videz poročila, ki ga vidite v pogledu postavitve, ni povsem enak videzu natisnjenega poročila. V pogledu postavitve na primer ni prelomov strani. Če ste uporabili pripravo strani za oblikovanje poročila s stolpci, stolpci v pogledu postavitve niso prikazani. Pogled postavitve je zelo dober približek natisnjenega poročila. Če želite videti, kakšno bo poročilo, ko bo natisnjeno, uporabite predogled tiskanja.

Nekaterih opravil ni mogoče izvesti v pogledu postavitve in zahtevajo preklop na pogled načrta. V določenih primerih bo Access prikazal sporočilo, da morate preklopiti v pogled načrta, če želite narediti določeno spremembo.

Na vrh strani

Razumevanje pogleda načrta

Pogled načrta vam omogoča podrobnejši pogled zgradbe poročila. Videti je mogoče glavo in nogo poročila, strani in skupin. Poročilo se v pogledu načrta ne izvaja, zato temeljnih podatkov med delom ne morete videti. Nekatera opravila je mogoče v pogledu načrta izvesti lažje kot v pogledu postavitve. Lahko:

 • Poročilu dodate več kontrolnikov, na primer oznake, črte in pravokotnike.

 • Uredite vire kontrolnika polj v poljih z besedilom, ne da bi pri tem uporabili list z lastnostmi.

 • Spremenite določene lastnosti, ki niso na voljo v pogledu postavitve.

Ta ilustracija prikazuje poročilo »Telefonski imenik strank« v pogledu načrta.

Poročilo v pogledu načrta

Na vrh strani

Preklop med pogledi

Access ponuja veliko načinov za preklapljanje med pogledi. Če je poročilo že odprto, je mogoče preklopiti v drug pogled tako, da naredite to:

 • Z desno miškino tipko kliknite poročilo v podoknu za krmarjenje in nato še pogled, ki ga želite v priročnem meniju.

 • Z desno miškino tipko kliknite kartico dokumenta poročila ali naslovno vrstico in nato še pogled, ki ga želite v priročnem meniju.

 • Zavihek osnovno , v skupini pogled kliknite gumb »pogled« za preklop med pogledi so na voljo. Lahko pa lahko kliknite puščico pod možnostjo pogledin nato izberite eno od razpoložljivih pogledov v meniju. Predogled tiskanja ni na voljo v tem meniju.

  Podoba Accessovega traku

 • Z desno miškino tipko kliknite v prazno območje poročila in nato še želeni pogled. Če je poročilo odprto v pogledu načrta, morate z desno miškino tipko klikniti zunaj mreže načrta.

 • Kliknite eno izmed majhnih ikon pogleda v Accessovi vrstici stanja.

Če poročilo ni odprto, dvokliknite poročilo v podoknu za krmarjenje, če ga želite odpreti v pogledu poročila. Če ga želite odpreti v drugem pogledu, z desno miškino tipko kliknite v podokno za krmarjenje in nato še pogled, ki ga želite v priročnem meniju.

Opomba : Če spreminjate poročilo, v katerem ste s pripravo strani ustvarili več stolpcev (na primer poročilo s poštnimi nalepkami), si je mogoče stolpce ogledati samo v predogledu tiskanja. Ko poročilo gledate v pogledu poročila ali postavitve, Access prikaže podatke v enem stolpcu.

Na vrh strani

Spreminjanje poročila v pogledu postavitve

V tem odseku je opisanih nekaj običajnih sprememb poročila, ki jih je mogoče izvesti v pogledu postavitve.

Spreminjanje širine stolpca ali polja

Spreminjanje višine vrstice ali polja

Dodajanje polja

Razumevanje postavitev kontrolnikov

Brisanje polja ali stolpca

Spreminjanje priprave strani

Spreminjanje oblikovanja polja

Povezovanje polja z besedilom z drugim poljem (spreminjanje vira kontrolnika za kontrolnik)

Spreminjanje vira zapisa poročila

Oblivanje besedila v polju

Dodajanje mrežnih črt

Dodajanje ali spreminjanje logotipa ali drugih podob

Dodajanje ali urejanje naslova poročila

Dodajanje številk strani in trenutnega datuma ali časa

Spreminjanje širine stolpca ali polja

 1. V stolpcu kliknite element, ki ga želite prilagoditi.

  Okoli elementa se nariše obroba, ki ponazori, da je polje izbrano.

 2. Povlecite desni ali levi rob obrobe, da dobite želeno širino.

Na vrh strani

Spreminjanje višine vrstice ali polja

 1. V vrstici kliknite element, ki ga želite prilagoditi.

  Okoli elementa se nariše obroba, ki ponazori, da je polje izbrano.

 2. Povlecite zgornji ali spodnji rob obrobe, da dobite želeno višino.

Na vrh strani

Dodajanje polja

 • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite Dodaj obstoječa polja. Slika gumba

  Prikaže se seznam polj, ki so na voljo. Polja, ki so na voljo v drugih tabelah, bodo prikazana pod Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah:.

 • Povlecite polje s Seznam polj v poročilo. Ko polje premikate, označeno območje ponazarja, kam bo polje nameščeno, ko boste spustili miškino tipko.

  Opomba : Če želite naenkrat dodati več polj, držite tipko CTRL in kliknite vsako želeno polje na Seznam polj. Nato spustite tipko CTRL in polja povlecite v poročilo. Polja bodo nameščena drugo ob drugem.

Na vrh strani

Razumevanje postavitev kontrolnikov

Postavitve kontrolnikov so vodila, ki kontrolnike poravnajo vodoravno in navpično, da poročilu dajo enoten videz. Postavitve kontrolnikov si je mogoče predstavljati kot tabelo, kjer vsaka celica vsebuje kontrolnik. V teh postopkih je prikazano, kako dodati, odstraniti ali preurediti kontrolnike v postavitvah kontrolnikov.

Poznamo dve vrsti postavitev kontrolnikov: tabelarično in naloženo.

 • Pri tabelarični postavitvi kontrolnikov so kontrolniki razporejeni v vrsticah in stolpcih, na primer preglednica z oznakami na vrhu. Tabelarična postavitev kontrolnikov vedno razpre dva odseka poročila; ne glede na to, v katerem odseku so kontrolniki, so oznake v odseku nad njimi. Ta ilustracija prikazuje osnovno tabelarično postavitev kontrolnikov.

  Osnovna tabelarična postavitev kontrolnikov

 • Pri naloženi postavitvi so kontrolniki razporejeni navpično, kot jih je mogoče videti na papirnatem obrazcu, z oznako na levi strani kontrolnika. Naložene postavitve so vedno del enega odseka poročila. Ta ilustracija prikazuje osnovno naloženo postavitev kontrolnikov.

  Osnovna naložena postavitev kontrolnikov

V poročilu je lahko več postavitev kontrolnikov obeh vrst. Lahko imate na primer tabelarično postavitev, če želite ustvariti vrstico podatkov za vsak zapis, in pod njo še eno ali več postavitev v obliki skladov, ki vsebujejo več podatkov iz istega zapisa.

Ustvarjanje nove postavitve kontrolnikov

Access samodejno ustvari stolpčno postavitev kontrolnikov v teh primerih:

 • Novo poročilo ustvarite s klikom na Poročilo Slika gumba v skupini Poročila na kartici Ustvari.

 • Novo poročilo ustvarite s klikom na Prazno poročilo Slika gumba v skupini Poročila na kartici Ustvari in nato povlečete polje iz podokna Seznam polj v poročilo.

V obstoječem poročilu je mogoče ustvariti novo postavitev kontrolnika tako, da naredite to:

 1. Izberite kontrolnik, ki ga želite dodati postavitvi.

 2. Če želite isti postavitvi dodati še druge kontrolnike, držite tipko SHIFT in izberite želene kontrolnike.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Na kartici Razporedi v skupini Postavitev kontrolnikov kliknite Tabelarična Slika gumba ali Naložena Slika gumba .

  • Z desno miškino tipko izberite kontrolnik ali kontrolnike, pokažite na Postavitev in nato kliknite Tabelarična Slika gumba ali Naložena Slika gumba .

Access ustvari postavitev kontrolnika in ji doda izbrane kontrolnike.

Preklop med postavitvijo kontrolnikov iz tabelarične v naloženo ali obratno

Če želite preklopiti celotno postavitev iz ene vrste postavitve v drugo:

 • Izberite postavitev kontrolnika tako, da kliknete oranžni izbirnik postavitve v zgornjem levem kotu postavitve.

  Izbrane so vse celice v postavitvi.

 • Naredite nekaj od tega:

  • Na kartici Razporedi v skupini Postavitev kontrolnikov kliknite želeno postavitev (Tabelarična Slika gumba ali Naložena Slika gumba ).

  • Z desno miškino tipko kliknite postavitev kontrolnika, pokažite na Postavitev in nato kliknite želeno postavitev.

Access kontrolnike prerazporedi v izbrano vrsto postavitve.

Razdelitev enega kontrolnika v v dve postavitvi

Postavitev kontrolnika je mogoče razdeliti v dve postavitvi s tem postopkom:

 1. Držite tipko SHIFT in kliknite kontrolnike, ki jih želite premakniti v novo postavitev kontrolnika.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Na kartici Razporedi v skupini Postavitev kontrolnikov kliknite želeno vrsto postavitve za novo postavitev (Tabelarična Slika gumba ali Naložena Slika gumba ).

  • Z desno miškino tipko kliknite izbrane kontrolnike, pokažite na Postavitev in nato kliknite želeno vrsto postavitve za novo postavitev.

Access ustvari novo postavitev kontrolnika in ji doda izbrane kontrolnike.

Prerazporejanje kontrolnikov v postavitvi kontrolnikov

 • Kontrolnik je mogoče v postavitvi kontrolnikov premikati tako, da ga povlečete na želeno mesto. Ko polje vlečete, vodoravna ali navpična vrstica ponazori, kam bo nameščeno, ko boste spustili miškino tipko.

 • Kontrolnik je mogoče premakniti iz ene postavitve kontrolnika v drugo postavitev iste vrste. Povlečete lahko na primer kontrolnik iz ene naložene postavitve v drugo naloženo postavitev, vendar ne v tabelarično postavitev.

Dodajanje kontrolnikov postavitvi kontrolnikov

Če želite dodati novo polje iz podokna Seznam polj obstoječo postavitev kontrolnika   

 • Polje enostavno povlecite iz podokna Seznam polj v postavitev. Vodoravna ali navpična črta ponazori, kam bo polje nameščeno, ko boste spustili miškino tipko.

Če želite obstoječi postavitvi kontrolnikov dodati obstoječe kontrolnike   

 1. Izberite prvi kontrolnik, ki ga želite dodati postavitvi kontrolnikov.

 2. Če želite isti postavitvi dodati še druge kontrolnike, držite tipko SHIFT in izberite želene kontrolnike. Izberati je mogoče kontrolnike v drugih postavitvah kontrolnikov.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če je poročilo odprto v pogledu načrta, povlecite izbrana polja v postavitev. Vodoravna ali navpična črta ponazori, kam bodo polja nameščena, ko boste spustili miškino tipko.

  • Če je poročilo odprto v pogledu postavitve:

   1. Na kartici Razporedi v skupini Postavitev kontrolnikov kliknite vrsto postavitve, kateri dodajate. Če dodajate tabelarični postavitvi, kliknite Tabelarična. Če dodajate naloženi postavitvi, kliknite Naložena.

    Access ustvari novo postavitev in ji doda izbrane kontrolnike.

   2. Povlecite novo postavitev v obstoječo postavitev. Vodoravna ali navpična črta ponazori, kam bodo polja nameščena, ko boste spustili miškino tipko.

Odstranitev kontrolnikov iz postavitve kontrolnikov

Odstranjevanje kontrolnika iz postavitve kontrolnikov vam omogoča, da ga postavite kamor koli v poročilo, ne da bi pri tem vplivali na položaj drugih kontrolnikov.

 • Izberite kontrolnik, ki ga želite odstraniti iz postavitve. Če želite izbrati več kontrolnikov, držite tipko SHIFT in nato kliknite kontrolnike, ki jih želite odstraniti. Če želite izbrati vse kontrolnike v postavitvi, kliknite polje izbirnika postavitve v zgornjem levem kotu postavitve.

 • Naredite nekaj od tega:

  • Na kartici Razporedi v skupini Postavitev kontrolnikov kliknite Odstrani Slika gumba .

  • Z desno miškino tipko kliknite enega od izbranih kontrolnikov, pokažite na Postavitev in nato kliknite Odstrani.

   Access odstrani izbrane kontrolnike iz postavitve.

Namig : Preprečiti se vstavi v postavitev kontrolnikov, kot ga premaknete v kontrolnik, pritisnite in pridržite tipko CTRL in povlecite kontrolnik, kamor želite.

Na vrh strani

Brisanje polja ali stolpca

 1. Kliknite polje ali stolpec, ki ga želite izbrisati, ali kliknite njegovo oznako ali glavo stolpca.

  Access okoli elementa nariše obrobo, ki ponazori, da je izbran.

 2. Pritisnite tipko DELETE.

Na vrh strani

Spreminjanje priprave strani

Uporabite skupino Postavitev strani na kartici Priprava strani, če želite spremeniti velikost, usmerjenost, robove in tako naprej.

 1. Kliknite kartico Priprava strani.

 2. V skupini Postavitev strani kliknite Velikost Slika gumba , če želite izbrati drugo velikost papirja.

 3. Kliknite Pokončno Slika gumba ali Ležeče Slika gumba , če želite spremeniti usmerjenost papirja.

 4. Kliknite Robovi Slika gumba , če želite prilagoditi robove poročila.

Na vrh strani

Spreminjanje oblikovanja polja

 1. Izberite polje, ki ga želite oblikovati.

 2. Na zavihku oblika uporabite orodja v skupini Pisava da uporabite želeno oblikovanje.

  Podoba Accessovega traku

Na vrh strani

Povezovanje polja z besedilom z drugim poljem (spreminjanje vira kontrolnika za kontrolnik)

 1. Kliknite v stolpec ali polje, za katerega želite spremeniti vir kontrolnika.

  Okoli elementa se nariše obroba, ki ponazori, da je polje izbrano.

 2. Če list z lastnostmi trenutno ni prikazan, za prikaz pritisnite F4.

 3. Na kartici Podatki lista z lastnostmi nastavite lastnost ControlSource za novo polje. Lahko izberete polje s spustnega seznama ali pa v polje vnesete izraz. Povezave do več informacij o izrazih najdete v odseku Glejte tudi tega članka.

Na vrh strani

Spreminjanje vira zapisa poročila

 1. Če list z lastnostmi ni prikazan, za prikaz pritisnite F4.

 2. Na spustnem seznamu na vrhu lista z lastnostmi kliknite Poročilo.

 3. Na listu z lastnostmi kliknite kartico Podatki.

 4. Na spustnem seznamu Vir zapisa izberite tabelo ali poizvedbo, ki jo želite uporabiti za vir zapisa, ali kliknite Graditelj gumb za prikaz graditelja poizvedb.

  Opomba : Če poročilo temelji na tabeli, vas Access vpraša, če želite ustvariti poizvedbo na podlagi tabele. Kliknite Da za prikaz graditelja poizvedb in ustvarite poizvedbo ali pa kliknite Ne, če želite preklicati operacijo. Če se odločite ustvariti poizvedbo, bo nova poizvedba postala vir zapisa poročila. Ustvarjena bo kot "vdelana" poizvedba – to je poizvedba, ki je shranjena v lastnosti RecordSource poročila, in ne kot ločen predmet poizvedbe.

Na vrh strani

Oblivanje besedila v polju

 1. Če list z lastnostmi ni prikazan, z desno miškino tipko kliknite polje, v katerem želite obliti besedilo in kliknite Lastnosti. Drugače samo kliknite polje, če ga želite izbrati.

 2. Na kartici Oblika lista z lastnostmi nastavite lastnost CanGrow na Da.

Na vrh strani

Dodajanje mrežnih črt

Če so kontrolniki vsebovani v postavitvi kontrolnikov, je mogoče dodati mrežne črte, če želite zagotoviti večjo vizualno ločljivost med kontrolniki. Če želite več informacij o postavitvah kontrolnikov, si oglejte odsek Delo s postavitvami kontrolnikov.

 1. Kliknite katero koli polje v postavitvi kontrolnikov.

  Okoli polja se nariše obroba, ki ponazori, da je polje izbrano.

 2. Na zavihku oblika v skupini mrežne črte kliknite mrežne črte.

  Podoba Accessovega traku

 3. Izberite želeni slog mrežnih črt.

Opomba : Mrežne črte je mogoče dodati tudi tako, da z desnim miškinim gumbom kliknete katero koli polje v postavitvi kontrolnikov, pokažete na Postavitev in še na Mrežne črte in izberete želeno vrsto mrežnih črt.

Na vrh strani

Dodajanje ali spreminjanje logotipa ali drugih podob

Ti postopki prikazujejo, kako z orodjem za logotip dodati logotip poročilu in kako spremeniti velikost kontrolnika za podobe ali podobe v kontrolniku za podobe.

Dodajanje logotipa

 • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite logotip. Slika gumba

  Prikaže se pogovorno okno Vstavi sliko.

 • Brskajte do mape, kjer je shranjena datoteka logotipa, in dvokliknite datoteko.

  Access doda logotip v zgornji levi kot poročila.

Spreminjanje velikosti kontrolnika, ki vsebuje logotip ali druge podobe

 1. Kliknite kontrolnik, ki vsebuje podobo.

  Okoli kontrolnika se nariše obroba, ki ponazori, da je kontrolnik izbran.

 2. Kazalec postavite na obrobo. Ko kazalec postane dvosmerna puščica, ga je mogoče vleči v smereh, nakazanih s puščicami, če želite kontrolnik za podobe povečati ali pomanjšati.

Ne pozabite, da je privzeta vrednost za lastnost Način velikosti podobe Izrezek, kar pomeni, da bo velikost podobe ostala nespremenjena, ne glede na to, koliko povečate ali pomanjšate kontrolnik za podobe. Če želite podobo povečati ali pomanjšati, ko spremenite velikost kontrolnika, naredite to:

Spreminjanje velikosti logotipa ali podobe znotraj kontrolnika

 1. Izberite podobo.

 2. Če list z lastnostmi ni že prikazan, za prikaz pritisnite F4.

 3. Na kartici Oblika lista z lastnostmi nastavite lastnost Način velikosti na želeno možnost:

Nastavitev

Opis

Izrezek

Velikost podobe ostane nespremenjena, ne glede na to, koliko povečate ali pomanjšate kontrolnik za podobe. Če kontrolnik za podobe naredite manjšega od podobe, bo podoba obrezana.

Raztegni

Podoba je raztegnjena v navpični in vodoravni smeri, da se ujema z velikostjo kontrolnika za podobe. Izvirno razmerje višina/širina se ne ohrani, zato ta nastavitev lahko sliko popači, če višine in širine kontrolnika za podobe ne nastavite natančno.

Povečava

Ko spremenite velikost kontrolnika za podobe, se podoba prilagodi tako, da je kar se da velika, ne da bi pri tem vplivala na izvorno razmerje višina/širina podobe.

Na vrh strani

Dodajanje ali urejanje naslova poročila

V teh postopkih je prikazano, kako dodati ali urediti oznako, ki vsebuje naslov poročila.

Dodajanje naslova poročilu

 • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite naslov. Slika gumba

  Glavi poročila je dodana nova oznaka in vneseno je ime poročila kot naslov poročila.

 • Ko je oznaka ustvarjena, je besedilo v oznaki izbrano, tako da je mogoče začeti vnos želenega naslova, če želite besedilo spremeniti.

 • Ko končate, pritisnite tipko ENTER.

Urejanje naslova poročila

 1. Če želite kazalec postaviti v oznako, dvokliknite oznako, ki vsebuje naslov poročila.

 2. Vnesite besedilo, ki ga želite uporabiti kot naslov poročila, in pritisnite tipko ENTER, ko končate.

Na vrh strani

Dodajanje številk strani in trenutnega datuma ali časa

V teh postopkih je prikazano, kako poročilu dodati številke strani ter trenutni datum ali čas.

Dodajanje številk strani

 • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite Številke strani. Slika gumba

  Prikaže se pogovorno okno Številke strani.

 • Izberite želeno obliko, položaj in poravnavo za številke strani.

 • Počistite potrditveno polje Pokaži številko prve strani, če ne želite številke na prvi strani.

 • Kliknite V redu.

  Številke strani so dodane poročilu. Preklopite v predogled tiskanja, če si želite ogledati, kakšne bodo številke strani videti, ko boste poročilo natisnili.

Dodajanje datuma ali časa

 • Na zavihku oblika v skupini Kontrolniki kliknite datum in čas. Slika gumba

  Prikaže se pogovorno okno Datum in čas.

 • Počistite potrditveno polje Vstavi datum, če datuma ne želite vključiti.

 • Če želite datum vključiti, kliknite želeno obliko datuma.

 • Počistite potrditveno polje Vstavi čas, če časa ne želite vključiti.

 • Če želite čas vključiti, kliknite želeno obliko časa.

  V območju Vzorec pogovornega okna se pojavi vzorec datuma in časa v izbranih oblikah.

 • Kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje poročila v pogledu načrta

V nekaterih primerih ne morete izvesti določenih sprememb v poročilu v pogledu postavitve in morate uporabiti pogled načrta.

Dodajanje številk vrstic

 1. Na kartici Načrtovanje v skupini Kontrolniki kliknite Polje z besedilom Slika gumba .

 2. Kliknite Odpri območje odseka, kjer želite prikazati številke vrstic. V večini primerov, bo odsek s podrobnostmi. Ste premakniti polje z besedilom na končni mesto pozneje.

  Ko kliknete poročilo, Access ustvari novo, nepovezano besedilno polje.

 3. Kliknite oznako (levo od novega polja z besedilom) in pritisnite tipko DELETE.

 4. Kliknite enkrat v novo polje z besedilom, če ga želite izbrati, in nato kliknite vnovič, če želite kazalec postaviti v polje z besedilom.

 5. Vnesite = 1 in pritisnite tipko ENTER.

 6. Če list z lastnostmi ni že prikazan, za prikaz pritisnite F4.

 7. Na kartici Podatki lista z lastnostmi nastavite lastnost Delna vsota na Čez vse.

  Opomba : Če je to združeno poročilo, in želite, da se oštevilčevanje začne z ena za vsako skupino, nastavite lastnost na Čez skupino.

 8. Zmanjšajte širino polja tako, da kazalec postavite na ročico za spreminjanje velikosti na desni rob polja z besedilom in jo povlečete v levo. Pustite dovolj prostora za največjo številko, ki jo v poročilu pričakujete.

 9. Če je potrebno, naredite prostor za polje z besedilom na skrajnem levem robu odseka podrobnosti tako, da povlečete obstoječe kontrolnike v tem odseku na desno ali pa spremenite velikost najbolj levega kontrolnika v tem odseku.

 10. Povlecite na novo polje z besedilom na mesto, ki ga želite v poročilu.

 11. Preklopite v pogled poročila, predogled tiskanja ali pogled postavitve, če želite videti številke vrstic.

Prikaz glave skupine na vrhu vsake strani

Pri skupinah, ki obsegajo več strani, je glava skupine na vrhu vsake strani koristna, ker lahko hitro vidite, v kateri skupini so podatki. Glavo skupine je mogoče izberati v pogledu postavitve, vendar je to v pogledu načrta enostavnejše.

 1. Dvokliknite izbirnik odseka glave skupine (vodoravna vrstica nad odsekom glave skupine).

 2. Na kartici Oblika lista z lastnostmi nastavite lastnost Ponovi odsek na Da.

Odpiranje podporočila v svojem oknu pogleda načrta

Ko poročilo odprete v pogledu načrta, se v tem pogledu odprejo tudi vsa podporočila, ki jih poročilo vsebuje, vendar je vsako podporočilo prikazano v kontrolniku podporočila in ne kot ločeno okno. Ker je kontrolnik podporočila velikokrat premajhen za delo, je navadno bolj primerno, da podporočilo odprete v svojem oknu in nato urejate. Če želite odpreti podporočilo, naredite nekaj od tega:

 • Izberite podporočilo in na kartici Načrtovanje v skupini Orodja kliknite Podporočilo v novem oknu Slika gumba .

 • Kliknite enkrat zunaj kontrolnika podporočila, da zagotovite, da ni izbran, in nato z desno miškino tipko kliknite v kontrolnik podporočila in nato še Podporočilo v novem oknu.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×