Spreminjanje prikaza osi grafikona

Pri večini vrst grafikonov lahko prikažete ali skrijete os grafikona. Če si želite olajšati razumevanje podatkov grafikona, lahko spremenite tudi njihov videz.

Pomembno    Ta članek ne obravnava spreminjanja merila osi grafikona. Če želite več informacij o spreminjanju merila, glejte:

Kaj želite narediti?

Več o oseh

Prikazovanje ali skrivanje osi

Prilagajanje kljukic in oznak osi

Spreminjanje števila kategorij med oznakami ali kljukicami

Spreminjanje poravnave in usmerjenosti oznak

Spreminjanje besedila oznak kategorije

Spreminjanje oblike besedila in števil v oznakah

Več o oseh

Grafikoni imajo običajno dve osi, ki se uporabljata za merjenje in razvrščanje podatkov: navpična os (imenujemo jo tudi os vrednosti ali os Y) in vodoravna os (imenujemo jo tudi os kategorije ali os X). 3D-stolpčni, 3D-stožčni ali 3D-piramidni grafikoni imajo tretjo os, globinska os (imenujemo jo tudi os nizov ali os Z), tako da lahko podatke narišete vzdolž globine grafikona. Polarni grafikoni nimajo vodoravnih osi (kategorije), tortni in kolobarni grafikoni pa nimajo nobenih osi.

Grafikon, na katerem je prikazana vodoravna, navpična in globinska os

Oblaček 1 Navpična os (vrednosti)

Oblaček 2 Vodoravna os (kategorije)

Oblaček 3 Globinska os (nizov)

Osi niso v vseh vrstah grafikonov prikazane na enak način. XY (raztreseni) grafikoni in mehurčni grafikoni prikazujejo na primer številske vrednosti tako na vodoravni osi kot tudi na navpični osi. Kako so na primer palci padavin narisani proti tlaku. Oba elementa imata številske vrednosti in podatkovne točke bodo narisane na oseh X in Y glede na njihove številske vrednosti. Osi vrednosti ponujajo veliko različnih možnosti, na primer nastavitev merila na logaritmično.

Druge vrste grafikonov, na primer stolpčni, črtni in ploščinski grafikoni, prikazujejo številske vrednosti samo na navpični osi (vrednosti) in besedilna združevanja (ali kategorije) na vodoravni osi. Kako so na primer palci padavin narisani proti geografskih regijah. V tem primeru so geografske regije besedilne kategorije podatkov, ki so narisani na vodoravni osi (kategorije). Geografske regije bodo enotno porazdeljene, ker so samo besedilo, namesto vrednosti, ki jih je mogoče meriti. Upoštevajte to razliko, ko izberete vrsto grafikona, ker so možnosti za osi vrednosti in osi kategorije različne.V povezanem zapisku je globinska os (nizov) druga oblika osi kategorije.

Ko ustvarite grafikon, so Kljukice in oznake kljukic privzeto prikazane na oseh. Z glavnimi in pomožnimi kljukicami in oznakami lahko prilagodite način prikaza. Če se želite izogniti zmedi v grafikonu, lahko prikažete manj oznak ali kljukic osi na vodoravni osi (kategorije) tako, da navedete intervale, kjer naj bodo kategorije označene ali pa navedete število kategorij, ki jih želite prikazati med kljukicami.

Spremenite lahko tudi poravnavo in usmerjenost oznak ter spremenite ali oblikujete besedilo in števila, ki jih prikazujejo, na primer prikaz števila kot odstotek.

Na vrh strani

Prikazovanje ali skrivanje osi

 1. Kliknite kamor koli v grafikon, za katerega želite prikazati ali skriti osi.

  To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi.

  Slika traku

 3. Kliknite vrsto osi, ki jo želite prikazati ali skriti, in nato kliknite želene možnosti.

Na vrh strani

Prilagajanje kljukic in oznak osi

 1. Na grafikonu kliknite os s kljukicami in oznakami, ki jih želite prilagoditi, ali naredite nekaj od tega in izberite os s seznama elementov grafikona.

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Možnosti osi naredite nekaj od tega:

  1. Če želite spremeniti prikaz glavnih kljukic v polju Vrsta glavne kljukice, kliknite želeno mesto kljukice.

  2. Če želite spremeniti prikaz pomožnih kljukic v polju s spustnim seznamom Vrsta pomožne kljukice, kliknite želeno mesto kljukice.

  3. Če želite spremeniti mesto oznak v polju Oznake osi, kliknite želeno možnost.

   Namig    Če želite skriti kljukice ali oznake kljukice, v polju Oznake osi kliknite Brez.

Na vrh strani

Spreminjanje števila kategorij med oznakami ali kljukicami

 1. Na grafikonu kliknite vodoravno os (kategorije), ki jo želite spremenite ali naredite nekaj od tega in izberite os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Oblikuj izbor.

 3. V razdelku Možnosti osi naredite nekaj ali oboje od tega:

  1. Če želite spremeniti interval med oznakami osi, v razdelku Interval med oznakami kliknite Določi enoto intervala in nato v polje z besedilom vnesite želeno število.

   Namig    Če želite za vsako kategorijo prikazati oznako, vnesite 1, če želite prikazati oznako za vsako drugo kategorijo, vnesite 2, če želite prikazati oznako za vsako tretjo kategorijo, vnesite 3 in tako naprej.

  2. Če želite spremeniti postavitev oznak osi, v polje Označi razdaljo od osi vnesite želeno število.

   Namig    Če želite, da bodo oznake bližje osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

Na vrh strani

Spreminjanje poravnave in usmerjenosti oznak

Spremenite lahko poravnavo oznak osi tako na vodoravni osi (kategorije) kot tudi na navpični osi (vrednosti). Ko imate oznake kategorij na več ravneh v grafikonu, lahko spremenite poravnavo vseh ravni oznak. Spremenite lahko tudi količino prostora med ravnmi oznak na vodoravni osi (kategorije).

 1. Na grafikonu kliknite os z oznakami, ki jih želite različno poravnati, ali naredite nekaj od tega in izberite os s seznama elementov grafikona.

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Oblikuj izbor.

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje osi kliknite Poravnava.

 4. V razdelku Možnosti postavitve naredite nekaj od tega:

  1. V polju Poravnava po višini kliknite želeno možnost poravnave po višini.

  2. V polju Smer besedila kliknite želeno smer besedila.

  3. V polju Kot po meri izberite želeno stopnjo zasuka.

Namig    Vodoravno poravnavo izbranih oznak osi spremenite tudi tako, da z desno miškino tipko kliknite os in nato še Poravnaj levo Slika gumba, Na sredino Slika gumba ali Poravnaj desno Slika gumba v mini orodni vrstici.

Na vrh strani

Spreminjanje besedila oznak kategorije

Besedilo oznak kategorij lahko spremenite na delovnem listu ali neposredno v grafikonu.

Spreminjanje oznake kategorije na delovnem listu

 1. Na delovnem listu kliknite celico z imenom oznake, ki jo želite spremeniti.

 2. Vnesite novo ime in pritisnite ENTER.

Opomba    Spremembe, ki ste jih naredili na delovnem listu, program samodejno posodobi v grafikonu.

Spreminjanje besedila oznake kategorije v grafikonu

 1. V grafikonu kliknite vodoravno os ali naredite nekaj od tega in izberite os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Excel Ribbon Image

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov v razdelku Vodoravne oznake osi (kategorije) kliknite Uredi.

 4. V polju Obseg oznake osi naredite nekaj od tega:

  1. Določite obseg delovnega lista, ki ga želite uporabiti kot oznake osi kategorije.

   Namig    Kliknete lahko tudi gumb Strni pogovorno okno Slika gumba   in nato izberete želeni obseg na delovnem listu. Ko končate, kliknite gumb Razširi pogovorno okno.

  2. Vnesite oznake, ki jih želite uporabiti, ločene s podpičji – na primer Oddelek A; Oddelek B; Oddelek C.

   Opomba    Če vnesete besedilo oznake v polje Obseg oznake osi, besedilo oznake osi kategorije ni več povezano s celico delovnega lista.

 5. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje oblike besedila in števil v oznakah

Spremenite lahko obliko besedila v oznakah osi kategorij ali številk na osi vrednosti.

Oblikovanje besedila

 1. V grafikonu z desno tipko miške kliknite os, na kateri so prikazane oznake, ki jih želite oblikovati.

 2. V mini orodni vrstici kliknite želene možnosti oblikovanja.

Namig    Izberete lahko tudi os, na kateri so prikazane oznake, in nato uporabite gumbe za oblikovanje na zavihku Osnovno v skupini Pisava ).

Oblikovanje števil

 1. Na grafikonu kliknite os, ki prikazuje števila, ki jih želite oblikovati, ali naredite nekaj od tega in izberite os s seznama elementov grafikona.

  • Kliknite kjer koli na grafikonu.

   To prikaže Orodja grafikona ter doda zavihke Načrt, Postavitev in Oblika.

  • Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Oblikuj izbor.

 3. Kliknite Številka in nato v polju Kategorija izberite želeno obliko zapisa števila.

  Namig    Če izbrana oblika zapisa števila uporablja decimalna mesta, jih lahko navedete v polju Decimalna mesta.

 4. Če želite, da števila ostanejo povezana s celicami delovnega lista, potrdite potrditveno polje Povezano z virom.

Opomba    Preden oblikujete števila kot odstotke, poskrbite, da so bila števila v grafikonu izračunana kot odstotki v izvirnih podatkih in da so prikazana v desetiški obliki. Odstotki se izračunajo na delovnem listu z enačbo znesek / vsota = odstotek. Če na primer izračunate 10 / 100 = 0,1 in nato oblikujete 0,1 kot odstotek, bo število pravilno prikazano kot 10 %.

Na vrh strani

Velja za: Excel 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel StarterVam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik