Spreminjanje podatkov v pogovornem oknu »Najdi in zamenjaj«

V tej temi je pojasnjeno, kako s pogovornim oknom Najdi in zamenjaj poiščete in po želji zamenjate podatke v Accessovi zbirki podatkov.

Če potrebujete informacije o drugih načinih posodobitve podatkov, na primer s poizvedbami za posodobitev ali dodajanje, si oglejte članek Posodabljanje podatkov v zbirki podatkov.

Kaj želite narediti?

Več o uporabi pogovornega okna »Najdi in zamenjaj«

Sklic kontrolnika pogovornega okna »Najdi in zamenjaj«

Iskanje in zamenjava podatkov v tabeli

Iskanje in zamenjava podatkov v obrazcu

Iskanje podatkov v nizu rezultatov poizvedbe

Iskanje nadomestnih znakov

Primeri uporabe nadomestnih znakov

Iskanje narekovajev in ničelne ali prazne vrednosti

Več o uporabi pogovornega okna »Najdi in zamenjaj«

Pogovorno okno Najdi in zamenjaj uporabite, ko želite poiskati in po želji zamenjati majhne količine podatkov, ali če pri iskanju in zamenjavi niste zadovoljni z uporabo poizvedbe. Pogovorno okno je podobno orodjem »Najdi«, ki so tudi v drugih programih, vendar vsebuje nekatere funkcije, zaradi katerih je uporabnejše za iskanje relacijskih zbirk podatkov. Iščete lahko na primer v obliki, ki je uporabljena s podatki in lahko izberete, da ustreza delu ali vsem podatkom v polju.

Med izvajanjem postopka se zavedajte teh dejstev:

 • Pogovorno okno uporablja iskalni niz kot vzorec in vrne vse zapise, ki ustrezajo vzorcu. Recimo, da imate na primer podatkovni list (tabela ali rezultat poizvedbe) z informacijami o strankah, dobaviteljih, izdelkih in datumih naročil. Če iščete »trž«, bo operacija iskanja vrnila vse primerke »tržni«, »tržaški« in druge zapise, ki se ujemajo z vzorcem, ki ste ga določili.

 • Pogovorno okno preišče samo eno tabelo naenkrat; ne preišče celotne zbirke podatkov. Če odprete pogovorno okno znotraj obrazca, preiščete temeljno tabelo pod obrazcem.

  Če morate s pogovornim oknom preiskati več tabel, lahko ustvarite poizvedbo za izbiranje, da zberete želene podatke in nato preiščete rezultate poizvedbe. V korakih pozneje v tem odseku so razložene osnove, kako ustvariti poizvedbe za izbiranje in kako preiskati rezultate.

 • Tabele in rezultate poizvedbe morate odpreti v pogledu podatkovnega lista, obrazce morate odpreti v (normalnem) pogledu obrazca. Tako kot pri vnašanju podatkov.

 • Podatke lahko iščete glede na obliko, uporabljeno v njih. Na primer prazna polja ali polja z vrednostjo »Null« lahko oblikujete tako, da je v njih prikazana beseda, na primer »neznano«. Nato lahko ta prazna polja poiščete z iskalnim nizom »neznano«.

Razumevanje potrditvenega polja »Išči polja po oblikovanju«

Pogovorno okno Najdi in zamenjaj nudi možnost potrditvenega polja z imenom Išči polja po oblikovanju. Ko po korakih pregledate temo, boste opazili, da program Access včasih samodejno izbere potrditveno polje; tako morate včasih sami izbrati ali počistiti potrditveno polje. S pravilno rabo potrditvenega polja lahko zagotovite uspeh vašega iskanja.

V nadaljevanju upoštevajte to priporočilo: Če program Access izbere potrditveno polje Išči polja po oblikovanju, ga pustite pri miru. Če počistite potrditveno polje, vaše iskanje ne bo vrnilo rezultatov.

Tako obnašanje morda najprej zmede, ker program Access ne opozori z vidnimi opomniki ali drugimi indikatorji, da morate izbrati ali počistiti potrditveno polje. Morda se boste čudili kakšna logika vodi program Access, da izbere ali počisti potrditveno polje Išči polja po oblikovanju. Odgovor so vnosne maske. Vnosna maska je vrsta oblikovanja in ko jo program Access zazna, izbere potrditveno polje.

Če iščete v polju za iskanje — polje, ki podatke iz druge tabele pridobi s poizvedbo — in ima izvorno polje v drugi tabeli vnosno masko, program Access omogoči potrditveno polje Išči polje po oblikovanju.

O razlikah med iskanjem, razvrščanjem in filtriranjem

Zapomnite si, da iskanje ni enak proces kot razvrščanje ali filtriranje. Iskanje je proces iskanja zapisov v tabelah zbirke podatkov, poizvedbah in obrazcih. Najdete lahko na primer vse stranke, ki vodijo restavracije. Razvrščanje je proces urejanja niza zapisov v določenem redu. Nize zapisov lahko razvrstite na primer po abecednem redu, po datumu, po količini (katera restavracija naroča največ kruha in ima največjo prodajo) in tako dalje. Filtriranje je proces, ki prikaže zapise, ki odgovarjajo določenim pogojem. Potem, ko poiščete vse stranke z restavracijami, lahko na primer seznam filtrirate in prikažete samo tiste v Londonu ali Madridu.

Mogoče vam bo lažje, če si boste stvar skušali zapomniti takole: najprej morate podatke poiskati, potem pa jih lahko razporedite v določenem vrstnem redu in nato po želji še filtrirate, da izločite le podmnožico ustrezajočih zapisov.

V teh korakih je razloženo, kako uporabljati pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

Na vrh strani

Sklic kontrolnika pogovornega okna »Najdi in zamenjaj«

Med iskanjem in zamenjavo podatkov pogosto nastavljate in spremenite kontrolnike v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj. Vendar si zapomnite, da takšno početje lahko povzroči, da vaše iskanje in zamenjava vrne neželene podatke ali v celoti ne uspe. Ta tabela prikazuje seznam kontrolnikov in posledice, če jih spremenite.

Kontrolnik

Uporaba

Obnašanje

Seznam Išči v

Preklopi med iskanjem v posameznem stolpcu in iskanjem v celotni tabeli.

Na seznamu Išči v je vedno ime tabele, v kateri iščete. Če iščete samo po tabeli, program Access njeno ime prikaže na seznamu Išči v, ne morete pa izbrati druge možnosti. Kadar iščete v stolpcu, program Access na seznamu Išči v prikaže imena tabel in stolpcev. Če želite preklopiti med iskanjem tabel in stolpcev, s seznama Išči v izberite vrednost, ki jo želite. Če želite iskati v stolpcu, ki ni na seznamu, pojdite na odprt podatkovni list ali obrazec in izberite stolpec, ki ga želite in se nato vrnite v pogovorno okno Najdi in zamenjaj ter začnite z iskanjem.

Seznam Ujemanje

Določi, kateri del polja išče funkcija.

Izberite Kateri koli del polja, če želite najti vse ponovitve niza v kakršnem koli kontekstu. Izberite Celotno polje, če želite poiskati samo polja, ki vsebujejo zgolj iskani niz. Izberite Začetek polja, če menite, da se polje z iskanim nizom začne.

Seznam Išči

Nadzoruje smer iskanja.

Izberite Gor, če želite preiskati zapise nad kazalcem. Izberite Dol, če želite preiskati zapise pod kazalcem. Izberite Vse, če želite preiskati vse zapise.

Potrditveno polje Ujemanje velikih in malih črk

Pri iskanju razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Polje Razlikuj med velikimi in malimi črkami potrdite, kadar želite poiskati samo zapise, ki se z iskanim nizom ujemajo tudi po velikih in malih črkah.

Potrditveno polje Išči polja po oblikovanju

Išče na osnovi vnosne maske ali oblike.

Funkcija za iskanje lahko išče podatke ali obliko teh podatkov. Niz feb lahko na primer iščete v poljih z vnosno masko »Datum/Čas«. Ta možnost ni na voljo, če ne iščete v polju, v katerem je uporabljena oblika ali vnosna maska. Če želite izvedeti več o tej možnosti, glejte odsek Potrditveno polje »Išči polja po oblikovanju«.


Na vrh strani

Iskanje in zamenjava podatkov v tabeli

Če želite slediti korakom, morate tabele odpreti v pogledu podatkovnega lista.

Opomba : V polju za iskanje ne morete zamenjati zapisov. Če želite zamenjati podatke iz kontrolnika (na primer polje z besedilom) v obrazcu, mora biti ta vezan na izvorno tabelo.

Če želite več informacij o seznamih polj za iskanje, si oglejte odsek Dodajanje ali spreminjanje stolpca za iskanje, ki omogoča shranjevanje več vrednosti. V prvih odsekih te teme je razloženo, kako polja za iskanje delujejo in kako jih ustvariti.

Iskanje in zamenjava podatkov

 1. V tabeli izberite polje (stolpec), ki ga želite preiskati.

  Opomba : Če želite preiskati celo tabelo, sledite drugemu postopku v koraku 5.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  Bližnjica na tipkovnici: pritisnite CTRL + F.

  Na tej sliki je prikazan ukaz:

  Podoba Accessovega traku

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 3. Če želite poiskati podatke v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, kliknite jeziček Najdi. Če želite podatke poiskati in zamenjati, kliknite jeziček Zamenjaj.

 4. V polju Najdi vnesite iskalni niz. Če želite zamenjati podatke, nadomestni niz vnesite v polje Zamenjaj z.

  Opomba : V polje Zamenjaj z ne vnašajte nadomestnih znakov, razen če želite, da jih zapisi vsebujejo.

 5. Če želite, lahko za spreminjanje polja, ki ga želite preiskati, uporabite seznam Išči v, ali pa namesto tega preiščete celo tabelo.

  Seznam Išči v kot privzeto vsebuje ime polja, ki ste ga izbrali v koraku 1. Če želite preiskati celo tabelo, izberite ime tabele s seznama.

  -ali-

  Če izberete drug stolpec, kliknite stolpec, ki ga želite v podatkovnem listu tabele. Pogovornega okna vam ni treba zapreti.

 6. Če želite, lahko na seznamu Ujemanje kliknete Kateri koli del polja. S tem poskrbite za iskanje v največjem obsegu.

 7. Potrdite polje Išči polja po oblikovanju in kliknite Nadaljuj iskanje.

Na vrh strani

Iskanje in zamenjava podatkov v obrazcu

Če nimate potrebnih dovoljenj za ogled in iskanje v tabeli, ali če nočete, da uporabniki vidijo podatke v tabeli, lahko zamenjate podatke v obrazcih odprtih v pogledu obrazca in pogledu postavitve. Preišče se temeljna tabela, ki je vezana na obrazec.

Opomba : V polju za iskanje ne morete zamenjati zapisov. Če želite zamenjati podatke iz kontrolnika (na primer polje z besedilom) v obrazcu, mora biti ta vezan na izvorno tabelo.

Če želite več informacij o seznamih polj za iskanje, si oglejte članek Dodajanje ali spreminjanje stolpca za iskanje, ki omogoča shranjevanje več vrednosti. V prvih odsekih te teme je razloženo, kako polja za iskanje delujejo in kako jih ustvariti.

Iskanje podatkov v obrazcu

 1. Odprite obrazec, ki ga želite preiskati v pogledu obrazca ali pogledu postavitve.

 2. Izberite kontrolnik z informacijami, ki jih želite preiskati.

  Opomba : Če želite preiskati celo tabelo, sledite drugemu postopku v koraku 5.

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  -ali-

  Pritisnite CTRL+F.

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 4. Če želite poiskati podatke, kliknite jeziček Najdi. Če želite podatke poiskati in zamenjati, kliknite jeziček Zamenjaj.

 5. V polju Najdi vnesite vrednost iskanja. Če želite zamenjati podatke, nadomestni niz vnesite v polje Zamenjaj z.

  Opomba : V polje Zamenjaj z ne vnašajte nadomestnih znakov, razen če želite, da jih zapisi vsebujejo.

 6. Če želite, lahko za spreminjanje polja, ki ga želite preiskati, uporabite seznam Išči v, ali pa namesto tega preiščete celo temeljno tabelo.

  Seznam Išči v vsebuje ime kontrolnika, ki ste ga izbrali v koraku 1. Če želite preiskati tabelo, ki je temeljna za obrazec, izberite ime tabele s seznama.

  -ali-

  Če želite izbrati drug kontrolnik (enako, kot če bi izbrali drugo polje v tabeli), kadar koli kliknite kontrolnik v obrazcu. Pogovornega okna vam ni treba zapreti.

 7. V seznamu Ujemanje kliknite Kateri koli del polja. S tem poskrbite za iskanje z največjim obsegom.

 8. Na seznamu Išči izberite Vse in kliknite Nadaljuj iskanje. Če želite niz zamenjati, kliknite Zamenjaj. Če ste prepričani, da ste vnesli pravilen nadomestni niz, lahko kliknete Zamenjaj vse, vendar ne pozabite, da tega postopka ne morete preklicati. Če naredite napako, boste morali ponoviti postopek iskanja in zamenjave, torej poiskati napačne vrednosti in jih nadomestiti s pravilnimi.

Na vrh strani

Iskanje podatkov v nizu rezultatov poizvedbe

V naslednjih korakih je razloženo, kako uporabljati pogovorno okno Najdi in zamenjaj, da najdete zapise v nizu rezultatov, ki jih vrne poizvedba za izbiranje. Zapomnite si, da lahko v rezultatih poizvedbe samo iščete.

Če želite s poizvedbo spremeniti ali odstraniti podatke, si oglejte članka Ustvarjanje poizvedbe za posodabljanje in Uporaba poizvedbe za brisanje zapisov iz zbirke podatkov.

Ustvarjanje poizvedbe za izbiranje

 • Odprite zbirko podatkov z zapisi, ki jih iščete.

 • Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Program Access zažene načrtovalca poizvedb, kartica Načrt je prikazana in pogovorno okno Pokaži tabelo se pojavi.

 • Izberite tabelo ali tabele z zapisi, ki jih iščete in kliknite Dodaj in nato kliknite Zapri.

  Tabela ali tabele so prikazane v enem ali več oknih v zgornjem odseku mreže načrta poizvedbe in v oknih so navedena vsa polja vsake tabele. Na tej sliki je prikazan načrtovalec s splošno tabelo:

  Tabela v načrtovalcu poizvedbe

 • Dvokliknite polja, ki jih želite poiskati. Izbrana polja so prikazana v vrstici Polje v spodnjem odseku načrtovalca poizvedb.

  Stolpcu v spodnjem odseku lahko dodate eno polje v tabeli.

  Če želite hitro dodati vsa polja v tabelo, dvokliknite zvezdico (*) na vrhu seznama polj v tabeli. Na tej sliki je prikazan načrtovalec z dodanimi vsemi polji.

  Poizvedba z vsemi dodanimi polji tabele.

 • Če želite, lahko v vrstico Pogoji mreže načrta vnesete nekaj pogojev.

  Če to naredite, lahko zmanjšate število zapisov, ki jih poizvedba vrne in vam tako olajša iskanje podatkov. Ta tabela prikaže nekaj primerov pogojev in razloži, kako ti vplivajo na poizvedbo.

Pogoji

Učinek

> 234

Vrne vsa števila, ki so večja od 234. Če želite poiskati vsa števila, ki so manjša od 234, uporabite < 234.

>= "Cajhen"

Vrne vse zapise s priimkom Cajhen

Between #2.2.2006# And #1.12.2006#

Vrne datume od 2-feb-06 do 1-dec-06 (ANSI-89). Če zbirka podatkov uporablja nadomestne znake ANSI-92, namesto znakov za lojtro uporabite enojne narekovaje ('). Primer: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'

Not "Nemčija"

Najde vse zapise, katerih vsebina polj ni povsem enaka nizu »Nemčija«. Pogoj bo vrnil zapise, v katerih so poleg niza »Nemčija« še drugi znaki, na primer »Nemčija (evro)« ali »Evropa (Nemčija)«.

Not "T*"

Najde vse zapise, razen tistih, ki se začnejo s »T«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice uporabite znak za odstotek (%).

Not "*t"

Najde vse zapise, ki se ne končajo s »t«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice uporabite znak za odstotek (%).

In(Kanada,Velika Britanija)

Na seznamu najde vse zapise, v katerih so nizi Kanada ali Velika Britanija.

Like "[A-D]*"

V besedilnem polju najde vse zapise, ki se začenjajo na črke A skozi D. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice uporabite znak za odstotek (%).

Like "*ar*"

Najde vse zapise z zaporedjem črk »ar«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice uporabite znak za odstotek (%).

Like "Jaka Stel?"

Najde vse zapise, ki se začnejo z »Jaka« in je v njih tudi petčrkovni drugi niz, katerega prve štiri črke so »Stel«, zadnja črka pa je neznana. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto vprašaja uporabite podčrtaj (_).

#02.02.06#

Najde vse zapise za 02.02.06. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, datuma ne postavite med znaka za lojtro, ampak med enojne narekovaje ('02.02.06').

< Date() - 30

Vrne vse datume, ki so starejši od 30 dni.

Date()

Vrne vse zapise z današnjim datumom.

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Vrne vse zapise od današnjega datuma do treh mesecev po današnjem datumu.

Is Null

Vrne vse zapise z ničelno (prazno ali nedoločeno) vrednostjo.

Is Not Null

Vrne vse zapise z vrednostjo.

""

Vrne vse zapise, v katerih so nizi ničelne dolžine. Niz ničelne dolžine uporabite, ko želite v zahtevano polje dodati vrednost, vendar še ne veste, kakšna vrednost je to. Polje lahko na primer zahteva številko faksa, nekatere vaše stranke pa morda nimajo faksov. V tem primeru namesto števila vnesite dva dvojna narekovaja brez vmesnega presledka ("").

 • Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Preverite, ali je poizvedba vrnila zapise, ki ste jih želeli. Po potrebi lahko izberete neželena polja in pritisnite tipko DELETE, da jih odstranite. Dodatna polja lahko povlečete v mrežo načrta in spremenite pogoje, dokler niste zadovoljni z rezultati poizvedbe.

 • Pojdite na naslednje korake.

Iskanje podatkov v nizu rezultatov

 1. V rezultatih kliknite polje (stolpec), ki ga želite preiskati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  -ali-

  Pritisnite CTRL+F.

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 3. V polju Najdi vnesite iskalni niz.

 4. Če želite, lahko za spreminjanje polja, ki ga želite preiskati, uporabite seznam Išči v, ali pa namesto tega preiščete celo tabelo.

  Seznam Išči v kot privzeto vsebuje ime polja, ki ste ga izbrali v koraku 1. Če želite preiskati celo tabelo, izberite ime tabele s seznama.

  -ali-

  Če izberete drug stolpec, kliknite želeni stolpec v podatkovnem listu tabele. Pogovornega okna vam ni treba zapreti.

 5. V seznamu Ujemanje kliknite Kateri koli del polja. S tem poskrbite za iskanje z največjim obsegom.

 6. Na seznamu Išči izberite Vse in kliknite Nadaljuj iskanje.

  Funkcija za iskanje poišče vse zapise, ki vsebujejo iskalni niz. Ker ste na seznamu Išči izbrali Vse, program Access kroži med vsemi zapisi.

Na vrh strani

Iskanje nadomestnih znakov

Pri iskanju in zamenjavi podatkov lahko uporabite nadomestne znake, vendar bodite pri tem izjemno previdni. Zapomnite si naslednja priporočila:

 • Ko uporabite pogovorno okno Najdi in zamenjaj za iskanje nadomestnih znakov, morate znak, ki ga želite najti postaviti v oklepaje, tako: [*]. Pravilu sledite pri iskanju vseh nadomestnih znakov razen klicaja (!) in zaklepaja (]).

 • Če nadomestni znak vnesete v nadomestni niz, program Access znak uporabi kot dobeseden in ga zapiše v zbirko podatkov. Če na primer iščete star * in zamenjate vse zapise, ki se ujemajo s tem vzorcem z nov *, bo program Access zapisal "nov *" v vse zapise, ki se ujemajo z iskalnim nizom.

Iskanje nadomestnih znakov

 1. Odprite tabelo, niz rezultatov poizvedbe ali obrazec. Tabele in nize rezultatov morate odpreti v pogledu podatkovnega lista, obrazce pa morate odpreti v pogledu obrazca.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  -ali-

  Pritisnite tipki CTRL+F.

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 3. Če želite zapise z nadomestnimi znaki samo poiskati, kliknite jeziček Najdi. Če želite nadomestne znake najti in jih zamenjati z drugimi podatki, kliknite jeziček Zamenjaj.

 4. V polje Najdi vnesite oglati oklepaj ([), iskani nadomestni znak in oglati zaklepaj (]). Če na primer želite poiskati vse zvezdice, vnesite [*]. Če želite najdene znake zamenjati, nadomestni niz vnesite v polje Zamenjaj z.

 5. Če želite, lahko za spreminjanje polja, ki ga želite preiskati, uporabite seznam Išči v, ali pa namesto tega preiščite celo tabelo.

  Seznam Išči v kot privzeto vsebuje ime polja, ki ste ga izbrali v koraku 1. Če želite preiskati celo tabelo, izberite ime tabele s seznama.

  -ali-

  Če izberete drug stolpec, kliknite stolpec, ki ga želite v podatkovnem listu tabele. Pogovornega okna vam ni treba zapreti.

 6. S seznama Ujemanje izberite možnost, ki najbolj ustreza podatkom. Če so nadomestni znaki na začetku zapisov, kliknite Začetek polja, sicer izberite Kateri koli del polja, da bo iskanje čim manj omejeno.

 7. Potrditveno polje Išči polja po oblikovanju mora biti izbrano. Kliknite Nadaljuj iskanje. Program najde zapise z nadomestnimi znaki. Če želite nadomestne znake zamenjati, kliknite Zamenjaj. Če ste prepričani, da ste vnesli ustrezen iskalni in nadomestni niz, kliknite Zamenjaj vse. Ne pozabite pa, da operacije zamenjave ne morete preklicati.

Na vrh strani

Primeri uporabe nadomestnih znakov

Ko enkrat veste, v kakšnih vzorcih se obnesejo nadomestni znaki, lahko uporabite njihove kombinacije ali pa jih uporabite skupaj z besedilom. Možnost, ki jo izberete s seznama Ujemanje, vpliva na rezultate iskanja. Če nastavitev ni ustrezna, boste našli napačne podatke ali pa sploh nobenih. V spodnji tabeli je nekaj primerov uporabe nadomestnih znakov in običajnih črk za posamezne možnosti seznama Ujemanje.

Iskalni ni z

Nastavitev seznama Ujemanj e

Rezultat

[*]

Kateri koli del polja

Najde vse zapise z zvezdico (*). Enak izraz lahko uporabite za vprašaj (?), znak za številko (#), začetni oklepaj ([) in vezaj (-).

Celotno polje

Najde zapise, ki vsebujejo samo zvezdico.

Začetek polja

Najde zapise, ki se začnejo z zvezdico.

*[*]*

Kateri koli del polja

Prikaže vse zapise z zvezdico (*) in besedilom okoli nje. Ta sintaksa deluje tudi za vprašaje (?), lojtre (#), oklepaje ([) in pomišljaje (–).

Celotno polje

Enak rezultat

Začetek polja

Enak rezultat

[!*]

Kateri koli del polja

Prikaže vse zapise, v katerih ni zvezdice. Ne pozabite, da ta vzorec iskanja lahko prikaže vsako črko v vsaki besedi v zapisu, ko uporabite to nastavitev na seznamu Ujemanje. Ta sintaksa deluje tudi za vprašaje (?), lojtre (#), oklepaje ([) in pomišljaje (–).

Opomba : Iskalni niz *[!*]* najde zapise, ki vsebujejo zvezdico, zato ker išče tudi v celotnem besedilu, ki zvezdico obkroža.

Celotno polje

Rezultatov sploh ni.

Začetek polja

Najde prvo črko zapisov, ki ne vsebujejo zvezdice.

ma*[ ec ]

Kateri koli del polja

Najde vse zapise, ki vsebujejo »ma« in »e« ali »c«, na primer »marec« in »maistrovec«, pa tudi »mahanje« in »majic«.

Celotno polje

Najde vse zapise, ki se začnejo z »ma« in končajo z »e« ali »c« ali obema, na primer »marec« in »maistrovec«, pa tudi »mahanje« in »majic«.

Začetek polja

Najde vse zapise, ki se začnejo z »ma« in vsebujejo »e« ali »c«.

ma*[! ch ]

Kateri koli del polja

Označi črko »m« in »a« in vse besedilo za tema črkama, dokler ne naleti na črko »c« ali »h«, kar je prikazano na spodnji sliki.

Delno ujemanje vzorca

Drug vzorec delnega ujemanja

Čeprav skušate izključiti zapise, ki vsebujejo »c« in »h«, bodo morda prikazani, ker možnost Kateri koli del polja prikaže besedilo pred oklepaji.

Celotno polje

Prikaže vse zapise, ki ne vsebujejo črke »c« ali »h«, če se ti zapisi končajo s črko »c« ali »h«. Operacija iskanja na primer ne prikaže besede »manic«, ker se konča s črko »c«, vendar se prikaže besede »maniacal«, ker so za črko »c« še znaki.

Začetek polja

Najde zapise, ki se začnejo z »ma«. Program Access išče kakršno koli besedilo pred znakoma v oklepaju, zato morda najde tudi rezultate, ki jih ne želite.

Na vrh strani

Iskanje narekovajev in ničelne ali prazne vrednosti

S pogovornim oknom Najdi in zamenjaj lahko najdete narekovaje in nekaj vrst praznih vrednosti.

 • Polja, ki so oblikovana tako, da prikažejo vrednost, kadar so prazna, na primer besedo »Neznano«, ki v polju ostane, dokler vanj ne vnesete vrednosti.

 • Prazna, neoblikovana polja ali ničelne vrednosti.

 • Polja, ki vsebujejo nize ničelne dolžine. Niz ničelne dolžine vnesete tako, da vnesete dva narekovaja brez presledkov (""). Ko to naredite in kazalec premaknete v drugo polje, Access skrije narekovaje in polje je videti prazno. Zapomnite si, da nize ničelne dolžine lahko vnašate le v polja z nastavljenim podatkovnim tipom »Besedilo«, »Zapisek« in »Hiperpovezava«, saj jih samo te vrste že privzeto omogočajo.

Iskanje narekovajev

 1. Odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista, ali odprite obrazec vezan na tabelo.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  -ali-

  Pritisnite tipki CTRL+F.

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 3. Če želite narekovaje samo poiskati, kliknite jeziček Najdi. Če želite narekovaje tudi zamenjati, kliknite jeziček Zamenjaj.

 4. V polje Najdi vnesite narekovaj. Če želite narekovaje zamenjati z drugo vrednostjo, jo vnesite v polje Zamenjaj z.

  Opomba : Če želite narekovaje povsem odstraniti, pustite polje Zamenjaj z prazno.

 5. Če želite, lahko za spreminjanje polja, ki ga želite preiskati, uporabite seznam Išči v, ali pa namesto tega preiščite celo tabelo.

  Seznam Išči v kot privzeto vsebuje ime polja, ki ste ga izbrali v koraku 1. Če želite preiskati celo tabelo, izberite ime tabele s seznama.

  -ali-

  Če izberete drug stolpec, kliknite stolpec, ki ga želite v podatkovnem listu tabele. Pogovornega okna vam ni treba zapreti.

 6. Če želite, lahko na seznamu Ujemanje kliknete Kateri koli del polja. S tem poskrbite za iskanje v največjem obsegu.

 7. Na seznamu Išči izberite Vse, da preiščete vse zapise.

 8. Potrdite polje Išči polja po oblikovanju.

  Opomba : Če je polje že samodejno potrjeno, ga ne počistite, razen če je iskanje neuspešno.

 9. Kliknite Nadaljuj iskanje, da sprožite iskanje zapisov. Če je iskanje neuspešno, počistite potrditveno polje Išči polja po oblikovanju in poskusite znova. Če želite narekovaje zamenjati z nekim drugim znakom (ali jih izbrisati), kliknite Zamenjaj. Če ste prepričani, da ne boste naredili nobene napake, lahko zamenjate vse narekovaje v tabeli, tako da kliknete Zamenjaj vse, ne pozabite pa, da te operacije ne morete preklicati. Če se zmotite, boste morali napačne vrednosti še enkrat poiskati in zamenjati s pravilnimi.

Iskanje praznih vrednosti

 1. Tabelo z vrednostmi, ki jih želite poiskati, odprite v pogledu podatkovnega lista.

 2. V tabeli izberite polje s praznimi vrednostmi, ki ga želite poiskati.

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Poišči kliknite Poišči ali pritisnite CTRL+F.

  -ali-

  Pritisnite tipki CTRL+F.

  Pojavi se pogovorno okno Najdi in zamenjaj.

 4. Naredite nekaj od tega:

  Iskanje praznih polj, ki so oblikovana za prikaz vrednosti

  1. Če želite poiskati oblikovane vrednosti, kliknite jeziček Najdi.

   Če jih želite tudi zamenjati z drugimi podatki, kliknite jeziček Zamenjaj.

  2. V polje Najdi natipkajte vrednost, ki jo določa oblika.

   Če želite v prazno polje vstaviti podatke, jih vnesite v polje Zamenjaj z.

  3. S seznama Ujemanje izberite Celotno polje.

  4. Potrdite polje Išči polja po oblikovanju.

  5. Kliknite Naprej.

  Iskanje praznih, neoblikovanih polj

  1. Če želite polja le poiskati, kliknite zavihek Najdi. Če jim želite dodati tudi vrednost, kliknite zavihek Zamenjaj.

  2. V polje Najdi vnesite Null ali Is Null.

   Če želite ničelno vrednost zamenjati z drugimi podatki, jih vnesite v polje Zamenjaj z.

  3. S seznama Ujemanje izberite Celotno polje.

  4. Počistite polje Išči polja po oblikovanju.

  5. Kliknite Naprej.

  Iskanje polj z nizi ničelnih dolžin

  1. Če želite poiskati polja z nizi ničelnih dolžin, kliknite jeziček Najdi.

   Če želite nize ničelnih dolžin nadomestiti z drugimi podatki, kliknite jeziček Zamenjaj.

  2. V polje Najdi vnesite dva narekovaja brez presledkov ("").

   Če želite niz ničelne dolžine zamenjati z drugimi podatki, jih vnesite v polje Zamenjaj z.

  3. S seznama Ujemanje izberite Celotno polje.

  4. Počistite polje Išči polja po oblikovanju.

  5. Kliknite Naprej.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×