Spreminjanje nove zbirke podatkov

Vsaka predloga v programu Microsoft Office Access 2007 je popoln program za sledenje, kjer so vnaprej določene tabele, obrazci, poročila, poizvedbe, makri in relacije. Predloge so načrtovane tako, da jih lahko začnete uporabljati takoj. Tako lahko hitro ustvarite novo zbirko podatkov, ki temelji na predlogi, in začnete z delom. Morda boste kdaj tudi želeli spremeniti novo zbirko podatkov – na primer dodati ali preimenovati polje ali spremeniti poročilo.

V tem članku so opisane najosnovnejše spremembe, ki jih boste morda želeli narediti v zbirki podatkov, ustvarjeni iz predloge. Če si želite ogledati podrobnejše informacije o določenih področjih, kliknite povezave do člankov.

Kaj želite narediti?

Več o osnovah tabel in polj

Dodajanje polja v tabelo

Brisanje polja iz tabele

Preimenovanje polja ali tabele

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo

Dodajanje polja za shranjevanje dokumentov datotek ali slik

Spreminjanje videza polja

Več o osnovah tabel in polj

Ko ustvarite zbirko podatkov, podatke shranite v tabele – sezname vrstic in stolpcev na osnovi predmetov. Elemente informacij, ki jim želite slediti, shranite v polja (ki se imenujejo tudi stolpci). V tabeli stikov lahko na primer ustvarite polja za priimke, imena, telefonske številke in naslove. Za tabelo izdelkov lahko ustvarite polja za imena izdelkov, ID-je izdelkov in cene.

Pomembno je previdno izbiranje polj. Običajno ni priporočljivo ustvariti polja za shranjevanje izračunane vrednosti. V večini primerov program Office Access 2007 izračuna vrednost, ko jo potrebujete. Ko izbirate polja, poskusite informacije shraniti v najmanjših koristnih enotah. Namesto polnega imena v posameznem polju shranite ime in priimek ločeno. Če želite poročati o informacijah, jih razvrščati, iskati ali izračunati, jih shranite v svoja polja.

Če želite več informacij o načrtovanju zbirke podatkov in izbiranju polj, si oglejte članek Osnove načrtovanja zbirk podatkov.

Polje ima določene značilnosti. Vsako polje ima na primer ime, ki enolično prepozna polje v tabeli. Polje ima tudi izbran podatkovni tip za ujemanje z informacijami, ki jih želite shraniti. Podatkovni tip določa vrednosti, ki jih je mogoče shraniti, in operacije, ki jih je s temi vrednostmi mogoče izvesti. Določa tudi količino prostora, ki je potrebna za vsako vrednost. Vsako polje ima tudi povezano skupino nastavitev, ki jim pravimo lastnosti in določajo značilnosti videza in obnašanja polja. Lastnost Oblika na primer določa postavitev prikaza polja – kakšno naj bo polje ob prikazu.

Na vrh strani

Dodajanje polja v tabelo

Polja lahko preprosto dodate v tabelo ali pogled podatkovnega lista. Polje lahko dodate tudi v tabelo v pogledu podatkovnega lista. V pogledu podatkovnega lista lahko polje dodate tako, da v celico pod glavo stolpca Dodaj novo polje vnesete nekaj podatkov.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Novo prazno polje.

Dodajanje polja v pogled podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, v katero želite dodati novo polje.

  Tabela se odpre v pogledu podatkovnega lista.

 4. Podatke vnesite v celico pod glavo stolpca Dodaj novo polje.

  Če tabela že ima več polj, se boste morda morali premakniti na desno, da boste videli stolpec z glavo stolpca Dodaj novo polje.

Ko podatke vnesete v nov stolpec, program Office Access 2007 vnesene podatke uporabi za prepoznavanje primernega podatkovnega tipa za polje. Če na primer v stolpec vnesete podatke, kot je 1.1.2007, program Office Access 2007 vnesene podatke prepozna kot datum in podatkovni tip za polje nastavi na »Datum/čas«. Če Access z vnesenimi podatki ne dobi dovolj informacij za določanje podatkovnega tipa za polje, ga nastavi na »Besedilo«.

Če želite izrecno nastaviti podatkovni tip in obliko polja tako, da preglasi izbiro programa Office Access 2007, lahko to naredite s klikom ukazov v skupini Podatkovni tip in oblikovanje na kartici Podatkovni list.

Izrecna nastavitev podatkovnega tipa

 • Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje kliknite puščico na spustnem seznamu ob polju Podatkovni tip in nato izberite podatkovni tip. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 • Kliknite želeni podatkovni tip.

Izrecna nastavitev oblike

 1. Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje kliknite puščico na spustnem seznamu ob polju Oblika zapisa in nato izberite obliko zapisa. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

 2. Kliknite želeno obliko.

Ko polja dodajate tako, da vnašate informacije v celice pod glavo Dodaj novo polje, program Office Access 2007 polju samodejno dodeli ime. Imena se začnejo s Polje1 za prvo polje, Polje2 za drugo polje in tako naprej. Priporočena je uporaba bolj opisnih imen. Polja preimenujete tako, da z desno miškino tipko kliknete glavo stolpca in nato v priročnem meniju kliknete Preimenuj stolpec.

Poleg dodajanja polja v pogled podatkovnega lista lahko polje dodate tudi v pogled načrta. Ker pogled podatkovnega lista omogoča samo nastavitev najbolj splošnih lastnosti polj, boste morda morali za nastavitev lastnosti, ki ni na voljo v pogledu podatkovnega lista, uporabiti pogled načrta.

Dodajanje polja v pogled načrta

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v katero želite dodati novo polje, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. V stolpcu Ime polja kliknite prvo prazno vrstico in vnesite ime novega polja.

 5. V stolpcu podatkovni tip kliknite sosednjo celico in na seznamu izberite podatkovni tip.

 6. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Če želite izvedeti več o dodajanju novega polja, si oglejte članek Vstavljanje, dodajanje ali ustvarjanje novega polja v tabeli.

Opomba: Ko v tabelo dodate novo polje, to ni samodejno dodano v obstoječe obrazce ali poročila. Če želite, da se bo polje pojavilo v teh obrazcih in poročilih, morate polje dodati ročno.

Na vrh strani

Brisanje polja iz tabele

Priporočljivo je, da se izogibate brisanju polja iz zbirke podatkov, ustvarjene iz ene od priloženih Accessovih predlog – polje je morda uporabljeno v drugih predmetih zbirke podatkov, na primer v obrazcih in poročilih. Brisanje polja bo imelo namreč posledice, ko boste želeli uporabiti druge predmete zbirke podatkov, v katerih je polje v uporabi – zbirka podatkov ne bo delovala v skladu s pričakovanji. Če želite, da drugi predmeti delujejo pravilno, morate odstraniti vse sklice na polje iz vseh predmetov, ki polje uporabljajo.

Ko se odločite za brisanje polja iz zbirke podatkov, ustvarjene iz predloge, lahko to naredite v pogledu podatkovnega lista ali pogledu načrta. Če se drugi predmeti zbirke podatkov sklicujejo na izbrisano polje, morate te predmete spremeniti tako, da odstranijo sklic. Če je na primer v poročilu kontrolnik, ki je vezan na izbrisano polje, in zaženete poročilo, se pojavi sporočilo o napaki, ker Access ne najde podatkov za polje.

Ko izbrišete polje, trajno izbrišete vse informacije, ki so bile v njem shranjene. Zato bodite pri brisanju previdni, pred brisanjem polja pa je priporočeno ustvariti varnostno kopijo zbirke podatkov.

Pred lahko polje izbrišete, morate zagotoviti, da ne bo v nobeni relaciji tabele. Če poskusite izbrisati polje, za katerega obstajajo relacije, vas Access opozori, da morate najprej izbrisati relacije. Če želite navodila za brisanje relacije tabele po korakih, si oglejte odsek Brisanje relacije tabele.

Brisanje polja v pogledu podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, iz katere želite izbrisati polje.

  Tabela se odpre v pogledu podatkovnega lista.

 4. Izberite polje (stolpec), ki ga želite izbrisati.

  Namig: Če želite izbrati polje (stolpec), kliknite izbirnik polj (glava stolpca).

 5. Pritisnite DELETE.

  -ali-

  Na zavihku Podatkovni list v skupini Polja in stolpci kliknite Izbriši.

Opomba: Polja, ki je del primarnega ključa tabele v pogledu podatkovnega lista, ni mogoče izbrisati. Če želite izbrisati polje s primarnim ključem, morate to narediti v pogledu načrta.

Če želite več informacij o primarnih ključih, si oglejte članek Dodajanje, nastavitev ali spreminjanje primarnega ključa.

Brisanje polja v pogledu načrta

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, iz katere želite izbrisati polje, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. Izberite polje (vrstico), ki ga želite izbrisati.

  Namig: Če želite izbrati vrstico, kliknite izbirnik vrstic.

 5. Pritisnite DELETE.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Izbriši vrstice.

 6. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Pred lahko polje izbrišete, morate zagotoviti, da ne bo v nobeni relaciji tabele. Če poskusite izbrisati polje, za katerega obstajajo relacije, vas Access opozori, da morate najprej izbrisati relacije. Če želite izbrisati relacijo tabele, naredite nekaj od tega.

Brisanje relacije tabele

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Če so tabele, ki so v relaciji tabel, odprte, jih zaprite. Relacije tabel ni mogoče brisati med odprtimi tabelami.

 4. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

 5. Če tabele, ki so v relaciji tabel, niso vidne, naredite nekaj od tega:

  1. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Imena tabel.

  2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo izberite tabele, ki jih želite dodati, kliknite Dodaj in še Zapri

 6. Kliknite vrstico relacije za relacijo tabel, ki jo želite izbrisati (ko je vrstica izbrana, je prikazana krepko), nato pa pritisnite DELETE.

Na vrh strani

Preimenovanje polja ali tabele

Priporočljivo je, da se izogibate preimenovanju polja ali tabele zbirke podatkov, ustvarjene iz ene od priloženih Accessovih predlog – polje ali tabela je morda v uporabi v drugih predmetih zbirke podatkov, na primer v obrazcih in poročilih. Preimenovanje polja ali tabele ima namreč lahko posledice, ko boste želeli uporabiti druge predmete zbirke podatkov, v katerih je polje v uporabi. Drugi predmeti morda ne bodo delovali v skladu s pričakovanji, če se bodo še naprej sklicevali na staro ime. Če želite, da drugi predmeti delujejo pravilno, morate staro ime spremeniti v novo. Če je potrjeno potrditveno polje Izvedi samopopravke imen v kategoriji Trenutna zbirka podatkov pogovornega okna Accessove možnosti, bo večina dela opravljena samodejno.

Morda boste želeli spremeniti videz besedila v glavi stolpca pogleda podatkovnega lista. Polja vam pri tem ni treba preimenovati. Če želite spremeniti samo besedilo v glavi stolpca, ne pa tudi preimenovati polja, si oglejte odsek Spreminjanje besedila v glavi stolpca.

Po potrebi lahko preimenujete tabelo v podoknu za krmarjenje, lahko pa preimenujete polje v pogledu podatkovnega lista ali pogledu načrta. Preden to naredite, vklopite možnost Samopopravki imen, če še ni vklopljena.

Vklop možnosti »Samopopravki imen«

Ko preimenujete zbirko podatkov, na primer polje, tabelo, obrazec ali poročilo, običajno želite, da sprememba imena velja za vso zbirko podatkov. V nasprotnem primeru predmeti, ki se sklicujejo na staro ime, ne bodo delovali v skladu s pričakovanji. Program Office Access 2007 omogoča funkcijo »Samopopravki imen«, ki pomaga pri razširjanju sprememb imen. Glede na privzeto nastavitev je funkcija Samopopravki imen vklopljena v vseh novih zbirkah podatkov programa Office Access 2007. Če je izklopljena, jo lahko vklopite tako, da izvedete dejanja v nadaljevanju.

Vklop možnosti »Samopopravki imen«

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato še Accessove možnosti.

 2. V pogovornem oknu Accessove možnosti v levem podoknu kliknite Trenutna zbirka podatkov.

 3. Pod Možnosti samopopravkov imen potrdite potrditveno polje Sledi podatkom o samopopravkih imen in nato še potrditveno polje Izvedi samopopravke imen.

 4. Če želite obdržati tabelo, ki beleži vse spremembe, ki jih izvede funkcija »Samopopravki imen«, potrdite potrditveno polje Beleži spremembe samopopravkov imen.

 5. Kliknite V redu.

 6. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Opomba: Funkcija »Samopopravki imen« ni enaka funkciji »Samopopravki«. Funkcija »Samopopravki imen« popravlja sklice med predmeti. Funkcija »Samopopravki« popravlja pogosto narobe črkovane besede ali besedne zveze.

Preimenovanje polja v pogledu podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, v kateri želite preimenovati polje.

  Tabela se odpre v pogledu podatkovnega lista.

 4. Z desno miškino tipko kliknite glavo stolpca, ki ga želite preimenovati, nato pa v priročnem meniju kliknite Preimenuj stolpec.

 5. Vnesite novo ime polja in pritisnite ENTER.

Preimenovanje polja v pogledu načrta

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v kateri želite preimenovati polje, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. Kliknite celico v stolpcu Ime polja za polje, ki ga želite preimenovati.

  Namig: Če želite izbrati celotno ime polja, pokažite na levo stran prvega znaka v imenu, tako da se kazalec spremeni v puščico, in kliknite.

 5. Če želite preimenovati polje, uredite besedilo.

 6. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Preimenovanje tabele

Tabelo in večino drugih predmetov zbirke podatkov lahko preimenujete neposredno iz podokna za krmarjenje.

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, ki jo želite preimenovati, in nato v priročnem meniju kliknite Preimenuj.

  Opomba: Preden lahko tabelo preimenujete, morate zapreti vse odprte predmete, ki se sklicujejo nanjo.

 4. Vnesite novo ime in pritisnite ENTER.

 5. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Spreminjanje besedila v glavi stolpca

Napis je naslov ali glava, ki ga polju dodelite tako, da zanj nastavite lastnost Napis. Napis ni odvisen od imena polja – vsako polje ima ime in ima lahko tudi napis. Želite na primer, da je polje ena beseda brez vdelanih presledkov. Z lastnostjo Napis lahko ustvarite bolj opisno ime s presledki. Access napis prikaže na mestu imena polja v pogledu podatkovnega lista in v oznakah, glavah, poizvedbah, obrazcih in poročilih.

Če ne vnesete besedila za lastnost Napis, je privzeto uporabljeno ime polja.

Če želite spremeniti ime, ki se pojavi v glavi stolpca v pogledu podatkovnega lista, lahko to naredite z nastavitvijo lastnosti Napis, ne da bi vam bilo treba spremeniti ime polja. Če želite spremeniti lastnost Napis za polje, naredite to:

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v kateri želite spremeniti napis, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. Kliknite celico v stolpcu Ime polja za polje, katerega lastnost Napis želite nastaviti.

 5. V spodnjem odseku pod točko Lastnosti polja na kartici Splošno kliknite Napis.

 6. Vnesite nov napis za polje.

 7. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Ko boste tabelo naslednjič odprli v pogledu podatkovnega lista, bo v glavi stolpca namesto imena polja prikazan napis.

Na vrh strani

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo

Ko na osnovi predloge ustvarite zbirko podatkov, bodo v njej vgrajeni in vnaprej načrtovani obrazci in poročila, v katerih lahko takoj pričnete z delom. Morda boste želeli obrazcu ali poročilu dodati polja. Ko obrazcu ali poročilu dodate polja, ustvarite kontrolnik.

Predstavitev kontrolnikov

Kontrolniki so predmeti, ki prikazujejo podatke, izvajajo dejanja in omogočajo ogled in delo z informacijami, ki izboljšujejo uporabniški vmesnik, na primer oznake in slike. Kontrolniki so lahko vezani, nevezani in izračunani.

 • Vezan kontrolnik    Vir podatkov vezanega kontrolnika je polje v tabeli ali poizvedbi. Vezane kontrolnike uporabite, če želite prikazati vrednosti iz polj v zbirki podatkov. Te vrednosti so lahko: besedilo, datumi, števila, vrednosti da/ne, slike ali grafikoni. Polje z besedilom je najobičajnejša vrsta vezanega kontrolnika. Polje z besedilom v obrazcu, ki prikazuje priimek zaposlenega, lahko to informacijo pridobi iz polja »Priimek« v tabeli zaposlenih.

 • Nevezan kontrolnik    Ta vrsta kontrolnika nima vira podatkov (polje ali izraz). Nevezane kontrolnike lahko uporabite, če želite prikazati informacije, črte, pravokotnike in slike. Oznaka, ki na primer prikazuje naslov obrazca, je nevezan kontrolnik.

 • Izračunan kontrolnik    Vir podatkov tega kontrolnika je izraz in ne polje. Vrednost, ki jo želite v kontrolniku, navedete tako, da določite izraz, ki je vir podatkov za kontrolnik. Izraz je kombinacija operatorjev (na primer = in + ), imen kontrolnikov, imen polj, funkcij, ki vrnejo eno vrednost, in konstant. Ta izraz na primer ceno enote s 25-odstotnim popustom izračuna tako, da polje »Cena enote« pomnoži s konstanto (0,75).

=[Cena]*0,75

Izraz lahko uporablja podatke iz polja v temeljni tabeli ali poizvedbi obrazca, lahko pa tudi uporablja podatke iz kontrolnika v obrazcu. Če želite več informacij o izrazih, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi tega članka.

Polje z besedilom je lahko vezan, nevezan ali izračunan kontrolnik. Ko ustvarite obrazec, ki uporablja vezan, nevezan ali izračunan kontrolnik, je ta najučinkovitejši pri dodajanju in urejanju vseh vezanih kontrolnikov, še posebej, če ti v obrazcu predstavljajo večino. Nato lahko z orodji v skupini Kontrolniki na kartici Načrt v pogledu načrta dodajate nevezane in izračunane kontrolnike, ki dopolnjujejo načrt.

Kontrolnik polja z besedilom s poljem povežete tako, da identificirate polje, iz katerega kontrolnik pridobiva podatke. Kontrolnik, ki je vezan na izbrano polje, ustvarite tako, da polje iz podokna Seznam polj povlečete v obrazec. V podoknu Seznam polj so prikazana polja temeljne tabele ali poizvedbe obrazca. Če želite prikazati podokno Seznam polj na kartici Načrt v skupini Orodja, kliknite Dodaj obstoječa polja. Ko povlečete polje iz podokna Seznam poljv mrežo načrta obrazca, Access privzeto vstavi polje z besedilom.

Če želite, lahko polje povežete s kontrolnikom, tako da v kontrolnik ali polje za vrednost Vir kontrolnikov na listu z lastnostmi kontrolnika vnesete ime polja. List z lastnostmi določa značilnosti kontrolnika, na primer ime, vir podatkov in obliko.

Uporaba podokna Seznam polja je iz dveh razlogov najboljši način ustvarjanja vezanega polja z besedilom:

 • Vezano polje z besedilom ima priloženo oznako, ki privzeto prevzame ime polja (ali napis, ki je določen za polje v temeljni tabeli ali poizvedbi) kot napis, zato vam napisa ni treba vnesti.

 • Vezano polje z besedilom podeduje veliko enakih nastavitev kot polje v temeljni tabeli ali poizvedbi (na primer lastnosti oblike, decimalnih mest in vnosne maske). Tako ste lahko prepričani, da te lastnosti polja ostanejo enake za vsa polja z besedilom, ki jih ustvarite in so povezana s tem poljem.

Če ste že ustvarili nevezan kontrolnik in ga želite povezati s poljem, lastnost kontrolnika ControlSource nastavite na ime polja.

Dodajanje polja v obrazec ali poročilo v pogledu postavitve

Ko ustvarite obrazec ali poročilo, lahko v pogledu postavitve preprosto natančneje določite načrt. Če kot vodilo uporabljate dejanske podatke, lahko nastavite širino polj in preuredite polja. Nova polja lahko postavite v obrazec ali poročilo in nastavite lastnosti za obrazec in poročilo ter njune kontrolnike.

Če želite preklopiti v pogled načrta, v podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite obrazec ali poročilo in nato v priročnem meniju kliknite Pogled postavitve. Lahko pa kliknete tudi gumb Postavitev pogleda v Accessovi vrstici stanja ali z desno miškino tipko kliknete jeziček dokumenta za obrazec ali poročilo in nato v priročnem meniju kliknete Pogled postavitve.

Preklop v pogled postavitve

 • V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite obrazec ali poročilo in nato v priročnem meniju kliknite Pogled postavitve.

  -ali-

  V Accessovi vrstici stanja kliknite gumb Postavitev pogleda.

  -ali-

  Z desno miškino tipko kliknite jeziček dokumenta za obrazec ali poročilo in nato v priročnem meniju kliknite Postavitev pogleda.

V pogledu postavitve se pojavi obrazec ali poročilo.

Odpiranje lista z lastnostmi

 • Na kartici Razporedi v skupini Orodja kliknite List z lastnostmi.

  Bližnjična tipka  Pritisnite F4.

Za dodajanje polj iz temeljne tabele ali obrazca v načrt lahko uporabljate podokno Seznam polj . Če želite prikazati podokno Seznam polj na kartici Oblikovanje v skupini Kontrolniki, kliknite Dodaj obstoječa polja. Polja lahko v načrt povlečete neposredno iz podokna Seznam polj.

Prikaz podokna »Seznam polj«

 • Na zavihku Oblika v skupini Kontrolniki kliknite Dodaj obstoječa polja.

Dodajanje polja iz podokna »Seznam polj«

 • Če želite dodati eno polje, ga iz podokna Seznam polj povlecite v odsek obrazca ali poročila, kjer naj bo prikazan.

 • Če želite dodati več polj hkrati, pritisnite tipko CTRL in kliknite želena polja. Izbrana polja povlecite v obrazec ali poročilo.

Ko polja spustite v odsek, Access za vsako polje ustvari kontrolnik vezanega polja z besedilom in ob vsako polje samodejno postavi kontrolnik oznake.

Na vrh strani

Dodajanje polja za shranjevanje dokumentov datotek ali slik

Če želite dodati polje s podatkovnim tipom priloge za shranjevanje dokumentov, datotek ali slik, uporabite program Office Access 2007. V eno polje za priloge lahko shranite več datotek. V polje lahko shranite tudi več vrst datotek. V zbirko podatkov kandidatov za zaposlitev lahko poleg slik k zapisom o vsakem stiku priložite tudi življenjepise.

Dodajanje polja za priloge v tabelo

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v katero želite dodati polje, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. V stolpcu Ime polja kliknite prvo prazno vrstico in vnesite ime novega polja.

 5. V stolpcu Podatkovni tip kliknite sosednjo celico in na seznamu izberite Priloga.

 6. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

  Access bo morda prikazal sporočilo, ki navaja, da sprememb ne morete razveljaviti, ko shranite tabelo. To pomeni, da polja ne morete spremeniti v drug podatkovni tip, lahko pa ga izbrišete, če menite, da ste naredili napako.

 7. Če želite potrditi spremembo, kliknite Da.

Ko v tabelo dodate polje za priloge, lahko v pogovornem oknu Priloge zapisu dodate dokumente, datoteke ali slike.

Dodajanje priloge v polje

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo, v katero želite dodati prilogo.

  Tabela se odpre v pogledu podatkovnega lista.

 4. V tabeli dvokliknite polje za priloge.

  Pojavi se pogovorno okno Priloge.

 5. Kliknite Dodaj.

  Pojavi se pogovorno okno Izbira datoteke.

 6. Za brskanje do datotek, ki jih želite priložiti zapisu, uporabite seznam Išči v, izberite datoteke in kliknite Odpri.

  Izberete lahko več polj katerega koli podprtega tipa.

 7. Če želite tabeli dodati polja, v pogovornem oknu Priloge kliknite V redu.

  Access polju doda datoteke in ustrezno povečuje število, ki označuje priloge.

 8. Če želite trenutnemu polju ali drugim poljem v tabeli dodati datoteke, po potrebi ponovite te korake.

Če želite več informacij o poljih za priloge, si oglejte članek Dodajanje datotek zapisom v zbirki podatkov.

Na vrh strani

Spreminjanje videza polja

Videz prikazanega polja lahko prilagodite. Nastavite lahko oblike prikaza za uporabo v celotni zbirki podatkov, na primer v obrazcih in poročilih, ali ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista. Če želite nastaviti obliko prikaza, nastavite lastnost Oblika za polje. Lastnost polja Oblika novi obrazci in poročila samodejno podedujejo.

Nastavitev oblike prikaza v pogledu podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo s poljem, katerega obliko želite nastaviti.
  Tabela se odpre v pogledu podatkovnega lista.

 4. Kliknite polje, za katerega želite nastaviti obliko prikaza.

 5. Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje kliknite puščico na spustnem seznamu ob polju Oblika zapisa in nato izberite obliko zapisa. Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  Polje je prikazano v novi obliki prikaza.

Nastavitev oblike prikaza v pogledu načrta

 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« Podoba gumba in nato Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo s poljem, katerega obliko prikaza želite spremeniti, in nato v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

  Tabela se odpre v pogledu načrta.

 4. Kliknite polje, za katerega želite nastaviti obliko prikaza.

 5. Pod Lastnosti polja na kartici Splošno kliknite polje Oblika.

 6. Kliknite spustni seznam in izberite obliko prikaza.

 7. Če želite shraniti spremembe, kliknite Shrani v orodni vrstici za hitri dostop.

Če želite več informacij o načinu spreminjanja videza polja, si oglejte članek Oblikovanje podatkov v vrsticah in stolpcih.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×