Spreminjanje merila vodoravne osi (kategorija) v grafikonu

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Vodoravna os (kategorija), ki jo imenujemo tudi os x, v grafikonu prikazuje besedilne oznake namesto številskih intervalov; poleg tega na njej ni toliko možnosti merila, kot so na voljo na navpični osi (vrednost), ki jo imenujemo tudi os y, v grafikonu.

Vendar pa lahko določite te možnosti osi:

 • Interval med kljukicami in oznakami

 • Postavitev oznak

 • Vrstni red, v katerem so prikazane kategorije

 • Vrsta osi (os za datum ali besedilo)

 • Postavitev kljukic

 • Točka, kjer vodoravna os seka navpično os

Če želite spremeniti merilo drugih osi v grafikonu, glejte Spreminjanje merila navpične osi (vrednost) v grafikonu ali Spreminjanje merila globinske osi (nizi) v grafikonu.

 1. V grafikonu, kliknite, da izberete os kategorije, ki ga želite spremeniti ali naredite tako, da izberete OS s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

  2. Na zavihku oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju na vrhu in nato kliknite vodoravno os (kategorijo).

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V podoknu Oblikovanje osi naredite nekaj od tega:

  Pomembno: Te možnosti za spreminjanje merila so na voljo le, ko je izbrana os kategorije.

  • Če želite spremeniti vrstni red kategorij, razširite Možnosti osiin nato potrdite potrditveno polje kategorije v obratnem vrstnem redu .

  • Če želite spremeniti vrsto osi v besedilu ali datumu osi, razširite Možnosti osiin nato v razdelku Vrsta osi, izberite besedilo osi ali datumske osi. Besedilne in podatkovne točke so enakomerno razporejenih na osi besedila. Datumske osi prikazuje datume v kronološkem vrstnem redu nastavitev intervalov ali osnovno enoto, kot so število dni, mesecev ali let, tudi, če so datumi na delovnem listu, ne v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti.

   Opomba: Možnost Samodejno izberite na podlagi podatkov je izbrana samodejno in določa vrsto osi, ki je najbolj smiselna za vašo vrsto podatkov.

  • Če želite spremeniti mesto, kjer navpične (vrednost) osi navzkrižno vodoravno os (kategorijo), razširite Možnosti osi, in nato v razdelku navpična os seka, izberite pri številki kategorije in vnesite številko, ki ga želite v polje z besedilom ali pri največji kategoriji, če želite določiti, da navpične (vrednost) osi čez vodoravno os (kategorijo) po zadnji kategoriji na osi x.

  • Če želite spremeniti razmik med oznakami črtic, razširite Črticein v polju Interval med črticami vnesite številko, ki jo želite.

   Opomba: Vnesena številka določa, koliko kategorij je prikazanih med kljukicami.

  • Če želite spremeniti postavitev osi kljukic, razširite Črticein izberite eno od možnosti, v glavne vrste in manjša vrsto polja.

  • Če želite spremeniti razmik med oznakami osi, razširite oznakein nato v razdelku Interval med oznakami, izberite določi enoto intervala in vnesite številko želite v polje z besedilom.

   Namig: Vnesite 1, če želite prikazati oznako za vsako kategorijo; 2, če želite prikazati oznako za vsako drugo kategorijo; 3, če želite prikazati oznako za vsako tretjo kategorijo itd.

  • Če želite spremeniti postavitev oznak osi, razširite oznakein nato v pogovornem oknu razdaljo od osi vnesite številko, ki jo želite.

   Namig: Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

 1. V grafikonu kliknite os kategorije, ki jo želite spremeniti, ali pa naredite to, da izberete os na seznamu elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico zraven polja Elementi grafikona in nato kliknite Vodoravna os (kategorija).

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje osi v razdelku Možnosti osi izberite eno ali več od teh možnosti:

  Pomembno: Te možnosti za spreminjanje merila so na voljo le, ko je izbrana os kategorije.

  • Če želite spremeniti interval med kljukicami, v polje Interval med kljukicami vnesite želeno številko.

   Opomba: Vnesena številka določa, koliko kategorij je prikazanih med kljukicami.

  • Če želite spremeniti intervale med oznakami osi, v razdelku Interval med oznakami kliknite Določi enoto intervala, nato pa v polje z besedilom vnesite želeno število.

   Namig: Vnesite 1, če želite prikazati oznako za vsako kategorijo; 2, če želite prikazati oznako za vsako drugo kategorijo; 3, če želite prikazati oznako za vsako tretjo kategorijo itd.

  • Če želite spremeniti postavitev oznak osi, v polje Oddaljenost oznake od osi vnesite želeno število.

   Namig: Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

  • Če želite zamenjati vrstni red kategorij, potrdite polje Kategorije v obratnem vrstnem redu.

  • Če želite spremeniti vrsto osi v os z besedilom ali datumom, v razdelku Vrsta osi kliknite Besedilna os ali Datumska os. Točke z besedilom in podatki so enakomerno porazdeljene po besedilni osi. Na datumski osi so prikazani datumi v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso navedeni po vrsti ali v enaki osnovni enoti.

   Opomba: Možnost Samodejno izberite na podlagi podatkov je izbrana samodejno in določa vrsto osi, ki je najbolj smiselna za vašo vrsto podatkov.

  • Če želite spremeniti mesto kljukic in oznak osi, izberite poljubne možnosti v poljih Vrsta velike kljukice, Vrsta male kljukice in Oznake osi.

  • Če želite spremeniti mesto, kjer naj se sekata navpična os (vrednost) in vodoravna os (kategorija), v razdelku Navpična os križa kliknite Pri številki kategorije in nato v polje z besedilom vnesite želeno številko. Lahko pa kliknete Pri največji kategoriji, če želite določiti, da navpična os (vrednost) križa vodoravno os (kategorija) pri zadnji kategoriji na osi x.

Namigi: 

 • Ko spremenite merilo osi, lahko spremenite tudi način oblikovanja osi. Če želite več informacij, glejte Spremenite prikaz osi grafikona.

 • S prilagajanjem merila se ne spremeni prekrivanje niza ali širina vrzeli med podatkovnimi nizi. Če želite spremeniti prekrivanje niza ali širino vrzeli, z desno tipko miške kliknite podatkovni niz in nato kliknite Oblikuj nize podatkov. V razdelku Možnosti niza določite želene nastavitve.

Privzeto merilo minimalne in maksimalne vrednosti vsake osi v grafikonu samodejno izračuna. Vendar pa lahko prilagodite merilo bolje vašim potrebam. Na primer, če vsem podatkovnim točkam v podatkovni tabeli so med 60 in 90, boste morda želeli os vrednosti (y) imeti obseg 50 do 100 namesto 0 do 100. Ko os vrednosti so zelo velik obseg, lahko spremenite tudi OS v Logaritmično merilo (znane tudi kot merilo dnevniške).

 1. V tem koraku velja za Word 2016 za Mac le: v meniju pogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku oblika kliknite vodoravno os (kategorijo) na spustnem seznamu in nato kliknite Podokno za oblikovanje.

 4. V podoknu Oblikovanje osi naredite nekaj od tega:

  Pomembno: Te možnosti za spreminjanje merila so na voljo le, ko je izbrana os kategorije.

  • Če želite spremeniti vrstni red kategorij, razširite Možnosti osiin nato potrdite potrditveno polje kategorije v obratnem vrstnem redu .

  • Če želite spremeniti vrsto osi v besedilu ali datumu osi, razširite Možnosti osiin nato v razdelku Vrsta osi, izberite besedilo osi ali datumske osi. Besedilne in podatkovne točke so enakomerno razporejenih na osi besedila. Datumske osi prikazuje datume v kronološkem vrstnem redu nastavitev intervalov ali osnovno enoto, kot so število dni, mesecev ali let, tudi, če so datumi na delovnem listu, ne v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti.

   Opomba: Možnost Samodejno izberite na podlagi podatkov je izbrana samodejno in določa vrsto osi, ki je najbolj smiselna za vašo vrsto podatkov.

  • Če želite spremeniti mesto, kjer navpične (vrednost) osi navzkrižno vodoravno os (kategorijo), razširite Možnosti osi, in nato v razdelku navpična os seka, izberite pri številki kategorije in vnesite številko, ki ga želite v polje z besedilom ali pri največji kategoriji, če želite določiti, da navpične (vrednost) osi čez vodoravno os (kategorijo) po zadnji kategoriji na osi x.

  • Če želite spremeniti razmik med oznakami črtic, razširite Črticein v polju Interval med črticami vnesite številko, ki jo želite.

   Opomba: Vnesena številka določa, koliko kategorij je prikazanih med kljukicami.

  • Če želite spremeniti postavitev osi kljukic, razširite Črticein izberite eno od možnosti, v glavne vrste in manjša vrsto polja.

  • Če želite spremeniti razmik med oznakami osi, razširite oznakein nato v razdelku Interval med oznakami, izberite določi enoto intervala in vnesite številko želite v polje z besedilom.

   Namig: Vnesite 1, če želite prikazati oznako za vsako kategorijo; 2, če želite prikazati oznako za vsako drugo kategorijo; 3, če želite prikazati oznako za vsako tretjo kategorijo itd.

  • Če želite spremeniti postavitev oznak osi, razširite oznakein nato v pogovornem oknu razdaljo od osi vnesite številko, ki jo želite.

   Namig: Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

  • Če želite premakniti oznako, razširite oznakein izberite možnost v polje s spustnim seznamom.

Privzeto merilo minimalne in maksimalne vrednosti vsake osi v grafikonu samodejno izračuna. Vendar pa lahko prilagodite merilo bolje vašim potrebam. Na primer, če vsem podatkovnim točkam v podatkovni tabeli so med 60 in 90, boste morda želeli os vrednosti (y) imeti obseg 50 do 100 namesto 0 do 100. Ko os vrednosti so zelo velik obseg, lahko spremenite tudi OS v Logaritmično merilo (znane tudi kot merilo dnevniške).

 1. V tem koraku velja le za Word za Mac 2011: v meniju pogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku osikliknite osi > Vodoravne osi > Možnosti osi.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Osi«

  Opomba: Glede na vrsto grafikona, nekatere možnosti morda ne bodo na voljo.

 4. V pogovornem oknu Oblikovanje osi kliknite meriloin v razdelku merilo vodoravne osi, spremenite katero koli od teh možnosti:

  • Če želite spremeniti razmik med oznakami osi, v Interval med oznakami, vnesite želeno številko.

  • Če želite spremeniti interval med kljukic, v Interval med črtice, vnesite želeno številko.

  • Če želite spremeniti postavitev oznak osi, v polje Oddaljenost oznake od osi vnesite želeno število.

   Namig: Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

  • Če želite zamenjati vrstni red kategorij, potrdite polje Kategorije v obratnem vrstnem redu.

 5. Kliknite V redu.

Dodati ali spremeniti položaj oznak vodoravnih osi

Na vodoravni osi, lahko dodate in postavite OS na levi ali desni strani risalno površino.

Opomba: Možnosti lahko razveljaviti za trak v primerjavi stolpčni grafikoni.

 1. V tem koraku velja le za Word za Mac 2011: v meniju pogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku osikliknite osi > Vodoravne osiin nato kliknite želeno vrsto oznake osi, ki jih želite.

  Zavihek s postavitvijo grafikona, skupina »Osi«

  Opomba: Glede na vrsto grafikona, nekatere možnosti morda ne bodo na voljo.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×